Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

10

Click here to load reader

Transcript of Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Page 1: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Juridische structuren

Intergemeentelijke samenwerking & Openbare bibliotheken

11 december 2009

Heusden - Zolder

Page 2: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

DECREET HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

4 mogelijke juridische structuren :

1. Zonder rechtspersoonlijkheid

Interlokale vereniging

2. Met rechtspersoonlijkheid

Projectvereniging

Dienstverlenende vereniging

Opdrachthoudende vereniging

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 3: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Interlokale Vereniging• Deelname gemeenten e.a. rechtspersonen

• Doel : samenwerking (zonder RP), geen personeelsverband, 1 beherende gemeente kan ‘detacheren’ naar Interlokale Vereniging

• Toetreding = beslissing GR

• Oprichting d.m.v. statutaire overeenkomst

• Beheerscomité : afgevaardigde van elke GR (burgemeester, schepen, GR-lid) staat in voor dagelijkse werking op basis van Huishoudelijk Reglement

• Geen beheersoverdracht !! Gemeente beslist over beleid, beheerscomité voert uit

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 4: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Projectvereniging• Deelname gemeenten, provincies e.a. publieke rechtspersonen

• Doel : samenwerking mét RP voor project in één of meer inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen

• Toetreding = beslissing GR, PR … d.m.v. oprichtingsakte

• Geen beheersoverdracht !! Gemeente beslist over beleid, RvB projectvereniging bewaakt uitvoering

• Andere juridische kenmerken zie decreet IGS of vennootschapswetgeving. NB Maatschappelijke zetel gemeentelijk eigendom! Onderscheid mogelijk administratieve zetel

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 5: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Dienstverlenende vereniging• Deelname gemeenten, provincies, zuiver publieke rechtspersonen

• Samenwerking mét RP voor ondersteunende dienst, evt. verschillende maar inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen

• Overlegorgaan voor Installatie en Oprichtingsaktemotivering, bestuursplan, ondernemingsplan;

• Toetreding = beslissing GR, PR, RvB …

• Geen beheersoverdracht ! Gemeente beslist over beleid, RvB en AV bewaken uitvoering

• Andere juridische kenmerken zie decreet IGS of vennootschapswetgeving

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 6: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Opdrachthoudende vereniging• Deelname gemeenten, provincies, zuiver publieke rechtspersonen

• Samenwerking mét RP voor uitvoering van één of meer bevoegdheden, voor één of meer inhoudelijk en functioneel samenhangende beleidsdomeinen

• Overlegorgaan voor installatie en oprichtingsaktemotivering, bestuursplan, ondernemingsplan;

• Toetreding = beslissing GR, PR, RvB …

• Met beheersoverdracht ! Vereniging beslist en voert uit; RvB en AV bewaken uitvoering

• Andere juridische kenmerken zie decreet IGS of vennootschapswetgeving

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 7: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Bruikbare juridische structuren voor OB’sInterlokale Vereniging

• dit is de eenvoudigste vorm

• heeft geen rechtspersoonlijkheid

• heeft als doel een welbepaald project van gemeentelijk belang te realiseren

• op basis van een overeenkomst tussen de gemeenten en een huishoudelijk reglement

• de overeenkomst bevat bepalingen omtrent duurtijd, eventuele verlenging, …

• eventueel kan gewerkt worden met een “Beherende Gemeente”

• geen decretale belemmering (brief Vlaamse Gemeenschap d.d. 19 januari 2004)

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Page 8: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Projectvereniging

• minder eenvoudige vorm

• met rechtspersoonlijkheid

• wordt opgericht bij akte (binnen de 30 dagen aan de toezichthoudende overheid voor te leggen)

• moet beschikken over een accountant

• accountant controleert financiële toestand en voert boekhouding overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen

• voor een periode van ten hoogste 6 jaar

• kan opeenvolgende keren verlengd worden

•tijdens de vastgestelde duur is geen uittreding mogelijk

Page 9: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Dienstverlenende of Opdrachthoudende vereniging

• Zeer zware constructie

• Overkill voor gewone bibliotheeksamenwerking

• MAAR

• maak gebruik van opportuniteiten

• mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande constructies

Page 10: Juridische Structuren voor intergemeentelijke samenwerking

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Joris Eeraerts - Beleidsmedewerker Bibliotheken

[email protected]