Huisblad 2010 Lente

of 11 /11
lente 2010 Beter Wonen deelt uit: gratis kaartjes voor de Nacht van Almelo Ondernemend Almelo John Bouma Burgemeester Mw. Jon Hermans-Vloedbeld Huurders kopen huurwoning Met Heracles de wijk in Gerard Welberg neemt afscheid Ontwikkeling Klantencentrum Nieuws van de SHBW

Embed Size (px)

description

Huisblad Beter Wonen 2010 Lente

Transcript of Huisblad 2010 Lente

Page 1: Huisblad 2010 Lente

lente 2010

Beter Wonen deelt uit:

gratis kaartjes voor

de Nacht van Almelo

Ondernemend Almelo

John Bouma

BurgemeesterMw. Jon Hermans-Vloedbeld

Huurders kopen huurwoning

Met Heracles de wijk in

Gerard Welberg neemt afscheid

Ontwikkeling Klantencentrum

Nieuws van de SHBW

Page 2: Huisblad 2010 Lente

Het voorjaar is in aantocht!

Colofon

maart 2009

Oplage 7.200 exemplaren Redactieadres Postbus 327, 7600 AH Almelo

E-mail: red[email protected] Redactieteam P. Berkers, P. van der Hout,

mw. M. den Breejen, mw. I. Westerhof Druk Drukkerij Roelofs Enschede

Foto’s/Illustratie Arthur Riet Fotografie, Michel Coumans Papier Houtvrij MC Silk (T.C.F.)

Concept, design en eindredactie slagbijalmelo

Na een stevige en ouderwetse winter nadert het

voorjaar. De periode om te genieten van de natuur

en het buiten zijn. Een mooie periode om ook andere

bewoners in uw wijk te ontmoeten en uw wijk en

stad weer te ontdekken! In beter wonen schenken

wij de komende tijd extra aandacht aan wat er in

de wijken van Almelo gebeurt.

In dit nummer stellen wij onze wijkteams voor. Zo weet u welke gezichten van Beter Wonen in uw wijk actief zijn. We lichten ook even toe wie wat doet in uw wijk. Dan weet u wie u kunt benaderen als u ergens mee zit.

Beter Wonen is druk bezig om voor elke wijk een wijkvisie op te stellen. Op die wijkvisies baseren wij ons beleid voor de woningen, de woonomgeving en de wijk zelf. We gebruiken ze ook om ons onderhoud op te richten, de nieuwbouwplannen op af te stemmen of woningen aan te wijzen die we willen verkopen. De komende tijd willen we graag onze plannen kenbaar maken. Dat doen we ook bij u in de wijk. In deze beter wonen gaan we alvast nader in op de wijkvisies in het algemeen.

Ik wens u een mooi voorjaar!

Peter van der HoutDirecteur bestuurder Beter Wonen

3

LenteHet jaar schudtDe winter van zich afAarzelend nogDe vorst in de grondDe kou in het hartAlles lokt en loopt uitNog even is het stilHet vasten voorbijWe wagen een nieuwe stap

Nieuws van Beter Wonen

Huurders kopen huurwoning

Vanaf 1986 huren zij een woning aan de Zwanebloemstraat. In 1998 kregen ze het eerste aanbod om hun huurwoning te kopen. Die kans lieten ze voorbij gaan. Jan zag het wel zitten, maar Beppie was terughoudend. Ze wist er te weinig van en werd daardoor onzeker.

Onlangs zijn Jan en Beppie alsnog tot koop overgegaan. Vanwege de volgende punten zagen zij geen enkele reden om te verhuizen: • Vorig jaar is het plein achter hun woning

opgeknapt. Er zijn parkeerplaatsen gemaakt en het ziet er heel verzorgd uit.

• De schutting en de berging waren toe aan vervanging; daar moesten ze dus sowieso mee aan de slag.

• Zelf hebben zij veel in de woning opgeknapt: het tegelwerk in de hal, de douche en het toilet. Ze hebben zelf een keuken geplaatst en een uitbouw gemaakt.

• De woning heeft centrale verwarming. • Hun dochter, schoonzoon en eerste kleinkind

wonen sinds vorig jaar ook in De Riet, in een eigen koopwoning. Ook de rest van de familie woont in de buurt.

Hypotheek met KoopsubsidieToen de dochter van Jan en Beppie vorig jaar een woning kocht, hebben zij ook voor zich-zelf alle informatie nog eens op een rij gezet. Toen bleek dat kopen voor hen gunstiger was dan blijven huren. De huur wordt namelijk ieder jaar hoger en kan in twintig jaar tijd oplopen tot wel € 600,- per maand. De hypo-theek van Jan en Beppie is echter voor twintig jaar vast gesteld op € 320,- per maand. De helft van het geleende bedrag betalen zij terug aan de bank. Met de koop van hun woning sparen ze voor zichzelf en in de toekomst voor hun dochter. De hypotheek

en de aanvraag voor Koopsubsidie hebben Jan en Beppie geregeld via de makelaar. Dankzij de Koopsubsidie kunnen mensen met een laag inkomen toch een woning kopen. De subsidie wordt iedere maand uitbetaald en loopt maximaal vijftien jaar. Iedere vijf jaar wordt er een inkomenstoets afgenomen. Nu zij zelf eigenaar zijn van de woning hebben ze een vertrouwde fijne woonomgeving en lagere woonlasten. Een mooi resultaat.

Meer informatieVoor meer informatie over het kopen van een woning van Beter Wonen kunt u contact opnemen met: Hetty Niekolaas, tel. (0546) 54 64 51 of mail naar [email protected]. Anita Kiewiet, tel. (0546) 54 64 09 of mail naar anitakiewie[email protected]. Zij vertellen u graag over de mogelijkheden!

Al sinds 1994 verkoopt Beter Wonen ieder jaar

een aantal van haar huurwoningen. De huurders

van de betreffende woningen krijgen hiervoor de

eerste kans. Het kan voor hen aantrekkelijk zijn

de woning te kopen. Maar blijven huren kan ook.

De heer Jan Jansen en mevrouw Beppie Kiewiet

besloten na enkele jaren tóch hun huurwoning te

kopen van Beter Wonen.

Page 3: Huisblad 2010 Lente

54

Mededelingen

Bijdrage in verhuiskosten dankzij WmoDe Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg

Wmo, draagt ertoe bij dat mensen zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de

samenleving. Onder deze wet vallen verschillende

voorzieningen. Eén daarvan is de tegemoetkoming

in verhuis- en herinrichtingskosten.

Heeft u vanwege persoonlijke omstandigheden of beperkingen een aangepaste woning nodig? En zijn de kosten voor het aanpassen van uw huidige woning hoger dan € 2.500? Dan onderzoekt de gemeente of verhuizen een betere optie is. Als er voor u een aangepaste woning beschikbaar is of komt, dan kunt u verhuizen.

Omdat een verhuizing kosten met zich meebrengt, krijgt u van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten voor de verhuizing en het herinrichten van de nieuwe woning. Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomenssituatie. De vergoeding bedraagt maximaal € 2.500. Een aanvraag voor ondersteuning doet u altijd voordat u iets aanschaft of een woning accepteert.

Als u wilt weten wat - gezien uw persoonlijke omstandigheden - de mogelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van gemeente Almelo, tel. (0546) 54 11 11, of per e-mail: [email protected]. Of kijk op www.almelo.nl.

Let op: voor bijna alle voorzieningen die u via de Wmo kunt aanvragen, vraagt de overheid een eigen bijdrage!

In de loop van dit jaar realiseert Beter Wonen bouw-

kundige aanpassingen voor het Klantencentrum,

waar u terechtkunt met al uw vragen. Daarmee

creëren we één contactpunt voor de afhandeling van

alle schriftelijke, telefonische en persoonlijke vragen.

Goed luisteren naar onze huurders en ons verplaatsen in hun situatie: dat is voor Beter Wonen de kern van het contact met de huurders. Hierdoor weten wij wat uw wensen en behoeften zijn en kunnen wij onze dienstverlening hierop aanpassen.

De balies voor Verhuur, Techniek en Betalingen zijn samengevoegd tot één Klantencentrum. Dit is het algemene aanspreekpunt voor bewoners en woningzoekenden. Dit jaar worden ook de fysieke werk-plekken samengevoegd. U kunt dan bij één balie terecht met al uw vragen.

U kunt bij ons Klantencentrum terecht met vragen over:• onze producten en diensten;• reparatieverzoeken;• huur, huren, koop, huurbetaling en betalingsregelingen; • begeleiding bij de aanvraag van huurtoeslag;• verhuizingen;• serviceonderhoud, wonen op maat en aanpassingen aan de woning;• uw woonomgeving en overlast.

OntwikkelingenHet Klantencentrum staat er niet in één keer. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en groeien dit jaar toe naar een goed functionerende afdeling. Bij het opzetten van het Klantencentrum gaat onze aandacht onder andere uit naar de klantcontacten, passende huisvesting en het ontwikkelen van onze diensten.

Voor u betekent deze ontwikkeling dat u te maken krijgt met veranderin-gen in uw contacten met Beter Wonen. Een goede dienstverlening van ons blijft hierin natuurlijk voorop staan. Wij houden u via dit magazine en onze website op de hoogte van de vorderingen.

Nieuws van Beter Wonen

Ontwikkeling KlantencentrumLaatste ontwikkelingen

Voortgang KloosterhofflatIn de afgelopen periode heeft gemeente Almelo overeenstemming

bereikt over de invulling van het Binnenstadsplan en in het bijzonder

het stadhuis. Daarmee kunnen wij ook helderheid bieden aan de

bewoners van de Kloosterhofflat.

De gemeente is van plan een nieuw stadhuis te bouwen aan het Marktplein/Centrumplein en de Wierdensestraat in Almelo. In het verleden heeft de gemeente aangegeven dat de gehele Kloosterhofflat daarom moet worden gesloopt.

Beter Wonen wilde de Kloosterhofflat graag behouden. Constructieve gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een uitkomst die voor beide partijen acceptabel is. De grote vleugel van de Kloosterhofflat, met 63 woningen, blijft behouden. De kleinere vleugel, met 25 appartementen, wordt gesloopt. Deze moet plaatsmaken voor het nieuwe stadhuis en de geplande parkeergarage eronder.

Nieuwbouw binnenstadBeter Wonen heeft afgesproken dat de sloop van de 25 appartementen wordt gecompen-seerd door volwaardige nieuwbouw direct naast de huidige Kloosterhofflat, aan de zijde

van de Wierdensestraat (huidige ING-locatie). Ook hebben wij afspraken gemaakt over de aanpassing van de buitengevel en balkons van de 63 appartementen die behouden blijven. Wij passen de buitengevel van de Kloosterhofflat aan op de nieuwe bebouwing in het stadhuisgebied.

De gemeente en Beter Wonen zijn het ook eens geworden over de wijze waarop het stadhuis en de Kloosterhofflat ingepast worden in de nieuwe binnenstad. Daar bij zijn afspraken gemaakt over het te ontwik kelen gebied en de aanpassing van de Kloosterhof tuin, in verband met de onder grondse parkeergarage die wordt gereali seerd. Vanwege de gemaakte afspraken is het mogelijk betaalbare ouderenhuisvesting te waarborgen in de binnenstad. Dat was voor Beter Wonen belangrijk.

Sociaal plan Voor de huidige bewoners van de Klooster-hofflat wordt een sociaal plan opgesteld. Hierbij hanteren wij de wettelijke kaders. Op 11 februari jl. zijn de plannen en de kaders voor het sociaal plan aan de betrok ken bewoners toegelicht. Deze bijeen komst werd in samenwerking met de gemeente verzorgd. De bewoners is aangeboden om met een delegatie van hen de afspraken nader uit te werken. Ook zullen zij fungeren als klankbord voor Beter Wonen bij de verdere planuitwerking. Vanuit Beter Wonen zal woonadviseur Michiel Achterhoek dit proces verzorgen. Beter Wonen is tevreden met de gemaakte afspraken en ziet de verdere aanpassing van de binnenstad met belang stelling tegemoet.

Voor informatie neemt u contact op met Michiel Achterhoek tel. 0546 546 403 of e-mail [email protected]

Kloosterhof

Nieuw

Nieuw

De collega’s van het Klantencentrum staan voor u klaar!

Page 4: Huisblad 2010 Lente

76

Op 1 januari 1981 trad Gerard Welberg als opzichter onderhoud in dienst van Beter Wonen. Hij gaf leiding aan de cv-monteur, elektricien, loodgieters en metselaars. De opzichter in die tijd was vakgericht. Gerard beheerde samen met zijn mensen alle woningen van Beter Wonen. Hij vertelt over zijn loopbaan bij Beter Wonen.

“In 1995 stapten we over naar wijkgericht werken. Als opzichter kreeg ik een vaste wijk toebedeeld, samen met de consulent Woonzaken, drie vakmensen, huismeesters en een buurtbeheerder. Vanaf 1995 tot oktober 2009 heb ik steeds gewerkt in wijk 2, bestaande uit Windmolenbroek, de Schelfhorst, de Castelloflat, Nieuwland 2 en het Nijrees.

Het zijn goede tijden geweest, waarbij ik het nodige heb meegemaakt en onder ogen kreeg. Mijn allereerste zelfstandige opdracht is mij goed bijgebleven. Ik werd gestuurd naar de Rietstraat 257 om een eindcon-trole uit te voeren. Volgens het boekje doorliep ik de woning, controleerde ik alles en nam ik de sleutels van de bewoners in ontvangst. Terug op kantoor bleek dat ik een woning van woningstichting St. Joseph had opgenomen! Daaruit bleek wel dat ik ons bezit nog niet goed kende en dat het contact met de collega-corporatie goed is.”

Geen minuut hetzelfde“Ik ben me ervan bewust dat ik al die jaren het meest heb gehad aan een uitspraak van Bennie Schoenmaker, een gewaardeerd collega-opzichter. Helaas is hij veel te jong overleden. Hij zei mij bijna op mijn eerste dag: ‘Als je je werk goed wilt doen en wilt blijven volhouden, moet je ervoor zorgen dat je je werk niet mee naar huis neemt.’ Dat heb ik steeds

Op het moment van het interview is hij zijn

kasten aan het leegruimen. In bijna dertig jaar

heeft Gerard Welberg heel wat materiaal verzameld.

Hoewel er gedurende deze periode verschillende

verhuizingen zijn geweest, waarbij hij het nodige

moest opruimen, is het nu menens. Gerard neemt

afscheid van Beter Wonen.

Medewerkers in het nieuws

Gerard Welberg neemt afscheid

gedaan en het is me bijna altijd gelukt. Ik heb in al die jaren achter heel wat voordeuren gekeken. Daarbij heb ik veel, heel veel mooie en prettige ervaringen gehad. Ik heb mooie mensen ontmoet en leuke, interessante gesprekken gevoerd. Maar daarnaast waren er natuurlijk ook minder mooie, minder prettige en zelfs schrijnende situaties. Ik denk aan de stille armoede, vooral bij ouderen. Zij betalen eerst de huur, voordat ze aan zichzelf denken. Ook was ik ooit getuige van kindermishandeling. Toch heb ik misschien maar vijf keer thuis mijn hart moeten luchten over een dergelijke ervaring, omdat die me echt onder de huid ging zitten.

Mijn werk was geen minuut hetzelfde. Ik heb de verstandhouding met de huurders steeds als goed ervaren. Natuurlijk was er wel eens een verschil van zienswijze en namen we verschillende standpunten in. Toch is dat nooit uit de hand gelopen. Als vertegenwoordiger van Beter Wonen was ik er steeds voor de huurder. Binnen de beleidslijnen zocht ik naar de mogelijkheden die het beste overeenkwamen met de wensen van de huurder. Daarin ben ik steeds eerlijk en weloverwogen te werk gegaan. Ik weet daarom dat ik al ‘mijn bewoners’ recht in de ogen kan kijken en dat geeft een goed gevoel. Dit dank ik niet alleen aan mijzelf; ook de bewoners zelf en hun instelling spelen een belangrijke rol. Ik kan vanuit

mijn hart daarom al mijn bewoners van harte danken voor hun vertrouwen in mij. Naast mijn werkzaamheden als opzichter heb ik mij 25 jaar lang ingezet als bestuurslid voor de Personeelsvereniging. Ook daar heb ik enorm van genoten. We hebben veel leuke, bijzondere activiteiten georganiseerd, waarbij alle medewerkers in verschillende samenstellingen hebben meegedaan. De voorpret alleen was vaak al voldoende om op te teren. Speciaal was de jaarlijks terugkerende, nachtelijke puzzeltocht door het bos.”

Hobby’s en kleinkinderen“Nu ik met prepensioen ga, kan ik me volop storten op mijn hobby’s. Ik houd van oldtimers, vooral van Engelse sportwagens. Zelf heb ik een MGA gerestaureerd, waarmee ik verschillende tochten door Ierland en Engeland heb gemaakt. Heerlijk met mooi weer! Mijn volgende project is een houten boot. Omdat ik deze nog wil kopen, gaat mijn MGA in de verkoop. Ook de aluminium boot die ik samen met mijn zoon heb, wordt ingewisseld. Ik ben van plan de houten boot helemaal te restaureren en er dan mijn andere grote hobby mee te gaan uitvoeren: vissen op roofvis-sen, snoek en snoekbaars.

Als allerbelangrijkste ga ik nog meer tijd besteden aan mijn twee klein-kinderen. Als het zo mag zijn, heb ik aan het eind van dit jaar een derde kleinkind. Natuurlijk kunnen mijn drie kinderen altijd een beroep op mij doen. Samen met mijn vrouw, die net als ik een grote natuurliefhebber is, onderhouden wij ‘ons’ bos. Ik zaag graag een boom om. Voor iedere boom die ik weghaal, plant ik een nieuwe terug. Mijn bos is mijn tuin. Tijd om me te vervelen heb ik niet!

De tijd staat niet stil, net als de ontwikkelingen. Opnieuw is er een verschuiving in werkzaamheden. Beter Wonen blijft op zoek naar beter wonen en werkt samen met de bewoners in de wijken en de overige organisaties. Graag wens ik alle mensen die ik heb mogen ontmoeten het allerbeste!”

Gerard, Beter Wonen bedankt je voor je inzet!

Page 5: Huisblad 2010 Lente

8 9

Eropuit

Ondernemend Almelo

Nieuw in de Grotestraat John Bouma Fotografie

John is een rasechte tukker, geboren en getogen in Almelo. Eigenlijk is hij nooit echt weggeweest. Als jongeman meldde hij zich aan bij de marine, waar hij 15 mooie jaren doorbracht. De eerste jaren varend, de laatste 7,5 jaar als bemanningslid van een helikopter. Een prachtige tijd. Vooral als je nog vrij bent. Maar dat was John niet. Vanaf de schoolban-ken was daar dat buurmeisje met wie de band alleen maar hechter werd. Nu zijn zij alweer jaren getrouwd. John wist dat hij bij de marine rekening moest houden met een afwezigheid van enkele maanden. Maar toen de opdrach-ten ‘missies’ werden, liep de afwezigheid op tot wel driekwart jaar. Voor John was dat te veel van het goede, zeker met het oog op de toekomst.

FotovakschoolJohn zegt de marine vaarwel en vindt een baan aan wal. Als systeembeheerder en softwareconsultant stapt hij een nieuwe wereld binnen. Goed voor zijn portemonnee, maar op de lange duur niet voor zijn gemoedsrust. De stijl van werken bevalt hem niet. Tijdens zijn werk als systeembeheerder voltooit hij echter met succes een studie aan de fotovakschool. Van jongs af aan had fotografie zijn interesse

en als middelbare scholier wilde hij al naar de fotoacademie. Helaas was dat toen financieel niet haalbaar.

Na ervaring te hebben opgedaan bij een gerenommeerde fotograaf, zet John in augustus 2009 de stap naar zelfstandigheid. Een spannende en boeiende stap, omdat hij nu al zijn eigen ideeën kan omzetten in daden.

Glamourparty’s en workshopsJohn Bouma is niet zomaar een pasfotograaf. Door beleving te fotograferen, onderscheidt hij zich van andere fotografen. Bijvoorbeeld de beleving van jonge meiden, op zoek naar hun identiteit. Dan proberen ze dit, de volgende keer dat. Met of zonder make-up, heel netjes of lekker nonchalant, stoer of juist heel vrouwelijk. Dat uitproberen komt vooral goed naar voren tijdens een zogeheten glamourparty. Dit is een feestje met je eigen gasten, in een stijl die bij jou past. John heeft al verschillende soorten party’s georganiseerd, bijvoorbeeld voor vrijgezellen, vriendinnen, collega’s en ter gelegenheid van een dienst jubileum. Tijdens een dergelijke party schiet John de mooi-ste foto’s. Als afsluiting volgt natuurlijk een groepsfoto. Naast glamourparty’s organiseert

John ook workshops. Er is voor ieder wat wils: van digitale fotografie en studiofotografie tot Photoshop. Loopt u daarom gewoon eens binnen en vraag John Bouma wat hij voor u kan betekenen. Een schitterende portretfoto? Een fotoreportage bij bijzondere gebeurte-nissen, zoals een huwelijk, verjaardag of jubileum? Een pasfoto maken kan natuurlijk altijd. Ook voor reclame-, evenement- en bedrijfsfotografie kunt u terecht bij John Bouma Fotografie.

AlmeloIn zijn werk zoekt John naar samenwerkings-mogelijkheden met andere ondernemers, zoals kappers, visagisten en cateraars. Om die contacten te kunnen leggen, moet je een goed netwerk opbouwen. En daar leent Almelo zich prima voor. John vindt dat zijn studio in ‘een heel leuk stukje Almelo’ staat. Het gebied is nog in ontwikkeling en dat duurt helaas wat lang. John denkt dat de aanloop in zijn studio groter wordt als de gemeente aan één kant van zijn straat betaald parkeren toestaat. En een aantal collega-ondernemers denkt er net zo over. Mensen houden immers van gemak en parkeren hun auto het liefst pal voor de deur. Parkeren kan nu naast bakkerij Van Otten.

In augustus vorig jaar streek John Bouma met zijn fotozaak neer aan de

Grotestraat 167 in Almelo. Hoe is hij in dit vak beland en wat maakt hem

een bijzondere fotograaf?

John Bouma FotografieGrotestraat 167 Almelo

Tel. (0546) 45 61 21

www.fotobouma.nl

Op vrijdag 28 mei 2010 vindt in de bin-nenstad van Almelo weer de Nacht van Almelo plaats. Dit muziekevenement wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Samen voor een Ander. De stichting zamelt hiermee geld in voor projecten en organisaties die zich inzetten voor mensen in sociale, maatschappelijke en medische nood- of achterstandsituaties in Almelo.

Gratis entreebewijsvan Beter WonenHet hoofdpodium van de Nacht van Almelo zal op het Marktplein staan. Om toegang tot dit plein te krijgen, heeft u een entree-bewijs (in de vorm van een polsbandje) nodig. Als hoofdsponsor van de Nacht van Almelo biedt Beter Wonen haar huurders 600 gratis polsbandjes aan, zolang de voorraad strekt.

Op onze website www.awsbeterwonen.nl vermelden wij vanaf welke datum wij de polsbandjes uitgeven. Houd de website dus in de gaten! Per adres reiken wij maximaal twee polsbandjes uit. Wij vragen daarbij om uw legitimatiebewijs. Kijk voor meer informatie over de Nacht van Almelo op www.denachtvanalmelo.nl. Polsbandjes kunt u ook via deze website kopen.

28 MEI 2010MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR...

WWW.DENACHTVANALMELO.NL

Stichting Samen voor een Ander Postbus 216

www.denachtvanalmelo.nl7600 AE Almelo [email protected]

DEZE UITGAVE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

NVA2920842 Sponsorflyer groen 2010 V3.indd 1 07-12-2009 08:58:03

31 maart t/m 7 aprilPaaskermisRembrandtterreinwww.evenementenalmelo.nl

19 t/m 28 maart MAFF festival(Media Art Flow Festival)www.almelomaff.nl

30 aprilKoninginnedag (o.a. vrijmarkt), Almelo Centrumwww.evenementenalmelo.nl

13 mei (Hemelvaartsdag)Stars & Stripes MuziekfestivalRembrandtterrein

22 t/m 24 meiPinksterfeesten, Bornerbroekwww.pinksterfeesten.nl

4 en 5 juniRembrandtfiëstaInterculturele ontmoeting, Rembrandtterreinwww.rembrandtfiesta.nl

5 juni Euregio KanorallyKanaal Almelo - NordhornEen tocht van 36 kilometer met 14 kluun-plaatsen. Een halve tocht is ook mogelijk.www.euregiorally.eu

18 t/m 27 juni Almelose RuiterdagenManege De Bosrandwww.almeloseruiterdagen.nl

Activiteiten Wevershuisje Almelo20 maart 13.00 - 16.00 uur Advocaat bereiden en proeven! 27 maart 13.00 - 16.00 uur Paasplacemat of eierdop schilderen voor kinderen10 april 13.00 - 16.00 uur Vogelhuisjes maken en schilderen17 april 12.00 - 16.00 uur Folklore dansfestival (onder voorbehoud) 24 april 10.00 - 17.00 uur Boekenmarkt ‘Boeken aan de Aa’ 8 mei 13.00 - 16.00 uur Textiel schilderen15 mei 11.00 - 16.00 uur Ouderwetse kruiden met Ada Vreeman29 mei 13.00 - 16.00 uur Vogelvoederbad schilderen5 en 6 juni 11.00 - 16. 00 uur Historisch weefweekend met 13 musea! 19 juni 11.00 - 16. 00 uur Imkerdag (onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie op www.wevershuisje.nl.

Page 6: Huisblad 2010 Lente

10 11

In de oosterse keuken zijn kruiden de belang-rijkste ingrediënten om geur en smaak aan gerechten te geven. De kruiden die u nodig heeft voor dit recept, zijn verkrijgbaar bij de toko (Indische winkel) of supermarkt.

• Djeroek poeroet is een blad van een Indonesische citroenboom.

• Ketoembar is koriander in poedervorm.• Salamblad is een soort laurierblad.• Laos is een kruid verwant aan gember.

Dit is zowel als wortel als in poedervorm verkrijgbaar.

• Met santen wordt kokos bedoeld.

De bereiding van het recept neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag.

Hoofdgerecht Sajoer lodeh

Nodig voor 4 personen: 1 kleine bloemkool, in kleine roosjes4 ons sperziebonen, in gelijke stukken 1 blikje maïskorrels, uitgelekt1 ui, gesnipperd2 teentjes knoflook, geplet1 tomaat, in stukjes gesneden, of een beetje tamarinde1 rode paprika, in stukken1 tl ketoembar1 schijfje laos2 kleine djeroek poeroet bladeren, voor gebruik knakken1 cm santen, gesneden van een santenblok/kokosblok1 rundvleesbouillonblokje of een snufje zoutZonnebloemolieEventueel 1 salambladEventueel 1 rode lombok, in ringen, of 1 tl Sambal oelek

Aan de slagVerhit de olie in een pan. Fruit de ui met de teentjes knoflook, stukjes tomaat en paprika.Voeg de ketoembar toe en vervolgens een scheutje water, het bouillonblokje/snufje zout, de stukjes santen, sperziebonen, bloemkool en de maïskorrels. Laat dit alles ongeveer tien minuten zachtjes koken. De groenten moeten beetgaar zijn. Als u van pittig eten houdt, kunt u naar smaak één rode lombok of één theelepel sambal oelek toevoegen. Serveer het gerecht met witte rijst en gebakken kippenpootjes of gemarineerde tv-sticks.

Nagerecht Pisang goreng (gebakken banaan)

Nodig:250 gram zelfrijzend bakmeel1 ei1 zakje vanillesuikerEen beetje melkBananen (niet te rijp), in schijfjesSnufje zoutZonnebloemolie

Aan de slagMeng in een kom het bakmeel, het ei, de vanillesuiker en het zout. Voeg een beetje melk toe en roer goed om. U kunt ook de mixer gebruiken. Het beslag mag niet te dik zijn (vergelijkbaar met het beslag voor appel-beignets). Haal de schijfjes banaan met een lepel door het beslag en bak ze ondergedom-peld in de zonnebloemolie in een paar minuten goudbruin. Extra lekker wordt het als u de pisang goreng serveert met kaas of smeerkaas.

Selamat makan, oftewel smakelijk eten!

Deze keer een Indisch recept van mevrouw C. Fransz uit de Schelfhorst,

die haar sporen in de Indonesische keuken ruimschoots heeft verdiend.

Ze kookt nog steeds graag voor haar gezin, vooral bij verjaardagen.

Door de jaren heen heeft ze haar eigen draai gegeven aan de diverse

gerechten. Haar roots liggen in Indonesië (Oost-Java). Achter in de

jaren ’50 kwam ze met haar man naar Almelo.

Lievelingsrecept

Indische kookkunst

Wilt u uw recept terugzien in dit

magazine? Stuur hem dan nu in!

Redactie beter wonen

Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo of per

e-mail: [email protected]

Betrokken bij de wijkenDe burgemeester ging in gesprek met mede-werkers van Beter Wonen die al jarenlang in de wijken werken. Ze luisterde aandachtig naar de consulent Betalingen die huurders begeleidt bij huurproblemen én daartoe onder andere ook contacten onderhoudt met de Stadsbank. Haar brede interesse bleek bij het verhaal van de huismeester, Michel Schoon, over de diversiteit in het werken met oudere bewo-ners in De Terp en De Buitenhof. Ze toonde ook haar oprechte belangstelling voor deze doelgroep en vroeg aandacht voor voldoende seniorenhuisvesting. Grego Weersink en Elske Alberts deden verslag hoe de samenwerking verloopt met andere partijen in de wijk, zoals welzijns- en zorgorganisaties en gemeente-lijke diensten. Ze haalden daarbij als voorbeeld de ervaringen aan in De Riet.

Werk aan de winkelDe nieuwe burgemeester treedt aan in een periode van economische recessie. “We moeten daarom keuzes maken’, zegt ze realistisch. “Er is werk aan de winkel.” De burgemeester luisterde naar verhalen uit de

praktijk over De Riet, Kerkelanden, Ossenkop-pelerhoek en andere wijken en buurten. In het wijkwerk kunnen we veel van elkaar leren. Ze zegt: “Voor mij zijn er geen grenzen om onze samenwerking verder te verkennen, vooral op sociaal en maatschappelijk gebied. Ik vind het heel spannend samen het pad te bewandelen om te werken aan de ontwikkeling van de stad.’’

Verwevenheid in maatschappelijke takenBeter Wonen ziet het brede gebied van wonen, welzijn, zorg en educatie steeds meer met elkaar in verbinding komen. Het gaat im-mers om levensgeluk van de klant in woning én woonomgeving. Directeur Peter van der Hout van de woningcorporatie: “Daar willen wij een tandje bijzetten en als we dat vanuit onze beide organisaties doen, dan zit daar de winst.” Over betrokkenheid en participatie met bewoners heeft burgemeester Hermans een heldere mening. “Wij moeten niet bepalen hoe de mensen hun leven willen inrichten. Wel kom ik langs als mensen zorgen hebben. Ik wil dat mensen hun zorgen kunnen delen. En ik wil, samen met partners in de wijk, werken aan een perspectief. Als je immers niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor je om-geving zorgen.” De burgemeester stelde aan de medewerkers van Beter Wonen kritische

vragen, bijvoorbeeld: “Is er een verschuiving in de vraagstukken in de buurten. Hoe verloopt de participatie met bewoners? En wanneer is wijkaanpak succesvol?”

Een klikGrego Weersink, wijkadviseur, benoemde tijdens het werkbezoek van de burgemees-ter het succes van een goede wijkaanpak. “Het gaat om drie dingen: een klik tussen wijkwerkers, bewoners verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen buurt én duurzame projecten neerzetten. Het behoort te passen in de sociale structuur van de wijk, zodat de energie niet verloren gaat als het project stopt’’. Peter van der Hout hield een betrokken verhaal over de Stichting Huurdersbelangen (SHBW) en de actieve bewonerscommissies. De burgemeester ging geïnspireerd naar huis. “Het smaakt goed, het smaakt naar meer.” Ze is benieuwd of het (nieuwe) lokale bestuur ook mee wil in de visie en manier van werken van Beter Wonen én dat ook gezamenlijk wil gaan oppakken de komende jaren.

Zij begint daarmee en zegt dat ‘zij in ieder geval haar schoenzolen wil verslijten in Almelo’. Om mensen en netwerken te verbinden, de zorgen van bewoners te delen, kansen te pakken én uiteindelijk meer levens-geluk in de stad te brengen!

“Mijn schoenzolen wil ik in Almelo verslijten!’’

Passie voor een stad in beweging

Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld (1954,

getrouwd en moeder van drie zonen) is sinds

14 december 2009 de nieuwe burgemeester

van Almelo. Afgelopen maand kwam ze een

kijkje nemen bij Beter Wonen.

Page 7: Huisblad 2010 Lente

12

Beter Wonen en Heracles Almelo samen de wijk in

Jong en oud aan de slag in De RietOp donderdag 18 februari jl.

hebben leerlingen van openbare

basisschool De Kubus beschil-

derde platen aangebracht aan het

pand aan de Rietstraat 152, dat

eerder door brand werd getroffen.

Het pand aan de Rietstraat, dat eigendom is van Beter Wonen, bood al geruime tijd een troosteloze aanblik. Om dit te doorbreken riep Beter Wonen de hulp in van leerlingen van OBS De Kubus. Met elkaar ontstond het idee om fleurige schilderingen aan te brengen. In de werkplaats van Beter Wonen schilderden de leerlingen verschillende platen. Als thema

kozen zij voor hun favoriete plekken in de wijk. Een aantal ouderen, die deelnemen aan dag-activiteiten in Klein Klokkenbelt (georganiseerd door Trivium Meulenbelt Zorg), hielp spontaan mee. Het resultaat is prachtig: de straat ziet er fraaier uit. Directeur Peter van der Hout van Beter Wonen bedankte ter plaatse alle leerlingen en ouderen voor deze zeer geslaagde actie.

13

Samen met Heracles gaat Beter Wonen de wijken in

om leefbaarheidsprojecten uit te voeren. In april 2010

starten wij met straatvoetbal.

Door jongeren straatvoetbal te laten spelen, activeren we hen om sportief en respectvol met elkaar bezig te zijn en zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Daarnaast willen we ouders stimuleren om hun kinderen de gelegenheid te geven straatvoetbal te spelen in de eigen straat. Een schone omgeving is hiervoor een voorwaarde. De bewoners en jongeren in de wijk zijn hier samen verantwoordelijk voor. Door mee te doen aan dit project, houden de bewoners en jongeren zich actief bezig met de leefbaarheid in hun straat en wijk. De bewoners worden uitgenodigd om een opleiding tot begeleider van het straatvoet-

bal te volgen. Deze opleiding wordt verzorgd door Heracles. We hopen dat een groep nieuwe begeleiders zich in de toekomst enthousiast zal aansluiten bij onze activiteiten!

Start projectHet straatvoetbalproject start in de wijken Kerkelanden en Ossenkop-pelerhoek. Spelers van Heracles helpen mee bij de begeleiding. Er wordt om de twee weken gespeeld. Door middel van huis-aan-huisfolders worden de bewoners en jongeren op de hoogte gesteld van de datum, tijd en locatie. Herman Beckers coördineert het project namens Beter Wonen. Met vragen kunt u altijd bij hem terecht, tel. (0546) 85 23 02 of 06 55 80 13 59. U kunt Herman ook een e-mail sturen: [email protected].

Nieuws van Beter Wonen

1 6 3 7 9 1 9 7

3 4 1 6 4 1 6

4 8 1 8 5

9 3 8 7 3 6

5 3 7 9 2 4 9 8 2

2 5 7 4 5

2 6 7 9 7 6

4 7 9 1 5 7 2 8

6 7 2 4 3 4 6 3 2

Sudoku

Zo lost u een sudoku op: Een sudoku is een uitdaging die met logisch nadenken en redeneren overwonnen kan worden. Ieder cijfer van 1 t/m 9 mag slechts eenmaal voorkomen in alle rijen, kolommen en blokken (3x3 vierkant). Als de sudoku goed opgelost is, vormen de cijfers uit de zilveren rij (gemiddelde moeilijkheidsgraad) en de gouden rij (een stukje lastiger) de oplossing. Succes!

© www.puzzelservice.nl

Zilver Goud

Sudoku

Zo lost u een sudoku op:Een sudoku is een uitdaging die met logisch nadenken en redeneren overwon-nen kan worden. Ieder cijfer van 1 t/m 9 mag slechts eenmaal voorkomen in alle rijen, kolommen en blokken (3x3 vierkant). Als de sudoku goed opgelost is, vormen de cijfers uit de zilveren rij (gemiddelde moeilijkheidsgraad) en de gouden rij (een stukje lastiger) de oplossing. Succes!

De oplossing van de puzzel kunt u vóór 15 april a.s. sturen naar: Beter Wonen t.a.v. Redactie beter wonen, Klimopstraat 2a, 7601 SH ALMELO

1 6 3 7 9 1 9 7

3 4 1 6 4 1 6

4 8 1 8 5

9 3 8 7 3 6

5 3 7 9 2 4 9 8 2

2 5 7 4 5

2 6 7 9 7 6

4 7 9 1 5 7 2 8

6 7 2 4 3 4 6 3 2

Sudoku

Zo lost u een sudoku op: Een sudoku is een uitdaging die met logisch nadenken en redeneren overwonnen kan worden. Ieder cijfer van 1 t/m 9 mag slechts eenmaal voorkomen in alle rijen, kolommen en blokken (3x3 vierkant). Als de sudoku goed opgelost is, vormen de cijfers uit de zilveren rij (gemiddelde moeilijkheidsgraad) en de gouden rij (een stukje lastiger) de oplossing. Succes!

© www.puzzelservice.nl

Zilver Goud

1e prijs, waardebon van € 25Mevrouw I. Kok, Prinsenstraat 

2e prijs, waardebon van € 15De heer/mevrouw J.H.A. Velthuis, Griegstraat 

3e prijs, waardebon van € 10Mevrouw M. Kuipers-Middelkamp, Reigersstraat

De winnaars hebben de waardebon per post ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd!

Oplossing KerstpuzzelDe oplossing van de puzzel in beter wonen van december is: optische rookmelder.

De gelukkige winnaars zijn:

Page 8: Huisblad 2010 Lente

1514

Beter Wonen heeft vier wijkteams die werkzaam zijn in Almelo. Ieder wijkteam bestaat uit een aantal medewerkers: een woonadviseur, een wijkadviseur, buurtconciërges en huismeesters. Samen zijn zij verant-woordelijk voor een prettige woon- en leefomgeving. Het wijkteam onderhoudt contacten met bewoners, bewonerscommissies, zorg-partijen, welzijnsorganisaties, politie en gemeente, om zo de woon- en leefsituatie in de wijk optimaal te houden. Daarbij komen bijvoorbeeld problemen op het gebied van overlast en leefbaarheid aan de orde. Verder neemt het wijkteam initiatief in leefbaarheidsprojecten en is zij actief betrokken bij woonzorgcirkels en ook bij wijkontwikkelings-plannen, zoals sloop, nieuwbouw en groot onderhoud.

Hekwerkproject Vlierstraat Een voorbeeld is het leefbaarheidsproject Hekwerken Vlierstraat. Tijdens de buurtavond van de Almelose Wijkaanpak (AWA) kwam naar voren dat de bewoners van de Vlierstraat graag een hekje willen voor de woning.

De gemeente steunt dit initiatief en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De voorwaarde die aan de bewoners wordt gesteld is dat zij hun tuin goed onderhouden. Alle bewoners die bij de buurtavond aanwezig waren, hebben toegezegd dit te doen. Beter Wonen zal de hekwerken bestellen en – samen met de bewoners en de AWA/gemeente – helpen bij het plaatsen ervan.

WijkvisieDe wijkteams maken een visie voor de wijk, waarin wordt vastgelegd hoe de wijk zich in de ogen van Beter Wonen kan ontwikkelen op sociaal, economisch en fysiek gebied, welke doelgroepen er wonen, welke woningen er nodig zijn en hoe de woonomgeving eruit kan zien. Daar ontwikkelen we plannen voor. Zodra de wijkvisies gereed zijn, worden ze gedeeld met de bewonerscommissies en de partners in de wijk. We verwachten dat dit in het najaar van 2010 zal zijn.

Wijkteam De Riet, Nieuwland 1 en 2, Hofkamp, Nijrees en Kollenveld

Woonadviseur Elske Alberts Wijkadviseur Grego WeersinkBuurtconciërge Herman BekkersHuismeester Hans Isaak (Riethorst, wooncentrum de Riet, De Dotterbloem) Harry Lemaire (Castelloflat, Magnoliapark) Helga Vis (Anemone, Rietpoort) Dick van Zwol* (Castelloflat)

Wijkteam Binnenstad, Kerkelanden, Aalderinkshoek en Wierden

Woonadviseur Michiel Achterhoek Wijkadviseur Grego WeersinkBuurtconciërge Karel Tenwolde (Kerkelanden

en Aalderinkshoek) Simon Vroom (binnenstad)Huismeester Helga Vis (De Prince)

Adri Groeneveld* (Swanehof)

Jelle Brouwer (De Wingerd, Overbeke) Hennie ter Horst (Karelia) Marco Kollen* (Oxford, Manchester, Kleine Wingerd) Simon Vroom (Kloosterhofflat) Bert Schoemaker (’t Brock, 3 hoogflats Aalderinkshoek)

Wijkteam Windmolenbroek, Nieuwstraatkwartier en Schelfhorst

Woonadviseur Stijn de LeeuwWijkadviseur Willie WeerninkBuurtconciërge Herman Beckers

(Nieuwstraatkwartier) Karel Tenwolde (Windmolenbroek)Huismeester Michel Schoon (De Terp, De Buitenhof)

Wijkteam Ossenkoppelerhoek, Beeklust 1 en 2

Woonadviseur Boudewijn Beekveldt Wijkadviseur Willie WeerninkBuurtconciërge Selim Dokur

Samenstelling wijkteams

Even voorstellen...

onze wijkteams

* niet op de foto

Page 9: Huisblad 2010 Lente

17

BeterPeter is een online energiebespaar-

programma. Bespaarcoach Peter helpt u

om energie te besparen op een manier die

bij u past. Gedurende twee jaar geeft hij

u regelmatig advies en aanvullende tips.

Hierdoor kunt u uw energieverbruik en

daarmee uw vaste lasten verlagen.

Via www.beterpeter.nl kunt u zich gratis

aanmelden.

Reacties van enkele gebruikers:“Door deze actie ga ik bewuster om met energie. Het is best makkelijk om te doen. Ik douche bijvoorbeeld twee minuten korter. Het lijkt niet veel, maar alle kleine beetjes helpen. Ik verbruik echt minder water en gas.”

“Ik heb al twaalf spotjes en schemerlampen vervangen door LED-verlichting. Alleen met de spots was het even wennen, maar na drie weken weet je niet beter. Mijn winst is dat het stroomverbruik bijna tien keer zo laag is!”

“In mijn huis heb ik twee bewegingsmelders gemonteerd. Erg makkelijk. Als ik naar boven ga, springt de lamp vanzelf aan. Na een paar minuten gaat hij weer vanzelf uit. Zelf vergat ik vaak de lamp uit te doen. Dit is dus handig en ook nog voordelig. Vorige maand kreeg ik van BeterPeter zelfs een herinnering via de mail. Via internet volg ik of het al-lemaal gaat zoals ik dat zelf heb aangegeven. Ik zie meteen wat ik heb bespaard, en dat is prettig.”

Tips&Trucs

Condensvorming? Ventileren helpt!Afgelopen winter kreeg Beter Wonen regelmatig klachten over condens in de woning. Dit komt vooral voor in woningen die met een (gas)kachel worden verwarmd en geen dubbel glas hebben. Bij de verbranding in de kachel komt vocht vrij, net als wanneer we uitademen, koken of douchen. Een deel van dat vocht condenseert op koude ramen en muren.

Door uw woning regelmatig en goed te ventileren, kunt u de condensvorming verminderen of voorkomen. De vochtige lucht wordt afgevoerd en er komt nieuwe, verse lucht binnen. Deze verse lucht verwarmt beter, waardoor de ruimtes sneller warm zijn.

Inspectie van de kachelExtra condens en onzuivere lucht komen voor als de verbranding van de kachel niet goed is. Dit ontstaat wanneer de kachel niet vakkundig en op tijd wordt schoongemaakt. Een ander aandachtspunt is de aansluiting naar de afvoer. Als die niet goed is, kan dat zelfs gevaarlijk zijn. Het advies aan u is dan ook: laat uw kachel ieder jaar inspecteren en schoonmaken. En ventileer regelmatig en ruimhartig, dat voorkomt een hoop problemen!

Doet u al mee? En maakt u al winst?

Als u niet weet waar ik het over

heb, kijk dan even mee…

De energieprestaties van De Terp zijn onder de loep genomen op basis van de thema’s energieverbruik, isolatie, verwarming/warm water, vocht en ventilatie. Samen met een inventarisatie van klachten en wensen van bewoners heeft dit onderzoek geleid tot een aantal verbetervoorstellen. Deze zijn samengevat in een rapport.

Een bewoonster van De Terp heeft het rapport overhandigd aan Beter Wonen. Beter Wonen zal de aanbevelingen bestuderen. Daarbij wordt beoordeeld of de voorstellen technisch en financieel haalbaar zijn en of de adviezen passen binnen de portefeuil-lestrategie en het duurzaamheidsbeleid van Beter Wonen.

Beter Wonen werkt samen met…

Energiebus op bezoek bij De Terp

Op dinsdag 19 januari jl. kreeg

De Terp – op verzoek van bewoners en

de SHBW – bezoek van de Energiebus.

De Energiebus is een initiatief van de

Nederlandse Woonbond. Deze adviseert

huurdersorganisaties over energie-

besparing, zodat de onkosten voor

huurders lager worden.

Page 10: Huisblad 2010 Lente

18

Afwezigheid voorzitterDe voorzitter van de SHBW, de heer Henk Koster, is op 1 februari jl. opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een hartoperatie ondergaan en is inmiddels voorzichtig herstellende. Namens het Algemeen Bestuur van de SHBW wenst Beter Wonen mevrouw Koster en de kinderen kracht en steun toe in de komende periode.

NieuwjaarsreceptieOp maandag 4 januari jl. hield de SHBW de nieuwjaarsreceptie in de kantine van Beter Wonen. Naast directie en leden van de Raad van Commissarissen, was een flink aantal afgevaardigden van bewoners- en huurderscommissies aanwezig. Ook een delegatie van het Almelose College van burgemeester en wethouders gaf acte de présence. Met elkaar werd getoost op het nieuwe jaar. Het was een geanimeerd en geslaagd informeel samenzijn.

Vergaderingen Algemeen BestuurDe openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden – zoals bekend – gehouden in de kantine van Beter Wonen (bereikbaar via de zij-ingang) en beginnen om 19.30 uur. Om een indruk te krijgen van de onderwerpen die worden besproken, nodigen wij u van harte uit deze vergaderingen bij te wonen. De eerstvolgende vergaderingen zijn op de maandagen 22 maart, 26 april, 31 mei en 21 juni.

De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine. Bewoners- en huurderscommissies ontvangen op verzoek de vergaderstukken minimaal 7 dagen voor de vergadering. Wie deze stuk-ken tot op heden niet ontvangt, maar daar wel prijs op stelt, verzoeken wij contact op te nemen met de tweede secretaris, de heer L. de Groot, tel. (0546) 81 18 81.

De aanwezigen op de publieke tribune hebben inspreekrecht. Ook bestaat het recht vooraf schriftelijke vragen in te dienen bij het Dagelijks Bestuur.

SpreekurenIedere maand houden wij spreekuur voor alle huurders en leden van bewoners- en huurdercommissies in ons kantoor aan de Deldense-straat 39. U bent welkom van 15.00 tot 16.00 uur op de volgende data: 12 april, 10 mei, 7 juni, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december.

Jaarvergadering 2010Woensdag 14 april a.s. om 19.30 uur houden wij onze jaarvergadering in de kantine van Beter Wonen. Bewoners- en huurderscommissies ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Naast de huishoudelijke onderwerpen, zoals het jaarverslag en de jaarrekening, komen diverse actuele zaken aan de orde. Ook wordt er een thema behandeld.

Activiteiten 2010Aandachtspunten voor het Algemeen Bestuur in 2010 zijn:• Onderhoudsabonnement en servicekosten.• Bespreking van de Nota huurbeleid.• Het verkoopbeleid van huurwoningen van Beter Wonen.• Intensivering van het overleg met Bewoners- en huurderscommissies.• Uitvoering van de nieuwe Overlegwet.• Huisvesting van speciale doelgroepen.• 10-jarig jubileum van de SHBW in november.

Almelose woningstichting Beter WonenKlimopstraat 2a7601 SH AlmeloPostbus 3277600 AH AlmeloAlle afdelingen (0546) 54 64 64Fax (0546) 54 62 02www.awsbeterwonen.nl

Openingstijden kantoor/ klantencentrumMaandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.30 uurVrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Telefonisch melden van reparatieverzoekenVoor reparaties kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen op tel. (0546) 54 62 22. U kunt uw verzoek ook indienen via [email protected].

Deze verzoeken worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.

KlachtencommissieAls u van mening verschilt met de (team)manager van een afdeling over de afhandeling van een klacht, kunt u die klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een procedurebeschrijving kunt u opvragen bij het Klantencentrum.

Klachtencommissie Beter WonenPostbus 3277600 AH Almelo

Nieuws van de SHBWdoor vice-voorzitter H. Westerik

Tijdens de Landelijke Burendag staat het samenleven

met de mensen in de buurt centraal. Dit jaar vindt

deze dag plaats op zaterdag 20 september. Het thema

is ‘Kom in actie voor de buurt’. Omdat Beter Wonen

het belangrijk vindt dat mensen prettig met elkaar

samenleven in de buurt, steunen wij de Burendag.

Wij nodigen u natuurlijk uit om mee te doen.

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Ga dan samen met uw buren aan de slag om het uit te werken. Heeft u er nog niet over nagedacht, dan komt er samen met uw buren vast nog iets van de grond. Beter Wonen beloont de beste drie ideeën met een wijkbon van € 500 om het plan te realiseren. Dus u weet wat u te doen staat! Kijk voor meer informatie ook op www.burendag.nl en laat u inspireren.

In het volgende nummer van beter wonen leest u hoe en wanneer u uw idee kunt indienen.

Landelijke Burendag

Mededelingen

Gewijzigde openingstijden

Op de volgende data is het kantoor van Beter Wonen gesloten:

2 april 2010 Goede Vrijdag5 april 2010 Tweede Paasdag30 april 2010 Koninginnedag13 en 14 mei 2010 Hemelvaart 24 mei 2010 Tweede Pinksterdag

Dringende reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch melden: tel. (0546) 54 62 22.

19

Page 11: Huisblad 2010 Lente

Het voorjaar vraagt om kleurBollen en knollen brengen kleur in uw tuin op uw

balkon en terras. Het gevoel van uitbundigheid,

vrolijkheid, lichtheid, bloei, kracht en beweging.

De levenssappen beginnen te stromen. De hang

naar buiten, naar de zon, steekt zijn kop op.

De tuin, de border, zij bieden u vanaf nu weer alle gelegenheid om in actie te komen. Om uw energie de vrije loop te laten. Het poten en snoeien van voorjaars- en zomerbloeiers, bemesten van de grasmat en de vaste planten, het verversen van potgrond in uw bloempotten. Het weghalen van planten die zijn afgestorven en het uitdenken van een nieuw plan voor uw eigen tuintje/terras/balkon. U heeft de vrije hand om uw eigen keuzes te maken. Vaste planten, groen of toch kleurrijk, knollen en bollen. Ook klimplanten in allerlei vormen en maten roepen met het ontluiken van hun bloemenpracht dat echte voorjaarsgevoel op!

Klimplanten zijn er voor iedere situatie en voor elke plek. Er zijn er met grote bloemen, met trossen, met een slinger van kleine bloesem. Op welke richting uw tuin ligt, u vindt zowel voor Noord, Oost als Zuid en West geschikte klimmers. Laat u daarover eens informeren in een tuin-centrum. Klimmers zijn makkelijke planten die het ook als bodembedek-king prima doen of als hangplant. U kunt ze gebruiken als afscheiding, als monument in het midden van uw tuin, als filter tegen zon, als pergola.

Klimplanten zijn er niet alleen als voorjaarsbloeier. Er zijn ook zomer- en najaarsbloeiers. En het bloeiend hout laat zelfs al in de winter haar frisse gele bloemblaadjes zien.

Wanneer u nieuwe planten poot of bestaande planten verpoot, zorgt u er dan voor dat u ze voldoende grond geeft en ook voldoende water. Klimplanten moeten veelal geleid worden langs een raster, ankerpunten, draad of schutting. Controleer regelmatig of uw klimplant voldoende steun heeft en goed verankerd is. U leidt haar zelf zoals u dat wilt.

Nieuwe planten, maar ook bestaande planten kunnen vooral in het voorjaar en de bloeiperiode extra voeding gebruiken. Gewone mest of speciale mest, laat u ook daarover informeren bij de tuinspecialist.Wij wensen u vele mooie dagen in de buitenlucht!

De tuintips zijn mede mogelijk gemaakt door: Intratuin Schuilenburgsingel 5, 7604 BT Almelo, tel. (0546) 83 86 66.