Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

20
Beweegprojecten voor mensen met hersenletsel

description

Informatie over de Edwin van der Sar Foundation en een overzicht van de lopende beweegprojecten 2015. Ook vertellen enkele ambassadeurs, partners en het medisch team over hun motivatie/betrokkenheid.

Transcript of Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Page 1: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Beweegprojecten voor mensen met hersenletsel

Page 2: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

RABO: 13 99 30 965IBAN: NL07RABO0139930965

BIC/SWIFT: RABONL2UKvK: 53380258

EDWIN VAN DER SAR FOUNDATIONJONCKERWEG 13

2201 DZ NOORDWIJK

TEL +31 (0)71 76 000 76WWW.EDWINVANDERSARFOUNDATION.ORG

[email protected]

SAR007 dank.indd 1 23-05-12 11:32

Tijdens mijn revalidatie heb ik gemerkt dat de wereld voor iemand met een hersenbeschadiging er totaal anders uit ziet. Ineens kun je de gewoonste handelingen niet meer automatisch doen. Ik moest van alles opnieuw leren:lopen, iets pakken, zorgen voor je gezin, functioneren in een drukke omgeving, keuzes maken in winkels; zomaar een paar voorbeelden waar je dan tegen aan loopt. Dankzij de revalidatie is mij dat gelukt. Ik besef dat voor veel patiënten dit soort dingen niet of moeilijk haalbaar zijn.

Maar er is altijd iets wat je kunt bereiken. Hoe moeilijk ook, never ever give up. Dat motto wil ik aan de Edwin van der Sar Foundation meegeven. Op basis van dat motto willen we een bindende factor zijn tussen alle partijen: patiënten, medici, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzekeraars...

Er gebeuren heel veel goede dingen in Nederland. Maar dat is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Ik hoop dat wij daarin van betekenis kunnen zijn. Dat is mijn droom.

Annemarie van der Sar,voorzitter Edwin van der Sar Foundation

Noordwijk, 29 mei 2012

Page 3: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

3

Voorwoord

“Wij willen mensen met een hersenbeschadiging helpen hun leven weer op te pakken ”

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 45.000

(nieuwe) mensen te maken met een of andere

vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld

een herseninfarct, ongeluk, hartstilstand of hersen-

bloeding. Door een hersenbeschadiging kan het

leven van de ene op de andere dag ingrijpend

3"/�+!"/"+ǽ���+�!�1�%""ƞ�+&"1��))""+�$"3,)$"+�3,,/�

de patiënt, ook de naaste omgeving, zoals familie en

vrienden worden dan geraakt.

De Edwin van der Sar Foundation komt op voor mensen

met hersenletsel en vraagt aandacht voor de zichtbare

en onzichtbare gevolgen van een hersenbeschadiging.

Naast de revalidatie gaat onze aandacht vooral uit naar

de moeilijke periode na de medische behandeling.

Daar waar men probeert het leven weer op te pakken.

��+�&0�"/�$/,1"��"%,"ƞ"���+�!2&!")&'(%"&!Ǿ�!"�'2&01"�

kwaliteit van zorg en een laagdrempelige toegang tot

de meest geschikte behandeling en faciliteiten.

Door onze samenwerkingen met landelijke partners

bereiken we een grote groep patiënten die we

gezamenlijk helpen bij hun revalidatieproces.

De revalidatiefase is gericht op herstel.

"�%"/4&+1�(/� %1Ǿ� ,+!&1&"�"+�),,-3��/!&$%"&!ǽ�

Maar uit onderzoek blijkt dat een op de

vijf mensen na de revalidatie

achteruit gaat qua bewegen.

Daarom willen wij met onze

projecten mensen met

hersenletsel in beweging

krijgen en houden.

En gelukkig staan we

hierin niet alleen!

�"�7&'+�1/,10�,-��)�,+7"�-�/1+"/0Ǿ�#/&"+!0Ǿ�!,+�1"2/0�"+�

anderen die hun ondersteuning hebben aangeboden.

�"7"��/, %2/"�$""ƞ�""+�!2&!")&'(��"")!�3�+�%"1�4"/(�

van de Foundation.

Page 4: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Missie

Statutaire naam Stichting Edwin van der Sar Foundation

Vestigingsplaats Noordwijk

Opgericht 2011

Rechtsvorm Stichting

Bestuur Annemarie van der Sar - Van Kesteren (voorzitter)

Esther Goergen (secretaris)

Lex Geerdes (penningmeester)

Directie Maurice Brederode (algemeen manager)

Medisch kernteam Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam

dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax

Samenwerkingspartners CVA Kennisnetwerk

De Hart & Vaatgroep / Nederlandse Hartstichting

Ergotherapie Nederland

Hersenstichting Nederland

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Revalidatie Nederland

De Edwin van der Sar Foundation zet zich

in voor mensen met (niet aangeboren)

hersenletsel. Wij willen deze doelgroep

in beweging krijgen, zowel tijdens de

revalidatie als daarna.

Om dit te bereiken ondersteunen en

initiëren wij projecten gericht op

beweging en actieve dagbesteding.

Dat is noodzakelijk voor verbetering van

hersenfuncties en goed voor het

herwinnen van zelfvertrouwen en sociaal

contact.

Page 5: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

5

“ Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf, maar

ook ons brein in conditie houdt, blijkt steeds

duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek.

Ook voor mensen die een beroerte hebben gehad

is beweging van cruciaal belang. De gevolgen van

hersenletsel zijn zeer ingrijpend en hebben vaak

een enorme impact op het dagelijks functioneren.

Om de kans op terugkeer naar het ‘normale’ leven

te vergroten is beweging noodzakelijk. Het is een

Door op een positieve manier gebruik te maken van

de naam Edwin van der Sar kan deze boodschap nu

ook een groter publiek bereiken.”

Prof. dr. Erik J.A. ScherderMedisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation

uitstekend middel om lichamelijke en cognitieve

problemen aan te pakken. Als hoogleraar

neuropsychologie en bewegingswetenschappen,

hamer ik elke dag op het belang van lichaams-

beweging. Ik zou mijn boodschap het liefst van de

daken willen schreeuwen: Beweeg!

Daarom is het werk van de Edwin van der Sar

Foundation ook zo belangrijk; zij brengen mensen

met hersenletsel in beweging.

Hij zou ‘dolgraag’ een grote publiekscampagne

maken, om zijn boodschap tot beweging aan het

grote publiek kenbaar te maken. Die boodschap

zou dan ongeveer luiden: ‘Bewegen is niet alleen

van belang voor uw slanke lijn, maar zeker ook

voor de conditie van uw brein!’

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan

de VU Amsterdam, en hoogleraar bewegings-

wetenschappen in Groningen, hamert elke dag op

het belang van lichaamsbeweging. Als lid van ons

medische kernteam voorziet hij de Foundation van

kennis en advies.

“Voor mensen die een beroerte hebben gehad is bewegen cruciaal”

Page 6: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Sport- en spelmaterialen voor ziekenhuizen en revalidatiecentraIeder jaar ontvangen minimaal 25 (zorg)instellingen een

gratis sportpakket. Het sportpakket is samengesteld

door een bewegingsdeskundige en is uitermate geschikt

voor hersteloefeningen van mensen met een hersen-

beschadiging, bijvoorbeeld d.m.v. evenwichts- en

coördinatiespellen.

Partner: Revalidatie Nederland

�,ƛ"/0 voor Ergotherapeuten Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw

hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer

lukt door lichamelijke problemen. Via Ergotherapie

�"!"/)�+!�3"/0-/"&!"+�4"�")(�'��/�ǚǕ�(,ƛ"/0�3,)�%�+!&$"�

hulpmaterialen voor ergotherapeuten in Nederland.

�"�&+%,2!�3�+�!"�,/�+'"�(,ƛ"/0�&0�0-" &Ɯ"(�0�*"+Ȓ

gesteld voor ergotherapie bij hersenletsel. Met deze

hulpmiddelen komen wij nu letterlijk bij de mensen thuis.

Partner: Ergotherapie Nederland

Meet me @ the GymSporten in de reguliere sportschool is vaak niet mogelijk

voor mensen met hersenletsel. Het is er druk en er zijn

te veel ‘prikkels’ als harde muziek en TV monitoren.

Deskundige begeleiding en rustige ruimten zijn nood-

zakelijke ingrediënten voor deze sporters!

De Edwin van der Sar Foundation maakt sporten met

hersenletsel mogelijk bij de erkende sportscholen.

Partners: Hersenstichting en Fit!vak

De Edwin van der Sar Foundation

ondersteunt en initieert sport- en

beweegprojecten voor mensen met

hersenletsel. Voor de realisatie van

onze projecten werken wij graag samen

met landelijke partijen en staat

deskundigheid altijd voorop. Op deze

manier bereiken wij een grote groep

patiënten en zijn wij verzekerd van de

juiste kwaliteit van zorg.

Wij willen mensen met hersenletsel

toegang geven tot de meest geschikte

behandelingen en de beste faciliteiten.

Onze betrokkenheid bij de projecten is

7,4")�&+%,2!")&'(��)0�Ɯ+�+ &"")ǽ�

Projecten

Page 7: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

7

Zwemmen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)Op meerdere locaties in Nederland realiseren we

zwemuren voor mensen met een hersenbeschadiging.

Daarbij maken we gebruik van de faciliteiten van de

revalidatiecentra. Ook is deskundige begeleiding hierbij

gegarandeerd. Deze zwemuren zijn met name bedoeld

voor mensen die na hun medische behandeling weer

thuis zitten (1e lijn). Het zwemmen is ideaal voor herstel

van motoriek en evenwicht, maar bovendien ook een

gezellige groepsactiviteit!

Partner: Revalidatie Nederland

�2,Ɯ"10"+�3,,/�4,,+Ȓ�"+� zorgcentra�"+�!2,Ɯ"10�*��(1�%"1�3,,/�-"/0,+"+�!&"�*&+!"/�

mobiel zijn mogelijk om meer te bewegen en vaker

�2&1"+�1"�(,*"+ǽ��,,/�!"�!2,Ɯ"10�(2++"+�*"+0"+�*"1�

een beperking nu samen met een begeleider

Ɯ"101, %1'"0�*�("+ǽ��"���+$"-�01"�Ɯ"10�4,/!1�

gemaakt in een special limited edition en wordt

geleverd in onze herkenbare oranje kleur. Instellingen

krijgen een donatie van onze Foundation waarmee zij

!"�!2,Ɯ"10�7")#�(2++"+���+0 %�ƛ"+ǽ

Partners: Vegro en van Raam

BeweegteamsEen inactieve leefstijl kent allerlei vervelende gevolgen.

Beweging is dus enorm belangrijk, maar voor mensen

met hersenletsel is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Zeker in de woon/zorgcentra is het lastig om structurele

mogelijkheden te creëren voor beweging.

Hoe organiseren we dit voor de bewoners van jong

tot oud? Want juist in de woon/zorgcentra vormen

bezuinigingen en het gebrek aan medewerkers vaak

een uitdaging. Wij ondersteunen deze zorginstellingen

middels de inzet van Beweegteams: wij geven 3x een

(wekelijks) bezoek van het beweegteam en een imple-

*"+1�1&"-)�+�,-�*��1�+���Ɲ,,-�3,,/�""+��"4"$&+$0Ȓ

beleid conform de IGZ bouwstenen. Bij een zelfstandige

voortzetting van de beweegsessies krijgen de instel-

lingen ook de benodigde spelmaterialen van de

Foundation.

Partners: Sportief Plan en Nijha Sport en Spelen

Page 8: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Foto

: Man

on v

an d

er Z

waa

l

Bijdrage uitStimuleringsfonds

Meet me @ the Gym

Zwemlocatie voor mensenmet niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een Foundation met landelijk bereik

Rob de WitAmbassadeur

Page 9: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

“ Je kunt blijven mijmeren over dingen die je niet

meer kunt, maar ik keer het liever om. Ik kan nog

zo veel wél. Een normaal gesprek voeren bijvoor-

beeld, al praat ik wat trager dan een ander.

Sinds ik in 1995 mijn rijbewijs kwijtraakte zit ik op

""+�Ɯ"10�*"1�!/&"�4&")"+ǽ���1�4�0�&+�%"1��"$&+�

4")�"3"+�0)&(("+Ǿ�*��/�!,,/�!&"�Ɯ"10�(�+�&(�+,$�

wel zelf de boodschappen doen.

Ondanks mijn handicap heb ik gewoon een mooi

leven. Al zou ik in een rolstoel zitten dan nog zou

ik de grenzen opzoeken van wat ik nog wel kan.

�,�(�+�&(�+,$�74"**"+�"+�Ɯ"10"+Ǿ�*��/�&+�*&'+�

geval moet ik het nóg rustiger aan doen; me niet

teveel vermoeien. Niet te veel aan m’n kop.

� ���/�&(�!,"�%"1�+,$�4")�"+�!�1�$""ƞ�""+�-,0&1&"#�

gevoel.”

Rob de Wit Ambassadeur Edwin van der Sar Foundation

“Ondanks mijn handicap heb ik gewoon een mooi leven”

9

Rob de Wit was halverwege de jaren tachtig een

)&+(0�2&1"+�*"1�Ɲ�&/ǽ��"/01��&'����1/" %1Ǿ�!��/+��

�&'��'�5�"+�%"1��"!"/)�+!0�")ƞ�)ǽ��"1�&0��)4""/�)�+$�

geleden dat hij met mooie dribbels en ingenieuze

01&ƞ'"0�!"�01�!&,+0�&+�3"/3,"/&+$��/� %1ǽ��+�ǖǞǝǛ�

sloeg het noodlot toe en kwam er aan zijn carrière

abrupt een einde toen hij op zijn 22ste, in de bloei

3�+�7&'+�)"3"+Ǿ�$"1/,ƛ"+�4"/!�!,,/�""+�%"/0"+Ȓ

bloeding. Helaas bleef het daar niet bij en werd hij

&+�ǖǞǞǘ�"+�&+�ǗǕǕǚ�+,$*��)0�$"1/,ƛ"+�!,,/�""+�

hersenbloeding.

Bij de pakken neerzitten is echter niet aan Rob besteed.

Om voor een tweede en derde keer te herstellen van

een hersenbloeding is niet makkelijk. Er is op z’n minst

veel positiviteit en doorzettingsvermogen nodig. Maar

��+�3""/(/� %1�%""ƞ�%"1�%"*�+,,&1�,+1�/,("+ǽ�

“ Ik zie altijd een oplossing.”

Page 10: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

StimuleringsfondsHet Stimuleringsfonds van onze

,2+!�1&,+��&"!1�Ɯ+�+ &Ċ)"�,+!"/Ȓ

steuning aan projecten en initiatieven

van derden. Om in aanmerking te

komen voor een bijdrage dient het

project aan een aantal voorwaarden

te voldoen. Is het project gericht op

beweging, sport of actieve dagbeste-

ding voor mensen met hersenletsel en

valt het binnen onze beschreven werk-

gebieden? Dan kan een aanvraag

worden ingediend.

Oefen AppHet UMC Utrecht ontvangt een donatie voor het ontwik-

kelen van een Oefen App Beroerte (in eerste instantie

beschikbaar voor tablet). De App biedt mensen na een

beroerte de mogelijkheid om zelfstandig verder te

werken aan het herstel. Uit onderzoek blijkt dat patiën-

ten die kort na een beroerte meer fysieke oefeningen

doen, beter herstellen, sneller weer zelfstandig zijn en

eerder naar huis kunnen. De App is de digitale vertaling

van de veelgeprezen CVA-oefengids. “ Er is bewijs dat het verhogen van de intensiteit van

(motorisch) oefenen na een beroerte leidt tot

�"1"/"�2&1(,*01"+ǽ��"�/& %1)&'+�$""ƞ���+�14""�(""/�

per dag 20 tot 30 minuten. Door de ontwikkeling

van een speciale oefen-app kunnen mensen na een

beroerte nu ook thuis verder werken aan hun

herstel, op een veilige manier. De voordelen van de

App ten opzichte van de CVA-oefengids zijn de

$"0-/,("+�&+01/2 1&"0�"+�!"�Ɯ)*-'"0�4��/&+�!"�

oefeningen worden voorgedaan. Tevens kan het

oefenprogramma helemaal op maat worden

ingesteld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit

oefeningen voor armen, benen of het gelaat.”

Prof. dr. Anne Visser-Meily Medisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation

Page 11: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

11

Innovatie / ontwikkelingOm te innoveren en vernieuwen is er geld nodig. Onze

partner de Hersenstichting besteedt al veel aandacht

aan hersenonderzoek. Wij dragen als Foundation bij

aan nieuwe ontwikkelingen en innovatieve en creatieve

initiatieven.

Oefen App Beroerte

Inrichting / faciliteitenDe faciliteiten leveren altijd een bijdrage aan verbete-

ring van, stimulans en inspiratie tot meer levens-

kwaliteit van hersenletsel patiënten. Dit geldt zowel

tijdens de revalidatiefase, als daarna.

� �4"*��!)&ƞ�

Speciale trainingsapparatuur

Aangepaste keuken voor woon- / zorglocaties

� �/"Ċ/"+�3�+�Ɯ'+"�,+13�+$01/2&*1"�7&"("+%2&0

Evenementen / actieve dagbesteding Door een hersenbeschadiging kan het leven van de een

op de andere dag ingrijpend veranderen. Terugkeer

naar het ‘normale leven’ is niet voor iedereen wegge-

legd. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen actief

en sociaal betrokken blijven. Actieve dagbesteding en

inspirerende evenementen gaan negatieve gevoelens

tegen en geven zelfvertrouwen en houvast.

Open dag paardrijden voor kinderen en

jongvolwassenen met hersenletsel

Aangepast roeien voor mensen met een beperking

Raisin Hope Foundation Ride

Page 12: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

PartnersEen partnership betekent een structurele,

maatschappelijke betrokkenheid.

We versterken elkaar in missie en naams-

bekendheid. De samenwerking vertaalt zich

in een meerjarige overeenkomst.

We danken de VriendenLoterij, Telesport

en Vegro voor hun support. Dankzij deze

partners kan de Edwin van der Sar

Foundation haar projecten realiseren.

VriendenLoterijDe VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en

gezonde samenleving. Daarom steunt zij goede

doelen op het gebied van gezondheid en welzijn.

De Edwin van der Sar Foundation is een mooie aanvul-

ling op de organisaties die de VriendenLoterij steunt.

“In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 45.000

(nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van

hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een hersenin-

farct, ongeluk, hartstilstand of hersenbloeding. De gevol-

gen zijn vaak zeer ingrijpend, ook voor de naaste familie.

De kans op bijvoorbeeld een beroerte neemt toe bij het

01&'$"+�3�+�!"�)""ƞ&'!�"+�$"7&"+�!"�1,"+�*"�3�+�7,4")�!"�

levensverwachting als de vergrijzing van de Nederlandse

bevolking wordt aangenomen dat het aantal nieuwe

gevallen de komende jaren alleen maar zal stijgen.

Dankzij de bekendheid van Edwin van der Sar krijgt dit

onderwerp nu extra aandacht. Wij waarderen het zeer

dat een populaire sporter zich hiervoor inzet en zijn

ervaring en netwerk gebruikt om dit onderwerp op de

kaart te zetten”

“Omdat sport en bewegen in het algemeen een bewezen

middel is om welzijn en gezondheid te bevorderen, steu-

nen wij de Edwin van der Sar Foundation. Dit doen wij niet

�))""+�!,,/�""+�Ɯ+�+ &Ċ)"��&'!/�$"Ǿ�*��/�,,(�!,,/�!"�

boodschap van de Foundation zoveel mogelijk onder de

aandacht te brengen. Wij geven bekendheid aan het werk

van de Foundation door het organiseren van een loterij,

en de Foundation helpt ons weer om onze doelstellingen

aan een groter publiek kenbaar te maken. Zo zetten wij

ons gezamenlijk in voor een sportieve en gezonde samen-

leving!”

Yvonne VerschragenVriendenLoterij

Page 13: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

13

Page 14: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Vegro �"��!4&+�3�+�!"/���/�,2+!�1&,+�%""ƞ�0&+!0�ǗǕǖǘ�

een nieuwe partner gevonden in Vegro Thuiszorg-

winkels. Vegro is een gerenommeerde leverancier

van verpleegartikelen en hulpmiddelen.

Het partnership is voor beide organisaties evenzo

logisch als aantrekkelijk.

De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt projecten

$"/& %1�,-��"4"$&+$ǽ��&1�%""ƞ�""+��"4"7"+�"ƛ" 1�,-�

het herstel van hersenfuncties en lichamelijke

beperkingen. De projecten van de Foundation hebben

dus direct invloed op de kwaliteit van leven en zijn

gericht op verbetering van het dagelijkse leven.

Daar komt veel doorzettingsvermogen van de patiënt bij

kijken. “Zonder strijd geen overwinning!” Een mooie link

met de missie en visie van Vegro zegt René Kamerbeek,

directeur van Vegro.

“Wij hebben als maatschappelijke onderneming tot doel

onze klanten optimale kansen te bieden bij het verbeteren

van de levenskwaliteit. Dit kan door middel van hulp-

middelen, advies of logistieke diensten. Daarbij zijn

4&'�7""/�-/�(1&0 %�&+$"01")!ǽ��"�,2+!�1&,+�%""ƞ�!"7"�

instelling ook. Zieke mensen kunnen niet wachten is ons

motto; mensen met niet-aangeboren hersenletsel ook

niet. Er moet actie ondernomen worden. Dat is dus niet

alleen roepen aan de zijlijn, maar daadwerkelijk

handvatten bieden om aan de slag te gaan. Daarom

passen wij zo goed bij elkaar”.

De Edwin van der Sar Foundation en Vegro versterken

")(��/�,-��))"/)"&�$"�&"!"+ǽ����01�Ɯ+�+ &")"�02--,/1�

ondersteunen zij elkaar ook met kennis, ervaring en

diensten. Tamara van der Linden, Commercieel Manager

bij Vegro, ziet vooral kansen voor de Foundation in het

gedeelde werkveld.

“Vegro werkt samen met de gehele zorgketen; van zorg-

verzekeraars tot zorginstellingen en gemeenten. Via ons

kan de Foundation zich introduceren bij deze instellingen

en vertellen over hun missie en doelstellingen.

“Zonder strijd geen overwinning”

Page 15: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

15

“Het partnership werkt ook motiverend voor het personeel”

Op deze manier kan de Foundation blijven benadrukken

dat binnen de complexe wet- en regelgeving van de zorg

men vooral moet blijven luisteren naar de klant; wat zijn

!"��"%,"ƞ"+�"+�4"+0"+�3�+�!"�()�+1Ȅ�

Uit deze gedachte is immers ook de Foundation ontstaan.

�++"*�/&"�%""ƞ�7")#�(2++"+�"/3�/"+�%,"�%"1�&0�,*�&+�!"7"�

*,)"+�1"/" %1�1"�(,*"+�"+�%""ƞ�""+��"-��)!"�%2)-3/��$�

,#��"%,"ƞ"�$"3,")!ǽȋ

Uiteraard moet een dergelijke samenwerking of part-

nership ook voordelen brengen voor Vegro. Vegro is een

maatschappelijke onderneming en wil zich zo ook

opstellen. Een samenwerking met een goed doel als de

Edwin van der Sar Foundation sluit daarbij aan. Boven-

dien kunnen zij op een positieve manier gebruik maken

van de naam Edwin van der Sar en willen ze met een

partnership als deze ook hun imago versterken.

“De Foundation is ook een vlotte en sportieve Foundation.

Voor ons is het belangrijk dat ook onze medewerkers zich

!��/*""�4&))"+��00, &Ċ/"+ǽ��"%�)3"�&*�$,�3"/01"/("+!�

werkt het dus ook motiverend voor het personeel.

Zo hebben onze medewerkers zelf bijgedragen aan de

sponsoring van de Foundation door mee te lopen met de

!�*�1,1�!�*),,-ǽ���+� %�2ƛ"2/0�1,1�!"�� ,2+1*�+�-

gers, directeuren en administratief personeel; ze deden

allemaal mee. Dat Edwin en Annemarie op een dinsdag-

avond beiden mee kwamen trainen met de hele groep

was een enorme stimulans. Ook na de dam tot damloop is

er nog lang over nagepraat.”

René Kamerbeek wil ook de commerciële doelen wel

onderstrepen die een degelijke samenwerking kunnen

opleveren.

“Concrete projecten van de Foundation waarbij wij als

logistieke partij, dienstverlener of groothandel kunnen

optreden leveren in de toekomst wellicht nieuwe klanten

op. Wij kopen iets in en bieden het aan. Denk hierbij aan

%,*"1/�&+"/0�,#�!2,Ɯ"10"+�3,,/�4,,+Ȓ�"+�7,/$ "+1/�ǽ�

Daarbij kunnen we voor de Foundation een minimale

4&+01*�/$"�%�+1"/"+ǽ���+�%""ƞ�!"�,2+!�1&,+�""+�02-"/�

scherpe prijs waar zij mooie materialen of hulpmiddelen

voor kunnen leveren en in de toekomst komen zorginstel-

lingen bij ons voor het onderhoud of eventuele vervolg-

acties. Dat is een win/win situatie voor alle partijen.”

Page 16: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Friends, donateurs& acties

FriendsEen professionele organisatie wordt gedragen door

professionele leveranciers. Voor een aantal vaste

diensten mogen we rekenen op de vakkundige en

enthousiaste ondersteuning van onze Friends .

Deze organisaties leveren allen een bijdrage ‘in natura’

aan de projecten van de Edwin van der Sar Foundation.

Tevens dragen de Friends bij aan het vergroten van

onze naamsbekendheid en verspreiding van het

gedachtegoed.

Om de ambities en doelen van de Foundation

mogelijk te maken hebben wij veel steun

nodig. Daarom kan men persoonlijk, met

een club, school of vereniging een bijdrage

leveren. Dit kan op verschillende manieren

"+�7,4")�Ɯ+�+ &"")��)0�&+�+�12/�ǽ�

De Foundation is zeer dankbaar voor deze

betrokkenheid. Een ieder die zich voor onze

Foundation wil inzetten kan rekenen op

onze support.

AON

��,6"+0�ǔ��,"ƛ

Sport-Promotion

Nijha sport- en spelmaterialen

Adidas Benelux

Van Duyn en Van der Geer

Drukkerij Bax

Zoetemelk Media Services

Kop en Schouders

MK2 audiovisueel

���+�),/&"�74"*1�Ǜǘ�(*�&+�!"��&+$3��/1��&'� Haarlemmermeer

�, "/�,)#���01"/0�ǗǕǖǘ

Page 17: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

17

Friends, donateurs& acties

DonateursDankzij onze donateurs kan de Edwin van der Sar

Foundation mensen met hersenletsel helpen op hun

weg naar herstel. Met de bijdragen van donateurs

Ɯ+�+ &"/"+�4&'�-/,'" 1"+�!&"�$"/& %1�7&'+�,-�3"/�"1"/&+$�

van de kwaliteit van leven. Bewegen is daarin het tover-

woord, want beweging houdt niet alleen ons lijf, maar

,,(�,+0��/"&+�&+� ,+!&1&"ǽ��))"�Ɯ+�+ &Ċ)"��&'!/�$"+Ǿ�3�+�

groot tot klein, helpen mensen met hersenletsel tijdens

hun revalidatie en daarna, om toegang te krijgen tot de

beste kwaliteit van zorg en de meest geschikte

behandelingen en faciliteiten.

ActiesPersoonlijke inzet van betrokken mensen is van groot

belang om onze boodschap uit te dragen en meer

aandacht te vragen voor de ingrijpende gevolgen van

hersenletsel. Iedereen kan daarom zijn eigen actie

starten om op een sportieve of ludieke manier geld op

te halen en aandacht te vragen voor onze Foundation.

�#�*"+�+,2�$��1�%�/!),-"+Ǿ�Ɯ"10"+Ǿ�Ǜǘ�(*�$��1�

zwemmen, of 100 km gaat roeien; een ieder die zich wil

inzetten voor de Foundation kan op onze support

rekenen, teneinde het beste resultaat te realiseren!

�/"�1&"�3�+�2+&"("�0 %&)!"/&'"+�&ǽ0ǽ*ǽ�(2+01"+��/�Pim Smit

�2!&"("�Ȉ��+1��/2+ȉ�,-�%"1�01/�+!�*"1�ǘǕǕ� deelnemers

��+!/��� %��-�/,"&1�ǖǕǕ�(*

Page 18: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015
Page 19: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

www.facebook.com/edwinvandersarfoundation

meer dan 1550 vind-ik-leuks

@vdsarfoundation

meer dan2500 volgers

19

De Edwin van der Sar Foundation kent

een groot bereik. Via de media vragen

wij aandacht voor onze projecten en

de positie van mensen met een hersen-

beschadiging.

Onze eigen communicatiemiddelen,

zoals de internetsite, Facebookpagina

en Twitterberichten, zorgen voor een

actueel overzicht van onze inzet.

“Jarige Edwin van der Sar trakteert #BioVakantieoord op sportpakket.

Fantastisch gebaar! @vdsar1970 @vdsarfoundation”

“@vdsar1970 thank you for the T-shirt. Love running for

your foundation and will wear it with pride !!”

“Super bedankt voor de mogelijkheid dat mijn vader (oud

waterpoloër) na een hersenbloeding 1x per week kan

zwemmen in de Hoogstraat in utrecht! Hij bloeit helemaal

op. Ga zo door met de foundation.”

“Beiden overigens, zeer bijzonder hoe jullie je samen

inzetten voor mensen met hersenletsel.”

Communicatie

Page 20: Edwin van der Sar Foundation brochure 2015

Edwin van der Sar FoundationJonckerweg 13

2201 DZ Noordwijk

�")ǿ�Ǖǜǖ�Ȓ�ǜǛǕ�ǕǕ�ǜǛ

KVK 53380258

[email protected]

www.edwinvandersarfoundation.nltwitter.com/vdsarfoundationfacebook.com/edwinvandersarfoundation