Goedgevonden Lente 2016

32
met volledig winterprogramma Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8, 9000 Gent driemaandelijks tijdschrift, jaargang 14, nummer 1, januari - februari - maart 2017, P nummer P408678 – afgiftekantoor Gent X Belgie-Belgique P.B. Gent X 3/2294 Meer info & inschrijven: www.vormingplusgent-eeklo.be Op naar De Krook WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN JANUARI, FEBRUARI, MAART 2017

description

Tijdschrift Vormingplus Gent-Eeklo vzw

Transcript of Goedgevonden Lente 2016

Page 1: Goedgevonden Lente 2016

met volledig winterprogrammaVolkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8, 9000 Gentdriemaandelijks tijdschrift, jaargang 14, nummer 1, januari - februari - maart 2017, P nummer P408678 – afgiftekantoor Gent X

Belgie-BelgiqueP.B. Gent X

3/2294

Meer info & inschrijven:www. vormingplusgent-eeklo.be

Op naar De Krook

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN JANUARI, FEBRUARI, MAART 2017

Page 2: Goedgevonden Lente 2016

Inschrijven bij Vormingplus

Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn.

VolzetVoor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, kom je op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd als er een plaats vrijkomt.

CursusplaatsHet adres waar de cursus plaatsvindt staat onder elke activiteit.

Standaardprijs en kortingVormingplus Gent-Eeklo geeft een korting op de standaardprijs.De reductieprijs geldt voor:• studenten

Je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw studentenkaart.

• mensen met een beperkt pensioen, éénoudergezinnen met kinderen...Heb je om deze of andere reden recht op de reductieprijs? Neem dan contact op met coördinator Steve Maes (09 240 77 89).

De sociale prijs geldt voor:• mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van

het ziekenfonds Op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is

de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (..1/...), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje.

• werkzoekenden Je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt

ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart.Bij elke activiteit staan de drie prijzen vermeld in deze volgorde:standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Cliënten van het OCMW in Gent, Eeklo, Knesselare, Maldegem en Merelbeke kunnen bij hun maatschappelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vormingplus in deze gemeenten.

Annulering• Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een cursus waarvoor

je was ingeschreven.• Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging

(brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten.

• Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de cursusprijs terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

Bewijs van aanwezigheidJe kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen.

Toegankelijkheid pIn het Vormingplusgebouw zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoel-gebruikers. Sommige cursussen vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen.Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

Openingsuren van het secretariaatHet secretariaat van Vormingplus Gent-Eeklo is telefonisch bereikbaar: elke voormiddag van 9u tot 12.30u, en elke namiddag van 14u tot 17u, behalve op woensdagnamiddag, dan is het secretariaat dicht.Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeperkt bereikbaar via de website en mail.

Meer informatieVormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzwReigerstraat 8, 9000 GentTelefoon: 09 224 22 65E-mail: [email protected]: www. vormingplusgent-eeklo.beRekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

www. facebook.com/vormingplusgenteeklo

Hoe inschrijven?• Inschrijven doe je bij voorkeur via de website www. vormingplusgent-eeklo.be. Zo hebben we meteen alle gegevens correct. • Je krijgt dan een mail van Vormingplus Gent-Eeklo waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is.• Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg je tot slot een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de cursus

staan met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling op rekeningnummer IBAN BE40 0014 2764 2663 (BIC: GEBABEBB).• Wanneer je binnen de 7 dagen betaalt, ben je echt ingeschreven. Eén week voor de start van je activiteit ontvang je een deelnemersbrief

met de praktische info.• Wanneer het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je telefonisch inschrijven tijdens de openingsuren van ons secretariaat.

We helpen je graag verder.• Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de cursus annuleren; we storten dan jouw inschrijvingsgeld meteen terug.• Je kan al online inschrijven voor Goedgevonden in je bus valt.

De lentecursussen (april-mei-juni 2017) staan vanaf februari 2017 op onze site.

Page 3: Goedgevonden Lente 2016

colofon

winterprogramma4 Nieuws5 De Oude Pastorij6 Vrijwilligersacademie8 Actualiteit en samenleving13 Filosofie en zingeving15 Kunst en cultuur19 Persoon en relatie23 Zélf creatief25 Gezondheid en milieu27 Handig en praktisch30 Overzicht

Editoriaal

Er staat heel wat op stapel voor onze werking in 2017. In de volgende editie van ons tijdschrift, op de website en op onze Facebookpagina zal je beetje bij beetje meer te weten komen over de veranderingen die op til zijn. Een tip van de sluier:

· In september 2016 ondertekenden de gemeenteraad Gent en Vormingplus Gent-Eeklo een grote samenwerkingsovereenkomst: Vormingplus zal vanaf 2017 jaarlijks in samenwerking met de publiekswerking van de bib en met onze vele partners een educatief aanbod van meer dan 1200 uren uitzetten in De Krook en in de filialen van de bib in de deelgemeenten van Gent.

· In De Krook zijn er vijf uitgeruste ruimtes waar onze workshops, lezingen, cursussen, debatten, projecten... vanaf 2017 zullen doorgaan.

· Tijdens het weekend 10-12 maart 2017 opent de spiksplinternieuwe belevingsbibliotheek De Krook haar deuren. Noteer dit weekend alvast in je agenda!

· Het team van Vormingplus Gent-Eeklo kijkt ernaar uit om in deze samenwerking bestaande activiteiten en nieuwe formats aan te reiken aan het publiek.

· Alle activiteiten zullen vanaf maart 2017 in aanmerking komen voor de UiTPAS.· In 2017 zal Vormingplus Gent-Eeklo dan ook verhuizen.

De ontmoetingsgroepen verhuizen mee.

En voor diegenen die ongerust zouden zijn: de werking van Vormingplus Gent-Eeklo in de regio blijft helemaal bestaan en wordt verder versterkt! Vormingplus Gent-Eeklo zal in 2017 meewerken aan verschillende nieuwe uitdagende projecten in de regio:

· Korte keten Meetjesland, een project in een achttal gemeenten in het Meetjesland, waar Vormingplus Gent-Eeklo living labs zal begeleiden teneinde de korte keten meer bekendheid te geven en meer verkoop- of afhaalpunten te helpen realiseren (i.s.m. Natuurpunt & Partners Meetjesland, Voedselteams, PCG Kruishoutem, Linx +)

· De kerk in het midden, een project waar we door de participatie van lokale gemeenschappen tot herbestemmingsopties voor parochiekerken willen komen (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen, Open kerken vzw)

· Airbezen, een project rond fijn stof, waar bewoners uit heel de provincie een meting van de luchtvervuiling zullen doen (i.s.m. de Beweging, Universiteit Antwerpen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Christelijke Mutualiteit en de drie Oost-Vlaamse Vormingplussen)

We houden je op de hoogte en bevelen je ondertussen warm aan om bij een heerlijke kop thee, koffie of soep te grasduinen in de wintereditie van ons tijdschrift. Hopelijk ontdek je enkele fijne activiteiten om in de maanden januari, februari en maart je eigen leertraject verder vorm te geven.

Veel leesplezier

Het team van Vormingplus Gent-Eeklo

Goedgevonden wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

Goedgevonden is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw,Reigerstraat 8 te 9000 Genten is gekoppeld aan de interactieve websitewww. vormingplusgent-eeklo.beTel. 09 224 22 65E-mail: [email protected] 1784-5661

REDACTIEVeerle Bosteyn, Tim Deschaumes, Steve Maes, Annelore Smits

BEELDREDACTIEAnnelore Smits, Tim DeschaumesCoverfoto: Tim Deschaumes

WEBREDACTIETim Deschaumes, Annelore Smits

VORMGEVINGMagelaan cvba, Gent

DRUKGeers Offset

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERRené De PauwFortlaan 25, 9000 Gent

P-NUMMERP408678

(Fot

o: T

im D

esch

aum

es)

Page 4: Goedgevonden Lente 2016

4

nieuws

Hoe staat het met de hoeveelheid fijn stof in de provincie Oost-Vlaanderen? Dat wil het project AIRbezen vanaf het voorjaar van 2017 bestuderen. Een uniek onderzoek, want voor de eerste keer wordt de luchtkwaliteit van een volledige provincie in kaart gebracht.

AIRbezen is een project van Beweging.net Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit, de Universiteit Antwerpen en de drie Vormingplus-centra uit Oost-Vlaanderen. Samen willen we de luchtkwaliteit, een belangrijke factor van de leefkwaliteit in een buurt, in beeld brengen en verbeteren.

Aan de hand van de bladeren van aardbeiplanten zullen we de concentratie van verkeersgerelateerd fijn stof in Oost-Vlaanderen meten. Fijn stof is een verzamelnaam voor heel kleine, maar schadelijke stofdeeltjes in de lucht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen luchtvervuiling door fijn stof en gezondheidsklachten zoals luchtwegaandoeningen, een verminderde longfunctie, ...

Via hun bladeren staan planten in contact met de lucht, de hoeveelheid fijn stof op het bladoppervlak leert ons iets over de concentratie in de lucht. Op die manier gebruiken we de aardbeiplanten als een soort ‘mini-meetstation’.

Dat onderzoek doen we niet alleen. We gaan met zo’n 8.000 vrijwilligers uit de Oost-Vlaamse steden en gemeenten aan de slag. Een heuse AIRbezen-community als het ware. Vanaf einde maart zullen zij een aardbeiplantje verzorgen, drie maanden lang. Na de meetperiode in juni verzamelen we vijf bladstalen in een lokaal punt, die de Universiteit Antwerpen vervolgens zal analyseren. In het najaar van 2017 maken we de resultaten van deze meting bekend.

Uniek project: AIRbezen Oost-Vlaanderen

Meet zelf de luchtkwaliteit met een aardbeiplant

Nieuwsgierig naar AIRbezen? Volg dit project vanaf februari via onze website!

Alle info over Dzjambo vind je op de website: www.dzjambo.be. Voor meer info kan je ook contact opnemen met Brigitte Pattyn: [email protected]

Samen koken, wandelen en dansen, erop uit naar zee of naar een museum, elkaar ontmoeten en leren kennen: dat is Dzjambo in een notendop. Al meer dan tien jaar organiseren de vrijwilligers van Dzjambo een waaier aan uitstappen en activiteiten waarbij Gentenaars en nieuwkomers elkaar leren kennen.

Om tot een gevarieerd activiteitenaanbod te komen, wordt er maandelijks op donderdag vergaderd door een geëngageerde groep vrij willigers. Onder begeleiding van Vormingplus stippelen zij samen activiteiten uit en zorgen ze voor de promotie en presentatie van het aanbod op de brede ontmoetingsbijeenkomst aan alle geïnteresseerden. De presentatie gebeurt tijdens een gezellige bijeenkomst, telkens op de laatste vrijdag van de maand.

Lijkt het je leuk om mee nieuwkomers een warm welkom te bezorgen? Ben je een organisatietalent, steek je graag je handen uit de mouwen tijdens één of meerdere activiteiten of vind je het leuk om foto’s te maken of teksten te schrijven? Dan is Dzjambo misschien wel op zoek naar jou!

DZJAMBO Interculturele ontmoetingsgroep zoekt vrijwilligers

Het project AIRbezen Oost-Vlaanderen is mogelijkdankzij de steun van provincie Oost-Vlaanderen

(Fot

o: Y

uich

i Sak

urab

a

nieuws

Page 5: Goedgevonden Lente 2016

5

(Fot

o's:

Tim

Des

chau

mes

) DE OUDE PASTORIJEen nieuw project met een oude ziel

Het gonst van de drukte in de Oude Pastorij in Evergem. In de voormalige garage van de onderpastoor, nu een gezellig tuinhuisje, zetten Willy, Albert, Antoine, André, Germain, Lien en Paul de koffie klaar, maken grapjes aan de lopende band en bekijken het werk dat vandaag nog moet gebeuren. Ze komen om te werken in de tuin en te klussen aan de serre of het huis, maar evengoed voor de samenhorigheid.

De Oude Pastorij is een project waarbij tuinieren, koken en van elkaar leren hand in hand gaan. Een paar jaar geleden werd de moestuin opgestart. Op initiatief van OCMW Evergem namen enkele vaardige moestuinders het heft in handen. Samen met cliënten van het OCMW en mensen uit de psychiatrie van Sleidinge zaaien, verzorgen en oogsten ze groenten en kruiden. De werking draait grotendeels op vrijwilligers. “In principe zijn we hier de dinsdag en de donderdag. Al komen sommigen elke dag, want de tuin is enorm. Op de vaste dagen bekijkt de verantwoordelijke met degenen die er zijn wat er die dag moet gebeuren,” vertelt Albert. “Het is daarbij de bedoeling dat de oude garde haar kennis deelt en doorgeeft. Dat gaat goed.”

Vormingplus Gent-Eeklo ondersteunt het project met een aanvullend programma van kookworkshops met groenten (en vlees) uit de tuin. Daarnaast zijn er workshops rond werken met kruiden. “We hebben de vorige keer een wasmiddel gemaakt met klimop, azijn en sinaasappelschillen. En het werkt perfect.”

Over de kookworkshops is er meer discussie. “Het is bureaucrateneten,” vindt Paul. “Allemaal vegetarisch. Maar pas op, ik doe toch mee aan alle workshops.” Iedereen knikt instemmend. “Je leert eens wat anders kennen. En soms maken we ook eens gewoon vol-au-vent of spaghetti.”

“Er zijn twee sporen,” legt Lien (OCMW Evergem) uit. “Er is het samen in de tuin werken, zaaien, oogsten en de groenten en kruiden verwerken in maaltijden. En er is het samenzijn. Dat is even belangrijk. Ook wie geen groene vingers heeft, is welkom voor een kopje koffie en een praatje.” Naar de Oude Pastorij komen bijvoor-beeld ook mensen uit het woonzorgcentrum uit de buurt. “Ik was vroeger postbode,” vertelt Albert. “Ik weet dat veel mensen eenzaam zijn. Ze weten niet waar naar toe. Hier kunnen ze terecht voor een babbel.”

De grootste kracht van de Oude Pastorij? “De solidariteit. Dat is belangrijk. De meesten van ons hebben zelf ook gewoon een tuin. Maar toch komen wij naar hier.” Lien vult aan: “Van elkaar leren is ook een pluspunt. Willy kan bijvoorbeeld alles repareren. Na de zware hagelstorm hebben we samen de oude serre hersteld. Nu één van de pronkstukken.” Met de jaarmarkt in Evergem komen veel mensen eens binnen in de Pastorij. “Als ze dan zeggen dat het goed onderhouden is, ja, dan ben ik wel trots,” zegt Antoine. “En het spaart mij minstens een doktersbezoek uit per maand,” werpt Paul op. “Ik werk hier hard, kom thuis, ben moe, slaap goed.”

De koffie is op. Eensgezind wordt besloten: “Genoeg gepraat. Tijd om aan het werk te gaan.”

Page 6: Goedgevonden Lente 2016

vrijwilligersacademie

6

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

vrijwilligersacademieoost-vlaanderenvrijwilligersacademieoost-vlaanderen

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor organisatiesAls vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belangeloos in te zetten voor je vereniging. Je neemt verantwoordelijkheid op, maar kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor zaken die slecht aflopen? We verhelderen het begrip aansprakelijkheid en gaan na wat dit betekent voor de verantwoordelijken in de vzw. We informeren over de verzekeringen die je het beste afsluit voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht en welke zijn facultatief? En hoe zit het met verzekeringen vanuit de koepelorganisaties? We bekijken tot slot hoe je verzekerings maatschappijen en hun polissen kan beoordelen.

f Maandagavond (19.30u-22u): 6/2 2017

f Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

f Janes Antonissen

f Gratis | wel vooraf inschrijven

f Code: 17VA3588.0I.s.m Stad Deinze, dienst Cultuur

f Maandagavond (19.30u-22u): 27/3 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Janes Antonissen

f € 7 | € 5.50 | € 3.50

f Code: 17VA3589I.s.m. Gemeentebestuur Evergem

Straat- of wijkfeest. Hoe begin ik eraan?Een barbecue met de buren, een initiatief om samen petanque te spelen op zondagmorgen, een wijkfeest op het buurtplein, hoe begin je eraan? Als je zin hebt om initiatief te nemen voor activiteiten in en met je straat of buurt, laat je dan inspireren door enkele praktijkvoorbeelden en... door de andere aanwezigen.

f Donderdagavond (19.30u-22u): 9/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Stefaan Segaert

f € 7 | € 5.50 | € 3.50

f Code: 17VA3804

De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsver-band van de drie Oost-Vlaamse volkshogescholen Vormingplus en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen.

Page 7: Goedgevonden Lente 2016

vrijwilligersacademie

7

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

vrijwilligersacademieoost-vlaanderenvrijwilligersacademieoost-vlaanderen

De vzw-wetgeving in een notendopJe leert de grote lijnen kennen van de huidige wetgeving op de vzw. Waarom is het zinvol een vzw op te richten? Wat is het verschil met een feitelijke vereniging? We bespreken de samen-stelling en de taken van de algemene verga-dering en van de raad van bestuur. We buigen ons over de statuten, de rechten en plichten van bestuurders, de procedures voor publicatie en neerlegging en andere administratieve verplich-tingen.

f 2 maandagavonden (19.30u-22u): 13/2, 20/2 2017

f Raadzaal Lovendegem, Kasteeldreef 72, Lovendegem

f Janes Antonissen

f € 14 | € 10.50 | € 7 gratis voor vrijwilligers uit Lovendegem

f Code: 17VA3590I.s.m. Gemeentebestuur Lovendegem

Boekhouden in een kleine vzw. De enkelvoudige boekhoudingVoor een kleine vzw volstaat meestal een enkelvoudige boekhouding. Daarvoor hoef je niet echt een professionele boekhouder aan te spreken; een lid van de organisatie kan die taak gerust zelf opnemen. We bespreken de bepalingen die gelden voor kleine vzw's en bekijken de algemene richtlijnen over het correct bijhouden van de financiële gegevens. We leren samen de regels toepassen op basis van fictieve inkomsten en uitgaven. Zo kom je te weten hoe je een kasboek bijhoudt of een inventaris aanmaakt en hoe de neerlegging van de jaarrekening verloopt.

f Maandagavond (19.30u-22u): 6/3 2017

f Raadzaal Lovendegem, Kasteeldreef 72, Lovendegem

f Janes Antonissen

f € 7 | € 5.50 | € 3.50 gratis voor vrijwilligers uit Lovendegem

f Code: 17VA3591I.s.m. Gemeentebestuur Lovendegem

Promotie voeren voor je activiteitBasisprincipes en praktische tipsHet lokale verenigingsleven in Vlaanderen is bijzonder succesvol en organiseert een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten. Je leert hoe je deze activiteiten binnen en buiten de vereniging bekendmaakt. Je krijgt inzicht in de basis principes van een goede communicatiestrategie. Aan de hand van praktische oefeningen, inter actie met de groep en praktijkvoorbeelden leer je in deze cursus je eigen communicatieplan op te stellen en succesvol uit te voeren.

f 3 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/3, 14/3, 21/3 2017

f Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Hannelore Vanhaverbeke

f € 21 | € 16 | € 10.50

f Code: 17VA3594I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur

Fiscaliteit voor de kleine vzwEen inleiding voor bestuurders van kleine vzw's en verenigingenWe reiken je een algemeen kader aan over de fiscaliteit van de vzw, zodat je zicht krijgt op de fiscale plichten waaraan een vzw onderworpen kan zijn. We gaan na voor welke verrichtingen de vzw al dan niet onder de rechtspersonen-belasting valt en hoe je je kan verhouden tot de btw-regelgeving. Wat moet je aan de fiscus melden over honoraria en vergoedingen die je uitbetaalt? Wat zijn de bepalingen voor verkoop op activiteiten, voor vrijwilligersvergoedingen en sponsoring? Hoe zit het met attesten voor de aftrekbaarheid van giften? Met veel ruimte voor vragen en uitwisseling.

f Maandagavond (19.30u-22u): 13/3 2017

f Raadzaal Lovendegem, Kasteeldreef 72, Lovendegem

f Janes Antonissen

f € 7 | € 5.50 | € 3.50 | gratis voor vrijwilligers uit Lovendegem

f Code: 17VA3592I.s.m. Gemeentebestuur Lovendegem

Vereniging zoek(t) vrijwilligersHeel wat verenigingen, vzw's, clubs en comités willen graag verjongen en vernieuwen. Maar hoe begin je aan de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers? Hoe maak je jouw vereniging aantrekkelijk? Je staat stil bij de identiteit van jouw vereniging. Wie zijn jullie en voor welke taken zoeken jullie mensen? Hoe werf je mensen met een ander profiel dan de mensen die al actief zijn bij de vereniging? Welke methoden om succesvol te werven zijn er en welke kanalen kan je daarvoor inzetten?

f 2 woensdagavonden (19.30u-22u): 22/3, 29/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Dries Devriendt

f € 14 | € 10.50 | € 7

f Code: 17VA3810

ANDERE ORGANISATIES

Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender

Boekhouden in een kleine vzwf 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 9/3, 16/3, 23/3 2017

f Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Sint-Annastraat 8, Zottegem

f Jos Gyssels

f € 21 | € 4

Spreken voor een groepf 3 woensdagvoormiddagen (9.30u-12u): 8/2, 15/2, 22/2 2017

f CC De Werf, Molenstraat 51, Aalst

f Sonja Focketyn

f € 21 | € 4

Aan de slag in de cloudVan Google Drive tot Dropboxf 2 donderdagavonden (19.30u-22u): 9/3, 16/3 2017

f Bibliotheek Lede, Kerkevijverstraat 19A, Lede

f Dimitri Danneels

f € 14 | € 3

Info en inschrijvingenVormingplus Vlaamse Ardennen - Dender09 330 21 [email protected]: BE38 7380 1033 5572

(Fot

o: J

ustic

ia In

tern

atio

nal)

(Fot

o: W

ayw

ard

Shin

obi)

Page 8: Goedgevonden Lente 2016

actualiteit en samenleving

8

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

actualiteiten samenlevingOntmoetingsgroepen i.s.m Vormingplus Gent-EekloIn deze groepen blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriend-schappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Als je graag op deze wijze je kennissenkring uitbreidt en regelmatig wil samenkomen met leeftijdsgenoten, ben je van harte welkom. Je kan de programmafolder gratis en vrijblijvend aanvragen bij Vormingplus en je aansluiten bij één van de volgende groepen. Je vindt de programma’s ook terug op de vermelde webadressen.

VIE-groep MerelbekeVoor vrouwen van 50+f Donderdagvoormiddagen (9.30u-12u): 12/1, 26/1 + 9/2, 23/2 + 9/3, 23/3 + 6/4, 20/4 + 4/5, 18/5 2017

f Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f € 7/bijeenkomst | vooraf inschrijven hoeft nietInfo: www.vormingplusgent-eeklo.be/viemerelbeke

VIE-groep GentVoor vrouwen van 50+f Dinsdagvoormiddagen (9u-12u): 10/1, 24/1 + 7/2, 21/2 + 7/3, 21/3 + 18/4 + 2/5, 16/5, 30/5 + 13/6 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Lidgeld: € 10/jaar | € 70 voor 15 bijeenkomsten

Info: www.vormingplusgent-eeklo.be/viegent

VOV-groep GentVoor vrouwen van 50+f Dinsdagnamiddagen (9u-12u): 10/1, 24/1 + 7/2, 21/2 + 7/3, 21/3 + 18/4 + 2/5, 16/5, 30/5 + 13/6 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Lidgeld: € 9/jaar | € 7.50/bijeenkomst | vooraf inschrijven hoeft niet

Info: www.vormingplusgent-eeklo.be/vovgent

Plus 12/1 - Filosofen van de menselijkheid: Martha Nussbaum - Willie van Peer, prof. Intercultural hermeneutics, Univ. München

26/1 - De ‘Moorddadige godsdiensten’ van Elie Barnavi - Jan Verachtert, romanist

9/2 - Mijn geest van vlees en bloed - Luc Crevits is gewezen kliniekhoofd Neurologie aan het UZ Gent en ereprofessor aan de Universiteit Gent waar hij de leerstoelen Neurologie, Neuropsychiatrie en Neurobiologie bekleedde.

23/2 - Emoties, evolutionair bekeken - Dr. Johan Mertens, em. prof. Biologie, UGent

9/3 - Honderd jaar Vlaamse rijksuniversiteit: een hefbnoom voor emancipatie - Frans-Jos Verdoodt, em. prof. Letteren en Wijs begeerte, UGent, Univ Antwerpen

23/3 - Liefde in tijden van angst - Bleri Lhesi, politiek filosoof, mensenactivist, jongerenwerk Brussel

f Donderdagnamiddagen (14u-17u): 12/1, 26/1 + 9/2, 23/2 + 9/3, 23/3 + 20/4 + 4/5, 18/5 + 15/6 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf € 6/persoon/bijeenkomst | € 10/koppel/bijeenkomst | vooraf inschrijven hoeft niet

Info: www.vormingplusgent-eeklo.be/plus

Page 9: Goedgevonden Lente 2016

actualiteit en samenleving

9

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

STROOMSTOOT – ACTUA-CAFÉ EVERGEMMaandelijks geeft Stroomstoot je een impuls van kennis, ervaringen en meningen over hete hangijzers uit de actualiteit. In een ontspannen sfeer bijleren en van gedachten wisselen, dat is de essentie van actua-café Evergem. Eerst komt een deskundige -al dan niet live- aan het woord, daarna is er ruimte om te reageren, te debatteren en samen iets te drinken.

Stroomstoot: This changes everythingWat als... het bestrijden van de klimaat-opwarming de beste kans is die we hebben om een betere wereld te bouwen? This Changes Everything, een film van klimaat-activiste Naomi Klein, volgt zeven gemeen-schappen en hun epische strijd tegen de opwarming van de aarde... De documen-taire neemt je mee naar alle uithoeken van de wereld, van Montana in de Verenigde Staten tot Zuid-India en Beijing en toont hoe mensen daar, aan de frontlinie van de opwarming van de aarde, omgaan met de crisis. Naomi Klein gelooft dat we de crisis van de opwarming van de aarde kunnen aangrijpen om ons falende economisch sys teem te veranderen in iets radicaal anders. Maar is dat haalbaar of wenselijk? De film vormt de aanleiding voor dialoog en debat.

f Dinsdagavond (20u-22u): 10/1 2017

f Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, Sleidinge-Evergem

f Janusz Vanhellemont

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17AS3813I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Taalcarrousel Russisch-NederlandsIntercultureel praatcaféTaalcarrousel is een intercultureel praatcafé waarbij Vlamingen en Russen elkaars taal beter leren spreken. Je praat afwisselend Nederlands en Russisch en helpt elkaar. De gesprekken gaan over dagelijkse dingen, zoals familie, cultuur, voeding, opvoeding, ... Zo leer je elkaar én elkaars taal en cultuur beter kennen en begrijpen. Je kan gewoon langskomen. Vrij-willigers bereiden telkens een thema voor om over uit te wisselen.

f 5 zaterdagvoormiddagen (10u-12.30u): 7/1, 21/1 + 4/2, 18/2 + 18/3 2017

f PCVO - Het Perspectief, Henleykaai 83, Gent

f Vrijwilligers Taalcarrousel

f Gratis | vooraf inschrijven hoeft niet

f Code: 17AS3845I.s.m. PCVO Het Perspectief

Taalcarrousel Arabisch-NederlandsIntercultureel praatcaféTaalcarrousel is een intercultureel praatcafé in Gent waarbij Nederlands- en Arabischtaligen elkaars taal beter leren spreken. Je praat afwisselend Nederlands en Arabisch en helpt elkaar. We kiezen telkens een thema om over te spreken, zoals familie, cultuur of eten. Zo blijven de gesprekken boeiend en leer je elkaar én elkaars taal en cultuur beter kennen. De focus ligt op de spreektaal uit de Levant: Syrië, Jordanië, Palestina, Libanon. Je kan gewoon langskomen. Vrijwilligers bereiden telkens een thema voor om over uit te wisselen.

f 6 vrijdagavonden (19.30u-22u): 13/1, 27/1 + 10/2, 24/2 + 10/3, 24/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Vrijwilligers Taalcarrousel

f Gratis | vooraf inschrijven hoeft niet

f Code: 17AS3844I.s.m. PCVO Het Perspectief

Stroomstoot: religies en samenlevingWelke plaats geven we religies in onze samenleving? En wat is de rol van de overheid daarbij? Het debat daarover woedt volop. Denken we maar aan de discussie over ambtenaren met of zonder hoofddoek, het al dan niet verbieden van een burkini of de vraag of het verbieden van onverdoofd slachten een aantasting is van het recht op godsdienstvrijheid. De Belgische grondwet en onderwijssysteem zijn het resultaat van een compromis tussen vrijzinnigen en katholieken. Moet dat kader herzien worden met de komst van nieuwe godsdiensten zoals de islam? Moraalfilosoof Patrick Loobuyck is één van de experten op dit gebied. Hij komt met originele inzichten en voorstellen die als vertrekpunt dienen om in gesprek te gaan over dit thema.

f Dinsdagavond (20u-22u): 14/2 2017

f Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, Sleidinge-Evergem

f Patrick Loobuyck, Janusz Vanhellemont

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17AS3812I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Stroomstoot: oorlog zonder grenzenAanslagen van IS in Brussel en Parijs en vluchtelingenstromen uit Syrië en Afghani-stan... we kunnen onze ogen niet langer sluiten voor conflicten elders in de wereld. Ludo de Brabander, woordvoerder van Vrede vzw bepleit in zijn boek Oorlog zonder grenzen dat het Westen zelf een grote verantwoordelijkheid heeft bij het escaleren van deze conflicten. Historisch gezien door de kolonisatie, maar ook recent door het steunen van dictators of militaire inter-venties met een hoge menselijke tol. Stof genoeg dus om in gesprek te gaan over welke buitenlandse politiek we willen.

f Dinsdagavond (20u-22u): 14/3 2017

f Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, Sleidinge-Evergem

f Ludo De Brabander, Janusz Vanhellemont

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17AS3815I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Page 10: Goedgevonden Lente 2016

actualiteit en samenleving

10

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

DictatorsDe moeizame strijd voor democratisering in de Arabische wereldZonder dictatuur zal er chaos heersen: die stelling, veelvuldig gepredikt door Arabische dictators, wordt in deze lezing vakkundig onder-uit gehaald. Chams Eddine Zaougi ontrafelt in zijn boek Dictators. Een Arabische geschiedenis hoe Arabische machtskunstenaars het Midden- Oosten hebben gevormd tot wat het vandaag is: een sociaal en politiek mijnenveld waar demo-cratie moeilijk kan gedijen. Een meeslepende lezing, onmisbaar voor wie de regio wil leren begrijpen.

f Donderdagavond (20u-22u): 26/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Chams Zaougui

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17AS3811

Hoe moet het verder na de Brexit?In deze interactieve lezing kom je alles te weten over de moeilijke relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Waarom staat het Verenigd Koninkrijk zo weigerachtig tegen-over de EU? En is het een goede zaak dat we van de tegendraadse Britten af zijn, of juist niet? Een spreker van Europahuis Ryckevelde wijdt je op meeslepende wijze in in de economische en politieke gevolgen van de Brexit, zowel voor de Britten als voor de EU.

f Donderdagavond (19.30u-21.30u): 2/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Sandy Snoeck

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17AS3830

Mieke Van Hecke over kinderarmoedeBijna 1 op 5 kinderen in België leeft in armoede of loopt het risico in armoede terecht te komen. En dat aantal neemt toe. Mieke Van Hecke was jarenlang de topvrouw van het katholiek onder-wijs. In die functie kwam ze al in aanraking met het probleem dat steeds meer kinderen met een lege boterhamdoos naar school komen. Nu zet ze zich in als onder meer voorzitter van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK). Veel maatschappelijke problemen worden naar het onderwijs doorge-schoven, zo ook de strijd tegen armoede. Toch kent het onderwijs ook hier grenzen in zijn mogelijkheden. Wat zijn de ervaringen en ver-wachtingen vanuit de leefwereld van de mensen die in extreme armoede leven? Mieke Van Hecke nodigt iedereen uit om mensen in armoede in hun eigenwaarde te respecteren en hen mee verantwoordelijkheid te laten opne-men in de strijd tegen armoede.

f Maandagavond (20u-22u): 6/2 2017

f Gemeentehuis, Feestzaal, De Plaats 14, Knesselare

f Mieke Van Hecke

f € 6 | € 4.50 | € 3

f Code: 17AS3682I.s.m. Bibliotheek Knesselare

Ontdek en versterk de kritische burger in jezelfWe leven in een tijd van maatschappelijke uitdagingen. De klimaatcrisis, vluchtelingen-stromen, economische problemen: duizelt het je soms? Zet je verontwaardiging om in engagement en geef jezelf en je omgeving een duwtje in de richting van een hoopge-vende toekomst. Vanuit het kader van kri-tisch (wereld)burgerschap verken je in deze cursus hoe die toekomst eruit kan zien. Je gaat actief aan de slag en ontwikkelt zo vaardigheden en reflexen die je helpen om als kritische burger in de realiteit te staan en een positieve rol in de samenleving te spelen.

f Donderdagavond (19.30u-22.30u): 16/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Jeroen Robbe

f € 16.50 | € 12.50 | € 8

f Code: 17AS3842I.s.m. Labo vzw

(Fot

o: S

am)

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huisHoe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Binnenkort kent het Gentse gerechtsgebouw geen geheimen meer voor jou. Geert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding door het nieuwe gerechtsgebouw doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. Nieuwe inzichten over onze justitie doe je hier op uit eerste hand.

f Woensdagnamiddag (14u-17u): 8/2 2017

f Nieuw gerechtsgebouw, inkomhal, Opgeëistenlaan 401, Gent

f Geert Cheyns

f € 4 | € 3 | € 2

f Code: 17AS3822

Page 11: Goedgevonden Lente 2016

actualiteit en samenleving

11

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

TTIP/CETA: een vrij/gevaarlijk handelsakkoordTTIP en CETA: die twee handelsakkoorden doen heel wat stof opwaaien. De kwaliteit van ons eten, werkomstandigheden, het milieu, sociale bescherming: de vrije handelsakkoorden zou-den het bestaande kader van normen en regels weleens op losse schroeven kunnen zetten. Europees parlementslid Bart Staes geeft duiding bij de stand van zaken over de akkoorden en het Europese besluitvormings proces. Marc Maes van 11.11.11 focust op de mogelijke gevolgen voor sociale en ecologische bescherming en maakt de link met handels akkoorden die met het zuiden werden afgesloten. Niet te missen voor bezorgde burgers.

f Dinsdagavond (20u-22u): 7/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Bart Staes, Marc Maes

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17AS3838I.s.m. Alliantie D19-20, Gents burgerinitiatief Maak Gent TTIP-vrij

Congo: het heden en de toekomst aan het woordTwee maanden lang trokken de zussen en journalistes Goele en Katrijn Geeraert met een camera en dictafoon door de Democratische Republiek Congo (DRC). Zij luisterden naar de jonge generatie, die er het grootste deel van de bevolking uitmaakt, maar die zelden aan het woord komen in de media. Hoe staat de Congo er vandaag politiek, sociaal en economisch voor? En wat moet er gebeuren opdat jonge Congolezen hun dromen kunnen waarmaken? Op basis van de verhalen van Congolese jonge-ren werpt deze lezing een frisse blik op het Congo van vandaag én morgen.

f Woensdagavond (20u-22u): 8/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Goele Geeraert

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17AS3839I.s.m. Idiofalobi

Repair CaféGedaan met het weggooien van kapotte spullen. Heb je een kapot elektrisch toestel, een kledingstuk of een stuk speelgoed? Breng het mee, laat het herstellen of herstel het zelf met de deskundige hulp van de reparateurs! Je verkleint de afvalberg, je spaart geld uit, je leert iets bij én je leert andere mensen kennen. Ben je handig met elektrische apparaten, houten voorwerpen, speelgoed of textiel? Laat het ons weten, we zoeken nog reparateurs die het leuk vinden hun kennis te delen. Dit Repair Café gaat door op de Zoete Zondag van het plaatselijke buurtcomité. De buurtbewoners leiden alles in goede banen en serveren je een drankje en een hapje. Iedereen welkom!

f Zondagnamiddag (14u-16.30u): 19/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Lief Cuyvers

f Gratis | vooraf inschrijven hoeft niet

f Code: 17AS3857I.s.m. De Zuidelijke Stationsburen, Werkgroep Sint-Pieters Buiten

De buurt als labo voor de toekomst'In de 21e eeuw moeten we een nieuw project formuleren waar burgerinitiatieven samen met de overheid opnieuw voor zekerheid zorgen.' Die stelling is het vertrekpunt voor een inspiratie avond in samenwerking met de buurtorganisaties Buitensporig en Werkgroep Sint-Pieters Buiten. Dirk Holemans, coördinator van Oikos – een onafhankelijke denktank voor sociaalecologische verandering – en auteur van het boek Vrijheid en zekerheid – Op weg naar een sociaalecologische samenleving gaat met de buurtorganisaties in gesprek over duurzame systemen op vlak van mobiliteit, energie en voedsel. Een inspirerende avond met denkvoer voor een duurzame en sociale toekomst.

f Dinsdagavond (19.30u-22u): 28/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Dirk Holemans

f Gratis | wel vooraf inschrijven

f Code: 17AS3825I.s.m. Buitensporig, Werkgroep Sint-Pieters Buiten

(Fot

o: G

eera

ert)

Page 12: Goedgevonden Lente 2016

actualiteit en samenleving

12

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Bezoek aan het Europees Parlement Wist je dat 70 procent van de regels waar we ons als Belgen aan moeten houden, uit de Europese wetgeving komt? Het Europees Parlement is dus zeker een bezoek waard. Dankzij een ontmoeting met een Euro-parlements lid verneem je uit eerste hand wat hun job inhoudt. Bovendien heeft het Europees Parlement een gloednieuw bezoekers centrum, dat je na de middag op eigen houtje kan bezoeken met een audiogids. Via een inter actieve tentoonstelling leer je er meer over de werking van het Europees Parlement en de Europese integratie. Je kan in het bezoekers-centrum ook lunchen of je eigen lunchpakket opeten.

f Donderdagvoormiddag (9.30u-14.30u): 30/3 2017

f Plaats van afspraak: loketten Brussel-Luxemburg, Trierstraat, Brussel

f Janusz Vanhellemont

f € 4 | € 3 | € 2 | gelieve zelf voor je treinticket te zorgen

f Code: 17AS3823

Genetica van morgen Verwachtingen en uitdagingenDe laatste jaren is de ontwikkeling van de genetica in een stroomver-snelling terecht gekomen, met nieuwe grensverleggende en specta-culaire technologieën. Zo maakt de CRISPR-techniek het aanzienlijk gemakkelijker om genen te manipuleren, met een rist nieuwe moge-lijkheden tot gevolg. Dankzij de NIPT-test kan men bij zwangere vrou-wen het ongeboren kind genetisch testen zonder een risicovolle vruchtwaterpunctie. Maar deze nieuwe toepassingen stellen ons ook voor nieuwe ethische en maatschappelijke dilemma’s. Hoe gaan we om met genetische informatie? Hoever mogen we gaan in het mani-puleren van genen? In hoeverre mag genetische informatie gedeeld worden met anderen, zoals de overheid? Heidi Mertes is professor in de bio-ethiek aan de UGent, gespecialiseerd in de ethiek van genetica, stamcellen en reproductieve geneeskunde, en voorzitter van De Maak-bare Mens vzw.

f Donderdagavond (19.30u-22u): 27/4 2017

f Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Heidi Mertes

f € 7 | € 5.50 | € 3.50

f Code: 17AS3578I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur, De Maakbare Mens vzw

(Fot

o: J

Mila

n Ny

kody

n)

(Fot

o: P

arle

men

tariu

m)

www.facebook.com/vormingplusgenteeklo

Page 13: Goedgevonden Lente 2016

filosofie en zingeving

13

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

filosofieen zingevingFilocafé De oude Grieken wisten het al: geen betere manier om na te denken dan door met elkaar in gesprek te gaan. Met een open geest en een portie gezonde nieuwsgierigheid, waag je je in het Filocafé aan een filosofisch avontuur. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider ga je in dialoog over filosofische thema's van nu. Bijvoorbeeld: Hoe vrij is onze samenleving? Bestaan er 'slechte' mensen? Hoe weet je wat je weet? Voor iedereen die houdt van boeiende gesprekken in een gezellige setting. De filosofi-sche vraag die we onderzoeken wordt bepaald door de aanwezigen.

Filocafé Post Xf 4 zondagnamiddagen (14.30u-17u): 22/1 + 19/2 + 19/3 + 23/4 2017

f PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke

f Alex Klijn

f Gratis | vooraf inschrijven hoeft niet

f Code: 17FZ3834I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur, PostX

Filocafé Gentf Zondagnamiddag (14.30u-17u): 29/1 + 26/2 + 26/3 + 30/4 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Alex Klijn

f Gratis | vooraf inschrijven hoeft niet

f Code: 17FZ3835

Zin op zondag Wat zijn de fundamentele vragen over onszelf, het leven en de wereld? Volgens de Duitse filosoof Kant zijn er vier vragen die er werkelijk toe doen: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens? In deze nieuwe zingevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op de vragen van Kant. Daarna volgt een gesprek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie.

f Zondagvoormiddag (10u-12u): 29/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Eva Rousselle

f € 9 | € 7 | € 5 | croissant en koffie/thee/fruitsap inbegrepen

f Code: 17FZ3837

f Zondagvoormiddag (10u-12u): 26/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Eva Rousselle

f € 9 | € 7 | € 5 | croissant en koffie/thee/fruitsap inbegrepen

f Code: 17FZ3847

(Fot

o: V

orm

ingp

lus)

Page 14: Goedgevonden Lente 2016

filosofie en zingeving

14

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Filosofieleesgroep Joke Hermsen: KairosJe bent geïnteresseerd in filosofie, maar je hebt de moed, het geduld of de tijd niet om in je eentje een filosofisch werk te doorploe-gen? Dan is deze leesgroep iets voor jou. In etappes lees je thuis een filosofisch werk. Zowel klassiekers als hedendaagse werken komen aanbod. Onder begeleiding van een filosoof deel je vervolgens in groep beden-kingen en ideeën en is er ruimte voor vragen. De sfeer is ontspannen en onge dwongen, de samenstelling van de lees groep wisselt per boek. Er is geen voor kennis vereist. In Kairos zoekt Joke Hermsen hoe de bezielde tijd met aandacht en kwaliteit – het ‘juiste ogenblik’ van de god Kairos – kan bestaan naast de tijd die gekoloniseerd wordt door de economie en het nutsdenken – de ‘kloktijd’ van de god Chronos. Daar-mee fileert ze actuele maatschappelijke para doxen, maar zoekt ze ook naar bouw-stenen voor een omslag. Waar is er ruimte voor een utopie, waar kunnen kunst en poli-tiek elkaar vinden en waar kan verbonden-heid ontstaan? In dialoog met filosofen als Nietzsche en Hannah Arendt of schrijvers als Virigina Woolf zoekt ze naar hoopvolle alter natieven en mogelijkheden voor 'een nieuwe bevlogenheid'. Naast het boek zelf, analyseer je ook de eigen tijd en omgeving. Na inschrijving krijg je nog informatie over de vooraf te lezen hoofdstukken.

f 4 maandagavonden (19.30u-21.30u): 13/2, 20/2 + 6/3, 13/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Jan Timmerman

f € 43.20 | € 32.40 | € 21.50

f Code: 17FZ3848I.s.m. Praktijk De Keerkring

Dag van de Filosofie: (On)rustFilosofe Joke Hermsen is essayist van de Maand van de Filosofie en is een centrale spreekster op de Dag van de Filosofie. Zij publiceerde de suc-cesvolle essaybundels Stil de tijd (bekroond met Jan Hanlo Essayprijs) en Kairos (nominatie shortlist Socratesbeker). Haar hele oeuvre werd bekroond met de Halewijnprijs. In haar essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Melan-cholie in tijden van onrust, onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhou-ding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Wat is er nodig voor de veerkracht van het denken die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?

f Zaterdag (9.30u-18u): 25/3 2017

f KASK - School of Arts, L. Pasteurlaan 2, Gent

f Eva RousselleI.s.m KASK - School of Arts, Masereelfonds, Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie, UGent, Scholengroep Panta Rhei

Ben ik echt de persoon die ik denk dat ik ben?Kennismaking met non-dualiteitBen ik werkelijk degene met wie ik mij identificeer? Deze diepe levensvraag vormt de kern van non-dualiteit (advaita vedanta). Aan de basis van dit onderzoek liggen de Veda’s, de oudste Indische geschriften. Vandaag groeit de belangstelling voor deze mystieke richting omdat ze eenvoudig en direct is. Deze cursus is bedoeld als kennismaking. We belichten de raakvlakken met zen en christelijke mystiek. Er is ruimte voor vragen, kritische bedenkingen en inbreng van de deelnemers.

f Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond (19u-22u): 12/4, 13/4, 14/4 2017

f Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, Sint-Denijs-Westrem

f Lieven Ostyn

f € 53 | € 40 | € 26.50

f Code: 17FZ3831

Dit jaar staat de Dag van de Filosofie helemaal in het teken van (On)rust. Er is een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben con-stant toegang tot het internet. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is die nastrevenswaar-dig? De zoektocht wordt niet beperkt tot het idee van rust zelf, maar focust ook op haar con-trapunt: de onrust. We leven in een tijd van tegenstellingen: geopolitieke omwentelingen, oorlogen die ver weg lijken maar onze leefwe-reld binnendringen, een economische transitie en verkiezingen die geleid worden door populis-tische sentimenten. Blijven we te rustig over onrust? Kan onrust net een kracht zijn? Tijdens de Dag van de Filosofie kun je je laten inspire-ren door verschillende denkers tijdens lezin-gen, gesprekken, debat, workshops, film, … Ook met andere deelnemers kun je van gedachten wisselen in het filosofisch café, het socratisch gesprek, of tijdens een rondje face-to-face philosophy.Meer info en tickets: www.dagvandefilosofie.be

Page 15: Goedgevonden Lente 2016

kunst en cultuur

15

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

kunsten cultuurFilmclub 'De zevende kunst'CarolOok in tijden van nieuwe media blijft cinema een medium dat aangrijpt, ontroert en uitdaagt. Napraten over je filmervaring is verrijkend voor jezelf en anderen. In de nieuwe filmclub De zevende kunst bekijken en bespreken we bekende en onbekende parels uit de filmgeschiedenis. Op de eerste avond wordt de film getoond na een uitgebreide introductie. In eerste instantie bekijk je de films in Vormingplus, maar ook bezoeken aan KASKcinema, PostX, een filmfestival, ... zijn mogelijk. Op de tweede avond benader je de film vanuit diverse invalshoeken, op zoek naar een gefundeerd oordeel en een andere manier van kijken. Dat oordeel steunt op een onderzoek van de filmstijl (mise-en-scène, montage, cinematografie, ...), het verhaal, de emotionele impact en de morele standpunten.

De spits wordt afgebeten door Carol, een film van Todd Haynes over de gedwarsboomde liefde van twee vrouwen in het New York van de jaren 1950.

f Donderdagavond (19u-22.30u): 26/1 2017 + donderdagavond (19.30-22u): 2/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Tim Deschaumes

f € 10 | geen reductie mogelijk

f Code: 17KC3824

Actief klassieke muziek leren beluisterenKlassieke muziek is niet ouderwets, moeilijk om naar te luisteren of altijd bloedserieus! Je hebt ook geen voorkennis nodig om het verhaal ach-ter een muziekwerk te beleven. In deze cursus maak je kennis met een grote verscheiden heid aan componisten en werken, instrumenten en stemmen. Je vergelijkt en ontdekt de rijkdom aan vormen en stijlen en luistert hoe de melodie, het ritme, de klanken en de instrumenten samenhangen. Zo ontdek je wat de componist jou wil vertellen. Soms voel je daarbij de band met andere kunsten. Van Lassus en Bach tot Stravinski en Pärt, van kleine intieme stukjes tot groots opgezette werken, van diepe emoties en verstilling tot komisch entertainment.

f 4 maandagavonden (19.30u-22u): 30/1 + 6/2, 13/2, 20/2 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Gisèle Tallon

f € 54 | € 40.50 | € 27

f Code: 17KC3619I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem(F

oto:

ww

w.c

inel

apsu

s.co

m)

(Fot

o: G

erar

d Va

n de

r Leu

n)

Page 16: Goedgevonden Lente 2016

kunst en cultuur

16

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Jordi Savall en Hespèrion XXIPelgrimage voor de zielSavall en Hespèrion XXI behoren tot de absolute top in de wereld van de oude muziek. Met hun muziek nemen zij je mee op een muzikale pelgrimstocht doorheen het middeleeuwse Europa, van Constantinopel naar Galicië, van Marokko naar Bulgarije en Armenië. Onderweg wordt er gebeden, geklaagd, gezongen en gedanst. Een niet te missen kans om het vermaarde ensemble aan het werk te horen! Jouw luisterervaring wordt nog intenser dankzij de voorafgaande cursus die je inwijdt in oude muziek.

f 2 donderdagavonden (19.30u-22u): 23/3, 30/3 2017 + concert op zaterdagavond (20u-22u): 1/4 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent en het concert vindt plaats in De Bijloke, J. Kluyskensstraat 2, Gent

f Gisèle Tallon

f € 65 | € 57 | € 48.50 | concertticket-rang 2 inbegrepen

f Code: 17KC3858

Stilte en kunstDe natuur als inspiratiebronKunst en stilte: twee handen op één buik? Sommige kunstwerken stralen innerlijke rust en stilte uit, terwijl andere de kilte van vernietiging en eenzaamheid oproepen. Hoe gaan kunstenaars om met die soms para-doxale stilte? Start elk scheppingsproces met stilte of terugtrekking? En is een stil-leven wel echt stil? Deze gedocumenteerde lezing, doorspekt met talrijke voorbeelden uit literatuur, beeldende kunst, muziek, ... verkent het thema kunst en stilte aan de hand van tekst- en audiofragmenten, foto's en filmpjes.

f Woensdagnamiddag (14u-16.30u): 22/3 2017

f Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, Deinze

f Virginie Platteau, Brigitte Pattyn

f € 10 | € 7.50 | € 5

f Code: 17KC3567I.s.m. Bibliotheek Deinze

Hands on DesignBegeleid museumbezoekTerug van weggeweest: de ambacht. Nieuwe machines en technologieën zorgen voor nieuwe verschijningsvormen en maken handwerk weer hip én economisch rendabel. Daardoor voeren steeds meer startende designstudio's hun eigen ontwerp zelf uit. En die handmade slaat aan. Hands on Design brengt makers, designers en bedrijven samen om nieuwe producten te creëren die de meerwaarde en de gevoels-waarde van handwerk in zich dragen. Benieuwd naar de chemie tussen designer/maker en be drijven? Laat je dan mee op sleep touw nemen en ontdek objecten met een ver haal.

f Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 18/2 2017

f Design museum Gent, J. Breydelstraat 5, Gent

f Bernadette De Loose

f € 14 | € 12 | € 10 | toegangsticket museum inbegrepen

f Code: 17KC3859

(Fot

o: A

lexa

ndra

Ber

tels

)STILTE

Page 17: Goedgevonden Lente 2016

kunst en cultuur

17

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Stilte en natuur als ideaal of onderwerpInspirerend museumbezoekNa de inspirerende lezing 'Stilte en kunst' volgt nu een thematisch bezoek rond 'Stilte en natuur' in het Museum van Deinze en de Leiestreek. In de rondleiding wordt gefocust op verstilling in de natuur en op het stilleven. De wijze van schilderen en de stijl van de kunstenaar krijgen daarbij bijzondere aandacht. Je ontdekt hoe kunstenaars omgaan met het onzegbare en met de tegenstelling die stilte wezenlijk oproept en je ervaart de eigenheid van licht, lucht en landschap. Door actief te kijken en in dialoog te gaan, beleef je de kunst intenser en word je geïnspireerd om in de lente eventueel zelf aan de slag te gaan.

f Woensdagnamiddag (14u-16.30u): 29/3 2017. We spreken af om 13.45u aan het MUDEL - Museum van Deinze en Leiestreek

f MUDEL - Museum van Deinze en de Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, Deinze

f Virginie Platteau, Brigitte Pattyn

f € 15 | € 12 | € 9 | toegangsticket museum inbegrepen

f Code: 17KC3568

Stilte en verstilling rond het Sas van AsteneStiltewandelingDeze stiltewandeling start en eindigt aan het Oude Sashuis en neemt je mee langs het Oude Leiepad naar het kasteel van Ooidonk en terug. Met de natuur als inspiratiebron maak je al wandelend kennis met elkaar en met verstillen. “De natuur is niet alleen datgene wat zichtbaar is voor onze ogen – het omvat ook de inwendige beelden in de stilte aan de binnenkant van onze ogen.” (Edward Munch) Je wandelt en verdiept je kijken. Alex rijkt je kleine oefeningen aan vanuit een beeld of tekst. Zo verbind je je nog meer met de omgeving. Wat doet stilte met je zintuigen en je aandacht? Achteraf wissel je ervaringen en indrukken uit.

f Zaterdagvoormiddag (9.30u-12.30u): 22/4 2017

f Astene Sas - 't oud Sashuis, Hellestraat 20, Astene

f Alex Klijn

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17KC3562I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen

(Fot

o: F

rank

Jac

obs)

(Fot

o: m

useu

m v

an D

einz

e en

de

Leie

stre

ek)

Ons tijdschrift digitaalTref je te veel papier aan in je brievenbus? Dan kun je je papieren versie van dit tijdschrift ver vangen door een handig doorbladerbaar digitaal exemplaar. Stuur gewoon een mailtje naar [email protected] met als onderwerp ‘abo tijdschrift digitaal’. Graag je naam en adres vermelden.

Page 18: Goedgevonden Lente 2016

kunst en cultuur

18

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Komen Lezen is geen leesclub als een ander. Iemand leest hardop voor en de groep luistert en reageert, zo simpel is het. En ook weer niet. De methode die Komen Lezen gebruikt, werd ontwikkeld door de Britse Jane Davis. Zij veroorzaakte met The Reader Organisation in Groot-Brittannië een leesrevolutie. Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Door het delen van de leeservaring wordt lezen een plezier en krijgt het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost, dat is de filosofie van The Reader Organisation

In Gent zijn momenteel verschillende leesgroepen actief. Met koekjes en een kop koffie erbij, leest een vrijwilliger voor. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek. Komen Lezen is gratis.

Komen Lezen

Komen Lezen Zuidpoortf Maandelijks op zaterdagochtend (10u-12u). + tweewekelijks op woensdagnamiddag (13.30u-15u).

f Zuidpoort, Rerum Novarumplein 25, Gent (hoek met Kikvorsstraat, ingang via de poort)

f Sieglinde Vanhaezebrouck (zaterdag) en Erik Orens (woensdag)Meer info: [email protected] of 09 225 22 25,[email protected] of 09 224 22 65

Komen Lezen Vooruitf Tweewekelijks op maandagavond (20u-21u).

f Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent blauwe kamer 3e verdieping

f Marieke Roels en Annelore SmitsMeer info: [email protected] of [email protected]

Komen Lezen De Knoop sociaal restaurantf Tweewekelijks op donderdagochtend (10.30u-11.30u).

f Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg

f Caroline VerbruggenMeer info: [email protected]

Komen Lezen de Zoete Invalf “De Zoete Inval” Borluut bewonersgroep, Nekkersberglaan 194 1e verdiep, Gent

f Brigitte PattynMeer info: [email protected] of 0468 32 84 05

Komen Lezen in de Hoofdbibliotheek Zuidf Tweewekelijks op donderdagmiddag (12.15u-13.15)

f Hoofbib Zuid Graaf van Vlaanderenplein 40 In de Arena setting Jeugdbib

f Brigitte PattynMeer info: [email protected] of 0468 32 84 05

Komen Lezen De Heide Merelbekef Tweewekelijks op woensdagnamiddag (15u- 16.30u)

f De Heide vzw, Industriepark 6, Merelbeke

f Kristien Serraes.Meer info: [email protected]

Komen Lezen Bibliotheek Merelbeke f Tweewekelijks op dinsdagochtend (10.15u tot 11.30u)

f Dijsegem 1, MerelbekeMeer info: [email protected] of [email protected] of 09 210 34 10

Komen Lezen Christoforus Muntef Tweewekelijks op dinsdagavond (19u-20.30u)

f De Handboog, Ruspoel 2, Munte

f Elke MeersmanMeer info: [email protected] of 09 223 32 70 of [email protected]

Komen Lezen Bibliotheek Sleidingef Op donderdagnamiddag (14u-15.30u)

f Weststraat 31, Sleidinge (Evergem)

f Kristien De VosMeer info: Kristien De Vos, [email protected], 09 216 89 30

Komen Lezen Psychiatrisch centrum Dr. Guislain, de Klipf Tweewekelijks op dinsdagvoormiddag (10.30u-11.45u)

Meer info en data: [email protected]

Komen Lezen Lokaal Dienstencentrum De Regenboogf Tweewekelijks op donderdag (12.45u-14u).

Meer info en data: [email protected]

Page 19: Goedgevonden Lente 2016

persoon en relatie

19

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

persoon en relatieOmgaan met de positieve kracht van kwaadheidBoosheid en positieve energie, klinkt die combinatie je vreemd in de oren? In deze workshop leer je hoe je van jouw woede een positieve kracht kan maken. Je onderzoekt situaties waarin je je ergert of waarin je woede wordt opgewekt. Hoe je daarmee omgaat, hangt af van verschillende factoren. Soms verdwijnt een ergernis even snel als ze gekomen is. Maar evengoed kan een gebeurtenis een hevige, onderdrukte woede naar boven halen. Een kwaadheid die je blijft bezighouden, kan vervolgens leiden tot hevige licha-melijke reacties: van hartkloppingen en gezichtsstoornissen tot adem-halingsproblemen en migraine. Tijdens deze workshop maak je contact met woede en onderzoek je de positieve kracht om ermee om te gaan.

f Zaterdag (9.30u-16.30u): 21/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Linda Van Wichelen

f € 27 | € 20.50 | € 13.50

f Code: 17PO3721I.s.m. Tinteling

Zeker van mezelfEen assertiviteitstrainingAssertief zijn is opkomen voor jezelf op een manier die respectvol is voor de ander. Vind je het moeilijk om te zeggen wat je denkt? Of lukt het je niet altijd om contact te leggen en jezelf te tonen? In deze cursus werk je aan je zelfvertrouwen en aan een positief zelfbeeld. Daarnaast maak je kennis met een aantal technieken die je kan inzetten in je contacten met anderen. Met veel praktische oefeningen werk je aan een communicatiestijl die bij jou past: je leert duidelijk te formuleren wat je voelt en denkt, nee zeggen, grenzen stellen en omgaan met kritiek.

f 8 maandagavonden (19.30u-22u): 23/1, 30/1 + 13/2, 20/2 + 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Helena Verhaeghe

f € 91 | € 68.50 | € 45.50

f Code: 17IA3819

Single zijnEen last of kracht?Je bent single. Je hebt daar bewust voor gekozen of de omstandigheden hebben dit meegebracht. Deze cursus wil je verder op weg helpen om te komen tot een realistischer beeld van het single zijn. We bieden je geen pasklare oplossingen maar wel een andere manier van omgaan met je single zijn. Zo kan er meer aan vaarding groeien en van daaruit een beweging op gang komen om sterker te staan als single.

f 3 dinsdagavonden (19u-22.15u): 24/1, 31/1 + 7/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Jacqueline Hermans

f € 57.60 | € 43.50 | € 28.50

f Code: 17PO3818I.s.m. PRH

Copy

right

: girl

/afra

id

Page 20: Goedgevonden Lente 2016

persoon en relatie

20

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Maak je innerlijke criticus tot vriendKen je die stem in jezelf die je voortdurend voorschrijft wat je wel of niet moet doen? Die nooit tevreden is en daardoor je zelfvertrouwen ondermijnt? Deze innerlijke criticus geeft je houvast omtrent hoe je te gedragen, maar kan ook je geluk en welbevinden in de weg staan. Hij brengt je in een innerlijke tweestrijd die impact heeft op je gevoelens en gedragingen. Je leert de aanwezigheid van je innerlijke criticus herkennen en je wordt je meer bewust van zijn impact. Je ontdekt hoe je op een constructieve manier kan omgaan met zijn commentaar. Zo kan je je bevrijden van een aantal ‘mentale karrensporen’ en kan je opnieuw in je kracht komen.

f 3 dinsdagavonden (19.30u-22.30u): 31/1 + 7/2, 14/2 2017

f Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Pascal Maes

f € 38 | € 28.50 | € 19

f Code: 17PO3558I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur

Mindfulness of aandachtstrainingKennismaken met milde aanwezigheidMindfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. In deze cursus leer je je meer en meer bewust te worden van je eigen ervaringen en met mildheid te kijken naar wat aanwezig is. Daarbij wordt vooral ervaringsgericht gewerkt. Zo leer je vat te krijgen op situaties waarin je stress, lichamelijke pijn, werkdruk of spanningen voelt. Deze reeks is bedoeld voor wie wil kennismaken met de toepassingen van mindfulness in het dagelijkse leven, het is geen therapie.

f 3 donderdagvoormiddagen (9.30u-12u): 2/2, 9/2, 16/2 2017

f Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Marisa Hoslet

f € 54 | € 40.50 | € 27 | cd inbegrepen

f Code: 17PO3634I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur, Mindful Groeien

Communiceren van hart tot hart in een partnerrelatieDe ander en onszelf echt ontmoetenIn deze workshop verdiep je de verbinding en communicatie met je liefdespartner: je schrijft je samen in en gaat op zoek naar authentieke communicatie. Aan de hand van het model van geweldloze communicatie van Rosenberg leer je contact te maken op basis van gelijk waar-digheid. In een relatie wil je immers de ander ontmoeten en zelf tot in de kern ontvangen worden. Maar gezien en gehoord worden en elkaar vertrouwen zorgt er soms ook voor dat je raakt aan pijnplekken in jezelf en in de ander. Blijven communiceren van hart tot hart is dan cruciaal. Dat oefen je op een concrete en speelse manier, overwegend met je eigen partner, maar soms ook met anderen.

f 2 zaterdagen (10u-17u): 4/2, 18/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Martine Bal, Sammy Vienne

f € 85 | € 64 | € 42.50

f Code: 17IA3826

Ontdek je eigen innerlijke ruimteEen interactieve en speelse ontdekkingsreisAls je je hart voelt, dan voel je dat het klopt. Deze drie avonden draaien rond jouw innerlijke ruimte. Letterlijk en figuurlijk kom je in beweging om de balans te vinden tussen doen en zijn. Op een interactieve manier leer je te vertrouwen op wat je hart je zegt en naar jezelf te luisteren. Want nu de wereld steeds sneller lijkt te draaien, is ruimte maken voor contact met je innerlijk niet altijd vanzelfsprekend. Leven lijkt dan louter overleven en de bijbehorende stress kan leiden tot een burn-out of een depressie. Ga voor Leven met een grote L en neem deel aan deze speelse ontdekkingsreis naar een innerlijk evenwicht.

f 3 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/2, 14/2, 21/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Elke Leyman

f € 33 | € 25 | € 16.50

f Code: 17PO3795

(Fot

o: K

atha

rina

Gebe

r)

Page 21: Goedgevonden Lente 2016

persoon en relatie

21

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorgZelfzorg is één van de sleutels voor hooggevoelige mensen om om te gaan met een energietekort of stressgerelateerde aandoeningen als een burn-out, cvs, fibromyalgie en depressie. Welke factoren spelen daarbij mee? En hoe kan je als hooggevoelig persoon beter voor jezelf zorgen? Op welke dingen moet je dan specifiek letten? Via vragen en oefeningen leer je hoe je zelfzorg beter in je dagelijks leven kan integreren.

f 3 woensdagavonden (18.30u-21u): 8/2, 15/2, 22/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Anja Claeys

f € 57 | € 43 | € 28.50

f Code: 17PO3816I.s.m. HSP Vlaanderen Vzw

Met pensioen... nog zoveel te beleven, nog zoveel te betekenenOpenstaan voor dromen, kansen en uitdagingenDe rijkdom van levenservaring gekoppeld aan de uitdagingen die een nieuwe levensfase met zich meebrengt: in deze cursus kom je in contact met je levenskracht. Samen met de anderen sta je stil bij ervaringen én kijk je vooruit: welke interesses, verlangens en diepe dromen leven er nog in je voor jezelf en je leven? Je onderzoekt hoe je die verder op het spoor kan komen en welke stappen je kan zetten om ze te realiseren. Kortom: je kijkt realistisch naar gelukkig zijn en gelukkig leven.

f 3 donderdagnamiddagen (14u-17.15u): 9/2, 16/2, 23/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Machteld Govaerts

f € 52.50 | € 39.50 | € 26

f Code: 17PO3820I.s.m. PRH

De helende kracht van vergevenEen keuze voor innerlijke vredeVergeven maakt je niet machteloos, integendeel. Als je iemand vergeeft, bevrijd je jezelf van de macht van degene die jou gekwetst heeft. Om te komen bij je eigen kracht, is je gevoelens net niet onderdrukken, maar ze juist toelaten een voorwaarde. Tijdens deze reeks leer je vergeving zien als een innerlijk proces dat je kan bevrijden van wrok, kwaadheid en bitterheid. Want al is vergeven soms een hele opgave, het is wel de weg naar gezondheid, geluk en vrijheid in je hart. Tijdens deze sessies is er ruimte voor uitwisseling en vragen. Daarnaast oefenen en ervaar je wat het kan betekenen om te vergeven in het dagelijks leven.

f 4 vrijdagvoormiddagen (9.15u-12.15u): 10/2, 17/2, 24/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Martine Bal

f € 52.50 | € 39.50 | € 26

f Code: 17PO3800

Vlaamse GebarentaalVlaamse Gebarentaal of VGT is een echte taal met een eigen grammatica en een ‘gebarenschat’. VGT wordt gebruikt door ongeveer 6000 dove en 26000 horende personen. Deze taal heeft alle mogelijkheden in zich om het te hebben over voetbal, politiek, de liefde, de verbouwingen aan je huis of wat je maar wil. In deze cursus wordt er veel geoefend en maak je kennis met de visuele, motorische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om VGT te leren.

f 5 dinsdagavonden (19.30u-21.30u): 14/2, 21/2 + 7/3, 14/3, 21/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Medewerker Fevlado

f € 50 | € 40 | € 30

f Code: 17IA3827I.s.m. Fevlado-Diversus vzw

(Fot

o: P

atric

k Ri

gon)

(Fot

o: re

dboo

kmag

)

Page 22: Goedgevonden Lente 2016

persoon en relatie

22

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Het woord nemen in groepHet woord nemen tijdens een vergadering. Een welkomstwoordje doen op een familie-reünie. Een activiteit van je vereniging voor-stellen voor een publiek. Een vraag stellen op een voordracht. Het idee alleen al boe-zemt je angst in. Je vreest dat je rood zal worden, de woorden niet zal vinden of zal vergeten wat je wilde vertellen. Deze vor-ming helpt je om met zelfvertrouwen en rust voor een groep te spreken. Je leert je boodschap helder te formuleren en verbin-ding te maken met je toehoorders. Je gaat op zoek naar beelden en voorbeelden om je boodschap kleur te geven, ontdekt je eigen spreekstijl en krijgt tips om spreekangst te overwinnen. Je krijgt de kans om te oefe-nen en leert daarbij hoe je ook non-verbaal overtuigingskracht kan uitstralen.

f 3 maandagavonden (19.30u-22u): 6/3, 13/3, 20/3 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Ilse Bockstaele

f € 33 | € 25 | € 16.50

f Code: 17IA3561I.s.m. Bibliotheek Evergem, Cultuurcentrum Evergem

Ontdek je kwaliteitenIeder van ons heeft een heel palet aan kwalitei-ten die deel uitmaken van onze persoonlijkheid. Toch hebben we er niet altijd goed zicht op welke dat zijn. Of we twijfelen aan onze kwali-teiten en vergelijken onszelf met anderen die ergens beter in zijn. Weet je niet altijd goed wat je waard bent? Vind je het soms moeilijk om te zeggen waar je goed in bent? Een positieve kijk op jezelf is een goed vertrekpunt om jezelf gelijkwaardig en open op te stellen in relaties met anderen. We gaan onder meer aan de slag met het kwaliteitenspel. We leren te verwoorden welke onze sterke kanten zijn en we onder-zoeken hoe we die meer kunnen inzetten.

f 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 9/3, 16/3, 23/3 2017

f Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Els Lecompte

f € 33 | € 25 | € 16.50

f Code: 17PO3582I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur

Hoe gaat het er (echt) mee?Tijd om normaal te doen over psychische problemenEén op vier mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Dat betekent dat veel mensen uit onze omgeving ermee in aanraking komen. Toch praten we er liever niet over en stellen we vaak geen vragen als het met iemand uit onze omgeving minder goed gaat. Aanvaarden dat psychische problemen deel uitmaken van het leven, kan een eerste stap zijn om er zorgzaam en begripvol mee te leren omgaan. Welke signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft? Hoe kan je hierover het gesprek aangaan? En waar kan je terecht voor gepaste hulp? Tijdens deze interactieve voordracht krijg je informatie over deze vragen.

f Maandagnamiddag (14u-16.30u): 13/3 2017

f Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, Deinze

f Lief Cuyvers, Marlien De Coen

f € 10 | € 7.50 | € 5

f Code: 17IA3584I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

SOS Brein: mindmapping en geheugentrainingBij de vraag 'welke breinwens heb je?' geven mensen vaak het volgende antwoord: 'ik wil me beter concentreren, een beter geheugen ont-wikkelen, creatiever zijn en beter omgaan met alsmaar meer informatie'. De moeite die we hebben met ons geheugen en onze concentratie is meestal geen fout van ons brein. Het heeft meer te maken met een gebrekkige gebruiks-aanwijzing. Nieuwe inzichten in de werking van onze hersenen hebben geleid tot fundamenteel

vernieuwende technieken, die gemakkelijk en leuk zijn. Je krijgt enkele sleutels aangereikt van dat totaalbreindenken: geheugentraining en mindmapping. Breng een vijftal kleurpotloden, potlood, gom en balpen mee.

f 2 donderdagavonden (19.30u-22u): 20/4, 27/4 2017

f Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke

f Lisa Lernout

f € 27 | € 20.50 | € 13.50

f Code: 17PO3638I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Mindframe

Leven met chronische pijnAls je chronische pijn hebt, kan je leren gebruik te maken van de kracht die ongetwijfeld in jou schuilt Het is vanuit die kracht en positiviteit dat deze workshop vertrekt en niet zozeer vanuit medisch oogpunt. Greet Balemans, auteur van het boek 'Zoeken naar zin vanuit een rolstoel' reikt je sporen tot aanvaarding aan.

f Donderdagnamiddag (13.30u-16.30u): 27/4 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Greet Balemans

f € 17.50 | € 13.50 | € 8.50

f Code: 17PO3854I.s.m. PRH

Zin op zondag Zie pagina 15.

f Zondagvoormiddag (10u-12u): 29/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Eva Rousselle

f € 9 | € 7 | € 5 | croissant en koffie/thee/fruitsap inbegrepen

f Code: 17FZ3837

f Zondagvoormiddag (10u-12u): 26/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Eva Rousselle

f € 9 | € 7 | € 5 | croissant en koffie/thee/fruitsap inbegrepen

f Code: 17FZ3847

Page 23: Goedgevonden Lente 2016

zélf creatief

23

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

zélf creatiefMondharmonicaEen kennismakingEnthousiasme, een goed humeur en een gezonde dosis doorzettings-vermogen, daarmee kom je al een heel eind bij deze praktische cursus mondharmonica. In vier sessies leer je de meest gebruikte techniek voor eenvoudige melodieën uit de blues, folk en rock. Bovendien krijg je informatie en tips om je muzikale zoektocht zelf verder te zetten. Opgelet: niet elke mondharmonica is gelijk! Je brengt zelf een 'standaard 10-hole diatonic harmonica in toonaard C' mee. Die is te koop in alle muziekwinkels. Het bekendste en meest voorkomende merk met een goede prijs-kwaliteit verhouding is HOHNER (bluesharp, special 20, big river harp, marine band). Kies uit deze modellen het goedkoopste. Mathieu Vilain speelt al van kindsbeen af mondharmonica. Gebeten door de blues begon hij zijn carrière als straatmuzikant. Later leerde hij ook trompet, o.a. aan de Jazzstudio. Nu werkt hij in de Lost Ark Studio en speelt hij in de groep Bended Tree.

f 4 donderdagavonden (19u-21u): 19/1, 26/1 + 2/2, 9/2 2017

f Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Brandegems Ham 5, Merelbeke

f Mathieu Vilain

f € 53.50 | € 40 | € 26.50

f Code: 17ZC3622I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur, WISPER

f 4 woensdagavonden (19u-21u): 19/4, 26/4 + 3/5, 10/5 2017

f Ontmoetingscentrum Belzele - De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

f Mathieu Vilain

f € 53.50 | € 40 | € 26.50

f Code: 17ZC3621I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, WISPER

Ukelele voor beginnersEen ukelele is meer dan ‘een klein gitaarke’. In deze cursus ontdek je de muzikale mogelijkheden van dit instrument. Je begint met de basis (stemming, houding, akkoorden), om vervolgens meteen over te gaan tot echt musiceren. Van de gouden jaren van de ukelele, de jaren twintig, via The Beatles naar hedendaagse muziek. Ook besteden we ruim aandacht aan de zogenoemde slagjes (‘strums’): ritmische variaties die kenmerkend zijn voor de ukelele. Met één vinger, twee, drie, vier of vijf verbaas je vriend en vijand. Waar je maar wil, want in tegenstelling tot grote broer de gitaar is de ukelele zo handzaam dat je hem gemakkelijk in je tas steekt en overal mee naartoe neemt. De begeleiding is in handen van Yannick Van Loo, aka Jaynickel, hij won een internationale ukelelewedstrijd in 2009 en speelt in zijn band Les Mecs du Nord. Er is geen voorkennis vereist. Breng je ukelele mee.

f 6 dinsdagavonden (19.30u-21.30u): 7/2, 14/2, 21/2 + 7/3, 14/3, 21/3 2017

f Ontmoetingscentrum Belzele - De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

f Yannick Van Loo

f € 80 | € 60 | € 40

f Code: 17ZC3620I.s.m. Cultuurcentrum Evergem, WISPER

Digitale fotografie: het onderwerp sterk in beeld brengenWat wil je fotograferen? Hoe breng je het onderwerp in beeld? Je kijk op de werkelijkheid bepaalt wat en hoe je fotografeert. Digitaal fotograferen is meer dan het beheersen van techniek. Deze basisworkshop oefent je aandacht voor compositie en leert je zien hoe je een onderwerp sterk kadert. Je analyseert en bespreekt boeiende foto’s en oefent je oog. Via didactische doe-oefeningen (als huiswerk) word je uitgenodigd om de opgedane kennis uit te proberen. Tijdens de daaropvolgende sessie (meestal de week erop) bespreken we een tweetal oefenfoto's van elke deelnemer.

f 3 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/2, 14/2, 21/2 2017

f Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15, Zomergem

f gustaaf de meersman

f € 40 | € 30 | € 20

f Code: 17ZC3617I.s.m. Bibliotheek Zomergem, Videokontakt vzw

(Fot

o: D

orky

Mum

)

Page 24: Goedgevonden Lente 2016

zélf creatief

24

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

StilteZie Kunst & Cultuur pagina 16-17.

Digitale fotografie: het fotoapparaat verkennenBasisworkshopOntdek in deze basisworkshop hoe je technisch een goede foto maakt. Geef aandacht aan de beeldkwaliteit bij het instellen van het aantal pixels, de ISO-waarde en de witbalans. Verken de werking van het diafragma en de sluitertijd. Wat weet je van lichtcompensatie? Verken welke functies van een compacttoestel of een reflexcamera voor jou nuttig zijn. Via didactische doe-oefeningen (als huiswerk) word je uitgeno-digd om de opgedane kennis uit te proberen. Tijdens de daaropvolgende sessie bespreken we een tweetal oefenfoto's van elke deelnemer. Breng je goed opgeladen fototoestel mee, als-ook de handleiding en de kabels.

f 5 dinsdagavonden (19.30u-22u): 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 + 18/4 2017

f Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke

f gustaaf de meersman

f € 67.50 | € 51 |€ 33.50

f Code: 17ZC3615I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Videokontakt vzw

Verrijk je kijk op kleurBelevingsworkshopSamen kleuren bewuster ervaren? Al in de oud-heid had men kennis van de kracht en de impact van kleur op ons welzijn en gemoed, waarbij de combinatie van licht met kleur een versterkende factor is. Je leert over kleur op een speelse manier. Je kijkt door een gekleurde bril en wisselt ervaringen uit. Je ontdekt de gevoelswaarde van kleuren en leert meer over kleur als een vorm van trilling en energie. In deze workshop verken je diverse toepassingen van kleur in wetenschap, kleur therapie, schilderkunst en cultuur. We star-ten met een kleurencirkelspel waarbij je de ener-gie van kleurvlakken letterlijk ervaart. Je kijkt in de photonwave, je mengt kleur met verf en je laat je verrassen door tal van kleurweetjes en kleur-betekenissen. Een workshop waar je beslist veel plezier aan beleeft.

f 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 9/3, 16/3, 23/3 2017

f Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke

f Brigitte Pattyn, Katia Welvaert

f € 39 | € 31.50 | € 23.50 | materiaal inbegrepen

f Code: 17ZC3560I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Basiscursus accordeon met pianoklavierStap binnen in de wereld van de volkse en rijk-geschakeerde accordeon (met pianoklavier). In deze cursus verken je het instrument van binnen en van buiten. Staps gewijs leer je het instrument te hanteren en oefen je het een bas-ritme en het open- en toebewegen. Bovendien leer je snel eenvoudige wijsjes spelen. Noten kunnen lezen is daarbij niet nodig, er wordt op het gehoor gespeeld. Onder deskundige bege-leiding leer je in drie lessen een liedje spelen dat je samen met de rest van je groep uitkiest. Wie zelf geen accordeon heeft, krijgt van ons een exemplaar mee naar huis voor de duur van de cursus.

f 3 zaterdagvoormiddagen (10u-12.30u): 11/3, 18/3, 25/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, loft, Reigerstraat 8, Gent pf Marcel Van der Biest, Frans Catteeuw

f € 63 | € 47.50 | € 31.50

f Code: 17ZC3860

Proeven van acrylschilderenExpressieworkshopSchilderkunst begrijp je beter door zelf te schil-deren en kleuren te mengen. Vanuit eenvoudige oefeningen ervaar je stap voor stap het acryl-schilderen. Onder begeleiding leer je het pen-seel op papier hanteren, de richting van toetsen, de structuur van verflagen droog en nat opbou-wen. Je laat je onder meer inspireren door Leie-schilders, maar ook door ander beeldmateriaal, schaduwvormen, muziek, je intuïtie. Je oefent je in het opbouwen van een compositie in kleur-toetsen en vlakken. Je schildert gelaagd en experimenteert vanuit demonstratie. Geen voor-kennis of tekentalent vereist.

f 5 dinsdagavonden (19.30u-22u): 18/4, 25/4 + 2/5, 9/5, 16/5 2016

f Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15, Zomergem

f Brigitte Pattyn

f € 92.50 | € 76 | € 58.50 | basismateriaal inbegrepen

f Code: 17ZC3565I.s.m. Bibliotheek Zomergem

(Fot

o: P

hilip

pe L

eroy

er)

(Fot

o: P

eyri

Herr

era)

Out of the boxEen training in creatief denken en handelenIn ons dagelijks leven verloopt ons denken en handelen meestal volgens bepaalde patronen. Hoe kunnen we die doorbreken en op een nieuwe manier onszelf en onze omgeving tegemoet treden? We oefenen in creatief denken en handelen, individueel en in groep. Door middel van associatie en kunstzinnige expressie (woord, beeld, geluid) prikkelen we onze verbeelding en stimuleren we onze creati viteit. We ervaren synergie of confrontatie, komen uit onze comfortzone en leren nieuwe bruggen slaan. We reflecteren samen over onze ervaringen: wat zegt dit over mij en over mijn verhouding tot de wereld? Deze workshop biedt je de kans de dingen op een frisse manier te ervaren.

f 3 donderdagavonden (19.30u-22u): 20/4, 27/4 + 4/5 2017

f Ontmoetingscentrum Belzele - De Lieve, Belzeelsestraat 29, Evergem

f Brigitte Pattyn, Lief Cuyvers

f € 39 | € 30 | € 21

f Code: 17ZC3564I.s.m. Cultuurcentrum Evergem

Page 25: Goedgevonden Lente 2016

gezondheid en milieu

25

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

gezondheiden milieu

Lekker zoet met natuurlijke suikersLekkere koekjes, gebakjes, desserts en taarten kan je ook maken met ongeraffineerde suikers. Je maakt eenvoudige en gezonde zoetigheden klaar die je natuurlijk ook proeft. Je leert de kwaliteiten en het optimale gebruik van ver-schillende ongeraffineerde zoetmiddelen ken-nen: graanstropen, agave, rapadura, honing en stevia. Er is geen voorkennis vereist. Alle geïnte-resseerden zijn welkom, ook mensen met dia-betes, hoewel niet alle natuurlijke, ongeraffi-neerde suikers geschikt zijn voor diabetici. Breng een schort, mesje, snijplank en keuken-handdoek mee, en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen.

f Maandagnamiddag (13.45u-16.45u): 23/1 2017

f Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, Deinze

f Peter Vandermeersch

f € 24.50 | € 20.50 | € 16 | het lekkers is in de prijs inbegrepen

f Code: 17GM3627I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, De Zonnekeuken

De invloed van voeding op chronische pijnHeb je last van chronische pijn? Vaak ligt de verzuring van je lichaam aan de basis daarvan. In deze cursus ga je op zoek naar de oorzaken van je pijn: je onderzoekt hoe je lichaam verzuurd raakt en wat de symptomen daarvan zijn. Vervolgens leer je hoe je dankzij voeding en natuurlijke middeltjes opnieuw pijnvrij door het lichaam kan gaan.

f Donderdagnamiddag (13.30u-16u): 26/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Ruth Lauwaert

f € 11 | € 8.50 | € 5.50

f Code: 17GM3814

(Fot

o: A

ndre

a Jo

hnso

n)

Stress en burn-outToolkit voor balans in je levenHeb je de laatste tijd last van veel meer stress en fysieke klachten? Hoe hoog leg je de lat voor jezelf? Durf je aan te geven wanneer het genoeg is of blijf je je grenzen alsmaar verleggen? Veel van onze psychische klachten hebben met stress te maken. In België zitten 190 mensen thuis met een burn-out. Eén op vijf werknemers loopt een verhoogd risico om een burn-out te ontwikkelen. Wat is een burn-out, welke zijn de symptomen en de oorzaken? Wat kunnen jij en je werkomgeving preventief doen om een burn-out te voorkomen? Door een combinatie van oefeningen en theorie leer je op een interactieve manier bij over het voorkomen van en het omgaan met een burn-out.

f 3 vrijdagvoormiddagen (9u-12u): 3/2, 10/2, 17/2 2017

f Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, Deinze

f Olga Bosmans

f € 49 | € 37 | € 24.50

f Code: 17GM3625I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen

Zorgzaam omgaan met je rug Rugpijn treft de helft van alle Vlamingen. Vaak gaat het om toegenomen druk op de wervel-schijven, slijtage of geknelde zenuwen. Veel problemen beginnen bij de gewoontehouding: hoe je staat, zit, buigt, ... Als je op een meer natuurlijke en ont spannen manier beweegt, verdwijnt de druk geleidelijk uit je rug. Ook als er al slijtage is, heeft je rug baat bij een goede gewoonte-houding. Stap voor stap nemen je lichaams delen hun natuurlijke plaats (weer) in. In deze cur-susreeks leer je meer over gewoonte houdingen uit de hele wereld en krijg je inzicht in het func-tioneren van de rug. Je leert je houding te verbeteren en zo nog meer zorg te dragen voor je rug.

f 3 zondagvoormiddagen (10u-12u): 5/2, 12/2, 19/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent (5/2 2017) p Academie De Kunstbrug, Coupure Rechts 54, Gent (12/2, 19/2 2017)

f Peter Van Lierde

f € 26.50 | € 20 | € 13

f Code: 17GM3796

Page 26: Goedgevonden Lente 2016

gezondheid en milieu

26

Afhankelijk van zorg en toch mondigStel: je wordt ziek en bent afhankelijk van zorg. Enerzijds wordt je zelfstandigheid dan ingeperkt, anderzijds zoek je naar manieren om je autonomie te behouden. Mieke Coeckelbergh was een jaar buiten strijd door kanker. Naast de strijd om te overle-ven, was er voor haar als gedreven ver-pleegkundige de confrontatie met haar eigen ziekteproces. Om andere personen met zorgbehoeften en hun mantelzorgers te inspireren, deelt ze haar ervaringen en gedachten. Ze nodigt je uit om mee te zoe-ken naar de concrete stappen die je zelf kunt zetten om je mondigheid en autonomie te vergroten. Want het kan ook anders.

f Donderdagavond (19.30u-22u): 21/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Mieke Coeckelbergh

f € 14 | € 10.50 | € 7

f Code: 17GM3821I.s.m Zorg-Saam

Op dieet? Over de (on)zin van diëtenOp dieet? Als je op je gewicht wil letten, is het soms moeilijk om je weg te vinden in het over-weldigende aanbod aan diëten. Monodiëten, combinatiediëten, proteïnediëten, maaltijd ver-vangers, lightproducten: ze doen je gewicht misschien wel dalen, maar leiden op lange ter-mijn vaak niet tot het gewenste resultaat, name lijk je gezond en fit voelen en je nieuwe gewicht behouden. Tijdens deze vorming helpt een opgeleid diëtist je op weg. We bekijken enkele populaire diëten van naderbij en leren hoe een evenwichtig dieet eruitziet. Er worden ook een aantal producten onder de loep geno-men. Heb je vragen over bepaalde voedingspro-ducten? Breng dan een verpakking met de ingrediëntenlijst mee.

f Dinsdagnamiddag (14u-16.30u): 7/3 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

f Nathalie Ameloot

f € 10 | € 7.50 | € 5

f Code: 17GM3636I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Logo Gezond+ Gent

Chinese gezondheidsoefeningenDe oude Chinezen ontwikkelden methoden om het lichaam gezond te houden. Ze richtten zich op de preventie van problemen en het herstellen van evenwicht in het lichaam. Je maakt kennis met enkele eenvoudige bewegingsoefeningen en met oefeningen die inwerken op specifieke lichaamsfuncties, zoals de spijsvertering en de ademhaling. De oefeningen dragen bij tot het harmoniseren en daardoor gezonder maken en houden van lichaam en geest. Je gewrichten worden soepeler en je rug wordt steviger en flexibeler. Je denken verandert, zorgen en stress verminderen. Alle oefeningen zijn toegankelijk en haalbaar voor iedereen. Draag losse kledij en gemakkelijke, platte schoenen.

f 4 woensdagvoormiddagen (10u-12u): 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem

f Peter Van Lierde

f € 35 | € 26.50 | € 17.50

f Code: 17GM3632I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

Vegetarisch broodbeleg makenHet maken van vegetarisch broodbeleg biedt een heleboel mogelijkheden om je creatief uit te leven in de keuken. We maken kleurrijke, sma-kelijke, hartige, zoete en vooral eenvoudige bereidingen voor op de boterham. Als basis gebruiken we onder andere tofu, kikkererwten, kwark, granen, groenten, boter en fruit. De gerechten zijn eenvoudig, geschikt voor dage-lijkse consumptie en ook geschikt voor kinde-ren. Er is ook aandacht voor de kwaliteit van het brood. We maken onder meer kennis met honing en zoutbrood. Met of zonder ervaring in de vegetarische keuken: iedereen is welkom. Breng een schort, mesje, snijplank en keuken-handdoek mee, en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen mee.

f Maandagnamiddag (13.45u-16.45u): 24/4 2017

f Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, Deinze

f Peter Vandermeersch

f € 24.50 | € 20.50 | € 16 | maaltijd inbegrepen

f Code: 17GM3628I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen

(Fot

o: M

ick

Rosa

cci)

Glutenvrij kokenTIjdens deze workshop maak je vooral hartige bereidingen en hoofdgerechten zonder gluten. Je leert smakelijke, eenvoudige en kleurrijke bereidingen klaarmaken met glutenvrije granen zoals rijst, gierst, maïs en een aantal soortgeno-ten zoals boekweit, quinoa en amaranth. Deze glutenvrije granen bieden tal van mogelijkheden om ons voedingspatroon te verrijken en uit te breiden. Doel van deze les is de mogelijkheden volop te leren kennen. Deze sessie is geschikt voor iedereen met een interesse in glutenvrij koken. Breng een schort, mesje, snijplank en keukenhanddoek mee, en een doosje om aan het eind iets mee naar huis te nemen.

f Dinsdagvoormiddag (10u-13u): 7/2 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

f Peter Vandermeersch

f € 25 | € 21.50 | € 17.50 | maaltijd inbegrepen

f Code: 17GM3630I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, De Zonnekeuken

Je immuunsysteem als bondgenootJe immuunsysteem is als een leger met miljar-den dappere soldaatjes. Maar als je strijdkrach-ten ontregeld worden, word je kwetsbaarder voor infecties, allergieën en auto-immuun-ziekten. Inzicht verwerven in je immuun systeem kan je helpen om die aansoeningen gunstig te beïnvloeden. Je leert de factoren die jouw immuunsysteem versterken of verzwakken kennen, onderzoekt de invloed van vreugde, verdriet en woede én het belang van je gevoel voor zelfwaarde. Via aandachts oefeningen en meditatie kom je ten slotte in verbinding met de innerlijke bondgenoot die je immuunsysteem is.

f 2 zaterdagen (10u-16u): 11/2, 18/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Lieven Ostyn

f € 70 | € 52.50 | € 35

f Code: 17GM3817

Page 27: Goedgevonden Lente 2016

handig en praktisch

27

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

handigen praktischBasiscursus fietsonderhoudIedere fietser weet: een goed onderhouden fiets is een plezier om mee te rijden. Wil je niet langer voor iedere lekke band naar de fietsenmaker? En ben je niet bang voor een spatje olie? Dan is deze cursus iets voor jou! Je pakt je remmen en problemen met lichten aan, kijkt versnellingen na en stelt je fiets helemaal af op jouw maat. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stads-fietsen, racefietsen en mountainbikes. Vanaf nu weet jij hoe je je fiets in no time en budget-vriendelijk kan herstellen. Breng in elk geval je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt.

f 4 dinsdagavonden (19u-22u): 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 2017

f Fietspunt Max Mobiel, Voskenslaan 27, Gent

f Geert Neirynck

f € 58 | € 43.50 | € 29

f Code: 17HP3787I.s.m. Max Mobiel vzw

Bouw een website voor je vereniging met WordpressEen eigen website is hét communicatiemiddel om de activiteiten, overtuigingen en diensten van jouw vereniging bekend te maken. En het goede nieuws is: dankzij de gratis software Wordpress heb je daarvoor geen technische kennis nodig. Tijdens deze workshop bouw je zelf een website, die je linkt aan sociale media als Facebook en Twitter en aan digitale nieuws-brieven. Stap voor stap leer je op welke manier je de informatie op jouw website kan structure-ren, hoe je een aantrekkelijke webtekst schrijft en hoe je een communicatiestrategie uitwerkt voor je website. We gebruiken de gratis soft-ware Wordpress.com, en niet de betalende ver-sie Wordpress.org.

f 3 dinsdagavonden (19.30u-22.30u): 17/1, 24/1, 31/1 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Peije Van Klooster

f € 41 | € 31 | € 20.50

f Code: 17HP3802

Online communicatie-appsEen interactieve lezingIn deze interactieve lezing leer je een aantal communicatie-apps beter kennen. Gratis video-bellen met Skype of Hangouts, online berichtjes en foto's versturen met WhatsApp en Viber of chatten via Facebook Messenger: je ontdekt de voordelen en mogelijke gevaren, installeert de toepassingen die jou handig lijken en je krijgt de kans om vragen te stellen.

f Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 4/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Kristof D'hanens

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3702

Start to PinterestJe online ideeëncatalogusPinterest is een virtueel prikbord waar je jouw mooiste foto’s, interessantste webpagina's en film-pjes op een centraal punt kunt verzamelen. Zo leg je een persoonlijke ideeëncatalogus aan. Je kunt je ook laten inspireren door de prikborden van anderen over allerlei onderwerpen: van binnenhuis-architectuur tot recepten, van kunst tot politiek, van filosofie tot sport. De mogelijkheden zijn einde-loos. In deze interactieve workshop komen onder meer aan bod: het nut van Pinterest, het aanmaken van een account, de Pinterest-app, zelf prikborden aanmaken, ... De workshop wordt afgesloten met tips en tricks en enkele inspirerende praktijkvoorbeelden. Breng je eigen laptop mee. Heb je er geen? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.

f Woensdagavond (19.30u-22.30u): 8/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Karolien Selhorst

f € 14.50 | € 11 | € 7

f Code: 17HP3832

Page 28: Goedgevonden Lente 2016

28

handig en praktisch

Digidokter - Streamingdiensten voor muziek en videoEen interactieve lezingAudio en video streamen wordt steeds popu-lairder. Spotify en Netflix zijn twee voorbeel-den van populaire streamingdiensten die ons toegang geven tot een schat aan muziek en films. Streamen heeft heel wat voordelen. Zo hoef je de muziek niet meer aan te kopen om ervan te genieten. Je bent ook niet meer afhankelijk van de programmering van een tv-zender: aantrekkelijke films en series genoeg bij de verschillende aanbieders. Die betaal je per stuk, of je neemt een abonne-ment voor 'onbeperkt' kijken. In deze sessie vergelijken we een aantal populaire diensten. We bekijken ook hoe je jouw televisietoestel toegankelijk maakt voor streamingdiensten met Chromecast of hoe je muziek die je streamt op je smartphone naar je luidspre-kers stuurt. Het tweede uur is voor behouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 28/1 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Joachim Leeman

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17HP3573I.s.m. Bibliotheek Evergem

Je digitale muziekbibliotheek samenstellen en beherenEen interactieve lezingJe computer is een ideale opslagplaats voor je favoriete muziek. Je leert hoe je muziek-cd's op je computer zet, legaal muziek kan down-loaden, muziek opslaat, bewaart en ordent. Maar al die muziek moet je natuurlijk kunnen beluisteren. We bekijken hoe je de computer aansluit op je geluidsinstallatie. Je kan de muziek ook overzetten naar draagbare appa-raten, zoals je smartphone of een mp3-speler. Je komt te weten hoe je via streaming op een legale manier gratis naar muziek kan luisteren op je pc, tablet of smartphone. Na deze sessie kan je je eigen digitale muziekcollectie behe-ren. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Donderdagavond (19.30u-21.30u): 9/2 2017

f Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15, Zomergem

f Joachim Leeman

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3606I.s.m. Bibliotheek Zomergem

DIGITAAL MEETJESLANDSamen met Bibliotheken Meetjesland organiseert Vormingplus Gent-Eeklo een pakket vormingen rond digitale geletterheid.

Digidokter - Op stap met appsEen interactieve lezingApps die we installeren op onze smartphone of tablet maken ons het leven makkelijker. Ook als we ons verplaatsen zijn er heel wat handige apps die ons kunnen helpen om de uitstap te plannen en onderweg de weg niet kwijt te geraken of extra informatie te ontvangen. Voor het openbaar vervoer zijn de best gekende apps die van De Lijn en de NMBS waarmee je je route kan plannen of een ticket kan kopen. Maar ook als je te voet bent, met de auto of met de fiets zijn er heel wat aangepaste apps met onverwachte mogelijkheden. En dan is er natuurlijk ook nog Google Maps dat over al die vervoersmogelijkheden info kan geven. In deze interactieve infosessie krijg je een overzicht van handige apps voor onderweg. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 18/2 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Mathias Algoet

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17HP3577I.s.m. Bibliotheek Evergem

(Fot

o: m

r GC)

Je foto's beheren en delen op het webEen interactieve lezingWil je je vakantie-ervaringen of foto's van een familiefeest op een snelle en efficiënte manier delen met vrienden en familie? Dan is het opladen naar een webalbum het betere alternatief. Webalbums zijn gratis en je kan je foto’s eenvoudig en op een kwali-teitsvolle manier delen. Je ontdekt de moge lijkheden van een webalbum en maakt kennis met de voor- en nadelen van verschillende webalbums (Google foto's, Flickr, ...). Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Donderdagavond (19.30u-21.30u): 9/3 2017

f Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15, Zomergem

f Joachim Leeman

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3607I.s.m. Bibliotheek Zomergem

Digidokter - Windows 10Een interactieve lezingIn de zomer van 2015 is Windows 10 vrijge-geven. Windows 10 moet ons zo snel mogelijk de vorige versie (Windows 8.x) doen vergeten, want die bleek een misluk-king, zowel bij critici als bij de gewone gebruikers. Microsoft-baas Satya Nadella hoopt dat gebruikers de nieuwe versie zul-len ‘willen in plaats van nodig hebben’. Win-dows 10 brengt niet alleen de startknop terug maar ook het bijhorende startmenu. Andere nieuwigheden zijnde: Edge browser (opvolger van Internet Explorer), Continuum (naadloos switchen tussen touch- en muis-bediening), Notificaties (i.p.v. Charms), Cor-tana (persoonlijke assistent). Tijdens deze demo overlopen we de belangrijkste functi-onaliteiten. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 25/3 2017

f Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12, Evergem

f Joachim Leeman

f € 5 | € 4 | € 2.50

f Code: 17HP3600I.s.m. Bibliotheek Evergem

Page 29: Goedgevonden Lente 2016

handig en praktisch

29

Legende prijzen: standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs

Gratis en degelijke softwareEen interactieve lezingVoor elke computertoepassing bestaat er wel een gratis alternatief. Maar is gratis software ook degelijk? Niet altijd. Soms gaat het om minderwaardige en schadelijke versies van een betaald pakket. Er zitten echter ook pareltjes tussen. In deze lezing geven we een overzicht van kwalitatieve, gratis software. We focussen hierbij op vrije software of opensourcesoftware. We overlopen de gratis alternatieven voor beveiliging, internet en e-mail. Ook andere kwalitatieve, gratis pakketten en pro gramma's komen aan bod. We geven je een overzicht van de mogelijk heden. Thuis kan je dan zelf beslissen welke van deze programma's je installeert. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Maandagnamiddag (14u-16u): 13/2 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

f Joachim Leeman

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3608I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof

Kennismaken met FacebookEen interactieve lezingBen ik echt mijn privacy kwijt als ik op Facebook ga? Hoe bescherm ik mezelf? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn foto's en de info die ik op Facebook plaats niet openbaar op het net belanden? Kan ik de foto van mijn kinderen ook enkel met mijn familie delen en niet met al mijn Facebookvrienden? Hoe kan ik mijn Facebook-profiel helemaal afsluiten? Deze en vele andere vragen komen aan bod in deze lezing. Het laatste uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Dinsdagnamiddag (13.30u-16.30u): 14/2 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

f Carina Gülcher

f € 9 | € 7 | € 4.50

f Code: 17HP3613I.s.m Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof

Tweedehands kopen, verkopen of weggeven via het internetEen interactieve lezingWat te doen met je oude fiets, meubelen, elek-trische toestellen of andere spullen die je niet meer gebruikt? Je kan ze natuurlijk naar de kringloopwinkel brengen, maar op het internet zijn er ook heel wat mogelijkheden om recht-streeks in contact te komen met geïnteresseer-den. We tonen je hoe je een zoekertje kan aan-maken op websites als 2ehands.be of Kapaza.be. Misschien vind je er zelf interessante koop-jes, maar hoe weet je of die aanbieding betrouw-baar is? Sommige spullen hebben nauwelijks nog waarde, maar je kan er wel mensen een plezier mee doen, door ze gratis weg te geven. Hiervoor kan je terecht bij geefgroepen op Face-book. Het bespaart je bovendien de rit naar de kringloopwinkel of het containerpark. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp.

f Dinsdagnamiddag (14u-16u): 21/2 2017

f Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

f Joachim Leeman

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3609I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Wilgenhof

Vlot werken met Windows 10Praktische workshopAlles wat Windows 8 niet had, heeft Windows 10 wel. Te beginnen bij de startknop en het bijbe-horende startmenu, maar ook: een nieuwe browser (de Edge browser), notificaties, een persoonlijke assistent, virtuele tabbladen, ... Dat Windows 10 een blijver wordt, bewijzen de gra-tis updates waarmee het systeem wordt bijge-werkt. In deze workshop leer je de belangrijkste functies kennen. Daarbij is er ruimte voor vragen. Basis pc-vaardigheden zijn vereist (vensterbeheer, klikken, slepen, enz.). Breng je eigen laptop mee.

f 3 woensdagavonden (19.30u-22u): 8/3, 15/3, 29/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Carina Gülcher

f € 36.70 | € 28 | € 18

f Code: 17HP3840

(Fot

o: H

uis

van

Mar

cel)

In de cloud met Google DriveDemo met vragenTeksten en foto's worden tegenwoordig vaak in 'the cloud' bewaard. Daardoor kun je bestanden bijvoorbeeld vanop eender welke computer bekijken, maar ook foto's of tekstdocumenten online met anderen delen, samen aan hetzelfde document werken en een online bestand delen. Een van de bekendste systemen voor cloud-opslag is Google Drive, dat volledig gratis is. Ook alternatieven als OneDrive en Dropbox komen aan bod. En omdat een gewaarschuwd man er twee waard is, worden naast de voordelen ook de nadelen belicht.

f Woensdagavond (19.30u-22u): 22/2 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 1, Reigerstraat 8, Gent pf Carina Gülcher

f € 8 | € 6 | € 4

f Code: 17HP3843

Skype en WhatsAppNieuwe toepassingen op je smartphone of pc verdringen langzaam maar zeker het vertrouwde bellen of sms'en. In deze interactieve lezing leer je een aantal communicatie-apps beter kennen. Gratis videobellen naar mensen over de hele wereld met Skype of Hangouts, online berichtjes en foto's versturen met Whatsapp en Viber of chatten via Facebook Messenger: je leert alles over de voordelen en mogelijke gevaren, instal-leert de toepassingen die jou handig lijken en krijgt de kans om vragen te stellen. Breng je eigen laptop mee. Heb je er geen? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.

f 2 maandagavonden (19.30u-22.30u): 20/3, 27/3 2017

f Vormingplus Gent-Eeklo, lokaal 2, Reigerstraat 8, Gent pf Karolien Selhorst

f € 29.50 | € 22.50 | € 14.50

f Code: 17HP3833

Page 30: Goedgevonden Lente 2016

30

Activiteitenoverzicht winterprogramma Goedgevonden januari - februari - maart 2017

VRIJWILLIGERSACADEMIE OOST-VLAANDEREN

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor organisaties DEINZE MAANDAG 6 FEBRUARI ’s avonds PAG 6

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor organisaties EVERGEM MAANDAG 27 MAART ’s avonds PAG 6

Straat- of wijkfeest. Hoe begin ik er aan? GENT DONDERDAG 9 FEBRUARI ’s avonds PAG 6

De vzw-wetgeving in een notendop LOVENDEGEM MAANDAG 13 FEBRUARI ’s avonds PAG 7

Boekhouden in een kleine vzw. De enkelvoudige boekhouding LOVENDEGEM MAANDAG 6 MAART ’s avonds PAG 7

Fiscaliteit voor de kleine vzw LOVENDEGEM MAANDAG 13 MAART ’s avonds PAG 7

Promotie voeren voor je activiteit MERELBEKE DINSDAG 7 MAART ’s avonds PAG 7

Vereniging zoek(t) vrijwilligers GENT WOENSDAG 22 MAART ’s avonds PAG 7

Boekhouden in een kleine vzw ZOTTEGEM DONDERDAG 9 MAART ’s avonds PAG 7

Spreken voor een groep AALST WOENSDAG 8 FEBRUARI overdag PAG 7

Aan de slag in de cloud LEDE DONDERDAG 9 MAART ’s avonds PAG 7

ACTUALITEIT EN SAMENLEVING

Ontmoetingsgroepen

VIE-groep Merelbeke – voor vrouwen van 50+ MERELBEKE DONDERDAG 12 JANUARI overdag PAG 8

VIE-groep Gent – voor vrouwen van 50+ GENT DINSDAG 10 JANUARI overdag PAG 8

VOV-groep Gent – voor vrouwen van 50+ GENT DINSDAG 10 JANUARI overdag PAG 8

Plus GENT DONDERDAG 12 JANUARI overdag PAG 8

Taalcarrousel Russisch – Nederlands GENT ZATERDAG 7 JANUARI overdag PAG 9

Taalcarrousel Arabisch – Nederlands GENT VRIJDAG 13 JANUARI ’s avonds PAG 9

Stroomstoot – Actua Café Evergem

Stroomstoot: This changes everything EVERGEM DINSDAG 10 JANUARI ’s avonds PAG 9

Stroomstoot: religies en samenleving EVERGEM DINSDAG 14 FEBRUARI ’s avonds PAG 9

Stroomstoot: oorlog zonder grenzen EVERGEM DINSDAG 14 MAART ’s avonds PAG 9

Dictators GENT DONDERDAG 26 JANUARI ’s avonds PAG 10

Hoe moet het verder na de Brexit? GENT DONDERDAG 2 FEBRUARI ’s avonds PAG 10

Mieke Van Hecke over kinderarmoede KNESSELARE MAANDAG 6 FEBRUARI ’s avonds PAG 10

Het gerechtsgebouw in Gent GENT WOENSDAG 8 FEBRUARI overdag PAG 10

Ontdek en versterk de kritische burger in jezelf GENT DONDERDAG 16 FEBRUARI ’s avonds PAG 10

TTIP/CETA: een vrij/gevaarlijk handelsakkoord GENT DINSDAG 7 MAART ’s avonds PAG 11

Congo: het heden en de toekomst aan het woord GENT WOENSDAG 8 MAART ’s avonds PAG 11

Repair Café GENT ZONDAG 19 MAART overdag PAG 11

De buurt als labo voor de toekomst GENT DINSDAG 28 MAART ’s avonds PAG 11

Bezoek aan het Europees Parlement BRUSSEL DONDERDAG 30 MAART overdag PAG 12

Genetica van morgen MERELBEKE DONDERDAG 27 APRIL ’s avonds PAG 12

FILOSOFIE EN ZINGEVING

Filocafé Post X MERELBEKE ZONDAG 22 JANUARI overdag PAG 13

Filocafé Gent GENT ZONDAG 29 JANUARI overdag PAG 13

Zin op zondag GENT ZONDAG 29 JANUARI overdag PAG 13

Zin op zondag GENT ZONDAG 26 FEBRUARI overdag PAG 13

Filosofieleesgroep Joke Hermsen: Kairos GENT MAANDAG 13 FEBRUARI ’s avonds PAG 14

Dag van de Filosofie: (On)rust GENT ZATERDAG 25 MAART overdag PAG 14

Ben ik echt de persoon die ik denk dat ik ben? SINT-DENIJS-WESTREM WOENSDAG 12 APRIL ’s avonds PAG 14

KUNST EN CULTUUR

Filmclub ‘De zevende kunst’: Carol GENT DONDERDAG 26 JANUARI ’s avonds PAG 15

Actief klassieke muziek leren beluisteren EVERGEM MAANDAG 30 JANUARI ’s avonds PAG 15

Hands on design GENT ZATERDAG 18 FEBRUARI overdag PAG 16

Jordi Savall en Hespèrion XXI GENT DONDERDAG 23 MAART ’s avonds PAG 16

Stilte

Stilte en kunst DEINZE WOENSDAG 22 MAART overdag PAG 16

Stilte en natuur als ideaal of onderwerp DEINZE WOENSDAG 29 MAART overdag PAG 17

Stilte en verstilling rond het Sas van Astene ASTENE ZATERDAG 22 APRIL overdag PAG 17

Komen lezen – overzicht PAG 18

Page 31: Goedgevonden Lente 2016

31

PERSOON EN RELATIE

Omgaan met de positieve kracht van kwaadheid GENT ZATERDAG 21 JANUARI overdag PAG 19

Zeker van mezelf GENT MAANDAG 23 JANUARI ’s avonds PAG 19

Single zijn GENT DINSDAG 24 JANUARI ’s avonds PAG 19

Maak je innerlijke criticus tot vriend MERELBEKE DINSDAG 31 JANUARI ’s avonds PAG 20

Mindfulness of aandachtstraining MERELBEKE DONDERDAG 2 FEBRUARI overdag PAG 20

Communiceren van hart tot hart in een partnerrelatie GENT ZATERDAG 4 FEBRUARI overdag PAG 20

Ontdek je eigen innerlijke ruimte GENT DINSDAG 7 FEBRUARI ’s avonds PAG 20

Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorg GENT WOENSDAG 8 FEBRUARI ’s avonds PAG 21

Met pensioen… nog zoveel te beleven, nog zoveel te betekenen GENT DONDERDAG 9 FEBRUARI overdag PAG 21

De helende kracht van vergeven GENT VRIJDAG 10 FEBRUARI overdag PAG 21

Vlaamse Gebarentaal GENT DINSDAG 14 FEBRUARI ’s avonds PAG 21

Het woord nemen in groep EVERGEM MAANDAG 6 MAART ’s avonds PAG 22

Ontdek je kwaliteiten MERELBEKE DONDERDAG 9 MAART ’s avonds PAG 22

Hoe gaat het er (echt) mee? DEINZE MAANDAG 13 MAART overdag PAG 22

SOS Brein: mindmapping en geheugentraining SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE DONDERDAG 20 APRIL ’s avonds PAG 22

Leven met chronische pijn GENT DONDERDAG 27 APRIL overdag PAG 22

ZELF CREATIEF

Mondharmonica MERELBEKE DONDERDAG 19 JANUARI ’s avonds PAG 23

Mondharmonica EVERGEM WOENSDAG 19 APRIL ’s avonds PAG 23

Ukelele voor beginners EVERGEM DINSDAG 7 FEBRUARI ’s avonds PAG 23

Digitale fotografie: het onderwerp sterk in beeld brengen ZOMERGEM DINSDAG 7 FEBRUARI ’s avonds PAG 23

Digitale fotografie: het fotoapparaat verkennen SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE DINSDAG 7 MAART ’s avonds PAG 24

Verrijk je kijk op kleur SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE DONDERDAG 9 MAART ’s avonds PAG 24

Basiscursus accordeon met pianoklavier GENT ZATERDAG 11 MAART overdag PAG 24

Proeven van acrylschilderen ZOMERGEM DINSDAG 18 APRIL ’s avonds PAG 24

Out of the box EVERGEM DONDERDAG 20 APRIL ’s avonds PAG 24

GEZONDHEID EN MILIEU

Lekker zoet met natuurlijke suikers DEINZE MAANDAG 23 JANUARI overdag PAG 25

De invloed van voeding op chronische pijn GENT DONDERDAG 26 JANUARI overdag PAG 25

Stress en burn-out DEINZE VRIJDAG 3 FEBRUARI overdag PAG 25

Zorgzaam omgaan met je rug GENT ZONDAG 5 FEBRUARI overdag PAG 25

Glutenvrij koken MERELBEKE DINSDAG 7 FEBRUARI overdag PAG 26

Je immuunsysteem als bondgenoot GENT ZATERDAG 11 FEBRUARI overdag PAG 26

Op dieet? Over de (on)zin van diëten MERELBEKE DINSDAG 7 MAART overdag PAG 26

Chinese gezondheidsoefeningen EVERGEM WOENSDAG 8 MAART overdag PAG 26

Afhankelijk van zorg en toch mondig GENT DONDERDAG 21 MAART ’s avonds PAG 26

Vegetarisch broodbeleg maken DEINZE MAANDAG 24 APRIL overdag PAG 26

HANDIG EN PRAKTISCH

Basiscursus fietsonderhoud GENT DINSDAG 7 MAART ’s avonds PAG 27

Bouw een website voor je vereniging met Wordpress GENT DINSDAG 17 JANUARI ’s avonds PAG 27

Online communicatie-apps GENT ZATERDAG 4 FEBRUARI overdag PAG 27

Start to Pinterest GENT WOENSDAG 8 FEBRUARI ’s avonds PAG 27

Digitaal Meetjesland

Digidokter – Streamingdiensten voor muziek en video EVERGEM ZATERDAG 28 JANUARI overdag PAG 28

Je digitale muziekbibliotheek samenstellen ZOMERGEM DONDERDAG 9 FEBRUARI ’s avonds PAG 28

Digidokter – Op stap met apps EVERGEM ZATERDAG 18 FEBRUARI overdag PAG 28

Je foto’s beheren en delen op het web ZOMERGEM DONDERDAG 9 MAART ’s avonds PAG 28

Digidokter – Windows 10 EVERGEM ZATERDAG 25 MAART overdag PAG 28

Gratis en degelijke software MERELBEKE MAANDAG 13 FEBRUARI overdag PAG 29

Kennismaken met Facebook MERELBEKE DINSDAG 14 FEBRUARI overdag PAG 29

In de cloud met Google Drive GENT WOENSDAG 22 FEBRUARI ’s avonds PAG 29

Skype en Whatsapp GENT MAANDAG 20 MAART ’s avonds PAG 29

Tweedehands kopen, verkopen of weggeven via het internet MERELBEKE DINSDAG 21 FEBRUARI overdag PAG 29

Vlot werken met Windows 10 GENT WOENSDAG 8 MAART ’s avonds PAG 29

Page 32: Goedgevonden Lente 2016