Gevolgen scheiden van wonen en zorg stadsregio Rotterdam 2013

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Gevolgen scheiden van wonen en zorg stadsregio Rotterdam 2013

 • Gevolgen scheiden van wonen met zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025 - Tympaan Instituut - [email protected]

  Gevolgen scheiden van wonen en zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025

  Inleiding

  Als we nu al weten hoeveel ouderen in 2025 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers zou het heel handig zijn om eens een kijkje in de toekomst te kunnen nemen. Dit behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Wat wel mo-gelijk is, is op basis van de huidige gegevens een indicatie van de vraag naar wonen met zorg in 2025 en tussenliggende jaren te maken. De basis voor het berekenen van de cijfers is het Ramingsmodel wonen met zorg (Ramingsmodel) van het Tympaan Instituut. Hierdoor kan een indicatie worden gegeven van wat de gevolgen van scheiden van wonen en zorg zijn voor de vraag naar verschillende woonvormen, zorg en ondersteuning.

  Uitgangspunten in Ramingsmodel

  De raming in deze factsheet is gebaseerd op: de huidige vraag (CIZ-gegevens over zorggebruik 2013 en WoonOnderzoek Nederland

  2012); de bevolkingsontwikkeling (ABF Primos-prognoses); voorgestelde beleidsveranderingen: minder mensen komen in aanmerking voor verblijf

  in een instelling (Ministerie VWS 2013).

  Deze drie indicatoren veranderen ieder jaar, soms weinig, soms iets meer. Het Ramings-model Wonen met Zorg wordt daarom regelmatig door het Tympaan Instituut bijgesteld. Hierdoor wijken huidige verwachtingen wellicht af van de ramingen uit oudere publicaties. Het is ook belangrijk te realiseren dat de indicatoren afgeleid zijn van de gegevens van heel Zuid-Holland. Als de lokale situatie veel afwijkt van het gemiddelde van de provincie, kun-nen de ramingen te hoog of te laag uitvallen. In deze factsheet wordt hier ook aandacht aan besteed.

  De gegevens uit deze factsheet kunt u gebruiken bij het opstellen of bijstellen van beleid rond wonen met zorg en de Wmo. Mocht u behoefte hebben aan precieze uitleg over de berekeningen van het ramingsmodel, kunt u die vinden in de publicatie Toelichting bereke-ning kengetallen Ramingsmodel Wonen met Zorg. In het Regionaal Informatiesysteem Samenleving (RIS) vindt u gegevens op gemeenteni-veau van een aantal gegevens uit deze factsheet.

  http://192.168.1.10/ris-zh/data/97.php?best_nr=97&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=23&sl1_cd=123&sl2_cd=0&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2http://192.168.1.10/ris-zh/data/97.php?best_nr=97&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=23&sl1_cd=123&sl2_cd=0&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2http://www.tympaan.nl/pub/toelichting-berekening-kengetallen-ramingsmodel-wonen-met-zorghttp://www.tympaan.nl/pub/toelichting-berekening-kengetallen-ramingsmodel-wonen-met-zorghttp://www.ris-zh.nl/

 • 2

  Gevolgen scheiden van wonen met zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025 - Tympaan Instituut - [email protected]

  Demografische ontwikkelingen

  0

  100.000

  200.000

  300.000

  400.000

  500.000

  600.000

  700.000

  800.000

  2013 2015 2020 2025

  Figuur 1 Bevolkingsontwikkeling stadsregio Rotterdam2013-2025

  65+ 0-17 18-64

  bron: CBS 2013, ABF Research 2013

  De bevolkingssamenstelling van de stadsregio verandert, met name doordat het aantal 65-plussers toeneemt en de andere leeftijdsgroepen gelijk blijven. In de overige regios van Zuid-Holland neemt het aantal kinderen harder af dan in de stadsregio Rotterdam. De af-zonderlijke gemeenten laten een wisselend patroon zien. In de meeste gemeenten neemt de totale bevolking toe. Dit geldt echter niet voor gemeenten op Voorne-Putten (tabel 1).

  Tabel 1 Prognose van de bevolkingsontwikkeling in de afzonderlijke gemeenten in stadsregio Rotterdam 2010-2025, in percentages

  totale bevolking 0-17 jaar 18-64 jaar 65+

  albrandswaard 4 -8 -7 79

  barendrecht 0 -21 -5 69

  bernisse -5 -29 -15 62

  brielle 1 -23 -9 71

  capelle aan den ijssel 0 -7 -12 61

  hellevoetsluis -2 -18 -14 80

  krimpen aan den ijssel 3 -6 -7 42

  lansingerland 17 5 12 73

  maassluis 1 -8 -10 50

  ridderkerk 4 4 -7 37

  rotterdam 8 8 4 28

  schiedam 2 -4 -4 37

  spijkenisse -1 -12 -12 69

  vlaardingen 4 3 -2 25

  westvoorne -8 -34 -21 55

  bron: CBS 2013, ABF Research 2013; bewerking Tympaan Instituut 2013

 • 3

  Gevolgen scheiden van wonen met zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025 - Tympaan Instituut - [email protected]

  Bevolkingsprognoses bepalen voor een belangrijk deel de ramingen van de vraag naar wo-nen met zorg. Ouderen hebben de grootste vraag naar zorg. Kaart 1 geeft een prognose van het aantal ouderen per kern of wijk in 2025. De kaart vertekent iets, omdat de mate waarin gemeenten in wijken zijn opgedeeld door het CBS nogal verschilt.

  Niet in alle wijken van de stadsregio Rotterdam neemt het aantal ouderen binnen de bevol-king toe tussen 2013 en 2025 (kaarten 2 en 3). Met name rond het centrum van Rotterdam liggen wijken die weinig vergrijzen. In 2012 zijn er al twee wijken in Vlaardingen waar het aandeel 65-plussers boven de 30% is: Vettenoordse Polder, Holy-Noord en een wijk in Hellevoetsluis: centrum.

  Kaart 1 Prognose aantal 65-plussers per wijk in stadsregio Rotterdam in 2025

  Lansingerland: Bergschenhoek (11), De Ackers (12), Boterdorp (13), naamloos (14), Oosteindsche Polder (15), Berke (21), Noordpolder (22), Meerpolder (23), Noordeinde (24), Zuidpolder (25), De Wadden (26), Westpolder (27), Rodenrijs (28), Bleis-wijk (31), Hoekeindse Zoom (32), Bleiswijk Buiten (33). Rotterdam: Rotterdam Centrum (1), Delfshaven (3), Overschie (4), Noord (5), Hillegersberg-Schiebroek (6), Kralingen-Crooswijk (8), Feijenoord (10), IJsselmonde (12), Pernis (13), Prins Alexander (14), Charlois (15), Hoogvliet (16), Hoek van Hol-land (17), Spaanse Polder (18), Nieuw Mathenesse (19), Waalhaven (21), Vondelingenplaat (22), Botlek (23), 2 bedrijvenpark Noord-West (24), Rivium (25), bedrijventerrein Schieveen (26), Rozenburg (27). Schiedam: Centrum (0), Oost (1)Tussen Havens en Grachten (2), West (3), Zuid (4), Nieuw Mathenesse (5), Nieuwland (6), Groenoord en Kethel (7), industriegebied ten noorden van Rijksweg (8), Woudhoek/Spaland/Sveaparken (9). Vlaardingen: Centrum (1), Westwijk (2), Vettenoordse Polder (3), Oostwijk (4), Vlaardinger Ambacht (5), Holy-Zuid (6), Holy-Noord (7), Broekpolder (8). Albrandswaard: Rhoon (0), Poortugaal (2), Portland (6). Barendrecht: Centrum (1), Noord (2), Binnenland (3), Oranjewijk (4), Buitenoord (5), Ter Leede (6), Paddewei (7), Molenvliet (8), Nieuweland (9), Dorpzicht (10), Bijdorp (11), Smitshoek (12), Voordijk (13), Meerwede (14), Waterkant (15), Havenkwar-tier (16), Gaatkensoog (17), Riederhoek (18), Vrijheidsakker (19), Vrijenburg (20), Buitengebied Noord (30), Buitengebied Zuid (31), bedrijventerreinen (50). Capelle aan den IJssel: Capelle-West en s-Gravenland (1), Middelwatering-West (2), Middelwatering-Oost (3), Oostgaarde-Zuid (4), Oostgaarde-Noord (5), Schenkel (6), Schollevaar-Zuid (7), Schollevaar-Noord en Hoofdweg (08), Rivium en Fascinatio (9). Bernisse: Abbenbroek (0), Heenvliet (1), Geervliet (2), Zuidland (3), Oudenhoorn (4). Brielle: Brielle (0), Vierpolders (1), Zwartewaal (2), recreatiestrook Brielse Maas (3). Hellevoetsluis: Hellevoet (0), Nieuw-Helvoet (1), Nieuwenhoorn (2), De Struyten (3), De Kooistee (4), Den Bonsen Hoek (5), Ravense Hoek (6), centrumgebied (7), Kickers Bloem (8), wijk Buitengebied (9). Spijkenisse: Centrum (1), Schiekamp (2), Hoogwerf (3), Vierambachten (4), De Hoek (5), Gildenwijk (6), Groenewoud (7), Ster-renkwartier (8), Schenkel (9), De Elementen (10), Vogelenzang (11), De Akkers (12), Vriesland (13), Waterland (14), Maaswijk (15), Halfweg (16), Buitengebied (17), Hekelingen (50). Westvoorne: Rockanje (0), Oostvoorne (1).

 • 4

  Gevolgen scheiden van wonen met zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025 - Tympaan Instituut - [email protected]

  Kaart 2 Aandeel ouderen in de wijk in 2012 Kaart 3 Aandeel ouderen in de wijk in 2025

  bron: ABF Research 2013; bewerking Tympaan Instituut 2013 bron: ABF Research 2013; bewerking Tympaan Instituut 2013

  Vraag naar wonen met zorg

  Wonen met zorg voor ouderen

  Wonen met zorg kan worden uitgesplitst in drie verschillende vormen. Beschermd wonen is wonen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere instelling waar 24 uurszorg gege-ven wordt, verzorgd wonen is wonen in een zelfstandige woning met geplande zorg aan huis en geschikt wonen zijn woningen die geschikt zijn voor ouderen met beperkingen.

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  35.000

  40.000

  2013 2015 2020 2025

  Figuur 2 Raming van de vraag naar beschermd en verzorgdwonen van 65-plussers in stadsregio Rotterdam

  beschermd verzorgd

  bron: CIZ 2013, BZK/CBS, WoON 2012, DANS, ABF Research 2013; bewerking Tympaan Instituut 2013

  Figuur 2 laat zien dat de vraag naar verzorgd wonen toeneemt tot 2025 in de stadsregio Rotterdam. De vraag naar beschermd wonen neemt door de beperktere toegang tot 2020 af en neemt daarna weer licht toe door de bevolkingstoename. De toename van verzorgd wonen is een combinatie van de bevolkingsgroei en het feit dat de toegang tot het verzor-gingshuis voor ouderen met weinig beperkingen (nu gendiceerd in ZZP 1-3) wordt beperkt in het huidige beleid.

 • 5

  Gevolgen scheiden van wonen met zorg stadsregio Rotterdam 2013-2025 - Tympaan Instituut - [email protected]

  0

  500

  1.000

  1.500

  2.000

  2.50020

  13

  2025

  2013

  2025

  2013

  2025

  2013