Info Blankenberge juli 2012

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  7

Embed Size (px)

description

26ste jaargang - juli, augustus & september 2012

Transcript of Info Blankenberge juli 2012

 • infoblankenberge

  Nieuwe huisstijlvoor Blankenberge

  Hengelen van op pier & staketsels:vraag je vergunning aan!

  Blankenberge lanceert stadsbierproef de BlankenbergseKokketeute op 6 juli

  't is begunfeestelijke opening cultuurjaar28 & 29 september

  W

  est

  toe

  r

  stadsmagazine - juli, augustus & september 201226ste jaargang - www.blankenberge.be

 • Inho

  ud }

  juli,

  aug

  ustu

  s &

  sep

  tem

  ber 2

  012

  colofoN

  Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

  v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten fotos: Jeroen

  Neirinck, Norbert Minne, Skinn, www.blankenberge-online.be cordinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge

  lay-out: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge druk: Die Keure - www.diekeure.be - 050 47 12 72 - Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge

  oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex. e-mail: [email protected] online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be.

  De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld.

  De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

  Beste inwoners en toeristen,

  Blankenberge bruist!

  Ons uniek zomeraanbod zal ongetwij-

  feld opnieuw zowel inwoners als bad-

  gasten bekoren en laten genieten van

  alle troeven van onze badstad. Het rijk

  gevarieerd programma dat werd

  samengesteld door de stad en diverse

  enthousiaste partners, garandeert een

  echte vakantiesfeer in ons steedje.

  Die frisse wind waait ook door deze Info

  Blankenberge, die door de nieuwe

  huisstijl een modern kleedje werd aan-

  gemeten. Deze dynamiek ziet zich ook

  vertaald in een gentegreerd actieplan

  voor het centrum van Blankenberge,

  dat voorziet in heel wat extra impulsen

  voor deze zone. Naast de reeds

  bestaande maatregelen moeten onder

  meer de verdubbeling van de verwer-

  vingspremie, een halvering van de

  belasting op meergezinswoningen en

  het vernieuwen van de bovenbouw van

  de Vanderstichelenstraat en omgeving

  daartoe bijdragen. Verder staat even-

  eens de uitwerking van een strate-

  gisch-commercieel plan en een city-

  marketingplan in de steigers.

  Het stadsbestuur heeft ondertussen

  gepast gereageerd op de aangekon-

  digde besparingen van de Vlaamse

  regering inzake De Lijn. Deze besparin-

  gen dreigden vooral de jongeren, de

  ouderen en de sociaal zwakkeren te

  treffen. Niettegenstaande de kosten

  eigenlijk door Vlaanderen dienen

  gedragen te worden, wordt de hete

  aardappel naar de steden en gemeen-

  ten doorgeschoven. We menen als

  stadsbestuur dat we onze inwoners niet

  in de kou kunnen laten staan, en voor-

  zien dan ook dat de centrumbus als

  basisvoorziening voor iedereen

  beschikbaar blijft (niettegenstaande de

  zware kosten die hieraan verbonden

  zijn)! Dit zijn slechts enkele voorbeel-

  den die de slagkracht van onze stad

  illustreren.

  Blankenberge is ook een warme stad!

  Het verheugt me te mogen vaststellen

  dat meer en meer buurtinitiatieven, van

  onderuit, tot stand komen en veel

  buurtbewoners dit sociaal weefsel ver-

  sterken. Ook het gezellig samenzijn

  Parkies is in dit kader een prachtig

  voorbeeld: jonge en iets oudere

  Blankenbergenaars en Uitkerkenaars

  genieten met een glaasje in de hand

  van mooie muziek in gezelschap van

  vrienden en kennissen.

  En van glaasjes gesproken: op 6 juli lan-

  ceren we in het park achter het stadhuis

  ons eigen Blankenbergs stadsbier: de

  blonde Kokketeute!

  Ik hoop jullie dan ook deze zomer vaak

  te mogen ontmoeten op een of andere

  activiteit! Nu enkel de zon nog

  Patrick De Klerck,

  uw burgemeester

  Nieuws

  Uit in Blankenberge 4-5,48

  Handelszaken 6-8

  Jubilea 12

  Nieuws 9-11,13-15

  Cultuur

  Bibliotheek 16-18

  Belle Epoque Centrum 18

  Cultuurcentrum 19-26

  Academie 27

  Sociaal

  OCMW 28-31

  Het Lindenhof 29

  Senior 32

  Sociaal huis 33

  Werkwinkel 34

 • Vrije tijd

  TMVW-Noordzeebad 34

  Sport 35-37

  Jeugd

  Jeugddienst 38-39

  Speelpleinwerking 40Speelberge

  Praktisch

  Milieu 41-44

  Politie & verkeer 44

  Praktisch 45

  Uit het college 46-47en de gemeenteraad

  Speelpleinwerking Speelberge

  Open Monumentendag

  Academie

  O'NeillSurf, Skate,Snow &Wakefest

  21

  40

  37

  27

  3

 • De zomer komt eraan en samen met het mooie weer komen ook de evenementen weer in zicht!

  Binnenkort valt bij elke inwoner de

  nieuwe en herziene versie van het eve-

  nementenfoldertje in de bus. Alles wat

  je wil weten over sportieve, culturele,

  muzikale of gewoon ontspannende

  activiteiten vind je er in terug. Ook kin-

  deren, jongeren en senioren vinden

  vast iets naar hun gading.

  Je houdt van populaire shows, comedy

  van de bovenste plank of je bent een

  culturele veelvraat en meerwaarde-

  zoeker? Kies gewoon uit en kom langs!

  Je vindt in de folder echt alles terug.

  Geleide fietstochten of stads wande-

  lingen, avondmarkten, tentoon-

  stellingen, shows en concerten,

  vuurwerk, avondshopping, grote en

  kleine evenementen en zo kunnen we

  nog wel eventjes doorgaan.

  Kreeg je de folder niet? Spring dan

  gerust binnen bij de Dienst Toerisme

  op het Leopold III-plein en vraag je

  gratis exemplaar.

  Info

  Dienst Toerisme Leopold III-plein tel. 050 41 22 27 [email protected] Juli & augustus: elke dag open van 9 tot 19 uur.

  Zandsculpturenfestival 2012 Er was EEns EEn sProoKjEswErElDOp 1 juni opende het zandsculpturen-

  festival de deuren. Nog tot 2 septem-

  ber kun je op het terrein in de Kon.

  Albert I-laan genieten van een reus-

  achtige beeldenreis naar de sprookjes-

  wereld metonder meerde sprookjes

  van de Gebroeders Grimm, Hans

  Christian Andersen en Walt Disney, de

  wonderlijke verhalen van Astrid

  Lindgren, Charles Dickens en J.K.

  Rowling, en nog zoveel andere

  bekende verhalen uit de tijd van

  mythes en legendes.

  Ontmoet koningen, prinsen en prinses-

  sen, sta oog in oog met elfen, kabou-

  ters, draken en oosterse geesten, en

  ontdek heksen, feen en tovenaars en

  heel wat helden die abnormale dingen

  overkomen.

  Het festival werd opgebouwd door

  circa 40 professionele zandkunste-

  naars uit alle hoeken van de wereld.

  Niet minder dan 10.000 ton zand werd

  gesculpteerd op een oppervlakte van

  ruim 4.000 m, goed voor een bezoek

  van ruim anderhalf uur. Het festivalis

  officieel het grootste zandsculpturen-

  festival ter wereld (Guinness Book of

  Records 2010).

  ToEgang

  Volwassenen: 11

  60+, studenten, mindervaliden: 9

  Kind 4-12 jaar: 7 - Kind 0-3 jaar: gratis

  Groepstarief: 2 korting vanaf mini-

  mum 10 personen

  Info

  Zandsculptuurfestival Kon. Albert I-laan 116 (tegenover Sea Life Centre) tel. 050 20 04 65 [email protected] - www.zandsculptuur.be

  Zin in zomer!

  Nieuws

  4

 • BloemencorsoZonDag 26 aUgUsTUs14.30 uurParcours

  Kerkstraat (t.h.v. de Zuidlaan) Leopold

  III-plein Kerkstraat Casinostraat

  Malecotstraat Jules de Troozlaan

  Ruzettelaan Gadeynehelling Zeedijk

  F. Ropshelling - Franchommelaan

  Leopoldstraat Consciencestraat

  Peter Benotstraat Grote Markt.

  ZaTErDag 25 aUgUsTUs fiets- en wandelparcours langs de

  opbouwplaatsen van de praalwagens.

  Folder verkrijgbaar vanaf 1 augustus bij:

  dienst Toerisme, dienst Cultuur en op

  het stadhuis.

  BloEmEncorso ZoEKT BloEmEnsTEKErsWil jij graag meehelpen de bloemen-

  corso kleur te geven? De bloemen-

  stekers zijn nog op zoek naar vrijwillige

  bloemenstekers om hen te helpen bij

  het opmaken van de bloemenwagens.

  Info

  Dienst Toerisme Leopold III-plein tel. 050 41 22 27 [email protected]

  THemaKleur

  Nieuws

  5

 • Nieuws

  6

  Handelszaken

  restaurant SeasonsDirk crauwels & lydia Van audekerke

  Manitobaplein 5

  gsm 0471 95 67 74

  restaurant Green BambooThaise keuken aree Kaewbaen & roland govers

  Franchommelaan 94 tel. 050 42 60 42

  [email protected] www.greenbamboo.be

  Versmarktgroenten & fruit / salades & warme bereidingen

  kaas & charcuterie Veerle stevens

  Kerkstraat 349 gsm 0479 33 66 72

  Brasserie TerracottaDirk Devos & Tanja Deboodt

  Franchommelaan 116

  tel. 050 68 73 05 gsm 0475 41 87 49

  la GitanaTapasrestaurant andy charpentier & jarko

  schoonderwoerd

  Weststraat 12 gsm 0492 23 35 75

  restaurant lempereurguy louwagie & Kelly rouzer

  Zeedijk 63 tel. 050 42 43 28

  [email protected]

  NIeuW

  NIeuW

  NIeuW

  NIeuWe uItBAterS

  NIeuW