Margriet Sitskoorn over Psychologie van Beïnvloeding

download Margriet Sitskoorn over Psychologie van Beïnvloeding

of 49

 • date post

  01-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  756
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Margriet Sitskoorn over Psychologie van Beïnvloeding

 • 1. Blinde vlekken in DNBOns Brein Psychologie van Passies en BenvloedenBenvloeden 22 juni 2012Prof. Dr. Margriet SitskoornUniversiteit van Tilburg

2. Een ontdekkingsreisWelke krachten sturen mij en anderenNaar.Waarom weerstand bij veranderingHeb ik blinde vlekkenHoe kun je hersenen benvloedenen ontwikkelen 3. Laten we beginnenmet een veelHebzuchtvoorkomendesturende kracht. Exemplarisch voor belangrijke krachten in het brein 4. Wat?Wie verzamelt er hier? Van alles en nog wat 5. Wat?Wie verzamelt er hier? Van alles en nog watWaarom is verzamelen zo aantrekkelijk?Omdat het genotsnetwerk in de hersenen gestimuleerdwordt. 6. Laten we hebzucht wat verder evalueren met een spelDictatorspelWat doe je?Enveloppe 10.000 euro Laten we een kleine verandering doorvoeren en zien wat er gebeurt 7. Ultimatumspel (veto) Wat doe je? En waarom? (vanuit gezichtspunt verdeler) 8. De anderHoe voelt degene zichPijnnetwerk (Insula, ACC)die oneerlijk is behandeld?(eerlijke producten, goedUitlegbaar)Wederkerig straffen. Nucleus caudatus (De Quervain et al., 2004)Wat wil je doen als je on-eerlijk behandeld wordt?Genot en pijn reguleren ons gedrag. 9. Genot en pijn reguleren ons gedrag.GenotPIJNDat doen ze ook voor ten aanzien vanwat nobelere doeleinden 10. en dat kan ik u inBekijk het volgende filmpjeeen oogopslag duidelijk en vertel me wat u voeltmaken 11. Empathie Iemand pijn zien hebben activeert ongeveerJe kunt voelen dezelfde hersengebieden als zelf pijn hebbenwat een ander voelt(bv. insula en anterieure cingulate hersenschors) (Singer & Lamm, 2009)Onze hersenen zijn niet alleen egostische hersenen,gericht op eigenbelang,het zijn ook sociale hersenen,gericht op anderen en op hun belang. 12. Prosociaal gedragGevenBeloningsnetwerk(Moll et al. 2006, Harbaugh et al. 2007) Wederkerige eerlijkheid, beloningssysteem, nucl.Trustgame (Tabibnia., et al. 2008)(anderen helpen, samenwerken,caudatus en OFC, positieve reinforcementvertrouwen) Oxytocine (ook door fysieke aanraking, gevoel vanBenvloeden prosociaal gedragcloseness), trustgame blijven investeren Ook dit gedrag stimuleert het genotsnetwerk 13. Pijn, Genot en Overleven Eten (honger, pijn, eten zoeken, eten, genot)Pijn en genot Drinken,motiveren ons om Voortplantenfysiek en sociaal Goederen verzamelen Ontwikkelen, groeien, kennis verzamelengedrag te vertonen Bij de groep horen, eenzaamheiddat belangrijk is om te(oa eerlijk zijn, vriendelijk zijn, statusoverleven verwerven, sociale interactie, enz) 14. Pijn en genot zijn gerelateerd aan de belangrijkstevijf domeinen van sociale interactieStatusSCARF model CertaintyDavid Rock 2008 AutonomyRelatednessFairnessDeze sociale emoties zijn belangrijker dan wat ook, op basisdaarvan wordt besloten bewust en onbewust. 15. Benaderen en vermijdenVermijden Willen,engagedPijnStatusCertainty GenotAutonomyRelatednessFairness 16. Verandering en Pijn VermijdenWillen, engaged Pijn Status GenotCertaintyAutonomyRelatednessFairnessVerandering heeft invloed op deze belangrijkste socialeemotiesen roept vaak angst en vermijdreacties op 17. Pijn, Genot en Overleven Eten (honger, pijn, eten zoeken, eten, genot)Pijn en genot Drinken,motiveren ons om Voortplantenfysiek en sociaal Goederen verzamelengedrag te vertonen Bij de groep horen, Jouw groepEenzaamheid (oa eerlijk zijn, vriendelijk zijn,dat belangrijk is om te sociale status verwerven, imago enz)overleven Maar kunnen we op basis van deze krachten perfect overleven? 18. Nee, een systeem alleen op basis vanpijn en genot werkt niet perfect- Soc. en lich. behoeften Lust vrouw vriend, geld verdelingkunnen strijdig zijn-Blijven schreeuwen ombevrediging ook al niet meer Blijven eten, blijven verzamelennodig voor overleven-KT en LT bevrediging Shoppen ipv probleem aanpakken, alcohol, drugs-Macht doet socialebehoeften vergeten Spullen, luiheid en eenzaamheid Een systeem alleen op basis van basaal pijn en genot leidt tot ongezond gedrag: psychisch en lichamelijk 19. En dat brengt ons bij de PFC,planning, consequenties, sturendoor feedback, inhibitie,abstract denken, complexebeslissingen, flexibiliteit,motivatie, LT denken, LTgeheugen. Creativiteit, maat-schappelijke betrokkenheid,waarden,leiderschap,verantwoordelijkheid 20. Derde kracht: de manager van onze hersenen WijsheidLange termijn denken,goed beslissen, inhibitieZelfinzicht, leren op Prefrontale hersenschorsbasis van feedback enz(Meeks en Jeste 2009) 21. WijsheidOptimale balans tussen de functies van deNeurobiologischeevolutionair oudere hersengebieden (pijn-en genotssysteem) en de nieuweresysteem van wijsheidMeeks en Jeste (2009) gebieden (PFC)Ontwikkelt over tijdPuberteitMaar ook volwassenen worstelen er nog voortdurend mee 22. Wat is wijsheid? 23. Hoe kunnen hersenen zich ontwikkelen?Omdat ze plastisch zijn ze passen zich aan aan de omgevingSynaptogeneseNeurogenesePruning (ruis)Myelinisatiewww.loni.ucla.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html 24. Elke ervaring benvloedt de structuur enFunctie van onze hersenen Gedachtengedrag gevoel 25. Hierdoor ontstaan wetmatigheden in de hersenenGedachten gedraggevoel 26. Als je dit begrijpt en je kent de drijvende krachtenvan de hersenendan kun je machtige tools ontwikkelenom mensen te benvloedenGedachten gedraggevoel 27. Laat ik tot slot nog wat regels uitleggen doorje te benvloeden 28. Ik ga je motoriek benvloedenMulti-taskingTest 29. Multi-taskingParallel Processing Serial ProcessingJe verliest vaardigheid en informatie 30. Benvloeden van aandachtDoor je aandacht te richten verlies je informatie 31. Benvloeden van denkenIk laat je steeds een getal zienTel de getallen in je hoofd bij elkaar open geef me op het eind meteenhardop het antwoord 32. 1000 33. 40 34. 1000 35. 30 36. 1000 37. 20 38. 1000 39. + 10____= 40. 1000 40 1000 30 1000 20 1000 + 10 ____ 4100Ronde getallen hebben sterke invloed op de hersenenVerwachtingen benvloeden je denken 41. Benvloeden van keuzeForcing Ik laat je wat kaarten zien Neem er een in gedachten Vertel me niet welke Ik weet welke want ik dwing je van tevoren tot een keuze 42. Neem een kaart 43. ik heb jouw kaart weggenomen 44. Is je kaart weg?Verwachtingen benvloeden je waarneming 45. Kennis van de krachten, wetten en plasticiteit van dehersenen stelt je in staat de hersenen en het gedragvan anderen en jezelf te benvloeden Dit geeft je enorm veel mogelijkheden Maar ook veel verantwoordelijkheid 46. Wat heeft mij al deze kennis opgeleverd? Welke krachten sturen mij en anderen Waarom weerstand bij verandering AntwoordenJe kunt de hersenen benvloeden en ontwikkelen want ze zijn plastisch Ook jij hebt blinde vlekken en bent te benvloedenGebruik deze kennis om doeltreffend te benvloeden 47. Meer lezen? Nieuw boek over benvloeding september