Een andere kijk op explosieven

58
Explosievenopsporing Vooronderzoek Project gebonden Risico Analyse Taak gebonden Risico Analyse Frank Barink 16 april 2014

Transcript of Een andere kijk op explosieven

Page 1: Een andere kijk op explosieven

ExplosievenopsporingVooronderzoek

Project gebonden Risico Analyse

Taak gebonden Risico Analyse

Frank Barink 16 april 2014

Page 2: Een andere kijk op explosieven
Page 3: Een andere kijk op explosieven

Inhoud

Explosievenonderzoek: wanneer denk ik er over na?

wat is het?

wanneer is het noodzakelijk?

Wet en regelgeving in Nederland

Vooronderzoek (VO)

Projectgebonden Risico Analyse

Taakgebonden Risico Analyse

Page 4: Een andere kijk op explosieven

Werkvoorbereiding

ONTHEFFINGEN

VERGUNNINGEN

KLIC-MELDING

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK

SONDERINGEN

CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

Page 5: Een andere kijk op explosieven

Bij welke soort werkzaamheden kunnen conventionele

explosieven een gevaar opleveren?

TUNNELBOUW

HEIEN

RIOLERINGSWERK

KABELS & LEIDINGWERK

WEGENBOUW

BRUGGENBOUW

GESTUURDE BORINGEN

SPOORBOUW

SONDERINGEN

DUS ALLE BODEMROERENDE HANDELINGEN

DIJKVERZWARINGEN/DIJKVERBETERINGEN

BAGGEREN (VERBREDEN WATERGANG)

BOUW ACTIVITEITEN

Page 6: Een andere kijk op explosieven

Conventionele explosieven

KRANTENARTIKELEN

TV-PROGRAMMA’S

OOGGETUIGEN

OP DE WERKPLEK

STRATEGISCH GEBIED IN WO II

Bestaat de kans op het vinden van explosieven?

Page 7: Een andere kijk op explosieven

Wat is een explosievenonderzoek?

ONDERZOEKEN OF IN DE (WATER)BODEM VAN EEN ONDERZOEKSLOCATIE CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN AANWEZIG ZIJN.TWEE HOOFDDELEN:

BUREAUSTUDIE

VOORONDERZOEK

PROJECTGEBONDEN RISICO ANALSYE (PRA)TAAKGEBONDEN RISICO ANALYSE (TRA)

VELDWERKZAAMHEDEN (DETECTIE, BENADEREN EN VEILIGSTELLEN)

Page 8: Een andere kijk op explosieven

INHOUD WSCS -OCEEISEN AAN HET PROCES

EISEN AAN DE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF

EISEN AAN HET MANAGEMENT VAN PERSONEEL EN MIDDELEN

VERLENEN/VERLENGEN CERTIFICAAT

EISEN AAN DE CERTIFICERENDE INSTELLING

PROTOCOL BIJ AANTREFFEN CE MELDEN EXPLOSIEVEN AAN EODD BIJ GEVAAR MELDEN AAN POLITIE

EODD GESCHIKT VERNIETIGINGSTERREIN

WET MILIEUBEHEER

NAMENS GEMEENTE OVERDRAGEN AAN EODDWET WAPENS EN MUNITIE

Regelgeving

TOEZICHT

CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

INSPECTIE SZW (VANAF 1 JAN 2012)

PROCES: OPSPOREN

1. VOORONDERZOEK

2. DETECTEREN, LOKALISEREN, INTERPRETEREN

3. LAAGSGEWIJS ONTGRAVEN, IDENTIFICEREN

4. TIJDELIJK VEILIG STELLEN

5. OVERDRACHT AAN EODD 6. PV VAN OPLEVERING

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

VEILIGHEID EN GEZONDHEID WERKNEMERS (ART. 6) VEILIGHEID EN GEZONDHEID OMGEVING (ART. 10)

PROJECTPLAN: INHOUD

WAT WORDT GEZOCHT

WAAR WORDT GEZOCHT

HOE WORDT GEZOCHT

HOE WORDT BENADERD

HOE WORDT TIJDELIJK VRIJGESTELD

TELEFOONNRS HULPDIENSTEN + PROTOCOL INSCHAKELING

DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS

VERZEKERING

VERANTWOORDELIJKHEID WERKGEVER

ALGEMEEN: ALLE WERKGEVERS (DIE IN DE BODEM WERKEN)

ONDERZOEKSBEDRIJF

WSCS- OCE

CERTIFICERING

VOOR OPSPOREN VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN IS EEN CERTIFICAAT VAN DE MINISTER

VAN SZW OF EEN CERTIFICERENDE INSTELLING VEREIST. (ART. 4.10, ARBOBESLUIT) WSCS– OCE IS DE BASIS VOOR HET CERTIFICAAT

DE WSCS IS:HET WERKVELDSPECIEFIEK CERTIFICATIESCHEMA VOOR HET SYSTEEMCERTIFICAAT

OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

VASTGESTELD DOOR: CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VAN DE STICHTING

CERTIFICERING VUURWERK EN EXPLOSIEVEN

BOMMEN REGELING BINNENLANDSZAKEN EN KONINKRIJKSAANGELEGENHEDEN

ARBO BESLUIT

WSCS-OCE

Page 9: Een andere kijk op explosieven

De aanleiding voor CE onderzoek

Page 10: Een andere kijk op explosieven
Page 11: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: wanneer?

EIGENLIJK BIJ ELK NIEUW PROJECT MET BODEM INGREPEN

HEEFT EEN MILITAIR HISTORISCHE WAARDE EN IS TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG IN GEBRUIK GEWEEST;IS ALGEMEEN BEKEND, BIJVOORBEELD DE BOMBARDEMENTEN OP ROTTERDAM;NIETS OVER BEKEND.

Page 12: Een andere kijk op explosieven

Het vooronderzoek

VOORONDERZOEK

LUCHTFOTO INTERPRETATIE

ARCHIEF ONDERZOEK

LOCATIE BEZOEK

LITERATUURSTUDIE

TEAMOVERLEGOPVRAGEN VLUCHTGEGEVENS NA LONDEN

OPVRAGEN LUCHTFOTO’S EDINBUROUGH

GETUIGENVERKLARINGEN

OUDE EN NIEUWE SITUATIE MET ELKAAR VERGELIJKEN

Page 13: Een andere kijk op explosieven

Het vooronderzoek

Informatie uit verschillende bronnen:

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

The Aerial Reconnaissance Archives, Edinburgh

Archief Rijkswaterstaat

Historische Verenigingen

Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg

Luchtfotocollectie Universiteit Wageningen

Luchtfotocollectie Topografische Dienst Zwolle

Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie

Nationaal Archief Den Haag

National Archives te Kew, Surrey (VK)Getuigen

Gemeentelijk- en provinciaal archief

Internet

Literatuur

Archief Explosieven Opruimingsdienst (EODD)National Archives (Washington D.C.)

Page 14: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

Page 15: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

KAART MET BLINDGANGER

Page 16: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

KAART MET

BLINDGANGER

GEPOSITIONEERD OP DE

GBKN

ONDERZOEKSGEBIED

INGETEKEND

Page 17: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

LUCHTFOTO D.D.20 SEPT. 1941

Page 18: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

LUCHTFOTO D.D.18 JUNI 1943

Page 19: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

LUCHTFOTO D.D.13 SEPT. 1944

Page 20: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

LUCHTFOTO D.D.7 APRIL 1945

Page 21: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

RESULTATEN

LUCHTFOTOANALYSE

Page 22: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

RESULTATEN

LUCHTFOTOANALYSE

GEPROJECTEERD OP

HUIDIGE SITUATIE

Page 23: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

Page 24: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: casus

LOCATIE BLINDGANGER

GEPROJECTEERD OP

HUIDIGE SITUATIE

Page 25: Een andere kijk op explosieven

VERDACHT GEBIED

GEPROJECTEERD OP

HUIDIGE SITUATIE

Vooronderzoek: afbakening horizontale dimensie

Page 26: Een andere kijk op explosieven

Vooronderzoek: afbakening verticale dimensie

Page 27: Een andere kijk op explosieven

Project gebonden Risicoanalyse

Verdacht

gebied

Op

sp

ori

ng

s

ge

bie

d

Werk

gebied

Onderzoeksgebied

Page 28: Een andere kijk op explosieven

• App waar de risico kaart Explosieven in is gemaakt

Interactief

Off-line bruikbaar

Augmented Reality

Uitbreidbaar

Page 29: Een andere kijk op explosieven

Lingewaard 6918 ha

Overbetuwe 11520 ha

Lingewaard en Overbetuwe

Page 30: Een andere kijk op explosieven

Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog

Page 31: Een andere kijk op explosieven

Mijnenvelden

Page 32: Een andere kijk op explosieven

Stellingen

Page 33: Een andere kijk op explosieven

Voertuigen

Page 34: Een andere kijk op explosieven

Loopgraven

Page 35: Een andere kijk op explosieven

Bombardementen

Page 36: Een andere kijk op explosieven

Beschadigde bebouwing

Page 37: Een andere kijk op explosieven

Vliegtuigcrashes 104 stuks

Page 38: Een andere kijk op explosieven

Artilleriebeschietingen

Page 39: Een andere kijk op explosieven

Inundatie

Page 40: Een andere kijk op explosieven

MMOD meldingen

Page 41: Een andere kijk op explosieven

EODD acties 2013

Page 42: Een andere kijk op explosieven

Bodembelastingkaart

Page 43: Een andere kijk op explosieven

Controleverzoek Randwijk Luchtfoto 2013

Page 44: Een andere kijk op explosieven

Luchtfoto 19-09-1944

Page 45: Een andere kijk op explosieven

Luchtfoto 15-03-1945

Page 46: Een andere kijk op explosieven

Mijnenvelden

Page 47: Een andere kijk op explosieven

Stellingen

Page 48: Een andere kijk op explosieven

Artilleriebeschietingen

Page 49: Een andere kijk op explosieven

Britse troepenbewegingen

Page 50: Een andere kijk op explosieven

Duitse troepenbewegingen

Page 51: Een andere kijk op explosieven

Beschadigde bebouwing

Page 52: Een andere kijk op explosieven

Totale inventarisatie

Page 53: Een andere kijk op explosieven

Verdacht gebied n.a.v. inventarisatie

Page 54: Een andere kijk op explosieven

EODD acties

Page 55: Een andere kijk op explosieven

Geroerd en vrijgegeven gebied

Page 56: Een andere kijk op explosieven

Verschillende kaartlagen

Page 57: Een andere kijk op explosieven

Augmented reality K&L en EODD

Page 58: Een andere kijk op explosieven

Calamiteitentoepassing