klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM...

of 25 /25

Embed Size (px)

Transcript of klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM...

Page 1: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die
Page 2: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

k l m a i rc a r e s

Zoveel mogelijk publiciteit genereren en fondsen werven voor organisaties

die zich inzetten voor kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Dát is in

een notendop het doel van AirCares, het charitatieve programma van KLM.

Helping children’scharities worldwide

Page 3: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

2

“Kidole kimoja hakivunji chawa”, zo luidt een Swahilisch spreekwoord. “Met één hand breng je een kind niet groot.” In ontwikkelingslanden is het opvoeden van kinderen vaak een inspanning van de gehele gemeenschap. Maar zelfs als die hele gemeenschap een bijdrage levert, schieten de middelen weleens tekort. Want ziekte, armoede en gewapende confl icten staan op veel plaatsen in de wereld een gezonde en gelukkige ontwikkeling van kinderen in de weg. Gelukkig bekommeren talloze hulporganisaties zich om hun lot. AirCares bewon-dert het werk van deze organisaties en wil daaraan graag een bijdrage leveren.

Wat doet KLM AirCares?AirCares vraagt op een structurele en concrete wijze aandacht voor de problemen waar minderbedeelde kinderen wereldwijd mee kampen. AirCares doet dat in de eerste plaats door zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor projecten van hulporganisaties die zich geheel of grotendeels op kinderen richten. Daarnaast werft AirCares voor deze organisaties ook fondsen, bijvoorbeeld door ‘frequent fl yer’-miles en geld in te zamelen. Tot slot verleent AirCares bij grote rampen ook noodhulp, door KLM-tickets en vracht-capaciteit beschikbaar te stellen.

Hoe gaat KLM AirCares te werk? Vier keer per jaar selecteert AirCares een concreet project van een hulporganisatie, dat het vervolgens drie maanden lang publicitair in de schijnwerpers zet. Bij de selectie van zo’n project kijkt AirCares nauwkeurig naar:• De duurzame impact van de geboden hulp-

verlening op het welzijn van de kinderen.• De organisatiestructuur van de hulporganisatie. • De reisbehoefte van de organisatie.• De geografi sche ligging van het project en het

thema waarop het zich concentreert.• De fi nanciële verantwoording.• De wijze waarop de organisatie lokale hulp-

verleners en medewerkers in het project betrekt.

AirCares inspecteert vooraf het project altijd zelf en maakt tijdens deze verkenningsreis foto’s en fi lm-opnames. Dit promotiemateriaal wordt vervolgens gebruikt ten behoeve van: • Een vier tot vijf minuten durende videofi lm aan

boord van alle intercontinentale KLM-vluchten.• Een artikel in de Holland Herald, het magazine

voor KLM-passagiers.• Diverse interne publicaties.• Een aparte internetsite (www.aircares.nl).• Een kort artikel in Flying Dutchman Magazine,

het tijdschrift voor Nederlandse ‘frequent fl yers’.• Bijzondere promotie- en fondsenwervingsacties.

Page 4: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

3

Wat doet AirCares om fondsen te werven?KLM stelt passagiers aan boord van interconti-nentale vluchten in staat om tijdens de verkoop van taxfree artikelen een fi nanciële bijdrage te doen met hun creditcard. Ook via www.aircares.nl kunnen klanten en medewerkers van KLM veilig en gemakkelijk een donatie doen. Daarnaast vraagt KLM met de slogan “make every mile worthwhile” haar frequente reizigers om ‘frequent fl yer’-miles te doneren. Deze miles worden gestort op een lopende rekening, waarmee de begunstigde organisatie gratis tickets bij KLM kan bestellen. Op deze manier kunnen organisaties die hun projecten in het buitenland willen bezoeken, hun reiskosten tot een minimum beperken. Het geld dat ze hiermee besparen, komt direct ten goede aan de hulpbehoevende kinderen.

Waarom is KLM AirCares opgericht?Als internationaal opererende luchtvaartmaat-schappij komt KLM regelmatig in landen waar de levensomstandigheden voor kinderen verre van ideaal zijn. KLM en haar medewerkers trekken zich het lot van deze hulpbehoevende kinderen aan en willen graag een bijdrage leveren om hun situatie te verbeteren. Gelukkig is KLM ook in de positie om dat te doen: als internationale onderneming beschikt zij over een groot scala aan communica-tiemiddelen die zij kan aanwenden ter promotie van goede doelen. Dit maakt KLM een uiterst geschikte partner voor hulporganisaties die hun werk onder de aandacht willen brengen van een groot en gevarieerd publiek.

geschiedenis

KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die een vergelijkbaar programma ruim zeven jaar daarvoor succesvol had geïntroduceerd en daarmee tot op de dag van vandaag actief is. In de periode 1999-2006 heeft KLM AirCares voor diverse organisaties ongeveer 700.000 euro en bijna 40 miljoen ‘frequent fl yer’-miles opgehaald. De meeste donaties werden verkregen dankzij speciale wervingsacties.

met één hand breng jeeen kind niet groot

Page 5: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

444

Veel van de organisaties die KLM AirCares steunt, zijn over de hele wereld actief. Op deze kaart zijn echter alleen de landen aangegeven waar de specifi eke projecten plaatsvonden die AirCares heeft gepromoot.

Page 6: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

5

Bhakti Luhur Foundation IndonesiëChildren’s Heartlink WereldwijdClose the Gap AfrikaCOCO RoemeniëDoctor 2 Doctor KeniaDoe Een Wens Stichting NederlandEsperanza BraziliëJohan Cruijff Foundation IndiaKNCV Tuberculose Fonds TanzaniaLiliane Fonds IndonesiëMemisa Tanzania + KeniaNature for Kids Tanzania + KeniaNelson Mandela Children’s Fund Zuid-AfrikaNovib IndiaPiloten zonder Grenzen Irian Jaya Right to Play OegandaRode Kruis AfghanistanRonald McDonald Kinderfonds RoemeniëSave a Child’s Heart IsraëlSOS Kinderdorpen PeruStop Aids Now KeniaTerre des Hommes BangladeshUnicef IranWar Child WereldwijdWereldkinderen ChinaWings of Support Afrika

���� �������������������������������

gesteunde organisaties

Page 7: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

6

Eén van die speciale activiteiten organiseerdeAirCares voor Save a Child’s Heart. Deze Israëlische vrijwilligersorganisatie van hartspecialisten, kinderartsen en verpleegkundigen voert kosteloos operaties uit aan kinderen uit ontwikkelingslanden die lijden aan een levensbedreigende hartkwaal. Bijna de helft van deze kinderen komt uit de Palestijnse gebieden. Door zich voor hen in te zetten,

redt Save a Child’s Heart niet alleen hun levens, maar hoopt zij ook de algemene verstandhouding tussen Israëli’s en Palestijnen te verbeteren.

Om dit baanbrekende werk te promoten, ontwierp AirCares een speciale stand op Schiphol, waar passagiers en bezoekers van de luchthaven in ruil voor een donatie aan Save a Child’s Heart een korte videoboodschap konden opnemen en die per e-mail konden versturen aan vrienden of familie. Honderden mensen maakten van deze mogelijkheid gebruik. Mede dankzij deze actie wist AirCares voor Save a Child’s Heart in totaal 18.000 euro en bijna twee miljoen ‘frequent fl yer’-miles op te halen.

Eerst zaaien, dan oogstenOok voor Nature for Kids, een organisatie die met behulp van spannende en educatieve schoolfi lms het milieubewustzijn onder Afrikaanse kinderen probeert te vergroten, zette AirCares een speciale

Speciale activiteitenOm aandacht te vragen voor hulporganisaties die zich inspannen

voor minderbedeelde kinderen, zet AirCares vaak méér in dan alleen

de communicatiemiddelen van KLM. Zo bedenkt AirCares regelmatig

bijzondere acties om projecten voor het voetlicht te brengen en

hiervoor fondsen te werven.

Page 8: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

7

actie op touw. Met een stand in de vorm van een traditionele Afrikaanse hut reisde AirCares langs veertien kinderboerderijen in Nederland en deelde daar ansichtkaarten uit waarop een zakje met waterkerszaadjes zat geplakt. Op de voorzijde van de kaartjes stond uitgelegd hoe de kinderen de zaadjes konden planten. De achterzijde bevatte informatie voor ouders over Nature for Kids en Air-Cares. Meer dan veertig KLM-medewerkers boden zich aan als vrijwilliger om de kaartjes uit te delen.

Mede dankzij dit initiatief was AirCares in staat om ruim vijf miljoen miles en 16.000 euro in te zamelen. Nature for Kids zal deze donaties onder andere gebruiken om – in samenwerking met de lokale bevolking – nóg meer fi lms te maken en die met behulp van een mobiel fi lmtheater op zoveel mogelijk Afrikaanse scholen te vertonen.

Help een weeskind uit de putDe kranten staan er vol mee: China ontwikkelt zich razendsnel. Maar dat niet iederéén van die groei meeprofi teert, wordt minder uitvoerig belicht. Weeskinderen hebben het in China bijvoorbeeld vaak erg moeilijk. De Nederlandse organisatie Wereldkinderen zet zich voor deze ‘vergeten’ groep in, door Chinese pleeggezinnen voor hen te zoeken en die gezinnen fi nancieel te ondersteunen. Als een weeskind gehandicapt is, leert Wereldkinderen het pleeggezin hoe ze de zorg voor dat kind op ver-antwoorde wijze op zich kunnen nemen. Zo krijgen de kinderen – in een normale gezinssituatie – alle aandacht die ze verdienen.

Om de activiteiten van Wereldkinderen meer bekendheid te geven, lanceerde KLM AirCares voorafgaand aan het KLM Open – het grootste golftoernooi in Nederland – een campagne getiteld ‘Help een weeskind uit de put’. Golfl iefhebbers werden met behulp van een opvallende advertentie in golfmagazines geattendeerd op het bestaan van Wereldkinderen en opgeroepen een donatie te doen. Ook in de holes van de golfcourse van het KLM Open werden de golfers geconfronteerd met deze uiting. Elke donateur maakte kans op een golfclinic met Maarten Lafeber, Nederlands beste golfer. Met deze en andere acties haalde AirCares voor Wereldkinderen maar liefst 40.000 euro op.

Hardlopen voor Doctor 2 DoctorOok voor Doctor 2 Doctor spande AirCares zich in om op een originele en toch effectieve manier fond-sen te werven. Tijdens de World Airline Road Race in Amsterdam, waar ruim 1.500 luchtvaartmedewer-

bijzondere acties om projectenvoor het voetlicht te brengen

Page 9: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

8

Carla de Hart is werkzaam op de afdeling Business Innovation van KLM en werkte namens AirCares een avond als vrijwilliger in een telefoonpanel.

“In de periode dat AirCares het Liliane Fonds steunde, bracht de NCRV het legendarische programma ‘Wedden dat?’ voor één keer terug op de buis om donateurs te werven voor het Liliane Fonds. KLM stelde voor die speciale tv-actie de faciliteiten van haar call centre Cygnifi c beschikbaar, zoals telefoonlijnen, toestellen en werkplekken. Toen ik van een vriendin die ook bij KLM werkt hoorde dat ze vrijwilligers zochten om de binnenkomende telefoontjes van nieuwe donateurs te verwerken, heb ik me meteen aangemeld. Het was heel erg leuk om te doen. Vooral als je mensen aan de lijn krijgt die een klein AOW’tje hebben en dan toch donateur willen worden, word je daar heel blij van. Het was echt een goed bestede avond. Als AirCares nog een keer vrijwilligers nodig heeft, mogen ze me altijd vragen. Als ik kan, doe ik het.”

8

klm vrijwilliger aan het woord

kers uit de hele wereld vijf of tien kilometer hard-liepen, vroeg AirCares aandacht voor het bijzondere werk dat de Nederlandse kinderartsen van VU medisch centrum in Kenia verrichten. Het resultaat tot nu toe: 20.000 euro voor Doctor 2 Doctor.

Met deze donaties kan Doctor 2 Doctor onder andere de verblijfkosten betalen van de artsen die in Eldoret zullen verblijven om Keniaanse kinder-artsen in hun eigen ziekenhuis op te leiden. Ook zal het geld gebruikt worden om medische apparatuur vanuit Nederland naar Kenia te sturen en om Keniaanse patiënten die in eigen land niet gehol-pen kunnen worden, in Amsterdam te behandelen.

Meer actiesDe activiteiten voor Save a Child’s Heart, Nature for Kids, Wereldkinderen en Doctor 2 Doctor zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop AirCares in het verleden op een creatieve manier

fondsen heeft proberen te werven. Ook in de toe-komst zal AirCares nog veel activiteiten organise-ren voor organisaties die kinderen wereldwijd een betere toekomst proberen te bieden. Daarnaast zal AirCares ook via de reguliere communicatiekanalen van KLM elk kwartaal opnieuw een bijzonder project onder de aandacht blijven brengen.

Page 10: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

Close the GapIn september 2003 stond het plan keurig op papier. Een groep

studenten aan de Universiteit van Brussel wilde gebruikte computers

bij bedrijven inzamelen, die indien nodig repareren en opnieuw

inrichten, ze verschepen naar Afrika en zo de ‘digitale kloof’ tussen

ontwikkelingslanden en het Westen helpen verkleinen. Nu alleen

nog bedrijven zoeken die bereid waren mee te werken...

project in de praktijk

9

Page 11: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

10

commerciële organisatie als KLM, gaf echt een heel goed gevoel. En Danny geloofde ook meteen in onze opzet. Mede dankzij zijn inspanningen zegde KLM als eerste grote Nederlandse onderneming toe haar gebruikte computers aan Close the Gap te zullen doneren. Bovendien wilde AirCares graag een kwartaal lang aandacht vragen voor ons project. Dat was een onverwachte bonus: ik kwam voor computers, en ging weg met een compleet AirCares-programma.”

SpringplankZo kwam de bal aan het rollen. Want de publiciteit die AirCares genereerde, leidde ertoe dat Close the Gap in contact kwam met nog veel meer bedrijven. Mede dankzij die ‘springplank’ is Close the Gap nu actief in België, Nederland en Duitsland, en

Olivier Vanden Eynde, directeur van Close the Gap, herinnert zich het als de dag van gisteren. “Naar aanleiding van onze e-mail had de IT-manager van KLM me uitgenodigd om in Amstelveen te komen praten. Hij stond open voor ons plan, maar zei er meteen bij dat hij eerst met de afdeling Sponsoring wilde overleggen. Hij pleegde een telefoontje en door een gelukkig toeval bleek Danny de Graaf, hoofd van AirCares, niet alleen in de buurt te zijn, maar ook nog eens tijd voor me te hebben. Vijf minuten later zaten we met zijn drieën om tafel.”

Bonus“Danny maakte een heel gedreven indruk”, blikt Vanden Eynde terug. “Ik kreeg direct het gevoel dat AirCares méér is dan een bedrijfsprogramma. Om die non-profi tmentaliteit terug te zien in een

de ‘digitale kloof’ tussenontwikkelingslanden en het

Westen helpen verkleinen

Page 12: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

Stephanie Andriesse is arbeidsjurist bij KLM en bood zich vrijwillig aan om Nature for Kids te promoten.

“Nature for Kids is een geweldig initiatief van de Nederlandse fi lmmaakster Dagmar van Weeghel. Ze maakt samen met de lokale bevolking schoolfi lms voor Afrikaanse kinderen, om hen te laten zien hoe belangrijk het is om de natuur te beschermen. Haar idee daarachter is dat ouderen vaak vastgeroeste ideeën hebben, terwijl kinderen wél openstaan voor verandering. Toen ik in de Wolkenridder Actueel, het interne nieuwsbulletin van KLM, las dat AirCares vrijwilligers zocht om voor dit project promotiekaartjes uit te delen op kinderboerderijen, heb ik me meteen aangemeld. In totaal heb ik er drie weekenddagen aan besteed: één in Heemstede, één in Amsterdam en één in Amstelveen. Het was heel erg leuk om te doen. Op de kaartjes zat een zakje met zaadjes geplakt, die de kinderen zelf konden planten. Dat vonden ze natuurlijk geweldig. En ook de ouders waren erg geïntrigeerd door onze boodschap. Ik doneer al jaren aan allerlei goede doelen, vooral voor kinderen. Nu kon ik een keer iets met mijn eigen handen doen. Als AirCares nog een keer vrijwilligers zoekt, sta ik zeker weer vooraan.”

ontvangt het jaarlijks zo’n 15.000 computers, beeld-schermen, laptops en andere ICT-apparaten. Na een kritische selectie en eventueel reparatie wordt een groot deel hiervan ingezet in ontwikkelingslanden. Zo richtte Close the Gap met de hulp van KLM een speciaal onderwijscentrum voor dove kinderen in Tanzania in. KLM stelde hiervoor de computers beschikbaar, verzorgde het transport en handelde namens Close the Gap de douaneformaliteiten af. “Normaal gesproken is de import van computers een ingewikkelde en kostbare aangelegenheid”, weet Vanden Eynde. “Maar dankzij de assistentie van de KLM-medewerkers in Dar es Salaam verliep alles nu heel soepel.”

11

klm vrijwilliger aan het woord

Page 13: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

12

praten via de computer

KatalysatorOok nu nog verzorgt KLM voor Close the Gap regel-matig het vervoer van computers naar Afrika. Ook staat KLM al haar computers af die vervangen wor-den en adviseert een AirCares-medewerker Close the Gap op het gebied van communicatie. “AirCares heeft voor ons als een enorme katalysator gewerkt”, zegt Vanden Eynde. “Met name op het gebied van naamsbekendheid en geloofwaardigheid. Toen we

in 2003 van start gingen, waren we nog een heel kleine en onbekende organisatie. Onze uitdaging was vooral om in Nederland voet aan de grond te krijgen, omdat het bedrijfsleven daar groter is dan bij ons. Als een bedrijf als KLM – dat een grote staat van dienst heeft – achter je gaat staan, opent dat vele deuren. Een fl ink aantal bedrijven heeft ons via KLM leren kennen. Dankzij AirCares hebben we echt een grote stap gezet.”

Het Msandaka Deaf and Dumb Children Centre in Moshi (Tanzania) biedt voedsel, kleren, boeken en speciaal onderwijs aan ongeveer vijftig dove kinderen. Omdat de communicatiemogelijkheden van deze kinderen, ondanks lessen in gebarentaal en liplezen, beperkt zijn, besloot het centrum in 2004 een computerlokaal in te richten. Met computers kunnen de kinderen namelijk ook communiceren met mensen die géén gebarentaal kennen. Samen met KLM richtte Close the Gap hierop een computerlokaal in met pc’s die voorzien zijn van speciale spraaktechnologie en die via een netwerk met elkaar verbonden zijn. De docent kreeg de beschikking over een computer met microfoon en speciale software, zodat zijn lessen direct te volgen zijn op de beeldschermen van de kinderen. Ook onderling kunnen de kinderen via het beeldscherm communiceren. Zodra de kinderen hun opleiding hebben afgerond, krijgen ze elk een computer mee naar huis die ze kunnen gebruiken om in hun toekomstige levensonderhoud te voorzien.

Page 14: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

De Blauwe ArkDat het leven voor een gehandicapt kind op Noord-Sumatra niet

gemakkelijk is, zal niemand verbazen. De tsunami maakte het er niet

beter op: ouders konden de zorg voor hun gehandicapte kinderen

niet meer aan en bovendien kwamen er talloze gehandicapte

kinderen bij. Om tegemoet te komen aan de sterk gegroeide

behoefte aan adequate zorg, bouwde AirCares in samenwerking met

Wings of Support (de charitatieve organisatie van vliegend KLM- en

Martinair-personeel) en Sharing Success (het participatiefonds voor

ondernemers) een gloednieuw revalidatiecentrum in Medan.

project in de praktijk

13

Page 15: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

14

gemakkelijk schoongemaakt en onderhouden kan worden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de zusters en de kinderen er ontzettend blij mee zijn. Met deze voorzieningen kunnen ze hopelijk nog jaren vooruit. Daarom heeft Wings of Support toegezegd om gedurende drie jaar een deel van de lopende kosten te vergoeden. Deze bijdrage zal worden besteed aan onderwijs voor de kinderen.”

HoudingHet revalidatiecentrum behandelt niet alleen slachtoffers van de tsunami, maar ook kinderen die om andere redenen moeten leven met een handicap. Van Wagtendonk: “In Indonesië worden gehandicapte kinderen vaak als minderwaardig beschouwd, omdat ze geen of slechts een kleine

Het centrum, dat op 11 oktober 2006 werd geopend en ‘De Blauwe Ark’ gedoopt werd, bestaat uit twee delen. De ‘wisma’, het huis dat eerder dienstdeed als revalidatiecentrum maar daarvoor eigenlijk veel te klein was, werd gerenoveerd en omgetoverd tot een slaapafdeling voor het personeel en de kinde-ren. Daarnaast werd een geheel nieuw behandel-centrum gebouwd.

Jaren vooruitKLM-purser en Wings of Support-voorzitter Ron van Wagtendonk, die de bouw van het nieuwe opvangcentrum van begin tot eind begeleidde, zegt “enorm gelukkig” te zijn met het resultaat. “Het is een prachtig gebouw geworden dat zowel van binnen als van buiten ruimtelijk en fris aandoet en

een gloednieuwrevalidatiecentrum in Medan

Page 16: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

bijdrage kunnen leveren aan het levensonderhoud van hun familie. Het doel van het opvanghuis is om deze kinderen te helpen bij hun revalidatie én om de houding van de bevolking ten opzichte van kinderen met een handicap in positieve zin bij te stellen. Het centrum wil de gemeenschap gewend laten raken aan het leven met gehandicapte kin-deren, zodat uiteindelijk de opvatting dat élk kind liefde en zorg waard is, algemeen wordt gedeeld.”

RehabilitatieThe Blue Ark wordt beheerd door de Bhakti Luhur Foundation, een stichting die gehandicapte kinde-ren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving wil helpen. Verpleegkundigen van Bhakti Luhur bezoeken de kinderen thuis, bieden medische zorg

Shirley Winarko Leiwakabessy is Regional Accounts Manager KLM Indonesië, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland en hielp als vrijwilliger mee aan de ontwikkeling van ‘De Blauwe Ark’, een nieuw opvangcentrum voor gehandicapte kinderen op Sumatra.

“Als medewerker van KLM ken ik AirCares natuurlijk goed. Ik vind het een fantastisch programma: het is erg mooi dat KLM zich via AirCares wereldwijd inzet voor kinderen die het moeilijk hebben. Daarom heb ik ook geen moment geaarzeld toen ik hoorde dat ik iets voor AirCares kon doen. Ik heb het bouwteam van De Blauwe Ark samen met de Area General Manager geassisteerd bij de afhandeling van allerlei douane- en immigratieformaliteiten en de voorbereiding van de openingsceremonie. Het gaf een heel goed gevoel om op die manier een steentje te kunnen bijdragen. Want De Blauwe Ark is een prachtig initiatief, dat heel veel kinderen een beter leven en vertrouwen in de toekomst zal geven. Als ik nog een keer de kans krijg om iets voor AirCares te doen, zal ik die kans honderd procent zeker grijpen.”

klm vrijwilliger aan het woord

15

Page 17: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

16

en onderwijs, en leren ze hoe ze in hun levenson-derhoud kunnen voorzien. Kinderen die speciale zorg nodig hebben, worden opgenomen in De Blauwe Ark. Zodra ze hun individuele revalidatie-programma hebben afgerond, keren ze terug naar huis. Daar begint het sociale rehabilitatieproces: samen met de familie wordt gewerkt aan hun verdere herstel, terwijl ze nog steeds de zorg van het centrum genieten.

Moeite waard“Ook als na een aantal jaren de negatieve effecten van de tsunami zijn weggenomen, zal het centrum zoveel mogelijk kinderen blijven behandelen”,

zegt Van Wagtendonk. “Dat was een cruciale factor toen Wings of Support besloot om samen met AirCares dit project te steunen. Uiteindelijk heeft het iets minder dan een jaar geduurd om de bouw te voltooien. Geen gemakkelijk jaar: problemen met het regelen van vluchten en de voortdurend veranderende visumregelingen voor Indonesië hebben voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Maar al die moeite is het dubbel en dwars waard geweest, als je ziet wat een verschil het betekent voor de kinderen. Je kunt zien dat ze zich meteen thuis voelen. Namens de kinderen en de zusters wil ik dan ook iedereen zeer hartelijk bedanken die een donatie heeft gedaan of op een andere wijze heeft geholpen.”

de blauwe ark

De naam ‘De Blauwe Ark’, bedacht door KLM-trainer Guus Martens na een uitgeschreven prijsvraag, kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De kleur blauw verwijst natuurlijk naar de betrokkenheid van KLM, maar ook naar de zee. Daarnaast verwijst de naam naar de Ark van Noach, die tijdens de zondvloed een veilig toevluchtsoord was. In het Bahasa is de naam vertaald als ‘Biru Nan Aman’, wat letterlijk ‘veilige haven’ betekent.

Page 18: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

Doctor 2 DoctorToen KLM aan de kinderafdeling van VU medisch centrum vroeg of

zij – in navolging van een programma van KLM-partner Northwest

Airlines – bereid zou zijn kinderen uit ontwikkelingslanden te

opereren die in eigen land niet geholpen kunnen worden, reageerde

zij direct enthousiast. Maar de kinderartsen gingen ook meteen

een stapje verder. Zou het niet nóg beter zijn om doktors ter plaatse

te trainen?

project in de praktijk

17

Page 19: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

1818

tisch overgedragen op andere Keniaanse artsen. Op deze manier is Doctor 2 Doctor een duurzame vorm van ontwikkelingssamenwerking.

OndersteuningAirCares ondersteunt Doctor 2 Doctor door KLM-passagiers te vragen ‘frequent fl yer’-miles en geld te doneren. Met de miles kunnen zowel de Neder-landse vrijwilligers als de Keniaanse patiënten en artsen kosteloos reizen. Met de fi nanciële donaties worden de verblijfkosten van de VU-artsen in Eldoret vergoed. Ook KLM Health Services en KLM’s partner Kenya Airways leveren een bijdrage. Zo biedt Kenya Airways vervoersfaciliteiten aan en ondersteunt het de promotie van Doctor 2 Doctor.

13 miljoen “Maar liefst 13 miljoen mensen uit Kenia en Oeganda zijn op het Moi Hospital aangewezen”, vertelt Roord. “Het is het best geoutilleerde zieken-huis uit de regio: wat ze daar niet kunnen, kunnen ze nergens anders. De basiskennis van de artsen is uitstekend, maar toch zijn er ook veel gebreken.

“Als je een kind kunt genezen dat in eigen land van de noodzakelijke medische hulp verstoken blijft, is dat natuurlijk fantastisch”, zegt prof. dr. John Roord, hoofd afdeling Kindergeneeskunde van VU medisch centrum. “Maar bied je daarmee ook een duurzame oplossing? Zou het niet beter zijn om te proberen het verschil in mogelijkheden structureel te over-bruggen? Dát doe je door kennis over te dragen en artsen in hun eigen ziekenhuis op te leiden.”

DuurzaamZo was het idee voor Doctor 2 Doctor geboren. Sinds het najaar van 2006 reizen kinderartsen van VU medisch centrum op regelmatige en vrijwillige basis naar Kenia, waar ze de kinderartsen van het Moi Referral and Teaching Hospital in Eldoret helpen hun vaardigheden te vergroten. Ook stuurt VU medisch centrum vakliteratuur en medische apparatuur, biedt het technische ondersteuning, nodigt het Keniaanse artsen uit naar Nederland te komen en zal het – vanaf 2007 – een aantal kin-deren met gecompliceerde ziekten in Amsterdam behandelen. Omdat het ziekenhuis in Eldoret een opleidingsziekenhuis is, wordt de kennis automa-

Page 20: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

19

Zo beschikt het ziekenhuis maar over 600 bedden, die vaak door meerdere patiënten gedeeld moeten worden. En voor kinderen jonger dan vijf jaar – de meest kwetsbare groep – zijn er nauwelijks facili-teiten. Zowel de apparatuur als de specialistische kennis om goed voor deze jonge kinderen te kun-nen zorgen, ontbreekt.”

StapsgewijsOm die kennis op peil te brengen, zullen artsen en verpleegkundigen van VU medisch centrum (ieder met hun eigen specialisme) telkens voor een periode van twee tot vier weken de Keniaanse artsen begeleiden. “Een eerste operatie voeren we zelf uit, bij een tweede assisteren de Keniaanse artsen ons, een derde operatie voeren zij uit met ónze assistentie, en de vierde doen ze zelfstandig”,

legt Roord uit. “Op die manier dragen we onze kennis stapsgewijs over.”

Enthousiasme“Het sterke van dit project”, zegt Roord, “is dat we voortdurend inventariseren waaraan het zieken-huis behoefte heeft. We zijn geen missionarissen die even komen vertellen hoe het moet, maar luisteren goed naar wat de Keniaanse artsen zélf aangeven. Daarom was het ook zo makkelijk om binnen VU medisch centrum vrijwilligers te vinden voor dit project. Iedereen staat er helemaal achter, van de Raad van Bestuur tot de individuele chirur-gen. Ook KLM werkt heel enthousiast mee, door op een professionele wijze dingen snel en goed te regelen. Dat enthousiasme werkt wederzijds zeer aanstekelijk.”

we inventariseren voortdurend waaraan het

ziekenhuis behoefte heeft

Page 21: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

20

vriendelijk. Om halfvijf ’s middags komen we aan bij het ziekenhuis en worden we verwelkomd door kinderchirurg Robert Tenge. Erik grijpt meteen de kans om de ontmoeting op fi lm vast te leggen.

Dinsdag 29 augustus 2006Om acht uur ’s ochtends zijn we in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat ik eerst een voordracht geef. Het is onduidelijk wie er allemaal in de zaal zitten, maar later blijkt dat het publiek varieert van receptioniste tot medisch specialist. Erik laat doorschemeren dat ik niet statisch vooraan moet gaan staan, maar me vooral onder de mensen moet begeven. Na mijn voordracht leidt de directeur ons langs de eerste hulp, de polikliniek kindergenees-kunde, het laboratorium, de verpleegafdeling voor kinderen, de verpleegafdeling voor chirurgische patiënten en de intensive care. Dit maakt op mij een diepe indruk. Nu pas besef ik het verschil tus-sen de Keniaanse en Nederlandse gezondheidszorg. De kloof is enorm. Op de kinderafdeling zie ik dat meerdere ernstig zieke kinderen één bed moeten delen. Ook hun moeders slapen op hetzelfde bed. Monitoring van ademhaling en hartfrequentie is niet mogelijk. Erik fi lmt continu, maar ik merk het niet meer. Ik ben erg onder de indruk van wat ik allemaal zie en hoor. Opvallend is dat er geen onvertogen valt. ‘Is dat gebruikelijk?’, vraag ik. De mensen knikken instemmend.

Zondag 27 augustus 2006Vandaag is het zover. Danny de Graaf van AirCares, fi lmer Erik Meijer en ik vertrekken voor drie dagen naar Kenia om een promotiefi lm over Doctor 2 Doctor te maken, die aan boord van KLM-vluchten vertoond zal worden om ‘frequent fl yer’-miles in te zamelen. De ontmoeting met Danny en Erik op Schiphol verloopt hartelijk. Ik ben onder de indruk van al het materiaal dat Erik mee moet nemen. Maar nauwelijks heb ik tijd om hierover na te den-ken, want de camera wordt al uit de tas gehaald om mijn eerste bewegingen vast te leggen. Ik moet hier toch wel even aan wennen. Erik fi lmt hoe ik incheck bij de KLM-balie. Nog nooit ben ik zó vaak aan boord van een Boeing 777 gestapt.

Maandag 28 augustus 2006We staan vroeg op en vertrekken naar Eldoret, ongeveer 330 kilometer ten noordwesten van Nai-robi. Eldoret ligt in de prachtige, hooggelegen Rift Valley, waar oneindige vergezichten ons de adem ontnemen. Naarmate we verder van Nairobi ver-wijderd zijn, wordt het wegdek steeds slechter. We rijden op de weg die van havenstad Mombassa via Nairobi naar Eldoret leidt en vervolgens doorloopt naar Oeganda en Ruanda. Vanwege de vele kuilen rijden we soms helemaal links, soms helemaal rechts. Onderweg stoppen we meerdere malen om te fi lmen. De mensen die we spreken, zijn heel erg

Fragmenten uit het reisverslag van Frans Plötz, kinderarts bijVU medisch centrum

Page 22: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

2121

Veel van de hulporganisaties die AirCares de laatste jaren heeft

gesteund, zijn relatief klein en onbekend. Dat is een bewuste keuze:

juist organisaties die zich geen groot communicatiebudget kunnen

veroorloven, kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

AirCares geeft dat steuntje door elk kwartaal één organisatie

uitgebreid in de schijnwerpers te zetten. Het uiteindelijke doel

hiervan is natuurlijk om fondsen te werven, waarmee organisaties

hun werk kunnen voortzetten.

Informatie voor donateurs

Page 23: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

KLM AirCares biedt haar steun kosteloos aan. Alle donaties die AirCares inzamelt voor de organisaties die het promoot, worden voor de volle honderd procent overgedragen aan de betreffende organisatie.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een project dat zich ergens in de wereld inzet voor minderbedeelde kinderen? Dan kunt u dat doen op twee manieren.

Als u een fi nanciële donatie wilt doen, kunt uuw bijdrage natuurlijk rechtstreeks storten op de rekening van de organisatie naar uw keuze. Maar u kunt ook online een donatie doen. Op www.aircares.nl heeft AirCares een speciaal donatiesysteem geïnstalleerd, waarmee u – ook zonder creditcard – makkelijk, veilig en snel uw bijdrage kunt overmaken.

Als u deelnemer bent van Flying Blue, het ‘frequent fl yer’-programma van KLM en Air France, kunt u ook uw Flying Blue-miles doneren. Die worden gestort

op een speciale rekening waarvan organisaties die door AirCares worden gesteund, gebruik kun-nen maken. Op deze manier kunnen zij kosteloos naar hun projecten in het buitenland reizen. Het bespaarde geld kunnen zij dan weer inzetten voor andere doelen.

Een overzicht van alle gesteunde projecten vindt u op: www.aircares.nl

22

meer weten?

Wilt u meer weten over de organisaties die door AirCares worden gesteund en de activiteiten die AirCares voor hen organiseert? Abonneer u dan op onze gratis digitale nieuwsbrief: ‘Good News’. Deze nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit en bevat onder andere nieuws over de verschillende projecten en de resultaten van fondsenwervingsacties. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.aircares.nl of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Page 24: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

23

Omdat KLM-klanten uit alle delen van de wereld afkomstig zijn, moet uw organisatie internationaal georiënteerd zijn. Daarnaast is het van belang dat uw organisatie een sterke behoefte heeft aan promotie. Dát is immers de kernactiviteit van AirCares: hulporganisaties onder de aandacht brengen van een breed publiek. Bij de aanvraag dient u dan ook een aantal concrete projecten in te dienen waarover de passagiers van KLM volgens u geïnformeerd zouden moeten worden.

Uitsluitingscriteria• KLM AirCares sponsort geen individuen, maar

uitsluitend organisaties.• KLM AirCares sponsort geen organisaties die op

enige wijze discrimineren op grond van geloofs-overtuiging, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationaliteit of politieke overtuiging.

• KLM AirCares sponsort geen organisaties die als doel hebben hun politieke of religieuze overtuiging over te dragen.

• KLM AirCares geeft slechts bij zeer hoge uit-zondering overbagage vrij.

Elke organisatie die zich ergens in de wereld inzet voor kinderen, komt

voor promotie door KLM AirCares in aanmerking. Omdat AirCares van de

vele honderden sponsorverzoeken er jaarlijks slechts vier kan honoreren,

staat het vaak voor lastige keuzes. De meeste kans maakt u als uw

organisatie zich inzet voor kinderen in een ontwikkelingsland en als u

met uw project een duurzaam effect beoogt te bereiken.

Sponsorverzoeken

• KLM AirCares sponsort altijd een concreet project.

• KLM AirCares sponsort uitsluitend charitatieve organisaties en doet dat rechtstreeks, zonder tussenkomst van derden.

Uw verzoekU kunt uw sponsorverzoeken uitsluitend schriftelijk indienen. Bij voorkeur ontvangt AirCares uw verzoek per e-mail: [email protected]. Mocht u niet de beschikking hebben over e-mail, dan kunt u uw verzoek ook per post of per fax indienen:

Per post: KLM AirCares Postbus 7700 1117 ZL Schiphol

Per fax: 020 - 648 80 28

Voor alle sponsorverzoeken geldt dat AirCares haar uiterste best doet om u binnen drie weken een schriftelijk antwoord te geven. Over het besluit van AirCares kan niet worden gecorrespondeerd.

Page 25: klm aircares Helping children’s - zietekst · KLM AirCares is opgericht op 1 november 1999. KLM werd hierbij geïnspireerd door haar Amerikaanse partner Northwest Airlines, die

ColofonDeze brochure is een uitgave van KLM AirCares, december 2006.

Meer informatie:

KLM Corporate Communicatie (AMS/DR)Afdeling Sponsoring & AirCares Postbus 77001117 ZL SchipholT 020 - 648 64 95F 020 - 648 80 28E [email protected]

Oplage: 10.000

Redactie: zietekstFotografi e: Danny de GraafVormgeving: Ontwerpburo Suggestie & illusieDruk: Drukkerij Anraad