Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

19
Centre for Avian Population Studies Maja Roodbergen (coördinator CAPS)

Transcript of Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Page 1: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Centre for Avian Population StudiesMaja Roodbergen (coördinator CAPS)

Page 2: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Aantallen fluctueren

Vogelbalans 2013

Page 3: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Is dit erg? Hangt ervan af...

Sterkte trend, huidige aantallen, welke soorten

schadesoorten/exoten bedreigde soorten

Harvey van Diek

Harvey van Diek Harvey van Diek

Arjan Boele

MennoHornmann

Harvey van Diek

Harveyvan Diek

Page 4: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Waarom nemen populaties van sommige soorten toe en van andere af? En wat kunnen we daaraan doen?

Wat bepaalt of een soort zich aan nieuwe omstandigheden kan aanpassen?

Welke soorten kunnen het in de toekomst moeilijk krijgen?

Wat is de minimale omvang van een duurzame populatie?

...

Populatie-ecologische vragen die we met CAPS willen beantwoorden.

Page 5: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

150.000liefhebbers

Page 6: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

9.000tellers

Harvey van Diek

Page 7: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

9.000tellers

128.000.000gegevens

Harvey van Diek

Page 8: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

1.000vrijwilligers

Fred Hustings

Page 9: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

1.000vrijwilligers

9.000nesten

Fred Hustings

Page 10: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

500ringers

Page 11: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

500ringers 285.000

vogels

Page 12: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

500ringers 285.000

vogels

65.000meldingen

Page 13: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

9.000tellers

500ringers 285.000

vogels

65.000meldingen

128.000.000gegevens

150.000liefhebbers

1.000vrijwilligers

9.000nesten

Fred Hustings

Harvey van Diek

Page 14: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

9.000tellers

150.000liefhebbers

modellen

500ringers 285.000

vogels

65.000meldingen

128.000.000gegevens

1.000vrijwilligers

9.000nesten

Fred Hustings

Harvey van Diek

Page 15: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

9.000tellers

150.000liefhebbers

modellen

500ringers 285.000

vogels

65.000meldingen

128.000.000gegevens

1.000vrijwilligers

9.000nesten

Maja Roodbergen

Fred Hustings

Harvey van Diek

Page 16: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

publiciteit, voorlichting, netwerk, stakeholder, prioritering vragen, vertaling resultaten

tel- & verspreidingsgegevens, meetnetten, nestgegevens, databeheer, analyses

gegevens over overleving, voortplanting en verplaatsingen (trek), databeheer, analyses

evolutionaire & gedragsecologie, genen-populaties, timing, klimaatverandering, modellen, experimenten, genetica

evolutionaire & populatie-ecologie, stressecologie, cel-ecosysteem, modellen

Page 17: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Bevorderen en uitvoeren van onderzoek; bijdragen aan kennis en begrip van populatiedynamica van vogels

Kennisuitwisseling en –overdracht en creëren netwerk voor onderzoekers; organiseren van wetenschappelijke activiteiten

Versterken van de positie van onderzoek aan populatiedynamica van vogels

Versterken van effectieve, wetenschappelijk onderbouwde soortbescherming en –beheer.

Harvey van Diek

Page 18: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

CAPS in een notedop:

Tel- en ringgegevens en omgevingsvariabelen worden gebruikt in populatiemodellen, om vragen rond vogelpopulaties te beantwoorden

Harvey van Diek

Page 19: Inleiding CAPS symposium - Maja Roodbergen

Veel plezier vandaag!