Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar...

23
Wat doen Groningers om gezond en vitaal te blijven? Geoorloofd verzuim Uitkomsten ouderpeiling po en vo

Transcript of Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar...

Page 1: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Wat doen Groningers

om gezond en vitaal

te blijven?

Geoorloofd verzuim

Uitkomsten ouderpeiling

po en vo

Page 2: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

1. Presentatie uitkomsten ouderpeiling

2. En nu? (in kleine groepen

uiteen, waar zie jij aanknopingspunten?)

3. Terugkoppeling en afsluiting

Programma

Page 3: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheWaarom onderzoek naar geoorloofd verzuim?

Page 4: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheOnderzoek naar geoorloofd verzuim

• Analyse verzuimregistraties vo-scholen

Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden

• Vragenlijst ouders Groninger Panel over verzuimgedrag

kinderen

Page 5: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheInschatting omvang geoorloofd verzuim

Vraag:

Hoeveel uren zijn leerlingen met een geldige reden afwezig van

school?

• Basisonderwijs

• Voortgezet onderwijs

Page 6: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheInschatting ouders omvang geoorloofd verzuim

eigen kind

Page 7: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Programma

Redenen geoorloofd verzuim

Page 8: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheHoeveel verzuimuren vinden ouders ‘normaal’?

Basisonderwijs Voortgezet

onderwijs

Geen verzuim 5% (30%) 5% (16%)

Tot 64 uur 83% (62%) 84% (71%)

64 – 100 uren 11% ( 6%) 10% ( 7%)

100 uren of meer 2% ( 1%) 1% ( 5%)

(inschatting eigen kind)

Page 9: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheGeoorloofd verzuim: inschatting, norm en werkelijk

aantal uren

Page 10: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheWat vind je van het aantal geoorloofd verzuimuren?

Vraag:

Is het aantal uren geregistreerde geoorloofd verzuim zoals je had

verwacht?

Page 11: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Programma

Hoe belangrijk vinden ouders het bijwonen van lessen?

En waarom?

Ouders vinden bijwonen lessen belangrijk

Page 12: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheBelang bijwonen lessen - norm voor aantal verzuimuren

• Ouders die veel waarde hechten aan bijwonen lessen:

- schatten in dat hun kinderen minder vaak verzuimen

- vinden lager aantal verzuimuren ‘normaal’

……..dan ouders die bijwonen lessen minder belangrijk vinden.

Page 13: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Programma

Wat is voor ouders reden om een kind ziek te melden?

Page 14: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheMelden ouders hun kind weleens ziek, terwijl het niet

ziek is?

• 6% van de basisschoolouders

- vermoeidheid kind

• 15% van de vo-ouders

- oververmoeidheid

- voorbereiden voor een proefwerk/toets of opdracht

- teveel tussenuren

- 6% vo-ouders meldt kind weleens ziek zodat het kan leren

voor een toets

- 4% vo-ouders meldt kind weleens ziek zodat het toets niet

hoeft te maken

Page 15: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Voorbeeldgedrag ouders

“Ik vind dat je een kind bij moet brengen dat je niet

te makkelijk moet kiezen om thuis te blijven. Goed

voorbeeld doet hopelijk volgen.”

5% ouders meldt zichzelf weleens ziek, terwijl ze hadden kunnen

werken.

-> ziekmelden van kind terwijl het eigenlijk niet ziek is komt

onder deze groep ouders vaker voor.

Page 16: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Programma

Wat doen ouders om hun kind bij twijfel of het ziek is toch naar

school te laten gaan?

60% zegt dat kind het moet proberen en maakt afspraken met

kind/leerkracht

• Halen/brengen“Brengen, scheelt 1,5 uur fietstijd per dag, werkt motiverend.”

• Peptalk/motiveren/stimuleren“Doorvragen en zeggen dat hij/zij het moet proberen. Kind moet wel

opstaan en ontbijten dan kun je als ouder een betere inschatting van de

situatie maken.”

Page 17: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Programma

Wat doen ouders om hun kind bij twijfel of het ziek is toch naar

school te laten gaan?

• Paracetamol meegeven

• Alleen bij koorts blijft het thuis

• Niet naar school ≠ sporten, gamen“Als je kan gamen dan kun je ook wel naar school en ze willen elke dag

wel gamen of ze moeten echt ziek zijn bij ons.”

Page 18: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheZiek = ziek?

Mag je kind als het die dag is ziekgemeld naar sport of sociale

activiteiten?

• meestal wel-> 1% basisschool / 1% vo-ouders

• soms -> 14% basisschool / 24% vo-ouders

• nee nooit -> 79% basisschool / 71% vo-ouders

Page 19: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheZorgafspraken en schooltijden

Merendeel ouders zegt bij inplannen zorgafspraken rekening te

houden met schooltijden.

Bij acute problemen niet, bij in te plannen afspraken wel

Agenda zorgverlener leidend

Door grotere huis-school-afstand missen vo-leerlingen relatief

meer tijd voor bezoek aan zorgverlener dan

basisschoolleerlingen.

Page 20: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

• Informeren en bespreekbaar maken

- bewust maken: wat, hoe vaak, consequenties

- vraag bij ziekmelding goed door

- als kind meer dagen ziek is, neem contact op als school en

vraag hoe het gaat

- registreer als ouders en school uren geoorloofd verzuim en

volg ontwikkeling

Page 21: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

• Informeren en bespreekbaar maken

- consequent de regels hanteren wanneer wel en niet sprake is

van geoorloofd verzuim

- maak het een bespreekpunt bij oudergesprekken

- bij signaleren van veel ziekteverzuim eerder hulp aanbieden

om verzuim te verminderen

- normaliseer dat een kind ook een halve dag kan komen.

Page 22: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

• Verbeter invulling lesdagen / lesroosters

- minder tussenuren

- betere verdeling huiswerk/toetsen

- snipperdagen/snipperuren toekennen

• Creëer een gezonde, veilige en leuke sfeer op school

• Leer van elkaar

Page 23: Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar geoorloofd verzuim • Analyse verzuimregistraties vo-scholen Samenwerkingsverband 20.02

Onderzoekers

Imke [email protected] 835 690 63

Iris [email protected] 126 039 53

AdviseurHermien [email protected] 460 783 33

www.sociaalplanbureaugroningen.nl/jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt/schoolverzuim

Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM