Marineblad December 2008

download Marineblad December 2008

of 36

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Magazine van de KVMO

Transcript of Marineblad December 2008

 • marinebladnummer 8, december 2008, jaargang 118

  Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

  47677_KVMO:Marineblad_januari_2008 15-12-2008 13:25 Pagina 1

 • i n h o u d

  inhoud4

  16

  21

  30

  Over onderzoek naar moral fitnessvan de netwerkende,operationele militair

  Het InstandhoudingsprogrammaWalrusklasse

  TerugblikJubileumcongresKVMO

  Hoe de KM dedefensietaak op de

  Nederlandse Antillenkreeg

  3 Columnvoorzitter KVMO

  4 InterviewNetwerken vereist mentale en morelekracht

  8 ArbeidsvoorwaardenHet imago van Defensie

  11 ColumnGeen Kerstverhaal dit jaar

  12 Cartoon14 In beeld

  Soldiers Modernisation Programme 16 Kennis en wetenschap

  Het InstandhoudingsprogrammaWalrusklasse

  21 Jubileumcongres KVMOOver de grenzen van de Verkenningen

  24 Terug bij DefensieM. Brink-Koning

  26 KimavDe alumnivereniging van het KIM

  27 ColumnKo Colijn

  28 Terugblikken met...P. Wouters

  30 HistorieZeggenschap in de West (1945-1952)

  34 KVMO-zaken

  Colofon

  ISSN: 0025-3340

  RedactieMw. drs. M.L.G. Lijmbach, hoofdredacteurKLTZ P.J. van Maurik

  ArtikelencommissieLTZA 1 mr. A.J.A.M. Maas, LTZT 2 OC F.G. MarxM.Sc., LTZE 2OC ir. W.L. van Norden, KTZE ir.V.C. Rademakers, KTZ b.d. L.J.M. Smit,LNTKOLMARNS drs. A.J.E. Wagemaker MA

  Medewerkers:Mw. drs. Z. Borgeld, LNTKOLMARNS H.J.Bosch, LTZ 1 ing. M.E.M. de Natris, prof.dr. J. Colijn, H. Boomstra (cartoon), AVDD (fotos, tenzij anders vermeld)

  Adres redactieWassenaarseweg 2-B2596 CH Den HaagTel. 070-383 95 04marineblad@kvmo.nlwww.kvmo.nl

  VormgevingFrank de WitTel. 038-455 17 54

  DrukwerkPlantijnCasparie ZwollePostbus 10258000 BA Zwolle

  Advertenties070-383 95 04

  Abonnementsprijs Voor leden van de KVMO is het MarinebladgratisNiet-leden betalen 49,50 (NL) of 69,50(buitenland)

  Copyright MarinebladOvername van artikelen is enkel toegestaan naschriftelijke toestemming van de redactie enonder uitdrukkelijke vermelding van de bron.Artikelen in het Marineblad vertolken nietnoodzakelijk de visie van het hoofdbestuur vande Koninklijke Vereniging van Marineofficierenof van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voorverantwoording van de auteur(s). De wijze vanaanleveren van artikelen is in te zien opwww.kvmo.nl/marineblad.

  AdreswijzigingZo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:Secretariaat KVMO,Antwoordnummer 93244,2509 WB Den Haag(geen postzegel nodig)of secretariaat@kvmo.nl

  Foto Cover: Communicatie a/b van schepen, vliegtuigen enbinnen andere eenheden kan nog verderworden verbeterd door introductie van eenalgemeen netwerk, dat ook functioneerttussen andere eenheden en organisaties. Ziede openingsreportage. (AVDD)

  Het Marineblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en verschijnt 8 keer per jaar

  47677_KVMO:Marineblad_januari_2008 15-12-2008 13:25 Pagina 2

 • 3marineblad | december 2008

  Het einde van ons jubileumjaar lijkt het mij een geschikt moment om vooruit te kijkennaar 2009. Het komende jaar wordt voor Defensie een nog belangrijker jaar dan dit jaar.Daar is een aantal redenen voor.

  Allereerst lijkt het er op dat volgend jaar in Afghanistan het tipping point bereikt wordt. Het kandan twee kanten uit. Of de missie lukt en het gaat bergopwaarts met het land of het wordt eendrama. Ik durf daar niet geen voorspellingen over te doen. Dus, terwijl uw gedachten waarschijnlijkal zijn bij onze collegas daar (waaronder trouwens ook vlootmensen en mariniers) komen daarbijzowel het vertrouwen in hun inzet als de zorg of die genoeg zal blijken. Het wordt ten tweede ook het jaar waarin de Verkenningen van minister Van Middelkoop tot eengezond resultaat moeten leiden. Ook daar is sprake van een tipping point. Of de politiek komt totinzicht en beseft dat een nieuwe krijgsmacht investeringen in mens en materieel vergt en niet deverkoop ervan. Of Nederland houdt op met een grote broek aantrekken in de internationalepolitiek. Wat dat betekent ontdekte de Tweede Kamer recent toen zij om meer inspanning tegenpiraterij vroeg. De verzuchting dat er dan wel meer schepen nodig zijn ging over tafel. Stelt u zicheens voor dat de marine nog uit 16 fregatten had bestaan en nog maritieme luchtverkenning koninzetten. De kosten voor de BV Nederland door piraterij zijn volgens mij nu al hoger dan hetbespaarde bedrag van de verkoop van onze schepen. Als die verkoop na alle onderhouds- enopleidingskosten tenminste wat heeft opgeleverd, want dat heeft nog niemand serieusonderzocht. Voorlopig heeft de marine door de Haagse bureaucratische verkoopwoede last vaneen ernstig gat in haar capaciteit. Misschien is het verstandig om via extra geld de werven wat harder te laten draaien om hetmaritieme capaciteitsgat sneller te overbruggen. En ook om op korte termijn meer helikopters aante schaffen en te onderzoeken of UAV's een goed alternatief zijn voor de verloren luchtverkenning.Geld is best te vinden, zonder onze groene en lichtblauwe collegas daarmee in moeilijkheden tebrengen. Zo zou vanuit het ministerie van Economische Zaken een investering in de marine opmeerdere terreinen een prima economische impuls voor de kwakkelende economie kunnen zijn.Tenslotte gaat 80% van de wereldhandel nog steeds over zee en bij hogere transportkosten lopende prijzen snel op. Bovendien is de maritieme sector een plek waar het wat stille InnovatieplatformNederland aansprekende resultaten vandaan kan halen en niet alleen op militair maritiem vlak.Als derde reden moet volgend jaar het personeelssysteem door het nieuwe FPS weer op ordekomen. De verbeteringen zijn op handen maar het personeel wacht al veel te lang op resultaat enniet alleen op het gebied van het salaris. Ook andere aspecten van de P-structuur moeten herstelden gemoderniseerd worden na de idiote F=P=O experimenten en de vorige slecht doordachteversie van het FPS. Dat de kredietcrisis misschien tijdelijk voor Defensie op P-gebied even lucht kangeven mag geen aanleiding zijn om het tempo uit de herstelwerkzaamheden te halen. Anderskomt over twee of drie jaar het probleem waarschijnlijk in nog grotere omvang terug.

  Misschien zijn deze gedachten wat ernstig, zo aan het eind van ons jubileumjaar. Voor nu wens ik u goede en veilige feestdagen en een voorspoedig 2009. Dan kunnen daarna de handschoenen uit, want het gaat er volgend jaar om spannen.

  Handschoenen uit in 2009

  K L T Z P . J . v a n M a u r i k , v o o r z i t t e r K V M O

  C O L U M N

  47677_KVMO:Marineblad_januari_2008 15-12-2008 13:25 Pagina 3

 • 4I N T E R V I E W

  Netwerken vereist mentale eStel dat alle schepen, vliegtuigen en eenheden via een algemeen netwerk met universele

  diensten met elkaar zouden zijn verbonden en dat operationele militairen daarop als het

  ware kunnen inloggen. Op die manier zouden zij op elke willekeurige positie in het

  netwerk beschikbare informatie overal vandaan kunnen halen en uitwisselen met andere

  militairen en systemen die ook ingelogd zijn.

  Multidisciplinair onderzoek:

  Militairen zouden zo elkaars tactische situatie, problemen en

  mogelijkheden kennen en weten welke middelen waar beschik-

  baar zijn om deze situaties aan te pakken. De voordelen zijn dui-

  delijk: een hoge mate van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en

  doeltreffendheid. Maar nadelen zijn er wellicht ook: hoe zeker is

  het dat verschillende militairen dezelfde situaties gelijk inschatten?

  Betekent zon operationeel world wide web dat er extra eisen zul-

  len moeten worden gesteld aan de mensen die ermee omgaan en

  aan de wijze van werken en organiseren? Er zijn grenzen aan wat

  mensen aan kunnen op het gebied van informatie.

  Het onderzoek Moral fitness of military personnel in a networ-

  ked operational environment1 richt zich op deze grenzen. Onder

  leiding van Lambr Royakkers (TU Eindhoven en NLDA), Peter

  Essens (TNO en NLDA) en Desire Verweij NLDA) vindt multi-

  disciplinair onderzoek plaats naar de eisen die zijn ontstaan door

  de netwerktechnologie gedreven nieuwe mogelijkheden van mili-

  tair optreden, in de context van complexe operaties en internatio-

  nale samenwerking. Centraal in het onderzoek staat de vraag

  welke eisen aan de morele condities van militairen (moral fitness)

  moeten worden gesteld en hoe vereiste morele capaciteiten kun-

  nen worden ingepast in een gedecentraliseerde, genetwerkte orga-

  nisatie.

  Het Marineblad heeft Peter Essens (senior wetenschappelijk

  medewerker Human in Command van TNO Defensie en

  Veiligheid en senior research fellow aan de NLDA2) en Lamber

  Royakkers (universitair hoofddocent Ethiek en Techniek aan de

  Technische Universiteit Eindhoven en universitair hoofddocent

  Militaire ethiek aan de NLDA3) een aantal vragen gesteld over dit

  onderzoek.

  Moral fitness,a networked operational environment: waar staan die begrippen voor?Essens: Laat ik beginnen met networked operational

  environment of, wat ook vaak wordt gebruikt, network-enabled

  capabilities (NEC). Het basisidee hiervan is dat mensen, informa-

  tiesystemen en middelen (sensoren, wapens) via een informatie-

  communicatienetwerk met elkaar zijn verbonden. Hierdoor kan

  er sneller informatie beschikbaar komen voor iedereen en alle

  systemen in het netwerk. Het verwachte effect is dat gedeelde

  informatie zal leiden tot snellere afstemming en onderlinge

  samenwerking. Een opmerking die ik vaak hoor is: whats new -

  (Pos

  ter N

  LMA

  RFO

  R va

  n se

  min

  ar J

  oint

  Fire

  s, m

  ei 20

  08)

  47677_KVMO:Marineblad_januari_2008 15-12-2008 13:25 Pagina 4

 • 5m