Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve...

of 20 /20
Konijnen VOEDERS VOOR KONIJNEN

Embed Size (px)

Transcript of Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve...

Page 1: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

KonijnenvoederS voor konijnen

Page 2: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Voeding geïnspireerddoor de natuur

Beste klant,

In 1937 startte de visionaire stichter Prudent Versele een veevoederbedrijf op in het Belgische Deinze. Reeds begin de jaren ‘30 had hij besloten om zich te specialiseren in de productie van samengestelde voeders.

De ‘markt’ antwoordde enthousiast en de merknaam Versele werd algauw synoniem met kwaliteit, consumentgerichtheid en expertise. Ruim 70 jaar later is Versele-Laga een bedrijf met een internationale reputatie in de dierenvoedings- en -verzorgingsindustrie. “Voeding geïnspireerd door de natuur” is voor Versele-Laga dan ook veel meer dan een slogan. Het is een levens- en werkwijze, een boodschap die elke dag met veel enthousiasme in de praktijk wordt gebracht.

Neerhofvoeders van Versele-Laga bestaan uitsluitend uit plantaardige grondstoffen die met de grootste zorg worden geselecteerd. Hun evenwichtige samenstelling garandeert een verbetering van de conditie, de weerstand en de algemene gezondheid van de dieren.

Onze producten worden continu verder ontwikkeld, verfijnd en aangepast, in nauwe samenwerking met voedingsdeskundigen, dierenartsen, universiteiten, onderzoekscentra, kwekers en sportverenigingen. Bovendien is er ons eigen onderzoeksteam, dat nieuwe producten grondig test op smaak, kwaliteit en natuurlijke vertering.

Want alleen het beste is goed genoeg voor uw dieren.

Page 3: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige
Page 4: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige vleesdieren. Met de juiste voeding van Versele-Laga houdt u hen gezond en vitaal. Waarvoor u ze ook wilt gebruiken.

Konijnen

Page 5: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Klasse Volwassengewicht

Rassen KenmeRKen

Kleine & dwergrassen

< 3 kg Hollander, Papillon, KleinChinchilla, Kleurdwerg,Pooltje, …

• Goede vruchtbaarheid• Laag voederverbruik• Trage groei

Middelgroterassen

3 – 5 kg Witte Nieuwzeelander, Thuringer, Witte van Dendermonde,Blauwe van Beveren, …

• Goede vruchtbaarheid• Goede groei tot 2,7 kg• Laag voederverbruik

Grote & reuzenrassen

> 5 kg Vlaamse Reus, Franse Hangoor, Reus van Bouscat, Vlinderkonijn, …

• Vlugge groei• Lagere vruchtbaarheid• Zware lichaamsbouw

Aangepaste voedersvoor specifiekevoedingsbehoeftenElk konijn is anders. Factoren zoals ras en levensfase spelen dan ook een grote rol bij de voedingsbehoefte van uw dieren. Het Cuni-gamma van Versele-Laga bevat tal van uitgebalanceerde voeders voor alle soorten konijnen. Of u uw konijn nu houdt als gezelschaps- of tentoonstellingsdier of enkel omwille van zijn lekker vlees, Cuni is de beste voederoplossing.

indeling Volgens RasElk konijn behoort tot een bepaald ras, dat op zich weer deel uitmaakt van één van de drie gewichts-klassen: kleine & dwergrassen, middelgrote rassen en grote & reuzenrassen. We zetten ze even op een rijtje voor u:

5

Page 6: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

indeling Volgens leVensfaseDe voedingsbehoefte van elk ras wordt bovendien beïnvloed door de levensfase waarin uw konijn zich bevindt. Zo hebben jonge dieren nood aan extra eiwit en energie om evenwichtig op te groeien. Voor volwassen dieren die drachtig zijn of melk produceren, is er dan weer een andere aangepaste voeding nodig.

In het algemeen is er een duidelijk onderscheid tussen twee energiebehoeftes: de basisbehoefte en de verhoogde energiebehoefte.

Voor de basisbehoefte of onderhoudsbehoefte gaan we uit van een konijn dat ‘rust’. Dit houdt in dat het dier zijn lichaamsgewicht behoudt en dat het geen energievereisende stadia zoals intensieve groei, gezamenlijke dracht en lactatie doorloopt. De voedingsstoffen worden dus enkel aangewend voor een normale stofwisseling en voor het behoud van de lichaamstemperatuur. Om aan deze onderhoudsbehoefte te voldoen, is het van groot belang dat de voeding niet te energierijk is. Anders zou uw konijn te vet kunnen worden.

Tips Voor eeN GeZoNde huisVesTiNG

• Zorg voor voldoende verluchting. Een laag ammoniakgehalte bevordert de gezondheid en voorkomt eventuele ademhalingsproblemen. Probeer wel tocht te vermijden.

• Vermijd hoge temperaturen in het konijnenhok. Een konijn kan immers niet zweten. Het verwijdert warmte enkel door verhoging van het ademhalingsritme en door de uitzetting van de bloedvaten in de oren. Een temperatuur tussen 14° en 18°C is aan te raden.

• Een konijnenhok heeft bij voorkeur een hoge luchtvochtigheid (60 tot 80%). Probeer schommelingen te vermijden.

• Reinig de voederbakjes regelmatig tegen schimmelvorming en verwijder mest en urine.

• Voorzie voldoende licht om het bioritme en de voortplantingscyclus van het konijn optimaal te stimuleren. Bij voedsters is 16 uur licht de norm.

• Voorkom besmettingen door contact met insecten en ongedierte te voorkomen.

6

Page 7: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Naast de onderhoudsperiode zijn er nog een aantal bijkomende situaties waarbij het voederen met energierijke voeders af te raden is:

• Stress: jonge konijntjes die gespeend moeten worden of konijnen die deelnemen aan tentoonstellingen ervaren deze situaties vaak als stresserend.

• Te vet geworden dieren kunnen weer in optimale conditie gebracht worden door het energieaanbod in de voeding te beperken.

• Groei gespeende konijnen: het spenen van uw konijn gaat samen met de overschakeling van melk naar een korrel. Deze korrel moet licht verteerbaar en mag niet te energierijk zijn.

• Voedsters in een extensief kweeksysteem worden pas opnieuw gedekt nadat de jongen van de vorige worp gespeend zijn. Lactatie en dracht vallen dus nooit samen, maar volgen elkaar op.

• Rammen in periodes van dekking: voor de aanmaak van sperma zal de ram bijkomende voedingsstoffen tot zich nemen. Het is belangrijk dat hij dit op een continue manier doet en dat hij gedurende deze hele periode over niet al te energierijke voeders beschikt.

Het is algemeen geweten dat het spijsverteringskanaal van konijnen zeer gevoelig is en konijnen vaak te lijden hebben van darmstoornissen. Het is dan ook zeer belangrijk om ze enkel te voeden met vezelrijke voeders. Alleen zo kan hun spijsvertering vlot verlopen.

Bij een verhoogde energiebehoefte heeft uw konijn nood aan energie- en eiwitrijk voeder van de beste kwaliteit. Hoe sterker de overeenkomst tussen de aanwezige voedingsstoffen in het voeder en de benodigde voedingsstoffen, hoe minder voeder er nodig is om aan deze behoefte te voldoen.

In de volgende situaties voedert u uw konijnen het best met energierijk voeder:

• Intensieve groei (vlees): indien u uw konijn snel wilt doen opgroeien en zeker wilt zijn van een mooie vleesaanzet.

• Voorbereiding op tentoonstellingen: raskonijnen kunnen in topconditie worden gebracht met een hoogkwalitatief voeder. Dit merkt u meteen aan hun glanzende vacht, goede lichaamsbouw en sterke vitaliteit.

• Voedsters in een intensief kweeksysteem worden opnieuw gedekt voor het spenen van het vorige nest jongen. Hierdoor zal de voedster in eenzelfde periode zowel in dracht als in lactatie zijn.

7

Page 8: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige
Page 9: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Het Cuni-gamma van Versele-Laga voorziet een aangepast voeder voor elke energiebehoefte. Daarom bevatten onze konijnenvoeders enkel de allerbeste ingrediënten. Zo blijft - naast een evenwichtige samenstelling - ook de kwaliteit gewaarborgd.

cuni fit 5 Kg // 25 KgeVeNWichTiG VeZeLrijk basisVoeder Voor aLLe koNijNeNCuni Fit is een evenwichtig en vezelrijk basisvoeder. De korrel is samengesteld uit 100% natuurlijke grondstoffen en verrijkt met Fructo-oligosachariden (Fos) die een gezonde darmflora stimuleren. Bevat geen coccidiostaticum. 5 kG arT. Nr. 461015 - eaN 5410340610152 25 kG arT. Nr. 461017 - eaN 5410340610176

cuni fit Plus 25 KgeVeNWichTiG VeZeLrijk basisVoeder Voor aLLe koNijNeN meT coccidiosTaTicumCuni Fit Plus is een evenwichtig en vezelrijk basisvoer voor uw konijnen. De korrel is samengesteld uit 100% natuurlijke grondstoffen en verrijkt met Fructo-Oligosachariden (Fos). deze stimuleren een gezonde darmflora. bevat in de vorm van robenine een coccidiostaticum dat gevoelige dieren beschermt tegen coccidiose. 25 kG arT. Nr. 461014 - eaN 5410340610145

Cuni

Fos aan de voeders cuni Fit en cuni Fit plus wordt Florastimul of Fos (Fructo-oligosachariden) toegevoegd. Deze mengeling van een aantal prebiotica zoals suikers, glucose- en fructosecomponenten wordt bekomen door fermentatie. Ook in de natuur komen deze suikers veel voor: in groenten en fruit zoals uien, bananen, asperges… Ze worden niet verteerd in de darm van uw konijn maar fungeren als energiebron om de slechte bacteriën in de darm te onderdrukken. Het resultaat: een betere vertering met heel wat minder darmproblemen.

9

Page 10: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

coccidiosTaTicumEen coccidiostaticum beschermt uw konijnen tegen coccidiose, een ziekte die wordt veroorzaakt door kleine, eencellige parasieten die in de darmwand of in de galgangwand leven. Praktisch alle konijnen zijn drager van deze parasiet. Raadpleeg zeker een dierenarts indien uw konijn volgende symptomen vertoont: dikke buik, diarree, verminderde eetlust, vermagering en uiteindelijk sterfte. In onze voeders gebruiken we vaak een coccidiostaticum om het risico op een uitbraak van deze ziekte te verminderen.

cuni toP 25 KgeNerGeTisch eN eiWiTrijk Voeder meT hooG GehaLTe aaN VeZeLscuni Top is een energie- en eiwitrijk voeder geschikt voor konijnen met een verhoogde energiebehoefte. De korrels zijn samengesteld uit 100% natuurlijke grondstoffen en zijn verrijkt met een kruidenmengsel voor een verhoogde weerstand. Geschikt voor een natuurlijke kweekwijze door afwezigheid van een coccidostaticum of andere additieven.

25 kG arT. Nr. 461013 - eaN 5410340610138

cuni toP Plus 25 KgeNerGeTisch eN eiWiTrijk Voeder meT hooG GehaLTe aaN VeZeLs eN coccidiosTaTicumcuni Top plus is een energie- en eiwitrijk voeder geschikt voor konijnen met een verhoogde energiebehoefte. De korrels zijn samengesteld uit 100% natuurlijke grondstoffen en zijn verrijkt met een kruidenmengsel voor een verhoogde weerstand. Bevat een coccidiostaticum.

25 kG arT. Nr. 461012 - eaN 5410340610121

10

Page 11: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

cuni gRan 20 KgVoLLediG diereNVoeder Voor koNijNeN besTaaNde uiT eeN meNGeLiNG VaN korreLs, VLokkeN eN GraNeNDeze mengeling van konijnenkorrels met vlokken en granen zoals maïs, lijnzaad, zonnebloempitten… brengt de nodige variatie in de voeding van uw konijnen. cuni Gran bestaat uit 100% natuurlijke grondstoffen en is energierijk door een hoog gehalte aan natuurlijke suikers en zetmeel. Bevat geen coccidiostaticum.

20 kG arT. Nr. 461041 - eaN 5410340610411

cuni extRa 25 KgVoLLediG eN VeZeLrijk Voeder meT exTra ViTamiNes eN miNeraLeNAanvullende konijnenkorrel te voederen naast ruwvoeders zoals gras, hooi, graan of groenteresten. Deze korrel heeft een verhoogd eiwitgehalte, waardoor voedingstekorten aangevuld kunnen worden. 25 kG arT. Nr. 461011 - eaN 5410340610114

cuni fit cuni gRan

cuni extRa

11

Page 12: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige
Page 13: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Wanneer welkevoeders geven?

Ras Volwassengewicht

eneRgiebehoefte aangewezen VoedeR

Kleine & dwergrassen

< 3 kg Basisbehoefte Cuni Fit (Plus)

Verhoogde energie cuni Top (plus)

Middelgroterassen

3 – 5 kg Basisbehoefte Cuni Fit (Plus)

Verhoogde energie cuni Top (plus)

Grote & reuzenrassen

> 5 kg Basisbehoefte cuni Top (plus)

Verhoogde energie cuni Top (plus)

Alle rassen Midden cuni Gran

Basisbehoefte Cuni Extra

VoediNGsTips Voor koNijNeN

• controleer of uw konijn voldoende eet. Zieke dieren of dieren in slechte conditie herkent u aan een verminderde eetlust.

• Geef uw konijnen steeds hooi van goede kwaliteit dat droog, groen en stofarm is. Vermijd niet-commercieel groenvoer. Dit kan besmet zijn door wilde konijnen of

verontreinigd zijn door landbouwsproeistoffen.

• konijnen nemen ongeveer dubbel zoveel water op als voedsel. Zorg dan ook steeds voor vers en voldoende water in een drinkfles. Vermijd drinkbakjes, want die kunnen snel worden omgestoten.

Zoals eerder vermeld, hangt de geschikte voeding af van het ras van uw konijn en zijn energiebehoefte. Raadpleeg onderstaande tabel om te zien wanneer u welk voeder moet toedienen.

13

Page 14: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige
Page 15: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

Tips Voor eeN Goede kWeek

• Hoe sneller de jongen vast voedsel opnemen, des te vlotter het speenproces.

• Zorg voor een onbeperkte voeding van rammen in periodes van dekking.

• Laat de voedster dekken in het hok van de ram en niet omgekeerd.

Hoeveeleten konijnen?

Om uw konijn optimaal in conditie te houden, moet u het tijdens de verschillende levensfasen gemiddeld het volgende voederen:

VooR het sPenenDe eerste 18, 19 dagen leven jonge konijntjes alleen van moedermelk. Naarmate de melkproductie van de voedster afneemt, zullen de jongen op zoek gaan naar vast voedsel. Vanaf een leeftijd van 3 weken zullen zij starten met het vlot opnemen van vast voedsel. Deze omschakeling van melk naar voedsel wordt het spenen genoemd en moet zo vlot mogelijk verlopen.

De dagelijks opgenomen hoeveelheid voeder is sterk afhankelijk van de levensfase waarin uw konijn zich bevindt. Meestal is de voederopname een goede indicatie voor de algemene conditie van uw konijn. Indien uw konijn dus onvoldoende eetlust heeft, is dit vaak een voorteken van een onderliggend probleem. Hou dus steeds in de gaten hoeveel uw konijn eet.

15

Page 16: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

na het sPenenIn de weken na het spenen zullen de jonge konijntjes zich snel ontwikkelen. Ook de voederopname zal dan stijgen. Bij een regelmatige ontwikkeling zal de snelste groei optreden in week 7-8. Onderstaande tabel toont aan hoeveel kilogram voeder een jong konijn moet opnemen om 1 kg aan lichaamsgewicht te winnen.

Jonge VoedsteRsjonge voedsters voor de kweek en het werpen van jonge konijntjes zullen tussen de leeftijd van 11 en 16 weken een verhoogde voederopname van 150 tot 200 gram per dag hebben. Na de dekking houden ze deze voederopname aan tot ze hoogdrachtig zijn. De laatste week van de dracht neemt de voederopname sterk af tot ongeveer 60 gram 2 dagen voor het werpen. er zijn zelfs voedsters die niets meer eten in de laatste dagen voor het werpen.

leeftiJd (dagen)

gewicht(g)

gRoei(g/dag)

VoedeRoPname(g/dag)

VoedeRomzet

28-35 670 - 910 +/- 34 +/- 55 1,6

35-42 910 - 1165 +/- 36,5 +/- 73 2,0

42-49 1165 - 1425 +/- 37,1 +/- 98 2,64

49-56 1425 - 1690 +/- 38 +/- 110 2,9

56-63 1690 - 1965 +/- 39,3 +/- 125 3,18

63-70 1965 - 2245 +/- 40 +/- 130 3,25

70-77 2245 - 2515 +/- 38,6 +/- 150 3,85

77-84 2515 - 2760 +/- 35,4 +/- 151 4,3

16

Page 17: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

RammenDe voederopname van mannelijke konijnen of rammen (rammelaars) hangt sterk af van de soort. Zo zullen vleesrammen meer voeder opnemen dan gewone rammen. rammen nemen tijdens hun groei gemiddeld tot 220 gram voeder per dag op. eens volgroeid, blijven ze tot 160 gram perdag opnemen.

VoedsteRs tiJdens lactatieBij de voedster zal de melkproductie opbouwen tot een piek om vervolgens weer af te zwakken. Om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen, zullen voedsters meer voeders beginnen op te nemen, gaande van 240 gram per dag na het werpen tot 440 gram per dag op het moment van de piek in de melkproductie. Voedsters met veel jongen kunnen zelfs tot een halve kilo voeding per dag opnemen.

Volwassen KoniJnenEen volwassen konijn dat niet wordt gebruikt voor de kweek of voor het dekken, zal gemiddeld 150 gram voeder per dag tot zich nemen.

(bron: ir. L. Maertens – Merelbeke, België)

Tips om ZiekTes Te VermijdeN

• Probeer niet om het even welk medicijn uit op uw dieren. Raadpleeg steeds een dierenarts.

• Voorkomen is beter dan genezen. Koop gezonde dieren en weer ziektekiemen uit uw stal. Vermijd hierbij contact met wilde dieren, vuile transportkisten of andere onbekende dieren.

• Probeer de klimaatomstandigheden in het hok altijd zo optimaal mogelijk te houden.

• Controleer uw dieren zorgvuldig in de weken na een tentoonstelling.

17

Page 18: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

100% Vegetal uitsluitend samengesteld met hoogwaardige, geselecteerdeplantaardige ingrediënten.

Florastimul Toevoeging van prebiotica die de gezondheidsondersteunende darmbacteriën stimuleren en de ziekteverwekkende bacteriën onderdrukken.

Omega 3/6 Hoge gehaltes essentiële vetzuren voor omega-3-rijk vlees die uw gezondheid ondersteunen en uw cholesterol helpen beheersen.

Opti-Coat Extra toevoeging van essentiële vetzuren, vitamines en zink voor een glanzend haarkleed.

Ruw

eiw

it

Ruw

vet

Ruw

e ce

lsto

f

Ruw

e as

Vita

min

e A

I.E./k

g

Vita

min

e D3

I.E./k

g

Vita

min

e E

I.E./k

g

kope

rm

g/kg

KoniJnen

cuNi FiT 15,5% 3,5% 15% 7,5% 10000 1500 150 8

cuNi FiT pLus 16,5% 3% 15% 9% 12500 1000 150 10

cuNi Top 16,6% 3% 16% 6,5% 10000 1500 149 8

cuNi Top pLus 17% 3% 15,5% 7,5% 12500 1000 150 10

cuNi GraN 15,3% 3,5% 13% 8% 10000 2000 25 10

cuNi exTra 18,9% 3% 18% 12% 22500 4500 18

Voedingstabel

18

Page 19: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

PluimveevoederS voor kippen, kalkoenen, parkvogelS, loopvogelS & watervogelS

NeerhofvoedersVersele-Laga biedt een volledig gamma neerhofvoeders aan.

Herkauwers EN ANDERE HOBByDIEREN

voederS voor Schapen, geiten,herten & hobbyvarkenS

Sierduiven

voederS voor Sierduiven

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: www.versele-laga.com

Page 20: Konijnen - horta.org · Konijnen zijn een echte meerwaarde voor uw tuin én huis. Naast lieve huisdieren om te vertroetelen, zijn ze ook ideaal als tentoonstellings- of als sappige

VeRsele-laga nvKapellestraat 709800 Deinze - België

t +32 9 381 32 00f +32 9 386 85 13

www.versele-laga.com NLd - 03/2011 - arT. Nr. 408221

5 410340 082218