METEN IS WETEN - mid-nl.org · PDF file Deutz pump 2 Deutz pump 3 Subm. pump generator no. 2...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of METEN IS WETEN - mid-nl.org · PDF file Deutz pump 2 Deutz pump 3 Subm. pump generator no. 2...

 • 1

  METEN IS WETEN voor

  op 5 november 2007 door

  Piet Kloppenburg

 • 2

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 3

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 4

  HISTORIE

  Begin jaren 70: Lips-Keller richt motordiagnosecentrum op

  Half jaren 70 : HVO neemt een 50% belang in het centrum

  Eind jaren 70 : HVO neemt alle belangen over en noemt het

  profit centre Techno Diagnosis

  April 1988 : De 13 werknemers verzelfstandigen zich en

  richten Techno Fysica B.V. op.

 • 5

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 6

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ?

  Torsietrillingen

  Lineaire trillingen

 • 7

  Crack initiation

  FEM calculations: stress raisers

  Mean stress at 4.2 kNm is 84 N/mm² Maximum stress at 4.2 kNm is 134 N/mm²

  Fatigue limit approximately 250 N/mm²

 • 8

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 9

  As IAs II

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  0 1 2 3 4 5 6

  afstand vanaf flank

  H V

  0 .5

  I

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  0 1 2 3 4 5 6

  Afstand vanaf tandflank

  H V

  0 .5

  II

 • 10

 • 11

 • 12

  M/E coupling monitor general arrangement

  Torsional vibration monitor (MDG1 to 8)

  Fuel rack (MDG3)

  Torque (MDG3) Speed (MDG3)

  E-mail status report, file transfer & remote control

  Duurmeting op afstand

 • 13

  Event log

 • 14

  Geschiedenis per motor

 • 15

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 16

 • 17

 • 18

  Operationeel gebied

 • 19

  Toothload engaged gear

  200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

  Engine speed [rpm]

  0

  1,5

  3

  4,5

  6

  7,5

  9

  10,5

  12

  13,5

  15 Torque [kNm]

  Calculated Mean Allowed

  Toothload engaged gear

  200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

  Engine speed [rpm]

  0

  1,5

  3

  4,5

  6

  7,5

  9

  10,5

  12

  13,5

  15 Torque [kNm]

  Calculated Measured Mean Allowed

 • 20

 • 21

 • 22

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 23

  LERING Systeemverantwoordelijke partijen dienen meer aandacht te besteden aan systeem engineering

 • 24

  LERING Systeemverantwoordelijke partijen dienen meer aandacht te besteden aan systeem engineering

  De benodigde kennis is beschikbaar: gebruik ze !

 • 25

  LERING Systeemverantwoordelijke partijen dienen meer aandacht te besteden aan systeem engineering

  De benodigde kennis is beschikbaar: gebruik ze !

  Voldoen aan klasse- of ISO-eisen is niet genoeg

 • 26

  LERING Systeemverantwoordelijke partijen dienen meer aandacht te besteden aan systeem engineering

  De benodigde kennis is beschikbaar: gebruik ze !

  Voldoen aan klasse- of ISO-eisen is niet genoeg

  Eindgebruikers zouden eisen m.b.t. het dynamisch gedrag en onderhoudskosten van systemen moeten opnemen in het bestek

 • 27

  LERING Systeemverantwoordelijke partijen dienen meer aandacht te besteden aan systeem engineering

  De benodigde kennis is beschikbaar: gebruik ze !

  Voldoen aan klasse- of ISO-eisen is niet genoeg

  Eindgebruikers zouden eisen m.b.t. het dynamisch gedrag en onderhoudskosten van systemen moeten opnemen in het bestek

  Afnamemetingen moeten worden uitgebreid en meer gericht op lange termijn betrouwbaarheid en onderhoudskosten

 • 28

  Concreet

  De eindgebruiker moet er gedurende de hele cyclus bovenop zitten en dus vroeg beginnen met nadenken. Hij moet immers nog 20 jaar met de boot verder.

 • 29

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 30

  Bevindingen uit de dagelijkse praktijk van een Troubleshooter

  1e schade : Gooi weg en vervang

  De kwaliteit van afzonderlijke componenten is meestal hoog

  In geval van een probleem betrekken de afzonderlijke leveranciers vaak de loopgraven

  De systeemverantwoordelijke is niet in staat een probleem op te lossen

  Voldoen aan klasse- en ISO eisen is géén garantie voor een probleemloze installatie

 • 31

  Concreet

  De eindgebruiker moet er gedurende de hele cyclus bovenop zitten en dus vroeg beginnen met nadenken. Hij moet immers nog 20 jaar met de boot verder.

  Stel een systeem verantwoordelijke aan, intern of extern, en gebruik een gedegen bestek (Niet 1 A4).

  Besteedt meer aandacht aan Total Cost of Ownership in de ontwerp- en bouwfase om betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud- baarheid en efficiency te optimaliseren

 • 32

  Hoe te handelen bij calamiteiten in de gebruiksfase

  Gooi geen slijtage- of schadedelen weg maar laat ze onderzoeken

  Investeer, indien het onderzoek de noodzaak aangeeft, in een meting van de belasting waaraan de schadedelen in de praktijk worden blootgesteld; een volgende schade en/of inkomstenderving kost veelal een veelvoud van de prijs voor een onderzoek

  Vervang nooit klakkeloos een beschadigd- of voortijdig versleten onderdeel: alles heeft een oorzaak

  Als een meting niet direct een sluitende oorzaak oplevert, overweeg dan de installatie van een automatisch semi-permanent meetsysteem om de betreffende installatie gedurende langere tijd te monitoren

 • 33

  TD klant

  Nieuwbouw klant consultant

  Service & garantie bouwer

  Engineering bouwer

  Toeleveranciers

  Continu proces

 • 34

  Agenda Introductie Techno Fysica B.V.

  Welk soort trilling leidt tot welke schade ? Hoe kun je de oorzaak vaststellen ? Hoe kun je herhaling voorkomen ? Hoe kun je problemen uberhaupt voorkomen ?

  Relatie tussen ervaring en Life Cycle Support

  Conditie bewaking als hulpmiddel

 • 35

  Condition Based Maintenance kán, onder voorwaarden, leiden tot een verlaging van Total Cost of Ownership én tot een verhoging van de inkomsten.

  Gedegen analyse van onderhoudsconcepten Gedegen systeem engineering Afnamemetingen (Controle en vingerafdruk) Benchmarking

  Techno Fysica beschouwt deze aspecten als essentieel en onlosmakelijk verbonden om te komen tot optimaal onderhoud

 • 36

  Juiste moment

  Juiste plaats

  Juiste persoon

  Distributie

  Informatie gebruik =

 • 37

  Absolute voorwaarden voor slagen van CBMP

  Gedegen evaluatie vooraf over onderhoudsvormen

  Draagvlak in alle geledingen

  Gebruik van in- en externe kennis en kunde

  Discipline

  Terugkoppeling naar alle geledingen

  Documenteren is leren

 • 38

  1 Boardnet 2 generator

  Diesel Bolnes 20-cil V

  Interm. bearing Bolnes

  Cutter 2 generator

  Cutter 1 generator

  Dredge pump 2 gearbox

  Dredge pump 2 diesel Deutz 8-cil L

  Subm. pump diesel Bolnes 14-cil V

  Subm. pump

  generator no. 1

  Dredge pump 3 diesel Deutz 8-cil L