Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

8
kinderbijbel karel eykman Met illustraties van Bert Bouman KINDERBIJBEL W oord voor woord 50 jaar Woord voor woord 500.000 exx. verkocht

description

Woord voor woord van Karel Eykman is een prachtige kinderbijbel met illustraties voor jong en oud. Deze toegankelijk bijbelvertellingen voor kinderen zijn nog steeds actueel en bedoeld voor iedereen die niet heel erg bekend is met de Bijbel of de kerk. De illustraties in het boek zijn van de bekende grafisch ontwerper en illustrator Bert Bouman (1921-1979).

Transcript of Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

Page 1: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

kinderbijbel

k a r e l e y k m a n

Met illustraties van Bert Bouman

K I N D E R B I J B E L

Woord voorwoord

50 jaar

Woord voor woord

500.000 exx.

verkocht

Page 2: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

Voorwoord

Toen Karel Eykman in 1966 zijn bijbelvertellingen begon op te schrij-ven, kon niemand vermoeden dat het zo’n succes zou worden. In

dertig jaar werden er meer dan 400.000 exemplaren van deze kinderbijbelverkocht: een ongelooflijke bestseller. En ik, die deze verhalen voor detelevisie mocht vertellen, werd er beroemd mee.

Waarom is Woord voor woord zo bijzonder? Ik denk omdat Eykmanzich in de eerste plaats heeft gericht tot kinderen die nog nooit bijbel-verhalen gehoord hebben: de zogenoemde buitenkerkelijken. Zonder teevangeliseren tekende hij in moderne taal de eeuwenoude verhalen op.

Geen wonder dat veel gelovigen niet zo blij waren met Woord voorwoord. Er kwamen boze brieven van ouderlingen, dominees, pastoors enverontruste kerkgangers, die bezwaar maakten tegen deze al te vrijmoe-dige behandeling van hun Heilige Schrift. Tekenaar Bert Bouman moesthet ontgelden, omdat hij stolpboerderijen in de woestijn tekende. Trudyvan Keulen, onze regisseur, gebruikte in de televisie-uitzendingen zelfspopmuziek als achtergrond in plaats van een fluit- of luitorkestje uitAbrahams tijd. Dat kon toch echt niet, vonden onze briefschrijvers.

Ook over mijzelf, acht jaar lang de verteller van Woord voor woord opde televisie, waren maar heel weinig mensen te spreken. ‘Een nozem leestde bijbel voor,’ schreef een krant.

Jonge kinderen echter vonden het wel mooi. Toen ik een keer op eenzomerse dag in zee zwom, riep een klein jongetje: ‘Mam, Jezus zwemt!’Het jongetje van toen is nu dertig jaar ouder en leest zijn kinderen vooruit dit prachtige boek.

De kerken zijn er niet voller door geworden, maar ontelbaar veel jongemensen hebben de schitterende verhalen uit het Oude en NieuweTestament in dit unieke boek kunnen nalezen.

Aart Staartjes

www.defonteinkinderboeken.nl

De teksten in deze kinderbijbel zijn oorspronkelijk geschreven voor

het ikon-televisieprogramma Woord voor Woord.

Zestiende druk, 2012

© 1982 Karel Eykman en uitgeverij De Fontein, Utrecht

Illustraties Bert Bouman

Vormgeving Wim ten Brinke bno

Lithografie De Boer Repro

isbn 978 90 261 3156 1

nur 224

Page 3: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:07 Pagina 10

Page 4: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:12 Pagina 12

Page 5: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:12 Pagina 14

Page 6: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:14 Pagina 16

98 01976_KINDERBIJBEL - WOORD VOOR WOORD_ KATERN 2

Page 7: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:17 Pagina 18

Page 8: Inkijkexemplaar 'Woord voor woord' van Karel Eykman

WvWoord Ned OT_sc 06-08-1998 14:21 Pagina 20