Hoe evalueer ik de processen en documenten?

of 8 /8

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze waarop een evaluatie van het managementsysteem (of ook wel 'directiebeoordeling') wordt uitgevoerd binnen het inrichtingskader van het Improvement Model van Novire. Met behulp van slimme tools wordt dit heel makkelijk gemaakt. In deze slides ziet u hoe het specifieke onderdeel 'processen en documenten' kan worden geëvalueerd in de tool, hoe daardoor mooie dashboards verschijnen en hoe het rapport kan worden gedownload en gearchiveerd binnen de tooling, genaamd Qsuite. Alles binnen handbereik en snel inzicht is het resultaat! De evaluatie van het managementsysteem maakt onderdeel uit van de oplossing 'kwaliteitsmanagement nieuwe stijl' van Novire. De slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee cursisten de achtergronden en praktische toepassingen van de evaluatie van het managementsysteem / directiebeoordeling zich eigen maken.

Transcript of Hoe evalueer ik de processen en documenten?

  • 1. De evaluatie van het managementsysteem / directiebeoordeling: Hoe evalueer ik processen en documenten? Dit is een onderdeel van kwaliteitsmanagement nieuwe stijl Een verbetercyclus van klant- tot organisatieniveau

2. Kwaliteitsmanagement nieuwe stijl is een oplossing van Novire. Kwaliteitsmanagement Nieuwe Stijl ontstaat wanneer de uitkomsten van het klantproces als uitgangspunt worden genomen voor de verbetercyclus van de organisatie. Deze vorm van kwaliteitsmanagement wordt ondersteund door slimme software. In online-cursussen leert u de achtergronden van de oplossing, maar ook het praktisch werken met de software. Deze slides maken onderdeel uit van de cursus over de evaluatie van het het management- systeem, ook wel directiebeoordeling genoemd. In deze slides ziet u hoe u met de gegevens die u verzameld heeft de processen, procedures en documenten kunt evalueren. 3. Openen vragenlijst vanuit menu Zoekt u in uw eigen menu (wanneer u daar de rechten voor heeft) naar het onderdeel evaluatie organisatieproces. U vindt de vragenlijst onder Mijn Menu > Evaluatie organisatieproces > Evaluatie processen en documenten 4. Stap 1 Evalueren van het proces Evalueert u dan eerst het proces; wordt de evaluatie tijdig ingevuld? Vult u eerst de analyse in tekst (advies: typt u uw tekst in word en plakt u uw tekst daarna in het tekstvak). Daarna kiest u de beste positie met de schuifjes bij de stellingen. 5. Stap 2 Evalueren van de inhoud Evalueert u daarna de inhoud op de verschillende genoemde onderdelen. Dit zijn er twee: processen n documenten. Ieder onderdeel vraagt om een analyse en om verbetermaatregelen. Gebruikt u de informatie die u verzameld heeft en betrek de onderwerpen in uw analyse die in de checklist staan genoemd. Doe dit voor ieder onderwerp. In de checklist (te vinden op www.novireadvies.nl) staan handreikingen voor de inhoudelijke evaluatie. 6. Dit leidt tot vulling van het organisatiedashboard Doordat u de schuifjes op de juiste plaats heeft gezet, heeft u een weging aan de uitkomsten gegeven. Deze uitkomsten worden nu zichtbaar in het organisatiedashboard. U kunt doorklikken en inzoomen naar het door u ingevulde formulier. 7. En een volledig te downloaden rapport U vindt uw ingevulde meting onder mijn ingevulde formulieren. Daar kunt u de meting bewerken of definitief opslaan (afronden). Een afgerond formulier kunt u daarna exporteren naar Word in uw eigen huisstijl. 8. Archiveren rapportage Deze rapportage is een bijlage bij uw volledige directiebeoordeling. Zet u in de titel van het document de datum. Archiveert u deze vervolgens in uw organisatiedossier (Documenten > organisatiedossier). Upload u het document vanaf een lokale plaats op uw pc naar het mapje beleid en evaluatie> actueel > evaluatie en beoordeling. Verplaatst u eventuele oudere versies eerst van Actueel naar Archief.