Boag Uitnodiging Stamtafel Scheiden Wonen En Zorg

of 3/3
Uitnodiging stamtafel bijeenkomst SCHEIDEN VAN WONEN & ZORG Gevolgen van de invoering van scheiden van wonen en zorg in de V & V Datum: donderdag 20 januari 2011
 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  294
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Boag Uitnodiging Stamtafel Scheiden Wonen En Zorg

 • Uitnodigingstamtafelbijeenkomst

  SCHEIDEN VAN WONEN & ZORGGevolgen van de invoering van scheiden van wonen

  en zorg in de V & V

  Datum: donderdag

  20 januari 2011

 • SCHEIDEN VAN WONEN & ZORG:DE GEVOLGEN VOOR UW CLINT, DE ZORG EN HET VASTGOED

  Het scheiden van wonen en zorg binnen de AWBZ. De vraag is niet meer of,

  maar meer wanneer en op welke schaal dit beleidsvoornemen wordt doorgezet.

  In 2009 heeft het kabinet na verschillende onderzoe-

  ken gekozen voor een geleidelijke invoer van Scheiden

  van wonen en zorg door middel van een stimulerings-

  beleid. Als gevolg daarvan zijn het VPT en het PGB

  de alternatieve financieringsvormen die gestimuleerd

  worden. Het plan was om in 2012, na de invoering

  van de integrale tarieven, opnieuw te bekijken of een

  meer voortvarende aanpak al op zijn plaats zou zijn.

  Inmiddels is de realiteit veranderd. Onder druk van de

  actuele (crisis)situatie in Nederland zijn ingrijpende bezui-

  nigingen noodzakelijk. Aan de beoogde miljardenbezuini-

  gingen zal ook de zorgsector niet ontkomen. Een van de

  meest voor de hand liggende is een snelle invoering van

  Scheiden van wonen en zorg voor de ZZPs 1-3 en deels

  zelfs 4.

  Deze maatregel zal grote gevolgen hebben voor zorgor-

  ganisaties, clinten, locale overheden en voor de finan-

  cieringsstromen. Voor zorgpartijen kleven er voordelen,

  maar ook grote nadelen aan een snelle doorvoering van

  dit beleid. Denk daarbij aan mogelijke leegstand, lagere

  huisvestingsopbrengsten, lagere zorgopbrengsten, veran-

  derde concurrentieverhoudingen en aangepaste wonen-

  zorg arrangementen. Voor clinten verandert er veel. Van

  een recht op woonruimte verbonden aan zorgaanspraken

  komen ze in het urgentiesysteem terecht, wordt de eigen

  bijdrage weliswaar verlaagd, maar moeten ze zelf huur

  gaan betalen. tevens bestaat er onduidelijkheid over de

  precieze aanspraken en rechten op overige diensten. Lo-

  cale overheden kunnen meer aanvragen tegemoet zien

  voor de WMO en WVG (rolstoelen et cetera) die moge-

  lijk niet meer bij de zorgaanspraken horen. Denk daar-

  bij aan het omzetten van intramuraal gefinancierde ver-

  zorgingshuisplaatsen. Kortom: er gaat veel veranderen.

  Tijdens onze stamtafelbijeenkomst geven we u inzicht in de

  (financile) gevolgen van het Scheiden van wonen en zorg

  in de ouderenzorg voor de vastgoedexploitatie, de zorgex-

  ploitatie en de portemonnee van de clint. Anton van Kem-

  pen, bouwmeester van Florence, vertelt u op welke wijze

  zijn organisatie inspeelt op deze ontwikkelingen mede

  in relatie tot meer bezuinigingen die verwacht worden.

  Jacqueline van Ginneken, directeur van Bureau Ouderen-

  zorg zal ingaan op de effecten van Scheiden van wonen

  en zorg op de zorgexploitatie. Adviseurs van BOAG laten

  het perspectief van de klant zien en laten u zien welke

  huur een zorgorganisatie voor een huidig verzorgingshuis-

  appartement kan berekenen en of u hiermee uitkomt. Ui-

  teraard is er tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

  Programma

  Ontvangst en koffie 13.00 uur

  Opening en inleiding door de dagvoorzitter drs. P.A.J.M. van Asselt, directeur

  13.30 uur

  Gevolgen van scheiden wonen en zorg voor de zorgexploitatiedrs. J.H.M. van Ginneken, directeur Bureau Ouderenzorg

  13.45 uur

  Gaat de clint er op vooruit? Gevolgen voor de clintdrs. M. le Clercq, adviseur

  14.15 uur

  Pauze 14.45 uur

  Wat moet een appartement kosten en wat brengt het op?ir. A. Brand, vastgoedadviseur

  15.15 uur

  Van intramuraal naar extramuraal en weer terug? Keuzes en kiezenmr. A. van Kempen, bouwmeester Florence den Haag

  15.45 uur

  Discussie en uitwisselen van ervaringen 16.15 uur

  Afsluiting met een hapje en een drankje 16.45 uur

  Stamtafelbijeenkomst:

  Datum: 20 januari 2011

  Locatie: Restaurant & Zalen De Roskam

  Plein 25

  3991 DL Houten

  Aanmelden:

  U kunt zich aanmelden door een e-mail met

  uw naam, organisatie en telefoonnummer te

  sturen naar [email protected]

  Voor meer informatie kunt u terecht op onze

  website: www.boag.com

  Laat u de 20e januari informeren, inspireren en uitdagen over dit boeiende onderwerp!

 • Routebeschrijving

  Vanuit Amsterdam (A2) Volg de A2 richting Utrecht tot Knooppunt Ouderijn; Neem de afslag richting E35-E25, Rotterdam, Den Haag, Arnhem; Volg de weg richting ring Utrecht, Arnhem en E35;E30; Volg de weg richting ring Utrecht (zuid), Nieuwegein, Houten en A27; Neem de afslag richting A27;E311, Amersfoort, Hilver-sum, Breda; Volg de weg richting ring Utrecht, Amersfoort, Hilversum en A28; Volg de weg richting Breda en A27;E311; Neem afslag 29, richting Houten.

  Vanuit Den Haag (A12) Volg de A12 richting Den Haag, Utrecht, Rotterdam; Neem de afslag richting A27, ring Utrecht (zuid), Jaarbeurs, Nieuwegein, Houten; Neem de afslag richting A27;E311, Amersfoort, Hilversum, Breda; Volg de weg richting ring Utrecht, Amersfoort, Hilversum en A28; Volg de weg richting Breda en A27;E311; Neem afslag 29, richting Houten.

  Vanuit Amersfoort (A28) Volg de A28 richting Utrecht, Soest; Neem de afslag richting A27;E30, ring Utrecht, Jaarbeurs, Den Haag, Breda, Hilversum; Volg de weg richting ring Utrecht (Zuid), Jaarbeurs, Den Haag, Rotterdam, Breda en A27;E30; Neem afslag 29, richting Houten

  Restaurant & Zalen De Roskam

  Plein 25

  3991 DL Houten

  Tel : 030 - 637 12 54

  Fax : 030 - 637 77 01

  Vanuit Arnhem (A12) Volg de A12;E35 richting Utrecht, Den Haag; Neem de afslag richting A27;E311, ring Utrecht, Nieu-wegein, s-Hertogenbosch, Breda, Hilversum; Volg de weg richting ring Utrecht (Zuid), Jaarbeurs, Centrum, Nieuwegein, s-Hertogenbosch, A27;E311; Volg de weg richting s-Hertogenbosch, Breda en A27;E311; Volg de weg richting Gorinchem, Breda en A27;E311; Neem afslag 29, richting Houten.

  Na afslag Houten Neem aan het einde van de afrit op de 1e rotonde de 2e afslag naar de staart; neem de 2e rotonde rechtdoor naar de staart; Bij het 2e stoplicht rechtsaf, u bevindt zich nu op de rondweg; Bij het 2e stoplicht linksaf afslag oude dorp, u bevindt zich nu op de Dorpsstraat; Neem de tweede weg links, u bevindt zich nu op de Loerikseweg; U rijdt nu richting Plein waar De Roskam zich aan uw rechterhand bevindt. Voor de kerk bevindt zich een oprit die leidt naar het parkeerterrein achter het gebouw