Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... -...

42
Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van probleemgedrag.

Transcript of Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... -...

Page 1: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe wij werken aan welbevinden EN

aan de preventie van probleemgedrag.

Page 2: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Sint-Michiel van 2,5 tot 18 jaar

Kleuterschool

Lagere school

Middenschool

Secundaire school

Artist Trading Cards

Page 3: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Campus 7-9-13

Campus 9 : kleuterschool

Campus 7 : lagere school eerste, tweede, derde leerjaar

Campus 13: lagere school vierde, vijfde, zesde leerjaar

Wijkschooltje kleuters: Het Geleeg

Wijkschooltje kleuters en eerste graad: Strooiendorp

Middenschool

Page 4: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Onze leerlingenpopulatie

Bulat Dieter Samira Lien Juul

Nafija Mohammed Ann-Sophie

Warre Redzheb Celine Kenny

Page 5: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

onderwijskansenarmoede

Vreemde herkomst

Page 6: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Cijfers armoede - Ses

3 op 20 kinderen in Leopoldsburg leven in kansarmoede

Page 7: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Cijfers armoede - Ses

Figuur 03.06 | Aandeel van alle kansarme geboortes die scoren op

volgende indicatoren (%)

1 Maandinkomen

2 Arbeid

3 Opleiding ouders

4 Huisvesting

5 Ontwikkeling

6 Gezondheid

7 Arbeid-inkomen-opleiding

Page 8: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Onderwijskansenarmoede

Figuur 03.36 | Onderwijskansenarmoede-indicator voor kleuter-,

lager en secundair onderwijs

Page 9: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding
Page 10: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Ons spanningsveld

Page 11: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Ons spanningsveld

Het is een én én verhaal

De preventiepiramide helpt ons daarbij.

Page 12: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe vergroten wij de kans op

een aangename én

veilige schoolomgeving?

Page 13: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

1. Wat zit er in elk niveau

2. Hoe zijn wij met de

preventiepiramide in onze school

aan de slag gegaan?

Page 14: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 4: Probleemaanpak

Niveau 3: Specifieke preventie

Niveau 2: Algemene preventie

Niveau 1: Leefklimaatbevordering

Niveau 0: Brede, maatschappelijke context(politiek, sociaal, cultureel, ecologisch)

Probleem-gerichteaanpak

Niet -probleem-gerichteaanpak

ATTITUDEVORMING STRUCTURELE AANPAK

De preventiepiramide (Prof. J. Deklerck)

Verwachtingen,

middelen,

ondersteuning, …

!

Dubbele insteek

Page 15: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 0: de brede

maatschappelijke context

= leerlingenpopulatie

= beleid van de gemeente

= werkgelegenheid

= de context van de verschillende campussen

Page 16: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 1: leefklimaatbevordering

In de klas:

Samen te vieren

Projecten uit te werken

Partnerwerk en groepswerk

Enz…

attitudevorming structurele aanpak

verantwoordelijkheden opnemen taken

samenwerken belonen

Page 17: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 2: Algemene preventie

Spelkoffers

Aanleren sociale vaardigheden

Gedragscode

Conflictbemiddeling

Enz…

attitudevorming structurele aanpak

conflictbemiddeling gedragscode

pesten tolereren we niet! school- + klasafspraken

Page 18: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Conflictbemiddeling

Wat?

Bemiddeling is een poging om conflicten constructief

In te dijken.

= niet zoeken naar schuldvraag

Wie ?

leerlingen van het 5e /6e leerjaar als bemiddelaars

Wanneer en Waar?

Tijdens de middagspeeltijd op campus 7 en campus 13

Page 19: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Conflictbemiddeling

Hoe?

1. Bemiddeling inleiden

2. Stanpunten verklaren

3. Conflicten verduidelijken

4. Gemeenschappelijk naar oplossingen zoeken

5. Overeenkomst treffen (contractje)

Page 20: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding
Page 21: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Gedragscode

Respect voor leerkrachten/personeel

Respect voor medeleerlingen

Respect voor materialen

Ondertekening door ouders

Ondertekening door leerlingen

Page 22: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 3: Specifieke preventie

Nabijheid van de leerkracht

Oog voor risicoleerlingen

Enz…

attitudevorming

werken aan sociale

vaardigheden met ‘kids skills’

structurele aanpak

vorderings- of beloningskaarten

Wekelijks leerlinggesprek

Page 23: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

vorderingskaart

Page 24: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Kids’ Skills

Page 25: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Niveau 4: Probleemaanpak

Gedragscontract

Kids on Track

No Blame

Oudergesprek

Page 26: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

gedragscontract

Page 27: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Kids on Track

www.kidsontrack.be

Page 28: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

No Blame

Page 29: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

2. Hoe gingen wij tewerk?

= Hoe dit spanningsveld wegnemen en

de neuzen in dezelfde richting zetten?

Page 30: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe gingen wij te werk?

Stap 1: preventie-piramide uitleggen op pv.

Vier ‘actie’-niveaus

Page 31: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe gingen wij te werk?

Stap 2: reeds bestaande maatregelen inventariseren op pv.

“Wat doe jij als leerkracht- doen wij als school – in elk niveau?”

Page 32: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding
Page 33: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe gingen wij te werk?

Stap 3: Blik verruimen a.d.h.v. document (bevraging)

Bespreekbaar maken welke maatregelen veel aandacht krijgen en welke de ‘onderbelichte vlekken’ zijn.

Page 34: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding
Page 35: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Hoe gingen wij te werk?

Stap 4: prioritaire doelstellingen en acties kiezen + toetsen aan de

visietekst SOEM.

Voor onze school:

conflictbemiddeling verderzetten

opvoedingsrapport

Page 36: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Een effectief beleid werkt op drie/vier niveaus

Leerlingen

Leerkrachten

School

Ouders

Page 37: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Wat zijn de gevolgen?

= duidelijkheid !

Alle leerkrachten aan dezelfde koord

Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen, want zij hebben zelf gekozen al of niet een grens te overschrijden en dienen daarvan de

gevolgen te dragen.

Spanningsveld is weg, maar verplaatst naar de ouders

Page 38: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

En wat winnen wij erbij?

Leerlingbetrokkenheid

Minder overlast van dagdagelijkse prullen

Een nog beter leef- en leerklimaat

Jongeren die in de wereld staan met een gezonde dosis

vaardigheden.

Page 39: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

praktisch

Praktische uitwerking gedragscode = vert-werkgroep

Praktische uitwerking conflictbemiddeling = team leerkrachten

Opvoedingsrapport = stappenplan

Page 40: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Casus Jan

Jan heeft op de jeugdbeweging het spel “verkrachtertje” geleerd. Hij

wil dit in school ook spelen. De ouders van Fatima vinden dit niet

kunnen. Na een gesprek met de ouders van Fatima vraagt de

klasleerkracht zich af of een gedragscontract op zijn plaats is.

Page 41: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Casus Mohammed

Mohammed voelt zich niet goed in zijn vel. In de klas houdt hij zich

niet aan de regels en stoort hij de anderen en de lesgang van de

juf. Op de speelplaats zijn er voortdurend conflicten. Mohammed

staat vaker tegen de muur dan dat hij kan spelen. Hij is daarbij heel onrespectvol naar de leerkrachten en medeleerlingen. Is het dan

niet tijd voor een gedragscontract?

Page 42: Hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van ... - …users.skynet.be/fb081951/2014sintmichiel.pdf · 3 Opleiding ouders 4 Huisvesting 5 Ontwikkeling 6 Gezondheid 7 Arbeid-inkomen-opleiding

Meer weten?

www.educatiefcentrum.info

http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs/

= De publicatie "Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid"