INTELLIGENTIE IN WATER- NETWERKEN...INTELLIGENTIE IN WATER-NETWERKEN Van idee tot business...

of 2 /2
INTELLIGENTIE IN WATER- NETWERKEN VAN IDEE TOT BUSINESS OPPORTUNITEIT IN 6 MAANDEN CO-CREATIETRAJECT WATER-WISE SOCIETY Een water-wise society bereik je wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen. In dit traject zoeken we samen naar intelligente upgrades en business opportuniteiten binnen de waternetwerken. Dit omvat zowel slimme adaptatiemaatregelen, innovatieve samenwerkingen, alsook IoT-oplossingen (Internet of Things). VITO biedt haar expertise aan in: » de opbouw en het beheer van monitoringssystemen » het verwerken en visualiseren van grote datastromen » watermanagement op residentiële en industriële sites » het introduceren van adaptieve maatregelen (nature based solutions) » het modelleren van kwantiteit en kwaliteit van (grond)waterstromen We zoeken onder meer watertechnologen en -experten, sensor bouwers en IoT-specialisten, designers en architecten, stadsontwikkelaars & -vertegenwoordigers, lokale-, stedelijke- en precisie-landbouwers, … Is geen ‘water’ je te diep, neem dan contact op met ons! Ter inspiratie stellen we volgende ideeën voor: BEDRIJF VAN DE TOEKOMST Implementatie van meerdere watermeters en sensoren in productieprocessen laat bedrijven hun verbruik helder visualiseren en op inno- vatieve en intelligente wijze beheren én sturen. ADAPTIEVE STEDEN Klimaatsverandering is een feit. Steden zijn ver- plicht zich aan te passen aan watertekorten of -overvloed, via een smart waternetwerkbeheer en adaptatieplannen. LOKALE VOEDSELPRODUCTIE Kleinschalige landbouw is in opmars. Optimali- satie in grondstoffen-, energie- en watergebruik is vereist. Slimme monitoring en symbiose met steden en industrie vormen duurzame op- lossingen.

Embed Size (px)

Transcript of INTELLIGENTIE IN WATER- NETWERKEN...INTELLIGENTIE IN WATER-NETWERKEN Van idee tot business...

 • INTELLIGENTIE IN WATER-NETWERKENVan idee tot business opportuniteit in 6 maanden

  Co-CreatietrajeCt water-wise soCietyEen water-wise society bereik je wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen. In dit traject zoeken we samen naar intelligente upgrades en business opportuniteiten binnen de waternetwerken. Dit omvat zowel slimme adaptatiemaatregelen, innovatieve samenwerkingen, alsook IoT-oplossingen (Internet of Things).

  VITO biedt haar expertise aan in:

  » de opbouw en het beheer van monitoringssystemen » het verwerken en visualiseren van grote datastromen » watermanagement op residentiële en industriële sites » het introduceren van adaptieve maatregelen (nature based solutions) » het modelleren van kwantiteit en kwaliteit van (grond)waterstromen

  We zoeken onder meer watertechnologen en -experten, sensor bouwers en IoT-specialisten, designers en architecten, stads ontwikkelaars & -vertegenwoordigers, lokale-, stedelijke- en precisie-landbouwers, …

  Is geen ‘water’ je te diep, neem dan contact op met ons!Ter inspiratie stellen we volgende ideeën voor:

  bedrijf Van de toekomst

  Implementatie van meerdere watermeters en sensoren in productieprocessen laat bedrijven hun verbruik helder visualiseren en op inno-vatieve en intelligente wijze beheren én sturen.

  adaptieVe steden

  Klimaatsverandering is een feit. Steden zijn ver-plicht zich aan te passen aan watertekorten of -overvloed, via een smart waternetwerkbeheer en adaptatieplannen.

  LokaLe VoedseLproduCtie

  Kleinschalige landbouw is in opmars. Optimali-satie in grondstoffen-, energie- en water gebruik is vereist. Slimme monitoring en symbiose met steden en industrie vormen duurzame op -lossingen.

 • © 2017 VITO NV – Alle rechten voorbehoudenVITO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan VITO niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. VITO heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. VITO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

  VITO NV | Boeretang 200 | 2400 MOL | Belgium | Tel. + 32 14 33 55 11 | www.vito.be

  data en LoCaties

  07/04/2017 Aanmelden en intakegesprekken

  16/11/2017 Co-working sessie: definiëren van business cases en plan van aanpak voor de gescreende opportuniteiten Locatie: VITO Berchem Tijdstip: 13.00u – 18.00u

  Juni-Oktober Research: onderzoek naar technologische haalbaarheid van de geselecteerde opportuniteiten in projectgroepen

  02/05/2017 Co-creatie sessie: brainstormsessie met selectie van opportuniteiten om verder te exploreren Locatie: VITO Berchem Tijdstip: 12.00u – 18.00u

  25/04/2017 Co-learning sessie: technologische trends en innovaties, het onderzoek en de know how van VITO, de marktvisie van de deelnemende bedrijven Locatie: VITO Berchem Tijdstip: 13.00u – 18.00u

  Hoe deeLnemen?Om deel te nemen aan dit co-funding traject of voor verdere informatie en prijzen kan je contact opnemen met :

  joHan Geysen

  Venture Creation Manager

  Tel. +32 14 33 51 [email protected]

  karen Vanderstraeten

  Business Developer KMOOost- en West-Vlaanderen mob. +32 499 54 67 78 [email protected]

  joHan VanGrunderbeek

  Business Developer KMOAntwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant mob. +32 473 72 51 02 [email protected]

  Selectie / Intake gesprek

  Co-Learning

  Co-Creation

  Research

  Co-Working

  Waarom deeLnemen? » Inspiratie tot nieuwe inzichten en relevante businessmodellen » Complementaire deelnemers en partners » Kennisdeling en beperkte tijdsinvestering » Gedeelde kosten » Inclusief: overzichtelijk eindrapport