Info Blankenberge juli - augustus - september 2014

download Info Blankenberge juli - augustus - september 2014

of 56

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Info Blankenberge juli - augustus - september 2014

 • infoblankenberge

  Onderwijscheques en schoolpremies

  nu aanvragen

  13 septemberOpendeurdag

  brandweer en politie

  stadsmagazine - juli, augustus en september 201428ste jaargang - www.blankenberge.be

  Erfgoedwandel- route vernieuwd

  volg de klinknagels!

  De Groote Oorlog

  expo, boek en wandel- en

  fietsroute

  Premies voor ondernemers

  met uitneembare bijlage

 • Inho

  ud }

  juli,

  aug

  ustu

  s &

  sep

  tem

  ber 2

  014

  COLOFON

  Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

  v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten

  fotos: Norbert Minne, Skinn, Philip Vermeulen, www.krantvanblankenberge.be cordinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein,

  8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex.

  e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te

  publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

  schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

  Beste inwoners en toeristen,

  Na een erg zachte winter mochten we

  dit voorjaar genieten van een mooie

  lente die ons enkele topweekends

  bezorgde. Denken we maar aan de

  prachtige havenfeesten. Hopelijk zijn de

  weergoden ons ook deze zomer gunstig

  gezind en kunnen we ons volop onder-

  dompelen in de gezellige vakantiesfeer

  die deze periode kenmerkt.

  Niets is onverlet gelaten om zowel inwo-

  ner als toerist te verwennen. Deze Info

  Blankenberge gidst jullie doorheen het

  rijkgeschakeerd aanbod aan evenemen-

  ten. Dit aanbod wordt overigens ook uit-

  gebreid belicht in het evenementenfol-

  dertje dat bij iedereen in de bus valt en

  tevens gratis afgehaald kan worden in

  de dienst Toerisme op het Koning

  Leopold III-plein.

  Tien Om Tegen De Sterren Op Te Zien

  wordt op 11 augustus ongetwijfeld een

  van de zomerse hoogtepunten. Ik ben

  blij dat Blankenberge alle fans voor

  deze jubileumeditie van het legendari-

  sche VTM-programma mag verwel-

  komen op de gekende locatie aan de

  vuurtoren. Maar ook de klassiekers

  zoals Parkies, de talrijke concerten en

  de bloemenstoet als schitterende sei-

  zoensafsluiter, zijn genoegzaam

  bekend. Beachland, dat borg staat voor

  twee dagen puur dans- en feestplezier;

  en Radio 2 Zomerhit, een onvervalste

  vakantietopper, kleuren mee de affiche

  naast heel wat andere culturele, recrea-

  tieve en sportieve activiteiten. En dan

  zwijgen we nog over onze unieke

  alleweersvoorzieningen.

  Alles opsommen is onmogelijk. Toch wil

  ik jullie nog even wijzen op de vele initi-

  atieven ter herdenking van WO I, de

  Groote Oorlog, met onder meer, naast

  de gelijknamige publicatie, de

  verhelderende tentoonstelling

  Blankenberge en Uitkerke bezet 1914

  -1918 verspreid over diverse stadsge-

  bouwen, en een WO I-wandeling en

  -fietsroute.

  Jullie merken het: dankzij de gulle

  inspanningen van velen zal

  Blankenberge ook deze zomer zijn repu-

  tatie van gezellige, gastvrije en dynami-

  sche badstad alle eer aan doen.

  Van harte bedankt!!!

  Patrick De Klerck,

  jullie burgemeester

  Nieuws

  Uit in Blankenberge 4-5, 56

  Nieuws 6-7, 10-11

  Jubilea 8-9

  Handelszaken 12-15

  Cultuur

  Belle Epoque Centrum 16

  Bibliotheek 17-19

  Cultuurcentrum 20-26

  Academie 31

  Sociaal

  Het Lindenhof 32

  OCMW 33-38

  Senior 33

  Sociaal Huis 37

  Werkwinkel 39-40

  Sociale economie 41

 • Sport

  Sport 42-44

  Jeugd

  Jeugddienst 45-46

  Speelpleinwerking Speelberge 47

  Praktisch

  Milieu 51-59

  Mobiliteit 51

  Praktisch 48, 52-53

  Zomersculpturen: zomerse beeldenexpo

  24

  Nieuw: Oudlandpolder mountainbikeroute

  43

  5Tien Om Tegen

  De Sterren Op Te Zien

  OCMW biedt app thuiszorg aan

  33

  29

  MountainbikerouteBlankenberge - De Haan

  59km

  Provincie West-Vlaanderen

  Oudlandpolder

  Uitneembare bijlage

  Premies voor ondernemers

  p27

  3

 • Extreem b(l)oeiende seizoensfinaleBloemencorso zondag 31 augustus 14.30 uur

  De jaarlijkse afsluiter van het

  zomerseizoen heeft dit jaar als

  thema Extremen. Praalwagens,

  fanfares en dansgroepen kleuren

  op de laatste zondag van

  augustus de straten van de stad

  en zorgen voor een fleurig

  schouwspel.

  Blankenberge sluit het zomerseizoen

  traditiegetrouw af met de bloemenstoet.

  Het thema Extremen gaat van extreme

  weersomstandigheden over extreme

  sporten tot extreme monumenten. De

  stoet vertrekt om 14.30 uur stipt.

  FIETS- EN WANDELPARCOURS OP ZATERDAG Ben je nieuwsgierig en wil je al voor

  de stoet weten hoe de wagens er uit-

  zien? Dat kan! Via het fiets- en wan-

  delparcours op zaterdag 30 augustus

  kun je zelf zien hoe de wagens tot

  stand komen. De wagenbouwers star-

  ten vanaf de vrijdag voor de stoet met

  het bebloemen. Dit is de laatste fase

  van een lang traject.

  De wagenbouwers zijn dan al maan-

  den in de weer met constructies las-

  sen, isomo uitsnijden en alles intapen.

  ERFGOED IN DE BLOEMENSinds 2013 zijn de vijf Vlaamse corsos

  toegevoegd aan de Inventaris

  Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel

  Erfgoed. Ze bundelen hun krachten op

  het vlak van erfgoedzorg. Daarbij wor-

  den ze geholpen door LECA, het

  Landelijk Expertisecentrum voor

  Cultuur van Alledag. LECA riep een

  werkgroep in het leven met vertegen-

  woordigers van de bloemencorsos in

  Blankenberge, Hergenrath, Loenhout,

  Sint-Gillis-Dendermonde, Ternat,

  Wommelgem, Zundert (Nederland),

  Erfgoedcel Pajottenland en Erfgoedcel

  Land van Dendermonde.

  De corsobouwers denken onder

  andere gezamenlijk na over hun toe-

  komst, gaan bij elkaar op werkbezoek

  en illustreren hun technieken aan het

  publiek. Je kan al hun acties volgen

  via www.immaterieelerfgoed.be.

  Vorig jaar vond een eerste editie van

  Erfgoed in de bloemen plaats. Een

  team van de corsos van

  Blankenberge, Loenhout, Sint-Gillis-

  Dendermonde, Ternat, Wommelgem

  en Zundert (NL) bebloemden samen

  de kiosk op het Leopold III-plein. Het

  evenement toonde de technieken van

  het bloemsteken aan het grote

  publiek, en stond symbool voor de

  samenwerking tussen de zes corsos.

  INFO & FLYER

  Dienst Toerisme Koning Leopold III-plein www.uitinblankenberge.be

  Philip Vermeulen

  Philip Vermeulen

  P

  hili

  p V

  erm

  eu

  len

  4

  Nieuws

 • Radio 2 Zomerhit in BlankenbergeZaterdag 23 augustus 2014

  Met Zomerhit bekroont Radio 2 het

  beste uit de populaire Vlaamse

  muzieksector van het afgelopen

  jaar. Het evenement wordt recht-

  streeks op En en Radio 2

  uitgezonden.

  Mis dit zomerse muziekfeest niet!

  Afspraak op 23 augustus op de land-

  tong aan de jachthaven.

  19 20.30 uur: dj

  20.30 22 uur: show Zomerhit

  Een zalig dagje kustshoppen Dat je in Blankenberge uitstekend kunt shoppen, dat wist je al. In de zomer kan

  dat net nog een tikje meer. Om nog uitgebreider te kunnen flaneren is het cen-

  trum verkeersvrij en staan er heel wat extra shoppingactiviteiten op de agenda.

  Midzomerverkoop 25 > 28/07

  Braderie 22 > 25/08

  Avondshopping tot 22 uur 9 & 23/7, 6/ & 20/8

  ROMMEL- EN BROCANTEMARKTJES Graaf Jansdijk & Rogierlaan 29/6

  Koning Leopold III-plein 13/7

  Paravangfeesten 03/8

  Koning Leopold III-plein 10/8

  Uitkerke Kermis 6 & 7/9

  Tien Om Tegen De Sterren Op Te ZienVtm viert dit jaar zijn 25e zomer en

  doet dat met de spetterende muziek-

  show Tien Om Tegen De Sterren Op

  Te Zien. Het programma is een eerbe-

  toon aan het legendarische Tien Om

  Te Zien en zet op maandag 11 augus-

  tus Blankenberge in lichterlaaie.

  Artiesten van vroeger en nu n de

  acteurs van Tegen De Sterren Op wis-

  selen elkaar af en brengen de groot-

  ste hits uit 20 jaar Tien Om Te Zien.

  Willy Sommers presenteert samen

  met Nathalie Meskens, die voor de

  gelegenheid verdacht veel op Anne

  De Baetzelier lijkt.

  VtmKZoom bouwt dezelfde dag ook

  een kinderdorp met gratis animatie op

  het Koning Leopold III-plein.

  Liveradio vanuit BlankenbergeRadio 2 is deze zomer niet enkel voor

  Zomerhit te gast in Blankenberge. De

  populaire familiezender zendt live uit

  vanaf verschillende locaties op

  volgende data:

  30/6 & 1/7

  Belgium Pier

  7 & 8/7

  Pier (rotonde)

  13, 14 & 15, 21 & 22/8

  Zeedijk (vuurtoren)

  De uitzendingen lopen telkens -van

  9 tot 12 uur (Plage Prfre /natio-

  nale uitzending) en van 12 tot 13 uur

  (Middagpost /