Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

37
Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters Bruno J. Ens

Transcript of Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Page 1: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Cumulatieve effecten van

menselijke invloeden op

Scholeksters

Bruno J. Ens

Page 2: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 3: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 4: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 5: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 6: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 7: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Uitsterven?

Page 8: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 9: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 10: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens
Page 11: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Ligt oorzaak in overwinteringsgebieden?

Waddenzee

Delta

Page 12: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Menselijke activiteiten, zoals

(mechanische) schelpdiervisserij

Page 13: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Invasieve exoten zoals de

Japanse oester

Page 14: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Uitgestelde effecten (zandhonger)

stormvloedkering Oosterschelde

Page 15: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Ligt oorzaak in het broedgebied?

Page 16: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Intensivering van de landbouw

Page 17: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Toename overstromingsrisico

Page 18: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Verkeerslachtoffers

Page 19: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Werkzaamheden

Page 20: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Wat is relatieve belang?

Wat is het cumulatieve effect?

Page 21: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

De wereld is complex

Page 22: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Scholeksters Waddenzee winter

instandhoudingsdoel

Page 23: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

UvA-BiTS

Page 24: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Zonder modellen kan het niet

• Cumulatie/interactie met andereeffecten

– Zelfde plek, zelfde tijd

– Andere plek, zelfde tijd

– Andere tijd (zomer versus winter)

• Vertaling van korte termijn effecten op het individu naar lange termijn effectenop de populatie

Page 25: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Populatie

aantallen

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 26: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

overleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 27: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Gedrag &

conditie

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

Eileg datum

Lichaams

conditieoverleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 28: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Verschillende

bedreigingen

Gedrag &

conditie

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

Eileg datum

Lichaams

conditie

Veranderend

landgebruik

overleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 29: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Schelpdier

visserij

Verschillende

bedreigingen

Gedrag &

conditie

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

Eileg datum

Lichaams

conditie

Veranderend

landgebruik

overleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 30: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Schelpdier

visserij

Verschillende

bedreigingen

Gedrag &

conditie

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

Eileg datum

Lichaams

conditie

Veranderend

landgebruik

overleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 31: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Schelpdier

visserij

Verschillende

bedreigingen

Gedrag &

conditie

Populatie

aantallen

Demografische

parameters

Eileg datum

Lichaams

conditie

Zeespiegel

stijging /

bodemdaling

Veranderend

landgebruik

overleving

reproductie

cumulatieve

effecten op

locale &

meta-

populatie

dynamica

Page 32: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Berekening draagkracht winter: WEBTICS

Oosterschelde

Page 33: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Berekening draagkracht winter: WEBTICS

Oosterschelde

Page 34: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Scholeksters Oosterschelde in de winter

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120

geteldvoorspeld

Page 35: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

CAPS kan het oplossen

Page 36: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

•Vrijwilligers (Sovon, Vogeltrekstation)

• Individu-gebaseerde modellen (NIOO)

•Metapopulatiemodellen (RUN)

Page 37: Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens