Hematologie - · Web viewblijvende aanwezigheid van vreemd materiaal wat niet kan worden...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hematologie - · Web viewblijvende aanwezigheid van vreemd materiaal wat niet kan worden...

Hematologie

Bloed algemeen

RozenbergSport.nl 14 November 2015

pagina 16 / 18

Inhoud

Algemeen

Hematologie & sport

Algemeen

bloedvolume

WaardeVolwassene7% lichaamsgewicht (70 kg = 5 L)Kind8-9% = 75-80 ml/kg

Lokalisatie70% veneus = bloed reservoir (via aanpassing van de veneuze diameter)vooral splanische regio kan door vasoconstrictie volume creren

Transfusie reactie

Achemolyse dr ABO incompatibel

ChronAllergie op Rh, kelly, enz: icterus, bilirubinemie

Bloed unit

Definitie1 unit = 500 ml

VCS syndroom

let ook op dysfagie, hees, Horner, bovenlichaam oedeem, onder dun

transfusie

Hematologie & sport

Bloed volume

Aerobe trainingtoename volume (zie Duursport fysiologie) = Hct (absoluut aantal RBC wel)

Hct

Verlaagt tgv toename in plasma volume (absoluut aantal RBC stijgt)

Hemoglobine

Effecttoename

mechanisme EPO toename na inspanning nooit aangetoond, wel verhoogde ijzer opname in beenmerg GH release tijdens inspanning is meer waarschijnlijk de stimulus

March hematurie

Zie Urologie

March anemie

Definitieanemie t.g.v. verhoogde rode bloedcel afbraak t.g.v. sport

Mechanisme hemolyse in voetzolen (echter ook bij zwemmers dus dit is niet het enige) hemolyse in de spier (tijdens contracties)

Sporters anemie

Definitieveel sporters hebben een anemie zonder ijzer of vit B12/foliumzuur tekort

Fysiologisch toename bloedvolume = relatief anemisch anemie = verbeterde rheologie = gunstiger dan toename Hb ?

Pathologisch march anemie march hematurie ferriprief GI verlies

Stolling

Sporttijdens piekbelasting bestaat er een hogere stollingsneiging

dehydratatiebloed viscositeit stijgt en daardoor stollingsneiging ook

Behandelingevt ascal

Inhoud

Algemeen

O2 dissociatie

Anemie

Hemolyse

index

Algemeen

erytrocyt afbraak

Afvalproductenglobline aminozurenFe transferritine (haptoglobine bij hemolyse)protoporpfyrine bilirubine + CO conjugatie in lever

erytrocyt

DefinitieRode bloed cel

Functie O2 transport via Hb buffer CO2 vervoer (als HCO3-)

Metabolismegeen mitochondrieen, geen Krebs, enkel anaerobe glycolyse

Levensduursedentair: 120 dgduuratleet: 70 dg (t.g.v. versnelde afbraak: intramusculaire hemolyse, GI/urogenitale bloeding)

Aanmaakduur3-4 wk

Erytrocyt productie

Lokalisatiebeenmerg

StimulusEPO (90% nier, 10% lever, Endocrinologie algemeen)

Productie duur1 L bloedafname na 5-6 wk normaal Hb

reticulocyt

Definitiejonge rode bloedcellen

Levensduurna 2 dg omgevormd tot erytrocyt

hemochromatose

Zie Systeemziekten en vasculitis

O2 dissociatie

O2

200 ml O2 / L bloed = 1 L O2 in rust = 700 ml O2 teveel = reserve

Dissociatie curve

Definitieverticaal: Hb saturatie verticaalhorizontaal: pO2S-vormig

Coronairwel 70-80% O2 dissociatie

Parameters O2 dissociatie

pO2 pas onder de 70 mmHg neemt de saturatie >10% af, extra O2 heeft dus ook geen zin (als de longen goed werken), weefsel pO2 = 40 mmHg = nog steeds 70% gesatureerd (dus veel reserve)

pH (Bohr effect)pH = curve naar links = meer O2 afgegeven

2,3 Di-fosfo-glyceraat toename = curve naar links = O2 afgifte perifeer 2,3 DPG stijgt bij hoogte, duurinspan, hart/long problemen, vrouwen

Temperatuurhogere temperatuur = curve naar links = meer O2 afgifte perifeer

Haldane effect

DefinitieSaturatie van Hb met O2 reduceert het vermogen om CO2 te binden (dus in de long)

Hb

Nut O2 binding: 1 gr Hb = 1,34 ml O2, normaal 15 g/dl (t/m 20 g/dl gemeten bij doping gebruik) CO2 binding: afvoer

FeFe2+ is noodzakelijk: 4 Fe2+ / Hb

Stijgtonder training, leven op grote hoogte

vals hoogbij ondervulling

vals laagbij training door plasma toename

hormEPO, testosteron

Hct

Sport Hct tgv plasma toename

Inspan tijdens inspan Hct tgv1) dehydrat2) bloed naar interstitium (door Pcap en Osmol tgv metabolieten van spieract)(daalt tijdens Tour)

saturatie

Waardedaalt traag (gezien S-vormige Hb-dissociatie curve)100% = 90 mmHg90% = 60 mmHg60% = 30 mmHg

Normaal>95%

Pathologisch