Info blankenberge juli augustus september 2013

download Info blankenberge juli augustus september 2013

of 48

 • date post

  09-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Stadsmagazine - 27ste jaargang

Transcript of Info blankenberge juli augustus september 2013

 • infoblankenberge

  Zin inzomer!

  Bloemencorso gaat voor Unesco-nominatie

  stadsmagazine - juli, augustus & september 201327ste jaargang - www.blankenberge.be

  Senior gamesht sporttreffen voor 50+

  Film op het strandVrijdag 2 augustus

  Belle Epoque SchattenTorhouts aardewerk en poterie flamande

 • Inho

  ud }

  juli,

  aug

  ustu

  s &

  sep

  tem

  ber 2

  013

  colofon

  Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

  v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten fotos:

  Jeroen Neirinck, Norbert Minne, Skinn, www.blankenberge-online.be cordinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein,

  8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex.

  e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te

  publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

  schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

  Beste inwoners en toeristen,

  Eindelijk(!) staat de zomervakantie

  voor de deur.

  Na een veel te koude lente snakken

  we immers naar de aparte

  vakantiesfeer die een zonovergoten

  Blankenberge kenmerkt. Zoals jullie in

  deze Info Blankenberge kunnen lezen,

  wacht ons opnieuw een brede waaier

  aan activiteiten, voor elk wat wils.

  Onze badstad wil immers een

  bruisende badstad zijn, waar het

  aangenaam leven, wonen en werken

  is. Hoe we dit willen bereiken, staat in

  de stedelijke beleidsvisie die jullie

  kunnen raadplegen op onze website

  www.blankenberge.be .

  Een dynamisch stadsbestuur speelt in

  op de aanwezige opportuniteiten en

  poogt, ondanks de moeilijke financile

  context, blijvend te investeren in

  projecten en initiatieven die zowel

  inwoner als toerist ten goede komen.

  Zo merken we dat de stedelijke

  vernieuwing zich verder zet, meer en

  meer ook in de binnenstad. Zowel

  bouwpromotoren als particulieren

  bouwen en verbouwen volop en

  zorgen zo voor een meerwaarde voor

  onze stad. De woonkwaliteit verhoogt

  wat ook het uitzicht van de binnenstad

  positief benvloedt. Ook via het

  opstellen van het strategisch-

  commercieel plan zullen we, in

  samenspraak met alle betrokken

  actoren, de komende jaren

  bijkomende impulsen aan de

  binnenstad geven.

  Blankenberge is een aantrekkelijke

  woonstad. Onze verwervingspremie

  werpt duidelijk vruchten af! Meer

  jonge gezinnen vestigen zich in onze

  gezellige stad met als gevolg dat ook

  het aantal geboortes stijgt, de sterkste

  relatieve stijging van de volledige kust

  trouwens!

  Een belangrijke schakel in dit

  raderwerk vormen de inspanningen uit

  de private sector n de

  dienstverlening verstrekt door de

  diverse stadsdiensten. Zo mochten

  heel recent de bevolkingsdienst

  (dienst vreemdelingen) en de

  strandreddingsdienst hiervoor

  vanwege externe instanties een

  welverdiende pluim ontvangen.

  Besturen is samenwerken aan de

  toekomst, onze toekomst. Ik dank

  ieder van jullie voor jullie bijdrage

  en drink deze zomer graag een blonde

  en nu ook bruine Blankenbergse

  Kokketeute op onze

  gezondheid en ons

  geluk!

  Patrick De Klerck,

  jullie burgemeester

  nieuws

  Uit in Blankenberge 4-6, 48

  Nieuws 5-7, 9

  Jubilea 9

  Handelszaken 10-11

  cultuur

  Belle Epoque Centrum 12

  Bibliotheek 12-15

  Cultuurcentrum 16-22

  Academie 23

  Sociaal

  Het Lindenhof 24

  Senior 25

  OCMW 25-29

  Sociaal Huis 29-31

  Werkwinkel 31-32

 • Sport

  Sport 33-35

  Jeugd

  Jeugddienst 36-38

  Speelpleinwerking 38-39

  Praktisch

  Milieu 40-42

  Praktisch 43

  Mobiliteit 43-47

  cultuurzomer

  SeniorGames

  16

  35

  JongerenInformatiePunt in het nieuw 36

  13film op het strand

  3

 • B(l)oeiende en muzikale seizoensfinaleDe jaarlijkse afsluiter van het zomerseizoen heeft dit jaar als thema Musicals.

  Praalwagens, fanfares en dansgroepen kleuren op de laatste zondag van augustus de

  straten van de stad en zorgen voor een bont schouwspel. Info Blankenberge had een babbel met regisseur

  Hans Vanquathem die, samen met zijn vader Jan, dit veelkleurig spektakel in goede banen leidt.

  Het thema dit jaar is Musicals. Vertel!

  Ons eerste idee was om de wagens

  een lied te laten uitbeelden. Maar uit-

  eindelijk beslisten we om ons te

  beperken tot musicals: een dankbaar

  onderwerp. De wagenbouwers kregen

  de opdracht een musical naar keuze

  uit te beelden. Via maquettes of teke-

  ningen stellen ze ons hun ontwerpen

  voor en wij trachten daar onze stempel

  op te drukken door aanwijzingen te

  geven qua uitwerking. Gelukkig weten

  de meeste wagenbouwers na tien jaar

  wel waar we naar toe willen.

  Nu is het aan ons om er een mooi

  geheel van te maken. Elk jaar trachten

  we de lat hoger te leggen. Ik kan al

  verklappen dat het niveau van de

  wagens echt hoog ligt.

  Wat komt er zoal kijken bij de

  organisatie?

  Bijna teveel om op te noemen!

  Eigenlijk zijn we er het hele jaar mee

  bezig. Kort na de stoet volgt er al een

  evaluatie en starten we met de voorbe-

  reiding van de volgende. We vergade-

  ren regelmatig zowel met de medewer-

  kers als met het stadsbestuur. De

  wagenbouwers bezoeken we twee keer

  per jaar. De contacten met de dans-

  groepen zijn ook belangrijk, omdat hun

  aandeel steeds groter wordt.

  Er is het zoeken naar figuranten en kle-

  dij, maar ook het technische en organi-

  satorische aspect mag je niet vergeten.

  We moeten ook opletten dat alles bin-

  nen het budget past. Hiervoor krijgen

  we hulp van de Dienst Toerisme.

  De dagen voor het corso zijn het

  drukst met als moment suprme de

  stoet zelf.

  s Morgens bezoeken we met de jury

  een laatste keer de wagenbouwers.

  De figuranten worden geschminkt en

  gekleed en de dansgroepen repete-

  ren nog een finale keer vooraleer de

  stoet uitgaat. Achteraf volgen de eva-

  luatie en einduitslag van de jury en de

  dag eindigt met de proclamatie op het

  stadhuis.

  Mogen we dit jaar nieuwigheden

  verwachten?

  Zeker. Dit jaar zijn er voor het eerst

  liveoptredens. Spannend is dat! Op

  acht wagens zingt een zanger(es) live.

  Dit versterkt het musicalgevoel. Ook

  nieuw is dat elke wagen wordt vooraf-

  gegaan door een dansgroep.

  Hoeveel mensen werken mee aan het

  tot stand komen van het corso?

  Tel maar mee! Mijn vader en ik voor

  regie, Karien De Groote voor figuratie

  en kledij, Diane en Monica van de

  Dienst Toerisme voor algemene admi-

  nistratie en budget, Paul Defever voor

  de technische aspecten en Wim De

  Clerck en zijn team voor de stadswa-

  gen. Dan heb je de wagenbouwers die

  soms tot 60 medewerkers meebren-

  gen, de dansgroepen met telkens min-

  stens 20 personen, de muziekbands

  en de figuranten. De jury is met 13 per-

  sonen. Tel daarbij nog het 10 man

  sterke schminkteam, de stoetbegelei-

  ders, het personeel van de dienst

  BODI, politie en brandweer en je komt

  aan een serieus getal.

  Hoelang duurt het om n wagen op

  te tuigen?

  De wagens worden bebloemd vanaf

  de vrijdag voor de stoet. De wagen-

  bouwers zijn dan al maanden in de

  weer met constructies lassen, isomo

  carven, alles intapen enzovoort. De

  meesten zijn klaar de zaterdagavond,

  maar het gebeurt dat mensen nog

  bezig zijn tot de zondagmorgen. Op

  elke wagen gaan ongeveer 60.000

  dahlias of meer. Die worden er stuk

  per stuk op gestoken. Om een idee te

  geven: op de winnende wagen van

  vorig jaar zaten 100.000 bloemen! Via

  het fiets- en wandelparcours op zater-

  dag 24 augustus kun je trouwens zelf

  zien hoe de wagens tot stand komen.

  Info & flyer

  Dienst voor Toerisme Leopold III-plein www.uitinblankenberge.be

  Bloemencorso25 augustus

  Bloemenstekers gezocht! Meld je aan bij de Dienst Toerisme

  tel. 050 41 22 27 of

  toerisme@blankenberge.be

  4

 • Bloemencorso Blankenberge gaat voor Unesco-nominatieVijf Vlaamse en zeven Nederlandse corsos zijn een initiatief gestart om hun traditie te nomineren voor de

  Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco.

  Bloemen- en fruitcorsos zijn een

  typisch Vlaams-Nederlandse traditie.

  Op vele plekken in de wereld bestaan

  variaties op dit kleurrijke gebruik,

  maar nergens ter wereld is er zon

  grote concentratie corsos als in de

  Lage Landen. In Vlaanderen zijn er

  nog vijf, in Nederland zijn er zon twin-

  tig, klein en groot.

  In oktober 2012 was het

  Bloemencorso van Zundert de eerste

  Nederlandse traditie die op de