Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

14
Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Transcript of Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Page 1: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Lespakket VrijheidsbeperkingLes 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Page 2: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Doel

Aan het eind van deze les kun je vertellen hoe je vrijheidsbeperkende maatregelen kunt verminderen.

Page 3: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Wat gaan we bespreken?

• Waarom vrijheidsbeperking verminderen?• Hoe kun je het verminderen.• Meten is weten!

Page 4: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Waarom vrijheidsbeperking verminderen?

Page 5: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Waarom zorgen voor vrijheid?

• Het kan!• Vallen is geen reden voor fixatie.• Fixatie heeft negatieve bijwerkingen.• Er zijn alternatieven.• Rechten van de mens.• Inspectie voor de gezondheidszorg. • Wet Zorg en Dwang.

Page 6: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Minder vrijheidsbeperking kan!Resultaten verbetertrajecten:

• 50% minder fixerende maatregelen in 9 maanden.• Daling gedragsmedicatie.• Valincidenten met letsel en agressie-incidenten nemen

niet toe.Onderzoek (Anna Huizing):

• Mate van fixatie hangt niet af van personele bezetting. • Personeel waarbij meer gefixeerd werd had een hoge

arbeidsnorm/verantwoordelijkheid > minder durven loslaten.

Page 7: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Hoe kun je het verminderen?

Page 8: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

De weg ernaartoeToepassen van kwaliteitscriteria:

• Analyse van de situatie.• Wat is het risico?• Multidisciplinaire overleggen. • Alternatieven zoeken.• Proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit.• Preventie.• Evaluatie.• Rapportage.

Page 9: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Welke alternatieven worden gebruikt?• Niets• Niet-materiële alternatieven

– Anders kijken naar vrijheidsbeperking– Andere benadering en bejegening van cliënten– Activiteiten, dagbesteding– Toezicht huiskamer

• Materiële alternatieven– Extra laag bed– Domotica– Aanpassingen in de omgeving (loopcircuit, tuin)– Heupbeschermers, valhelmen e.d.– Bedboxen– Ballenstoel en ballendeken– Betere zithouding door rolstoelaanpassingen– Etc.

Page 10: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Zoek en vervang?

Page 11: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Hoe kun je het verminderen?

1. Verbieden.2. Beleid van organisatie.3. Bewustwording: meten is weten.4. Cultuuromslag: alle lagen in de organisatie.5. Kennis vergroten in de multidisciplinaire teams en

bij clientvertegenwoordigers.6. Communiceren.7. Ondersteuning: domotica, opleiding personeel,

materialen.

Page 12: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Meten is weten!

Page 13: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’

Meten = (beter) weten

Meetinstructie

Maatregelen op maat

Page 14: Lespakket Vrijheidsbeperking Les 6 : ‘Op weg naar vrijheid’