MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

40
SECTIE 1 en verder: 5 vragen aan... en terugblik mzc - oud-feyenoord HOOFDKLASSERS VAN MZC Corné Schilperoort, Ingmar Quist, Benjamin Verwest en Mathijs Hage EVEN VOORSTELLEN Alle trainers en leiders TRAINERSTAAL Jeremy Hubregtse (B1) en Dimitri Hooftman (C1) UITGAVE SPORTVERENIGING MEVO ZIERIKZEE COMBINATIE 2011 • OKTOBER 2014 met teamfoto 1e en vr1 s.v. MZC’11 PRESENTATIEGIDS 2014-2015 s.v. MZC’11 PRESENTATIEGIDS 2014-2015

description

 

Transcript of MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

Page 1: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie 1

en verder: 5 vragen aan... en terugblik mzc - oud-feyenoord

HOOFDKLASSERS VAN MZCCorné Schilperoort, Ingmar Quist, Benjamin Verwest en Mathijs Hage

EVEN VOORSTELLENAlle trainers en leiders

TRAINERSTAALJeremy Hubregtse (B1) en Dimitri Hooftman (C1)

UITGAVE SPORTVERENIGING MEVO ZIERIKZEE COMBINATIE 2011 • OKTOBER 2014

met team foto1e en vr1

s.v. MZC’11PRESENTATIEGIDS 2014-2015

s.v. MZC’11PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Page 2: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie2

presentatiegids 2014-2015

w w w. a u t o s c h a d e t e a m . n l

Page 3: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

3voorwoord

uitgave s.v. MZC’11Sportpark Den Hogen BlokLange Blokweg 294301 NW Zierikzee 0111–450236www.mzc11.net

Het bestuur is trots u weer een mooi magazine te mogen presenteren. Een magazine boordevol wetenswaardigheden over onze club. En deze keer extra dik! Allereerst danken wij hierbij alle adverteerders die het totstandkomen van de gids mede mogelijk hebben gemaakt. En vanzelf­sprekend alle vrijwilligers die, zoals bij alle activiteiten, ook hier weer met inzet aan hebben gewerkt. Met de inzet van de vele vrijwilligers heeft de club weer een aantal stappen gezet de afgelopen periode. De organisatie is verder op de rails gezet, volwassener geworden, dus wordt er met meer ervaring verder gebouwd aan onze mooie club. Heel veel dank aan alle vrijwilligers namens onze leden. Ons vlaggenschip is kampioen geworden en begonnen aan de competi­tie in de 2e klasse. Het beloofd een heel mooi seizoen te worden met mooie, spannende en interessante wedstrijden. Een positieve uitstraling voor een mooie club.Verder zijn wij heel constructief in gesprek met de gemeente over de zo noodzakelijke aanleg van een kunstgrasveld. Inmiddels is bekend dat de gemeenteraad er geld voor wil reserveren. Een prachtige mijlpaal voor de club. Zo de zaken er nu voor staan zal in ieder geval het hoofdveld voorzien worden van kunstgras. Onze wens is dit ook voor elkaar te krijgen voor veld 4. Om de groei van leden verder aan te kunnen en meer trainingen en wedstrijden mogelijk te maken, is de aanleg van kunst­grasvelden echt noodzakelijk. Bij de start van seizoen 2015­2016 moet in ieder geval het hoofdveld voorzien zijn van kunstgras.Kortom, de club is positief in ontwikkeling, ook dit seizoen zullen er weer vele stappen gezet worden.Het bestuur wenst u heel veel leesplezier en een sportief seizoen!

eric ronkes voorzitter

cover: Martijn van Grunsven foto: kees bin

‘We moeten stappen blijven zetten’

redactie Hage Grafische Vormgeving, Gwenda Jochem en Stella Vogelzang vormgeving Hage Grafische Vormgeving (www.barryhage.nl) advertenties: sponsorcommissie fotografie: Kees Bin

inhoudMaak onze jeugd blij, via de VriendenLoterij ........... 4

Terugblik:Feyenoord Soccer Camp ...... 7

Interview met de hoofd­klassers van MZC’11 .............. 8

Even voorstellen... de trainers en begeleiders:- hoofdmacht .......................... 13- senioren 2e t/m 5e ............. 14- vrouwen 1 en 2 .................... 16- A- en B-junioren ................. 19- meiden .................................... 25- C-junioren ............................. 27-D-pupillen ............................... 30- E-pupillen ............................... 32- F-pupillen en Kabouters ... 34

Interview: Jeremy Hubregtse (B1) en Dimitri Hooftman (C1) ...... 22

Sponsors verlengen contract ................................... 28

Terugblik:MZC ­ Oud­Feyenoord ........ 36

5 vragen aan... Niels Muller, Leo ‘t Mannetje, Patrick Roozen en Piet de Jonge

Contactinfo ........................... 39

Page 4: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie4

presentatiegids 2014-2015

Het laatste nieuws? Ga naar www.mzc11.net

presentatiegids 2012-2013

MZC steunen én kans maken op prachtige prijzen? Dat kan via de

VriendenLoterij. Je maakt niet alleen elke maand kans op prachtige prijzen, maar steunt ook direct de club. Liefst 50 procent van jouw inleg gaat direct naar de vereniging. MZC wil de opbrengst ge­bruiken voor nieuwe shirts voor de jeugd. Je kunt de club steunen als nieu­we deelnemer én als reeds bestaande deelnemer aan de VriendenLoterij. In dat laatste geval kun je je loten omzet­ten en de sponsorcode van MZC vermel­den: 10118.

Dinsdag 7 oktober hebben enkele le­den een belactie gehouden Na de uitleg van twee medewerkers van de Vrien­denloterij ging het belpanel aan de slag. Door mee te doen aan de actie ontvangt de club in ieder geval 500 euro en voor elk lot dat 7 oktober verkocht werd, ont­ving de club een bonus van 10 euro. Daarnaast gaat de helft van de kosten van een lot (12,50 euro) naar de club. De club ontvangt dit bedrag na elke trek­king (in het totaal zijn er per jaar 14 trekkingen). Het resultaat van de belac­tie mocht er zijn: in totaal zijn 44 nieu­we loten verkocht en zijn 8 loten omge­zet. Er komen nog vervolgacties.

In de zomer ligt de competitie stil, maar rustig is het niet op het

sportpark. Het bouwteam stak ook afge­lopen zomer de handen uit de mouwen. Even informeren bij bestuurslid Facili­taire Zaken, Leo ‘t Mannetje, levert een waslijst aan zomerse werkzaamheden op: schilderwerk aan de kantine, brand­schades repareren aan het wedstrijd­secretariaat, uitzetten en kalken van de veldbelijning, repareren van doelen, netten en maaimachines, algeheel on­derhoud aan paden en grasranden, op­ruim­ en schoonmaakwerkzaamheden, regelen dat trainers en leiders sleutels

ontvangen, onderhoud cv­ketels en boi­lers, reparaties aan douches en buiten­verlichting, monteren van nieuwe reclame borden. Meest in het oog sprin­gend zijn de nieuwe dug­outs op veld 4 en 5. Deze zijn grotendeels door Solu­met Beheer gesponsord.

Gelukkig kan ‘t Mannetje gedurende het hele seizoen, voornamelijk op woensdag, rekenen op een trouw team: Cor Wiltenburg, Rinus van der Neut, Joop Uyl, Leo Fonteine, Barry van Gen­deren, Hans Beijer, Diet den Boer, Rob Droppert, Alfred Dalebout, Tonny Hage en Jan Schietekatte.

Maak onze jeugd blij, via de VriendenLoterij

Bouwteam kent geen zomerstop

De eerste stappen op weg naar nieuwe dug­outs tussen veld 4 en 5.

5 VRAGEN

AAN

Leo ’t Mannetje(1) Wil je je als vrijwilliger even voorstellen?“Ik ben Leo ’t Mannetje, woonachtig in Zierikzee vanaf 1975. Ik kom oorspron­kelijk uit Rockanje. Als ondernemer ben ik actief in de installatietechniek. Vrijwilligerswerk doe ik al vanaf mijn achttiende jaar. Toen de fusie kwam, ben ik voor het bestuur van MZC’11 gevraagd. Dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat ik ook al jaren in het MEVO­bestuur zat. Naast het vrijwilligerswerk bij MZC’11 ben ik ook nog trainer en voorzitter van Stichting Zeltech.”

(2) Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk?“Ik ben bezig met facilitaire zaken. Dat behelst nogal het een en ander, zoals: onderhoud gebouwen, installaties, veldmeubilair, grasranden, paden, reclameborden, het faciliteren van evenementen en het aansturen van vijftien – geweldige – mensen op de werkvloer. Per week ben ik gemiddeld hier tien uren mee bezig.”

(3) Met wie werk je voornamelijk samen? “Vooral met de andere bestuursleden, de horeca, de activiteiten­ en de sponsorcommissie. Maar vooral werk ik samen met de mensen op de werkvloer, die zelf ook veel verantwoordelijkheid op zich nemen, zodat alles te behappen is.”

(4) Wat geeft de meeste voldoening?“Dat het sportpark er goed verzorgd bij ligt en dat de organisatie draaiende wordt gehouden.”

(5) Wat vind je recent de meest positieve ontwikkeling?“Dat we stap na stap zien dat twee halve verenigingen groeien naar één vereniging. En positief is ook dat er zich nog steeds mensen aanmelden bij het facilitaire team om mee te helpen bij de vele uit te voeren taken.”

“Goed verzorgd sportpark geeft de meeste voldoening”

Page 5: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

5

presentatiegids 2014-2015

actueel

Blessures zijn helaas niet uit te sluiten in het

voetbal. Daarom is MZC blij met de verzorgers, die zowel de senioren als junioren bij kun­nen staan bij blessures.

René van den Hummel is in eerste instantie verzorger van het eerste, maar kan ook ande­

re spelers bijstaan. De tweede verzorger is Niels Muller. Hij heeft de verzorging van sport­blessures succesvol afgerond tijdens zijn CIOS­opleiding. Ge­blesseerde spelers kunnen bij hen een afspraak maken: 06­40888405 (René), 06­51404254 (Niels).

Bij wedstrijden van de hoofdmacht zou de club

entree kunnen vragen. MZC kiest voor iets anders om wat inkomsten te vergaren: de voetbalpool.

Voor 1 euro koop je een lot waarop een rust­ en eindstand

staat. Winnaar is diegene met het kaartje met de juiste rust­ en eindstand. Bij meer dan 3 doelpunten van één team tel­len deze doelpunten niet.

De prijs voor de winnaar is 50 euro en kan worden opge­haald bij de penningmeester.

De tc is blij met de komst van twee ervaren kee­

perstrainers. Gerard Olijhoek neemt de selectiekeepers Ruud van der Linde en Jeffrey Janson, en A1­doelman Bart van der Wouden, onder handen. Hij

wordt geassisteerd door Patrick Roggeband.

Ed de Reuver traint sinds vorige maand de B1­, C1­ en D1­keepers. Beide trainers heb­ben ruime ervaring op het ge­bied van keeperstrainingen.

In navolging van de 1e selectie, gaan ook de

speelsters van VR1 en de erva­ren speelsters van VR2 gasttrai­ningen verzorgen voor de jon­

gere meidenteams. “Opzet is om dit eens per twee weken te doen”, aldus damescoördinator Hans Schreurs. Vorig seizoen be­gon het 1e met gasttrainingen.

MZC gaat een ‘onder de 23’­team formeren. Den­

nis Kemper gaat dit opzetten. Kemper volgt dit seizoen de trainerscursus op het CIOS in Goes en loopt stage bij de A­ju­nioren. In de loop van het sei­zoen zal hij overstappen naar

de 1e selectie waar hij onder de vleugels van hoofdtrainer Adri­aan Nieuwenhuijse zijn stage af zal werken.

Het team ‘onder de 23’ zal Kemper samen met Peter Goe­degebuure begeleiden. Er zul­len vier duels gespeeld worden.

Maak onze jeugd blij, via de VriendenLoterij Blessures horen er (helaas) bij

Geen entree, maar voetbalpool

Nieuwe keeperstrainers

Gasttrainingen door VR1 en VR2

MZC formeert ‘onder de 23’-team

Wat heeft C2 gedaan? Waar staat A1 op de ranglijst? Tegen wie moet MZC 4 volgende week? Je vindt het allemaal in onze clubapp. Deze is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Ons digitaal seizoensoverzicht 2013­2014 al bekenen? Een uniek document met vele foto’s, waarin alle teams zijn opgenomen.

Spelers van het Jaar 2013-2014Freek Torensma en Charlotte van der Velde

zijn eind vorig seizoen verko­zen tot respectievelijk Speler van het Jaar en Speelster van het Jaar.

Lang hoefde hoofdtrainer Adriaan Nieuwenhuijse niet na te denken: Freek Torensma was in het kampioensjaar ander­maal een steunpilaar in de de­fensie. De kopsterke verdediger won de bokaal al eerder.

Bij Vrouwen 1 veroverde Charlotte van der Velde de bo­kaal. Vorig seizoen werd zij al Talent van het Jaar. Ze boekte vorig seizoen veel progressie.

Met het wegvallen van Stella Vogelzang in het centrum van de verdediging (zwangerschap) toonde Van der Velde zich een waardig opvolger op die posi­tie. Ze heeft zich al op 18­jarige leeftijd ontpopt tot een speel­ster die de ploeg op sleeptouw kan nemen. De titel Speelster van het Jaar komt haar dan ook toe.

Mis niets...Scan de QR-code

en download de MZC-clubapp:Bekijk ons digitaal jaaroverzicht:

digi.magzz.nl/mzc11_20132014

Page 6: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

MZC'II speelt met BAS

www.debasstichting.nl

Coenen Afdichtingsbedrijf BV en Coenen Geveltechniek BV:

Valkenierstraat 38, 2984 AZ Ridderkerk, Telefoon: 0180 - 486 866,

Fax: 0180 - 486 867, [email protected], www.coenen.nl

HOOGSTAAND GEVELWERK...

AFDICHTINGS- EN GEVELTECHNIEK

COENEN

Coenen is al jarenlang één van de toonaangevende bedrijven in de branche.

Vandaag de dag zijn er continue ruim 65 man bij Coenen werkzaam op het gebied van afdichtingstechniek, geveltechniek en -onderhoud. Coenen werkt in veel gevallen in onder-aanneming voor de grote bouwers in Nederland of rechtstreeks voor woningbouwverenigingen en gemeenten.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel, Coenen is VCA en ISO gecertificeerd.

006-

13 w

k39

006-

13 w

k39

INTERTOYS ZIERIKZEEMol 21 • 0111-412033

ToyToy is groot fanvan MZC’11

Annita van den OudenSt. Joostmeet 34301 JS Zierikzee

Als u niet aan uw echte werk toekomt...

0111-416 90606-239 348 [email protected]

Page 7: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

7

vincent van mourik (mzc):“Het was heel erg leerzaam. Hoe moet je inspelen met je goede been? Hoe zoek je de breedte en benut je de ruimte? En ook hoe je moet bewegen zonder bal. De uitleg van de oefeningen was erg duidelijk.”

voetbalschool

In de kantine werd een uitstekende lunch verzorgd. Mede dankzij bolletjes van Zeelandia.

Liefst 54 deelnemers, waaronder 3 meisjes, in verschillende leeftijds­categorieën hebben

deelgenomen aan Feyenoord Soccer Camp in Zierikzee. Er waren ongeveer 30 deelnemers van MZC’11. Er waren ook en aantal spelertjes die op de camping stonden.

Na het uitdelen van de trai­ningstenues en een korte inlei­ding van Ben Wijnstekers, gin­gen de vier verschillende groepen (op leeftijd ingedeeld) het veld op voor de ochtend­trainingen. Er werd gewerkt met een roulatiesysteem: steeds een andere trainer, en steeds nieuwe oefeningen.

Na de lunch volgde het middagprogramma. Helaas ging het om een uur of drie re­genen en dat hield niet meer op. Voor de deelnemers maakte dat echter niet uit. De trainers pasten hun oefeningen aan zo­dat iedereen in beweging bleef en iedereen deed vol enthousi­asme mee.

Op dinsdag werd er op­nieuw om 9.30 uur gestart met de training. Na de lunch werd er nog fanatiek getraind en rond 15.45 uur werden alle deelnemers en toeschouwers in de kantine bijeengeroepen. Daar werden de deelnamecer­tificaten uitgereikt, waarna alle deelnemers nog een bal van Feyenoord Soccer Scools kon­den ophalen.

Er waren alleen maar leuke en enthousiaste reacties en de meeste deelnemers wilden

heel graag volgend jaar weer terugkomen voor een nieuw

Feyenoord Soccer Camp. Ook de trainers en begeleiding van

Feyenoord hebben twee leuke dagen achter de rug en komen graag nog eens naar MZC’11 te­rug.

Het succes van deze dagen is mede te danken aan Konink­lijke Zeelandia die de witte en bruine bolletjes beschikbaar heeft gesteld voor de lunch op beide dagen. De Schouwsche Boer uit Westenschouwen zorgde voor een uitstekende overnachting voor de trainers. De onderhandelingen over een Feyenoord Soccer Camp in de zomer van 2015 zijn al gestart.

Peter Goedege­buure vormt samen met Eric Ronkes, Kees Hagesteijn, Erik­Jan Kort, Hans Schreurs en Patrick de Broekert de technische commissie.

Feyenoord Soccer Camp in Zierikzee

julius bremer (mzc):“Ik vond het erg leuk, het was heel intensief, we hebben veel gedaan en ik vond de trainers allemaal erg goed.”

zoë den ouden (rvv blijdorp):“Ik stond in de buurt op de camping. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en ik kom een volgende keer graag weer terug. Ik heb een hoop geleerd: opendraaien, aannemen... De organisatie en het eten was goed. Ook was er aparte kleedruimte voor de meisjes, heel fijn.”

nicole heikamp (mzc):“We hadden een leuke groep en aardige trainers. Ik heb geleerd hoe ik moet opendraaien, aanspelen en de bal aannemen met het juiste been en dat je door veel herhalen het niet meer vergeet. ”

jesse van vlies (mzc):“Ik vond het steeds wisselen van de trainers erg leuk. Ik heb geleerd hoe je moet passen met je goede been. Wat ik goed vond, was dat de oefening soms stopgezet werd, zodat de trainer uitleg kon geven. Bijvoorbeeld hoe je een vooractie maakt.” presentatiegids 2014-2015

Page 8: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

8 eerste selectie

Wat zijn jullie verwachtingen dit seizoen?

Corné: “Na een wedstrijd of 8 kunnen we de balans opmaken. Maar met de versterkingen moeten we zeker in de subtop kunnen eindigen.”Benjamin: “Ja, top­5 moet haalbaar zijn. Praten over een kampioenschap is erg voorbarig. Er zijn meerdere ploegen met een stabiele selectie die meestrij­den voor de bovenste plaatsen.”Ingmar: “We hebben genoeg kwaliteit om bovenin mee te draaien, en dan is een periodetitel een reële doelstelling.”Mathijs: “Je moet per duel presteren en niet door de ondergrens zakken.”

Hoe zien jullie je eigen inbreng? Corné: “Met mijn ervaring, coaching en inzicht kan ik weer een belangrijke rol spelen. Het liefst als verbindings speler. We hebben talent genoeg, maar alleen daarmee red je het niet. Verder wil ik zo weinig mogelijk kaarten pakken.”Benjamin: “De laatste jaren speel ik op links centraal achterin. Ik hoop daar nog van waarde te kunnen zijn. Verder wil ik vooral ‘heel blijven’. Vorig jaar heb ik veel blessureleed gehad.”Ingmar: “Met mijn ervaring wil ik bin­nen én buiten het veld nuttig zijn. Ik speel het liefst met het spel voor me, dus hangend vanaf rechts of ‘op 10’. Ik hoop weer te genieten van het spel en met plezier naar de training te gaan. Dat is na een herniablessure en een ongelukkig seizoen al lang geleden.”Mathijs: “Ik voel overal pijntjes en ben dus allang blij als ik dit jaar volhoud. Ook qua positie zal ik mij aanpassen aan het team.”

Corné zat er al en Ingmar maakte al voor de promotie bekend naar

MZC te gaan. Was dat van invloed op jullie komst?

Benjamin: “Mijn keuze hing af van mijn gezin­ en werksituatie. VC Vlissingen was een prachtig avontuur maar kostte mij ook veel reistijd. Op trainingsavon­den eet ik nu gewoon weer thuis. Dat had ik 4 jaar niet gedaan. Da’s toch heel veel waard, kan ik je vertellen.”Mathijs: “Dit zijn de jongens die ik nog ken van vroeger, dus dat telde wel mee. De promotie verder niet echt.”

Hoe kijken jullie terug op de voorbereiding?

Ingmar: “De enige krachtmeting was Goes en die hebben we goed doorstaan. Verder heeft de trainer een goed beeld gekregen wat mogelijk is met dit team.”Corné: “Alleen tegen Goes merkte ik spanning binnen het team en dan zie je ook gelijk dat iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan. Dat is de basis voor alles, voetballen kunnen we wel!”

Benjamin: “We hebben leuke dingen la­ten zien, maar we hebben Adriaan ook wat extra grijze haren bezorgd. Zo gaat dat nu eenmaal. Aan de voorbereiding hecht ik nooit zoveel waarde.”Mathijs: “Ik ook niet. Het begint pas als de competitie begint.”

Hoe kijken jullie tegen de fusie-club aan?

Benjamin: “Ik merk dat er een nieuwe dynamiek is ontstaan. Het was gewoon nodig voor beide clubs.”Ingmar: “Zeker voor de jeugd is het een goede ontwikkeling. Het niveau zal omhoog gaan en zo profiteren ook de senioren. Op de zwart­witte kleuren na, is er niet veel veranderd.”Mathijs: “De fusie is goed, maar het verliezen van de naam Zierikzee en de kleur shirts is zeer jammer. In het veld roep ik overigens nog steeds de naam Zierikzee. Als mensen mij vragen waar ik speel, zeg ik MZC, maar als er een blik van onwetendheid in hun ogen komt, maak ik er maar Zierikzee van.”

Jullie paden hebben zich regel-matig gekruist in het verleden.

Benjamin: “Heb je even... Met Mathijs speelde ik voor het eerst in de C’s van Zierikzee. We gingen onze weg en keer­den terug. Toen weer uitelkaar en kwa­men weer terug bij Zierikzee in het tijd­perk Marco Groeneveld. Toen weer allebei weg en nu weer terug op het oude nest... Met Corné heb ik 2 jaar bij Kloetinge gespeeld. En Ingmar ken ik nog van de jeugd van Zierikzee, toen ik B­trainer was. Toen ik van Kloetinge naar Zierikzee terugging, was Ingmar nog jong maar speelde wel al in het 1e.” Ingmar: “Ik was 16 jaar toen ik van DFS naar Zierikzee ging en 2 jaar later

In een debuutjaar op een hoger niveau is handhaving

normaliter de doelstelling. Niet bij MZC. De hoofdmacht heeft

daarvoor simpelweg teveel kwaliteit. Mede door de

terugkeer van de hoogvliegers Ingmar Quist, Benjamin

Verwest en Mathijs Hage op het oude nest. Samen met Corné Schilperoort, vorig

seizoen al acterend in zwart-wit, vertoonden zij hun kunsten

op hoger niveau.

‘We wilden ooit met zijn allen op het eiland spelen’

presentatiegids 2013-2014

De hoofdklassers van MZC’11

presentatiegids 2014-2015

Page 9: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

9eerste selectie

Benjamin Verwest: “Op trainingsavonden eet ik nu gewoon weer thuis. Dat heb ik 4 jaar niet gedaan.”

Corné Schilperoort: “Het niveau op trainingen ligt vele malen hoger dan vorig seizoen.”

Mathijs Hage: “Zak nooit door de ondergrens en je kan heel wat bereiken. Zelfs met een matig team.”

Ingmar Quist: “We moeten ons bewust zijn dat we met kwaliteit alleen het niet gaan redden.”

presentatiegids 2014-2015

Page 10: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

10

kwam ik in de eerste selectie. Toen speelden Mathijs en Ben daar ook. Na 4 seizoenen maakte ik de stap naar Kloe­tinge. Daar heb ik uiteindelijk nog 3 seizoenen met Corné gespeeld.”Corné: “Bij RBC speelde ik met Mathijs in de jeugd en in RBC 2. We reden vaak samen naar Roosendaal, een mooie tijd! Later speelden we nog samen in het Zeeuwse, met als hoogtepunt de 4­3 winst op Sparta in Zierikzee. Met Benjamin en Ingmar heb ik samenge­speeld bij Kloeting. Ingmar kwam over van Zierikzee en werd meteen topsco­rer. We wisten elkaar vanaf moment één heel makkelijk te vinden. Wellicht een mooie voorbode voor dit seizoen!”Mathijs: “Eigenlijk ben ik het enige kind van de club van ons vieren, maar toen kwam de hoer in me naar boven... Met Ingmar en Benjamin heb ik bij Zierik­zee gespeeld. Met Corné heb ik heel de jeugdopleiding van RBC te maken ge­had. In het tweede reden we inderdaad altijd samen. Altijd gezellig.”

Is er tussen jullie een extra klik in het veld?

Ingmar: “Klik is niet het juiste woord. We vinden elkaar makkelijker, maar dat heeft vooral met voetbalintelligen­tie te maken. Op hoger niveau wordt meer van je verwacht. Daardoor word je beter en ontstaan er automatismen.”Mathijs: “Een klik is iets onverklaar­baars. Natuurlijk is er een bepaalde voetbalintelligentie, maar dat ligt niet per se aan het niveau.”Corné: “Elkaar makkelijk vinden, heeft met kwaliteit te maken. Wanneer je op

hoog niveau hebt gespeeld, herken je sneller bepaalde situaties. Dat moeten we overbrengen op de jongere garde.”Benjamin: “(lachend) Ik heb sowieso moeite om iemand te vinden in het veld... Maar als iemand vrijstaat, moet gewoon de bal gespeeld worden, wie het ook is.”

Hoe zien jullie elkaars prestaties tot nu toe?

Corné: “Het niveau op trainingen ligt vele malen hoger dan vorig seizoen. Ze hebben allen specifieke kwaliteiten en zijn duidelijk een meerwaarde.”Benjamin: “Corné en Mathijs hebben zowat hun hele jeugd bij een BVO geze­ten. Ze denken altijd een stap verder en zijn slim in het veld. En Ingmar heeft altijd al de extra kwaliteit gehad om gevaarlijk te zijn. De vergelijking met Robben gaat te ver, maar altijd als hij de bal heeft, denk ik ‘ja! daar gaan we’. Hij kan goed het moment van diepte kiezen.”Ingmar: “Ze zijn alle drie in de jeugd ge­scout, dat zegt genoeg. Ben is een fy­siek sterke speler, met een geweldige trap. Het is ook een speler waar een team zich aan kan optrekken als het minder gaat. Corné is een geboren ta­lent. Zijn spel ziet er heel natuurlijk uit en het lijkt alsof het geen moeite kost. Met zijn techniek brengt hij veel rust in het spel en hij kan het spel goed ver­leggen. Mathijs kan als geen ander de ruimte bespelen en is een echte afma­ker. Bij Baronie heeft hij bewezen de top van het amateurvoetbal aan te kunnen.”

Mathijs: “Ik zie een fitte Corné, een ge­prikkelde Ingmar en een ervaren ge­worden Benjamin. Bij Ingmar zie ik de drive om hogerop te gaan nog wel. Bij Benjamin en Corné zie ik hetzelfde als bij mij: gewoon genieten van wat we nog kunnen doen en ons niet te druk maken om kleine dingen.”

Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van spelen op hoger niveau?

Corné: “De tijd en de ruimte die je krijgt. En verder heb je nu geen neu­trale grensrechters. Een grensrechter op dit niveau pakt punten!”Benjamin: “Met MZC zakken we wel eens door de ondergrens. Als je hoger speelt, houdt iedereen zich aan zijn ta­ken en positie. Dan speel je makkelij­ker een goede wedstrijd. Op hoger ni­veau wordt het vaak op details beslist. In de hoofdklasse krijg je geen tien kansen in één helft, wat ik nu wel zie.”Ingmar: “Het gaat allemaal sneller: bal­tempo, omschakeling, handelings­snelheid. Er zijn ook bepaalde ver­wachtingen zijn en dat zorgt voor druk. En de onderlinge concurrentiestrijd is groter en de gunfactor minder groot. Er komen en gaan ook vaker spelers. Voetbal is een teamsport, maar daar­door wordt het individualistischer.”Mathijs: “Wat mij het meeste opvalt, is dat er op hoger niveau minder op el­kaar wordt gezeken. Een technische fout kan iedereen maken en die per­soon weet dat zelf maar al te goed. Ie­dereen kan fouten maken en we moe­ten die ook kunnen maken! Maar je

corné schilperoort (30 jaar)geboorteplaats: Bruinisse; woonplaats: Zierikzee; burgerlijke staat: gehuwd met Sanne; 2 dochters: Rosalie (2 jaar), Jasmine (10 maanden); clubs jeugd: Bruse Boys en RBC Roosendaal; clubs senioren: RBC Roosendaal, Kloetinge en Hoek; hoogtepunten: debuut RBC 1 tegen Norwich City, selectie Nederlands Amateurelf-tal en kampioenschap MZC’11; dieptepunten: de vele blessures, onder ander vier enkeloperaties; beste medespeler ooit: John Schot; beste trainer ooit: Dolf Roks, duidelijk, consequent en maakt spelers beter; beste tegenstander ooit: Robin van Persie. In de jeugd speelde hij als schaduwspits en bepaalde toen al in zijn eentje de wedstrijd!

ingmar quist (26 jaar)geboorte­ en woonplaats: Zierikzee; burgerlijke staat: verloofd;clubs jeugd: DFS, v.v. Zierikzee; clubs senioren: v.v. Zierikzee en Kloetinge; hoogtepunten: bekerfinale met Kloetinge tegen Kozakken Boys. Helaas verloren na verlenging; dieptepunten: herniablessure en het seizoen dat daarop volgde; beste medespeler ooit: Mathijs en Corné. Ik ga niet kiezen, want ze hebben verschil-lende kwaliteiten; beste trainer ooit: Marco Groeneveld. Hij is belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. Hij leerde me een hoop en zijn visie sprak me aan. Hij wist dit ook over te brengen op de groep; beste tegenstander ooit: GVVV, in mijn eerste jaar bij Kloetinge. Uiteindelijk verloren we maar met 2-0, maar ik was onder de indruk van hun spel. Dat jaar zijn ze ook kampioen geworden.

Page 11: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

11

moet er bij elkaar pas op wijzen als er afspraken expres niet worden nage­leefd. Anders niet.”

Wie van de selectie voorspel je ook een hoofdklasse-toekomst?

Corné: “Ramon Janson, wanneer hij zich blijft ontwikkelen als de laatste tijd. Hij zal wel hard moeten blijven werken aan zijn zwakke punten.”Benjamin: “Twee spelers, al zijn én ko­men er steeds meer jonge spelers met potentie bij. Het is maar net hoe die zich doorontwikkelen. Voor je het weet, voetbal je op een ander eiland.”Ingmar: “Freek Torensma zal zeker sla­gen. Ramon heeft ook genoeg kwalitei­ten om die stap te maken. Als je al op die leeftijd beslissend kan zijn in een kampioensjaar, dan zegt dat wat. Als hij er echt voor gaat leven, denk ik dat hij het ver kan schoppen.”Mathijs: “Freek, zeker. Het niveau van de hoofdklasse is trouwens niet meer zo hoog door de komst van de topklas­se. Ik denk dat meerdere het daarom aankunnen. Het is wel moeilijk aan te geven wie wel en wie niet. Ik vind Fred van der Helm een perfecte verdediger, maar hoe zit het met zijn snelheid? Ra­mon is de meest opvallende, maar op zijn positie moet je toch echt schijt aan de wereld hebben en egoïstisch zijn. Hij zal onverstoorbaar moeten zijn. Kan hij dat?”

Wat zijn tot nu toe grote mee- of tegenvallers?

Ingmar: “Met een groot gedeelte van de groep heb ik nog gevoetbald en ook het

niveau van de 2e klasse is me bekend. Dus wat dat betreft kon ik een goede inschatting maken van wat me te wachten stond.”Benjamin: “Ik ben met nul­komma­nul verwachting teruggekomen. Had zoiets van: als ik het niet leuk vind of het gaat fysiek niet meer, stop ik ermee. Ik heb ook niet meer zo de drang om op de voorgrond te treden.”Mathijs: “De groep is me meegevallen. Ze zijn kampioen geworden, maar er zit geen arrogantie in het elftal. Wat te­genvalt is dat de club nog niet zover is dat het ook qua niveau zal doorgroei­en. Het is zo’n gigantische vereniging, dat moet allemaal nog zijn plaats vin­den. Dat is overigens ook niet erg.”Corné: “Het enige wat ik tot nu toe als negatief heb ervaren, is dat we altijd, zowel trainingen als wedstrijden, op een slecht veld moeten spelen. Met een goed veld zou ons spel beter tot zijn recht komen. Verder heb ik bij MZC het plezier weer teruggekregen. Daar heb­ben de positieve resultaten van vorig seizoen zeker aan meegewerkt, met het kampioenschap als climax.”

Wat is de grote kracht van MZC? En wat kan een valkuil worden?

Corné: “We hebben voetballend vermo­gen en volop concurrentie. Gemak­zucht kan een valkuil worden, maar wij als ervaren krachten binnen de se­lectie moeten daarvoor waken.”Benjamin: “De grote kracht is de mix tussen ervaring en jong talent. We heb­ben balans in de selectie en een positie kan moeiteloos overgenomen worden,

zonder dat je er kwalitatief echt op achteruit gaat. Valkuil is dat we soms te makkelijk denken en de 100 procent concentratie ontbreekt.”Ingmar: “De mix tussen jong en oud is goed. Als promovendus moet alles kloppen om gelijk goed te presteren. We moeten ons bewust zijn dat we met kwaliteit alleen het niet gaan redden.”Mathijs: “De kracht zit hem in het ta­lent en de kwaliteit. De valkuil is dat er een bepaalde cultuur heerst, die was er bij Zierikzee ook al. Een soort gelaten­heid, laksheid. Zak nooit door de on­dergrens en je kan heel wat bereiken. Zelfs met een matig team.”

Welke ambities hebben jullie nog? Ingmar: “Ik had altijd het streven om hoofdklasseniveau te halen. Dat is ge­lukt. Ik zeg niet dat ik geen ambities meer heb, maar na mijn herniaoperatie zal mijn rug nooit meer de oude wor­den. Het streven om op het hoogst haalbare niveau te spelen heb ik niet meer..., maar ik sluit het ook niet uit.”Mathijs: “Plezier hebben. Het gaat niet meer om alleen winnen. Ik kan ook ge­nieten van een mooie aanname van Corné, Janson die even in de zesde ver­snelling gaat of Martijn die als een ster­vende zwaan naar de grond gaat...” Benjamin: “Ja, lekker voetballen. Zon­der zorgen en met plezier in het spel.”Corné: “We hadden ooit afgesproken om met zijn allen op het eiland te gaan voetballen. Dat komt nu uit. Ik hoop dat wij van MZC een stabiele tweede­klasser kunnen maken en wellicht nog een stapje kunnen maken...”

benjamin verwest (31 jaar)geboorte­ en woonplaats: Dreischor; burgerlijke staat: getrouwd met Sandy; 1 zoon Noél en er is nog een kindje op komst; clubs jeugd: Dreischor, Zierikzee, NAC; clubs senioren: Zierikzee, Kloetinge, RCS, VC Vlissingen; hoogtepunten: debuut in Nederlands Amateurelftal (onder de 23) en kampi-oenschap naar hoofdklasse met VC Vlissingen; dieptepunten: blessures afgelopen jaar; beste medespeler ooit: er schieten veel spelers door mijn hoofd met ieder zijn eigen kwaliteiten;beste trainer ooit: trainers die je kampioen maken; beste tegenstander ooit: Australië onder leiding van Guus Hiddink, wat een power hadden die mannen

mathijs hage (32 jaar)geboorteplaats: IJsselstein; woonplaats: Breda burgerlijke staat: samenwonend met vriendin, er is een kind op komst in april; clubs jeugd: v.v. Zierikzee en RBC Roosendaal; clubs senioren: v.v. Zierikzee, RBC Roosendaal, Baronie, Nieuwmoer, Alliance en Halsteren; hoogtepunten: de 3 jaar bij Baronie waren een topperi-ode; dieptepunten: het 1e jaar bij Halsteren; beste medespeler ooit: Ramon Luijten. Met een beetje meer geluk had hij meer uit zijn carièrre gehaald; beste trainer ooit: Peter Maas, hij heeft mij veel goeds gebracht. Daarnaast is zijn visie zeer professioneel en sterk; beste tegenstander ooit: Sparta met Kevin Strootman voor de KNVB-beker. We waren kansloos. Verder zijn we met Baronie niet vaak ondergesneeuwd door tegenstanders.

Page 12: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

timmerman natuursteenVierbannenstraat 1 - n ieuwerkerktel. (0111 ) 641798

walenburgerweg 83 - rotterdam tel. (010 ) 4660368/4663161

nieuwe crooswijkseweg 66b - rotterdamtel. (010 ) 4136910

rijksstraatweg 35 - HelleVoetsluis tel . (0181 ) 337395

www.timmerman-natuursteen.nl

De prachtige kracht van

natuursteenHet mooiste materiaal voor uiteenlopende toepassingen: gedenkstenen vloeren trappen dorpels vensterbanken stoepen tafels grote variatie in kleur en tekening onverslijtbaar

Alle opdrachten worden in ons uitstekend geoutilleerde bedrijf op maat en naar uw wens gemaakt door ervaren specialisten.

een bezoek aan ons bedrijf werkt inspirerend!

Koop jij zo’n leuKe armband en lever je deze bon in, dan Krijg je een shawl Kado t.w.v. 14,95

ACTIE

GEL

DIG

T/M

31

OkT

OBE

R 20

14 •

TEG

EN IN

LEVE

RIN

G V

AN D

EZE

ADVE

RTEN

TIE

mY66 armbandenvanaf 34,95 stoer, hip

en trendY

DAM 6, 4301 JB ZIERIkZEE • TEL. 0111 41 68 62

Je bént een voetbal talent. Je traint er hard voor. Jij weet wat wij weten:

Kwaliteit is geen kwestie van toeval!

Volg ons ook op Twitter en Facebook:

@Banjaardje Eetcafé De Banjaard

Page 13: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

13

presentatiegids 2014-2015

eerste selectie

1e selectiekeepers: Ruud van der Linde, Jeffrey Janson en Bart van der Wouden. verdedigers: Leon Tournier, Sander de Vries, Freek Torensma, Frank Kristelijn, Patrick Verboom, Elmar Verhage en Benjamin Verwest. middenvelders: Lars Holm, Fred van der Helm, Corné Schilperoort, Melchior Coolbergen, Martijn van Grunsven en Sven Heijboer. aanvallers: Dennis Dekker, Rick Bevelander, Mathijs Hage, Arne Holm, Ramon Janson, Ingmar Quist en Jorick de Vries.

huib smits leiderDe Grote Kale Leider speelde bij Mevo (jeugd en senioren), Zierikzee (jeugd) en WIK (senioren). Het spelen van de junioren-bekerfinale met Zierikzee was een hoogtepunt. Tegenwoordig houdt een knieblessure hem langs de kant, al is de mosselvisser wel actief met wielrennen en hardlopen. Sinds de fusie is Huib elftalleider. “Ik vind het nog steeds een uitdaging. Ik weet hoe belangrijk een leider voor een elftal kan zijn.” Persoonlijk doel? “Alles goed regelen, zodat er ook buiten het veld gewerkt kan worden aan een team.”

rené van den hummel verzorgerZelf was de wonderdokter van MZC ooit actief als wielrenner en voetballer (VCK en Mevo). De 3e helft beschouwt René als sportief hoogtepunt tot nu toe. De altijd goedlachse ambulancebroeder heeft als helder doel: spelers aan het spelen houden. Daarbij hanteert hij één regel: “Vooraf bellen of whatsappen voor een afspraak.” René is hofleverancier van de KNVB: 3 van de 4 zonen voetballen, namelijk Leroy (D1), Joey (B2) en Davey (SKNWK 1). Bryan zwemt. Waren dat alle y’s in de familie? Nee! De hond heet Toby. “Maar die sport net zoveel als zijn baasje”, besluit de verzorger.

kees verkaart assistent-scheidsrechterDeze Mister Zierikzee heeft het actief voetballen al jaren vaarwel gezegd. Het spelletje en het ‘kleedkamer-gevoel’ blijven echter dusdanig trekken dat Kees actief is als assistent-scheidsrechter. Kees is tevens penningmeester van de club.

ron van putten materiaalmanHoort inmiddels bij het club meubilair. Versleet inmiddels al 13 hoofdtrainers. Speelde zelf voor Duiveland, Mevo en Zierikzee en maakte 2 seizoenen terug zijn rentree bij MZC G1. Grootste wapen daar is zijn traptechniek.

patrick roggeband hersteltrainerDeze oud-eerste speler assisteert de hoofdtrainer en tevens Gerard Olijhoek met de keeperstraining. Hij verzorgt ook de hersteltrai-ningen. “Maar ik hoop natuurlijk zo min moge-lijk.” Zizou is zelf nog actief bij SC Zierikzee en tennisst. Sportief hoogte-punt was het kampioen-schap met v.v. Zierikzee in de zondag 3e klasse.zie verder p.33

adriaan nieuwenhuijse hoofdtrainerDe Kruiningse oefenmeester is al weer aan seizoen vierenhalf bezig in Zierikzee. Loodste eerst Zierizee naar de zaterdag 3e klasse en daarna MZC naar de 2e klasse. Heeft er inmiddels meer dan 500 duels als hoofdtrainer op zitten, waarvan de langste periode op Den Hogen Blok. Speelde zelf ooit bij Kruiningen, Oostkapelle en Hoek. Ook haalde hij 7 caps in het Nederlands Amateurelftal.

Even voorstellen... de trainers en begeleidersIn deze Presentatiegids stellen wij onze trainers en teambegeleiders voor. Van het 1e tot de Kabouters. Zij zorgen dat al onze honderden voetballers het spelletje kunnen spelen. In wedstrijden en op trainingen. Elke week weer. Ze coachen, trainen, begeleiden, stimuleren, verzorgen de randvoorwaarden... Ze vormen het hart van de club.

Page 14: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

14

presentatiegids 2014-2014

senioren

kees verwesttrainerIs net als zijn leider werkzaam bij Habo Hoveniers. Verwierf bij Zierikzee ooit de bijnaam ‘Baggio’. Kwam verder uit voor Mevo, WIK en Dreischor. Nu is de oefenmeester alleen nog actief met het 40+­voetbal.Hoogtepunten zijn de bekerwinst met Zierikzee B1 en bij WIK de winst van de afdelingsbeker en twee promoties. Kees wil dit seizoen de nieuwelingen vanuit zowel de A’tjes, als jongens van het 3e, inpassen in de groep die al jaren bij elkaar speelt. “Doel is om in ieder geval een beter seizoen te draaien als afgelopen seizoen. Daarvoor moeten we als ploeg op de trainingen en wedstrij­den strijd leveren en er staan als team. Ook na de wedstrijden.”

gert de jongeleiderIs net als zijn trainer werkzaam bij Habo Hoveniers. Speelde zelf in het verleden voor Duiveland, Zierikzee en MZC. Hoogtepunten daarbij waren de kampioenschappen met Duiveland A1 en Zierikzee 3.De leider verwacht met de huidige groep hoger te eindigen dan vorig jaar. “We hebben nu een beter voetballende ploeg. Naast resultaat gaat het om plezier onder elkaar hebben.” En sfeer en gezelligheid is een garantie bij Gert! U kunt hem ook boeken voor het voordragen van Sinterklaas­gedichten in het Zeeuws.

mzc 2Jan Thijs Berrevoets, Ricky de Bil, Wouter Blommaert, Derk van den Doel, Jerome Enser, Max de Graaf, Robin in ‘t Hout, Jeffrey Janson, Remon de Jonge, Joost Jumelet, Thomas van der Linde, Niels Muller, Jeffrey Osseweijer, Niels Ritzen, Jeroen de Ruyter, Rehan Saif, Niels Schot, Denny Snijders, Dennis van der Weele, Robin van Welt, Bart van der Wouden.

Vorig seizoen telde MZC nog zes zaterdagploe­

gen. Dit seizoen heeft de club besloten om ‘slechts’ vijf senio­renteams in te schrijven. Hier­door wordt het eenvoudiger om zaterdags alle teams goed te be­zetten.

Tc­lid Peter Goedegebuure: “Het gaat nu een stuk beter, om­dat we in principe bij de 1e en 2e selectie, als iedereen beschik­baar is, een speler of negen over hebben. Dat aantal schuift door naar de lagere teams. Onlangs gingen enkele lagere teams met een man of veertien op stap. Dat is maar net genoeg.”

MZC heeft het G­team uit de competitie terug­

getrokken. Na het succesvolle afgelopen seizoen, waarin de G’s kampioen werden, is een aantal spelers gestopt. De rede­nen daarvoor zijn divers. Hier­door zijn aan het begin van het seizoen twee wedstrijden niet doorgegaan.

“We hebben gesprekken ge­had en navraag gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat het wel een erg moeilijk jaar zal worden. Om frustraties te voorkomen, zijn we gestopt”, aldus secretaris André ’t Jong. Een aantal spelers zal zich mo­gelijk aansluiten bij SSV’65 in Goes. “Daarover zal ik nog con­tact zoeken met SSV en de KNVB”, aldus ’t Jong.

Van zes naar vijf seniorenteams

G’s gestopt

5 VRAGEN

AAN

Niels Muller(1) Wil je je als vrijwilliger even voorstellen?“Ik ben 21 jaar en woon in Zierikzee. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan het CIOS in Goes. Ik ben werkzaam als (inval) sportdocent bij de politieacade­mie in Ossendrecht. Bij de club ben ik trainer van D1 en verzorger. Zelf speel ik nog in het 2e.”

(2) Hoe ben je vrijwilliger geworden?“Ik was bij Mevo actief als speler en assistent­trainer van D1. Na de fusie vroeg men of ik door wilde gaan. Ik ben bij MZC trainer geweest van D2, D1 en C2. Vanaf dit seizoen ben ik ook verzorger, samen met René van den Hummel, de verzorger van het 1e. Op het CIOS had ik sportverzorging als keuzevak en liep ik stage bij René.”

(3) Wat geeft de meeste voldoening?“Ik vind het mooi als ik zaterdag dingen terugzie die ik die week getraind heb. Het geeft me ook voldoening als ik spelers zie groeien. Binnen mijn verzorgende taken vind ik het mooi om blessurepreventief bezig te zijn.”

(4) Bij welk deel van je functie staan de meeste mensen niet stil? “Er gaat best veel tijd in zitten. Ik ben zowel trainer als verzorger. Soms moet ik mij in tweeën splitsen. Als ik ‘s avonds eerst training geef en vervolgens nog iemand moet behandelen, is dit soms lastig. Als trainer heb je toch een soort bindende factor, maar dan moet ik weg. Je wilt het iedereen naar zijn zin maken en toch resultaten boeken. Dit is soms moeilijk.”

(5) Wat zie je als meest positieve ontwikke­ling binnen de club?“We zijn een groeiende club en zullen zeker nog blijven groeien. De jeugd gaat steeds hoger spelen en dit trekt ook nieuwe spelers aan. En qua verzorging hebben we sinds vorig seizoen een mooie massageruimte gekregen.”

“Als trainer én verzorger moet ik mij soms in tweeën splitsen.”

Page 15: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

15

presentatiegids 2014-2015

senioren

martin timmermantrainerIs trainer van MZC 3 en zelf nog actief als voetballer bij het 5e. Martin, in het dagelijks leven directeur van Timmerman Natuursteen, voetbalt al vanaf 1969. Eerst bij MEVO en nu dus MZC. Over zijn verwachtingen voor komend seizoen hoeft hij niet lang na te denken: “Als altijd: kampioen worden!”Mocht dat niet onverhoopt (weer) niet lukken, zal Martin nog voldoende hoogtepunten beleven dit seizoen, want: “Een wedstrijd spelen is elke week weer een hoogtepunt.”

marc van der lindespeler-leiderMarc is werkzaam als analist bij DELTA. Vroeger verdedigde hij het oranje shirt van MEVO. “Hoogtepunt daar was dat we na de laatste wedstrijd van MEVO nog een aantal ploegen achter ons lieten in de eindstand.” Bij MZC beleefde Marc snel weer een hoogtepunt, want het 4e werd in het eer­ste seizoen kampioen. Ook dit seizoen verwacht hij dat het 4e bovenin mee zal draaien en dat er iedere week voldoende spelers zijn. “Dus geen afmeldingen op vrijdagavond of zaterdagochtend!”, waarschuwt hij zijn ploegmaten. Zijn doel is om bij te dragen aan een goede sfeer in het team en te zorgen voor een goede samenwerking met de andere seniorenteams. En over de sfeer in de groep gesproken: “Het 4e loopt qua leeftijd behoorlijk uiteen, van 19 tot 46 jaar, maar deson­danks zijn we een hecht team!”

arco schotspeler-leiderBijnaam: geen.Beroep: mosselkweker, werkt bij Beheermij WK Schot Zierikzee BV.Hoogtepunt: één keer gescoord.Doelstelling: bij de eerste 3 eindigen.Verbeterpunten: meer conditie.

Kortom: een man van weinig woorden. Daarom hebben we de foto wat groter gemaakt... Bovendien krijgen we zo eens een keer de mosselprinses in het blad.

arne timmermanspeler-leiderArne is speler­leider van het 3e, al omschrijft hij die tweede functie zelf als ‘conciërge’. Timmer­man, softwareontwikke­laar bij YourSurprise, voetbalde vroeger bij MEVO. Daar beleefde hij ook zijn sportieve hoogtepunt tot nu toe: “Een helft voetballen als invaller bij het eerste elftal van MEVO.”Net als de trainer heeft hij hoge verwachtingen voor dit seizoen: “Ons team zit bomvol goede voetballers. We moeten in de top­3 van de 4e klasse kunnen eindigen. Leuke wedstrijden voetballen en met een gezellige derde helft.”En waaruit haalt hij de meeste voldoe­ning? “Ik vind het mooi om te zien als we een wedstrijd winnen omdat we als team beter samenspelen dan de tegenstan­der.”

wouter kokspeler-leiderOok Wouter, ambtenaar van beroep, combineert het zelf voetballen met een rol als leider. Bovendien komt Wouter ook in actie als scheidsrechter. Inmiddels heeft hij een aardig rijtje clubs achter zijn naam: Floreant, Olympia, RVC’33, CVC Reeuwijk en nu MZC.Hoogtepunt is het kampioenschap met RVC’33 1.Over de teamdoelstelling is hij stellig: “Top­3. Plezier met de groep staat voorop, gevolgd met een goede eindklassering.”

mzc 3Arne Timmerman (speler­leider), Bilal Alashkar, Steven Bal, Matthijs Heeres, Harry Heun, Arjan ‘t Jong, Stefan Jumelet, Nicky Koenen, Martijn Kik, Jan­Kees de Leeuw, Nick Mulders, Kevin Onderdijk, Lennart Quant, Daan Ruitenbeek, Martin van der Schee, Wilco Schot, Gilberto Slinkert, Michiel Tamerus, Patrick Verkaart, Owen de Vlieger, Don van Vliet.

mzc 4Marc van der Linde (speler­leider), Wouter Kok (speler­leider), Marijn Berrevoets, Maurits Borghouts, Leon Groenleer, Jacco Heijboer, Frank van der Helm, August de Jonge, Leon de Jonge, Patrique de Jonge, Patrick Knijnenburg, Erik­Jan Kort, Cees Kraayenbrink, Marc van der Linde, Daniël Lodders, Bas Schiettekatte, Kasimier Snoek, Pascal Stoutjesdijk, Gerbrand Verton, Adriaan Wandel, Erdogan Yok.

mzc 5Arco Schot (speler­leider), Ramazan Ayaz, Rob Beijer, Jelle den Boer, Erik van den Bos, Jan­Huibert Bouwman, Jacco Folmer, Robert Hillebrand, Erik Hoogendijk, Lennart Jonker, Wim Kooijman, Peter Legemate, Joachim van Leeuwen, Floris van der Paauw, Iman Padmos, Björn Pinto e Neto, Rinus Roon, Marco Saman, Arco Schot, Roy Snijders, Martin Timmerman, Ricardo Vermeulen, Lou Verton, Roy van de Wekken.

Page 16: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie16

presentatiegids 2014-2014

vrouwen16

walter de jongetrainerVroeger voetbalde hij voor DFS, v.v. Zierikzee en s.v. Renesse. Tegenwoordig is deze slager (bij Zuneha, Tholen) nog actief met surfen, hardlopen en fitness.Walter kan niet echt één specifiek hoogtepunt noemen. “Er zijn vele mooie gebeurtenissen, prestaties en kampioenschappen geweest.”Voor dit seizoen mikt de trainer op behoud in de 2e klasse. “En doel is dat de speelsters individueel en in teamverband zich verder ontwikkelen. Met een mix van veel jonge speelsters en geroutineerde speelsters, verwachten we weer een sportief en gedreven team neer te kunnen zetten.”Over zijn persoonlijke drijfveer: “Ik heb een prestatiedrang: het beste uit een team halen, te mogen trainen en coachen. In dit geval bij een enthousiast en gedreven damesteam.”

marleen berrevoets leiderLeentje voetbalde bij v.v. Zierikzee en MZC’11 (“Hoogtepunt was het kampioenschap met MB1”), maar is nu inmiddels al 2 jaar gestopt. Wel is ze nog actief met hardlopen en zwemmen. Dit seizoen staat volgens de leidster vooral in het teken van bouwen en op elkaar ingespeeld raken. “We moeten een ploeg voor de toekomst creëren! Er zijn veel jonge meiden bij gekomen. We gaan voor behoud in 2e klasse, hopelijk zonder nacompetitie.”Marleen, werkzaam als Customer Service Representative bij LambWeston / Meijer in Kruiningen, is zeer trots dat het meisjes­ en damesvoetbal in de lift zit. “Achttien jaar geleden heb ik samen met een aantal meiden een meisjesteam bij v.v. Zierikzee opgericht. Dan is het toch heel leuk om te zien dat er nu over de honderd meiden bij MZC’11 rondlopen!”

vrouwen 1Ellen Bijzet, Ellen Boot­Schreurs, Stella Vogelzang­van Trierum, Sanne Timmerman­Tamerus, Daniëlle Boogert, Marjolein Verhoek, Charlotte van der Velde, Emmelie Verhoek, Romy Messemaker, Veerle Kok, Judith Zweistra, Jetske Meintema, Nynke de Vries, Amy de Vlieger, Pam Goudzwaard, Franka Verwest, Anouk Verwest, Kim Dijst, Fleur Rikken, Amy de Vlieger, Cecile van der Velde, Noortje van Beveren

Page 17: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

17

presentatiegids 2014-2015

vrouwen 17

judith bruynooge leiderJudith, ofwel Juud, is werkzaam bij een groothan­del en retailorganisatie voor de drogist en apotheek. Na 26 jaar voetbal is ze nu gestopt als actief speelster. “Ik wil toch nog actief blijven binnen de club en dat doe ik nu door mijn ervaring te delen met het team. En als ze me nodig hebben als speelster dan draag ik graag mijn steentje bij.” Juud speelde bij de jongens van Wemeldinge, waarna ze overstapte naar de meiden van achtereenvolgens Yerseke, Kloetinge, DSE (Etten­Leur) , Smerdiek en weer Wemeldinge. “Via Joyce Versteeg kwam ik toen terecht bij de dames van Zierikzee, waar ik met veel plezier mijn laatste jaren heb gevoetbald.” Hoogtepunt was het WK voor militairen in 2004 in Amerika. “We werden 1e.” Ze verwacht een zwaar seizoen, maar ze ziet ook een “fantastische ploeg, waar plezier en presteren samengaan”.

wim mulderstrainerOf hij een bijnaam heeft? “Die is alleen bekend bij de dames in het team. Zelfs ik weet het niet.”De docent aan de Pontes Pieter Zeeman is niet meer actief als sporter, maar kwam vroeger uit voor de hoofdmacht van zowel Steenbergen als v.v. Zierikzee. Hoogtepunt was het kampioenschap met Steenbergen na twee beslissings­wedstrijden tegen Roosendaal. Wim heeft als doel om van Vrouwen 2 één team te maken met een combinatie van ervaren en minder ervaren, maar zeer enthousiaste jongere speelsters. “We zullen meedraaien met de beste teams in onze klasse.”

hans schreursleiderDe basisschooldirecteur (De Schoener in Brouwershaven en De Klimop in Dreischor) voetbalde ooit bij WVC in Winterswijk en DFS. Ook badmintonde Hans in Winterswijk (“Bij ’t Pluumke”), Haamstede en Zierikzee. “Hoogtepunt als sporter was een winnend doelpunt op De Vijverberg tegen De Graafschap A1.”Naast leider is Hans lid van de Techni­sche Commissie (portefeuille meisjes­ en vrouwenvoetbal) en wedstrijdsecreta­ris voor de vrouwen.Hij verwacht dat VR2 goed kan mee­draaien in de 5e klasse. “Als alle speelsters ‘heel” blijven, zal het spelpeil omhoog gaan. Het wordt voetballend steeds beter. Voor mij is het seizoen geslaagd als we van de mix van jonge en ervaren speelsters een echt team gesmeed hebben.”

vrouwen 2Mirthe Berrevoets, Evi Dalebout, Janis Hazebroek, Floor de Jonge, Wendel van Moort, Cynthia Boogert, Suzanne Vogel­Boot, Nelleke Neele­Romijn, Gwenda Jochem, Jaimy van Leersum­van Beveren, Linda den Ouden, Inga van Leeuwen, Michele de Jonge, Sonja Knoester, Amber Meerman, Lily van ’t Westende, Bianca Kloet­van der Helm.

Ga voor de teamfoto van Vrouwen 2 naar www.mzc11.net

Page 18: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

CS Telecom krijgt de laatste tijd veel klanten binnen door mond-op-mondreclame. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit en service van CS Telecom. Corné Schilperoort, voetballend in het eerste elftal van MZC ’11, doet een boekje open over zijn bedrijf. “Persoon-lijke aandacht, korte lijntjes, professionaliteit en kwaliteit zijn belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering.”

TelecommunicatieDoor accountmanagers in diverse regio’s van het land zijn de lijnen met klanten kort, snel en direct. CS Telecom biedt een totaaloplossing voor zakelijke klanten op het gebied van telecommunicatie. Disciplines zijn zakelijke telefonie (mobiel, vast en VoIP), connectivity (ADSL, VDSL, SDSL en glasvezel) en cloudoplossingen (back-up, opslag, documenten delen en bewerken) waarbij de wen-sen van de klant altijd centraal staan.Schilperoort: “Kostenbesparing is een belang-rijk onderdeel in het zakendoen met klanten. Klanten zitten vaak nog op oude abonne-menten en hierdoor zijn de besparingen die behaald kunnen worden enorm. Daarnaast zijn efficiëntie en flexibiliteit belangrijk.”

CloudZakelijke klanten willen flexibel zijn en niet vastzitten aan jarenlange contracten. Vooral in een tijd van economische crisis wil men kunnen op- en afschalen wanneer hun dat uitkomt. “Je wilt altijd de beschikking hebben over je be-standen en gegevens, en het liefst op elk device. Daar-naast wil men goed beveiligd zijn en nooit iets kwijtraken. Dat zijn belangrijke onderdelen waar klanten niet over na willen denken, maar die wel goed geregeld moeten zijn.”

OntzorgenCS Telecom ontzorgt de klant. Met hun contacten met de vooraanstaande providers (KPN, Vodafone, Telfort, T-Mobile) en hun eigen producten kunnen ze elke klant van dienst zijn. “Wij nemen de zorg uit handen en de klant heeft één vast aanspreekpunt. Je wilt tenslotte za-ken doen met een persoon, niet met een bedrijf. Direct en persoonlijk contact. Op die manier zetten we onze klant centraal,” aldus Schilperoort.

Smartphone repair“Voor de zakelijke klant, maar ook de particuliere klanten,

hebben we sinds kort een extra service, in de vorm van een Smartphone Repair Service. Wij bieden de laagste prijsgarantie. Voor elk MZC’11-lid, of familielid van deze persoon, geldt een extra korting van 15% op de reparatie­kosten. Samen met de verzekering heeft dit vaak een goedkope reparatie tot gevolg. Interesse? Neem contact op.”

CS TELECOM:

UW TELECOMPARTNER OP SCHOUWEN-DUIVELAND

CS Telecom085­[email protected]

ReparatieDe DriehoekKerkhof 84301 EP Zierikzee

voor elk MZC’11-

(familie)lid geldt:

15% korting op de

reparatiekosten van

uw smartphone

Page 19: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

19

presentatiegids 2014-2015

junioren

CS Telecom krijgt de laatste tijd veel klanten binnen door mond-op-mondreclame. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit en service van CS Telecom. Corné Schilperoort, voetballend in het eerste elftal van MZC ’11, doet een boekje open over zijn bedrijf. “Persoon-lijke aandacht, korte lijntjes, professionaliteit en kwaliteit zijn belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering.”

TelecommunicatieDoor accountmanagers in diverse regio’s van het land zijn de lijnen met klanten kort, snel en direct. CS Telecom biedt een totaaloplossing voor zakelijke klanten op het gebied van telecommunicatie. Disciplines zijn zakelijke telefonie (mobiel, vast en VoIP), connectivity (ADSL, VDSL, SDSL en glasvezel) en cloudoplossingen (back-up, opslag, documenten delen en bewerken) waarbij de wen-sen van de klant altijd centraal staan.Schilperoort: “Kostenbesparing is een belang-rijk onderdeel in het zakendoen met klanten. Klanten zitten vaak nog op oude abonne-menten en hierdoor zijn de besparingen die behaald kunnen worden enorm. Daarnaast zijn efficiëntie en flexibiliteit belangrijk.”

CloudZakelijke klanten willen flexibel zijn en niet vastzitten aan jarenlange contracten. Vooral in een tijd van economische crisis wil men kunnen op- en afschalen wanneer hun dat uitkomt. “Je wilt altijd de beschikking hebben over je be-standen en gegevens, en het liefst op elk device. Daar-naast wil men goed beveiligd zijn en nooit iets kwijtraken. Dat zijn belangrijke onderdelen waar klanten niet over na willen denken, maar die wel goed geregeld moeten zijn.”

OntzorgenCS Telecom ontzorgt de klant. Met hun contacten met de vooraanstaande providers (KPN, Vodafone, Telfort, T-Mobile) en hun eigen producten kunnen ze elke klant van dienst zijn. “Wij nemen de zorg uit handen en de klant heeft één vast aanspreekpunt. Je wilt tenslotte za-ken doen met een persoon, niet met een bedrijf. Direct en persoonlijk contact. Op die manier zetten we onze klant centraal,” aldus Schilperoort.

Smartphone repair“Voor de zakelijke klant, maar ook de particuliere klanten,

hebben we sinds kort een extra service, in de vorm van een Smartphone Repair Service. Wij bieden de laagste prijsgarantie. Voor elk MZC’11-lid, of familielid van deze persoon, geldt een extra korting van 15% op de reparatie­kosten. Samen met de verzekering heeft dit vaak een goedkope reparatie tot gevolg. Interesse? Neem contact op.”

CS TELECOM:

UW TELECOMPARTNER OP SCHOUWEN-DUIVELAND

CS Telecom085­[email protected]

ReparatieDe DriehoekKerkhof 84301 EP Zierikzee

voor elk MZC’11-

(familie)lid geldt:

15% korting op de

reparatiekosten van

uw smartphone

camiel van tiggelhoventrainerDe horecaondernemer (Eetcafé De Banjaard) speelde vroeger voor v.v. Zierikzee en speelt nu bij SC Zierikzee. Hoogtepunten waren de periode onder Hans van der Wekken bij Zierikzee, de zaalkampioenschappen en de mooie seizoenen onder Nico Schoute en Toon van Tiggelhoven.De trainer mikt met A1 op een plek in het linkerrijtje. “Al denken we ook voorzich­tig aan een periode, maar dan moet de trainingsopkomst beter.” Doel is om elk jaar spelers door te laten groeien naar de senioren, ieder op zijn niveau. “Als je de selectieteams in de jeugd ziet, dan is er talent genoeg om ieder jaar 2 spelers klaar te stomen voor de 1e selectie!”

marco ganzemantrainer-leider b1“Een top­5 klassering moet mogelijk zijn”, is Marco vol vertrouwen. Mede ook door de komst van de nieuwe B1­trainer Hubregtse. De notarisklerk (Schuring & Benschop Notarissen) heeft een helder doel voor ogen: “Met plezier als basis een team neerzetten met een gezonde ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen en met de bereidheid om voor elkaar te werken. Het belangrijkste vind ik dat elke speler afzonderlijk zich ontwikkeld tot een betere voetballer, maar dat gaat volgens mij alleen maar samen met het goed in een team functioneren.”Zelf voetbalt Marco nog bij WIK’57. Hoogtepunten daar waren de twee promoties.

patrick de broekerttrainer b3Patrick is klantmanager Werk & Inkomen bij de gemeente Reimerswaal.Zelf trapt hij nog een bal bij WIK 2.Hoogtepunt voor de verdediger is spelen in het 1e van v.v. Zierikzee onder Hans van der Wekke.Naast trainer van B3 is Patrick voorzitter van de scoutingscommissie. Doelstel­ling met het B­team is “het maximale uit de spelers halen en deze beter maken als voetballer”. Patrick vindt het heerlijk om bezig te zijn met een spelersgroep en deze proberen te ontwikkelen. “We hebben een fijne groep met enthousi­aste en leergierige jongens.”

john reijnenass.-trainer b1JR voetbalde ooit voor Zierikzee, MEVO en SKNWK. Een hoogtepunt was de promotie met Zierikzee 2. Ambitie voor dit seizoen is zorgen voor plezier in het spelletje en “eruit halen wat erin zit”. “Het is in elk geval een leuk team om mee te werken”, aldus John die van beroep lasser is.

leen kostertrainer-leider b3Deze timmerman (Fraanje) kwam als speler uit voor v.v. Zierikzee en Goes. Hét hoogtepunt was een wedstrijd tegen het Nederlands Elftal. Tegenwoordig flitst Leen één keer in de week op de mountainbike door de bossen. “Veel speelplezier houden en hopen dat ze het een en ander oppik­ken”, zegt de trainer over zijn doelstel­ling met B3.

jacco folmertrainer-leider b2De locatiedirecteur van Stichting Obase (Duiveland, Nieuwerkerk en Sirjansland) voetbalt zelf nog bij MZC 5. Vroeger speelde hij bij SKNWK en deed aan zomeravond­ en zaalvoetbal. Ook tennist ‘Jaaacccooo’, zoals zijn bijnaam tegenwoordig luidt.De trainer verwacht een pittig seizoen: “Zeker vanwege de smalle selectie en de hogere klasse waarin we nu zitten.”Handhaving in de 2e klasse is dan ook het doel. “En dat met een goede sfeer in het team, gekoppeld aan een goede wedstrijdmentaliteit.” Persoonlijke drijfveren zijn: het beter maken van spelers op diverse gebieden, de sociale omgang én “het is gewoon lekker om met voetbal bezig te zijn”.

jeremy hubregtse trainerzie pagina 22

marcel duinhouwertrainerVroeger voetbalde Boef bij Brouwershaven en tegenwoordig alleen nog in de zaal bij Stella Boys. De fotolasser beschouwt de twee kampioenschappen met ‘Brouw’ als hoogtepunt. Ondanks de wat kleine selectie gaat de trainer voor een plek in de top­5. “Het elftal is een eenheid. Ik hoop dat er straks weer spelers naar het 1e en 2e kunnen.” De meeste voldoening haalt hij uit de omgang met spelers en zijn passie voor voetbal. “Het is mooi om te zien als je ploeg zich voor 100% inzet.”

mario de vliegerleiderVroeger sportte Mario bij v.v. Zierikzee en Scaldina. Over zijn doelstelling: “We moeten respect afdwingen door goed voetbal te spelen en klasse uit te stralen.”Bij A1 geniet hij van de samen­werking met de trainers en spelers.

a1Thomas Boer, Melchior Coolbergen, Ricardo Engel, Joean Hosiyar, Dion de Jonge, Remco Lafeber, Jessevan der Linden, Pascal van der Maas, Ian Mackay, Tom Quant, Machiel Schot, Kyle van Tiggelhoven, Tim de Vlieger, David Wernsing.

b1 Nino Bredius, Coen Dalebout, Simon van Dongen, Davey van Essen, Rick Ganzeman, Mike Kafoe, Tim de Looze, Rik van den Ouden, Farid Saif, Julio Schot, Rody Vermue, Dani de Vlieger, Luuk van Vossen. b2 Tim Bezemer, Kaj de Boer, Renzo Coolbergen, Joost van den Doel, Donny van Dongen, Martijn Folmer, Quinten de Fretes, Mischa Hoogendijk, Joey van den Hummel, Ruben van Meer, Tom van der Meer, Hessel Pesch, Thijs Ravia, Skip Reynen, Jelle de Vries, Reinier van der Wouden. b3 Tim van Beveren, Mark Bleiji, Kenneth Boogerd, Ronan de Broekert, Gabriël van Gelder, Max van Genderen, Arjen van der Hove, Davey Huibers, Vincent Jonker, Nino Looy, Lars Rombouts, Kevin Schot, Tim van der Spek, Sjoerd Uijl, Dion in ‘t Veld, Max Verton.

Ga voor de teamfoto van A1 naar www.mzc11.net

Page 20: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

1e selectie s.v. MZC’11seizoen 2014-2015 - 2e klasse

Bovenste rij: Martijn van Grunsven, Rick Bevelander, Sander de Vries, Ruud van der Linde, Jeffrey Janson, Arne Holm, Benjamin Verwest, Corné Schilperoort, Mathijs Hage en Freek Torensma.Middelste rij: Ramon Janson, Leon Tournier, Elmar Verhage, Patrick Verboom, Yorick de Vries, Dennis Dekker, Frank Kristelijn, Fred van der Helm, Lars Holm en Ingmar Quist.

Onderste rij: Huib Smits (elftalleider), Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), René van den Hummel (verzorger), Ron van Putten (materiaalman), Patrick Roggeband (hersteltrainer), Adriaan Nieuwenhuijse (hoofdtrainer)

Page 21: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

presentatiegids 2014-2015

1e selectie s.v. MZC’11seizoen 2014-2015 - 2e klasse

FOTO

: KEE

S BI

N

Bovenste rij: Martijn van Grunsven, Rick Bevelander, Sander de Vries, Ruud van der Linde, Jeffrey Janson, Arne Holm, Benjamin Verwest, Corné Schilperoort, Mathijs Hage en Freek Torensma.Middelste rij: Ramon Janson, Leon Tournier, Elmar Verhage, Patrick Verboom, Yorick de Vries, Dennis Dekker, Frank Kristelijn, Fred van der Helm, Lars Holm en Ingmar Quist.

Onderste rij: Huib Smits (elftalleider), Kees Verkaart (assistent-scheidsrechter), René van den Hummel (verzorger), Ron van Putten (materiaalman), Patrick Roggeband (hersteltrainer), Adriaan Nieuwenhuijse (hoofdtrainer)

Page 22: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

22

presentatiegids 2014-2015

trainerstaal

Wat is jullie favoriete oefenstof?

Jeremy: “Wedstrijdechte situa­ties, dan haal je het meeste uit een speler. Het is belangrijk dat in de meeste vormen aanval­len, verdedigen én omschake­len terugkomen. Hier heb je in de wedstrijd altijd mee te ma­ken. En ik doe afwerkoefenin­gen mét weerstand.”Dimitri: “Positiespelletjes. Je kan hiermee als trainer veel spelen qua ruimte, balcontac­ten en aantallen tegen elkaar. Spelers kun je vragen waarom ze bepaalde keuzes maken. Zo denken ze na en zijn dus auto­matisch met het spel bezig.”

Waar halen jullie je oefenstof vandaan?

Jeremy: “Van de trainingen op de cursus. Ook kijk ik veel naar andere trainers en neem ik trai­ningen over die ik zelf heb on­dergaan bij mijn eigen club.”Dimitri: “Die haal ik uit trainin­gen die ik zelf gekregen heb. Ik pas ze dan alleen aan het ni­veau van C1. En in het trai­nersmagazine De Voetbaltrainer staan ook altijd leuke oefenin­gen.”

Wat willen jullie je spelers voornamelijk bijbrengen?

Jeremy: “Een B­elftal moet veel tactisch trainen. In tactische trainingen komen de basis­technieken die je in de pupillen hebt geleerd ook weer aan bod, alleen dan onder weerstand. Verder vind ik het erg belang­rijk dat iedereen bereid is om

hard te werken. Het kan zijn dat je tegenstander beter is of dat je je dag niet hebt, maar had werken kan altijd.”Dimitri: “Het plezier in het voet­ballen, dat dit het leukste is wat je maar kan doen. En alles eruit proberen te halen wat erin zit. Jezelf iedere training proberen te verbeteren en alles geven, zodat je altijd met een fijn gevoel van de training af­gaat.”

Wat zijn dit seizoen jullie doelstellingen?

Jeremy: “Dat iedereen zich ont­wikkeld. Ik wil verzorgd voet­bal spelen, maar ze moeten ook weten wanneer er geen risico’s moeten worden genomen. Ook hecht ik veel waarde aan de teamsfeer.”Dimitri: “Met C1 in de midden­moot van de 1ste klasse mee­draaien. Dan hebben we een topseizoen gedraaid. Daarnaast wil ik elk individu laten groeien en ook het team. Ze moeten zich zodanig ontwikkelen dat ze leuk voetbal kunnen laten zien, en fouten durven maken in het veld. Want van deze ver­keerde keuzes of fouten leer je, zodat je je weer verder kunt ontwikkelen.”

Wat zijn jullie kernwoorden tijdens besprekingen?

Jeremy: “Druk zetten, de op­bouw, loopacties van midden­velders en aanvallers, afspra­ken bij standaardsituaties en beleving en strijd.”Dimitri: “Plezier hebben in het

‘Voetballers moeten fouten durven maken’

Voetbalervaring op niveau en in het bezit van de nodige trainersdiploma’s.

Dimitri Hooftman en Jeremy Hubregtse, ploegmakkers bij Goes en trainers bij MZC,

zijn de oogappels van de jeugdopleiding.

Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo AvdL

Aart van der LindeKorte Groendal 304301 CJ Zierikzee

0111-417 138

[email protected]

Aart van der LindeKorte Groendal 304301 CJ Zierikzee

0111-417 [email protected]

Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo AvdL

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Bolle Dier & TuinGrevelingenstraat 154301 XZ Zierikzee Tel.0111-453777Fax. 0111-453775Email: [email protected]

www.bolledierentuin.nl

Page 23: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie 23

presentatiegids 2014-2015

23trainerstaal

voetballen, fouten durven ma­ken. Elkaar overal en altijd hel­pen op het veld dus laten zien dat wij een TEAM zijn.”

Wat zijn jullie belangrijkste lessen die je hebt geleerd?

Jeremy: “De jongens moeten aanvallen, verdedigen én om­schakelen, omdat ze hier in de wedstrijden ook mee te maken hebben. Geef als trainer ook het goede voorbeeld bij een oe­fening en vertel de spelers niet dat ze het slecht doen, maar hoe ze het wel moeten doen.”Dimitri: “Je moet als jeugdtrai­ner rustig blijven, in welke si­tuatie dan ook. Dat is soms las­tig, met name als je ziet dat jouw team op een negatieve manier benaderd wordt. Sport is emotie en dus mag je best iets zeggen, maar wel op een nette manier. Belangrijkste is dat de kinderen met plezier naar de training komen en met plezier weggaan, en op een se­rieuze, leuke manier toch din­gen leren.”

Wat ervaren jullie als positief bij MZC, en wat moet beter?

Jeremy: “Daarover heb ik nog geen duidelijke mening. Wel is iedereen vriendelijk en worden

kleine problemen snel opge­lost.”Dimitri: “Positief is dat de ver­eniging steeds groter wordt en iedereen er netjes in zwart­wit bijloopt. Binnen het eiland wordt opgekeken naar MZC en dat is natuurlijk mooi. Het 1ste speelt op een leuk niveau, net als de jeugdteams. Daar wordt de vereniging alleen maar beter van, niet alleen de selectie­teams, maar álle teams.

En wat beter kan? Eigen initiatief van teams moet meer

gestimuleerd worden. Alles wat positief bedoeld is voor het uit­dragen van MZC moet ook posi­tief opgevangen worden. Als je als team veel organiseert en probeert te regelen, zul je ook meer voor elkaar krijgen. Ver­der is het benaderen van vrij­willigers belangrijk. Ze zijn het hart van de verenging. Te vaak komt alles neer op dezelfde personen. Plaats vacatures op de website en toon ze in de kantine. Dan zien mensen ook dat wij als grote vereniging vrij­willigers nodig hebben. Kinde­ren willen voetballen, je wilt zelf voetballen, maar probeer je dan ook in te zetten.”

Hoe zie je toekomst als trainer?

Jeremy: “Ik wil trainer worden van een hoog spelend amateur­elftal of jeugdtrainer bij een BVO­organisatie.”Dimitri: “Ik hoop nog jaren trai­ner te zijn van MZC C1. Zolang ik zelf nog voetbal heb ik geen drang meer diploma’s te halen. Zodra ik stop met voetballen, wil ik wel gaan voor TC1.”

Wat is jullie doelstelling als spelers van Goes?

Jeremy: “Ik hoop met Goes de hoofdklasse te bereiken. We

hebben een jong en hecht team, waarin de meeste spelers al gewend zijn om op niveau te spelen.”Dimitri: “Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen voor Goes. Doel is het kampioenschap of een periodetitel, en daarna richting hoofdklasse.”

Je moet als jeugdtrainer altijd rustig

blijven

Dimitri:

Een B­elftal moet veel

tactisch trainen

Jeremy:

dimitri hooftman (25 jaar)trainer c1werk: Tomatenkwekerij De Grevelingen in Sirjansland; clubs speler: Bruse Boys (jeugd en senioren), VVGZ en nu Goes; clubs trainer: Bruse Boys (F1 t/m C1). Sinds de fusie bij MZC C1; diplo­ma’s: TC III Jeugd , TC III én TC II Senioren; favoriete trainer: van iedere trainer neem je de positieve en mindere dingen mee en zo probeer ik mijn eigen visie te ontwikkelen; hoogtepunt: als trainer de promotie van C1 naar de 1ste klasse. Als voetballer de nacompetities met VVGZ met wedstrijden voor 1.000 man publiek. Kippenvel toen ik scoorde in de finalewedstrijden; dieptepunt: als speler het mislopen van promotie naar de hoofdklasse met VVGZ.

jeremy hubregtse (22 jaar)trainer b1studie: CIOS (4e jaars); clubs speler: ZSC’62, Sparta Rotterdam, v.v. Nieuwenhoorn en nu Goes; clubs trainer: ZSC’62 (C1), FC de Westhoek (B1), FC Dordrecht (stage A1) en nu MZC’11 (B1); diploma’s: TC III Jeugd , TC III én TC II Senioren; favoriete trainer: Arsène Wenger (Arsenal). Zijn passie en het verzorgde voetbal zijn een lust voor het oog. En dat met veel eigen jeugd; hoogtepunt: de internationale jeugdtoernooi-en met Sparta; kampioen-schappen Nieuwenhoorn B1; debuteren in de hoofdklasse in Nieuwenhoorn 1 (18 jaar); stage lopen als trainer bij FC Dordrecht. Erg leerzaam; dieptepunt: het stoppen bij Nieuwenhoorn met zondag-voetbal; het afvallen bij Sparta, al heb ik in 4 jaar veel geleerd.

Page 24: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie24

presentatiegids 2014-2014

5 VRAGEN

AAN

Patrick Roozen(1) Wil je je als vrijwilliger even voorstellen?“Ik ben 42 jaar en woon samen met Mo­nique. Al vanaf mijn derde woon ik op het eiland dus ik beschouw mezelf dan ook als echte ‘eilandbewoner’. Tot mijn twaalfde heb ik bij SKNWK gevoetbald, en daarna heb ik mij beperkt tot plein­tjesvoetbal. Vanaf mijn zestiende heb ik, met een paar onderbrekingen, steeds een seizoenskaart van Feyenoord.” (2) Hoe ben je kantinevrijwilliger geworden?“Via Erik en Leo ’t Mannetje kwam ik bij MZC. Ik wilde wat ‘sociaals’ doen. Wat is er dan mooier om mijn horecaverle­den – ik heb 7 jaar een café in Zierikzee gehad – en mijn passie voor voetbal te combineren.”

(3) Hoeveel tijd ben je daar mee bezig?“Meestal één dagdeel of een avondje sta ik achter de bar. Daarnaast houd ik me nu bezig met de Vriendenloterij. Samen met anderen kijken we naar nog meer manieren om de clubkas te spekken.” (4) Waaruit haal je de meeste voldoening?“Het kantinewerk is gewoon top. Je krijgt met iedereen te maken, van jong tot oud. Wij maken het mensen graag naar hun zin en dat is dan weereen onderdeel van het totaalplaatje dat mensen met plezier naar MZC komen, ook de bezoekende clubs. Ook het meedenken en meewerken om de club financieel sterker te maken, is een uitdaging. Ik vind dat Zierikzee als stad gebaat is bij een grote en gezonde voetbalclub.” (5) Wat zijn je eerste indrukken van MZC?“Ik vind het erg positief dat er een be­hoorlijk aantal vrijwilligers rondlopen. Verder is de promotie van het eerste natuurlijk fantastisch. En alle trainers/begeleiders in de gehele club zijn bezig het iedereen naar hun zin te maken én het niveau omhoog te halen.”

“Het kantine­werk is gewoon top. Je krijgt met iedereen te maken, van jong tot oud.”

martin steegmanstrainerMeneer, Mart, Martina of Steegie is docent geschiedenis en maatschappijleer op de Pontes Pieter Zeeman. Hij sport zelf nog bij het 5e van MZC en de tennisclub. Vroeger voetbalde hij voor v.v. Zierikzee en WIK’57. Hoogtepunt was het kampioen­schap met Zierikzee E1. “Dat was met Sjoerd Ennenga. We wonnen de beslissingswedstrijd van Yerseke.” MB1 heeft volgens de trainer veel potentie. “Ik verwacht dat we vooruitgang boeken in voetballend opzicht.” Van de meiden verwacht hij inzet, maar vooral ook gezelligheid.“Ontwikkeling is belangrijk, maar positivisme is iets wat ik hoger in het vaandel heb staan. Iedere training en wedstrijd moet je met meer energie weggaan als toen je aankwam. Moe, dat kan, verliezen ook, maar wel het onderste uit de kan gehaald. Uitmaken van een (h)echt team is iets wat iedereen goed doet.Zoals ze in ‘All Stars’ zeggen: Samen is niet alleen.”

frans musteleiderZwemmen, fitness, fietsen en sportduiken, Fransheeft ervaring met vele sporten. Ook voetbalde Pette, dat is zijn bijnaam, ooit nog bij v.v. Zierikzee. Tegenwoordig is hij alleen nog op de fiets actief. De procesoperator bij Zeelandia hoopt dit seizoen op “een leuk team dat goed samenspeelt en voor elkaar door het vuur gaat”. Sportiviteit staat daarbij bovenaan. Aan de groep ligt het niet. “We hebben een erg leuke trainer en een bijzondere groep met verrassende kwaliteiten.”

mb1Erin van Oeveren, Zola van der Zwart, Tess de Mendonca, Puk de Looze, Claire Wijsman, Ilse Kloet, Daniek Lafeber, Neneth Sy, Nicole Heikamp, Vera Muste, Iris Heijboer, Ilana de Klepper, Lois Groenewegen, Kim de Braal, Amy Johnson, Stacey van der Linden.

gwenda jochem ass.-trainerzie md2

Het gaat goed met het vrouwenvoetbal. Het is

de snelst groeiende sport in Nederland. Alle reden voor di­verse media hieraan aandacht te besteden. Petra Dugardein (oud­Zierikzee­speler en oud­international) werd recent ge­interviewd voor Omroep Zee­land. Op Den Hogen Blok werden opnamen gemaakt. En Hans Schreurs, lid van de Tech­nische Commissie (portefeuille meisjes­ en vrouwenvoetbal) verscheen aan tafel bij CTV Zeeland.

Bij MZC waren aan het be­gin van het seizoen zoveel mei­den dat direct een MD2 is ont­staan. Maar om de D­teams echt goed te bezetten, zijn nieuwe speelsters meer dan welkom.

Daarom zal op woensdag 22 oktober van 18.30 ­ 19.45 uur een open training worden ge­houden. “De deelnemers moe­ten om 18.15 uur aanwezig zijn in sportkleding en het liefst met voetbalschoenen”, legt Erik ‘t Mannetje uit.

De training is bedoeld voor alle meiden in de leeftijd van 8 tot 16 jaar die kennis willen maken met meidenvoetbal. ‘t Mannetje: “Ze mogen zowel meetrainen als komen kijken.”Deelname is gratis.

Open training moet meiden aantrekken

Page 25: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

25

presentatiegids 2014-2015

meiden

jacco heijboertrainer-leiderDeze oud­speler van v.v. Zierikzee en ZSC’62 haalt veel voldoening uit het trainen van MC1. “Ik vind het leuk om met enthousiaste sporters bezig te zijn, en dat is deze groep. Als ze dan ook nog leergierig zijn, is dat een stimulans om ze zoveel mogelijk mee te geven om beter te worden én vooral plezier te hebben.” Dat dat laatste lukt, blijkt wel uit de zeldzame afzeggingen. En qua voetbal verwacht Yoep, zoals Jacco ook wel wordt genoemd, na de winterstop het voetbal te spelen wat ze voor ogen hebben met MC1.Jacco, werkzaam bij Zeelandia, is zelf nog wekelijks te bewonderen in het 4e van MZC.

erik ‘t mannetjetrainer md1De commercieel medewerker bij de Technische Unie in Middelburg sport zelf niet echt. “Af en toe een beetje fitness.” Vroeger voetbalde hij bij v.v. Zierikzee. Ambitie is om dit seizoen met MD1 naar de 2e klasse te promoveren. “Het is een uitdaging om met D’tjes te werken op een groot veld en met de buitenspelregel. Hiervoor heb ik altijd E­ en F­pupillen getraind. Daarbij komt dat het werken met meiden ook weer andere vaardigheden vraagt dan het werken met jongens, zo heb ik in de eerste weken wel gemerkt.”

solange nooy- van dijkassistent-trainer md1In het dagelijks leven is Solange cassière/kwaliteitsmedewerker bij Albert Heijn en gast­vrouw bij Wies Horeca Service. Vroeger korfbalde (Volharding en Togo) en voetbalde (Goes) ze. Solange trainde eerder al E6, E5 en MD2 bij MZC. “Dit seizoen wil ik mijn officiële trainerspa­pieren halen bij MZC.” Met MD1 wil ze gaan voor teambuilding, de meiden nog meer technieken te leren en ze veel voetbalplezier te laten beleven.

cees kraaijenbrinktrainer-leiderNet als zijn collega­trainer speelt Cees bij MZC 4. De projectleider bij Coenen (Ridderkerk) kwam eerder uit voor Renesse, Brouwershaven en ZSC’62. Hoogtepunt? “De gewonnen beslissingswedstrijd tegen ZPR’84, waarna we met Brouwershaven promoveerden naar de 3e klasse.” Cees rekent op een goed seizoen voor MC1. “Doel is om ze elk seizoen beter te maken op technisch en tactisch gebied. Ik wil voor elkaar krijgen dat onze meiden zelf het initiatief nemen in wedstrijden, zodat Jacco en ik nog maar minimaal hoeven te coachen.”MC1 is in elk geval al een echte ploeg. “Ze trainen allemaal als ze kunnen, komen afspraken na, zijn leergierig, zijn gezellig en begrijpen dat voetbal een teamsport is!” Trainen en begeleiden is dan ook allesvehalve een opgave voor hem. Aanvankelijk was dochter Merel de drijfveer om trainer te worden. Lachend: “Maar ondertussen heb ik er al veertien dochters bij gekregen!”

gwenda jochemtrainer md2 en ass.-trainer mb1Gwenda is werkt bij Cannock Chase én is tevens juf. Ze voetbalde eerst bij VR1 en tegen­woordig bij VR2. “De promotie met VR1 naar de 2e klasse was het hoogtepunt als voetballer.” Daarnaast is ze dit seizoen actief als trainer bij MB1 (als assistent) en MD2. Ze verwacht een positief seizoen met MD2. “We hebben allemaal enthousi­aste meiden die dit seizoen voor het eerst voetballen, aangevuld met ervaren voetbalsters. Samen proberen we er een leuk seizoen van te maken en een hoop te leren. Gaandeweg het seizoen moet het team stabieler worden.”Het begin belooft in elk geval veel. “Ze zijn erg leergierig. Wat je ze uitlegt of laat zien, brengen ze tijdens de wedstrijd in praktijk. Leuk om te zien. Er is elke wedstrijd verbetering zichtbaar!”

abco in ‘t ankerass.-trainer en leider md1Appie werkt bij woning­bouwvereniging Zeeuwland. Heel lang geleden voetbalde hij bij Terneuzense Boys en tegenwoordig is Abco actief met hardlopen, fietsen en bergwandelen. Hoogtepunt, ook letterlijk, was de beklimming van de Kreuzkofel in de Dolomiten, vorig jaar. Bij MD1 ziet hij volop progressie. “Iedereen vindt steeds beter zijn plekje en we worden steeds moeilijker te kloppen. Daarbij gaat het om plezier, teamspirit en beter worden.”De meeste voldoening geeft het als hij ziet dat de meiden plezier hebben en nog goed voetballen ook. “Maar ook samenwerken met de staf en het contact met de ouders vind ik leuk. Ik hoor vaak dat er meer vrijwilligers nodig, nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het leuk is om te doen.”

mc1Nicole Dekker, Ilse Hof, Emmy de Graaf, Paula Meganck, Merel Kraaijenbrink, Femke Groenevelt, Kayleigh Bul, Anne Ravia, Sanne Uijl, May­Britt Berrevoets, Kris Papeveld, Elke Lievense, Audrey de Bruine, Luna Xausa, Britt Vroeg.

md1 Yara Tolhoek, Ninah van der Vliet, Nienke in ‘t Anker, Isabel de Broekert, Myrte Soeters, Anouk Koster, Veerle van de Vijver, Elaine Fertoute, Gerlieze Schot, Leila Kordic, Lynn van Splunder, Carolijn Visser, Fabiënne Nooy.

md2 Sanne de Keijzer, Annabel van Damme, Kyra Droppers, Indy Kristalijn, Alysha van Nieuwenhuize, Yoelle van Dongen, Elise Kemper, Indra Droppers, Kim Bouterse, Sheila de Bruine, Anna de Keijzer, Lucy Schults, Yaiza Berrevoets.

Page 26: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

26

presentatiegids 2014-2015

Solumet Nederland Beheer is gespecialiseerd in de aankoop en verhuur van vastgoed. Onze diensten bestaan uit beheer en het ontwikkelen en verhuren van bedrijfs- en woonruimtes. Solumet Nederland Beheer onderneemt vanuit passie vòòr en betrokkenheid bij Zierikzee. We geven unieke panden een kwaliteits impuls. Belangrijke pijlers daarbij zijn: sociaal ondernemerschap en verantwoordelijkheid voelen voor de directe leefomgeving.

Verhuur van bedrijfs- en woonruimtes in de historische binnenstad van Zierikzee

Aankoop & verhuur van vastgoed

www.solumetbeheer.nl

Meelstraat 21 4301 EA Zierikzee

06-20 35 12 7006-12 31 43 99

[email protected]

KENMERKEN VAN ONZE PROJECTEN ZIJN:• renoveren vanuit een

langetermijnvisie, met hoge kwaliteit en gebruik van duurzame materialen

• combinatie van commer-ciële ruimte en wonen

• daadwerkelijke duurzaam-heid: een nieuwe functie geven aan historisch erfgoed

• geen ‘harde’ commerciële drive, maar investeren in de directe leefomgeving vanuit een gemeenschap-pelijk belang

• samenwerken met lokale ondernemers

• bij leegstand krijgen culturele non-profit-organisaties de kans gebruik te maken van de panden

Page 27: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

27

presentatiegids 2014-2015

junioren 27

Solumet Nederland Beheer is gespecialiseerd in de aankoop en verhuur van vastgoed. Onze diensten bestaan uit beheer en het ontwikkelen en verhuren van bedrijfs- en woonruimtes. Solumet Nederland Beheer onderneemt vanuit passie vòòr en betrokkenheid bij Zierikzee. We geven unieke panden een kwaliteits impuls. Belangrijke pijlers daarbij zijn: sociaal ondernemerschap en verantwoordelijkheid voelen voor de directe leefomgeving.

Verhuur van bedrijfs- en woonruimtes in de historische binnenstad van Zierikzee

Aankoop & verhuur van vastgoed

www.solumetbeheer.nl

Meelstraat 21 4301 EA Zierikzee

06-20 35 12 7006-12 31 43 99

[email protected]

KENMERKEN VAN ONZE PROJECTEN ZIJN:• renoveren vanuit een

langetermijnvisie, met hoge kwaliteit en gebruik van duurzame materialen

• combinatie van commer-ciële ruimte en wonen

• daadwerkelijke duurzaam-heid: een nieuwe functie geven aan historisch erfgoed

• geen ‘harde’ commerciële drive, maar investeren in de directe leefomgeving vanuit een gemeenschap-pelijk belang

• samenwerken met lokale ondernemers

• bij leegstand krijgen culturele non-profit-organisaties de kans gebruik te maken van de panden

iman padmosass.-trainerIman werkt bij Beach­club Perry’s, maar is ook werkzoekende. Hij combineert MZC 5 met sporten bij GV Delta Sport. Hoogtepunt als sporter zijn de twee 1e plaaten bij internationale wedstrijden trampoline­springen in België. In 2008 werd Iman genomineerd voor Sportman van het Jaar Schouwen­Duiveland.Dit seizoen verwacht hij niet alleen de spelers het een en ander te leren, maar vooral ook zelf ! “Ik hoop met de hulp en kennis van Dimitri veel te kunnen leren, en daarnaast mijn steentje bij te kunnen dragen met de kwaliteiten en kennis die ik wel al heb.”Zijn streven is om een team te smeden dat zowel binnen als buiten het veld een visitekaartje voor de club is.“Mijn persoonlijke drijfveer? Dingen doen waarvan mensen zeggen dat je ze niet kan doen. Waaruit ik voldoening haal? Zwaaien naar diezelfde mensen met een beker, medaille, diploma et cetera in de hand.” Tot slot doet Iman nog een bescheiden oproep: “Ons team met talentvolle, iets meer ervaren tweedejaars én iets kleinere, maar net zo talentvolle eerstejaars, trapt in de thuiswedstrijden om 11.00 uur af. Publiek is altijd welkom!”

koos kalftrainerKoos is in het dagelijks leven eigenaar van E.J.K. Kozijnen en Vakbouw BV.Bij MZC fluit hij af en toe een wedstrijd, maar is hij vooral trainer van C2 en F1. De voormalig bokser heeft met C2 een helder doel voor ogen: “Het moet vooral een leuk seizoen worden. Plezier staat voorop. C2 bestaat uit een hechte vriendengroep waar we als vereniging nog veel plezier van kunnen hebben.”De meeste voldoening ervaart Koos als hetgeen getraind wordt, in een wedstrijd in de praktijk wordt gebracht. “Dan zien ze zelf dat de trainingen resultaat hebben.”

perry van der werftrainerDe banketbakker voetbalde voorheen bij v.v. Zierikzee en MZC. Naast C3­trainer is Perry lid van het Technisch Jeugd Management Team (TJMT) voor de A­ en B­teams. Hij ziet uit naar een sportief en leuk seizoen voor alle elftallen. Hij pleit voor een goede samenwerking tussen de teams. “De club en teams zijn belangrijker dan het eigenbelang.”

jaap boermacoachJubbe heeft als beroep transportplanner bij Hebra/Gto. Sportieve hoogtepunten waren de kampioenschappen bij Renesse en v.v. Zierikzee 3. Daarnaast speelde Jaap vroeger ook voor DFS. Tegenwoordig fietst hij graag een rondje op zijn racefiets.Als coach van C3 heeft hij de volgende doelen: “Naar vermogen zo hoog mogelijk eindigen. Daarnaast hebben ze allemaal plezier in het voetballen en dat wil ik zo houden.Ze moeten het voor elkaar opnemen en er moeten geen onderlinge irritaties zijn.”

pieter franckeleiderPieter is adviseur bij Driekleur Verzekeringen. Ooit voetbalde hij bij WIK’57, maar actief spor­ten is er niet meer bij.Een echt sportief hoogtepunt kan hij dan ook niet noemen. “Niet echt. In 2014 heb ik de Halve van Renesse gelopen. Dat was voor mij een sportief hoogtepuntje.”Hij verwacht een moeilijk jaar met C2. “We zijn iets te zwaar ingedeeld, dus het wordt lastig. Doelstelling is om bij de jongens plezier in het spelletje te houden, en hen onderling gezellig en respectvol met elkaar om laten gaan. En als de jongens het naar hun zin hebben, dan ben ik ook tevreden.”

wilma koddeleiderLeider bij C1, regelen van alle kleding en materia­len binnen de club, de activiteitencommissie... Kortom: een bezige dame.

c1Roemer Bij de Vaate, Fabian BoekholtMike Bouterse, Julius Bremer, Conner Canters, Nick Kafoe, Mark Kodde, Tristan van der Maas, Vincent van Mourik, Dylon Oosterboer, Thijs Rombouts, Ryan van Tiggelhoven, Jelle van de Valk, Sten van der Vliet, Michiel de Vries.

c2Hamdi Abdelgader Ali, Toine van den Bos, Jeffrey Buyl, Bo Francke, Jari Goudzwaard, Stefan Heeg, Calvin Kramer, Thijs Krijger, Jaimy Matthews, Quinten van der Reest, Chris Schone­man, Juan Schot, Owen Schouls, Gijs van de Sluis, Lennert van Splunder,Omar Tahirovic, Kees Jan van der Wekken, Ammer van der Zwart.

c3Mortaza Ashoori, Rutger Berger, Wouter Bij de Vaate, Stijn Boerma, Collin Bos, Joel Bottemanne, Mathijs van Dijk, Dylan de Feiter, Ruben Franke, Luuk Groen, Damiën de Hilster, Tomas van Oosterom, Daan ten Rouwelaar, Fabian Schipper, Justin Schipper, Arne Schults, Thomas Visser, Jelle Vroegindewey.

dimitri hooftman trainerzie pagina 22

Page 28: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

s.v. MZC’11 dankt haar sponsorss.v. MZC’11 dankt haar sponsorsOnderstaande sponsors verlengden recent hun contract

ABN AMRO BankAccountants- en Adviesgroep Rijkse

Afval Service ZeelandAirpack

Auto KievitAvdL Bouwkundig Teken- en Ontwerpburo

BAS StichtingBijdeVaate Makelaardij

Bijdevaate VerzekeringenBloempje Sluis

Bolle Dier & TuinBouman KantoorTotaal

Brasserie MaritimeBuro 111

Bouwbedrijf QuantCamping Julianahoeve

Coenen BV

10 uur CommunicatieDe BanjaardDe Blauwe WinkelDelta MakelaardijDe ZonnehoedDriekleur VerzekeringenEetcafé ’t CentrumEvertse SportFietsoutlet ZeelandGoedbloed Auto’sHage Grafische VormgevingIntersportIntertoysJANS Office SupportJonker FunsportsJumpzz BruinisseJuwelier Postma

Kort AutoschadeKraanverhuur Anton Mol

O’moda‘t Optiek Opticien

Ornée Bolier, Uw SlagerProconnect Networks

Profile Tyrecenter Rinus RoonPro Sound Productions

RabobankSaman Groep

Sinke Komejan MakelaarsSluis Mode

Solumet Nederland BeheerStudio 40 Kapsalon

Page 29: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

s.v. MZC’11 dankt haar sponsorss.v. MZC’11 dankt haar sponsorsOnderstaande sponsors verlengden recent hun contract

10 uur CommunicatieDe BanjaardDe Blauwe WinkelDelta MakelaardijDe ZonnehoedDriekleur VerzekeringenEetcafé ’t CentrumEvertse SportFietsoutlet ZeelandGoedbloed Auto’sHage Grafische VormgevingIntersportIntertoysJANS Office SupportJonker FunsportsJumpzz BruinisseJuwelier Postma

Kort AutoschadeKraanverhuur Anton Mol

O’moda‘t Optiek Opticien

Ornée Bolier, Uw SlagerProconnect Networks

Profile Tyrecenter Rinus RoonPro Sound Productions

RabobankSaman Groep

Sinke Komejan MakelaarsSluis Mode

Solumet Nederland BeheerStudio 40 Kapsalon

Sturm Makelaars‘t Swarte SchaepTamerus MotorserviceTimmerman NatuursteenVan der Krieke ComputersVerkeersschool De BogerdVerton VerkaartVHC Kreko GroepViskwekerij Neeltje JansWeekra SchoonmaakWerkkleding TotaalYour Surprise.comZeelandiaZeeuwse Gasten

Interesse om te sponsoren? Mail naar [email protected]

Page 30: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

30

presentatiegids 2014-2014

pupillen

presentatiegids 2012-2013

Sint-Domusstraat 17 • Zierikzee • 0111 - 414222

Wij kunnen

bloemen voor u

regelen in

heel Nederland

planten

bloemstukken

rouwbloemwerk

trouwbloemwerk

woonaccessoires

streekproducten

voor al uw bloemen

toine tiggelmantrainerDeze pensionado heeft al liefst 35 jaar trainers­ervaring. Hij was jeugdtrainer bij v.v. Zierikzee, MEVO, Flakkee, Bruse Boys en WIK’57. De uit Rotterdam afkomstige Tiggelman – ook wel Capo Tony genoemd — was daarnaast seniorentrai­ner bij Mevo (1e), Dreischor (1e), Bruse Boys (2e en assistent bij 1e) en WIK’57 (1e). Na MZC D2 traint hij nu D1. De voornaamste doelstelling: “Spelers beter maken, zodat ze later in het 1e elftal komen. Mooi voorbeeld. Bijna alle spelers van Bruse Boys 1 heb ik in de jeugd getraind. Mijn doelstelling is om dat ook bij MZC te realiseren.”Toine voetbalde zelf ooit bij SRC, de jeugd van Sparta, RFC en het veteranen­team van Zierikzee.

roy snijdersass.trainer/leiderNaast trainer van D1 zet Roy zich in voor MZC als vlagger van het 2e en speler van het 5e. Bij v.v. Zierikzee beleefde Roy zijn sportieve hoogtepunt tot nu toe. “We zijn met Zierikzee 2 kampioen geworden. Dat was onder trainer Walter de Jonge.”Roy, werkzaam bij G.C. De Jong Construction in Zierikzee (metaalbewer­kingsbedrijf voor slijtvaste constructies), hoopt dat D1 zich in de 2e klasse zal handhaven. “We hebben een compleet nieuwe groep.”

d1Robbie Dekker, Lucas van Doorne, Ricardo Duinhouwer, Dylan Franke, Leroy van den Hummel, Sven Kleppe,Sem van der Linden, Olaf van OosteromJochem Punt, Nick Ravia, Stijn Ravia, Jesse van Vlies, Lex van der Vliet, Rick van der Wekken, Lucas van Beveren.

niels muller ass.-trainerzie interview pagina 14

Page 31: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

31

presentatiegids 2014-2015

pupillen

rob ventetrainer“Lekker meedraaien”, dat is de hoop van Rob Vente dit seizoen met D2. “Vorig seizoen zijn we kampioen geworden en spelen nu een klasse hoger, dus hebben we ook wat wat sterkere tegenstanders.” Ooit voetbalde Rob, in het dagelijks oparator bij Zeelandia, bij v.v. Blijdorp in Rotterdam. Hoogtepunt daar was dat hij doordrong tot het 2e. Lachend: “Voor het 1e moest je veel rondjes geven en als 17­jarige verdien je niet zo veel.”Als trainer wil hij dit jaar bereiken dat de jongens beter de vrije man gaan vinden. “Dat gaat al steeds beter.” En als ‘de groep donderstralen’ dan ook nog eens fanatiek trainen is hij helemaal tevreden. “Ik ben zelf een voetbalmens en fanatiek. Ik heb alleen wel een vrij harde stem,dus als wij op veld 5 staan, horen ze me op het hoofdveld...”

wilco doelemantrainer“Een druk, maar leuk team dat goed kan voetballen”, zo compli­menteert Wilco D3. Hij wil dit jaar voor elkaar krijgen dat de spelers individueel en als groep vooruitgang boeken. Een persoonlijke drijfveer heeft de akkerbouwer ook. “Dat mijn kinderen betere keepers worden...” Daarmee legt de ex­prof de lat erg hoog. Wilco kwam via Dreischor, Zierikzee en Vlissingen terecht bij PSV, Feyenoord en MVV.“Basisspeler bij de Nederlands Jeugdelf­tallen, met in het bijzonder het EK onder 18 jaar. En dat ik vier jaar als profspeler heb mogen spelen binnen het Neder­landse betaalde voetbal”, somt de oud­doelman wat hoogtepunten op.

rob dropperttrainer“Een gezellige groep met nog veel potentie”, zo omschrijft Rob D4. “Er komt ieder seizoen weer veel nieuwe jeugd bij met veel enthousiasme.”Rob, werkzaam in de projectontwikke­ling en bouw, speelde vroeger in de jeugd van v.v. Zierikzee. Tegenwoordig is hij actief tennisser. Hij verwacht weer veel sportief plezier met D4 te hebben. “We proberen iedere speler op zijn niveau beter te maken en plezier in het sporten te laten beleven”, verwoordt Rob de doelstelling. Persoonlijk geniet hij van de interactie met jonge sporters en van de ontwikkeling die ze maken in de sport, zowel als individu en in het groepsproces.

johan overweeltrainer

ralph ranshuijzenleiderOoit voetbalde Ralph bij SHO, maar vanaf zijn elfde jaar werd basketbal zijn sport. Hij speelde in Rotterdam en Antwer­pen. Tegenwoordig basketbalt hij nog bij Voorne. Hij werd Nederlands kampioen bij de jeugd en de heren. Het zijn vanzelfsprekend dé hoogtepunten in zijn sportieve leven.In het dagelijks leven is Ralph business­manager bij Ranshuijsen van Loon. Naast jeugdleider is hij actief bij de sponsorcommissie van MZC. Doelstel­ling bij D3? “Met elkaar goed voetbal spelen en daarbij plezier en prestatie combineren. Als ik kijk naar de eerste weken zie ik al vrij veel goeds in de wedstrijden en iedereen heeft respect voor elkaar.”

rini van vossenass.-trainerNaast training geven is Rini actief met fitness en hardlopen. Ook voetbalde hij lang geleden in de jeugd van v.v. Zierikzee. Hoogtepunt was dat hij daar in A1 kwam. “Dat was wel wat. En ik heb nog een jaar samen met mijn broer Peter gespeeld, dat was een mooi jaar.” Voor dit seizoen heeft hij hoge verwach­tingen van D2. “Doel is om bij de eerste drie te eindigen.”‘s Zomers runt Rini zijn eigen patatzaak en in de winter werkt hij bij de Sui­kerunie in Dinteloord.

d2Stijn Bakkenes, Michael Bentvelzen, Mick Blom, Bjorn Bouwman, Duncan Canters, Emar van Dijke, Julian Duinhouwer, Justin Groen, Sahin Kurt, Mees Oosterwaal, Ruben Talen, Rafael van Vossen, Ruben Wijsman.

d3Jasper Bijdevaate, Evert Bin, Roy Boer, Shevan Booij, Rick de Braal, Justin Doeleman, Robin van Genderen, Sem de Graaf, Stef Koster, Lars Luiting, Niels Noordijk, Damian Ranshuijsen, Niek Wijsman, Sebas Winkels, Vito Xausa.

d4Sajad Ashoori, Marijn Baan, Thijs van Beveren, Jamie Buyl, Joep Droppert,Robin Duinhouwer, Niels van de Have,Job Hillebrand, Thomas Linssen, Roy Noppert, Therry Overweel, Jamy Rossen, Jamie Slokkers, Ian van der Sluis, Robin Struijk, Tristan Tolhoek,Sayidnur YasinHussenMuse, Efraïm Pronk, Thijs van Beveren.

rené slokkers assistent-scheidsrechter

reinier bakkenes leider

melchior coolbergenassistent-trainer

Page 32: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

sectie32

presentatiegids 2014-2014presentatiegids 2012-2013

5 VRAGEN

AAN

Piet de Jonge(1) Aan het begin van het seizoen heb je oe­fenduels van het 1e gefloten, hoe beviel dit?“Heerlijk om weer op het veld te staan. Het mooie was dat MZC en Goes verzorgd speelden zonder lange ballen. Het was zo voor mij goed te belopen, want ik had er een jaar uit gelegen.”

(2) Je bent scheidsrechter én motormuis. Wil je jezelf kort voorstellen?“Ik ben getrouwd met Desiree en heb drie kinderen: Roy, Manon en Dion. Ik werk bij Zeelandia. Ik kijk graag voetbal bij mijn jongste zoon Dion bij A1. Ook geniet ik van de vele motorritten met de motorclub ShadowMC. En ook het fluiten is een hobby. Ik heb de scheids­rechterscursus via MEVO gevolgd en had een lidmaatschapsnummer nodig om wedstrijden te fluiten. Na de fusie werd ik automatisch lid van MZC’11. Ik heb in de jeugd van WIK gespeeld en toen in Dreischor 1. Toen Roy overstapte naar MEVO, werd ik daar jeugdtrainer.”

(3) Je zei dat je er een tijd uit had gelegen.“Ik ben vorig jaar juli 2013 geopereerd aan mijn linkermeniscus en dat is niet gelopen zoals gepland. Een jaar eerder was ik geholpen aan mijn rechterknie en stond ik na 2 maanden op het veld. Maar nu bleef ik pijn houden en heb de knie zodoende een jaar rust gegeven.”

(4) Hoe gaat het nu?“Helaas kwam na de wedstrijd tegen Goes de pijn in alle hevigheid terug. Ik ga nu naar een orthopedisch ziekenhuis in Nijmegen om te kijken waar de pijn vandaan komt. Ik wil weer wedstrijden fluiten voor de KNVB en MZC.”

(5) Neemt de agressie toe op het veld?“Niet bij de senioren, maar bij de jeugd helaas wel. Dit ligt voornamelijk aan de trainers en begeleiders, die niet willen verliezen. Ik ben groot voorstander om elk seizoen een spelregelweekend te organiseren voor jeugd, senioren en ouders. Het zal je verbazen hoeveel fouten er gemaakt worden.”

Piet de Jonge: motormuis en scheidsrechter.

martin steenkisttrainer“De Zeeuwse bekerfinale spelen en 3e klasse landelijk voetballen”, dat zijn Martin z’n sportieve hoogtepunten in de jeugd van v.v. Zierikzee. “Zeker de wedstrijden tegen Feyenoord zijn mij altijd bijgebleven.”Naast trainer is Martin coördinator van de E­ en F­lichting. Doel is om met E2 in elk geval in de 2e klasse te blijven. “Maar het allerbelangrijkste blijft dat iedere speler steeds iets beter wordt en dat iedereen plezier heeft. Dat de spelers met een lach naar de voetbal komen en met dezelfde glimlach weer naar huis gaan.”

asjad khantrainer-leiderAsjad, beter bekend als Us, heeft bij verschillende clubs gevoetbald en speelt nu bij ZSC’62.“Elk kampioenschap was een hoogtepunt”, blikt Us terug op zijn voetballoopbaan. De auto­schadecalculator begeleidt samen met Martin Steenkist E2. “Doel is om de groep klaar te stomen voor de D­junioren, als ze gaan spelen op een groot veld. De jongens beter zien worden is een geweldige ervaring. We hebben een talentvolle groep die al wat jaartjes samen zijn en elkaar daardoor soms blindelings kunnen vinden.”

erik-jan korttrainerSamen met Hanco de Vos en Sven Heijboer staat Erik­Jan aan het roer bij E1. Hij voorspelt de eerste seizoenshelft de 1e plaats en heeft als grootste doelstel­ling: “Als team voetballen.” De grootste voldoening geeft het om de jonge voetballers zich te zien ontwikkelen.Erik­Jan, werkzaam bij Kort Auto­schade, voetbalt zelf nog het 4e elftal. Vroeger verdedigde hij de klueren van MEVO en WIK’57. “Hoogtepunt als sporter? Kampioen geworden.”

hanco de vosass.-trainerHanco, in het dagelijks leven receptionist bij Goedbloed Auto’s, voetbalde vroeger bij v.v. Zierikzee en MZC. Hoogtepunt was zijn periode bij Zierikzee 2. Tegenwoordig voetbalt Hanco op zondag bij sc Zierikzee en doet hij aan windsurfen.Over zijn doel met E1: “Groei voor alle spelers én met heel veel plezier.” Zelf geniet hij vooral van het plezier en het fanatisme van de spelers. “Het zijn hard werkende spelers die echt voor elkaar vechten.”

sven heijboerass.trainerAls begaafd technicus moet hij de jongens zeker het nodige kunnen leren. Keerde enkele jaren geleden terug van JVOZ naar het oude nest. Brak vorig seizoen door bij de hoofdmacht en werd meteen maar even kampioen.

e2Brett Glerum, Jip van der Hulle, Tariq Khan, Youri van der Klooster, Tygo van der Linde, Elham Nasseri, Nick van Splunder, Glenn Steenkist, Tim Suur, Philip Visser.

e1Sjors Blom, Milan Bos, Delano Giele, Jenson Johannisse, Tigo Kort, Dean Otte, Dylan van der Reest, Brett de Vos, Luuk Vroegindeweij.

Page 33: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

33

presentatiegids 2014-2015

pupillen 33

misha mestrainerMisha, ‘Mits’ voor intimi, is student en heeft een bijbaan bij frituur De Dam. Vroeger voetbalde hij bij v.v. Zierikzee en MZC, maar nu is fitness zijn sport. Hoogtepunten als voetballer waren een goal tegen MEVO in de beker en het aanvoerderschap bij Zierikzee C1. Eerste doel met E3 is om één geheel te worden. “Natuurlijk hopen we op een kampioenschap, maar ze moeten vooral als één team spelen en met plezier. Dan komt het resultaat vanzelf. Veel jongens hebben zich geweldig ontwikkeld. Dat is mooi om te zien.”

jan-willem van genttrainer“Het is een groep enthousiaste en gemotiveerde jongens”, is de trainer positief over zijn spelers. De voorma­lig voetballer van SKNWK en Mevo – “Spelen voor het Schouws Elftal was mijn hoogtepunt” – wil E4 veel tactische en technische dingen leren. “Daar werken we elke training hard aan. Als ik tijdens wedstrijden het resultaat van de trainingen terugzie en de jongens het leuk met elkaar hebben, geeft dat voldoening.” Jan­Willem is chefkok bij Eetcafé Marktzicht.

patrick roggebandtrainerPatrick, ook wel Zizougenoemd, is volop met sport bezig: zelf voetballen bij SC Zierikzee, tennissen bij LTC Zierikzee, ondersteunen bij de keeperstrainingen, assisteren van de hoofdtrainer en het verzorgen van de hersteltrainingen bij het 1e. Daarnaast traint hij E5. “Ik hoop dat ik de spelers iets bij kan leren. Het geeft de meeste voldoening als een speler vooruitgang boekt en iedereen met veel plezier een potje aan het voetballen is.” Patrick is planner bij Afval Service Zeeland.

yannick de rijketrainerOok Yannick fitnesst en speelde vroeger bij Zierikzee en MZC.“Hoogtepunt was mijn winnende goal in blessuretijd in een belangrijk competitieduel in de B’s.”Yannick, werkzaam bij Port Zélande, heeft bij E3 ook plezier voorop staan. “Als het onderling leuk is, dan gaat het voetbal vanzelf ook al beter. Ik zie nu al duidelijke vooruitgang en dat hoor ik ook van veel andere mensen.”

damian de feitertrainer‘Deem’ is student op het Scalda College in Vlissingen en werkt bij Elenbaas Staal in Scharendijke. Vroeger voetbalde hij bij MZC, maar tegenwoordig zit hij bij handbal­vereniging Delta Sport.Hij ziet het seizoen met E4 positief tegemoet. Hij wil vooral voor elkaar krijgen dat de jongens goed samen voetballen. De basis daarvoor is aanwezig. “We hebben een leuk en gezellig team.”

aby bakkertrainer-leiderBakker is kok. Vroeger voetbalde hij bij Brouwershaven en tegenwoordig is golf zijn sport. Hoogtepunt? “Kampioen worden met voetbal natuurlijk.” Hij voorziet een leuk seizoen met E5. “Doel is om ze lekker aan het voetballen te krijgen en bij de eerste drie te eindigen.” Het geeft Aby de meeste voldoening als de spelers met inzet en plezier voetballen.

jack hoogenboomleiderJack is coach, innovatie­adviseur én IT’er. Sportief hoogtepunt zijn de gewonnen squash­toernooien. Tegenwoor­dig houdt hij zich fit met fitness. Ook hij noemt meteen ‘plezier’ als doel. “Als de jongens met plezier spelen, hebben de begeleiding en ouders ook lol. Ik wil een hecht team dat respect heeft voor elkaar en voor de tegenstan­der. En met betrokken ouders.”

e3Jaimy Bentvelzen, Joost van den Bosch,Mathijs Heeg, Freek Hoogenboom, Jarno van den Hove, Quinten Nooy, Tim Theuns, Christon van Velthoven,Mick de Vries, Guido van der Werf.

e4Ditmar van der Bijl, Levi Doeleman,Sem van Gent, Tygo Goudzwaard,Tim Hendrikse, Joshua Hoogendijk,Matthijs de Keijzer, Berend Klein Hesselink,Noël Sy, Milan Verton.

e5Fleur Bakker, Madelief van Damme, Kris van Herwijnen Duarte, George van Heukelom, Kaya van den Hoven, Bas de Keijzer, Alec Nieuwendijk, Rob Pols,Britt Roggeband, Shuaib Al Ubaidi.

Page 34: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

34

presentatiegids 2014-2014

pupillen

koos kalftrainer“Een talentvolle groep”, zo oordeelt hij over F1. “We hopen kampioen te worden, zodat we in het voorjaarsseizoen in de hoofdklasse zitten. Het is in elk geval geweldig dat wat de jongens leren, er tijdens wedstrijden uitkomt.”

jolanda van der lindetrainer-leider“Mijn drijfveer? De lachende gezichtjes tijdens en na de trainingen en wedstrij­den”, aldus Jootje, die werkzaam is bij Zorg­ en Speelboerderij De Hosvazze. Ze wil dat de spelertjes een sportief, maar vooral ook een gezellig seizoen beleven. “En waarin ze als een team het veld op gaan.” Jolanda is overigens ook erg blij met de 4 meisjes in F2. Tot slot nog haar eigen sportieve hoogtepunt: “Ik heb 2 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.”

peter van der lindetrainer-leiderOud­eerste elftalspeler die tegenwoordig bij SC Zierikzee voetbalt. Hoogtepunten waren de kampioenswedstrijd met v.v. Zierikzee tegen Breskens en de 2 promoties met het 2e naar de 1e klasse en vervolgens de hoofdklasse. Voor F3, dat voornamelijk uit eerstejaars bestaat, wordt het vooral een leerseizoen. “Ze moeten vooral veel leren. Doel is dat de spelertjes met veel plezier trainen en wedstrijden spelen. Daarnaast trainen we vaak op balcontrole”, aldus Peter, die werkt bij Zeelandia. Hij is tevreden als hij spelers beter ziet worden en als oefenstof van de training in de wedstrijd wordt uitgevoerd. “Of in elk geval wordt geprobeerd.”

evan neijenhuistrainer-leiderEvan is bedrijfsmanager bij Profile Tyrecenter Rinus Roon en actief als tennisser bij LTC Zierikzee. Vroeger voetbalde hij bij v.v. Zierikzee. “Hoogtepunten? Dat is veel te lang geleden. Als ik daarover begin, zal ik minstens de helft te positief verzin­nen.”Net als collega­trainer voorziet hij een leerzaam seizoen. “Maar we willen vooral leuk aan de gang gaan met de kids. Het gaat erom hun vooruitgang te zien maken en ze met veel plezier op het veld alles te zien geven. F3 is een hechte ploeg. Dit is het tweede jaar dat de jongens bij elkaar zitten en ze zijn elke training en wedstrijd aanwezig, dat zegt ons genoeg. Ook de ouders zijn betrokken en dat maakt het geheel erg leuk om te doen.”

thomas van der lindeass.-trainerThomas (of Tho, of Tomz) is student en loopt stage bij zorgboer­derij Ojee ADHD. Ook hij is blij met de meiden in het team. “Geweldig. Die geven toch een ander perspectief op het spelletje voetbal.”Thomas wil vooral dat de jongens en meisjes het veld met een grote lach op hun gezichten verlaten, bij winst en verlies. “Daar komen onze leeuwen en leeuwinnen voor!” Zelf geniet hij in elk geval volop. “Ik lig nog steeds elke training en wedstrijd in een deuk door de acties die de spelertjes maken.” Zeer tevreden is hij met de ouders die zich houden aan de wens van de trainers: aanmoedigen mag, maar geen ge­schreeuw bij naam. “Dat maakt onze spelertjes helemaal in de war. Ik vind dat daar heel goed mee omgegaan wordt door de ouders.”Thomas komt zelf uit voor MZC 2. Hoogtepunt was het samenspelen met zijn oom Ruud in het 1e. “En vele jaren terug zijn we met de A’s kampioen geworden.”

patrick verboomtrainerSpeelde bij DFS (waar hij 2x kampioen werd) en Zierikzee en zit sinds dit seizoen bij MZC. Patrick, consultant bij een voetbalmanagementbu­reau, heeft als doel iedere speler te ontwikkelen. “Ik vind het leuk om training te geven, en om ze wat bij te leren. Het plezier van kinderen is geweldig om te zien.”

luuk van vossenass.-trainerScholier die zelf in B1 voetbalt. Hoogtepunt was de bekerfinale met C1. Zijn doelen met F1 zijn glashelder: “Kampi­oen worden, dat moet gewoon. En ik wil de spelers op een leuke manier voetbaltechnische dingen bijbrengen. We hebben een leuk en fanatiek team.”

edith kalf-joosseleiderBadminton en jazzballet waren haar hobby’s en nu is hardlopen haar sport. Edith verzorgt ook het wedstrijdsecretariaat voor de pupillen. Over F1 zegt ze: “Een leuk team met enthousi­aste trainers.”

natascha van genderen leider

f1Lars Arkenbout, Jerre Bakker, Milan Brussé, Kaya Delfgaauw, Mees de Graaf, Nino de Jonge, Robin Kalf, Efe Kurt, Tijn Oxener, Yoran Vasseur.

f2Femke Berrevoets, Jesse Buijl, Zhong Lu van Eerten, Sanne Hendrikse, Floris Jonker, Dyani Khan, Quinty van Nieuwenhuize, Ezra Stoutjesdijk, Thijs Theuns.

f3Alex Dalebout,Rico Jonker, Nure Krijgsman, Xavi van der Linde, Ruben Magalingam, Elyas Nasseri, Kelvin Neijenhuis, Sven Pennings, Bram de Widt.

Page 35: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

35

presentatiegids 2014-2015

pupillen

michel winkelstrainer-leiderDe kampioenschappen met Zierikzee 1 zijn voor Michel het hoogtepunt. De oud­eerstespeler is tegenwoordig zondags actief bij SC Zierikzee. De trainer – Tinki Winki genoemd– heeft een helder doel voor ogen: “Het verbeteren van de basistechniek van voetballertjes in combinatie met plezier maken. Het gaat om de vooruitgang bij de spelers.”Michel werkt bij softwarebedrijf Quistor.

andré ‘t jongtrainer-leiderNaast mini­trainer is ATJ secretaris van MZC. Ondanks zijn vrijwilli­gerswerk en werk (Royal HaskoningDHV) heeft hij tijd gevonden om zijn oude sport weer op te pakken: water­polo. “Dat doe ik sinds kort weer bij zv Onderdak.” Vroeger zwom hij ook bij die verenging. “Hoogtepunten waren diverse tweede plaatsen bij de Zeeuwse Zwemkampioenschappen. Helaas ben ik nooit eerste geworden. De Haringvlie­toversteek is ook een hoogtepunt.”Als trainer leert hij de nieuwe spelertjes de basisbeginselen: “Ingooi, doeltrap, dribbelen, drijven, maar ook: bekertjes opruimen, niet met je voetbalschoenen in de kantine, pionnen opruimen na de training, geen losse sokken in de kleedkamer laten slingeren...” De mini’s doen dat overigens prima. “Het zijn allemaal kanjers.”

ronald viergevertrainerRonald, vormgever van beroep, voetbalde vroeger voor VCK, SKNWK en DZC’09. Bij F5 wil hij in het eerste deel van het seizoen de pupillen de basisbeginselen van voetbal proberen bij te brengen. “In het tweede deel van het seizoen kunnen dan misschien wedstrijden gespeeld worden. Eerst moeten de pupillen met plezier en zelfvertrouwen kennismaken met voetbal. Mijn drijfveer is vooral het mogelijk maken dat de pupillen met plezier kunnen voetballen. Daarnaast haal ik zelf ook veel plezier uit voetbal.”

oliver wassermanntrainerOliver, ofwel Olli, voetbalde vroeger bijS.V. Lembeck in Duitsland. Spelen in de 4e Liga was voor hem het hoogtepunt. Tegenwoordig sport hij niet meer. In het dagelijks leven is Oliver verkoop­ en technisch adviseur. “We hebben bij F5 een leuke, gemoti­veerde groep jongens. Doelstelling is dat de kinderen plezier in het voetbal behouden en ook nog wat leren.”Trainer zijn kost hem overigens geen enkele moeite, want dat doet hij “uit liefde voor de sport.”

arjan ‘t jongtrainerTjong, zoals Arjan ook wel wordt genoemd, werkt bij Intertoys en voetbalt bij MZC 3. Vroeger kwam hij voor v.v. Zierikzee uit. “Hoogtepunt was dat ik in de jeugd scoorde vanaf de middenlijn.”Met de Kabouters verwacht hij weer een leuk seizoen. “We bereiden ze voor op de F’jes en leren ze de basisvaardig­heden. Het is mooi als je de kabouters ziet groeien ten opzichte van het begin.” Inmiddels heeft hij door de jaren heen al heel wat talentjes langs zien komen. “En ik blijf me steeds weer verbazen dat we elk jaar weer een hoop nieuwe aanmel­dingen hebben.”

patrick rengertrainer-leiderNet als Michel is Patrick tegenwoordig actief bij zondagclub SC Zierikzee.Daarnaast is hij lid van tennisclub LTC Zierikzee.Doordeweeks is de oud­aanvoerder van MEVO werkzaam als controller en financieel adviseur bij de gemeente Hellevoetsluis. Zijn hoogtepunten behaalde hij vooral met tennis. “Als voetballer beschik ik helaas over een karige palmares: ik moet het doen met een paar kampioenschappen in de onderste regionen. Met tennis ben ik gelukkig wat succesvoller geweest.”Bij F4 staat plezier uiteraard voorop en daarnaast de ontwikkeling van de spelertjes. “We willen ze vooral leren om baas over de bal te worden en goed gedrag stimuleren. De rest komt later wel. Het is een enthousiast team, waarbij alles nog nieuw is voor iedereen.

f4Stefan Brouwer, Sergio van Dreven, Quinnley Eijzenga, Tommie Flikweert, Pim van der Hulle, Liam van IJsseldijk, Mex Renger, Dani Schoenmakers, Jamie Stol, Finn Winkels.

f5Jochem van Dijke, Lazare le Gleuher­Kroesbeek, Jesse Hof, Merhawi Nuguse, Haris Tahirovic, Brian Tasak, Lukas Verhoek, Tom Viergever, Sem Wasserman, Fedde Hoek, Marijn Vrolijk.

kaboutersLuca de Boer, Xavi van Dantzig, Kerim Kurt, Senay Nuguse, Caitlin Rode, Jason Snijders, Leroy Timmers, Twan van der Wolf, Thijs van der Vegt, Aaron Lagendijk, Yousef Sadeq.

edwin hoftrainer

denny snijderstrainer

Page 36: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

36 oud-feyenoord

Er was volop belangstelling voor het duel tegen Oud­Feyenoord.

De opkomst van MZC 1 en Oud­Feyenoord op veld 2.

MZC 1 in speciale shirts met op de rug ‘25’ en ‘Barry Hage’.

Barry Hage in duel met Regi Blinker. Ramon Janson, Martijn van Grunsven en Arne Holm vieren een MZC­goal.

Ron van Putten ontving een bokaal. Voor Suus waren er bloemen.

Page 37: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

37oud-feyenoord

MZC - Oud-Feyenoord: dag met louter winnaars

“Dit was een dag met louter winnaars”, zo keek Huib Smits zaterdag 2 augustus terug op een geslaagde middag en

avond. Samen met een grote groep vrijwilligers organiseerde hij het duel MZC’11 / Oud­Zierikzee tegen Oud­Feyenoord. Ron van Putten en Barry Hage kregen respectievelijk een jubileumfeest (25 jaar materiaalman) en een afscheid (na 22 jaar) in stijl.

De 700 toeschouwers zagen de eerste helft hoofdmacht van MZC een voorsprong nemen van 2­0. Daarna kwam Oud­Zierikzee in actie met de volgende spelers: Eric Schot, Jaco van der Schee, Michel Winkels, Jarno Vermeulen, Benjamin Verwest, Marco Jon­ker, Niels Lodewijk, Serge Berrevoets, John van der Have, Patrick en Robbert Roggeband en de drie broers Barry, Mathijs en Sven Hage. Het team stond onder leiding van de oud­hoofdtrainers John de Frel en Kees Hagesteijn. De oudjes begonnen aardig (inzet Marco Jonker op de paal), maar zagen in de slotfase Oud­Feyen­oord alsnog winnen: 2­3.

RoodBarry Hage had toen al het veld verlaten met een ‘rode’ kaart.

De scheidend aanvoerder speechte op het veld: “Ik ben vereerd dat dit duel in het teken staat van de BAS Stichting. Bas werd 9 jaar. Ik zat op dezelfde basisschool, voetbalde op hetzelfde sport­park. Hij had ongetwijfeld dromen die ik ook had. Het is niet van­zelfsprekend dat je je jarenlang druk mag maken om een spelletje als voetbal. Ik dank mijn trainers, mijn medespelers voor de vele fantastische jaren.” Tot slot dankte hij de vele vrijwilligers, de BAS Stichting en in het bijzonder Huib Smits, Freek Torensma, Elmar Verhage, René van de Hummel en Koos Kalf voor deze dag.

BAS StichtingVoornaamste ‘winnaar’ was de BAS Stichting. Het duel met

Oud­Feyenoord leverde het goede doel 1.650 euro op. Namens MZC overhandigde Huib Smits eind augustus dit bedrag symbo­lisch aan Rob van den Ouden. Het geld is opgebracht middels de recette en de verkoop van mosselen en hamburgers. Bovendien stond de BAS Stichting met een kraam op het sportveld en konden donaties gedaan worden. Oud­international Ben Wijnstekers werd 2 augustus tevens ambassadeur van de BAS Stichting.

Voor en na de wedstrijd konden supporters op de foto met zo­wel oude helden als Wijnstekers, Houtman, Stafleu, Hoekstra en Blinker, als de nieuwe Kuip­held Sven van Beek. De avond duurde vervolgens nog lang op het zonnige Den Hogen Blok.

MZC ook een grote winnaar. Andere grote winnaar was MZC dat niet alleen een aardige kantineomzet draaide, maar boven­dien liet zien dat het door de inzet van vele vrijwilligers en spon­sors een zeer fraai evenement kan neerzetten.

Eric Schot en Sven Hage brengen redding voordat Peter Houtman kan scoren.

John van der Have en Mathijs Hage in actie namens Oud­Zierikzee.

Voorzitter Eric Ronkes dankt Barry Hage voor bewezen diensten.

Page 38: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGS-

BON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON IN-

TERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT

MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11

KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGS-

BON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON IN-

TERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT

MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11

KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGS-

BON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON IN-

TERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT

MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11 KORTINGSBON INTERSPORT MZC’11

ZIERIKZEEGrevelingenstraat 6, Zierikzee, tel: (0111) 411111

Dé sportspeciaalzaak bij jou in de buurt!INTERSPORT biedt een ruim assortiment aan topmerken en is dé specialist in onder

andere voetbal, fitness, tennis, running, wandelen, zwemmen, wintersport, indoor en

hockey. De mensen van INTERSPORT zijn getraind in het geven van een vakkundig

en persoonlijk advies.

Bij INTERSPORT combineren we de kracht van een grote internationale winkel­

formule (meer dan 5.300 winkels in 40 landen) met een sterke lokale betrokkenheid

en dragen we graag bij aan een gezondere levenswijze. Onze filosofie is simpel: hoe

leuker iets is, des te vaker je het doet. Dus helpen wij jou aan de sportartikelen en het

advies waardoor jij het maximale aan plezier kunt beleven.

Grevelingenstraat 6Zierikzee(0111) 41111120% korting

op voetbalschoenengeldig van 1 januari 2015 t/m 28 februari 2015

niet geldig in combinatie met andere kortingacties

Maandag 12.00 - 17.30Dinsdag 9.00 - 17.30Woensdag 9.00 - 17.30Donderdag 9.00 - 20.00Vrijdag 9.00 - 17.30Zaterdag 9.00 - 17.00

Page 39: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

39

presentatiegids 2014-2015

contact

Contributie(leeftijds)categorie bedrag per jaar

mini’s (5 jaar) en 6 t/m 11 jaar € 85,–

12 t/m 15 jaar € 99,–

16 t/m 17 jaar € 113,–

18 jaar en ouder € 140,–

Niet-spelende leden € 60,–

Lid wordenAls je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte welkom! Op de website www.mzc11.net vind je een inschrijvingsformulier (onder kopje ‘lid worden’). Dat formulier kun je inleveren bij André ‘t Jong (secretaris): Hofferstraat 36, 4301 GJ Zierikzee.

Ledenaantal

• Spelende leden die tevens jeugd leider/trainer zijn betalen 50% van de contributie.

• Contributie ereleden nihil.• De KNVB-bijdrage voor jeugd leiders/-trainers die

niet spelen, wordt betaald door de vereniging.• De contributie wordt bij de halfjaarlijkse

vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening.

SportparkLange Blokweg 29, Zierikzee0111–450236

BestuurEric Ronkes, [email protected], 06-16 06 19 18

Kees Verkaart, [email protected], 06-51 47 84 46

André ‘t Jong, (wedstrijd)[email protected], 06-51 00 62 14

Monique van Vossen, commerciële [email protected], 06-15 07 50 45

Leo ‘t Mannetje, facilitaire [email protected], 06-21 54 01 02

Technische CommissiePeter Goedegebuure, Kasemier Snoek, Hans Schreurs (dames), Patrick de Broekert (voorzit-ter scouting)Scouting: Patrick de Broekert, Leen Koster, Wim van der Maas, Peter Goedegebuure, Erdo Yok, Rob CantersTechnisch Jeugd Management Team (TJMT): Erik ’t Mannetje, Yuri Vogelzang, Perry van de Werf, Koos Kalf, Werner Kafoe, Martin SteenkistAdministratie: Annita van den Ouden

WedstrijdcommissieAndré ’t Jong (senioren), Edith Kalf-Joosse (D-, E-, F-jeugd), Hans Wijzenbroek (A-, B-, C-jeugd), Hans Schreurs (dames)

ScheidsrechterzakenRinus van der Neut

ConsulHans den Haan

ActiviteitencommissieWilma Kodde, Tonny Hage, Annita van den Ouden

Financiële commissieKees Verkaart, Niels Verkaart

KascommissieRinus van der Neut, Marc van der Linde, Wim Overweel

HorecacommissieToon van Tiggelhoven, Rein in ‘t HoutKantinemedewerkers: Karel de Keijzer, Henriëtte de Vlieger, Martin Quist, Marcel Muller, Maria Muller, Korrie Hilleman, Saar Torensma, Hanny Kraaijenbrink, Marjan ‘t Jong, Janine Heijboer, Kees van Splunder, Wim Overweel, Patrick Roozen

SponsorcommissieMonique van Vossen, Hans Verkaart, Daniël Lodders, Ralph Ranshuijsen, Corné Schilperoort

Facilitaire ZakenCoto: Leo ‘t Mannetje, Rob Droppert, Barry van Genderen, Diet de Boer, Alfred Dalebout, Cor Groen, Hans Beijer, Tonny HageOnderhoud: Adri Stoutjesdijk, Johan de Jonge, Marcel DuinhouwerMateriaalbeheer: vacatureSchoonmaak: Natascha van Genderen, Maria Muller, Cor Wiltenburg, Joop Uijl, Jan Schiettekatte, Rinus van der Neut, Harry KafoeKalken/ maaien: Leo FonteineAfsluit controle: Wijnand Wijsman

Redactie / webbeheerBarry Hage ([email protected]), Jurgen Schoenmakers, Gwenda Jochem, Stella Vogelzang.

Je wedstrijdverslagen en (team)foto’s op de site? Mail naar: [email protected]

523

124

GRAFISCHE VORMGEVING

voor al uw publicaties in print en online> > >

0111-41 06 6606-307 559 85

[email protected]

MuziekMONUMENTAAL12, 13 & 14 SEPTEMBER 2014

VOF De Kunst als spetterende afsluiting

Gemeentelijke Monumentenprijs

19e editie kent veelzijdig programma

Onaf

hank

elijk

kw

arta

alm

agaz

ine

voor

de

iOve

rhei

d. N

umm

er 1

2, ja

arga

ng 4

, okt

ober

201

4

m a g a z i n e

e s t u u r

e s t u u ri

i

a m b t e n a a r 2.0

> Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij

> Rijksoverheid heeft duizend ICT’ers nodig

> Smartbox: Verdacht door data

Financieel aantrekkelijk met de beste kwaliteit productenSaman maakt zonne-energie bereikbaar voor iedereen. Als grootste leverancier in Zuid-west-Nederland kan Saman topmerken inkopen tegen een gunstig tarief. Zo schaft u A-merk panelen aan met een hoge opbrengst en lange levensduur voor de beste prijs. Zonnepanelen moeten niet alleen goed werken, maar ook bijdragen aan de waarde van uw huis. Saman biedt elegante oplossingen voor uw dak.

Betrouwbare partij voor werkelijk lange garantiesMet ons 90-jarig bestaan, bieden we garantie en betrouwbaarheid. Dit is belangrijk als u op het punt staat een zonnestroominstallatie aan te schaffen die minimaal 25 jaar probleemloos moet functioneren. Door zaken te doen met een bedrijf met een brede en stabiele fi nanciële basis heeft u de zekerheid voor nu en in de toekomst.

1

2

Bekend is dat zonnepanelen bijdragen aan een beter milieu en een hoog fi nancieel rendement opleveren. Toch blijven er voor u voldoende vragen over. Het aanschaffen van zonnepanelen is immers een belang-rijke investering. Dan is een betrouwbare en ervaren partner wel zo fi jn.

DE VOORDELEN VAN ONS BEDRIJF ZIJN ZONNEKLAAR

Neem je vrienden mee…

MENUVrienden In de Proeverij

Page 40: MZC’11 Presentatiegids 2014-2015

VERLAAG DIRECT UW GASREKENING

SAMAN GROEPwww.samangroep.nl

Doelgericht en daadkrachtig. Individuele talenten

gecombineerd met goed teamwork. Dat is de basis

voor succes. Want alleen samen boek je resultaten.

Daarom ondersteunt de Saman Groep sportvereniging

MZC’11 graag. Want wij geloven in lokale inspanningen

en in lokale energie.

Supporter van lokale energie

I N S T A L L A T I E E L E K T R A C O N S T R U C T I E

D U U R Z A M E E N E R G I E

JULIANASTRAAT 40

4301 NC ZIERIKZEE

0111 412 647

[email protected]