Fien Janssens-Meiboomheembeek-mutsaard- · PDF file (foto Saskia Vanderstichele) Fien...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fien Janssens-Meiboomheembeek-mutsaard- · PDF file (foto Saskia Vanderstichele) Fien...

 • Redactieadres: Trefcentrum Mutsaard

  De Wandstraat 14 1020 Brussel

  Tel.: 268.20.82 Fax 262.36.76

  E-mail: [email protected] vgc.be http://digitaalbrussel.vgc.be

  Open elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

  Buurthuis De Kleun Fr. Vekemansstraat 116

  1120 Brussel Tel.: 268.32.48

  Open maandag en woensdag van 9 tot 12

  en vrijdag van 13 tot 16 uur.

  Verantwoordelijke uitgever: E. De Filette,

  Kasteel Beyaardstraat 94 1120 Brussel

  - Een waaier van

  activiteiten

  Zie blz.4 en 5

  -

  VLAAMSE GEMEENSCHAPS

  COMMISSIE

  26e jaargang - nummer 9 - november 1999

  Maandelijks Tijdschrift van het Gemeenschapscentrum Heembeek • Mutsaard

  • I

  voor NEDER-OVER-HEEMBEEK en de MUTSAARDWIJK

  DE GROENE WANDELING

  een Heembeekse gordel van smaragd

  Enthousiaste medewerkers gevraagd

  Neder-Over-Heembeek staat bij het grote publiek niet direct bekend als een groene gemeente. Zelfs een deel van de Heembekenaars is zich niet of nauwelijks bewust van de natuurpracht in

  hun onmiddellijke omgeving. Nochtans is het heerlijk wandelen langsheen het traject dat uitgestippeld werd door de vzw Groene Wandeling, een tweetalig initiatief dat tot doel heeft het

  ecologisch en pedagogisch beheer ervan waar te nemen en het, o.a. via geleide wandelingen, bekendheid te geven bij een ruim publiek. Op het traject van de Groene Wandeling liggen

  enkele pareltjes van natuurschoon, zoals het Begijnenbosdal, een ecologisch hoogst waardevol natuurgebied van 60 ha waar bij een studie rond de 300 plantensoorten werden genoteerd,

  waarvan enkele zeldzaam in België. Verder werden 37 vogelsoorten geteld die hier nestelen. Een gebied dus dat bescherming verdient !

  Fien Janssens-Meiboom, een Heembeekse dame van Nederlandse afkomst die zich hier een tiental jaar geleden kwam vestigen, merkte al gauw dat het hier qua natuur eigenlijk best mooi

  was. Zij engageerde zich als werkend lid in de vzw, schopte het tot voorzitter en wil nu vooral de Heembeekse Vlamingen sensibiliseren om een actievere rol te gaan spelen binnen de Groene

  Wandeling.

 • (foto Saskia Vanderstichele)

  Fien Janssens-Meiboom : "Ik kwam uit Sint-Genesius- Rode, had een grote tuin en miste in het begin die tuin. Dus ging ik wat meer wandelen en ontdekte dat er vanalles gedaan werd. Via de werkgroep Leefmilieu, waar ik vice- voorzitter van ben, ben ik gevraagd of ik mee wilde doen in de vzw Groene Wandeling. Op een gegeven moment heb ik gezegd : oké, ik wil eigenlijk wel proberen om de groene wande- lingen die al bestaan verder uit te werken. Ik heb toen alle documen- tatie doorgenomen over de meest uiteenlopende wandelingen met de ecologische en histori - sche achtergronden. Via de wandelingen ontdek je dan dat er eigenlijk heel weinig animo is aan de Vlaamse kant en dat vind ik heel jammer. De Heembekenaars reali- seren zich te wein ig dat

  er méér te zien is dan alleen maar de dagelijkse straten waar ze doorkomen. Dat is bijzonder jammer, want de wande- lingen zijn mooi, de wandelingen zijn plezierig, de uitleg van de gidsen is goed, hetzij over de historische achtergronden, hetzij over de ecologische aspecten tijdens de themawan- delingen. Ik vond het een heel moeilijke beslissing om het voorzitterschap te aanvaarden omdat de meeste vergaderin- gen eigenlijk geleid worden in het Frans en ik niet echt tweetalig ben. Ook omdat alleen Antoine Humbeek, Jean- Paul Van Steenberghe, tot voor kort Alfons Franssens en ikzelf als Nederlandstaligen in die raad van Bestuur zitten en wij geen back-up hebben van andere Nederlandstalige mensen zoals de Franstaligen dat hebben. Zij hebben een ongelooflijke plezierige en enthousiaste groep hardwer- kende mensen die stuk voor stuk een taak op zich nemen. We zoeken dus dringend mensen die ons helpen om, net als de Franstalige groep, een klein comité te vormen, om aan brainstorming te doen en om eventueel eens te kunnen terugvallen op een ander. Gewoon een groepje mensen die mee zouden willen werken, zich bewust zijn van het belang van de Groene Wandeling en beseffen dat de industrie een heleboel dingen weg kan halen. Want het behoud van de groene ruimtes blijft een belangrijk strijdpunt van de vzw Groene Wandeling. We hébben hier nog allerlei groen en er wordt vanalles aan gedaan. Maar het is vechten en als je dat alleen met enkele Nederlandstaligen moet doen, dan kom je niet ver. Dat groepje Nederlandstaligen kan ook nadenken over een manier om Nederlandstalige mensen, deelnemers aan de wandelingen, aan te trekken uit de naburige gemeenten. Anderzijds kunnen we vandaag geen al te grote publiciteit voeren, net omdat we met een te kleine groep zijn en we dus geen garantie kunnen bieden op Nederlandstalige begeleiding. Ik zou al enorm tevreden zijn met een denkgroepje van vier à vijf personen die de wandelingen kunnen voorbereiden en waar mensen inzitten die, in geval van overmacht, het gidsen kunnen overne- men."

  F. Coomans

  (foto Lieven Van Steenberghel

 • GELEIDE WANDELINGEN Jaarlijks organiseren we diverse wandelin- gen: natuurwande- lingen rond een bepaald thema, verkenningswande- lingen met de nadruk op de historische en

  L..;;::::=-==---------1 sociaal-geografische achtergrond van Neder-Over-Heembeek. Begin januari worden de data en de activiteiten vastgelegd.

  BEZOEKEN ledereen is welkom, de wandelingen vragen geen bijzondere inspanningen. Gezien er echter trappen voorkomen, zijn ze niet geschikt voor sommige gehandicapten. Aanbevolen is wel de benen te bedekken en goede schoenen te voorzien. Enkel volwassenen betalen een bijdrage van 50 F.

  GROEPEN EN SCHOLEN We zijn ook beschikbaar voor groepen en school- klassen. Het volstaat dag, uur en thema af te spreken. Wij vragen wel ons vooraf te contacteren omdat het aantal gidsen beperkt is en deze zich steeds moeten kunnen vrijmaken. Wat de scholen betreft, is het aantal leerlingen beperkt tot 25 met een aangepast aantal opvoeders.

  VOOR ZIJ DIE ONS WILLEN HELPEN *Word lid : 250 BEF per jaar of 1 00 BEF voor sympathisanten. Rekeningnummer 428-4055021-66 *Neem deel aan onze beheersactiviteiten die steeds besloten worden met een gezellig etentje *Word gids

  BEHEERSCOMITÉ GROENE WANDELING NEDER-OVER-HEEMBEEK VZW Buurthuis De Kleun, F. Vekemansstr. 116 te 1120 Brussel Tel. 268.32.48/268.20.82. Fax 262.36.76 E-mail : [email protected]

  Tweede Brusselse Familie Happening

  Na het succes van de " Eerste Brusselse Familie Happening", november '98, waar we zowat 750 mensen konden verwel- komen, organiseert de vzw Jeugd in Brussel (JIB) samen met BLOSO haar tweede editie. Samen met de Nederlandstalige Brusselse Jeugd gaan we er tegenaan om een sportiefrijke, recreatieve en ontspannen namiddag te vullen.

  De Bloemenhall van de vroegmarkt wordt als het ware omgetoverd tot een heus pretpark met springkastelen, speleobox, klimmuur, inline, speed-bal!, mountainbike, behendigheidsparcours, aerobics, een videogamecafé, een bezoek van de Sint, ... en "Familie" BV's. Voor het muzikale gedeelte kunnen we rekenen op de creativiteit van de jongeren die een heuse " Playbackshow" gaan organiseren.

  zondagnamiddag te vullen met "Hapjes & Drankjes" voor jong en oud (van 0 tot ... ).

  Dus iedereen is welkom op zondag 21 november 1999 tussen 13 en 18 uur in de Bloemenhall van de vroegmarkt (Mabru), Werkhuizenkaai 22/23 1000 Brussel. Inkom 50 Fr.

  Voor meer info kan je gerust bellen naar de vzw Jeugd in Brussel, Wil/emsplein 15 1020 Brussel tel. 420.01.20 fax 420.01.97

  Dit alles met als voornaamste doel samen een gezellige, ontspannende en recreatieve

  e-mail: [email protected]

  De Brusselse monumentendagen in Neder-Over- Heembeek waren een schot in de roos. Meer dan 300 bezoekers aan de tentoonstelling in de "Kluis", meer dan 200 deelnemers aan de educatieve wan- delingen. Een stimu- lans voor deze dynamische ploeg van Heembekenaren.

  (foto Nicole De Bie)

 • Laatste expo van het jaar

  Van 12 november tot 19 december

  "ORGELPUNT"

  Een tentoonstelling in het kader van de viering van het 45 jarig bestaan van het Cultureel Cent rum (1955-2000) met een pleade van 45 exposanten onder de noemer "Orgelpunt" waar recente schilderijen en beeldhouwwerken zullen worden tentoon- gesteld.

  Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag telkens van 15 tot 18 uur.

  Info: St. -Nico/aasplein 5 1120 Brussel tel. 262.04.33 of 216.6748

  Gem enschapsce·ntrum Heembeek-Mu saard

  Vorming

  ENGELSE CONVERSATIE

  Je kennis van de Engelse taal in de praktijk omzetten kan. Je leert op een verbale com- municatieve manier met de taal omgaan via gesprekstrainingen.

  Maandagavond 2x per maand van 20 tot 22 uur

  8 en 22 november 6 en 20 december

  Prijs : 100 Fr

  Trefcent rum Mutsaard, De Wandstraat 14 1 020 Brussel

  DECORATIE

  Feest- en wenskaarten zelf maken !

  Woensdag 17 november van 20 tot 21.30 uur.

  Meebrengen : borduur- of fijne schaar en rechte lat.

  Prijs : 100 Fr

  Trefcentrum Mutsaard, De Wandstraat 14 1020 Brussel.

  Consultatiebureau voor het Jonge Kind

  Leo Xlii-straat 11, F. Vekemansstraat 145

  1120 Brussel

  ber telkens om 9.30 uur

  Onze zittingen voor het vierde kwartaal gaan door op :

  donderdag : 4 en 18 november, 2, 9 en 16 decem-

  maandag : 22 november e