Info Blankenberge april/mei/juni 2013

download Info Blankenberge april/mei/juni 2013

of 48

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Stadsmagazine Info Blankenberge

Transcript of Info Blankenberge april/mei/juni 2013

 • infoblankenberge

  Verwerwervingspremie verdubbeld: nu aanvragen!

  Blankenbergse BlommenZet je voortuin of -gevel in de bloemetjes

  Nieuwparkeerbeleid

  Havenfeestenvan 9 tot 12 mei

  W

  estt

  oe

  r

  stadsmagazine - april, mei & juni 201327ste jaargang - www.blankenberge.be

 • Inho

  ud }

  april

  , mei

  & ju

  ni 2

  013

  colofoN

  Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

  v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten fotos:

  Jeroen Neirinck, Norbert Minne, Skinn, www.blankenberge-online.be cordinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein,

  8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex.

  e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te

  publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

  schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

  Beste inwoners,

  Na een veel te lange winterperiode,

  komt de natuur langzaam weer tot

  leven. Het prille lentegevoel

  overheerst en doet ons dromen over

  een zonovergoten zomer...

  Heel wat inspanningen werden

  geleverd om de kwalijke gevolgen

  van de strenge winter zo efficint

  mogelijk aan te pakken.

  Nu de weersomstandigheden het

  toelaten en de asfaltcentrales terug

  worden opgestart, doen we er alles

  aan om het wegdek op een

  duurzame manier ter herstellen.

  Gelukkig konden we ons de voorbije

  maanden in Blankenberge onder

  andere warmen aan de gezellige

  eindejaarssfeer en het bruisende

  carnavalgebeuren.

  En ook voor de komende maanden

  staat er heel wat op stapel zoals u in

  deze Info Blankenberge kunt lezen.

  Een speciaal dankwoordje wil ik

  richten aan Hanne Pirlet en Peter

  Norro. Ik had het voorrecht om

  samen met hen deel te nemen aan

  het televisieprogramma De slimste

  gemeente. We hebben ons beste

  quizbeentje voorgezet en de

  kleuren van Blankenberge verdedigd!

  Een even grote voltreffer het voorbije

  jaar was ongetwijfeld onze blonde

  Kokketeute. In die mate zelfs dat we

  deze zomer de bruine variant

  lanceren. Op 21 juni kunt u allen in

  het stadspark achter het stadhuis

  genieten van dit volmoutbier van

  hoge gisting en nagisting op de fles.

  Ondertussen werkt het stadsbestuur

  volop verder aan het beleidsplan

  voor de volgende jaren, zodat onze

  stad ook in de toekomst optimaal

  gewapend is om zijn prominente rol

  te vervullen voor zowel inwoner als

  toerist. Alvast mijn oprechte dank

  aan iedereen die hiertoe een

  bijdrage levert!

  Patrick De Klerck,

  uw burgemeester

  Nieuws

  Uit in 6-7, 12-14, 48 Blankenberge

  Nieuws 4, 7-8

  Handelszaken 10-11

  Jubilea 11

  cultuur

  Cultuurcentrum 15-19

  Bibliotheek 20-22

  Belle Epoque Centrum 23

  Academie 24

  Sociaal

  Het Lindenhof 25

  OCMW 25-28

  Senior 29

  Werkwinkel 29-30

 • Sport

  Sport 31

  Jeugd

  Jeugddienst 32-34

  Speelpleinwerking 34-35

  Praktisch

  Milieu 36-40

  Praktisch 41-46

  Mobiliteit 41-42

  Wonen 42-43

  Proef de Bruine Kokketeute

  Nieuw Parkeerbeleid

  13 41

  Meimaand Speelmaand 33

  9100 jaar Groote oorlog: ontwerpwedstrijd campagnebeeld

  3

 • Nieuws

  Afscheid van de gemeentepolitiekEen terugblik door Ignace Lauwagie & Pierre BisschopOp 2 januari werd het nieuwe schepencollege genstalleerd. In dit college maakten zowel Pierre Bisschop als

  Ignace Lauwagie plaats voor nieuwe mandatarissen. Info Blankenberge had een babbel met beiden en vroeg

  hen terug te kijken op hun loopbaan.

  Wat vindt u zelf uw beste realisatie(s)

  van de afgelopen jaren?

  Pierre Bisschop: Er zijn heel wat

  zaken die mij nauw aan het hart lagen.

  Eerst en vooral was er de oprichting

  van de erkende jeugdherberg De

  Wullok met als resultaat dat

  Blankenberge sedert die erkenning

  nagenoeg telkens de vierde beste

  overnachtingcijfers van de 23 Vlaamse

  jeugdherbergen kon voorleggen en dit

  na de grote steden als Brussel, Leuven

  en Gent. Dat vind ik echt een presta-

  tie! Ook belangrijk vond ik de realisa-

  tie van jeugdlokalen in het Zeebos en

  aan de haven voor de vier erkende

  jeugdbewegingen in Blankenberge.

  Niet te vergeten was ook de uitbouw

  van een sterke jeugddienst met bijzon-

  der veel activiteiten voor alle

  Blankenbergse jongeren en kinderen,

  inclusief die uit kwetsbare groepen.

  Nog het vermelden waard vind ik de

  reorganisatie van de stranduitbatin-

  gen met o.a. de strandbars. waardoor

  er opnieuw wat beweegt op het

  strand. Blankenberge wordt op dit

  punt door de provinciale administratie

  zelfs als voorbeeld genomen voor de

  opmaak van de provinciale reglemen-

  tering. Ook belangrijk vond ik

  de uitbouw van een professionele

  strandreddingsdienst met een vaste

  kern redders die elk jaar als eersten

  aan de kust worden ingezet bij de start

  van het toeristisch seizoen. Een van de

  laatste maar niet onbelangrijke realisa-

  ties was de erkenning van

  Blankenberge als FairTrade

  Gemeente.

  Ignace Lauwagie: Een van de

  belangrijkste zaken vond ik het dos-

  sier over de verlenging van de casino-

  concessie. Een heikel punt was dat.

  Maar ik heb me in die opdracht vast-

  gebeten en ze uiteindelijk tot een

  goed einde kunnen brengen. Ik heb er

  nogal wat slapeloze nachten aan

  opgeofferd en mij serieus moeten ver-

  diepen in de Europese wetgeving,

  maar het resultaat mocht er zijn.

  Uiteindelijk levert de casinoconcessie

  de stadskas jaarlijks 850.000 euro op.

  Ik durf te zeggen dat het dankzij mijn

  vasthoudendheid is, dat dit dossier zo

  mooi afgerond werd.

  Ook de jaarlijkse bloemencorso moet

  ik vermelden. De laatste jaren nam dit

  topevenement een grote vlucht voor-

  uit. Regisseurs Jan en Hans

  Vanquathem hebben het kwaliteitsni-

  veau gevoelig opgekrikt.

  Tenslotte nog even iets over de evolu-

  tie van het toerisme. De KITS-cijfers lie-

  gen er niet om. KITS is een manage-

  mentinformatiesysteem van Westtoer,

  de kustgemeenten en Brugge dat het

  dagtoerisme, verblijfstoerisme en

  attractiebezoek in kaart brengt. Die cij-

  fers liggen voor Blankenberge steevast

  hoger dan het kustgemiddelde. Wij blij-

  ven dus, ondanks de perceptie en

  slechte economische tijden, scoren als

  familievriendelijke, bruisende badstad.

  Wat vond u het hoogtepunt in uw poli-

  tieke loopbaan?

  PB: Mijn aanstelling tot schepen en

  wat ik in die hoedanigheid heb kunnen

  bewerkstelligen voor Blankenberge

  beschouw ik toch wel als een

  hoogtepunt.

  IL: Ik heb het niet graag over hoogte-

  of laagtepunten. Laat ons het erop

  houden dat ik altijd geprobeerd hem

  om mijn mandaat constant op een zo

  hoog mogelijk niveau uit te voeren.

  Wat was uw grootste ontgoocheling?

  PB: Ik ben vooral dankbaar voor de

  mogelijkheden die ik gekregen heb

  om iets te realiseren voor de

  Blankenbergse gemeenschap. Echte

  ontgoochelingen waren er niet, maar

  er stonden nog een aantal realisaties

  in de steigers en het is jammer dat ik

  die dossiers niet heb kunnen afwer-

  ken, vooral omdat we er al zoveel werk

  hadden ingestopt. Ik denk daarbij aan

  de dossiers van de strandreddershuis-

  jes (beach houses), de uitbreiding van

  de jeugdherberg en de realisatie van

  een jeugdhuis.

  IL: Waar ik vooral de laatste jaren erg

  in ontgoocheld was, is het niveau van

  de discussies in de gemeenteraad.

  Gestaag heb ik dit niveau zien dalen.

  Op de duur werd er enkel nog op de

  man gespeeld en was er van enig

  inhoudelijk niveau zelfs geen sprake

  meer. Sommige trieste scheldpartijen

  waren het absolute dieptepunt en

  staan mij nog in het geheugen gegrift.

  Erg jammer is dat.Strandbar

  4

 • Nieuws

  Welke ingrijpende veranderingen

  hebt u in de loop van uw carrire in

  uw vakgebied gezien?

  PB: Opvallend vond ik vooral de infor-

  matisering van de administraties,

  vooral top-down. Door het gebruik van

  digitale media is het persoonlijk con-

  tact nagenoeg verdwenen. Als men-

  sen nu een vraag stellen, gebeurt dit

  vooral via e-mail of sms en wordt er

  ook van je verwacht dat je zo snel

  mogelijk reageert.

  IL: Opvallend is dat de regelgeving

  die van hogerhand wordt opgelegd,

  en dan heb ik het over materie of dos-

  siers op federaal of gewestelijk vlak,

  alsmaar juridisch ingewikkelder wordt.

  Elke beslissing die je als stadsbestuur

  neemt, moet dus de toets van de

  hogere overheid doorstaan. Dat zorgt

  voor een groot gevoel van

  rec