Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf ·...

22
Literatuur: zoeken en verwijzen Steven Wepster Departement Wiskunde Universiteit Utrecht 5 maart 2019

Transcript of Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf ·...

Page 1: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Literatuur: zoeken en verwijzen

Steven Wepster

Departement WiskundeUniversiteit Utrecht

5 maart 2019

Page 2: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Soorten literatuur

I primair: originele werken, evt in vertaling

I secundair: artikelen etc over originele werken

I tertiair: gebaseerd op secundaire of tertiaire literatuur(bijv: algemeen History of Mathematics boek)

Hoe verder van de bron af, hoe meer filters ertussen zitten.

Page 3: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Voorbeeld van een filter: Boyer over Fangcheng

Page 4: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Literatuur zoeken

I internet (vaak onbetrouwbaar)

I Dictionary of Scientific Biography?

I Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of theMathematical Sciences?

I MathSciNet: database met wiskundeliteratuur

I Website van J.P. Hogendijk

? aanwezig in de Wiskundebibliotheek (studiehoek) en de UB

Page 5: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Naslagwerken bij Wiskunde

Page 6: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Case study: Blaise Pascal

Page 7: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Pascal in de Dictionary of Scientific Biography

Page 8: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

. . . let op de auteur en de bibliografie!

Page 9: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Pascal in de Companion Encyclopedia

Ook hier: let op auteur en bibliografie!

Page 10: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Pascal zoeken op MathSciNet

4. MathSciNet

Page 11: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Pascal op http://www.jphogendijk.nl/gw/gwbib.html

Page 12: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Pascal bij Hk. de Vries

met kopie van de primaire bron!

Page 13: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Verwijzen

I waarom

I wanneer

I hoe

Page 14: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Waarom verwijzen

I Integriteit:wetenschappelijk onderzoek moet verifieerbaar zijn.

I Je laat zien op welke bronnen je je baseert.

I De lezer moet dat kunnen controleren.

I Je vertelt de lezer waar hij meer kan vinden.

Page 15: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Wanneer verwijzen

I Als je je baseert op anderen: verwijzen

I Bij elk citaat moet een heel precieze verwijzing (pagnr!)I Maak altijd duidelijk wie is er aan het woord is:

I geef je informatie van anderen door (citeren, parafraseren)?I voeg je zelf iets toe (nieuwe feiten, interpretatie,. . . )?

I Als je zelf iets toevoegt, wijs daar dan nadrukkelijk op!

I Basisfeiten en algemene kennis hoef je niet te verantwoorden:De Dom is de grootste kerk van Utrecht,Blaise Pascal was een belangrijke Franse wiskundige enfilosoof uit de 17e eeuw.

Page 16: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Wanneer verwijzen

I Als je je baseert op anderen: verwijzen

I Bij elk citaat moet een heel precieze verwijzing (pagnr!)

I Maak altijd duidelijk wie is er aan het woord is:I geef je informatie van anderen door (citeren, parafraseren)?I voeg je zelf iets toe (nieuwe feiten, interpretatie,. . . )?

I Als je zelf iets toevoegt, wijs daar dan nadrukkelijk op!

I Basisfeiten en algemene kennis hoef je niet te verantwoorden:De Dom is de grootste kerk van Utrecht,Blaise Pascal was een belangrijke Franse wiskundige enfilosoof uit de 17e eeuw.

Page 17: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Wanneer verwijzen

I Als je je baseert op anderen: verwijzen

I Bij elk citaat moet een heel precieze verwijzing (pagnr!)I Maak altijd duidelijk wie is er aan het woord is:

I geef je informatie van anderen door (citeren, parafraseren)?I voeg je zelf iets toe (nieuwe feiten, interpretatie,. . . )?

I Als je zelf iets toevoegt, wijs daar dan nadrukkelijk op!

I Basisfeiten en algemene kennis hoef je niet te verantwoorden:De Dom is de grootste kerk van Utrecht,Blaise Pascal was een belangrijke Franse wiskundige enfilosoof uit de 17e eeuw.

Page 18: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Wanneer verwijzen

I Als je je baseert op anderen: verwijzen

I Bij elk citaat moet een heel precieze verwijzing (pagnr!)I Maak altijd duidelijk wie is er aan het woord is:

I geef je informatie van anderen door (citeren, parafraseren)?I voeg je zelf iets toe (nieuwe feiten, interpretatie,. . . )?

I Als je zelf iets toevoegt, wijs daar dan nadrukkelijk op!

I Basisfeiten en algemene kennis hoef je niet te verantwoorden:De Dom is de grootste kerk van Utrecht,Blaise Pascal was een belangrijke Franse wiskundige enfilosoof uit de 17e eeuw.

Page 19: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Wanneer verwijzen

I Als je je baseert op anderen: verwijzen

I Bij elk citaat moet een heel precieze verwijzing (pagnr!)I Maak altijd duidelijk wie is er aan het woord is:

I geef je informatie van anderen door (citeren, parafraseren)?I voeg je zelf iets toe (nieuwe feiten, interpretatie,. . . )?

I Als je zelf iets toevoegt, wijs daar dan nadrukkelijk op!

I Basisfeiten en algemene kennis hoef je niet te verantwoorden:De Dom is de grootste kerk van Utrecht,Blaise Pascal was een belangrijke Franse wiskundige enfilosoof uit de 17e eeuw.

Page 20: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Hoe verwijzen

I In je tekst (of in voetnoot) staat een verwijzing naar debibliografie. Hier moet bijna altijd een pagina- of hoofdstuknrbij.

I Alle bibliografische informatie staat aan het eind van je essayin een bibliografie.

Page 21: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Verwijzen: voorbeeld

Lorem ipsum. Tekst over de stelling van Pascal, meer tekst over destelling van Pascal. Nog meer tekst over de stelling van Pascal.De Vries formuleert de Stelling van Pascal als volgt:

Liggen 6 punten op een kegelsnede, dan vormen zij, inwelke volgorde ook genomen, de hoekpunten van een in-geschreven zeshoek, met 3 paar overstaande zijden; desnijpunten van deze laatste liggen op een rechte lijn. [6,p. 3]

Trouwens, nu we het toch over de stelling van Pascal hebben, wilik ook graag nog even opmerken dat de stelling van Pascal voorhet eerst bij Pascal voorkomt in een pamflet uit ca. 1640.

Page 22: Literatuur: zoeken en verwijzen - Universiteit Utrechtwepst101/wisb382/literatuur.pdf · 2019-03-05 · (ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical

Bibliografie

[1] C. F. Boyer, A History of Mathematics, New York 1968.

[2] J. V. Field, Linear perspective and the projective geometry ofGirard Desargues, Nuncius 2 (1987), 2, pp. 3–40.

[3] J. J. Gray, “Projective Geometry”, in: I. Grattan-Guinness(ed), Companion Encyclopedia of the History and Philosophyof the Mathematical Sciences, hst. 7.6, London 1994.

[4] D. E. Smith, A Source Book in Mathematics, 1929 (Doverreprint 1959).

[5] R. Taton, “Pascal, Blaise” in: C. C. Gillispie (ed), Dictionaryof Scientific Biography, X, 330–343, New York 1974.

[6] Hk. de Vries, Geschiedenis van de stellingen van Pascal enBrianchon, Historische Studien, Deel I, pp. 1–83, Groningen1926.