Mijn Redder leeft!

of 39/39
Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009 Voorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal Thema:” Mijn Redder leeft!”
 • date post

  16-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  633
 • download

  1

Embed Size (px)

description

vGKN Noordwolde voorganger ds van Rheenen luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Transcript of Mijn Redder leeft!

 • 1. Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009 Voorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal Thema: Mijn Redder leeft!

2.

 • Lied voor de dienst
 • ELB 290Het brood dat ons voor ogen staat

3. Elb. 290 : 1 Het brood dat ons voor ogen staat en zich geduldig breken laat, is uw gedaante, lieve Heer, Gij daalt als manna in ons neer. 4. Elb. 290 : 2 De beker die de ronde doet, het is de omloop van uw bloed, het spreekt van een geheimenis, uw hartslag die ons leven is. 5. Elb. 290 : 3 Uw bloed, het raakt de lippen aan, de deurposten van ons bestaan, de dood gaat aan ons hart voorbij, o Lam van God, U loven wij. 6. Elb. 290 : 4 Gij die een broodhuis voor ons zijt, een wijngaard die het hart verblijdt, Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, Gijzelf zijt onze overvloed. 7. Welkom bij de avonddienst van 8 november 2009 Voorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal Thema: Mijn Redder leeft! 8.

 • Psalm 62 1, 5
 • Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

9. Ps. 62 : 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen. 10. Ps. 62 : 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 12.

 • Gebed

13.

 • Schriftlezing: Job 19: 23-27 (NBV)
 • Jobs antwoord op Bildads tweede betoog

14. 23O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,vastgelegd in een inscriptie,24met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,voor altijd in de rotsen uitgehouwen!25Ik weet: mijn redder leeft,en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 15. 26Hoezeer mijn huid ook is geschonden,toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.27Ik zal hem aanschouwen,ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,heel mijn binnenste smacht van verlangen. 16.

 • Psalm 116 1, 3
 • God heb ik lief, want die

17. Ps. 116 : 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 18. Ps. 116 : 3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 19.

 • Mijn Redder leeft!

20.

 • Gez. 454: 1, 3
 • Wat zou ik zonder U geweest zijn,

21. Gez. 454 : 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. 22. Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werklijk wist van mijn verdriet? 23. Gez. 454 : 3 Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken, het grondloos lot krijgt zin door Hem. 24. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn, omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn. 25.

 • Collecte
 • 1 steDiaconie / eigen zangkoor
 • 2 dekerk

26.

 • Viering Heilig Avondmaal
 • inleiding

27.

 • Gez. 457 4
 • Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

28. Gez. 457 : 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die n in wezen zijt. 29.

 • Gebed
 • nodiging en rondgang

30.

 • Dankzeggingen voorbede

31.

 • ELB 125
 • Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

32. Elb. 125 : 1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 33. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. 34. Elb. 125 : 2 Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 35. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. 36. Elb. 125 : 3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht; en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 37. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. 38.

 • Zegen
 • 3 x amen

39.