Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

of 37 /37
Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters Bruno J. Ens

Embed Size (px)

Transcript of Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

Titel

Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op ScholekstersBruno J. Ens

2

Uitsterven?

Ligt oorzaak in overwinteringsgebieden?

WaddenzeeDelta

11

Menselijke activiteiten, zoals (mechanische) schelpdiervisserij

Invasieve exoten zoals de Japanse oester

Uitgestelde effecten (zandhonger) stormvloedkering OosterscheldeLigt oorzaak in het broedgebied?

Intensivering van de landbouw

Toename overstromingsrisico

Verkeerslachtoffers

Werkzaamheden

Wat is relatieve belang?

Wat is het cumulatieve effect?

De wereld is complex

Scholeksters Waddenzee winter

instandhoudingsdoel

UvA-BiTSZonder modellen kan het nietCumulatie/interactie met andere effectenZelfde plek, zelfde tijdAndere plek, zelfde tijdAndere tijd (zomer versus winter)

Vertaling van korte termijn effecten op het individu naar lange termijn effecten op de populatiePopulatie aantallencumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Populatie aantallenDemografische parametersoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Gedrag & conditiePopulatie aantallenDemografische parametersEileg datumLichaams conditieoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Verschillende bedreigingenGedrag & conditiePopulatie aantallenDemografische parametersEileg datumLichaams conditieVeranderend landgebruikoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Schelpdier visserijVerschillende bedreigingenGedrag & conditiePopulatie aantallenDemografische parametersEileg datumLichaams conditieVeranderend landgebruikoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Schelpdier visserijVerschillende bedreigingenGedrag & conditiePopulatie aantallenDemografische parametersEileg datumcarry-over effectenLichaams conditieVeranderend landgebruikoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Schelpdier visserijVerschillende bedreigingenGedrag & conditiePopulatie aantallenDemografische parametersEileg datumcarry-over effectenLichaams conditieZeespiegel stijging / bodemdalingVeranderend landgebruikoverlevingreproductiecumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica

Berekening draagkracht winter: WEBTICSOosterscheldeBerekening draagkracht winter: WEBTICSOosterschelde

Scholeksters Oosterschelde in de winterCAPS kan het oplossen

Vrijwilligers (Sovon, Vogeltrekstation)Individu-gebaseerde modellen (NIOO)Metapopulatiemodellen (RUN)