Ampersand december 2008

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ledenblad december 2008

Transcript of Ampersand december 2008

 • OUD-leDen BliKKen TerUGOP ZOeK naar TalenTin BeelD

  Vertrouwen opbouwen en zekerheid bieden

  6

  75 jaar ChiroVan Schoolpact naar talentenpact10

  CD&V-eindejaarsactie

  leDenBlaD Van CD&V - aFGiFTeKanTOOr lUiK X JaarGanG 8 - DeC 2008 www.cdenv.be

  3 8

  ampersand

 • Vorige maand gaven we in Ampersand Mijn levens weg, de lijvige autobiografi e van minister van Staat Mark Eyskens. Waarom Mark Eyskens altijd van die troosteloze bomen zonder bladeren schildert, wilden we van onze leden weten. Het antwoord op die vraag is... omdat hij gewoon geen bladeren kn schilderen. Enkele leden zochten het een ietsje verder:

  Omdat het teveel werk vergt en omdat hij graag mensen in hun blootje zetMarcel De Smedt, Oostakker

  Ik vermoed dat de Professor Economie de Schilder aanport om bij de productie van zijn schilderwerken rekening te houden met enkele regels inzake kostprijsbeheersingJan Graus

  Omdat hij thuis schildert in een rommelige achterkamer terwijl hij via de koptelefoon naar muziek luistert.Frans Vanden Abeele

  Omdat hij anders door de bomen het bos niet meer ziet.Monique Hermans, Belsele

  Kaalheid is hem eigen. Zie zijn knikker.Marcel Vermeiren, Sint-Amands

  In Reactie van de Maand publiceren we de beste, scherpste of grappigste lezersreactie van de afgelopen maand. Op het einde van het politieke jaar worden alle winnaars uitgenodigd voor een etentje in ons gloednieuwe eethuis Wet 89, in aanwezigheid van de voorzitter.Reageren op een artikel in Ampersand kan op: [email protected]

  reaCTies Van De MaanD

  2008 was een boeiend, maar vaak lastig jaar. Het was het jaar van de moeizame regerings-vorming, de communautaire confrontaties en de bankencrisis. Maar hoe zwaar die problemen ook wogen, telkens volgde er een hoopvolle uitweg. De regering-Leterme pakte de bankencrisis kor-daat aan en neemt maatregelen om de recessie in te dijken. De gemeenschappen onderhan-delen rechtstreeks over de staatshervorming, en steeds meer Franstaligen maken duide-lijk dat ook zij een staatshervorming willen. Ondertussen realiseerde de Vlaamse regering al meer dan 90% van haar programma, waar-onder inspanningen om van Vlaanderen een topregio te maken.Wordt 2009 het jaar van de hoop? Hoop is geen vrijblijvend optimisme, het is een opdracht. 2009 kan een succesvol jaar worden als we daar met zn allen aan meewerken. Verantwoordelijkheid opnemen, de handen uit de mouwen steken, samen aan n zeel trek-ken.Die boodschap weerklinkt ook in onze nieuw-jaarsactie: Iemand een goed jaar wensen is goed. Samen aan een goed jaar werken, is nog beter. Die actieve wens plaatsten we op 1 miljoen nieuwjaarskaarten die we overal in Vlaanderen verspreiden. Een positieve bood-schap in tijden waarin somberheid al te vaak overheerst.Ook u kan uw steentje bijdragen, met een kaart, een raamaffiche, een tuinpaneel. Maar vooral door onze boodschap samen waar te maken. Ik wens u in elk geval een jaar vol vriendschap, liefde, solidariteit en samenwer-king. Kortom, een typisch christendemocratisch jaar.

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  P.s.: Wil je nog materiaal bestellen voor de ein-dejaarsactie? Dat kan via [email protected]

  column

  Samen werken

  Foto

  Jo

  han

  Jaco

  bs

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter DemeesterWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: redactiecomit:

  adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: re(d)actieadres:

  COlOFOn

  ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier2 3

 • 3van de partij: CD&V-Eindejaarsactie

  3

  Ze zijn weer alomtegenwoordig in het straatbeeld: de CD&V-eindejaarsaffiches. Vanuit ramen, tuinen en weides nodigt CD&V voorbijgangers uit om er in 2009 samen het beste van te maken. Maar voor ze daar geraken hebben ze al een lange weg afgelegd. Van een drukker in Herentals tot een straathoek in Vaalbeek. Een beeldverhaal.

  Samen werken aan een gelukkig nieuwjaar

  2 3

  Foto

  s R

  ob

  stev

  ens

 • 4kortjes

  4

  Kandidaat voor Vlaams, Brussels of Europees Parlement?

  Oproep

  Senioren trekken duizenden bezoekers op ZenithbeursZowel in Vlaanderen, Brussel als Europa heeft CD&V de afgelopen vijf jaar schitterend

  werk verricht. Op alle niveaus werd er mas-saal genvesteerd in bedrijven, in gezinnen, in zorg, ... De resultaten daarvan zijn zicht-baar en voelbaar tot in de kleinste hoeken van Vlaanderen en Brussel. CD&V wil dat werk graag voortzetten. Deel jij onze ambitie, onze overtuiging, onze bezieling? Stel je dan kandidaat voor de Vlaamse, Brusselse of Europese verkiezingen. Zend ons je gemotiveerde kandidatuur voor uiterlijk maandag 5 januari 2009 om 12u.

  KanDiDatEn Voor HEt VlaaMs ParlEMEnt sturen hun kandidatuur naarantwerpen: Bjorn Mallants, Provinciaal secre-taris CD&V, Italilei 171, 2000 Antwerpen - [email protected] limburg: Marc Martens, Provinciaal secretaris CD&V, Thonissenlaan 69, 3500 Hasselt - [email protected]: Miet Van Landeghem, Provinciaal secretaris CD&V, Parklaan 69 bus 8, 9100 Sint-Niklaas - [email protected] Vlaams-Brabant: Kris Van Laethem, Provinciaal secretaris CD&V, Brusselsesteenweg 806, 1730 Zellik - [email protected] West-Vlaanderen: Joke Jonckheere, Provinciaal secretaris CD&V, Groeningestraat 19, 8500 Kortrijk - [email protected]

  KanDiDatEn Voor HEt BrussEls ParlEMEnt sturen hun kandidatuur naarGert Nijs, Wetstraat 89, 1040 Brussel - [email protected]

  KanDiDatEn Voor HEt EuroPEEs ParlEMEnt sturen hun kandidatuur naarJan Bresseleers, Administratief secretaris CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel - [email protected]

  Op de Zenithbeurs van eind april deden enkele duizenden bezoe-kers ook de stand van de CD&V-Senioren aan. Via deze stand ging CD&V rechtstreeks in gesprek met de 50-plussers. Met het ministerspel konden bezoekers laten weten welke beleidskeuzes ze zouden maken indien zij het voor het zeggen zouden hebben. Van alle beleidsdomeinen kreeg aandacht voor thuiszorg de uit-gesproken voorkeur van de deelnemers, gevolgd door interesse voor het energiebeleid. De vraag voor meer omgevingsveiligheid kwam op de derde plaats. Info: www.senioren.cdenv.be

  Hernieuwing lidmaatschap en Gezinsdag 10 mei in BobbejaanlandIn november ontving je een brief met de vraag je lidmaatschap bij CD&V te hernieuwen. Jij bepaalt mee de sterkte van onze partij. Als geen andere par-tij worden wij gedragen door vele leden. Elk met hun interes-ses, mening en enthousiasme. Met die steun maken we samen het verschil. Onze leden zijn onze eerste barometer n onze eerste ambassadeur. Blijf niet aan de zijlijn staan en gebruik jouw stem, discussieer en denk actief mee. Op lokaal, regionaal en nationaal vlak. En natuurlijk ben je welkom op onze vele activiteiten: onze nieuw-jaarsreceptie, ons verkiezingscongres van 25 april, onze studie-dagen,...Speciaal voor onze leden trekken we ook dit jaar weer naar een pretpark. Op zondag 10 mei 2009 is het vernieuwde Bobbejaanland aan de beurt. En tegen de helft van de normale inkomprijs voor onze leden. Hernieuw je lidmaatschap van CD&V. Ontdek tal van voordelen. Laat van je horen!Info: www.cdenv.be of via [email protected]

 • 5kortjes

  Minister Vanackere biedt ouderen meer zelfstandigheid

  65.000 extra sociale woningen tegen 2020Tegen 2020 zullen 43.000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd en komen er 21.000 sociale koop-woningen en 1.000 sociale kavels bij. Dat heeft de Vlaamse regering vastgelegd in haar nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid. Vlaams volksvertegenwoordigers Veerle Heeren en Joke schauvliege zijn enthousiast over de realisatie van deze belangrijke eis uit het CD&V-verkiezingsprogramma van 2004: Wij vragen al meer dan tien jaar een echt grondenbeleid. Met deze maatregel zullen we bouwen

  opnieuw betaalbaar kunnen maken voor gezinnen in Vlaanderen.Info: [email protected] of [email protected]

  Met zijn Woonzorgdecreet geeft Vlaams minister van Welzijn steven Vanackere ouderen de kans om langer zelfstandig te leven, ook als ze zorgbehoevend worden. In dat nieuw decreet staan zorg op maat en intensere samenwerking tussen thuiszorg en woonzorgcentra cen-traal. Concreet versterkt minister Vanackere de zorg aan huis en creert hij meer dagverzorgingscen-tra, centra voor kortverblijf, herstel-verblijf, nachtopvang, opvang in gastgezinnen Nieuw zijn ook de assistentiewo-ningen. In deze woningen kunnen senioren zelfstandig wonen en genieten van diensten op maat. Het woonzorgcentrum is het rust-huis van de toekomst met aan-dacht voor zorg op maat van elke persoon die er woont of van eenie-der die er een beroep op doet.Info: [email protected], 02 552 64 54JONGCD&V nu al

  naar de stembusDe tweede en laatste ambtspe-riode van JonGCD&V-voorzitter Bert Debrabandere en zijn ploeg zit er zo goed als op. Ten laatste op zaterdag 14 februari 2009 kan je jouw stem uitbrengen voor de ploeg die JonGCD&V minstens tot 2011 politiek zal leiden: de nieuwe nationale voorzitter en zijn of haar nationaal bureau.Beschik je over een brede christen-democratische kijk op de samen-leving en een portie ongebreideld enthousiasme? En wil je meebou-wen aan een geloofwaardig toe-komstproject? Neem dan de hand-schoen op! JonGCD&V verwacht je kandidatuur vr 24 december om 12.00 uur s middags!Het verkiezings- en campagneregle-ment vind je op: www.jongcdenv.be

  Meer noodhulp Oost-Congo dringend nodigMidden november stuurde Belgi acht vluchten met 85 ton nood-hulp naar de ontheemd