Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de...

5
Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht Email du Jaarverslag D [email protected] URL www.duurzaamheidskringbaren Duurzaamheidskrin ndrecht.nl «Organization» ng 2013

Transcript of Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de...

Page 1: Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht Email [email protected]

Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013

[email protected] URL www.duurzaamheidskringbarendrecht.nl

Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013

URL www.duurzaamheidskringbarendrecht.nl

«Organization»

Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013

Page 2: Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht

Jaarverslag 2013 1

Introductie

De samenwerking in de Duurzaamheidskring Barendrecht is gelanceerd tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 11-11-11. Partners zijn enthousiast en zien de urgentie van duurzame ontwikkeling in. Velen zijn actief op het gebied van duurzaamheid en de tijd is rijp voor verdere verandering. Na 2011 zijn er met de leden van de Duurzaamheidskring de eerste initiatieven opgezet. Opmerkelijk is de energie die hierbij vrij komt, waarbij van schaarste geen sprake lijkt te zijn. Dit willen we de komende jaren blijvend stimuleren. Hierbij bieden wij het jaarverslag 2013 aan, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de activiteiten en financiën. Een van de uitgangspunten hierbij is om de bijdrage van de leden zo laag mogelijk te houden en de uitgaven dus ook beperkt te houden. Organisatie van bijeenkomsten geschied zoveel mogelijk met ‘gesloten beurzen’.

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht

De Duurzaamheidskring Barendrecht, het netwerk van Barendrechtse bedrijven (gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en individuele inwoners dat zich inzet voor een sociaal en economisch Barendrecht Wat is de Duurzaamheidskring De Duurzaamheidskring Barendrecht is een actieve stichting die leden in staat stelt elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer en die het delen van kennis en ervaring ter bevordering van een duurzaam Barendrecht stimuleert. De Duurzaamheidskring is op 11 november 2011 van start gegaan en heeft inmiddels ruim 70 leden die zich voor een concrete aanpak hebben uitgesproken. In de Duurzaamheidskring zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, (gemeentelijke) instellingen en vrijwilligers. De essentie De essentie is dat de leden van Duurzaamheidskring Barendrecht door samenwerking vaker en sneller hun duurzame doelen bereiken dan wanneer iedere organisatie of persoon dit op eigen kracht zou doen. Een duurzaam Barendrecht gaat duidelijk verder dan uitsluitend het terugdringen van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld energiebesparing, het gebruik van duurzaam opgewekte energie of duurzamere producten of diensten in te kopen. Ook het verbeteren van de sociale samenhang van onze Barendrechtse samenleving is van groot belang in een tijd dat overheidsinstellingen financieel tot minder in staat zijn. Netwerk Daarom is het opbouwen van een netwerk en het onderling delen van kennis en ervaring essentieel om tot nieuwe inzichten, ideeën en praktisch uitvoerbare plannen en projecten te komen. Kernwaarden Duurzaamheidskring Barendrecht:

• samenwerken

• inspireren

• stimuleren

• no-nonsense aanpak

• betrokkenheid Activiteiten

Page 3: Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht

Jaarverslag 2013 2

Voor de leden van de Duurzaamheidskring Barendrecht worden er drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Door te netwerken, van elkaar te leren en gezamenlijke projecten op te pakken willen we bijdragen aan een Duurzaam Barendrecht. Daarnaast wordt er de jaarlijkse conferentie georganiseerd, waar u door prominente duurzame sprekers wordt geïnspireerd en geïnformeerd. In 2011 en 2012 hebben Jan Rotmans, Maurits Groen, Thomas Rau en Annemarie Rakhorst Barendrechtse partners meegenomen in het verhaal over de (economisch) nut, noodzaak en leuke uitdaging van het samenwerken aan een duurzaam Barendrecht. Tijdens deze jaarlijkse conferentie wordt tevens de Rabobank Duurzaamheidsprijs uitgereikt. In 2013 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste twee bijeenkomsten stonden in het teken van ’duurzame mobiliteit en energie’ en ‘duurzame voedsel en duurzame verlichting’. Deze bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door Auto Indumij Barendrecht en CSG Calvijn Groene Hart Barendrecht. De derde bijeenkomst is de GreensParade conferentie met als onderwerp ‘Duurzaamheid: sociaal wenselijk of economisch noodzakelijk?’. Tot slot is het jaar afgesloten met de netwerkconferentie in Theater het Kruispunt met als inspirerende spreker Ruud Koornstra. Ruim 150 partners waren aanwezig. Bestuur Duurzaamheidskring Barendrecht Voorzitter: de heer B.J. Nootenboom Wethouder Duurzaamheid Gemeente Barendrecht Secretaris: de heer J.W. van Hellemond Directeur Velo Beheer Penningmeester: de heer A.J.A. de Beer Directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Bestuurslid: mevrouw M.B. van Leeuwen Directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht Bestuurslid: de heer E. Oudshoorn Business Manager Synorga Jury Rabobank Duurzaamheidsprijs De heer S. van der Worm, Wenken.nl Mevrouw T. de Jonge, Farfalla Service Mevrouw N. de Bondt, De Bondt Grafimedia Communicatie De heer H, Ferdinandus, GreensParade Buro Duurzaamheidskring Barendrecht De heer A. van Rossem Mevrouw J. Rombouts

Succesverhalen

Sinds de oprichting op 11-11-11 zijn er vele mooie en duurzame initiatieven ontplooid binnen of in samenwerking met de Duurzaamheidskring Barendrecht. Voorbeelden hiervan zijn: Plaatsing kandidaten bij bureau Duurzaamheidskring succes Het bureau voert de administratieve werkzaamheden uit voor de Duurzaamheidskring en bestaat uit medewerkers van de gemeente Barendrecht. Het laatste jaar is het buro ondersteund door Barendrechtse kandidaten die werkzoekenden zijn. Op deze manier wordt het buro ondersteund, en worden burgers met een bijstandspositie de mogelijkheid geboden ervaring op te doen en hun succes op de arbeidsmarkt te vergroten. En met succes! De eerste twee kandidaten hebben een nieuwe baan.

Greensparade In 2012 en 2013 vonden respectievelijk de eerste en tweede editie van het Greensparade-festival plaats. Dankzij de samenwerking met partners en vrijwilligers was het met recht een succes te noemen! Het evenement trok dit jaar ca. 6000 bezoekers. Het jaarlijkse festival heeft tot doel om op een vrolijke en toegankelijke manier gezond leven, eten en drinken en duurzaamheid te promoten. Op naar editie 2014!

Page 4: Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht

Jaarverslag 2013 3

De KOOS groep Samen woningen energiezuinig maken. Dat is het idee achter de KOOS groep, een lokale coöperatie waarin Barendrechtse bedrijven en onze bank hun krachten en producten bundelen in één initiatief. Met het Duurzaam Woonpakket van de Koos Groep worden burgers voorzien van een totaal advies betreffende energiezuinig wonen. Prijsvraag energie besparen Stichting Milieu Dichterbij en Zon & Zo Duurzame Oplossingen B.V. hebben een prijsvraag uitgeschreven. Voor basisscholieren die de leukste en origineelste actie verzonnen om energie te besparen, stelde firma Zon & Zo een set van 6 zonnepanelen ter waarde van € 5.000,- beschikbaar, inclusief installatie en bijbehorende software. Samenwerking Agrofood Op basis van een subsidie van de provincie Zuid-Holland is in 2013 gestart met uitvoering van de Quick scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie het duurzaamheidniveau te verbeteren. Zowel maatregelen die interessant zijn voor individuele bedrijven als die alleen collectief haalbaar zijn, worden in beeld gebracht. Vervoersscans De gemeente Barendrecht is samen met de Stadsregio Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond een programma gestart om bedrijven in Barendrecht te helpen bij het verduurzamen van de logistiek. Er wordt gekeken naar een individuele en gezamenlijke benadering.. De scan wordt uitgevoerd door een logistiek adviesbureau. Per verbetermaatregel worden de besparingen (emissies, kosten, vervoerbewegingen) berekend. De resultaten van de scan worden vastgelegd in een vervoerplan. Met dit plan kan worden aangetoond dat het bedrijf serieus werk heeft gemaakt van het terugdringen van de verkeersemissies en dat wordt gewerkt om het bereikbaar houden van Barendrecht Energiemeters Een gemiddeld huishouden verspilt ongeveer 14 procent elektriciteit. Daarnaast krijgen we met z’n allen steeds meer apparaten gadgets in huis die allemaal elektriciteit verbruiken. Gemidddeld hebben we er zo’n 68 in huis. Met het beschikbaar stellen van energiemeters willen we laten zien dat een gemiddelde elektriciteitsbesparing van 10 tot 20 procent goed haalbaar is. Dankzij een donatie van het Cooperatiefonds van de Rabobank heeft de Duurzaamheidskring Barendrecht 50 energiemeters kunnen aanschaffen. Deze worden actief gebruikt door leden, voor klanten maar ook om wedstrijden te organiseren op een school. Rabobank Duurzaamheidsprijs Elk jaar willen wij een persoon, die zich heeft onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, in het zonnetje zetten met het uitreiken van de Rabobank Duurzaamheidsprijs op de jaarlijkse conferentie van de Duurzaamheidskring Barendrecht. In 2011 ontving De Bondt Grafimedia de prijs en in 2012 aan de initiatiefnemers van Moestuin Rijk. Op 10 december 2013 is de Rabobank Duurzaamheidsprijs uitgereikt aan het Edudelta college. De school kreeg de prijs voor zijn inzet voor de realisatie van het project Stadslandbouw. Website Duurzaamheidskring De website is ontwikkeld en wordt onthouden door Anode Energie. Op deze website vindt u de leden en bijvoorbeeld de activiteiten. Heeft u dus een uitgevoerd project / activiteit geef dit aan het buro, zodat het op de website benoemd kan worden. Velo beheer eerste CO2 neutrale pand De leden zijn actief op het gebied van duurzaamheid, zoals Velo Beheer. Met een omvangrijke zonnepaneelinstallatie realiseert vastgoedexploitant Velo Beheer het eerste energieneutrale kantoorpand in Barendrecht. De organisatie ziet milieuvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk bewust ondernemen als prioriteit. De tachtig zonnepanelen, in combinatie met diverse duurzaamheidtoepassingen, maken dat de organisatie haar eigen pand volledig CO2 neutraal heeft gemaakt.

Page 5: Jaarverslag Duurzaamheidskring 2013...scan Bedrijventerrein Oost, door IMC, een van de leden van de Duurzaamheidskring. De mogelijkheden worden verkend om met duurzame energiebronnen

Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht

Jaarverslag 2013 4

28 nieuwe leden De volgende leden hebben wij welkom geheten vanaf 1 januari 2013: Prima Office, CSG Calvijn Groene Hart, Makro Barendrecht, Patricia van Boven, IKEA Barendrecht, Dirry Ontwerpt, Glashandel Emmery, Groener Gras Producties, Garagebedrijf Huijgen, Architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts & Overduin, Biolab, Digisource, U-Build, Lurfs Engineering, Zeynep Metindogan-Orbay, Barendrecht Energie, Luminesense, Baan Bedrijfskleding, Nootenboom Sport, VAC Barendrecht, Sap-Gerdzen, Stichting De Kleine Duiker, Edudelta College, Groenbestel, In ’t Hout & de Wilde, Technische Unie, Nieuwe waterweg BV.

Financieel overzicht

Lasten Bedrag

Energiemeters 3.959,73

Bijdrage GreensParade 300

Kosten conferentie 12.117,19

Administratie en bureaukosten 213,20

Totaal 16.590,12

Baten Bedrag

Contributies leden 2013 9.270

Bijdrage Rabobank Cooperatiefonds 3.477,50

Bijdrage Koos Groep energiemeters 482,23

Sponsoring conferentie 2013 9.377,50

Totaal 22.607,23

Resultaat 6.017,11

Debet Credit

Algemene reserve 6.017,11 Liquide middelen 6.017,11