Maatschappelijke democratie

of 14 /14
Maatschappelijke democratie Van vertegenwoordigende macht naar zelfregie in alledaagse democratie

Embed Size (px)

Transcript of Maatschappelijke democratie

Page 1: Maatschappelijke democratie

Maatschappelijke democratie

Van vertegenwoordigende macht naar zelfregie in alledaagse

democratie

Page 2: Maatschappelijke democratie

1892: de Volharding richt Azivo op

Page 3: Maatschappelijke democratie

1903: trambestuurder richt Rochdale op

Page 4: Maatschappelijke democratie

Van vertegenwoordigers naar zelf doen

• Massa -> Individu -> Massa-individualiseren

– Vertegenwoordiging is niet vanzelfsprekend

– Diversiteit in participatiecultuur

– Vertrouwen moet je verdienen

• Op naar nieuwe verhouding burger – overheid

• Vertrouwen dat vertegenwoordiger het goede doet brokkelt af

Page 5: Maatschappelijke democratie

Vertrouwen in overheidofficial is kleiner dan in medebewoner

Page 6: Maatschappelijke democratie

Afnemend vertrouwen instituties

Page 7: Maatschappelijke democratie

Toenemend interpersoonlijk

vertrouwen

Page 8: Maatschappelijke democratie

Doet iedereen mee?

• Participerende burger

• Monitorende burger

• Consumerende burger

• Rechthebbende burger

• Doe-meeër laat zich inspireren door de ander

Page 9: Maatschappelijke democratie

Actief Rechthebbende burger Participerende burger

Passief Consumerende burger Monitorende burger

Individu Gemeenschap

Doe-meeër

Page 10: Maatschappelijke democratie

Sociale klasse speelt rol Hein Albeda

Wie wil in wat participeren?

Page 11: Maatschappelijke democratie
Page 12: Maatschappelijke democratie

Naar een adaptieve overheid

Vertrouwen moet vanzelf spreken

Vertrouwen kan verdiend worden

Page 13: Maatschappelijke democratie

Overheid opgebouwd vanuit burger

“User generated state”

Decentralisatie

Maatwerk

Grotere snelheid

Ruimte participatie

Beter gebruik kennis

Lerend netwerk

Desintegratie

Meer ideeën

afgewezen

Grotere risico's

Minder zicht op risico's

Winst voor grote bek en

grote geld

Ieder voor zich moet

lerenIs de user generated state wel voor iedereen?

Page 14: Maatschappelijke democratie

Op naar zelfregie!

• Maak mogelijk met werkelijke zeggenschap– Wooncoöperaties, energiecoöperaties, – Groen moet je doen– Recht maatschappelijke aanbesteding– Ruimte voor initiatieven– Geef huurders (ipv huurdersvertegenwoordigers) rechten

• Betrek bij controle voor behoud van vertrouwen• Leid op

– Democratie op scholen– Opbouwwerk

• Ken je bewoners, ken je VIP’s• Niet iedereen is gelijk • Niet iedereen heeft evenveel macht