Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5...

15
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei Diederik Timmer (Programmadirecteur HWBP Waterschap Limburg) 21 september 2017 Taskforce deltatechnologie

Transcript of Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5...

Page 1: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Noordelijke Maasvallei

Diederik Timmer (Programmadirecteur HWBP Waterschap Limburg) 21 september 2017

Taskforce deltatechnologie

Page 2: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Urgente opgave in Limburg

• 100 kilometer waterkering voldoet niet

• Nooddijken werden primaire waterkering

• 60.000 mensen at risk

• Potentieel 3 miljard schade

• Klimaat verandert afvoer Maas maal 1,5

• Belofte waterveiligheid aan Limburgse bevolking

• Bestuursovereenkomsten 2010 en 2011

• 2 grote dijkversterkingsprogramma’s

• Gezamenlijke investering 500 miljoen

Page 3: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Doel HWBP programma

Verbeteren waterveiligheid

• Versterken 15 HWBP dijktrajecten op nieuwe norm

• Voorwaarden scheppen voor de lange termijn

• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties

Versterken gebiedskwaliteit

• Vanuit een integrale visie op het Maasdal

• Door ook alternatieve tracés te verkennen

• Met verschillende dijktypen voor inpassing

• Kansen voor economie en ruimte mee te koppelen

Page 4: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Aanpak Elverding en tranches

4

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

Oktober 2017

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Page 5: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Aanpak met de omgeving

Page 6: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Proactief mediabeleid

6

Page 7: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Bestuurlijke governance

Page 8: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Planning

8

Page 9: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

MAAS = ANDERS

Smalle vallei beperkte ruimte voor water

Hoge grond

van oorsprong onbedijkte rivier

Oude geulen ook in dorp en stad

Economie, wonen en winterbed volledig vervlochten

Page 10: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

DIJKVERSTERKING ?

In de praktijk introduceren we dijken

Tracés van 1996 als startpunt

HWBP biedt ruimte voor verkenning alternatieven

In 1x goed

Page 11: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Transformatie nodig

60.000 mensen geraakt

Integrale ontwerpopgave veiligheid, wonen, economie en

landschap

Innovatieve aanpak omgeving en ontwerp

Page 12: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Gebiedsopgave Baarlo – Hout Blerick

12

• Uniek kastelendorp

• Voormalig kassengebied

• Veel vitale bedrijven

• Aantrekkingskracht van gebied zit in wonen, werken en recreëren

• Forse opgave (1,5m à 2,0m)

• Geen open en leeg gebied

• Dijkteruglegging

• Toekomstige hoogwater geul

Page 13: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

Complexiteit in Arcen

13

• Oud vestingstadje aan de Maas

• Rijke historie

• Sterk toeristisch

• Kasteeltuinen

• Wellness

• Forse hoogte opgave (circa 1,5m)

• Complexe inpassing

• Weinig ruimte

Page 14: Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei...• Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties Versterken gebiedskwaliteit ... • Wellness • Forse hoogte opgave (circa

14

Resultaten tot nu toe Besluitvorming binnen een jaar

• Aanpak en middelen bestuur WL (mei 2016)

• MIRT besluitvorming systeemmaatregelen en middelen (oktober 2016)

• 12 x mogelijke oplossingsrichting (december 2016)

• 5x voorstel voor voorkeursalternatief + zeefbesluiten (juli 2017)

• ….. en bovenal scope in beeld, draagvlak en samenwerking!

Programmavoorwaarden op orde

• Team staat en verbonden met lijnorganisatie

• Samenwerking RWS, provincie en gemeenten

• Integratie HWBP en Beekherstelopgaven en LT

• Omgevingsstrategie gezamenlijke mediabenadering en communicatie

• Ingenieursbureau innovatief aanbesteed

• Ruimtelijk kader, meekoppelkansen in beeld en Q-team

• Hydraulische uitgangspunten vastgelegd, KT en LT

• Aanbestedingsstrategie