Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk...

of 38 /38
Mensen en Regels Hoofdstuk 1B5

Embed Size (px)

Transcript of Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk...

Page 1: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Mensen en RegelsHoofdstuk 1B5

Page 2: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Cursus 5.1 Doen wat gezegd wordt

Wat leer je in cursus 5.1?

• hoe ons land bestuurd wordt en door wie

• welke drie bestuurslagen er zijn

• hoe democratie werkt

• hoe wetten gemaakt worden

Page 3: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Regels, wetten en sancties

Regels: afspraken waar iedereen zich aan dient te houden.

- regels thuis

- schoolregels

- verkeersregels

Wetten: regels die zijn vastgesteld en vastgelegd in wetboeken

Sancties: als je de regels overtreedt volgt er een straf

- van je ouders/opvoeders

- van school

- de maatschappij: boete, werkstraf of gevangenisstraf

Vreemde wetten kijkvraag: Waar gelden deze wetten? (zie volgende dia)

Page 4: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Opdracht 1.Opdracht bij: 5 bizarre wetten (filmpje)

Wet Waar

Het is verboden om naakt meubels te maken

Het is verboden voor mannen om na 22.00 uur ’s avonds

staand te plassen

Het is verboden om in het parlementsgebouw dood te gaan

Het is verboden om met een laaghangende afgezakte

onderbroek te lopen

Na een echtscheiding blijf je officieel bij de familie horen

van je ex-partner

Page 5: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz 52 en 53 in je boek:

Page 6: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 7: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Bestuur van Nederland

• Staatsvorm: koninkrijk der Nederlanden• Staatshoofd: koning (erfopvolging) Koning Willem Alexander• Overheid:

* Landsbestuur : Minister President Regering Parlement (1e en 2e

kamer)* Provinciebestuur Commissaris van de Koningin College Gedeputeerde

Staten Provinciale Staten* Gemeentebestuur Burgemeester College van Burgemeester en

wethouders Gemeenteraad(* waterschap)

Politiek = alles wat te maken heeft met het besturen van een land

Page 8: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz 54-55

Page 9: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 10: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Opdracht 2 Vul het schema in ( downloaden onder de powerpoint , opsturen of inleveren)

Zet de woorden op de juiste plaats in het schema:

Provinciale Staten

Minister President

Koning of koningin

Wethouders

Jaap Smit

Ministers + staatssecretarissen

Commissaris v.d. Koning

Mark Rutte

Gemeenteraad

Parlement : Eerste en Tweede

kamer

Gedeputeerde Staten

Paulien Krikke

Burgemeester

De Overheid ( het bestuur van Nederland )

RE

GE

RIN

G

Staatshoofd: __________________________________

Landelijk bestuur: Provinciaal bestuur: Gemeentelijk bestuur:

KA

BIN

ET

Aan het hoofd: ________________________________________

CO

LLE

GE

Aan het hoofd: ___________________________

CO

LL

EG

E

Aan het hoofd: _____________________

Wie: ________________________________________

Wie van Zuid Holland: ___________________________

Wie van den Haag? ______________________

Met: ________________________________________

Met __________________________

Met: ___________________

Controle door:

__________________________________________________

__________________________

_________________________

Page 11: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Regering Nederland: Rutte 3

Opdracht 3 :

Welke minister hoort bij welke ministerspost?

Knippen en puzzelen en vul daarna het werkblad goed in!

(werkblad kun je downloaden onder de powerpoint op de site)

Uitprinten en inleveren of printscreen en opsturen

Page 12: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Provincie bestuur Zuid Holland

Page 13: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

College B&W Den Haag

Page 14: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

DemocratieBekijk de filmpjes:Democratie, wie is de baas?Democratie en dictatuur

Democratie= het volk regeert:

• volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer

* politieke partijen

* 150 leden

* stemmen over wetten

• volk kiest ook Provinciale Staten en Gemeenteraad

• 1x per 4 jaar

• Nederlands

• 18 jaar en ouder

• De staatsvorm van Nederland is:

een parlementaire democratie onder een constitutionele monarchie

Page 15: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de tekst op blz. 56 en maak de oefeningen die erbij horen

Page 16: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Cursus 5.1 afronden voor je naar cursus 5.2 gaat.

Je hebt 2 lessen de tijd voor cursus 5.1

Page 17: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Cursus 5.2 Monniken en ridders

Wat leer je in cursus 2

• Wie Karel de Grote was.

• Door wie het Frankische rijk bestuurd werd

• Welke groepen mensen/ standen er waren

• Wie wel of geen macht hebben in deze periode

Page 18: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

filmpje: Karel de GroteTijd van Monniken en Ridders • van 500 n.C.- 1000 n.C. (vroege middeleeuwen)• Franken een Germaans volk (verdrijven o.a. de Romeinen)• Frankische rijk rond 800 n.C een groot deel van Europa• Karel de Grote regeert vanuit Aken • Tot keizer gekroond door de paus

een keizer is door God aangesteld, gehoorzaamheid van Christenen• Rijk verdeeld in graafschappen:

Graaf aan het hoofd van een graafschap (graven horen bij de standvan edelen/ adelstand) zorgen voor:- ridders en soldaten voor oorlog- belasting innen- kastelen- bescherming van boeren en horigen

Page 19: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Opdracht 4. Vragen bij het filmpje. Waar of niet waar?

1. Pepijn de Korte was de keizer der Franken

2. Karel de grote leefde in de tijd van Monniken en ridders

3. Karel de Grote erfde zijn rijk van zijn vader en zus

4. Om geld te verdienen en meer macht te krijgen begon hij overal veldslagen

5. De grootste tegenstanders van Karel de Grote waren de Franken

6. De Saksen plunderden veel dorpen in het gebied van Karel de Grote

7. Karel de Grote begon een 32 jaar durende oorlog om de Saksen te bekeren tot het Christendom?

8. Karel hielp de paus om de Langobarden in Italië te verslaan.

9. De paus kroonde Karel tot keizer van het west Romeinse rijk

10. Een keizer is belangrijker dan een koning

11. Karel bestuurde zijn rijk helemaal alleen

12. Gouwen werden bestuurd door horigen en boeren

13. Karel de Grote woonde in Aken

14. In Maastricht had Karel ook een palts (paleis)

15. Geleerden uit heel Europa kwamen naar zijn woonplaats

16. Karel de Grote las en schreef veel boeken

17. Hij zetten 2 kleine streepjes in een door een ander getekende handtekening

18. Hij opende scholen voor alle kinderen

19. Karel de Grote stierf in 814 na een regeerperiode van bijna een halve eeuw

20. Hij wordt de vader van Europa genoemd omdat de meeste Europeanen van hem afstammen.

Page 20: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz. 58 en 59 (en maak de oefeningen die erbij horen)

Page 21: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 22: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Hoe Nederland Christelijk is geworden….. Willibrord • Natuurgodsdienst meerdere Goden ( bijvoorbeeld de Saksen)

• Christendom één God Karel zijn rijk stuurt Monniken om te

bekeren hoe meer Christenen hoe meer macht voor Karel

• Bekeren dwang leven volgens de Christelijke regels (en wetten) straf

• Geestelijken:

* priester – kerk – preken op zondag voor het volk

* monniken en nonnen – klooster - afgezonderd – schrijven

• 730 n.C. kwam de monnik Willibrord(geboren in 658) uit Ierland

naar wat nu Nederland is (in de tijd van de vader van Karel de

Grote)

• grondlegger van Christelijke tradities

• 1300 jaar later jaarlijks een processie in Utrecht voor Willibrord

filmpje: Willibrord Bekijk het filmpje en beantwoord de kijkvraag onder de uitleg

Opdracht 5: Kijkvraag bij filmpje over Willibrord:

Welke 6 voorbeelden van tradities/symbolen zijn nu nog zichtbaar aanwezig in de

Nederlandse samenleving

Page 23: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz. 60 en 62.Maak de opdrachten die erbij horen

Page 24: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 25: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 26: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Cursus 5.3 Het ontstaan van de Arabische wereld

Wat leer je in deze cursus ?

• Wanneer de Islam ontstaan is

• Wie de belangrijkste profeet is

• Wie de macht had

• Hoe het Arabische rijk groeide

Page 27: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Verhaal van Mohammed korte clip over: Mohammed de profeet

• Vroege middeleeuwen: Midden oosten: Saoedi Arabië natuurgodsdienst

• Mohammed (570- 632) geboren in Mekka – handelaar

• Boodschappen van God via dromen profeet * clip: droom van Mohammed: de hemelreis

• Koran * clip: de Koran

• Veroveren en bekeren:

Leger van Mohammed en zijn opvolgers de

kaliefen

het Arabische Schiereiland 622-632

noorden van Afrika

Spanje (emiraat/kalifaat Cordoba 756 - 1031) film: Teleac: De Moren veroveren Spanje

Opdracht 6: Kijkvraag: Wat is de overeenkomst van de manier waarop het Christendom in Europa en de Islam in de Arabische wereld zich verspreiden?

Page 28: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz. 64 tm 67 en maak de opdrachten

Page 29: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 30: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 31: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 32: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Cursus 5.4 Godsdiensten in onze samenleving

Wat leer je in cursus 4?

• Welke godsdiensten in onze samenleving een rol spelen

• Het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs

• Over hoe conflicten op het gebied van religie kunnen ontstaan

Page 33: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Openbaar en bijzonder onderwijs

• 1917: financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, de overheid betaalt de bijzondere scholen

• Verzuiling

• Scheiding tussen kerk en staat

• (satire)

* film: Arjan Lubach over het Bijzonder Onderwijs

Opdracht 7: 2 Kijkvragen;

eens/ of niet eens en leg je antwoord uit!

Het is goed dat er scheiding tussen kerk en staat is

Geloof hoort niet op een school thuis

Page 34: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen

Lees de teksten op blz 71 t/m 77 en maak de opdrachten

Page 35: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 36: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 37: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen
Page 38: Mensen en Regels - sc9ae489fa5be0a44.jimcontent.com · Democratie en dictatuur Democratie= het volk regeert: •volk kiest volksvertegenwoordigers = Tweede Kamer * politieke partijen