Goal Directed Design by Michael | Design

11
WEBDESIGN We create your imagination Ideeën

description

In deze presentatie staat in het kort weergegeven hoe wij te werk gaan met een nieuw project.

Transcript of Goal Directed Design by Michael | Design

Page 1: Goal Directed Design by Michael | Design

WEBDESIGN

We create your imagination

Ideeën

Page 2: Goal Directed Design by Michael | Design

Inhoudso

pgave

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

3

4

Webdesign volgens ons 3

4Verzamelen informatie

Modelleren & bedenken

Structureren & ontwerpen

Maken & vullen

Onderhoud & verbeteren

Internet Marketing-Mix

5

6

7

8

Het Proces

9

10

Contact gegevens 11

Page 3: Goal Directed Design by Michael | Design

Logische opbouw van een website volgens Michael | Design

verzameleninformatie

modelleren & bedenken

structureren& ontwerpen

maken & vullen

onderhoud & verbeteren

1 W

eb

desig

n v

olg

en

s on

s

Page 4: Goal Directed Design by Michael | Design

1.1

Verza

mele

n in

form

atie

Over je bedrijf

Over je klanten

Over je bestaand

e website

• wat doet/wil je bedrijf/organisatie?

• hoe zou de organisatie zich moeten ontwikkelen?

• wie is en wat doet de concurrentie?

• voor wie is de site bedoeld?

• hoe communiceer je nú met je doelgroepen?

• wat vindt je doelgroep van je bedrijf?

• is de site nu succesvol?• wat doen bezoekers nu

op de site?• is er een bestaande

huisstijl?

Page 5: Goal Directed Design by Michael | Design

1.2

Mod

elle

ren

& B

ed

en

ken

Modelleren van

informatie

Internetmarketi

ng Strategi

e

Creatief

concept

• wat wil je met de site bereiken?

• wat moeten bezoekers gaan doen op de site?

• wat wil de doelgroep van je organisatie en site?

• wat heb je je doelgroep te bieden?

• wat wil je dat gebruikers ervaren?

• welke rol gaat de site in je communicatie spelen?

• hoe worden KPI’s en propositie vertaald?

• welke (visuele en inhoudelijke) stijl ga je hanteren?

• wat moet de uitstraling van de site zijn?

Page 6: Goal Directed Design by Michael | Design

1.3

Stru

cture

ren

& O

ntw

erp

en

Informatie

Architectuur

Functioneel

OntwerpVisueel

Ontwerp

• wat doet/wil je bedrijf/welke inhoud kan worden hergebruikt?

• wat moet allemaal worden gemaakt (tekst + beeld)?

• hoe zorg je ervoor dat zoekmachines de site goed doorzoeken?

• wat kan de gebruiker doen op de site?

• hoe zien de gewenste handelingen eruit?

• hoe weet je dat de site voor de gebruiker werkt?

• hoe vertaalt het creatief concept zich in het ontwerp?

• hoe weet je dat de uitstraling de juiste is?

• hoe zorg je voor behoud van uitstraling?

Page 7: Goal Directed Design by Michael | Design

1.4

Make

n &

Vu

llen

Technische

Realisatie

Content Aanmake

n & vullen

Testen & oplevere

n

• welk cms is voor deze site het beste?

• wat zijn de technische randvoorwaarden?

• zijn er uitbreidingen of speciale functies nodig?

• kun je goed overweg met het cms?

• wie gaat dat doen?• wat moet er worden

gemaakt?

• werkt alles naar behoren?

• kan de site worden gepubliceerd?

• blijft de site het goed doen?

Page 8: Goal Directed Design by Michael | Design

1.5

On

derh

ou

d &

verb

ete

ren

Promotie &

marketing

Nazorg onderho

ud & gebruik

Ontwikkkeling &

Verbetering

• hoe doet de site het bij de zoekmachines?

• hoe breng je de site onder de aandacht?

• hoe blijft de site actueel?

• veiligheid en technisch goed functioneren

• hoe zorg je ervoor dat site bijgehouden wordt?

• voldoet de site nog aan bedrijfsdoelstellingen?

• waar kun je verbetering boeken?

• is de site succesvol?

Page 9: Goal Directed Design by Michael | Design

2 In

tern

et M

arke

ting

mix

Scope Site

Synergy

System

Je scope is letterlijk ‘je blik’ op de markt: Hoe ziet de concurrentie er op de beoogde markt uit? Welke klanten kan je op die markt bereiken en hoe ziet die doelgroep er dan uit? Hoe ziet de markt zelf er überhaupt uit?

De site zelf is het visitekaartje van het bedrijf. Er moet tijdens deze stap dus bepaald worden hoe

de site bezoekers gaat aantrekken, wat één van de doelstellingen is. De site moet ook het

bedrijfsimago ondersteunen en zelfs versterken; branding dus. Dit leidt ertoe dat de

functionaliteiten, navigatie, gebruiksvriendelijkheid, inhoud, … dus tijdens deze

stap bepaald moeten worden.

‘System’ is het technische gedeelte. Je CMS, je CRM, de benodigde soft- en hardware, eventuele plug-ins, enzovoort. Dit is de laatste stap vooraleer je je website online plaatst. Uiteraard moet al het technische op punt staan vooraleer je site live gaat. Een slecht werkende site zal je niet helpen om je doelstellingen te behalen, integendeel, het kan afdoen aan je bedrijfsimago.

Synergy omschrijft het samenhangen van alle verschillende aspecten binnen het bedrijf.

Uiteraard is je website niet het enige kanaal maar heb je bv. ook nog winkels. Ieder aspect (kanaal) moet

hetzelfde doel ondersteunen, namelijk vooruitgang van het bedrijf. Ieder kanaal moet dus ook dezelfde marketing boodschap brengen. Een voorbeeld van goede synergie is dat je een promotie lanceert en deze op je website aanprijst, maar ook in winkels

reclame maakt en zelfs via social media je promotie bekend maakt aan je doelgroepen. Uiteraard is op elk

kanaal de boodschap alsook de promotie hetzelfde. Synergie dus!

Page 10: Goal Directed Design by Michael | Design

3 H

et p

roce

s

Idee

ën

Inta

ke e

n on

derz

oek

door

Mic

hael

| D

esig

n

Fase

1: V

erza

mel

en

Offe

rte

Fase

(s) M

odel

eren

& S

truc

ture

ren

& V

ulle

n

Fact

uur 5

0 %

Social Media Strategie

Eind

fact

uur i

ncl e

vt. m

eerw

erk

Pre

ople

ver d

ocum

ent

Inst

alla

tie e

-mai

l & F

TP b

ij Cl

iënt

1e Fac

tuur

20%

Externe TekstschrijverDomein registreren Huisstijl

Opl

ever

doc

umen

t & S

ervi

ce c

ontr

act

Klan

t waa

rder

ings

onde

rzoe

k

Page 11: Goal Directed Design by Michael | Design

CO

NTA

CT G

EG

EV

EN

S

Michael | DesignValpoort 864873 BR ETTEN-LEUR

[email protected]

Michael | Design is een onderdeel van C11 Design | KvK 20159244