elegance52 | sapa building sytem

download elegance52 | sapa building sytem

of 32

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

description

elegance52: vliesgevels

Transcript of elegance52 | sapa building sytem

 • ELEGANCE 52 VLIESGEVELS

  6

  Elegance 52 HLElegance 52 HL is een speci eke oplossing voor toepassingen waarbij de nadruk wordt gelegd op

  een horizontale belijning. Het systeem is gebaseerd

  op de basisstructuur van Elegance 52 ST en creert

  een horizontaal effect. Er wordt namelijk geen gebruik

  gemaakt van een traditionele verticale afdekkap,

  maar van een bevestigingspro el dat verdekt achter

  een discreet afwerkingsrubber geplaatst wordt. Dit

  verdekt pro el staat borg voor een stabiele aansluiting

  van het glas tegen de structuur; de dichting verbergt

  deze verticale bevestiging.

  Dezeoplossingzorgtervoordatdehorizontaleafdekkap

  meer tot uiting komt. De decoratieve horizontale

  afdekkappen zijn in diverse vormen beschikbaar,

  waardoor deze perfect passen bij de stijl van het

  gebouw.

 • 3Elegance 52 is een gordijn gevelsysteem met diverse toepassingen, dat technologie en modern design combineert met de unieke eigenschappen van aluminium in de bouw. Voor alle toepassingen wordt dezelfde basisstructuur gebruikt. Niettegenstaande de slanke en elegante aanzichtbreedte van 52 mm, biedt Elegance 52 geoptimaliseerde systemen aan met een hoge integratiegraad.Bij de ontwikkeling werd speciale aandacht besteed aan de bouwtechnische vereisten inzake sterkte en stabiliteit, evenals aan de gestelde eisen voor lucht-, wind- en waterdichtheid, maar ook thermische isolatie, productie, plaatsing en bouwaansluitingen.

  Een waaier aan oplossingen

  Elegance 52 heeft een slanke, elegante aanzicht-

  breedte van 52 mm. Alle stijlen en regels zijn

  beschikbaar in verschillende bouwdieptes en be-

  antwoordenzoaanallestructureleeisen.

  Elegance52isbeschikbaarinverschillendeversies,

  elkmethunspecifiekeeigenschappen:

  - Elegance52ST(standaard)

  - Elegance52HL(HorizontalLining:horizontale

  afdekkap)

  - Elegance52IT(Italianwindow:structurele

  beglazing)

  - Elegance52IN(Industriallook:industrilelook)

  - Elegance52FR(FireResistant:brandwerend)

  - Elegance52Burglaryresistant(inbraakwerend-

  klasse2)

  - Elegance52SX

  - Elegance52SG(StructuralGlazing:gekleefde

  buitenbeglazing)

  - Elegance52GF(GlazingFrame:buitenbeglazing

  metglaslijst)

  - Elegance52Eco

  - Elegance52EcoIT

  - Elegance72(modulairegevel)

  - EleganceSC(SunControl)

  - BuildingIntegratedPhotovoltaic(BIPV)

  Elegance 52 kan worden gebruikt in verticale of

  schuine toepassingen of voor daken. Het systeem

  biedt verschillende oplossingen voor de verbinding

  metanderegeveltoepassingenenbouwmaterialen.

  Het systeem kan worden gecombineerd met de

  raam-endeurprofielenvanSapaBuildingSystem.

  Productie en Installatie

  Deafwateringkanzoweldoormiddelvanhetprincipe

  stijl-regelgebeuren,alspercompartiment.

  Specifiek ontwikkelde aluminium profielen of

  versterkingen uit staal kunnen in de stijlenworden

  gentegreerd om meer stevigheid te bieden bij

  uitzonderlijk grote raampartijen. Zodoende wordt

  een continue stijlverbinding, evenals een stevige

  verankeringverzekerd.

  SysteemvandrogebeglazingmetbehulpvanEPDM-

  dichtingen.

  Alle raam- en deursystemen van Sapa Building

  Systemhebbenspeciaalontwikkeldeaccessoiresom

  deintegratieinhetgevelsysteemtevereenvoudigen.

  Afhankelijkvandetoepassingiseenstijl-stijlofeen

  stijl-regelverbindingmogelijk.Montagevanderegels

  kan doormiddel van T-verbinders of T-stukken die

  voorzienzijnvaneenveervoorfrontalemontagevan

  de regels.Voor toepassingenwaarextra stevigheid

  voorderegelsvereistis,biedteenbewerktestijlde

  oplossing.

  Speciaal voor de Elegance 52-serie ontworpen

  ponsmachines verzekeren een accurate en snelle

  prefabricatievandeafwateringsgatenenbewerkingen

  vandestijl.

  Boorkalibers vereenvoudigen de plaatsing van

  de bevestigingsstukken bij voormontage van het

  systeem.

 • 4-24 mm

  8-38 mm

  20-50 mm

  52 m

  m

  Elegance 52 ST is een standaard gevelsysteem met

  thermische onderbreking, dat tal van mogelijkheden

  biedt op vlak van design d.m.v. stijlen en esthetische

  afdekkappen. De afwerking ST biedt een oplossing

  voor verticale en schuine toepassingen en daken en

  kan tevens worden toegepast bij facetgevels.

  System features

  Beglazing/panelen:diktevan4tot50mm.

  Hetsysteemkanzelfdragendzijnofgebruiktworden

  incombinatiemeteendraagstructuur.

  Elegance52STisontworpenomuitzettingdoorde

  warmte te ondervangen, met de garantie van een

  perfectewind-enwaterdichtheid.

  Resultaten van de tests: AE 750 (EN 12152);

  RE750(EN12154);3000Pa(EN13116)

  Elegance 52 ST

  Afmetingen

  Aanzichtbreedte 52mm

  Stijl 41-273mm

  Traagheidsmoment(Ixx:wind) 9,57-1649,7cm4

  Regel 22,5-199mm

  Traagheidsmoment(Ixx:wind) 3,67-515,84cm4

  Traagheidsmoment(Iyy:glas) 1,09-53,03cm4

  Beglazing

  Diktebeglazing 4-50mm

  Beglazingsmethode drogebeglazingmetEPDM-dichtingen

  Prestatieniveau

  Thermischeonderbreking 4-36mm

  Thermischeisolatie Ucw