Beste student, - Zoomvliet College · 3. Verzuim 9 Absentie Verzuimcoördinator Ziekte en verzuim...

Click here to load reader

 • date post

  24-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beste student, - Zoomvliet College · 3. Verzuim 9 Absentie Verzuimcoördinator Ziekte en verzuim...

 • 1

 • 2

  Beste student,

  Alle informatie die jij nodig hebt als student van het Zoomvliet College, vind je in de

  Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) en op onze website of portal. In deze informatiegids

  vind je aanvullende en algemene informatie over het Zoomvliet College.

  Het Zoomvliet College vormt één van de acht instituten van ROC West-Brabant. De andere

  instituten zijn het Kellebeek College, Markiezaat College, Florijn College, Prinsentuin

  College, Radius College, Vitalis College en Cingel College.

  Het Zoomvliet College heeft drie clusters: Economie & ICT, Commercieel &

  Mediavormgever, en Events. De algehele leiding van het Zoomvliet College is in handen

  van de directeur. De clusters worden geleid door afdelingsmanagers.

  Bij het Zoomvliet College is de praktijk het uitgangspunt voor de studieprogramma’s. Je

  werkt aan competenties; dat zijn deskundigheden en bevoegdheden binnen het vak.

  Hiervoor heb je de juiste mix van kennis, vaardigheden, motivatie en houding nodig. Op

  school en in de praktijk wordt aan al deze onderdelen aandacht besteed. Daardoor kun je

  in de praktijk zelfstandig en verantwoordelijk werk doen.

  Wij adviseren je om deze informatiegids goed te lezen. Hij bevat vele gegevens die

  voor dit schooljaar van belang zijn. Het is daarom verstandig hem te bewaren.

  Tot slot wensen wij je, mede namens alle medewerkers van de school, een prettig en

  succesvol studiejaar toe.

  Met vriendelijke groet,

  Het managementteam van het Zoomvliet College

  Roosendaal, augustus 2016

 • 3

  Inhoud

  1. Ondersteuning 4

  Studieloopbaanbegeleider

  Bureau Studentenbegeleiding (BSB)

  Vertrouwenspersoon

  Examenbureau

  Infopunt ROC West-Brabant

  2. Regels en afspraken 6

  Algemeen

  Toegang tot schoolterrein/gebouw

  Fietsen/bromfietsen/auto’s

  Collegepas

  Kluisjes

  Eten en drinken

  Roken

  Lesuitval

  Uit de les verwijderen

  Diversen

  3. Verzuim 9

  Absentie

  Verzuimcoördinator

  Ziekte en verzuim

  Pasjesregeling

  Ongeoorloofd verzuim

  Corrigerende maatregelen

  Leerplicht en leerplichtambtenaar

  4. Overige informatie 12

  Studiefinanciering

  Opleidingskosten

  Restitutie

  Klachtenregeling

  Lestijden en vakantie

  Mededelingen

  Onderwijsportal

  Narrowcasting

  Verzekering/aansprakelijkheid

  Vluchroutes

  PCsupport

  5. Medezeggenschap 15

  Bijlage 1. Leidraad schoolkosten 16

 • 4

  1. Ondersteuning Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)

  De studieloopbaanbegeleider is degene die jou in eerste instantie begeleidt tijdens je

  studie. Meer informatie hierover lees je in de OER.

  Bureau Studentenbegeleiding (BSB)

  De begeleiding vindt plaats binnen de onderwijsafdelingen, maar het kan ook

  voorkomen dat er speciale of specifieke begeleiding nodig is. In die gevallen kunnen de

  afdelingen een beroep doen op Bureau Studentenbegeleiding. BSB is een Zoomvlietbrede

  dienst die de onderwijsafdelingen ondersteunt bij begeleidingstaken.

  Algemene coördinatie

  De algemene coördinatie van het Bureau Studentenbegeleiding is in handen van Eveline

  Bosman. Het BSB is te bereiken via (0165) 590 100.

  Trajectbegeleiders zorg

  Gertie Wiertz (afdeling Economie / opleidin MV)

  Peter Hems (Cluster Commercieel)

  Bart van Ham (Zoomvliet Studio)

  Nicole Sluijs (Zoomvliet Hotelschool)

  Eveline Bosman (Johan Cruyff College)

  Marijke de Nijs (Opleiding ICT)

  Trajectbegeleider Passend Onderwijs

  Mark Barendse Schoolmaatschappelijk werk

  Maria Rozijn

  Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er speciaal voor studenten. De vertrouwenspersoon luistert,

  neemt de klacht serieus, adviseert, begeleidt en verwijst eventueel door naar deskundige

  hulp. De vertrouwenspersoon heeft zwijgplicht. Dit houdt in dat alles vertrouwelijk

  wordt behandeld en dat niets ondernomen wordt zonder de uitdrukkelijke toestemming

  van degene die met de klacht komt. ROC West-Brabant heeft een klachtenregeling en is

  aangesloten bij de regionale klachtencommissie.

  De vertrouwenspersonen van het Zoomvliet College zijn Kees Meijer en Eveline Bosman.

  Wil je hen spreken, dan kun je altijd even bellen of mailen voor een afspraak:

  T 0165-590 100

  E [email protected] of [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 5

  Examenbureau

  Direct naast de studenteningang aan het Knipplein vind je het Examenbureau. Je kunt

  hier terecht voor alle zaken die betrekking hebben op examinering; denk hierbij aan

  het ophalen en inleveren van formulieren en het aanmelden voor examens.

  Als je daarover vragen hebt, kun je ook mailen: [email protected] . Als je met de examencommissie wilt of moet corresponderen, doe je dit per

  brief of mail via de secretaris:

  Examencommissie

  Zoomvliet College

  t.a.v. Dhr. J. Sprangers

  Postbus 3173

  4700 GD Roosendaal. Mail: [email protected]

  Zoomvliet Informatiepunt (ZIP)

  Tussen de hoofdingang en de studenteningang, direct naast het Examenbureau zit het ZIP. Hier kun je terecht voor allerlei praktische vragen. De openingstijdens staan vermeld op de raam van het loket.

  ICT Servicepunt

  Recht tegenover de studenteningang op het Knipplein zit de ICT servicebalie. Hier kun je terecht voor advies over gebruik, aanschaf of reparatie van computer, laptop of tabloid.

  Infopunt ROC West-Brabant Wil je meer informatie over een eventuele vervolgstudie of een switch naar een

  andere opleiding? Je kunt natuurlijk eerst binnen je eigen opleiding navraag

  doen. Kom je er dan nog niet uit? Via het Infopunt kun je folders van allerlei

  opleidingen aanvragen en informatie krijgen over je studiemogelijkheden op

  het mbo of hbo. Of navragen wanneer er een open dag is bij de school waar je

  in geïnteresseerd bent.

  Het Infopunt is bereikbaar op werkdagen via telefoon: (076) 573 33 45 of via e-mail:

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 6

  2. Regels en afspraken Om het werken in een grote schoolgemeenschap voor het team en de studenten zo

  ordelijk mogelijk te laten verlopen is een aantal regels opgesteld.

  Jouw gedrag mag niet leiden tot overlast voor de overige mensen op school en de

  omwonenden. Studenten die zich schuldig maken aan vernieling, wangedrag of het niet

  correct opruimen van afval en/of etensresten in het gebouw, krijgen opdracht tot

  schoonmaakwerkzaamheden. Bij het niet opvolgen van deze opdracht vindt tijdelijke

  intrekking van je collegepas plaats; de toegang tot de kantine wordt je daardoor

  ontzegd. Je wordt tevens doorverwezen naar de betreffende afdelingsmanager.

  Algemeen

  1. Je volgt alle lessen en neemt deel aan die activiteiten die voor de klas of de

  groep waarvan je deel uitmaakt, zijn vastgesteld.

  2. Je communiceert in het Nederlands.

  3. In en rond het schoolgebouw houd je je onvoorwaardelijk aan de aanwijzingen

  van het personeel.

  Toegang tot schoolterrein/-gebouw

  4. Het schoolterrein en de kantine zijn toegankelijk vanaf 07.50 uur. Het

  Examenbureau is geopend vanaf 08.00 uur.

  5. De studenten komen het gebouw binnen via de hoofdingang bij de kluisjes; dus

  niet via de zij-ingang bij de receptioniste. Het gemarkeerde gebied bij de deur

  wordt te allen tijde vrijgehouden.

  6. Buiten de lestijden ben je in de kantine of – indien nodig – op een van de

  toiletten op de benedenverdieping, en voor zover nodig bij de kluisjes.

  7. De personeelskamer is niet bedoeld voor studenten.

  8. Na de eerste bel ga je naar de ruimte waar je les hebt. Fietsen/bromfietsen/auto’s

  9. Op het schoolterrein zijn de regels van de Wegenverkeerswet van kracht.

  10. Je fiets zet je in de rekken van de fietsenstalling.

  11. Je bromfiets zet je in de bromfietsstalling.

  12. Zodra je op het schoolterrein bent, zet je de motor van je brommer af en pas

  buiten het schoolterrein start je hem weer.

  13. Auto’s kun je uitsluitend parkeren in de parkeervakken rondom de school. Houd

  er rekening mee dat hier een beperkt aantal parkeerplaatsen is. Op het

  schoolterrein zelf is alleen parkeerruimte voor personeel en bezoekers aanwezig.

  Uit milieuoverwegingen adviseren we je om zoveel mogelijk gebruik te maken

  van het openbaar vervoer.

  14. Om diefstal te voorkomen is het belangrijk om fietsen en brommers op slot te zetten.

 • 7

  Collegepas

  15. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een collegepas. Deze heb je altijd

  bij je. De collegepas is noodzakelijk om op school tegen betaling kopieën en

  prints te kunnen maken. Bij inlevering van de collegepas ontvang je de borg

  terug bij de conciërge.

  Als een medewerker van de school je hierom vraagt, laat je je collegepas

  zonder verder commentaar zien. Als je dit weigert, word je onmiddellijk

  verwijderd van het schoolterrein en is dit voor jou ‘verboden terrein’.

  Bij verlies van je collegepas, schaf je direct een nieuwe aan. De vervangende

  collegepas kost € 10,00 (dit is een borg van € 10,00).

  Kluisjes

  16. Voor het opbergen van geld, kostbare voorwerpen, helmen en dergelijke kunnen

  er kluisjes worden gehuurd. De huurprijs bedraagt € 15,00 per jaar. De verhuur

  loopt via de conciërge. Bij onregelmatigheden neem je direct contact op met

  de conciërge en/of de toezichthouder. Met nadruk wijst de directie erop dat de

  school niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan of vermissing van

  eigendommen van studenten. De leiding van de school is te allen tijde bevoegd

  om de kluisjes al dan niet met medewerking van de huurder te openen.

  Eten en drinken

  17. In het gehele schoolgebouw, met uitzondering van de kantine, mag je niet

  eten, drinken en/of snoepen.

  18. Etensresten en ander afval doe je in de daartoe bestemde afvalbakken. Roken

  19. Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Daarom geldt in de school

  en in de fietsenstalling een rookverbod, met uitzondering van de voor

  roken bestemde overkapping op het buitenterrein.

  Lesuitval

  20. Kijk dagelijks vóór het begin van de lessen voor mededelingen op de

  elektronische publicatieborden, portal en/of website.

  21. Als een docent niet tijdig aanwezig is, wachten studenten vóór het lokaal.

  Een vertegenwoordiger namens de klas neemt na 5 minuten contact op met

  de afdelingsmanager.

  22. Alleen de vertegenwoordiger (eventueel gesteund door anderen) kan

  namens de klas een roosterwijziging aanvragen bij de roostermaker.

  Uit de les verwijderen

  23. Als je uit de les wordt verwijderd, meld je je onmiddellijk bij de

  afdelingsmanager en als die niet bereikbaar is bij een van de andere

  afdelingsmanagers.

 • 8

  Diversen

  24. Het gebruik van de lift is alléén toegestaan voor studenten die een liftpas

  hebben. Deze pas wordt verstrekt door de conciërge.

  25. Voor een goede doorstroming in het gebouw is het belangrijk in de gangen

  en op de trappen rechts aan te houden.

  26. Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de aula en op het

  buitenterrein.

  27. Het is de studenten niet toegestaan de ramen, ventilatie- en

  koelvoorzieningen, zonweringen en radiatoren te bedienen.

  28.Tassen worden zo geplaatst dat er geen hinder is voor passanten.

  29. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.

  30. Alleen buitenschoolse activiteiten die de school organiseert, vallen onder de

  verantwoordelijkheid van de school.

  31. De lesruimtes en de aula moeten na gebruik netjes worden achtergelaten.

  32. Schriftelijke examens maak je op speciaal papier dat aan het begin van het

  examen wordt uitgereikt.

  33. In geval van lesuitval kun je in stilte werken in een daartoe aan te wijzen

  lokaal of ruimte.

  34. Het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van alcohol, drugs en/of

  wapens is ten strengste verboden.

  35. Bij gebruik van een eigen laptop is het verboden om illegale software te

  gebruiken. Je kunt via Slim.nl goedkoop legale software aanschaffen.

  36. Bij gebruik van het netwerk binnen de school geldt de gedragscode computer-

  telefoon- en internetgebruik. Deze is te vinden in de documentbibliotheek op de

  portal van ROC WB bij Onderwijs, procedures en regelingen.

  37. Als je bezittingen van de school beschadigt, betaal je de kosten van

  reparatie of vervanging zelf. Je ontvangt daarvoor een factuur.

  38. Kansspelen, gokken en kaarten om geld in welke vorm dan ook zijn verboden in

  de school en op het schoolterrein.

  39. In voorkomende gevallen waarin het schoolreglement niet voorziet, behoudt de

  directeur zich het recht voor een beslissing in dezen te nemen.

  Overtredingen worden bestraft met schorsing of verwijdering.

  Voor de dislocaties (Zoomvliet Hotelschool en Zoomvliet Studio) kunnen andere regels gelden.

 • 9

  3. Verzuim Absentie

  De student is verplicht de voor hem/haar gegeven lessen, evenals de door of vanwege

  de school georganiseerde activiteiten zoals introductieweek, voorstellingen, excursies,

  wedstrijden e.d. bij te wonen c.q. daaraan deel te nemen. Verlof om te verzuimen

  moet uiterlijk twee dagen van tevoren aangevraagd worden. Verlof om een dokter of

  tandarts tijdens de lesuren te bezoeken, kan alleen gegeven worden als inderdaad

  vaststaat, dat het op andere tijden niet mogelijk is deze bezoeken af te leggen. De

  student moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de receptie. De student die

  verlof gekregen heeft, is verplicht daar waar mogelijk onderwijsactiviteiten waaraan hij

  niet heeft deelgenomen in te halen.

  Verzuimcoördinator

  Een student die niet in de les aanwezig is mist een belangrijk stuk instructie of

  begeleiding. Daarnaast is veel verzuim vaak een teken dat de studie niet helemaal

  probleemloos verloopt. Uiteraard zal jouw studieloopbaanbegeleider daarom jouw

  verzuim direct met je doorspreken. Daarnaast heeft elke opleiding een

  verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator ondersteunt de studieloopbaanbegeleider

  en heeft ook contact met de leerplichtambtenaar of met DUO bij ongeoorloofd

  verzuim. De verzuimcoördinator kan ook speciaal verlof toekennen. De

  verzuimcoordinator is tevens werkzaam bij Bureau Studentenbegeleiding.

  Ziekte en verzuim

  Als een student ziek is, dient de school hiervan nog dezelfde ochtend vóór 8.00 uur in

  kennis gesteld te worden. Als een student om welke reden dan ook onder schooltijd het

  gebouw verlaat, moet hij/zij zich afmelden bij de receptie. Voor BPV-dagen geldt dat

  verzuim ook moet worden doorgegeven aan het BPV-bedrijf/de werkgever.

  Als je door ziekte aan één of meerdere examens niet kunt deelnemen, dan meld je

  dat ook altijd onmiddellijk bij het examenbureau.

  Pasjesregeling (alleen voor BOL)

  Onze school heeft een streekfunctie. Studenten komen van heinde en verre. In

  uitzonderlijke gevallen komt de school tegemoet aan wensen om iets later te mogen

  komen of iets eerder te vertrekken. Daarvoor is de volgende regeling ontworpen:

  - te laat komen:

  Een verlofpasje wordt alleen verstrekt aan die studenten, die gebruik moeten maken

  van twee- uursverbindingen en die daardoor onevenredig lang zouden moeten wachten,

  voordat hun lesdag begint.

  - eerder vertrekken:

  Een verlofpasje wordt alleen verstrekt aan die studenten die gebruik moeten maken

  van twee- uursverbindingen en die daardoor onevenredig lang zouden moeten wachten

 • 10

  na afloop van hun lesdag of die anders na 19.00 uur thuis zouden komen. Wie denkt in

  aanmerking te komen voor een verlofpasje, kan dit aanvragen bij de

  verzuimcoördinator.

  Ongeoorloofd verzuim

  Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een student afwezig is zonder een gegronde

  reden of als die reden niet tijdig aan de onderwijsinstelling is doorgegeven.

  Ongeoorloofde afwezigheid wordt door de verzuimcoördinator doorgegeven aan het

  Verzuimloket. Via het Verzuimloket wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en/of

  wordt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO - studiefinanciering) in kennis gesteld.

  Daarnaast kan hoog ongeoorloofd verzuim leiden tot ontbinding van de

  onderwijsovereenkomst.

  Corrigerende maatregelen

  Om studenten goed voor te bereiden op een beroep en een plaats in de maatschappij is

  een goede beroepsvoorbereiding noodzakelijk. Het Zoomvliet College wil de

  beroepsvoorbereiding optimaal laten verlopen. Dit betekent onder meer dat veel

  aandacht wordt besteed aan orde en discipline, een gezond studieklimaat en een

  studentvriendelijke sfeer. Om die situatie te creëren moeten we ons aan leefregels

  houden.

  We gaan ervan uit dat iedereen zelfdiscipline heeft, zodat er een goede sfeer kan

  ontstaan. Desondanks moeten we sommige studenten corrigeren bij wie deze discipline

  (deels) ontbreekt. Corrigerende maatregelen zullen genomen moeten worden in geval

  van: te laat komen, (ongeoorloofd) verzuim en absenteïsme, verwijdering uit de les en

  ernstige misdragingen. Dit geldt ook tijdens de beroepspraktijkvorming, excursies en

  andere door de school georganiseerde activiteiten.

  De volgende tekst is afkomstig van de leerplichtambtenaar:

  Leerplicht en de leerplichtambtenaar

  Startkwalificatie

  Om te zorgen dat jij zoveel mogelijk kansen hebt op de arbeidsmarkt, vindt de

  overheid het belangrijk dat je een startkwalificatie behaalt.

  Een startkwalificatie is minimaal een mbo-niveau 2 diploma of havo-/ vwo-diploma.

  De kwalificatieplicht betekent dat alle jongeren onderwijs moeten volgen

  totdat zij een startkwalificatie hebben behaald.

  Kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen in de week in de schoolbanken. Het

  is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te

  voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.

  Leerplicht / Kwalificatieplicht

  Vanaf je 5e jaar ben je in Nederland leerplichtig: je moet dan verplicht naar school.

  Je bent volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Als je

  dan nog geen startkwalificatie hebt, ben je tot je 18e verplicht deze te halen.

  Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je nog geen startkwalificatie, dan val je onder

  de RMC- wet.

 • 11

  De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Regels voor verlof, vrijstellingen en verzuim zijn voor iedereen tussen de 5 en 18 jaar dus gelijk. Dat betekent ook dat het Zoomvliet College in- en uitschrijvingen van de studenten tot 18 jaar melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de student woont.

  Wat doet de leerplichtambtenaar?

  De leerplichtambtenaar controleert of de kwalificatieplicht wordt nageleefd. Ook

  geeft de leerplichtambtenaar voorlichting aan jongeren over het belang van naar

  school gaan en de gevolgen van het overtreden van de leerplichtwet.

  De leerplichtwet is streng. Ouders of verzorgers- en ook studenten zelf- zijn er

  verantwoordelijk voor dat je tot 18 jaar naar school gaat. Als dat niet gebeurt, worden

  ze daar door de leerplichtambtenaar op aangesproken. De leerplichtambtenaar zal in

  een gesprek met de student en zijn ouders/verzorgers onderzoeken wat de oorzaak is

  van het verzuim.

  Wanneer er omstandigheden zijn waardoor het voor jou moeilijk is om school te volgen,

  dan zal de leerplichtambtenaar samen met de jou, je ouders en de school zoeken naar

  een oplossing. Wanneer het verzuim echter jou en/of je ouders/verzorgers is te

  verwijten, dan zal de leerplichtambtenaar optreden. Eerst krijg je een waarschuwing,

  maar wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft, stelt de leerplichtambtenaar een

  Halt-verwijzing of een proces- verbaal op. Het proces-verbaal wordt behandeld door de

  kinderrechter en de rechter kan een straf opleggen.

  RMC-wetgeving

  Met ingang van 2002 is naast de leerplichtwet de RMC-wetgeving van toepassing.

  Dit houdt in dat alle gemeenten in Nederland voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar

  moeten registreren en ervoor moeten zorgen dat zij via een passend traject

  (onderwijs, baan of een combinatie daarvan) alsnog een startkwalificatie kunnen

  behalen.

  Jongeren met een startkwalificatie hebben namelijk 2 keer meer kans op werk,

  krijgen bovendien vaak een hoger salaris en komen 5 keer minder in aanraking met

  justitie. Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie die niet meer op school

  komen, worden door school aan de gemeente gemeld als voortijdig schoolverlater.

  De trajectbegeleider komt vervolgens in actie.

  Jongeren krijgen via de gemeente ondersteuning bij hun zoektocht naar een passende

  opleiding of werk. Ook voor andere problemen die aan de orde komen, zoals schulden of

  emotionele problemen wordt een oplossing gezocht, doordat de gemeente contact heeft

  met diverse (hulpverlenende) instanties.

  De trajectbegeleider helpt jongeren van 18 tot 23 jaar, door met de jongere in gesprek

  te gaan en samen met de jongere een plan op te stellen.

  Voor meer informatie over kwalificatieplicht en trajectbegeleiding voortijdig

  schoolverlaters kunnen ouders en/of leerlingen contact opnemen met de afdeling

  leerplicht van hun woongemeente.

 • 12

  4. Overige informatie

  Studiefinanciering

  In bepaalde gevallen is het mogelijk om je studie geheel of gedeeltelijk te laten

  financieren door de Rijksoverheid.

  Voor deze studiefinanciering bestaan twee vormen, namelijk:

  • Tegemoetkoming in de studiekosten: voor studenten tot 18 jaar

  • Wet Studiefinanciering (WSF): voor studenten van 18 jaar en ouder Folders met informatie kun je opvragen bij je studieloopbaanbegeleider, de decaan of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). T (050) 59 97 755

  W www.duo.nl

  Opleidingskosten

  Als je bij een mbo-college van ROC West-Brabant een opleiding wilt volgen, betaal je

  les- en cursusgeld. Daarnaast kunnen kosten voor opleiding-gebonden leermiddelen in

  rekening worden gebracht. Dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te

  kunnen volgen en die je eigendom worden. Ook kunnen opleidingen vragen om een

  vrijwillige bijdrage (niet- opleiding gebonden schoolkosten). Je bent niet verplicht deze

  te betalen, dat kan echter betekenen dat je aan deze extra activiteiten niet kunt

  meedoen.

  De precieze regels die de mbo-colleges van ROC West-Brabant wettelijk volgen, lees je

  op www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten

  Daarnaast lees je op de website van het Zoomvliet College de gespecificeerde kosten

  van onze school en onze opleidingen. Aan het begin van het schooljaar ontvang je van

  het Zoomvliet College een gespecificeerde factuur voor de opleiding gebonden kosten.

  Het gaat hierbij om de kosten voor een collegepas, readers, portfoliomappen,

  enzovoort. Maar het kan ook gaan om licentiekosten die betaald moeten worden of de

  huurprijs van boeken die je van het Zoomvliet College gebruikt. In bijlage 1 vind je de

  leidraad schoolkosten. Deze leidraad geeft een goed inzicht welke kosten er aan een

  opleiding verbonden kunnen zijn.

  Let op: het gaat hier niet om een vrijwillige bijdrage maar om de betaling voor de

  levering van bepaalde producten of diensten.

  Mochten er op de factuur zaken in rekening worden gebracht die je niet ( meer) nodig

  hebt , dan kun je creditering van die kosten vragen. Met name bij doubleren kan dat

  voorkomen. Je wendt je met de factuur tot je SLB’er . Hij/zij kijkt samen met jou

  welke zaken je niet (meer) nodig hebt. De SLB’er tekent dat aan op de factuur en levert

  die factuur ter creditering aan bij de afdelingsmanager.

  Restitutie

  Als je de opleiding voortijdig verlaat, blijft de betalingsverplichting voor je

  opleidingskosten bestaan. Echter voor datgene wat (nog) niet geleverd is kun je

  restitutie vragen.

  http://www.duo.nl/http://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten

 • 13

  Omdat de meeste licenties per jaar worden afgegeven, is restitutie van deze kosten

  niet mogelijk. De borg voor collegepas en/of kluisje wordt tegen inlevering van pas

  en/of sleutel uitbetaald. Voor studentenactiviteiten geldt dat de kosten, die

  samenhangen met de activiteit als groep niet voor restitutie in aanmerking komen.

  Restitutie vraag je schriftelijk aan bij de afdelingsmanager.

  Klachtenregeling

  Natuurlijk proberen wij te voorkomen dat je klachten hebt, maar toch lukt dat niet

  altijd. Heb je klachten? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek je klacht op de eerste

  plaats met je SLB’er. Kom je er samen niet uit, leg dan je probleem of klacht voor aan

  de afdelingsmanager. De uitgebreide tekst van de klachtenregeling kun je ook nalezen

  in het deelnemersstatuut van de school.

  Lestijden en vakantie

  De lestijden op het Zoomvliet College liggen tussen 8:30 en 17:00 uur. We kennen een

  klokuurrooster met varianten van 30, 60 en 90 minuten. Door te werken in andere

  eenheden kan meer differentiatie in les- en werkvormen bereikt worden.

  Jaarlijks wordt het vakantierooster in overleg met de ondernemingsraden van alle

  scholen voor voortgezet onderwijs in Roosendaal vastgesteld. Dit schema is terug te

  vinden op onze website. Er kan geen toestemming worden verleend om van het

  vakantieschema af te wijken.

  Nadrukkelijk wijst de schoolleiding erop dat verzoeken om voortijdig met vakantie te

  gaan worden afgewezen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat een BPV-periode

  in de vakantie doorloopt.

  Mededelingen

  Op diverse plaatsen in het schoolgebouw hangen beeldschermen waarop (algemene)

  mededelingen en nieuwsmeldingen worden gepubliceerd. Onderwijsportal

  ROC West-Brabant beschikt over een onderwijsportal bestemd voor alle studenten en

  medewerkers. Deze onderwijsportal biedt jou als student van het Zoomvliet College een

  aantal mogelijkheden. Zo kun je vanaf elke locatie (thuis, je stageadres of binnen de

  school) je roosterwijzigingen opvragen, het laatste nieuws lezen van je school of

  opleiding, je onderwijs- en examenreglement raadplegen, e-mail verzenden en

  opvragen, enz.

  Het is dus belangrijk om dagelijks op de portal te kijken om op de hoogte te blijven. Op je My Site heb je altijd je documenten bij de hand. Op elke willekeurige computer met internetverbinding kun je je verslagen, werkstukken, foto’s en presentaties opslaan, opvragen en bewerken. Geen usb-sticks meer nodig! Je hebt 100 mb aan opslagruimte.

  Op Mijn School kun je gezamenlijk met medestudenten aan een werkstuk of verslag

  werken, met je docenten corresponderen of je digitale huiswerk ontvangen, maken

  en opsturen. Wanneer Mijn School ook gebruikt gaat worden in de lessen, krijg je

  natuurlijk hierover uitleg door een van je docenten.

 • 14

  Het gebruik van de portal is, tenzij het nadrukkelijk anders is overeengekomen,

  uitsluitend voorbehouden aan studenten en medewerkers van ROC West-Brabant. Op het

  gebruik ervan is de’gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-

  Brabant‘ van kracht. De gedragscode is ook de op de onderwijsportal te vinden.

  Om toegang te krijgen tot deze portal moet je een inlognaam en een inlogcode hebben.

  Let op: deze gegevens worden eenmalig verstrekt. Het is de bedoeling dat je het

  wachtwoord z.s.m. wijzigt. Wanneer je 3x achter elkaar verkeerd inlogt, wordt je

  account 15 minuten geblokkeerd. Wachtwoord vergeten?? Je docent kan je verder

  helpen.

  Afsluiten: Let op!!

  Het is belangrijk dat je na gebruik van je account hier op school op de juiste

  manier afsluit. Indien je niet op de voorgeschreven manier afsluit, bestaat de kans

  dat een andere student misbruik kan maken van jouw account!!!

  Problemen of vragen? Neem contact op met PC-support:

  http://www.it-workz.nl/pcsupport/pcsupport-voor-leerlingen.aspx

  Narrow Casting

  Zoomvliet College beschikt over een narrow casting mediakanaal voor studenten van

  Zoomvliet College. Op verschillende plekken in de school hangen grote flatscreens

  waarop alles te zien is. Je kunt ook zelf materiaal zoals foto’s aanleveren. Heb je

  tijdens de les iets gemaakt dat je aan iedereen wilt laten zien, kom dan naar de

  afdeling Marketing, PR & Communicatie en zij kijken of het op de narrow casting past.

  Verzekering/aansprakelijkheid

  ROC West-Brabant heeft een verzekeringspakket afgesloten dat bestaat uit een

  ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de

  ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (studenten,

  personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte)

  uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook de geneeskundige en

  tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering

  van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte

  bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel

  de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel,

  vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

  Vluchtroutes

  Als er ontruimd moet worden, nemen studenten van een klas samen met de docent de

  kortste weg naar buiten. Buiten zoeken de studenten hun docent weer op en wachten

  totdat er nadere instructies worden gegeven. Tijdens een ontruiming(soefening) worden

  de instructies van BHV’ers opgevolgd.

  http://www.it-workz.nl/pcsupport/pcsupport-voor-leerlingen.aspx

 • 15

  PCsupport: de helpdesk voor studenten door studenten

  PCsupport is de helpdesk speciaal voor studenten van ROC West-Brabant. De

  verschillende IT- stagiaires van het Zoomvliet College en het Radius College vormen

  samen, onder leiding van IT- Workz, het team van PCsupport. PCsupport verleent

  ondersteuning voor studenten bij het gebruik van ICT-leermiddelen voor school. Elk jaar

  kunnen de ongeveer 28.000 studenten van ROC West-Brabant gedurende de opleiding

  hun ICT-gerelateerde vragen stellen aan PCsupport.

  Vragen?

  Heb jij vragen over je schoolmail, je schoolaccount, office of over de portal? Ga dan

  snel naar onze website: www.it-workz.nl/pcsupport voor oplossingen, handleidingen en

  natuurlijk voor nog veel meer informatie. Wil je liever rechtstreeks je vraag stellen aan

  de helpdesk? Doe dat dan via e-mail naar [email protected], telefonisch 088 489

  6767 of via Whatsapp 06 1178 3333

  http://www.it-workz.nl/pcsupportmailto:[email protected]

 • 16

  7. Medezeggenschap

  De medezeggenschap in het mbo-onderwijs is geregeld in de Wet Op de

  Ondernemingsraad (WOR). Het is verplicht dat er een personeelsgeleding

  (onderdeelcommissie) van de ondernemingsraad actief is.

  De ouder- en studentengeleding zijn verplicht als hiertoe initiatieven komen vanuit

  respectievelijk ouders en studenten. Jaarlijks kunnen verkiezingen worden

  georganiseerd voor zowel de studenten- als de ouderraad. De helft van de leden

  treedt per kalenderjaar af en is eenmalig herkiesbaar. Meer informatie vind je op de

  website onder de button over ons en medezeggenschap.

  Voor algemene info over medezeggenschap kun je mailen naar: [email protected]

  Voor info over de Zoomvliet ouderraad kun je mailen naar:

  [email protected] t.a.v. Ouderraad.

  Voor info over de Zoomvliet studentenraad kun je mailen naar: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 17

  LEIDRAAD SCHOOLKOSTEN BIJLAGE 1 De school betaalt:

  • schoolpas/collegepas (niet de borg)

  • administratiekosten en administratieve zaken

  • intake- en instaptoetsen

  • informatie voor studenten, handleidingen, brieven aan studenten, ouderavonden

  • introductiedagen die verplicht onderdeel van het programma zijn, waarbij alle studenten

  aanwezig behoren te zijn en die als zodanig worden meegeteld in de realisatie van de

  IIVO- urennorm

  • werkweken en excursies die verplicht onderdeel van het programma zijn, waarbij alle

  studenten aanwezig behoren te zijn en die als zodanig worden meegeteld in de

  realisatie van de IIVO- urennorm

  • internet indien de student dit nodig heeft in het onderwijs

  • software-licenties voor algemene programma's, alleen te gebruiken bij het college

  • toetsen, examens, herkansingen en diploma-uitreiking; inventaris mediatheek, open leercentrum

  • apparatuur, machines, gereedschappen, instrumenten en computers welke tot de

  basisuitrusting behoren en derhalve niet op de studiematerialenlijst staan vermeld

  • verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen, etc., binnen

  maatstaven van redelijkheid en billijkheid

  • kosten voor de beroepspraktijkvorming, bpv-informatiemiddelen en• beoordelingsinstrumenten.

  De student betaalt:

  • Het wettelijk geregelde les- of cursusgeld

  • Eventuele borg voor gebruik van schoolpas, kluisje e.d.

  • Leermiddelen, instrumenten en gereedschappen die de student verplicht is zelf aan te

  schaffen al dan niet via het college. Het betreft leermiddelen, instrumenten en

  gereedschappen (studiematerialen) die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen

  volgen en afronden en eigendom zijn of worden van de student;

  • Onderwijsbenodigdheden die de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden.

  Bijvoorbeeld: boeken, agenda, rekenmachine, een laptop als binnen school gebruik

  wordt gemaakt van online- informatie i.p.v. schoolboeken, kopieerkosten voor het

  maken van readers die behoren tot het verplichte lesmateriaal;

  • Onderwijsbenodigdheden die afhankelijk zijn van de persoonlijke kenmerken van de student.

  • Bijvoorbeeld: werkkleding, werkschoenen, gereedschap, reis- en verblijfkosten van en

  naar de BPV- plaats;

  • De kosten van extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten welke niet noodzakelijk zijn

  voor het volgen en afronden van een opleiding. De student heeft een vrije keuze of hij

  deze zaken al dan niet afneemt en betaalt;

  • Licentie(s) voor boek(en) en ICT-programma's (koop en of huur) indien de student

  hiervan ook buiten de school/instelling gebruik kan maken.