Parlementaire democratie

13
Parlementai re democratie Welk soort parlementaire democratie vind je nu in Nederland het beste?

description

Parlementaire democratie. Welk soort parlementaire democratie vind je nu in Nederland het beste?. Thema B: parlementaire democratie. Terugblik op thema A: de rechtsstaat Belangrijk: tegenstelling tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving. Thema B: parlementaire democratie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Parlementaire democratie

Page 1: Parlementaire democratie

Parlementaire democratieWelk soort parlementaire democratie

vind je nu in Nederland het beste?

Page 2: Parlementaire democratie

Thema B: parlementaire democratie

Terugblik op thema A: de rechtsstaat Belangrijk: tegenstelling tussen

rechtsbescherming en rechtshandhaving

Page 3: Parlementaire democratie

Thema B: parlementaire democratie

Rechten worden beschermd door de overheid. Voorbeelden?

Vrijheid van meningsuiting, kiesrecht, recht van leven in vrijheid.

Rechten worden gehandhaafd door de overheid. Voorbeelden?

Identificatieplicht, meewerken met de politie, wet kennen en je eraan houden.

Page 4: Parlementaire democratie

Thema B: parlementaire democratie

Wie bepaalt wat je rechten zijn? Zijn de rechten van burgers overal ter wereld dezelfde?

Wie bepaalt op welke manier plichten van burgers worden gehandhaafd? Wie bepaalt of er veel of weinig wordt gecontroleerd op snelheidsovertredingen?

Page 5: Parlementaire democratie

Thema B: parlementaire democratie

bron: www.rtlnieuws.nl

Page 6: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

Democratie komt van ‘demos’ (volk) en ‘kratein’ (regeren). Het volk regeert

Nederland is een parlementaire democratie: het parlement regeert namens het volk

Vanaf 18 jaar kun je kiezen wie je in het parlement wilt hebben actief kiesrecht: stemmen passief kiesrecht: je kandidaat stellen

Page 7: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

Parlement = eerste en tweede kamer = staten generaal

Tweede kamer 150 zetels, eerste kamer 75 zetels, opgedeeld in politieke partijen

Na verkiezingen wordt een regering (of: kabinet) gevormd: Koningin benoemt informateur Informateur onderzoekt welke

combinaties mogelijk zijn Formateur ‘formeert’ een regering

en wordt minister-president

Page 8: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

Na akkoord tussen coalities een regeerakkoord: welke plannen gaan we de komende 4 jaar uitvoeren

De regering maakt plannen en legt die voor aan het parlement. Het parlement controleert of de regering haar werk doet

Monistische versus een dualistische relatie

regering

parlement regering parlement

Page 9: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

parlement

wetgevende taak

controlerende taak

Page 10: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

parlement

wetgevende taak

controlerende taak

initiatiefwet

ondertekening

eerste kamer

amendement

Page 11: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

parlement

controlerende taak

wetgevende taak

vragen stellen aan ministers

recht van motie

recht van enquête

recht van interpellatie

Page 12: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

Niet alles gebeurt in den Haag; Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat zeggenschap voor provincies en

gemeentes

medebewind autonomie

Page 13: Parlementaire democratie

§4.1 De Nederlandseparlementaire

democratie

Dossier maatschappijleer: http://player.omroep.nl/?aflID=10273

239

bron: www.politiekeprenten.nl