Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen...

of 15 /15
Medezeggenschapsverkiezingen 2019 Beste Collega, Wij doen een oproep gebruik te maken van jouw stemrecht en daarmee op de VKP te stemmen! Al jarenlang maken wij bij de VKP werk van jouw werk! Of het nu gaat over jouw baan, jouw salaris, jouw pensioen of jouw persoonlijke belangen die in gedrang kunnen komen. Wij doen dat met een inzet vanuit onze eigen groeperingen. Daarom durven wij ook te zeggen: VKP, dichtbij dat werkt! Voor die belangen komen wij op in de Ondernemingsraad, de Divisieraden en de Groepscommissies, het KLM Grondpensioenfonds, landelijk in de Sociaal Economische Raad in Den Haag en op internationaal niveau. Iedere drie jaar vragen wij je te stemmen op de VKP in de KLM OR, Divisieraden en Groepscommissies. In het jaar dat de KLM 100 jaar bestaat en de VKP bijna 60 jaar is, is er de mogelijkheid om met jouw stem voor jouw belang in de KLM op te komen. In de periode na HPO zijn er in de organisatie nog steeds zaken niet helder voor veel KLM-ers. Er is behoefte aan duidelijkheid. En dat is waar de VKP zich voor wil blijven inzetten via de medezeggenschap. De kranten schrijven regelmatig over de relatie tussen KLM en Air France. Vele KLM-collega’s werken dag in, dag

Embed Size (px)

Transcript of Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen...

Page 1: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Medezeggenschapsverkiezingen 2019

Beste Collega,

Wij doen een oproep gebruik te maken van jouw stemrecht en daarmee op de VKP te stemmen!

Al jarenlang maken wij bij de VKP werk van jouw werk! Of het nu gaat over jouw baan, jouw salaris, jouw pensioen

of jouw persoonlijke belangen die in gedrang kunnen komen. Wij doen dat met een inzet vanuit onze eigen

groeperingen. Daarom durven wij ook te

zeggen: VKP, dichtbij dat werkt!

Voor die belangen komen wij op in de Ondernemingsraad, de Divisieraden en de Groepscommissies, het KLM

Grondpensioenfonds, landelijk in de Sociaal Economische Raad in Den Haag en op internationaal niveau.

Iedere drie jaar vragen wij je te stemmen op de VKP in de KLM OR, Divisieraden en Groepscommissies.

In het jaar dat de KLM 100 jaar bestaat en de VKP bijna 60 jaar is, is er de mogelijkheid om met jouw stem voor

jouw belang in de KLM op te komen. In de periode na HPO zijn er in de organisatie nog steeds zaken niet helder

voor veel KLM-ers. Er is behoefte aan duidelijkheid. En dat is waar de VKP zich voor wil blijven inzetten via de

medezeggenschap.

De kranten schrijven regelmatig over de relatie tussen KLM en Air France. Vele KLM-collega’s werken dag in, dag

Page 2: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

uit in de groep AF/KL. Zij hebben te maken met de verschillende culturen en doelstellingen. De VKP wil een

harmonieuzere werkomgeving voor deze collega’s. De voortschrijdende techniek en robotisering vraagt om een

andere benadering van de wijze waarop medewerkers hun werk kunnen uitvoeren. Thuiswerken en andere

organisatievormen vragen om een andere KLM. Ook bij de VKP is er besef dat de KLM organisatie moet

veranderen. Een realistische beoordeling van de wijze waarop en vooral ook de uitwerking voor het individu vraagt

om een gedegen betrokken en specialistische kennis. VKP-ers zijn bij uitstek de juiste vertegenwoordigers. Zij

weten als geen ander waar het over gaat en hoe het voelt.

Vanaf 10 april 2019 kun je 2 stemmen uitbrengen (1 op een kandidaat voor de OR en 1 op een kandidaat voor de

lokale Groepscommissie).

Op jouw KLM e-mail adres ontvang je een directe link naar de digitale stembus.

Maak gebruik van je stemrecht!

VKP, JUIST NU......STEM !: Een sterke VKP vertegenwoordiging en draagvlak in de interne

medezeggenschap is nu meer dan ooit hard nodig om jouw belangen veiliger te stellen.

Met hartelijke groet,

Hilde van Grafhorst (lijsttrekker A&T) Roel Oudeboon (lijsttrekker MSG) en Bob van der Wal (voorzitter VKP)

Roel Oudeboon lijsttrekker OR ( MSG)

Momenteel ben ik werkzaam als Account Manager KLM Netwerk Partners Delta

Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn

bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15 jaar als bestuurslid van het Schiphol Airline

Operators Committee en als openbaar bestuurder in mijn woonplaats.

Ik ben zeer gemotiveerd om als lijstrekker namens de Vereniging KLM Professionals

(VKP) deel te nemen aan de OR verkiezingen en deze voor de VKP te laten slagen.

Deze taak zal ik niet alleen aangaan, maar samen met een fantastisch team

bestaande uit ervaren en zeer capabele VKP-collega’s. “Behoud van

werkgelegenheid” en een “sterke KLM in de Groep” zijn voor VKP speerpunten.

De VKP staat achter alle KLM’ers in MSG-, T- en A-systemen en EAV.

Onze kiezers mogen van ons verwachten dat wij er alles aan zullen doen de VKP positie in de OR verder te

versterken. Het gaat binnen de OR om belangrijke zaken die ons allen direct of indirect kunnen raken.

Wij voeren de komende periode campagne en zullen de VKP visie nader toelichten.

Wij hebben jou als kiezer voor de OR nodig!

Stem daarom VKP !

Page 3: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Hilde van Grafhorst lijsttrekker OR (A&T) en GC01 kandidaat

Ik werk sinds 1998 bij KLM. Mijn KLM loopbaan begon bij KLM cityhopper waar ik

werkte als Passage Employee. In 2011 heb ik een overstap gemaakt naar KLM

Nederland, waar ik nu werkzaam ben bij de afdeling Sales. Net als in mijn tijd op

Schiphol is de mentaliteit bij KLM Nederland om de handen uit de mouwen te steken

en in teamverband het beste voor onze klanten en ons bedrijf te bewerkstelligen.

In 2016 kwam bijna een eind aan mijn KLM loopbaan, toen de afdeling waarvoor ik

werkte 'ge-outsourced' werd naar een dochter bedrijf. Op de valreep werd ik

aangenomen bij een andere afdeling binnen KLM Nederland. Het animo voor

zittingname in een groepscommissie was klein bij mijn divisie, wat ik niet kon bevatten. Voor mij was het aanleiding

om me aan te sluiten bij GC16.

In deze tijd waarin grote bedrijven als Air France/KLM erg resultaat gericht opereren om te overleven, merk ik dat

'goede zorg voor eigen personeel' onder druk staat. Dit geldt voor zowel medewerkers als managers. Kwantiteit is

belangrijk en kwaliteit moet vaak inboeten onder hoge werkdruk. Zeker wanneer je werkzaam bent in uitvoerende

functies, is het van wezenlijk belang dat je je werk op een prettige, veilige en efficiënte manier kunt doen, waarbij je

rechten worden gerespecteerd (humane roosters, voldoende rusttijd, prettige werkomstandigheden, enzovoort). Dat

zijn onderwerpen waar ik me graag voor inzet, namens de VKP...samen met jou.

Eric Snijders OR en GC10 kandidaat

In 1986 begonnen en dus al ruim 32 jaar werkzaam bij ons mooie bedrijf. Ik ben altijd

actief geweest in commerciële functies, eerst bij KLM Nederland en daarna op

verschillende posities op het KLM Hoofdkantoor. In deze functies altijd verkoop

verantwoordelijk geweest, met het doel om voor de KLM zo’n hoog mogelijke omzet

te realiseren. Vaak in onderhandeling met Corporate klanten en Reisagenten, maar

met altijd oog voor de lange termijn relatie en dus continuïteit voor KLM en haar

klanten.

Zoals wellicht bekend is “Commercial” al 14 jaar een zgn. “joint” domein waarbij wij zowel AIRFRANCE als KLM

vertegenwoordigen en we plezierig en succesvol in gemengde AF/KL teams werken. Als manager Specialty Sales

geef ik leiding aan zo’n gemengd team van 4 Global Accountmanagers, waarvan 1 in CDG, 1 in LON, 1 in FRA en 1

in Nederland is gestationeerd en rapporteer ik zelf met tevredenheid al jaren aan verschillende Franse Managers.

Onze gemeenschappelijke belangen en doelstellingen zorgen voor een professionele, respectvolle en succesvolle

teamspirit.

Na 3 jaar actief te zijn geweest in de medezeggenschap als voorzitter in Groepscommissie 10 en 2 jaar part-time

bestuurslid bij de VKP, heb ik me kandidaat gesteld voor de OR om zo op te komen voor de belangen van alle

KLM’ers in een snel veranderende omgeving.

Werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, sociale plannen, pensioenstelsel etc. zijn vanzelfsprekend belangrijke

onderwerpen waar ik me voor zal inzetten, maar zeker ook t.a.v. de organisatorische inrichting van de

samenwerking tussen AIRFRANCE en KLM. Niet vanuit een emotionele polariserende grondhouding, maar startend

vanuit gezamenlijkheid en op basis van valide argumenten, waarbij het belang van KLM en haar KLM’ers altijd

Page 4: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

voorop zal staan. Een gezonde en sterke KLM is cruciaal voor een sterke AIRFRANCE KLM Group en dus onze

toekomst in de mondiale Luchtvaart arena.

Hier wil ik graag mijn energie steken! Dank voor uw vertrouwen en steun!

Bastiaan Meekes OR kandidaat

Voor medewerkers, maar zeker ook voor de KLM organisatie zelf, is een sterke

medezeggenschap heel belangrijk. Met de invloed die de ondernemingsraad heeft op

de besluitvorming rond belangrijke onderwerpen komt zij op voor de belangen van

medewerkers. Want de KLM, dat zijn wij samen!

Het advies is overigens niet altijd even makkelijk. Bij organisatiewijzigingen of de

samenwerking met Air France zoekt de ondernemingsraad steeds naar een juiste

balans tussen (soms tegenstrijdige) belangen van medewerkers in het hier en nu en

die van de dag van morgen.

Ook komt de medezeggenschap constant op voor jouw belangen bij het ontwikkelen

en toetsen van KLM beleid, processen en systemen die impact hebben op jouw dagelijkse werk.

Vanuit mijn persoonlijke waarde iets voor mijn collega’s en de organisatie te willen betekenen zet ik mij al enige tijd

op lokaal en centraal niveau in voor dit doel. Met diezelfde passie, kennis en ervaring wil ik dat de komende periode

voor jullie blijven doen.

Reden genoeg om je stem te laten horen!

Eveline Vos OR en GC27 kandidaat

100 jaar bestaat dit mooie bedrijf dit jaar.

Dat is niet vanzelfsprekend in deze dynamische wereld.

Recentelijke ontwikkelingen, tussen/bij KLM en Air France, resulteren in een grote

uitdaging voor de medezeggenschap en de toekomst van de KLM. We moeten met

z’n allen zowel scherp, proactief als positief kritisch blijven. Ook zal de

medezeggenschap zelf mee moet veranderen om slimmer in te kunnen spelen op de

snel veranderende wereld om ons heen.

Buiten mijn ervaring, die ik heb opgedaan als twee termijnen voorzitter van GC27, wil ik, met mijn analytische,

creatieve en verbindende eigenschappen, mij inzetten voor de belangen van u en die van KLM E&M, zodat wij ook

in de toekomst op verantwoorde manier kunnen blijven bestaan.

Page 5: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Ewoud Modderman OR en GC03 kandidaat

Ik ben sinds 2012 lid van de VKP. Ik kon toen direct bij de GC03 aan de slag,

vanwege een openstaande medezeggenschapspositie. Vanaf dat moment ben ik

actief betrokken bij het medezeggenschapsbestel. Een prachtige leerschool waar je

de opgedane kennis direct in de praktijk brengt. Vol enthousiasme zet ik mij samen

met de andere leden van het OR-bestel in voor onze medewerkers, de KLM en de

AF/KL groep.

Het medewerkersbelang maar ook het bedrijfsbelang staat bij mij centraal. Een

belangrijk speerpunt voor mij is de Duurzame Inzetbaarheid van onze medewerkers

bij de KLM en de groep AF/KL.

Een overzicht van mijn activiteiten:

1. Lid van de GC03

2. Tweede voorzitter van de OR ARBO-VGWM commissie

3. Lid van de OR ICT commissie

4. Secretaris van de OR WBP commissie

5. Lid werkgroep Rookbeleid KLM

6. Lid van de Co-creatie werkgroep Duurzame Inzetbaarheid

7. Lid van de kascontrole commissie VKP

Met GC03 hebben wij de ‘New Deal’ voor IT voor elkaar gekregen en daar ben ik trots op. Een voorbeeld van goede

samenwerking tussen bedrijfsleiding KLM, Air France en de Nederlandse en Franse medezeggenschap. Ook

hebben wij input geleverd voor de moderne vorm van medezeggenschap. Duurzame Inzetbaarheid staat op vele

agenda’s en daar wordt nu echt werk van gemaakt.

Voor de komende periode wil ik mij graag blijven inzetten en heb mij daarom verkiesbaar gesteld.

Jint de Groot OR kandidaat

Het kan niet missen, de media staat er vol mee. Voor de komende jaren is het van

belang dat we er voor zorgen dat er in ieder geval drie zaken op de agenda van de

medezeggenschap staan. En dat zijn; diversiteit, corporate social responsibility en

gelijke beloning. Waarbij mogelijk diversiteit en gelijke beloning volgens sommigen

onderdeel is van CSR, maar de ervaring leert dat het geen kwaad kan deze punten

extra onder de aandacht te brengen. Daar ga ik mij de komende periode hard voor

maken.

Page 6: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Guus Martens OR kandidaat

Ik ben eerder 6 jaar als belangenbehartiger actief voor de V(H)KP geweest binnen

GC31 Inflight Services. In combinatie met mijn 34 jarige KLM-ervaring, kennis en

kunde wil ik mij, samen met de VKP-fractie, vol toewijding en enthousiasme inzetten

voor jullie belangen als professionals. Daarnaast gaat het vooral in de huidige tijd van

maatschappelijke polarisatie juist vooral om ‘het maken van verbinding”

Hier sta ik voor! Ik vraag daarvoor om uw steun en stem.

Alia Bellafkih OR (A&T) kandidaat

Ik werk nu ruim 20 jaar voor dit ongelofelijke mooie bedrijf. KLM heeft iets "magisch"

waar ik graag deel van uitmaak. In de afgelopen 20 jaar heb ik in verschillende

functies gewerkt. Ik ben in 1998 begonnen als Passage Employee bij KLM

Cityhopper. Service is daar het belangrijkste element om onze passagiers met een

glimlach aan boord te kunnen krijgen en dat ze ook weer voor ons zullen kiezen.

Na verloop van tijd werd mijn interesse gewekt door alles wat er onder de vleugel

gebeurde en heb ik de overstap gemaakt naar KLM als Teamleider Omdraaiteam

(TLO) bij de ICA vloot. Hier kreeg ik te maken met alle afdelingen die hard werken

om het vliegtuig op tijd in de lucht te krijgen. Mijn werkgebied werd daardoor heel groot en heb hier ontzettend veel

van geleerd. Ook heb ik gezien wat beter kan en waar we onze collega’s moeten/kunnen helpen. Het was hard

werken met geweldig gemotiveerde mensen.

Momenteel werk ik al ruim 7 jaar op het VKP secretariaat. Hier heb ik veel geleerd over arbeidsvoorwaarden en hoe

de KLM organisatie in elkaar zit. Ik heb veel overleggen bij mogen wonen waardoor ik een brede visie heb waar we

als OR nodig zijn.

Ik ben makkelijk benaderbaar en sta altijd voor mensen klaar. Ik wil mij gaan inzetten voor alle KLM-ers die werken

boven en onder de KLM vleugel. Denk hierbij aan roosters, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en

nog veel meer.

Ik dank u voor uw steun en stem!

George Schelling OR (A&T) kandidaat

Ik ben 20 jaar werkzaam bij KLM Cargo operations. Bij KLM Cargo ben ik door

ervaring nu ook geïnteresseerd in de hedendaagse bedrijfsvoering en daar een

steentje aan bij te dragen. Dit wil ik bereiken; op een vernieuwende manier de CAO

en rechten van het personeel te waarborgen. In goed overleg, positief mee te denken

en conflictmodellen te vermijden. Gezond personeel in een prettige werkomgeving,

ondersteund door een sterk CAO betekend ook een gezonde KLM!

Page 7: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Marc Jansz OR en GC01 kandidaat

Ik zal een luisterend oor bieden en openstaan voor het geluid dat mijn collega’s willen

geven bij organisatie vraagstukken en ontwikkelingen. Hierbij zal ik mijn KLM werk- en

medezeggenschapservaring op integere wijze inzetten om het belang van mijn collega’s- en

een gezonde KLM te dienen.

Bob Polak GC01 kandidaat

Graag stel ik me kandidaat voor een tweede volle termijn in de Groepscommissie. Ik

heb me de afgelopen vier jaar als secretaris van GC01 ingezet voor de

medewerkersbelangen in ons werkgebied. In die tijd heb ik veel overleggen gevoerd

met de bedrijfsleiding, veel IBB (inspraak bij benoemingen)- gesprekken gevoerd en

met veel van jullie individueel vertrouwelijk gesproken.

Eén van de hoofdtaken is het beoordelen van Adviesaanvragen. Daarbij zoek ik een

evenwicht tussen medewerkersbelang en bedrijfsbelang, waarbij de weegschaal wat

mij betreft net wat meer naar het eerste mag uitslaan. Bij de meest lastige

Adviesaanvragen heb ik daarbij gezocht naar input van jullie en jullie wisten me daarvoor te vinden. Ik hoop dat dat

ook de komende drie jaar weer het geval mag zijn. Ik vraag daarom om jullie steun!

Egon Heini GC01 kandidaat

Bij elke organisatorische of arbeidsvoorwaardelijke verandering binnen ons bedrijf is

een eerlijke en transparante behandeling richting de betrokken medewerkers een

'must'.

Daarbij zal voortdurend een afweging tussen het belang van de individuele

medewerker en de continuïteit van ons bedrijf gemaakt moeten worden.

Het is dan ook van belang dat er in deze situaties helder gecommuniceerd wordt en

er sprake is van betrokkenheid en empathie bij alle belanghebbenden.

Als lid van de medezeggenschap GC01 zal ik mij inzetten om het bovenstaande zo

goed mogelijk voor elke medewerker te borgen.

Page 8: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Pepijn de Kort GC01 kandidaat

KLM bestaat bijna 100 jaar en dat hebben we uiteindelijk met z`n allen, samen voor

elkaar gekregen. Open communicatie, helderheid en vertrouwen zijn belangrijke

zaken in de complexe organisatie waarin wij werken. Individuele belangen en de

continuïteit van de organisatie (KLM en ook zeker als onderdeel van AFKL) zullen

continu afgewogen moeten worden. En het aantrekken en behouden van

hoogwaardige kennis binnen het bedrijf is essentieel voor ons richting de

toekomst. De stem van de medewerkers is daarin belangrijk. Met elkaar

samenwerken en verbinden zonder daarbij de grotere lijn uit het oog te verliezen zijn

kernpunten waar ik me zeker voor zal inzetten.

Harry Dijkstra GC01 Kandidaat

Ik wil mij inzetten voor de groepscommissie omdat ik ervan overtuigd ben dat daardoor de

belangen en meningen van collega's van mijn afdeling en de gehele KLM gehoord en

behartigd worden. Hierdoor zal de organisatie sterker en beter gaan functioneren.

Cees Jan Stolk GC03 kandidaat

Ik ben sinds de invoering van de ISR reorganisatie per 1 november 2018 Business

Relationship Manager Cargo & Finance bij IT Distributed Services, mijn

werkzaamheden betreffen het maken van afspraken met betrekking tot de

dienstverlening van alle AirFrance KLM Services die IT levert aan Cargo & Finance

en er voor zorgen dat de dienstverlening conform afspraak ook daadwerkelijk

geleverd wordt.

Ik ben als nieuw GC lid in juni 2014 bij GC03 gekomen. Ik heb inmiddels dus een

kleine 5 jaar ervaring in het groepscommissiewerk en wil daar graag mijn steentje

aan blijven bijdragen. Ik vind het erg belangrijk dat, in de ontwikkeling die AirFrance/KLM en daarbinnen de IS

organisatie doormaakt, de stem en het belang van de medewerkers, op korte maar met name ook op langere

termijn, goed doorklinkt. Een volwassen dialoog op voorhand en op inhoud met de bedrijfsleiding zie ik daarbij als

essentieel.

Er zijn in de afgelopen periode belangrijke afspraken met de bedrijfsleiding gemaakt, zoals bv. de "new deal", maar

afspraken maken is één, zorgen dat de afspraken worden nagekomen is zeker zo belangrijk. In het IT domein

spelen belangrijke thema's niet alleen rond het werken in gecombineerde teams, of de werkverdeling tussen AF en

KL, maar ook de sourcing-strategie, wat doen we nog zelf en wat besteden we uit, duurzame inzetbaarheid en de

leeftijdsopbouw van onze populatie. Kortom veel belangrijke thema's, die vereisen dat ook het belang van de

Page 9: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

medewerker op een gedegen wijze wordt belicht en meegewogen in de besluitvorming.

Jochem van de Griend GC03 kandidaat

Ik aanvaard wat ik niet veranderen kan, maar ik verander dat wat ik niet aanvaarden

kan; ik wil mij graag inzetten om gezamenlijk te komen tot een mooie organisatie

waarin iedereen zich in kan identificeren en fijn vindt om in te werken. Je bent

namelijk zelf onderdeel van de organisatie.

Jae Maloney GC03 kandidaat

Mijn passie is de toekomst van onze bedrijf en onze services.Er gaat over de

volgende paar jaar een hoop veranderen. AI,VR en AR gaan echt een impact hebben

op onze werkzaamheden en omgevingen.

Een stem op mij is een stem op iemand die het belang bewaakt binnen het GC-

stelsel die de kennis heeft om de menselijke gevolgen te kunnen matchen met de

nieuwe ontwikkeling en acteren waar nodig is om de balans mens en techniek

gezond te houden.

Erik Reitsema GC03 kandidaat

Velen zullen mijn naam al wel eens tegen gekomen zijn, want ik draai al een tijdje

mee in KLM-I/T-land.

Binnen GC03 bekleed ik op dit ogenblik de functie van tweede Secretaris. Mede-

verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de correspondentie van en naar

de GC, en ook voor het organiseren van de vergaderingen die de GC houdt. Als

gekozen vertegenwoordiger van de KLM-IS medewerkers wil ik aanspreekbaar en

bereikbaar zijn voor alle zaken die de medewerkers aangaan op het gebied van de

medezeggenschap, dus: aarzel niet…

Ook voor de komende zittingsperiode (2019-2022) heb ik mij weer kandidaat gesteld. Mijn doel daarbij is de

gebeurtenissen in onze organisatie te observeren, en daarbij het collectieve belang van ons allen te blijven

behartigen.

Page 10: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Jos Mes GC06 kandidaat

Ik wil mij inzetten voor een fair en balanced verdeling van de werkzaamheden bij Air

France KLM Procurement.

Rick Pooters OR en GC06 kandidaat

Ik wil mij met enthousiasme willen inzetten om de belangen van de collega’s te behartigen met daarbij oog voor de

KLM.

Marijke van der Sar GC08 kandidaat

Ik ben een betrokken en gedreven medezeggenschapper, die zich graag inzet voor

de belangen van collega’s! Het belang van KLM verlies ik daarbij niet uit het oog, ik

heb tenslotte een blauw hart! Ik ga voor kwaliteit, niets minder dan dat! Mijn (positief)

kritische blik en luisterend oor staan ook na deze nieuwe verkiezingsperiode weer

klaar voor mijn collega’s en de organisatie!

Sylvia Stienstra GC08 kandidaat

Wat kan je van mij kan verwachten als GC lid:

Een belangenbehartiging vanuit wederzijds respect, verbinding, een optimistisch mensbeeld en

de overtuiging dat niet kiezen geen keuze is. Oog voor de balans tussen het welzijn van KLM

medewerkers en de belangen van de KLM organisatie vanuit een transparante en vlotte

besluitvorming.

Page 11: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Peter van der Zon GC10 kandidaat

The “winning way of working” en het KLM Compas zijn goed voor een gezonde KLM.

We zien ook zaken snel veranderen in het IT en IMO landschap “the new way of

working”, zaken als bijv. de functiehuizen bewegen niet altijd in de zelfde snelheid

mee.

Laten we vooral hierbij de medewerkers niet vergeten, zij zijn spil waar het omdraait

en maken het product naar onze passagiers.

We moeten als OR en GC er vooral op toezien dat zaken voor de medewerker eerlijk

en transparant gebeuren in deze dynamische omgeving.

Als GC10 moeten vooral benaderbaar zijn voor vragen van de medewerkers, indien er vragen kom gerust bij me

langs.

Ernst Leenen OR en GC20 kandidaat

Ik ben werkzaam bij Safety & Quality als Quality Engineer. Mijn ervaring binnen KLM loopt

vanaf 1979, alweer 40 jaar dit jaar, via de motorenafdeling, hangaar 10, 11 en centrum nu

bij S&Q. Zoals de naam al aangeeft werk ik dus aan de kwaliteit en daarin ligt in mijn optiek

een grote uitdaging in de medezeggenschap (MZ). Dat is dan ook de voornaamste reden

dat ik mijzelf kandidaat stel. Hopende dat ik de komende drie jaar veel mag betekenen voor

zowel de medewerkers als het bedrijf.

Henk van den Bosch GC20 kandidaat

Ik ben ruim 40 jaar werkzaam bij KLM.

Waarvan de laatste 30 jaar als instructeur bij Training E&M (SPL/GK).

Als lid van de groepscommissie streef ik er naar om in samenwerking met de

bedrijfsleiding een prettige en veilige werkomgeving te creëren. Hierbij vind ik vooral

de sociale aspecten van belang.

Page 12: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Glenn Refos GC20 kandidaat

Mijn motivatie is wederom door te gaan in de MZ omdat ik het belangrijk vindt dat

medewerkers belangen serieus worden genomen binnen het bedrijf.

Johannes van Doorn GC20 kandidaat

Ik ben begonnen in 1999 bij KLM Engineering & Maintenance bij MU CF6, tegen

woordig KLM Engine Services. Heb daar als Client Manager en later als Business

Analist de linking pin gevormd tussen business en IT. Later werd deze functie

doorgeschoven naar de BDO, tegenwoordig IMO van KLM E&M. Vervolgens ben ik

bij de Commercial Organisation terechtgekomen, waar ik o.a. Descartes, het

Customer Relationship Management (CRM) tool heb helpen implementeren.

Tegenwoordig ben ik nauw betrokken bij het EMPower project voor de Customer

Management stream. Dit is een deelproject van EMPower, dat er voor moet zorgen,

dat klantgerelateerde gegevens, zoals b.v. contracten, van KLM E&M goed in SAP terecht kunnen.

Binnen KLM E&M wordt veel samengewerkt met Franse collega’s. De Commercial Organisation (EMCO), waar ik

werk, is een duidelijk voorbeeld van zo’n ‘joint’ organisatie onderdeel. Samenwerking zal steeds meer en meer gaan

worden, projecten als EMPower vergroten de onderlinge afhankelijkheid. Het is belangrijk, dat het KLM geluid dan

ook tot in Parijs blijft doorklinken. Ik wil mij vooral gaan inzetten om te borgen, dat er een evenredige afspiegeling in

de organisatie blijft van KLM en AF collega’s.

Paul Bevers GC21 kandidaat

Ik zal me waar mogelijk inzetten voor een KLM waar het prettig is om te werken maar

ook dat we de bedrijfsleiding continu uitdagen om voor behoud van onze skills te

zorgen maar ook om voor vernieuwingen te gaan die moeten zorgen voor

werkgelegenheid en het voortbestaan van onze “Blauwe Vogels”…… De wereld om

ons heen is aan het veranderen en ook wij moeten daar onze bijdrage in leveren. De

concurrentie is hard en dat vraagt van ons allemaal inzet en gedrevenheid om ons

bedrijf verder klaar te stomen voor de toekomst. Ik mocht de afgelopen periode

voorzitter zijn van GC 21 en hoop dat ik opnieuw deze rol in het “ nieuwe kabinet”

mag bekleden.

Page 13: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Joop Kleijne GC31 kandidaat

Ik werk al weer een kleine 38 jaar bij KLM Inflight. De reden waarom ik bij de GC ben

gekomen is omdat ik me wil inzetten voor de grondmedewerkers van Inflight.

Dat de bedrijfsleiding zich aan de regels houden die er zijn maar ook andersom dat

grondmedewerkers zich aan de regels houden.

Ik zit nu een jaar bij GC Inflight. Wij hebben eens per maand overleg met de

vliegende cabine collega’s.

Het is goed om te horen hoe de “problemen” bij de cabine worden opgelost waar ik

weer van kan leren bij de “problemen” bij de grond.

Desiree Hogguer GC34 kandidaat

Medezeggenschap speelt een steeds voornamere rol binnen de

arbeidsverhoudingen tussen de KLM en de werknemer.

Daarom stel ik mij kandidaat voor mijn vierde termijn.

Ik merk dat op de werkvloer gesproken wordt over het beleid van de organisatie en

de genomen beslissingen. Het komt voor dat men niet weet of begrijpt waarom

bepaalde beslissingen zijn genomen. Ik zal jouw belangen behartigen tijdens de

overleggen met de bedrijfsleiding en je kan altijd bij mij langskomen met

vragen. Hierin wil ik graag een rol spelen want een goed georganiseerde en

gemotiveerde medewerker is volgens mij de motor van ons mooie bedrijf.

Niels Juursema GC34 kandidaat

Ik werk sinds 1989 als flight simulator technicus bij de afdeling SPL/NO.

Mijn motivatie binnen GC34 is het kunnen meedenken en meebeslissen over het

huidige en toekomstige beleid binnen Flight Operations.

Tevens vind ik het erg belangrijk om er te kunnen ‘zijn’ voor alle collega’s in het geval

van eventuele misstanden.

Wat ik wil bereiken is om samen met de andere GC34 leden, binnen Flight

Operations een stabiel en prettig werkklimaat te creëren.

Page 14: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

Ryan Rienhart GC34 kandidaat

Ik ben werkzaam bij Flight Dispatch, ik ben 42 Jaar en ik wil me inzetten om jullie

belangen goed te vertegenwoordigen en invloed uit te oefenen op het beleid van

Flight Operations. Dit is mijn voornaamste motivatie om deze uitdaging opnieuw aan

te nemen.

In deze veranderlijke, onzekere tijden is vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst

noodzakelijk voor ons voortbestaan. De medezeggenschap is essentieel om ervoor

te zorgen dat goede, maar ook toekomstbestendige arbeidsomstandigheden bewaakt

en gegarandeerd blijven door o.a. duidelijke, inzichtelijke en breed gedragen

afspraken met de bedrijfsleiding te maken.

Mala Oemrawsingh GC34 kandidaat

Ik wil mij met enthousiasme willen inzetten om de belangen van de collega’s te behartigen met daarbij oog voor de

KLM.

Ruud Hoogervorst GC34 kandidaat

Ik wil mij met enthousiasme willen inzetten om de belangen van de collega’s te behartigen met daarbij oog voor de

KLM.

Ruud Dijkslag OR en GC41 kandidaat

Ik vertegenwoordig KLM Cargo bij deze OR verkiezingen. Net zoals de afgelopen

zittingsperiode zal ik een open en transparante wijze opkomen voor de belangen van

elke KLM’er . In de huidige roerige tijden is het van cruciaal belang dat de OR en

lokale medezeggenschap meepraten, en meebeslissen over de toekomst van KLM.

Jullie steun is hierbij nodig, stem dus VKP lijst 3!

Jack Meima GC41 kandidaat

Ik wil mij met enthousiasme willen inzetten om de belangen van de collega’s te behartigen met daarbij oog voor de

KLM.

Koen Legdeur GC51 kandidaat

Inmiddels ben ik ruim 3 jaar in dienst bij KLM Cityhopper. In deze tijd heb ik

Cityhopper leren kennen als een jong en energiek bedrijf dat binnen de grote KLM de

nodige innovatie, wendbaarheid en ‘can do’ mentaliteit inbrengt. Binnen de

medezeggenschap neem ik deze mentaliteit mee en proberen we samen met de

bedrijfsleiding tot mooie ontwikkelingen te komen waarbij we niet blind zijn voor

noodzakelijke veranderingen en de toegevoegde waarde van de collega’s centraal

stellen. Ik ga mij de aankomende periode weer inzetten voor het vertegenwoordigen

Page 15: Medezeggenschapsverkiezingen 2019 - Vereniging van KLM ......Airlines en KLM-Cityhopper binnen KLM-Ground Services op Schiphol Centrum. Mijn bestuurlijke achtergrond bestaat uit 15

van onze grond organisatie, met name in het grote veranderproces richting Topside.

Nu je hier toch bent…. De VKP is er voor en door KLM-ers. Oude garde of net in dienst. In pak, overall, jeans of

uniform. Wij zijn dichtbij voor alle KLM professionals en vertegenwoordigen een fair en constructief maar niet minder

ferm geluid. Het behartigen van individuele en collectieve werknemersbelangen kost echter tijd en geld, dus hebben we

je hulp nodig. Wij willen groeien met veel nieuwe leden. Sluit je nu dus aan of introduceer een collega en maak het

VKP geluid sterker!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste actualiteiten bezoek dan onze website www.VKP-belang.nl

unsubscribe | change your personal settings