Inspiration // augustus 2013

28
RENSON Thema: buitenzonwering voor een comfortabel binnenklimaat 08 2013 inspiration

description

Thema: buitenzonwering voor een comfortabel binnenklimaat

Transcript of Inspiration // augustus 2013

RE

NS

ON

Thema: buitenzonwering voor een comfortabel

binnenklimaat

08 2013

insp

iratio

n

ColofonVerantwoordelijke uitgever:Lieven Verstaen

Redactie & lay-out:RENSON® Marketing

RENSON® Headquarters:IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 108790 Waregem, BelgiëTel. +32 (0)56 62 71 11Fax +32 (0)56 60 28 [email protected]

InhoudWoord vooraf 3

EXIT 5 4

Thema: Buitenzonwering voor een comfortabel binnenklimaat 8

Case studies 1. ADEO France 122. Privéwoning in Olst 14

Referenties 16

Innovaties 20

VentilatieResidentieel Natuurlijke toevoer Mechanische afvoer

Commercieel & industrieel Roosters

ZonweringDynamisch Doekzonwering Structurele zonwering

Statisch Horizontale structurele Verticale structurele

Esthetische oplossingenOutdoor Gevelbekleding Terrasoverkappingen

Indoor Onzichtbare oplossingen voor deuren

Volg ons op:

Bekijk eveneens onze video’s op:

RENSON® ontwikkelt innovatieve concepten voor een gezond en

comfortabel binnenklimaat met een minimaal energieverbruik. Een overzicht van al onze concepten kan u terugvinden op onze website of

scan deze QR-code. Healthy Concepts®Gezonde en energiebesparende oplossingen

RENSON® argenta®

RENSON® Inspiration 08 2013 3

RENSON® : where Innovation meets Communication!

Beste lezer,

Ik stel u graag ons nieuwste communicatie-middel voor: RENSON Inspiration. Dankzij deze newsletter willen wij u regelmatig informe-ren en inspireren. Communicatie vormt immers samen met innovatie en de niet-aflatende inzet van onze enthousiaste medewerkers de basis van het succes van dit bedrijf.

Neen, wij produceren niet zomaar ventilatie-roosters of zonweringsystemen, maar onder-scheiden ons door onze innovatieve totaal-oplossingen, die voor een gezond en comfortabel binnenklimaat zorgen in gebou-wen, bij nieuwbouw en renovatie. Onze ventilatiesystemen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, terwijl de nachtkoeling de temperatuur binnenin op een natuurlijke manier laat zakken. Denk echter ook aan zonwering, want daardoor houdt u overmatig zonlicht buiten. Zo stijgt de binnentemperatuur niet tot onplezierige hoogtes en moet u ook geen energie verslindende koelsystemen gebruiken.

Maar wat zijn wij met onze innovatieve oplos-singen, als die de markt niet bereiken? Alles begint met communicatie op beurzen, in de pers, maar ook in directe communicatie-middelen, zoals deze RENSON Inspiration. Om in de toekomst nog sneller en efficiënter te communiceren, investeerden wij bovendien fors in EXIT 5, een nieuw experience en meeting center in onze hoofdzetel, dat volledig volgens de principes van ons eigen Healthy Building Concept® werd opgebouwd.

Lees meer over onze troeven en mogelijkheden op het vlak van ventilatie en zonwering in deze RENSON Inspiration en plan alvast een be-zoek aan EXIT 5.

Paul Renson

W O O R D V O O R A F

Paul Renson

“Savoir-faire, faire savoir”

E X I T 5EXPERIENCE, INNOVATION & TECHNOLOGY @ RENSON

De hoofdzetel van RENSON® viel al langer op langs de E17 autoweg Kortrijk-Gent. Maar vandaag krijgt dit visitekaartje een nieuwe dimensie, dankzij de nieuwe golvende gevel met hoge glaspartijen. Achter deze uitnodigende façade schuilt een multifunctionele showroom en een modern meeting center. EXIT 5 staat voor ‘Experience, Innovation & Technology’, de pijlers van RENSON®.

Showroom voor eindgebruiker en professional

In een ‘dorp’ met verschillende huisjes leert RENSON® u alles over ventilatie en zonwering. Mensen met (ver)bouwplannen maken er kennis met alle aspecten van ventilatie en zonwering en heel wat vooroordelen worden er weerlegd.

Het ‘mekka’ van de professionele partner werd geen standaard showroom vol modules, maar een overzichtelijke ruimte met grote witte blokken met lades, waarin de producten gepresenteerd worden. De architect heeft ook hier en daar een ruimte geïntegreerd die toelaat even te gaan zit-ten en zaken te bespreken.

‘Where Innovation Meets Communication’

Project: EXIT 5Plaats Hoofdzetel in WaregemArchitect Crepain Binst ArchitectureDoel Innovaties nog sneller en efficiënter communicerenStart werken juni 2012Einde werken mei 2013

RENSON® Inspiration 08 2013 5

Meeting center met opleidingscentrum

Vijf ‘open’ vergaderruimtes met blauwgeschilderde muren en glazen wanden vormen de brug tussen de showroom en het meeting center. Een polyvalent auditorium biedt plaats aan groepen tot 300 personen voor presentaties, opleidingen, productvoorstellingen en videovoorstellingen. Dankzij mobiele wanden kan deze ruimte ook in drie zalen opgedeeld worden. Boven dit auditorium bevindt zich het nieuwe opleidingscentrum voor de commerciële en techni-sche opleiding van de partners.

“EXIT 5 moet ons toelaten om onze continue innovaties nog sneller en efficiënter te communiceren. Maar wij stellen de ruimtes ook ter beschikking van derden, die op zoek zijn naar meeting- en eventfaciliteiten, zelfs met catering”, vertelt Paul Renson.

EXIT 5, een voorbeeld van Creating healthy spaces

Bij het ontwerp EXIT 5 werd veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid, maar ook aan de ge-zondheid en het comfort van de gebruiker.

Hierbij werden volgende technieken aangewend:

• doorgedreven isolatie

• vloerverwarming in combinatie met een lucht-water warmtepomp

• CO2-gestuurde basisventilatie type systeem C®+ EVO II met natuurlijke toevoer via akoestisch gedempte ventilatieroosters Sonovent® en Invisivent® en afvoer via de Healthconnector in showroom en opleidingscentrum, met warmterecuperatie via de lucht-water warmtepomp

• CO2-gestuurde balansventilatie in het auditorium, met warmterecuperatie via een lucht-lucht warmtewisselaar

• intensieve nachtventilatie die de thermische massa van het gebouw aanspreekt (vloer en betonnen plafond) en daardoor garant staat voor een natuurlijke koeling.

• zonwering met windvaste screens type Fixscreen® voor het reduceren van de warmtelast.

Interesse in meer? Bezoek EXIT 5 en ontdek dat RENSON® klaar is voor de uitdagingen van de nieuwe dynamische bouwsector.

EXIT 5 is open maandag tot vrijdag: 9u00 - 18u00zaterdag: 9u00 - 13u00

RENSON® Inspiration 08 2013 7

LED-WALL

Een grote LED-wall (ca. 32 m²) projecteert informatie over innovaties en referenties, maar ook over het reilen en zeilen van en de acties met het Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team en voetbalclub Essevee Zulte Waregem, waarvan RENSON® sponsor is.

De hoofdzetel van RENSON® was van in den beginne al een blikvanger langs de snelweg. Het geslaagde concept, ontwor-pen door Jo Crepain werd in 2003 bekroond met een FAB Energy Award en in 2009 met een Green Good Design award.

Hier een omvangrijke uitbreiding aan toevoegen was dan ook een uitzonderlijke architecturale uitdaging. Het ontwerp van de uitbreiding werd opnieuw toevertrouwd aan Crepain Binst Architecture en bewust in dezelfde geest en architectu-rale kracht uitgewerkt als het reeds bestaande.

De voormalige open ruimte onder de oversteek van de kantoren werd een showroom omgeven door een volledig beglaas-de, dynamisch gegolfde wand. Door de verlenging van het bestaande dakterras en het verderzetten van beglazing wordt het horizontale karakter van het gebouw in verhouding met de showroom terug in evenwicht gebracht en de natuurlijke opbouw van sokkel (showroom) en bovenbouw (kantoor annex terras) versterkt.

Architect Luc Binst hield het interieur sober en functioneel, dit zowel qua materiaalkeuze als kleurgebruik. Glas, aluminium en terrazzo vormen de basismaterialen van de uitbreiding, de basistinten zwart en wit worden spaarzaam aangevuld met krachtige accentkleuren rood en blauw. Het meubilair beperkt zich tot strakke volumes waar de talrijke producten op efficiënte wijze in opgeborgen kunnen worden. In de experience – zone zijn de abstracte “huisjes” de perfecte drager om de Renson producten op natuurgetrouwe wijze te tonen. De luchtige en evenwichtige opstelling van alle componenten maakt van de wandeling doorheen de showroom een intrigerende en leerzame ervaring.

T H E M A :B u I T E N Z O N W E R I N G V O O R E E N C O M F O R T A B E L B I N N E N K L I M A A T

De trend is duidelijk. We willen zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenlaten. Daarom integreren we ook veel glas. Maar omdat de intensiteit van natuurlijk licht veranderlijk is onder invloed van bewolking, seizoen of tijdstip, terwijl het gewenste comfort in onze woning constant is, dringt een goede beheersing van dit natuurlijk licht zich op.

Dankzij binnenkomende zonnestralen tijdens de winterperiode wordt het energieverbruik geredu-ceerd. Maar in de warme zomermaanden kan de zon echter voor veel leed zorgen. Door een doorgedreven isolatie van gebouwen blijft de warmte binnen, met oververhitting tot gevolg. Bovendien verhindert de zon het visueel comfort door reflecties in een TV- of computerscherm. Ook verkleuring van meubilair, vloer of gordij-nen is een gevolg van een ongecontroleerde inval van zonlicht.

Deze ongemakken kunnen eenvoudig vermeden worden door een efficiënte zonwering. Die zorgt voor een optimaal thermisch comfort; warm ge-noeg in de winter, aangenaam koel in de zomer. Daarbij levert zonwering een positieve bijdrage aan het energieverbruik van het totale gebouw. Studies geven aan dat een doordachte zonwe-ring het jaarlijks energieverbruik van een ge-bouw met 10 % kan doen dalen.

Niet te vergeten, zonwering heeft ook een be-langrijke esthetische impact. Een weloverwogen keuze zal er bijgevolg voor zorgen dat uw pro-ject niet alleen energiezuinig is maar ook een esthetische meerwaarde heeft.

Bekaert Building CompanyProduct: Fixscreen® 150 MS7Fotograaf: Dirk BusschaertArchitect: Snoeck & partners nv

Waarmee rekening houden bij het kiezen van een zonweringsysteem?

Oriëntatie van de ruimte

Functie van de ruimte

Hoogte van de ramen

Esthetische smaak

RENSON® Inspiration 08 2013 9

Saint-Brieuc Expo CongrèsProduct: Cilium® & Sunclips®EVO SE.096Fotograaf: Dirk BusschaertArchitect: Agence Lionel DuNET

3 manieren om de zon te weren

1 Binnenzonwering onder de vorm van gordijnen, schermen of doeken, is een goede en relatief goedkope manier om de zonnestralen tegen te houden. Het is echter geen optimale oplossing, omdat de warmte uiteindelijk toch binnenkomt.

2 Zonwerende beglazing zorgt ook voor de bescherming tegen overmatige zonnewarmte. Het nadeel is echter dat deze ook tijdens de winterperiode de inval van zonlicht beperkt en dus minder warmte binnenlaat.

3 Een buitenzonwering, structureel of screens, is de meest effi-ciënte manier van zonwering. Ze vermijdt een directe straling van de zon door het glas. De inval van natuurlijk licht en warm-te kunnen dus gecontroleerd worden naargelang de situatie.

Een uitgebreide keuze aan buitenzonwering

Er bestaan heel wat verschillende types buitenzonwering verdeeld in twee categorieën; structurele zonwering en doekzonwering of screens.

Structurele zonwering:

1 Vaste luifels met horizontale lamellen, die doorlopend onder een aluminium draag-structuur gemonteerd zijn. Omdat deze luifels boven de ramen hangen, verstoren ze het uitzicht naar buiten niet. Bovendien bieden deze systemen bij hoge stand van de zon tijdens de zomermaanden een goede beschaduwing. Tijdens de win-termaanden – als de zon laag staat – laten ze de aangename zonnewarmte bin-nen.

2 Aluminium lamellen die verticaal voor de ramen worden bevestigd aan een ver-ankerde draagstructuur op de gevel. Door de omvang van deze installaties en het feit dat de lamellen – vast of beweegbaar – steeds voor de ramen blijven, worden dergelijke systemen zelden bij woningen toegepast, maar wel frequent bij pro-jectbouw. De productie van een dergelijke oplossing is meestal maatwerk en de plaatsing wordt toevertrouwd aan een staal- of gevelbouwer.

3 Verticale schuifpanelen zijn opgebouwd uit kaders met geïntegreerde zonwerende windvaste doeken of met aluminium of houten lamellen. Bij risico op oververhitting kunnen de ramen afgeschermd worden door de panelen helemaal of gedeeltelijk ervoor te schuiven. Bij een aangename lichtinval worden de panelen gewoon weggeschoven.

4 Klapluiken zijn een vorm van dynamische zonwering die omgevormd kunnen worden van zonwering voor het raam naar horizontale openstaande positie boven het raam. (zie ook pag. 21)

Hoor & revalidatiecentrum Spermalie BruggeProduct: Sunclips® EVO 130Fotograaf: Dirk BusschaertArchitect: Vermeersch

RENSON® Inspiration 08 2013 11

Traing Centre Polle PleatsProduct: Topfix® MaxFotograaf: Dirk BusschaertArchitect: MA2

Doekzonwering of screens:

Knikarm- en uitvalschermen, markiezen, verticale screens en op-lossingen voor schuinliggende of horizonale beglazing, zoals serres en lichtstraten. De laatste jaren is er een overgang naar oplossingen die wind-vast zijn. Deze systemen zijn meestal uitgerust met een ingenieus geleidingssysteem met ritsprincipe. Daardoor zit het doek strak en windvast in elke positie.

De verschillende types zonweringsdoeken hebben elk hun ken-merken. Er zijn de glasvezeldoeken – die isoleren goed en hou-den uV-stralen tegen, zijn 100 % stabiel en gemakkelijk te onder-houden. Bovendien ogen ze ook mooi. Polyestervezeldoeken worden dan weer gewaardeerd voor hun scheurweerstand en slijtvastheid. Er zijn bovendien verschillende doeken, die volledig doorschijnend, halfdoorschijnend of verduis-terend zijn.

De efficiëntie van een screen heeft ook veel te maken met de kleur. Zonwering in een lichte kleur laat meer licht en uV-stralen door, terwijl donkere modellen meer dan 90 % van de uV-straling filteren. Ook doeken met bedrukking van een logo of tekening zijn perfect mogelijk.

Doekzonwering heeft vaak nog bijkomende functies. Bijvoor-beeld zonwering en ventilatie in één via geïntegreerde zelfrege-lende raamverluchting. Bepaalde types doekzonwering hebben ook een insectenwerende functie. Of doeken met een waterdich-te beschermingslaag die vuil- en vetwerend zijn en tevens schim-mel- en rotbestendig.

Totaaloplossingen op maat

In vele gevallen worden verschillende zon-weringsystemen gecombineerd binnen 1 project, al dan niet met geïntegreerde ven-tilatie. RENSON® biedt een compleet gam-ma systemen voor buitenzonwering aan. Niet alleen standaardsystemen, maar ook specifieke oplossingen op maat voor be-paalde projecten. Ons projectteam werkt daarbij nauw samen met de architect en de bouwheer om voor elk project een geschik-te oplossing te ontwikkelen.

Nightcooling en zonwering voor galerie en kantoorgebouw van de Groep ADEO

In de buurt van Rijsel bouwde architectuurbureau Blaq de vroegere magazijnen van de Camif-site om tot een galerie voor de collecties van de Groep ADEO. Bovendien werd de site uitgebreid met 2 passieve kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van 11000 m² voor alle administratieve diensten van de groep.

Energiezuinigheid was primordiaal bij dit project. Naast een luchtdichte bouwschil met een doorgedreven isolatie, dubbele en driedubbele hoogrendement-beglazing en 750 m² fotovoltäische panelen kozen de architecten Xavier Bouffart en Jean-Luc Leclercq voor het principe van nightcooling en buitenzonwering.

Inbraakvertragende roosters type 412 van RENSON® laten ‘s nachts grote stromen frisse lucht in de gebouwen binnen en zorgen zo voor de natuurlijke koeling. “Dankzij deze intensieve nachtventilatie kan de binnentemperatuur gevoelig (tot 8° C) naar beneden gehaald worden,” vertelt architect Bouffart. “Bovendien wordt gebruik gemaakt van energiezuinige motoren voor het openen en sluiten van de verschillende elementen, waardoor de energiebesparing nog verhoogd wordt.”

Op de glaspartijen van het atrium zorgen ellipsvormige aluminium lamellen type Icarus® Aero 200 van RENSON® voor de beheersing van de zonneïnstraling. “Wij kozen dit zonweringsysteem omwille van de afmetingen van de lamellen en de flexibiliteit. Zo leverde RENSON® rechthoekige kaders met voorgemonteerde beweegbare lamellen en dezelfde lamellen in een vaste uitvoering voor de hoekelementen, waardoor de aannemer de zonwering vlot en esthetisch op de glaspartijen van het piramidevormige atrium kon plaatsen,” voegt de architect toe.

ADEOKantoorgebouw

Project : Hoofdzetel ADEO Plaats : Ronchin Lille Métropole, FRArchitect : BLAQ Architectures, Xavier Bouffart & Jean-Luc LeclercqInstallateur : STM – Groupe Roger Delattre / BilletFotograaf : Dirk BusschaertToepassing : ventilatie, zonwering & designProduct : Rooster 412, Icarus® ICA. 200 beweegbaar & Quickfix (vast)

RENSON® Inspiration 08 2013 13

C A S E S T u D Y

In Olst staat een wel heel bijzondere nieuwbouwwoning in de stijl van een klassieke Sallandse kapschuur, ontworpen door Maas Architecten. Vanaf de straatkant lijkt het een gewone woning, maar eenmaal binnen kom je in een totaal andere wereld met veel licht en een prachtig uitzicht. En aan de achterkant is het buitenleven gewoon in de woning geïntegreerd.

“Als je een mooie locatie hebt, moet je zo min mogelijk belemmeringen hebben die het uitzicht ontnemen. Daarom is de woning in de breedte gebouwd en bevinden alle woningfuncties zich aan de uitzichtkant met buiten overkappingen als overgang tussen woning en natuur,” zegt architect Wim Maas. “Binnenin ontwierpen we een soort ader door de woning waar elke kamer op uitkomt.”

De materiaalkeuze staat in lijn met de omgeving. Buiten werd gekozen voor een ingetogen zwart met gevels en daken uit zink. Het interieur daarentegen is strak en wit, behalve de zwarte muur tussen hoofd- en tussengebouw. Dankzij het onzichtbaar deurkader Invisidoor® en de onzichtbare scharnieren van de Invisible reeks van Argent Alu vormen gesloten deuren één geheel met de wanden, zonder storende omlijstingen of zichtbare scharnieren.

Er is ook aandacht besteed aan de energiezuinigheid en het binnenklimaat. Een warmtepomp zorgt voor een energiezuinige verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Horizontale ellipsvormige aluminium lamellen type Icarus (ICA.150) en windvaste screens type Fixscreen® 100 EVO houden de zon tijdens de zomermaanden buiten en voorkomen zo oververhitting. Tijdens de wintermaanden – als de zon laag staat – laten ze de aangename zonnewarmte in de woning binnen schijnen en beperken zo mee het energieverbruik door verwarmingsinstallaties.

Een mooi voorbeeld van het Healthy Domestic Concept®.

RENSON® Inspiration 08 2013 15

Project : Private Residence

Plaats : Olst, NL

Architect : Maas architecten

Fotograaf : Dirk Busschaert

Toepassing : zonwering en design

Product : Icarus® ICA.150, Fixscreen® 100Evo MS7 Silendo®, Invisible®, Invisidoor®

C A S E S T u D Y

“Elke dag weer dat vakantiegevoel: maximaal daglicht, genieten van de zon zonder verlies aan comfort, en gezonde binnenlucht”

De bewoners

R E F E R E N T I E S

Leroy PubHoreca

Plaats : Budapest, HuArchitect : Zita VargaFotograaf : Tomas Opitz / N-Gon StudioToepassing : zonwering en designProduct : Fixscreen® 150F met crystalvenster

De SurfersApartmentsgebouw

Plaats : Middelkerke, BEArchitect : Allaert & LanssensFotograaf : Dirk Busschaert Toepassing : ventilatie en designProduct : Invisivent® Evo HR

RENSON® Inspiration 08 2013 17

Park BrowSchool

Plaats : Liverpool, uKArchitect : Liverpool 2020Fotograaf : Adrian Toon Toepassing : ventilatie en designProduct : Sonovent®

WoningPlaats : Idegem, BEFotograaf : Dirk Busschaert Toepassing : zonwering en designProduct : Algarve®

R E F E R E N T I E S

Sous ChavortApartmentsgebouw

Plaats : Montmélian, FRArchitect : Emmanuel Ritz Architecte BET Brière – Economiste ArbotechInstallateur : Société Soudem ConstructionsFotograaf : Dirk Busschaert Toepassing : zonwering en designProduct : Loggiawood® LG.067

The SquaireKantoorgebouw

Plaats : Frankfurt, DEArchitect : JSK Dipl. Ing. ArchitektenFotograaf : KazakovToepassing : ventilatie en designProduct : Linius® L.066, L.060HF, L.050HF

RENSON® Inspiration 08 2013 19

MWiKWatervoorzieningsmaatschappij

Plaats : Bydgoszcz, PLArchitect : Anna Pawlicka-ZabojszczFotograaf : Foto Jan, Opalenica Toepassing : ventilatie, zonwering en designProduct : Linius® L.033, Icarus® 125, Sunclips® Classic

Villa FridaWoning

Plaats : Göteborg, SEArchitect : Kanozi ArkitekterFotograaf : Maxim De VrieseToepassing : ventilatie, zonwering en designProduct : Linius® L.033CL en L.033IM1, Fixscreen® 150, Icarus® Quickfix, Invisivent®, Sonovent® Compact, Screenvent®, Invisible®

Een duik in een wereld van innovatieve oplossingen

Elk jaar creëert RENSON® een naslagwerk met een selectie van wereldwijde referenties met een speciale bijdrage van ons. Dit is een bron van inspiratie voor uw huidige en toekomstige projecten.Dit boek is ook verkrijgbaar als iPad App. Download de app op de App Store en swipe, pinch en zoom in een wereld van innovatieve oplossingen.

RE

NS

ON

20

12

• 2

01

3 •

20

14

• 2

01

5 •

20

16

REN

SO

N

www.renson.eu

wikkel architectenboek 2012.indd 1

6/11/12 16:44

Download de app: Renson 2012

I N N O V A T I E S

Invisivent® Evo AK ULTRA Superieur geluiddempend ventilatierooster op het raam

Voor gebouwen langs een drukke weg of in een lawaaierige buurt biedt RENSON® de akoestische Invisivent®EVO AK. Afhankelijk van het gewenste luchtdebiet en de geluiddemping zijn 4 versies beschikbaar, waaronder de Ultra. Dankzij de i-Flux® technologie met de zelfregelende klep, de regelbare binnenklep en de opwaartse luchtstroom, zorgt dit ventilatierooster voor de continue, gecontroleerde toevoer van verse lucht, zonder tocht.

• De beste geluiddemping in zijn klasse: tot ± 43 (0;-2) dB• Discrete montage op het raamprofiel, achter slag, bijna onzichtbaar• Met verwijderbare akoestich dempende mousse

Invisivent® Evo HR Ventilatierooster voor hoogbouw en hoge windbelasting Daarnaast ontwikkelde RENSON® een Invisivent-rooster voor toepassing op plaatsen met hogere windbelasting, bijvoorbeeld aan de kust of bij hoogbouw tot 45 m: de Invisivent® EVO HR. Dit ventilatierooster bestaat in 2 versies: Basic en High. De Basic-versie biedt een akoestische isolatie van 34 (0;-1) dB, terwijl de High-versie een geluidsdemping van 39 (0;-1) dB garandeert.

• Perfect waterwerend• Goede stabiliteit dankzij extra bevestigingsschroeven• Aangepaste binnenklep voor perfecte sluiting

Zie ook pagina 16: project “De Surfers”

UNIEK: verwijderbaar akoestisch dempend schuim Dankzij de verwijderbare akoestische mousse kunnen de Invisivent® EVO ventilatieroosters gemakkelijk onderhouden worden. Zelfs op lange termijn blijven de roosters ook hygiënisch en garanderen ze een goede werking.

VERV

AN

GBA

RE AKOEST I SCHE M

OU

SSE

RENSON® Inspiration 08 2013 21

Zelfregelend ventilatierooster voor Velux-dakramen RENSON® ontwikkelde voor Velux®, een zelfregelende ventilatie-kit die kan worden ingebouwd in de nieuwe generatie Velux®-dakvensters. Op die manier is een continue en gecontroleerde toevoer van verse lucht gegarandeerd, zelfs als het dakvenster gesloten is. De ventilatie-kit haalt een debiet tot 58,7 m³/h/m bij 2 Pa.

• Zelfregelend: toevoer van verse lucht zonder tocht• EPB-conform• Water- en insectenwerend

Cilium®

Gemotoriseerde klapluiken met aluminium lamellen

Dit dynamische zonweringsysteem kan worden omgevormd van verticale zonwering vóór het raam naar horizontale, openstaande positie boven het raam. Cilium® beantwoordt aan de eisen van EPBD “Energy Performance of Buildings Directive”.

• Bescherming tegen direct invallende zonnestralen in gesloten positie• Optimaal benutten van de natuurlijke stralingswarmte in open positie tijdens koudere periodes• Vormt een doorlopende lamellenwand met de lamellen boven, onder en naast het klapluik in

gesloten positie• Leverbaar met Sunclips® EVO SE.096 en SE.130 lamellen

I N N O V A T I E S

L.050W Extreem waterwerende lamel

Het gepatenteerde inbouwrooster type 450 en het Linius® L.050W lamellenwandsysteem combineren een zeer hoge luchtdoorlaat met een extreme waterwerendheid – officieel getest aan het gekende BSRIA instituut in UK. Beide systemen gebruiken de extreem performante lamel L.050W met een stap van 50 mm, die eenvoudig en onzichtbaar wordt geklipst op bijhorende lamellenhouders.

• Superieure waterwerendheid HEVAC klasse A2 t.e.m. 3 m/s• uitstekende luchtdoorstroom: K-factor 10,47(toevoer)• Goede fysische vrije doorlaat: 57 %• Aluminium AlMgSi 0,5 constructie met geïntegreerd inox

muggengaas 2,3 x 2,3mm• Zeer grote vrije overspanning tussen twee draagprofielen:

1.900 mm bij winddruk qb 800 Pa• Typische applicaties: data centers, elektriciteitscentrales,

noodgroepen, IT applicaties

W

AT

E

R W E R E N D

HE

I D

3,0 m/sA2 klasse

L.050WSEsthetische lamel, ideaal te combineren met L.050W

Deze geëxtrudeerde aluminium lamel met een stap van 50 mm en een zeer goede luchtdoorlaat kan gecombineerd worden met de L.050W op plaatsen in de gevel waar de waterwerendheid in mindere mate vereist is.

• uitstekende luchtdoorstroom: K-factor (toevoer) 6,09

• Goede fysische vrije doorlaat: 59 %

• Elegante esthetiek: softline

Hoe een juist rooster/lamel kiezen?

Selectie en calculatie van het juiste roos-ter en lamellenwand is eenvoudig uit te rekenen met het softwareprogramma dat ter beschikking staat op de downloadpagina: http://www.rensonlouvres.eu

L.050W

L.050WS

Superieure waterwerendheid+

Zeer hoge luchtdoorlaat

Qbus integration interface Ventilatie als integraal onderdeel van uw domoticasysteem

Door middel van de RENSON®-Qbus Integratiemodule kan het Healthbox® II (compact) ventilatiesysteem rechtstreeks gekoppeld worden op het Qbus domotica systeem. Zo kan de Healthbox® II (compact) als een volwaardig onderdeel informatie uitwisselen in het Qbus systeem.

• Kiezen tussen meerdere ventilatiemodes• Parameters van de binnenluchtkwaliteit uit lezen (luchtkwaliteit,

relatieve vochtigheid, afvoerdebiet)• Bediening en/of visualisatie van de ventilatie van waar men zich

bevindt via schakelaar, centrale Controller (ViZiR), smartphone (EQOweb), laptop (EQOmmand)

• Maken van een tijdsgestuurde programmering• Beter beheer van verschillende technieken & energiebesparing door

de koppeling met één centraal sturingssysteem.

Odormatic® dampkappenStilte en efficiëntie

De geruisloze Odormatic® dampkappen zorgen voor een efficiënte afvoer van de kooklucht dankzij een geïntegreerd luchtgordijn en het koppelen van de dampkap aan de Healthbox® II (Compact). Dankzij het luchtgordijn worden geuren en dampen ingesloten, waardoor de Healthbox® II (Compact) met een laag debiet de kooklucht kan afvoeren. Als er niet gekookt wordt, wordt dit systeem gebruikt als extractiepunt voor de basisventilatie in de keuken.

• Geïntegreerd luchtgordijn• Stille werking• Hoog rendement (85 %)• Dient als extractiepunt voor basisventilatie in de keuken • Geen terugslag van geur uit de dampkapfilter

RENSON® Inspiration 08 2013 23

Engineered by

I N N O V A T I E S

Camargue®

Deze innoverende terrasoverkapping, voorzien van roterende aluminium lamellen, kan aan alle zijden afgesloten worden door middel van windvaste geïntegreerde Fixscreen®, glazen schuifwanden of houten Loggia®-schuifpanelen. Via de geïntegreerde waterafvoer wordt het water naar de kolommen afgevoerd. Deze waterafvoer werkt ook bij het opendraaien van de lamellen na een regenbui, zodat het meubilair op het terras beschermd blijft. Geïntegreerde LED-verlichting; verwarming en Flat Panel luidsprekers zorgen voor extra gebruikscomfort.

My Outdoor

Met de nieuwe iPad app (My Outdoor ) kunt u zelf een terrasoverkapping op maat samenstellen. Daarvoor neemt u gewoon een foto van het terras, kiest een terrasoverkapping uit het gamma en past die naar eigen smaak aan. Als u tevreden bent, kunt u die creatie gewoon naar een dealer toesturen om een prijsofferte te vragen.

Automatisatie

Dankzij de Tahoma- besturingsinterface van Somfy kunnen de terras overkappingen van RENSON® ook bediend worden met een compu-ter, tablet of smartphone.

Recupereer uw regenwater:Sluit deze terrasoverkapping aan op een bestaande afvoerleiding dankzij de geïntegreerde waterafvoer in de kolom.

Verleng je zomer!

RENSON® Inspiration 08 2013 25

Algarve®

Deze eenvoudige terrasoverkapping biedt de perfecte oplossing als zonwerend dak door middel zijn roterende aluminium lamellen. De Algarve® oogt minimalistisch door zijn strak design en zuivere belijning.

• Verhoogd neer-slagdebiet door aangepaste goot

• Leverbaar met gesloten motorbe-huizing

• Afsluitbaar met de Fixscreen® 100EVO Slim F en/of Fixscreen® 150EVO F

Uitval tot 6 m dankzij nieuwe gepatenteerde technologie met een slijtvaste gecoëxtrudeerde ritsgeleider

Lagune®

Deze gepatenteerde terrasoverkapping onderscheidt zich door zijn geïntegreerde, oprolbare windvaste doekzonwering in de dakstructuur. Zij is eveneens volledig afsluitbaar met windvaste screens, glazen schuifwanden of Loggia®-schuifpanelen.

De flexibiliteit van de Lagune zorgt voor een optimaal comfort en leefplezier. Kortom: een extra sfeervolle ruimte voor alle seizoenen.

I N N O V A T I E S

Experience our next generation Fixscreen®

De windvaste doekzonwering

RENSON® optimaliseert zijn windvaste screens:• Vlottere geleiding van de screen, ook bij extra windbelasting: dankzij nieuwe

H-PVC ritsgeleider met slijtvaste gecoëxtrudeerde toplaag• Gegarandeerde windvastheid tot 130 km/h (10 beaufort = zware storm):

verhoging met 60 % in windweerstand• Een snellere montage dankzij nieuwe montagemethode (MS7) voor verborgen

installatie en dankzij voorgeboorde zijgeleiders

De nieuwe EVO-reeks met Fixscreen® 100Evo Slim & 150Evo

• Kast beschikbaar in Square - design - NIEUW!• Onderlat verdwijnt in de kast (t.e.m hoogte 2700 mm) - NIEUW!• Nieuwe discrete montagewijze waarbij de Fixscreen® EVO verborgen

geïnstalleerd wordt, ideaal voor laagenergiewoningen & passiefbouw • Strak doek dankzij het intelligent windvast geleidingssysteem• Leverbaar met glasvezel- , nieuwe Soltis®-doeken en Rensonscreen®

• Doekrol rechtstreeks naar onder uitneembaar (in geval van MS7)• Connect & Go®- technologie

Fixscreen® F (Freestanding)

Speciaal voor bestaande terrasconstructies, waar zonwering en bescherming tegen de wind en/of privacy noodzakelijk is, ontwikkelde RENSON® het “Freestanding”-gamma met 2 types: Fixscreen® 100EVO Slim en Fixscreen® 150EVO. Deze systemen kunnen ook eenvoudig en esthetisch in de terrasoverkapping Algarve® gecombineerd worden.

Verborgen installatie(onzichtbare kast)

Dankzij deze discrete montagewijze worden bouwknopen vermeden. u heeft nu keuze uit 3 verschillende kastafmetingen:

• Fixscreen® 100EVO 143 x 110 mm (D x H) • Fixscreen® 100EVO Slim 110 x 150 mm (D x H)• Fixscreen® 150EVO 155 x 150 mm (D x H)

Fixs

cree

n® 1

50 E

VOFi

xscr

een®

100

EVO

Slim

verb

orge

n in

stalla

tie

Fixvent® Mono AKEvo is een uitbreiding op de Fixscreen® Mono AKEVO met ventilatie. Beide producten zijn

eenvoudig met elkaar te combineren in dezelfde woonruimte omwille van 1 look & feel. u geniet van meerdere voordelen:

• Verhoogde akoestische waarde: tot 40 db voor Fixvent® Mono AKEVO

• Verhoogde u-waarde: 0,97 W/m2 .K (XX-large)• Waarborg van een hoog debiet: 73 (m3/h/m) bij 2 Pa• Grotere oppervlaktes mogelijk: koppelbaar tot 18 m2

Bestelbaar vanaf eind oktober 2013

RENSON® Inspiration 082013 27

argenta® invisible neo Onzichtbaar designscharnier

De argenta® invisible neo is een 3-D regelbaar, onzichtbaar scharnier dat uitblinkt door zijn tijdloze vormgeving en superieure afwerking en daarenboven getuigt van technisch hoogstaand vernuft.

• Pure en hoogstaande vormgeving• Geen zichtbare schroeven• 3 formaten: S5 – M6 – L7• Easy-hook : plaatsing en 3D regeling door 1 persoon

Argent Alu wint met dit onzichtbaar designscharnier de internationaal felbegeerde red dot design award. Deze award wordt toegekend aan producten die zich onderscheiden door ondermeer hun innovatief karakter, vormgeving, kwaliteit en duurzaamheid.

argenta® invisidoor® Onzichtbaar deurkader

Dankzij de invisidoor®, een onzichtbaar (ingepleisterd) aluminium kader voor binnendeuren, is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen. De deur ligt dankzij de invisidoor® in lijn met de wand en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden. De invisidoor®, waar esthetiek, gebaseerd op perfect onzichtbare integratie van de deur in de woning, primordiaal is, wordt geleverd met de argenta® invisible 3D regelbare en onzichtbare scharnieren.

• Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij stabiel profiel, goede verankering, speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PuR en plaaster

• In overschilderbare primer gelakt (ander kleuren op aanvraag)

• Ruime keuze aan standaardafmetingen (maatwerk mogelijk)• Ook dubbele deuren, kamerhoge deuren,…

argentaopening doors

®

EI130 - EI130 - EW30 - E30

Iedereen wint met RENSON®

VentilatieZonweringTerrasoverkappingen

RENSON®

official sponsor of theOMEGA PHARMA - QUICK-STEP

PRO CYCLING TEAM

©L3

003352

08/1

3

- B

elgië

Nr.

1