Mijn Redder leeft!

of 39 /39
Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009 Voorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal Thema:” Mijn Redder leeft!”

Embed Size (px)

description

vGKN Noordwolde voorganger ds van Rheenen luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Transcript of Mijn Redder leeft!

Page 1: Mijn Redder leeft!

Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009

Voorganger ds van RheenenOrganist Joh de Vries

Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal

Thema:” Mijn Redder leeft!”

Page 2: Mijn Redder leeft!

Lied voor de dienst

ELB 290 Het brood dat ons voor ogen staat

Page 3: Mijn Redder leeft!

Elb. 290 : 1

Het brood dat ons voor ogen staaten zich geduldig breken laat,is uw gedaante, lieve Heer,Gij daalt als manna in ons neer.

Page 4: Mijn Redder leeft!

Elb. 290 : 2

De beker die de ronde doet,het is de omloop van uw bloed,het spreekt van een geheimenis,uw hartslag die ons leven is.

Page 5: Mijn Redder leeft!

Elb. 290 : 3

Uw bloed, het raakt de lippen aan,de deurposten van ons bestaan,de dood gaat aan ons hart voorbij,o Lam van God, U loven wij.

Page 6: Mijn Redder leeft!

Elb. 290 : 4

Gij die een broodhuis voor ons zijt,een wijngaard die het hart verblijdt,Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,Gijzelf zijt onze overvloed.

Page 7: Mijn Redder leeft!

Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009

Voorganger ds van RheenenOrganist Joh de Vries

Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal

Thema:” Mijn Redder leeft!”

Page 8: Mijn Redder leeft!

Psalm 62 – 1, 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Page 9: Mijn Redder leeft!

Ps. 62 : 1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,van Hem verwacht ik altijd weermijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.Ik wankel niet, want Hij staat vast:mijn toevlucht, als het water wast,mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Page 10: Mijn Redder leeft!

Ps. 62 : 5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,mijn naam rust in de schutse Gods.O volk, uw God laat u niet vallen.Als gij voor Hem uw hart uitstort,vertrouw dat gij gezegend wordt:God is een schuilplaats voor ons allen.

Page 11: Mijn Redder leeft!

Stil gebedVotum en groet

Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,

Als in den beginne, nu en immer,

En van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

Page 12: Mijn Redder leeft!

Gebed

Page 13: Mijn Redder leeft!

Schriftlezing: Job 19: 23-27 (NBV) Jobs antwoord op Bildads tweede

betoog

Page 14: Mijn Redder leeft!

23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, 24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! 25 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

Page 15: Mijn Redder leeft!

26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 27 Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Page 16: Mijn Redder leeft!

Psalm 116 – 1, 3

God heb ik lief, want die

Page 17: Mijn Redder leeft!

Ps. 116 : 1

God heb ik lief, want die getrouwe HEERnam, toen ik riep, met toegenegen orenmijn woorden aan. Hij zal mij blijven horenen levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Page 18: Mijn Redder leeft!

Ps. 116 : 3

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,Hij wil zich altijd over ons ontfermen.Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

Page 19: Mijn Redder leeft!

Mijn Redder leeft!

Page 20: Mijn Redder leeft!

Gez. 454: 1, 3

Wat zou ik zonder U geweest zijn,

Page 21: Mijn Redder leeft!

Gez. 454 : 1

Wat zou ik zonder U geweest zijn,hoe zou ik zonder U bestaan?Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijnen eenzaam door de wereld gaan.

Page 22: Mijn Redder leeft!

Mijn liefde tastte in den blinde.Een afgrond lag in het verschiet.En waar zou ik een trooster vindendie werklijk wist van mijn verdriet?

Page 23: Mijn Redder leeft!

Gez. 454 : 3

Maar Christus gaf mij taal en tekenen ik ben zeker van zijn stem.De nacht is voor het licht geweken,het grondloos lot krijgt zin door Hem.

Page 24: Mijn Redder leeft!

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheidbij water, woord en brood en wijn,omdat ik weet van zijn nabijheidwaar twee of drie vergaderd zijn.

Page 25: Mijn Redder leeft!

Collecte

1ste Diaconie / eigen zangkoor

2de kerk

Page 26: Mijn Redder leeft!

Viering Heilig Avondmaal

    inleiding

Page 27: Mijn Redder leeft!

Gez. 457 – 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

Page 28: Mijn Redder leeft!

Gez. 457 : 4Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtighemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Page 29: Mijn Redder leeft!

Gebed

nodiging en rondgang

Page 30: Mijn Redder leeft!

Dankzegging en voorbede

Page 31: Mijn Redder leeft!

ELB 125

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

Page 32: Mijn Redder leeft!

Elb. 125 : 1

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,die vol ontferming ieder troosten alle schuld vergeeft,die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Page 33: Mijn Redder leeft!

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.

Page 34: Mijn Redder leeft!

Elb. 125 : 2

Verdreven is de schaduw van de nacht,en wie Hem wil aanvaarden wordteens veilig thuisgebracht.Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Page 35: Mijn Redder leeft!

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.

Page 36: Mijn Redder leeft!

Elb. 125 : 3

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,dat uitstraalt van het kruis, dat eensvoor ons werd opgericht;en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Page 37: Mijn Redder leeft!

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.

Page 38: Mijn Redder leeft!

Zegen

3 x amen

Page 39: Mijn Redder leeft!