IDEA Server

of 4 /4
VERSIE VIER PRODUCT PROFIEL DATA ANALYSE VOOR DE ONDERNEMING Een krachtige uitbreiding voor IDEA Versie Acht

description

IDEA Server v4

Transcript of IDEA Server

V E R S I E V I E RPRODUCT PROFIEL

DATA ANALYSE VOOR DE ONDERNEMING

Een krachtige uitbreiding voor IDEA Versie Acht

Een geheel nieuwe manier om bestands analyse binnen uw organisatie te implementeren.

Wanneer gegevensbestanden alsmaar groter worden, is het niet langer praktisch noch kosteffectief om

bestandsanalyse nog langer op de desktop uit te voeren! Hier is waar IDEA Server van pas komt —

door toepassing van de kracht van server technologie.

IDEA Server levert bestands analyse op enterprise niveau, met de mogelijkheid effectiever grote

gegevensbestanden te verwerken, met behoud van de bekende, makkelijk te gebruiken IDEA interface.

IDEA Server is volledig schaalbaar in een “fault tolerance” en “load balancing” omgeving.

IDEA Server Technisch Overzicht

Wat doen de servers

Taak Management Server

De Taak Management Server verenigt de volgende protocollen die gebruikt worden door IDEA Server:• IIS Service wordt gebruikt voor het beheren van de IDEA Server en user accounts; SOAP wordt gebruikt voor beheer

gerelateerde communicatie tussen de client en de Server.• SQL database, de centrale gegevens opslag voor client en user management. Het is tevens de centrale opslag voor

taken die in de wachtrij staan; wanneer een gebruiker een IDEA taak aanbiedt voor verwerking, wordt dezetoegevoegd aan de wachtrij om vervolgens uitgevoerd te worden door een Taak Server.

Taak Server

De Taak Server is de machine die zoekt naar uit te voeren taken. Hij doet dit door de SQL database te monitoren, opzoek naar taken die utgevoerd moeten worden. Wanneer de taak eenmaal is afgerond, dan wordt een entry gemaaktin de SQL database die de afrondingstatus van de taak aangeeft en tevens de eventuele uitvoer bestanden en/ofresultaten. De Taak Server kan geconfigureerd worden tot het uitvoeren van een gegeven aantal taken op de server openig moment. Taak Servers kunnen geclusterd worden met gebruik van meerdere machines om te zorgen voorschaalbaarheid en fault tolerance.

Er is slechts één Taak Management Server maar er kan een variabel aantal Taak Servers zijn.

IDEA's bestandsVerkenner toont zowellokale bestanden als ookbestanden die verwerktzijn op de Server.

Maximale aantal van gelijktijdige taken

Om ervoor te zorgen dat de Taak Server niet wordt overvoerd door taken, heeft IDEA Server een governor welke hetaantal gelijktijdige taken die op iedere server kunnen worden uitgevoerd, limiteerd. Afhankelijk van de aard en het typevan de uit te voeren taken kan de beheerder iedere Taak Server configureren tot het maximale aantal gelijktijdige takenwelke op één gegeven moment kunnen worden uitgevoerd.

Load Balancing

Om te regisseren hoe en wanneer taken worden uitgevoerd, maakt IDEA Server gebruik van verfijnde load balancingsoftware. Deze technologie bestudeert de werkdruk op iedere Taak Server en bepaald welke machine de aanvraag moetafhandelen.

Fault tolerance: wat gebeurd er wanneer zaken fout gaan

Technologie welke in IDEA Server is ingebouwd om ervoor te zorgen dat de afhandeling van taken gewoon doorgaat.Als om welke reden dan ook een taak niet wordt afgerond, dan wordt de taak als onvoltooid beschouwd en zalopnieuw in de wachtrij geplaats worden. Wanneer een Taak Server niet werkt zal een andere server de taak uit dewachtrij oppikken.

Schaalbaarheid: Hoe het systeem uit te breiden

De werkdruk op de Taak Servers varieert sterk en is afhankelijk van de omvang van de gegevens, het soort analyses envan het aantal gelijktijdige gebruikers. Als de werkdruk te groot is, zullen taken in de wachtrij worden geplaatst totdatde Taak Server tijd heeft deze uit te voeren.

Een variabel aantal additionele Taak Servers kan worden toegevoegd aan de IDEA server binnen de bestaande licentieovereenkomst. Wanneer een extra server is toegevoegd, dan zal de IDEA Server specifieke informatie repliceren op deserver en deze daarmee bruikbaar maken voor het verwerken van gegevens].

Dit voorbeeld toont een configuratie met drie Taak Servers. Er isgeen limiet aan het aantal Taak Servers die worden ondersteunddoor elke Taak Beheer Server.

Eén machine die alle benodigde servicesbevat welke nodig zijn IDEA Server telaten werken.

Door de Taak Server naar één of meer afzonderlijkeservers te verplaatsen is er geen performancevermindering in het Taak Management.

Taak Management Server& Task Server

IIS & IDEAServerManagement Server

Taak Servers

Taak Management Server Taak Server

Figuur 1

Figuur 3

Figuur 2

www.caseware-idea.com

Eisen voor IDEA Taak Beheer

Minimum SpecificatiesBesturingssystemen: Windows Server 2003

Windows Server 2000 SP4+Database: SQL Server 2000 or

SQL Server 2005Processor: Pentium 4 1,6 GHz of snellerRAM: 1 GBSchijf Capaciteit: 60 GB

Eisen voor IDEA Server

IDEA Server Client: IDEA Versie Acht

Eisen voor IDEA Taak Server

Minimum SpecificatiesBesturingssystemen: Windows Server 2003

Windows Server 2000 SP4+* Processor: Pentium 4 1,6 GHz of snellerRAM: 1 GBSchijf Capaciteit: Afhankelijk van gebruikers eisen. Tijdelijke

ruimte is noodzakelijk tijdens de uitvoering van gegevens taken. Dit is tijdelijk omdat na afronding van de taak, de gegevens van deze locatie worden verwijderd. Deze locatie moet groot genoeg zijn om twee maal de omvang van het grootste bestand te bevatten, vermenigvuldigd met het aantal gelijktijdige taken, aangezien dit de potentiële omvang is van de gegevens die het moet kunnen bevatten. Een toegewezen schijf daarvoor is aanbevolen.

Opmerking: Als u met Windows 2000 SP4 werkt, kunt u Microsoft Office Access Database Engine 2007 niet installeren. Het gevolg daarvan is dat ugeen Microsoft Access 2007 bestanden (*.accdb) in IDEA Versie Acht kunt importeren.

CaseWare IDEA B.V.

Eemnesserweg 443741 GB BaarnNederland

Telefoon: +31 (0) 35 528 04 50Fax: +31 (0) 35 528 04 59Email (informatie): [email protected]

IDEA is a registered trademark of CaseWare International Inc.

CaseWare IDEA Inc. is een softwareontwikkelings en -marketing organisatie, met kantoren in Toronto en Ottawa,Canada, eigen vestigingen in Nederland en China en distributie partners die in totaal meer dan 90 landen bedienen.