Goed en betaalbaar wonen · PDF file website ( ) en via Twitter (@Viverion). In 2016 heeft...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Goed en betaalbaar wonen · PDF file website ( ) en via Twitter (@Viverion). In 2016 heeft...

 • Goed en betaalbaar wonen

  Jaarverslag 2016

 • 2

  Naam van de corporatie Stichting Viverion

  Gemeente van vestiging Lochem

  Kantooradres Larenseweg 28

  7241 CN Lochem

  Postadres Postbus 123

  7240 AC Lochem

  Telefoon 088 – 321 32 10

  Internet www.viverion.nl

  e-mail info@viverion.nl

  Nummer Kamer van Koophandel 06032802

  BTW-nummer NL.0029.30.316.B.01

  Nummer Nationaal Register

  Volkshuisvestingsinstellingen 1135

  Toelatingsnummer L0347

  Aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties

  Deelnemer Bedrijfstakcode voor woningcorporaties

  Gegevens over Viverion

 • 3

  JAARVERSLAG 2016

  Lochem, april 2017

  Dit jaarverslag is gesplitst in vier delen: het

  Bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag, de

  overige verantwoordingsgegevens en het financieel

  jaarverslag 2016.

  Goed en betaalbaar wonen Samen met de huurdersorganisaties en gemeenten

  hebben we in 2016 nieuwe prestatieafspraken

  gemaakt. De bestuurders, medewerkers, gemeenten

  en huurders spreken elkaar met regelmaat. Door

  deze nauwe contacten kan Viverion transparant en

  voortvarend haar taken uitvoeren. Viverion wil op alle

  niveaus aanspreekbaar zijn voor haar handelen.

  Net als de drie gemeenten willen wij onze woningen

  graag verder verduurzamen en kwalitatief verbeteren.

  Daarnaast hebben wij specifieke aandacht voor de

  realisatie van woningen die geschikt zijn voor ouderen.

  De huisvesting van de statushouders loopt grotendeels

  volgens planning.

  In onze interne organisatie zijn we bezig om van

  een Viverion een toekomstbestendige corporatie te

  maken. Het totaalplan hiervoor hebben wij in 2016

  zo goed als afgerond. Dat betekent bijvoorbeeld

  dat wij onze digitale strategie, procesoptimalisatie

  en eigen competentieontwikkeling hoog op de

  uitvoeringsagenda hebben staan om daarmee de

  kwaliteit van ons werk te vergroten en kosten verder

  te verlagen.

  2016 was ook het jaar waarin Viverion alle

  voorbereidingen heeft getroffen om te fuseren met

  Woningstichting Ambt Delden. Op de laatste dag

  van het jaar is deze fusie een feit geworden door het

  passeren van de fusieakte door de notaris. Samen

  vormen we nu een slagvaardige corporatie met een

  focus op goed en betaalbaar wonen.

  Vooruitblik In 2017 willen we de vruchten plukken van de verdere

  automatisering en de interne aanpassing van onze

  organisatie. Betaalbaarheid en klanttevredenheid

  zijn hierbij onze belangrijkste speerpunten. Wij zijn

  van mening dat een verlaging van de bedrijfskosten

  hand in hand kan gaan met de verbetering van de

  tevredenheid van onze huurders. Wij streven naar een

  verlaging van de bedrijfskosten en tegelijkertijd een

  verbetering van de tevredenheid van onze huurders.

  Graag bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen

  aan dit jaarverslag. Wij nodigen u uit om onze

  activiteiten te blijven volgen. Dit kunt u doen via onze

  website (www.viverion.nl) en via Twitter (@Viverion).

  In 2016 heeft Viverion zich verder ingezet voor goed en betaalbaar wonen. Dit betekent bijvoorbeeld

  dat wij onze streefhuur hebben verlaagd. Voor sommigen van onze huurders betekende dit een directe

  huurverlaging. In onze eigen organisatie ligt de focus op goede dienstverlening. We proberen onze

  kosten hierbij zo laag mogelijk te houden. In 2016 zijn we erin geslaagd om deze kosten te verlagen.

  Voorwoord

 • 4

  Goed en

  betaalbaar wonen

  Inhoud

  Bestuursverslag Goed en betaalbaar wonen . . .6

  Verslag van de raad van commissarissen. . . . . 10

  Volkshuisvestingsverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1 Kwaliteit van de woning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.1 Planmatig onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  1.1.1 Planmatig onderhoud 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  1.1.2 Groot onderhoud en verduurzamen 2016. . . . . . . . . 19

  1.2 Niet-planmatig onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.3 Contract onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.4 Toelichting onderhoudskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.5 Ontwikkeling van de woningvoorraad . . . . . . . . . . . 22

  1.5.1 Nieuwbouw in voorbereiding en uitvoering . . . . . . . 22

  1.5.2 Nieuwbouw opgeleverd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.6 Projectenoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.7 Verkoop van woningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.7.1 Verkoop van bestaande huurwoningen . . . . . . . . . . . 23

  1.7.2 Verkoop van nieuwbouwwoningen . . . . . . . . . . . . . . 24

  1.7.3 Verkoop Commercieel en Maatschappelijk vastgoed 24

  1.8 Warmtebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  2 Verhuur van de woning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.1 Huurverhoging 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.2 Woningzoekenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2.2.1 Woonruimteverdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2.3 Huisvesten primaire doelgroep 31

  2.3.1 Verhuizingen 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.3.2 Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling 32

  2.3.3 Verhuur nieuwbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.4 Huisvesten bijzondere doelgroepen . . . . . . . . . . . . . 33

  2.4.1 Urgenten en statushouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.5 Huurderving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  2.6 Huurachterstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  2.6.1 Huurachterstand zakelijke huurders . . . . . . . . . . . . . 36

  2.6.2 Ontruimingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.7 Samenwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.7.1 (Z)onderdak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.7.2 Project Thuisadministratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.7.3 Pilot samenwerking deurwaarder . . . . . . . . . . . . . . . 38

  3 Strategie en stakeholders. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1 Strategisch beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  3.1.1 Ondernemingsplan Viverion 2015-2018 . . . . . . . . . . 39

  3.1.2 Vastgoedsturing met strategisch voorraadbeleid . . . 40

  3.1.3 Inkoopbeleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  3.2 Betrekken van huurders bij beleid en beheer . . . . . . 41

  3.3 Contact met huurders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  3.3.1 Huurdersorganisaties en beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  3.3.2 Huurdersorganisaties in beheer. . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  3.4 Betrekken van stakeholders bij beleid en beheer . . 46

  3.4.1 Bestuurlijk overleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  3.4.3 Vertegenwoordigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  3.5 Woningwet, BTIV en ministeriële regeling. . . . . . . . . 49

  4 Leefbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  5 Wonen en zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1 Zorg en Welzijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5.1.1 Zorg en welzijn gemeente Hof van Twente . . . . . . . . 53

  5.1.2 Zorg en welzijn gemeente Lochem . . . . . . . . . . . . . . 53

  5.1.3 Zorg en welzijn gemeente Rijssen-Holten . . . . . . . . . 53

  5.1.4 Wonen met een Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  5.1.5 Netwerkoverleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  5.1.6 Veranderde lokale structuur door

  Wet Maatschappelijk Ondersteuning . . . . . . . . . . . . 55

 • 5

  JAARVERSLAG 2016

  6 Organisatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6.1 Organisatiedoelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  6.1.1 Kritische prestatie indicatoren

  Ondernemingsplan 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  6.1.2 Doelstellingen en resultaten jaarplan 2016. . . . . . . . 59

  6.2 Organogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  6.3 Personele zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  6.3.1 Personele bezetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  6.3.2 Leeftijdsopbouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  6.3.3 Ziekteverzuim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  6.3.4 Opleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  6.4 Ondernemingsraad (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  6.4.1 Samenstelling ondernemingsraad . . . . . . . . . . . . . . . 64

  6.4.2 Overleg met directeur-bestuurder . . . . . . . . . . . . . . 65

  6.4.3 Overl