Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar...

of 23 /23
Wat doen Groningers om gezond en vitaal te blijven? Geoorloofd verzuim Uitkomsten ouderpeiling po en vo

Embed Size (px)

Transcript of Geoorloofd verzuim€¦ · Onderzoek overgang po-vo en afstroom in Drenthe Onderzoek naar...

 • Wat doen Groningers

  om gezond en vitaal

  te blijven?

  Geoorloofd verzuim

  Uitkomsten ouderpeiling

  po en vo

 • 1. Presentatie uitkomsten ouderpeiling

  2. En nu? (in kleine groepen uiteen, waar zie jij aanknopingspunten?)

  3. Terugkoppeling en afsluiting

  Programma

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheWaarom onderzoek naar geoorloofd verzuim?

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheOnderzoek naar geoorloofd verzuim

  • Analyse verzuimregistraties vo-scholen

  Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden

  • Vragenlijst ouders Groninger Panel over verzuimgedrag

  kinderen

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheInschatting omvang geoorloofd verzuim

  Vraag:

  Hoeveel uren zijn leerlingen met een geldige reden afwezig van

  school?

  • Basisonderwijs

  • Voortgezet onderwijs

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheInschatting ouders omvang geoorloofd verzuim

  eigen kind

 • Programma

  Redenen geoorloofd verzuim

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheHoeveel verzuimuren vinden ouders ‘normaal’?

  Basisonderwijs Voortgezet

  onderwijs

  Geen verzuim 5% (30%) 5% (16%)

  Tot 64 uur 83% (62%) 84% (71%)

  64 – 100 uren 11% ( 6%) 10% ( 7%)

  100 uren of meer 2% ( 1%) 1% ( 5%)

  (inschatting eigen kind)

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheGeoorloofd verzuim: inschatting, norm en werkelijk

  aantal uren

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheWat vind je van het aantal geoorloofd verzuimuren?

  Vraag:

  Is het aantal uren geregistreerde geoorloofd verzuim zoals je had

  verwacht?

 • Programma

  Hoe belangrijk vinden ouders het bijwonen van lessen?

  En waarom?

  Ouders vinden bijwonen lessen belangrijk

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheBelang bijwonen lessen - norm voor aantal verzuimuren

  • Ouders die veel waarde hechten aan bijwonen lessen:

  - schatten in dat hun kinderen minder vaak verzuimen

  - vinden lager aantal verzuimuren ‘normaal’

  ……..dan ouders die bijwonen lessen minder belangrijk vinden.

 • Programma

  Wat is voor ouders reden om een kind ziek te melden?

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheMelden ouders hun kind weleens ziek, terwijl het niet

  ziek is?

  • 6% van de basisschoolouders

  - vermoeidheid kind

  • 15% van de vo-ouders

  - oververmoeidheid

  - voorbereiden voor een proefwerk/toets of opdracht

  - teveel tussenuren

  - 6% vo-ouders meldt kind weleens ziek zodat het kan leren

  voor een toets

  - 4% vo-ouders meldt kind weleens ziek zodat het toets niet

  hoeft te maken

 • Voorbeeldgedrag ouders

  “Ik vind dat je een kind bij moet brengen dat je niet

  te makkelijk moet kiezen om thuis te blijven. Goed

  voorbeeld doet hopelijk volgen.”

  5% ouders meldt zichzelf weleens ziek, terwijl ze hadden kunnen

  werken.

  -> ziekmelden van kind terwijl het eigenlijk niet ziek is komt

  onder deze groep ouders vaker voor.

 • Programma

  Wat doen ouders om hun kind bij twijfel of het ziek is toch naar

  school te laten gaan?

  60% zegt dat kind het moet proberen en maakt afspraken met

  kind/leerkracht

  • Halen/brengen“Brengen, scheelt 1,5 uur fietstijd per dag, werkt motiverend.”

  • Peptalk/motiveren/stimuleren“Doorvragen en zeggen dat hij/zij het moet proberen. Kind moet wel

  opstaan en ontbijten dan kun je als ouder een betere inschatting van de

  situatie maken.”

 • Programma

  Wat doen ouders om hun kind bij twijfel of het ziek is toch naar

  school te laten gaan?

  • Paracetamol meegeven

  • Alleen bij koorts blijft het thuis

  • Niet naar school ≠ sporten, gamen“Als je kan gamen dan kun je ook wel naar school en ze willen elke dag

  wel gamen of ze moeten echt ziek zijn bij ons.”

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheZiek = ziek?

  Mag je kind als het die dag is ziekgemeld naar sport of sociale

  activiteiten?

  • meestal wel-> 1% basisschool / 1% vo-ouders

  • soms -> 14% basisschool / 24% vo-ouders

  • nee nooit -> 79% basisschool / 71% vo-ouders

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheZorgafspraken en schooltijden

  Merendeel ouders zegt bij inplannen zorgafspraken rekening te

  houden met schooltijden.

  Bij acute problemen niet, bij in te plannen afspraken wel

  Agenda zorgverlener leidend

  Door grotere huis-school-afstand missen vo-leerlingen relatief

  meer tijd voor bezoek aan zorgverlener dan

  basisschoolleerlingen.

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

  • Informeren en bespreekbaar maken

  - bewust maken: wat, hoe vaak, consequenties

  - vraag bij ziekmelding goed door

  - als kind meer dagen ziek is, neem contact op als school en

  vraag hoe het gaat

  - registreer als ouders en school uren geoorloofd verzuim en

  volg ontwikkeling

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

  • Informeren en bespreekbaar maken

  - consequent de regels hanteren wanneer wel en niet sprake is

  van geoorloofd verzuim

  - maak het een bespreekpunt bij oudergesprekken

  - bij signaleren van veel ziekteverzuim eerder hulp aanbieden

  om verzuim te verminderen

  - normaliseer dat een kind ook een halve dag kan komen.

 • Onderzoek overgang po-vo en afstroom in DrentheTips ouders geoorloofd verzuim verminderen

  • Verbeter invulling lesdagen / lesroosters

  - minder tussenuren

  - betere verdeling huiswerk/toetsen

  - snipperdagen/snipperuren toekennen

  • Creëer een gezonde, veilige en leuke sfeer op school

  • Leer van elkaar

 • Onderzoekers

  Imke [email protected] 835 690 63

  Iris [email protected] 126 039 53

  AdviseurHermien [email protected] 460 783 33

  www.sociaalplanbureaugroningen.nl/jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt/schoolverzuim

  Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM