Secoya Building

of 40/40
Sustaining business SECOYA BUILDING Vooraanstaand en duurzaam. Prestigious and sustainable.
 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Secoya Building, Vooraanstaand en Duurzaam

Transcript of Secoya Building

 • S u s t a i n i n g b u s i n e s s

  SECOYA BUILDING

  Vooraanstaand en duurzaam.Prestigious and sustainable.

 • SECOYA BUILDING

 • Inspirerend, prestigieus, beeldbepalend. Tal van superlatieven zijn al gebruikt om het Utrechtse

  kantorenpark Papendorp te kenschetsen. Feit is dat het gebied de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot

  n van de meest aansprekende internationale zakenlocaties met een centrale ligging in Nederland.

  Op het snijpunt van de A2 en A12 heeft zich een scala aan aansprekende bedrijven gevestigd in

  hoogwaardige en onderscheidende kantoren. Zo hebben onder meer Atos Origin, Essent, Cap Gemini,

  CSC, Mercedes-Benz, Deloitte, Stork, Mazars en Regus hun naam verbonden aan Papendorp. Door

  een sterk masterplan biedt Papendorp een aansprekende variatie van grote, corporate gebouwen tot

  individuele kantoorvillas met een hoge kwaliteit van architectuur en landscaping.

  PaPendorP. SUPerIor and dISTInCTIVe.

  Inspiring, prestigious, outstanding. Many superlatives have been used to describe

  Papendorp Business Park in Utrecht. The fact is that in the last ten years, Papendorp

  has grown to become one of the most attractive, centrally located international

  business parks in the netherlands. a host of impressive companies have established

  themselves in high-quality and distinctive offices here, where the a2 and a12

  motorways intersect. among those linking their names with Papendorp are atos origin,

  essent, Cap Gemini, CSC, Mercedes-Benz, deloitte, Stork, Mazars and regus. Based

  on a strong master plan, Papendorp offers a choice ranging from large corporate

  buildings to individual office villas with superior architecture and landscaping.

  PAPENDORP. HOOGwAARDIG EN ONDERSCHEIDEND.

 • Ook in een hoogwaardig en onderscheidend kantorengebied kan er maar n plek de meest prominente zijn.

  Pal aan de Papendorpseweg, die leidt van de afrit van de A12 naar het centrum van Papendorp, bevindt zich

  Secoya Campus. Een harmonieus ensemble van vijf gebouwen, die in aard en omvang van elkaar verschillen.

  Een groen concept van internationale allure op een eersteklas zichtlocatie, dat een duurzame werkomgeving

  combineert met uitstraling en exposure. Een inspirerende en motiverende werkplek, die Atos Origin en Essent

  reeds als thuisbasis hebben gekozen.

  SECOyA CAMPUS. VOORAANSTAAND EN INSPIREREND.

  SeCoya CaMPUS. PreSTIGIoUS and InSPIrInG.

  even in the most prestigious business parks, only one spot can be

  the most prominent. Secoya Campus is situated directly on the

  Papendorpseweg, which runs from the a12 slip road to the centre of

  Papendorp. a harmonious ensemble of five buildings, differing from each

  other in size and character. a green concept of international allure in a

  first-class situation that combines a sustainable work environment with

  prestige and high visibility. an inspiring and motivating workplace, which

  atos origin and essent have already chosen as their headquarters.

 • U T R E C H T

  Blaeu

  laan

  AFRIT 16Nieuwegein

  AFRIT 2Centrum

  MAASTRICHT

  DEN HAAG

  ARNHEM

  AMSTERDAM

  SECOYA

  Orteliuslaan

  Papendorpsew

  eg

  A12

  A12

  A2

  A2

  Van Deven te r laan

 • Papendorp ligt op het kruispunt van de twee hoofdassen van Nederland, de A2 (Amsterdam-Maastricht)

  en de A12 (Arnhem-Den Haag). Het gebied heeft een directe op- en afrit aan beide snelwegen en heeft

  via de spectaculaire Prins Clausbrug een directe verbinding naar het centrum van de stad. Dankzij de vrije

  busbanen zijn er de hele dag door snelle en hoogfrequente verbindingen van en naar Utrecht CS,

  het OV-hart van Nederland.

  LoCaTIon on a2/a12. MoTorWay and PUBLIC TranSPorT

  Papendorp lies at the crossroads between the two main arterial

  roads of the netherlands, the a2 (amsterdam-Maastricht) and the

  a12 (arnhem-The Hague). The area has direct access and exit slip

  roads on both motorways and has a direct connection with the city

  centre via the spectacular Prins Claus Bridge. Bus lanes guarantee fast

  and frequent connections all day to and from Utrecht central station,

  the heart of the dutch public transport network.

  LOCATIE A2/A12. SNELwEG EN OV.

  U T R E C H T

  Blaeu

  laan

  AFRIT 16Nieuwegein

  AFRIT 2Centrum

  MAASTRICHT

  DEN HAAG

  ARNHEM

  AMSTERDAM

  SECOYA

  Orteliuslaan

  Papendorpsew

  eg

  A12

  A12

  A2

  A2

  Van Deven te r laan

 • Onderscheidende waarde en nuchter professionalisme gaan hand in hand. In de dynamische omgeving van

  Papendorp vinden succesvolle ondernemingen en high-potentials een hoogwaardige ambiance. De gebruikers

  van Secoya Campus beschikken zelfs over een eigen enclave waar verkeersstromen in een groen landschap

  doorlopen tot onder de gebouwen. Secoya Campus biedt alles wat een onderneming nodig heeft: een

  ijzersterke basis voor groei, ruimte ontplooiing en flexibiliteit in een duurzame huisvesting.

  SPaCe. For ProFeSSIonaLS and HIGH PoTenTIaLS.

  distinctive value and sober professionalism go hand in hand.

  Successful companies and high potentials enjoy a special ambience in

  the dynamic environment of Papendorp. The users of Secoya Campus

  even have their own enclave, where traffic flows through a green

  landscape and passes under the buildings. Secoya Campus provides

  everything a company needs: a solid base for growth, room for

  development and flexibility in sustainable accommodation.

  DE RUIMTE. VOOR PROFESSIONALS EN HIGH-POTENTIALS.

 • GROEN LICHT. DE SUCCESFACTOR N DE X-FACTOR.

  Nieuwe gebruikers van de kantoorgebouwen op Secoya Campus kunnen rekenen op een warme

  ontvangst in de stijl en kwaliteit die bij hen past. De gebouwen zijn met een ruimtelijke visie ontworpen,

  wat onder meer tot uiting komt in uitnodigende entreepartijen die zich over meerdere verdiepingen

  uitstrekken, en die op geraffineerde wijze aan de organisatie kunnen worden aangepast. Deze visie strekt

  zich ook uit tot de groene buitenruimte die de ontspannen sfeer en de eigentijdse uitstraling van deze

  locatie accentueert. Hier vinden uw professionals ook de inspiratie en geestelijke ruimte die mede het

  verschil bepalen tussen good en great.

  Green LIGHT. THe SUCCeSS FaCTor AND THe X-FaCTor.

  new users of the office buildings on Secoya Campus can depend

  upon a warm reception in the style and quality that they deserve.

  The buildings have been designed with a broad vision, which is

  expressed in such things as the inviting entrances that extend

  over several floors and can be cleverly adapted for the individual

  organization. This vision also extends to the green outdoor area,

  which accentuates the relaxed atmosphere and modern feel of

  the location. Here, your professionals will find the inspiration

  and emotional space that determine the difference between

  good and great.

 • Secoya Campus is ontworpen en gebouwd als een inspirerend en bij uitstek duurzaam project. Milieu-

  en energiebewustzijn hebben een centrale plaats ingenomen bij de realisatie: de gebouwen zijn alle zeer

  energiezuinig en voorzien van tal van voorzieningen die het energieverbruik terugdringen. Dit komt tot uiting

  in de certificering voor Energielabel A met een zeer lage energie-index van 0,90 (zeer energiezuinig). Naast

  energiebewustzijn voldoet het complex ook aan de andere duurzaamheidsprincipes. People, Planet en Profit

  zijn primaire uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van totale campus.

  Secoya Campus was designed and built as an inspiring and ideally

  sustainable project. In its realization, environment and energy-efficiency

  were points of focus: all the buildings are very economical in their use of

  energy and are well equipped to keep energy consumption to a minimum.

  This is demonstrated by the energy label a certification, with a very low

  energy index of 0.90 (very energy-efficient). Besides energy efficiency, the

  complex also fulfils the other sustainability principles: People, Planet and

  Profit, and these were the foremost concerns in the development of the

  entire campus.

  DUURZAAMHEID. ZUINIG EN BEwUST.SUSTaInaBILITy. eFFICIenT and aWare.

 • SUSTaInaBILITy. eFFICIenT and aWare.

 • De gebouwen op Secoya Campus dragen allemaal een eigen karakter, maar hebben gemeenschappelijk dat

  ze volop gebruiksmogelijkheden bieden en flexibel aan te passen zijn voor gebruikers die een voorkeur

  hebben voor nieuwe kantoorconcepten. Met alle specificaties zijn de gebouwen bij uitstek geschikt voor

  Het Nieuwe werken. Daarmee staat de kantoorruimte direct in dienst van kostenbeheersing door

  efficinte bedrijfsprocessen, een hoge output van de organisatie en haar medewerkers en een werkwijze

  en sfeer waarin mensen zich prettig en productief voelen: een belangrijke bindende factor voor talent.

  De verdiepingslayout faciliteert vele kantoorconcepten. Door de combinatie van het individueel regelbare

  klimaatsysteem in de plafonds en de computervloeren zijn vele indelingen mogelijk.

  neW WorLd oF WorK. FLeXIBLe and eFFICIenT.

  The buildings on Secoya Campus each have their own character, but they all offer a wealth of facilities and can be adapted easily for users

  who opt for new office concepts. Their specifications are such that the buildings are ideally suited to The new World of Work. The offices

  lend themselves to cost control through efficient business processes, a high output from the organization and its employees and a way of

  working in a pleasant atmosphere in which people feel positive and productive an important factor for retaining talent. The floor layout

  facilitates many different office concepts. The combination of the individually controlled climate system in the ceiling and the computer floors

  provides the flexibility for a wide range of layouts.

  HET NIEUwE wERkEN. FLEXIBEL EN EFFICINT.

 • Binnen Papendorp is Secoya Campus een van de meest aansprekende kantoorclusters. Te midden van

  vooraanstaande ondernemingen en organisaties voelen hoogopgeleide, internationaal georinteerde

  professionals zich het beste thuis. Secoya Campus biedt een omgeving waarin mensen en organisaties worden

  gestimuleerd om samen te werken en kennis te delen. Een plek die talent bindt en boeit. Secoya Campus kan

  met recht worden getypeerd als een thuisbasis voor talent.

  HoMe BaSe For TaLenT. HIGHLy TraIned and SUCCeSSFUL.

  Secoya Campus is one of the most attractive office clusters in

  Papendorp. Highly trained, internationally orientated professionals feel

  at home here among leading companies and organizations. Secoya

  Campus offers an environment in which people and organizations feel

  encouraged to work together and share knowledge. It is a place that

  keeps talent interested and involved. Secoya Campus can justly be

  described as a home base for talent.

  THUISBASIS VOOR TALENT. HOOGOPGELEID EN SUCCESVOL.

 • De bijzondere werkomgeving van Secoya Campus is gerealiseerd naar ontwerp van de Noorse architect Niels Torp.

  Hij is bekend van trendsettende kantoorgemeenschappen voor onder meer British Airways in Londen, waar hij

  zich sterk richt op samenwerking tussen mensen. wellicht zijn meest tot de verbeelding sprekende project is het

  Vikingschip, de beroemde ijsbaan van het Noorse Hamar waar in 1994 de Olympische winterspelen plaatsvonden.

  renoWned arCHITeCTUre

  The special work environment of Secoya Campus was realized according

  to a design by the norwegian architect, niels Torp. He is known for the

  trend-setting office communities for British airways, among others, in

  which he placed a strong emphasis on cooperation between people. His

  most imaginative project is probably the Viking Ship, the famous skating

  arena in Hamar, norway, where the 1994 Winter olympics were held.

  ARCHITECTUUR. VAN NAAM EN FAAM.

  Vikingskipet, Hamar.

 • Met een parkeernorm van

  1:53 m2 beschikt Secoya

  Building over royale

  parkeergelegenheid op

  eigen terrein en onder

  het gebouw. De toegang

  wordt via eigen slagbomen

  geregeld. Via een ruime

  hellingbaan kan bij de

  hoofdentree worden

  voorgereden.

  ParKInG

  With a parking bay standard of

  1:53 m2, Secoya Building has

  generous parking facilities on its own

  grounds and beneath the building.

  entry is controlled with its own

  barriers. a wide sloping access lane

  makes it possible to drive to the

  front of the main entrance.

  PARkEREN

 • BEGANE GRONDGround floor

  0 5 10M

 • 1e VERDIEPING1st floor

  0 5 10M

 • 2e VERDIEPING2nd floor

  0 5 10M

 • 3e VERDIEPING3rd floor

  0 5 10M

 • 4e VERDIEPING4th floor

  0 5 10M

 • 5e VERDIEPING5th floor

  0 5 10M

 • circa8.400m2 hoogwaardige kantoorruimte op

  eersteklas locatie

  royaalparkeren(1:53m2 onder/naast het gebouw)

  imposanteentreemetruimtelijkevideover4

  verdiepingen

  eenscalaaanindelingsmogelijkhedeninlangeenkortere

  kantoorvleugels met een grote kolomvrije diepte

  hoogwaardigeklimaatinstallatiemet

  2 tot 6-voudige mechanische ventilatie en

  warmteterugwinning, fancoilunits in de

  plafonds, individueel regelbaar

  verhoogdecomputervloeren

  hetgebouwheeftEnergielabelAmeteen

  score van 0,90 zeer energiezuinig

  Around8,400m2 of high-quality office space in a prime location

  Generousparking(1:53m2 beneath and next to the building)

  Impressiveentrancewithagenerousvistaacross4floors

  Arangeoflayoutpossibilitiesinlongandshortofficewings

  with considerable column-free depth

  High-endclimatecontrolunitwith2-to6-foldmechanical

  ventilation and heat retention, fan coil units in the ceilings,

  individually controlled

  Raisedcomputerfloors

  ThebuildinghasEnergyLabelAwithascoreof

  0.90 very energy-efficient.

  Uw NIEUwE kANTOOR. DE FACTS EN DE FIGURES. yoUr neW oFFICe. THe FaCTS and FIGUreS.

 • vvo m2 / lfs sq.m.*

  Souterrain / Basement 325

  Begane grond / Ground floor 1.554

  1e verdieping / 1st floor 1.463

  2e verdieping / 2nd floor 1.463

  3e verdieping / 3rd floor 1.463

  4e verdieping / 4th floor 1.043

  5e verdieping / 5th floor 1.080

  Totaal / Total 8.391

  * circa / approx.

 • SECOYACAM PU S

  Disclaimer Deze brochure is met de grootste zorg tot stand gekomen. Aan de hierin opgenomen informatie kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

  Disclaimer While every care has been taken in compiling this brochure, no rights may be derived from the information contained herein.

 • (030) 2 332 552 (030) 284 30 60 (033) 461 55 71

  SECOYA BUILDING

 • (030) 2 332 552 (030) 284 30 60 (033) 461 55 71

  RealXL Vastgoedspecialisten

  Postbus 2105

  3800 CC Amersfoort

  +31 33 461 55 71

  www.realxl.nl

  contact:

  Ir. Richard Th. Splinter MBA

  RX1000610_09_221210_BUILDING_kaftSECOYA_BUILDING_Vooraanstaand_en_Duurzaam