2970 info juli-aug 2016

Click here to load reader

download 2970 info juli-aug 2016

of 24

 • date post

  04-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

Transcript of 2970 info juli-aug 2016

 • Informatieblad Schilde en s-Gravenwezel

  40e Jaargang - nr 4juli-augustus 2016

  Groener en goedkoperdankzij groepsaankopen p. 12

  Erfgoed 8

  Aangepastestraatverlichting 13

  Ozonpiekenenhitte 16

 • Inditnummer

  Een fijne zomer begint hier

  Zomertuin 3

  Duidelijk huisnummer 3

  Derny 4

  We horen het graag 5

  Brandweer Zone Rand bestrijdt wespen 6

  Vlaanderen Feest 7

  Erfgoed 8

  Kunstwerk gezocht 9

  Carrousel 10

  De Sleutel 12

  Nu inschrijven Academie noord 12

  Straatverlichting aangepast

  voor minder CO2 13

  Groepsaankoop zonnepanelen en groene

  energie 14

  Snoei uw taxus en help 15

  Hitte en ozonpieken 16

  Productie- en opnametechnieken 17

  De Wingerd in september weer open 18

  Uniforme opvang 18

  Psychosociale begeleiding 19

  Rap op Stap 19

  Gezins en bejaardenhulp, poetshulp 20

  Brief Carlos Samuel Morales 20

  Openingsuren en contact 22

  2

  Openings-wist-je-datjes juli en augustus

  d

  Dedienstburgerzakenisgeslotenopdinsdagavond

  Debibliotheekvans-Gravenwezelisgeslotenopmaandagavondenopwoensdagnamiddag

  Eencompleetoverzichtvandeopeningsurenvindtuoppagina22

  Je bent jong en je wilt een fijne zomer?Vul je zomer met toffe activiteiten Isjevakantienognietvolledigvolgepland?Wiljijjegraagopeenleuke,speelseensportievemanieramuserenmetjevrienden?Hierisdoplossing!

  Kijkopschilde.grabbis.beenschrijfjeonlinein.SpeelpleinenInschrijvenkannogaltijd,maardoehetzekervoordatdeactiviteitstart.Terplaatseinschrijvenkanniet.

  SportkampenDeinschrijvingenvoordesportkampenzijninmaartgestart,maarerzijnnogeenpaarplaatsen.Dusgagerusteenskijkenenkiesjouwfavorietekamp.Iseenkampvol?Schrijfjedaninopdewachtlijst.Misschienkomterweleenplaatsjevrij.

  Meer informatieDienstsportengezondheidDienstgezinenwelzijnEugeenDierckxlaan24,Schilde033800740en033801667erbeweegtwat@schilde.beenjeugddienst@schilde.be

  i

  JeugdactiviteitenSportkampen

  Terugbetaling OCMWHet OCMW kan een deel van de kostprijs van de activiteiten terugbetalen (laagste inkomens). Meer informatie: OCMW, Turnhoutsebaan 67, Schilde, 03 383 62 18.Verhoogde Tegemoetkoming (beweeg- en sportactiviteiten)

  Gezinnen met het VT-statuut krijgen 50 % korting op alle beweeg-

  en sportactiviteiten. U komt in aanmerking als het ziekenfonds u

  dit heeft toegekend. Het kleefbriefje van het ziekenfonds eindigt

  dan op een 1. Vraag het attest tegemoetkoming deelnamegeld

  beweeg- en sportactiviteiten bij de dienst sport en gezondheid.

  ContactpuntenDienst sport en gezondheidDienst gezin en welzijnEugeen Dierckxlaan 24, Schilde03 380 07 40 en 03 380 07 47erbeweegtwat@schilde.be en jeugddienst@schilde.be

  i

  ActiefVakantie

  TegemoetkomingenFiscaal attestU hebt recht op een scaal attest voor belastingvermindering voor

  uw kinderen jonger dan 12 jaar. Het scaal attest voor activiteiten

  in 2015, wordt in het voorjaar van 2016 opgestuurd. Terugbetaling ziekenfondsZiekenfondsen geven diverse voordelen voor kinderen (ook +12

  jaar). Ze hebben hiervoor speci eke formulieren. Geef het formulier

  van uw ziekenfonds (met kleefbriefje) af op de dienst sport en

  gezondheid of de dienst gezin en welzijn n geef aan voor welke

  activiteit u graag tegemoetkoming wilt krijgen. Het ingevulde

  formulier bezorgt u aan uw ziekenfonds.

  Altijd vooraf inschrijven via schilde.grabbis.bevanaf dinsdag 10 mei om 9 uur

  Vrijetijdsaanbod Schilde en s-Gravenwezel

  Iedereen welkomOok kinderen met een beperking kunnen met alle activiteiten meedoen. Neem contact op met de organiserende dienst als uw kind extra aandacht nodig heeft.

  ZOMER

 • Deenedeurisdeandereniet.Watvoordeurenwelgemeenschappelijkmoetenhebbenis

  eenduidelijkzichtbaarhuisnummer.Wantvoorbrandweer,politieenambulancierskomt

  hetvaakaanopenkeleminuten.Eenzichtbaarenleesbaarhuisnummerisvangrootbelang

  vooruweigenveiligheidendievanuwgezin.

  Een duidelijk huisnummer redt levens

  TIPHang uw huisnummer duidelijk zichtbaar op uw brievenbus of naast uw voordeur.Ukunteengratishuisnummerplaatjeafhalenbij:DienstburgerzakenBrasschaatsebaan30Schilde

  De ZomertuinSchildehofZinomuwzomeroptevrolijkenmetmuziek,comedy,expositiesennogveelmeer?Ofrustulieveruitophetgezelligezomerterras?KomdanzekereenslangsbijDeZomertuinindeOranjerie.

  Praktisch Vanzaterdag9julitotenmetzondag11september Elkevrijdag,zaterdagenzondagvan12tot22uur Oranjerie,DePont45,Schilde

  DeZomertuingaatopenopzaterdag9juli

  3

 • Augustus-kermis s-Gravenwezel Koers en dernyspektakel 20tot23augustus

  Van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 augustusKermis Lodewijk De Vochtplein

  Zondag 21 augustusKoers op autovrij parcours 14.30 uur: KleuterkoersVoor kinderen tot 7 jaarAfstand:500meterDeelnemenisgratis,verrassingvoorelkedeelnemer

  15 uur: Retrokoers Voor dames en heren vanaf 16 jaarAfstand:56kilometerPrijs:5euro

  Meer informatieOrganisatie:KoninklijkeWieler-enAtletiekclubWezelSportiefvzws-GravenwezelMarcVermeiren,0496833527vermeiren.marc1@telenet.bewww.kwacwezelsportief.beGratistoegang

  i

  Maandag 22 augustusDernyspektakel 16 uur: Kids achter DernyVoor kinderen van 6 tot 15 jaarKinderenkunnendesensatiebelevenomachtereenechtedernyterijden.Deelnemenisgratis,verrassingvoorelkedeelnemer

  17.30 uur: Criterium voor wielertoeristenVoor alle leden uit wielertoeristenclubs van Schilde en s-GravenwezelInschrijveninclubverband

  18.30 uur: Voorstelling profrennersErerondevandeprofsendedeelnemersvandeKidsDerny

  19 uur: Eerste reeks Dernys

  19.45 uur: Afvalreeks Dernys

  20.30 uur: Grote finale DernysFinaleDernysenhuldigingvandelaureaten

  4

 • TIP: Digitaal abonnement Kiest u voor een digitaal abonnement, dan krijgt u automatisch de agenda, verslagen en verklarende notas van de vergaderingen van de gemeenteraad in uw mailbox. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat.

  5

  VragenstellenaandegemeenteraadIedereenkantotmaximaaltweekeerperjaarhetwoordnementijdenshetvraagmomentvoordegemeenteraad.Iederesprekermagdanzijnuiteenzettingdoenovereenonderwerpvanalgemeenbelangofovermaximaaltweepuntendieopdeagendavandeopenbarezittingvandegemeenteraadstaan.Bedoelinghiervanisomrelevantevragentestellenofrelevanteinformatieovertebrengen,dieaansluitbijhetagendapunt.

  Praktisch Enkelopafspraakviahetspecialedocument

  datuvindtopwww.schilde.be/vragenvoordegemeenteraad.Ditkantenlaatstevijfkalenderdagenvoorafgaandaandegemeenteraadsvergadering.Uvindthierookhetreglement.

  Van19.30tot20uuropdedagenvandevergaderingenvandegemeenteraad.

  Elkesprekerkrijgtvijfminutenomzijnuiteenzettingtedoen.

  Wij luisteren graag

  Laat u horen

  MeldenviadewebsiteMeldingen,klachtenofopmerkingen?Diegeeftuheeleenvoudigaanonsdoormethetonlinemeldingsformulier.Degemeentehoudtuopdehoogtevandeverdereopvolging.

  Afval,wegen,evenementen,verkeer,vrijetijdsaanbod,dienstverlening,.Heeluiteenlopendeonderwerpenentochnformulier.Heeloverzichtelijk,heelhanding.Ookbijlagestoevoegenkan.Dusplannen,fotosofanderbewijsmateriaalstuurtugewoonmetdemeldingmee.www.schilde.be/melding

  Meer informatie Secretariaat,Brasschaatsebaan30,Schilde033801621,secretariaat@schilde.be

  i Opverplaatsing:scandezeQR-codemetuwsmartphoneoftablet.

  k

 • Nietelknestiseenpest

  Brandweer Zone Rand bestrijdt wespen

  Wespen Bijen of hommels

  Zelf nesten proberen te verwijderen of vernietigen is gevaarlijk. Neem daarom altijd contact op met de brandweer. Zij bundelen de oproepen en laten u weten wanneer ze het nest komen bestrijden. Enkel wanneer er zich een (levens)bedreigende situatie voordoet, rukt de brandweer meteen uit.

  Deze insecten zijn bedreigde diersoorten. Daarom zal de brandweer ze niet bestrijden. Bijen of hommels laat u beter waar ze zijn, tenzij ze een bedreiging vormen. Zit het nest op een vervelende plaats aan uw woning, dan contacteert u best een imker of de imkersgilde.

  Brandweer Malle03 312 05 08brandweer@malle.bewww.zonerand.be

  Koninklijke Imkersgilde Sint AmbrosiusPaul Beullens03 383 57 67paulbeullens@skynet.be

  In de woning of binnen een straal van 2 meter van de woning.

  gratis

  gratisVerder dan twee meter van de woning en in tuinen, tuinhuizen of garages.

  25 euro

  Juli,augustusenseptemberzijndehoogdagenvoorwespen.Deinsectenzijnzekernuttig,wanthetzijnopruimers.Zeetenafvalvangroentenenfruitofkarkassenvandodedieren.Tochkunnenzeookheelwatoverlastgeven.Zekeralszehunnestbouwenin,tegenofkortbijuwwoning,uwtuinhuisofgarage.Danishetverdelgenvandewespenzekeraanteraden.

  Zeg niet zomaar wesp tegen een bij of hommelWespenzijngeel/zwartofgeel/bruinenhebbendebekendewespentaille.Zezijnnietbehaard,integenstellingtotbijenenhommels.Bijenenhommelszullenzeldenofnooitzomaarsteken,wantdangaanzedood.Eenwespdaarentegensteektwelspontaan.Zekanookmeerderekerensteken.

  Ik zit met een nest, wat nu?

  2015:575wespennestenbestredeninSchilde

  6

 • Praktisch:Dinsdag 5 juli 20.00 uur Academische zitting in de kleine zaal van

  het Dienstencentrum Met gastspreker Professor Hendrik Vuye en prijsuitreiking Parel der Voorkempen

  Zondag 10 juli 13 - 18 uur Feest de Mooie Tijd (1870-1914) in

  het park Schildehof met randanimatie, demonstraties, workshops, . Kom liefst verkleed in de stijl van rond de eeuwwisseling!

  Maandag 11 juli10 tot 11 uur Misviering in de Sint Guibertuskerk,

  Kerkplein, Schilde11 tot 13 uur Receptie in de kleine zaal van het

  Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

  Naast de traditionele viering met kerkdienst en receptie op maandag 11 juli, organiseert de dienst cultuur en bibliotheek een th