E Portfolio Nl Edu Exchange

of 27 /27
www.kennisnet.nl www.ictopschool.net De afspraak E-portfolio NL: uitwisseling is mogelijk. H-P Köhler EduExchange, 4 december 2007

Embed Size (px)

description

De standaard E-portfolio NL gaat officieel in beheer. Tijdens EduExchange 2007 lanceert Kennisnet de E-portfolio standaard.

Transcript of E Portfolio Nl Edu Exchange

Page 1: E Portfolio Nl Edu Exchange

www.kennisnet.nl www.ictopschool.net

De afspraak E-portfolio NL: uitwisseling is mogelijk.H-P Köhler

EduExchange, 4 december 2007

Page 2: E Portfolio Nl Edu Exchange

Van Portfolio naar e-portfolio

Page 3: E Portfolio Nl Edu Exchange

Wie is gebruiker van het e-portfolio?

Page 4: E Portfolio Nl Edu Exchange

Waarom gebruiken we een e-portfolio?

• Leerproces in kaart brengen• Reflectie• Presentatie• Archivering• Opleidingsoverzicht• Overige resultaten• Beoordeling

Page 5: E Portfolio Nl Edu Exchange

Welke middelen worden gebruikt op school?

• ELO• Portfolioplatvorm• Competentiematrix • Schijfruimte

Page 6: E Portfolio Nl Edu Exchange

Mijn afbeeldingenMijn MuziekMijn DownloadsMijn OpdrachtenMijn Video’s

Page 7: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 8: E Portfolio Nl Edu Exchange

Welke middelen worden gebruikt op het werk?

• HR Systemen • POP en PAP registratie • Competentiematrix • Google docs

Page 9: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 10: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 11: E Portfolio Nl Edu Exchange

Welke middelen worden privé gebruikt?

• Hyves• Linkedin• My Space• Eigen webpagina• Blog

Page 12: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 13: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 14: E Portfolio Nl Edu Exchange
Page 15: E Portfolio Nl Edu Exchange

Stelling

Stel: Elk burger ontvangt een beperkte hoeveelheid ruimte op het Internet.

Hoe zal u dit invullen?

Page 16: E Portfolio Nl Edu Exchange

Advies E-portfolio NL 1.0

A. Identificatiegegevens

I . PERSOONLI J KE GEGEVENS

B. Ontwikkelingsvoorwaarden

I I . RESULTATEN

H. Producten

Half-/eigen FormeleBeoordeelde

EI GEN BRANCHE-/ BEDRI J FS-/ ONDERWI J SSPECI FI EKE GEGEVENS

G. Activiteiten (PAP)

K. Kwalificerende reflecties

C. Doelen en ambities (POP)

D.Interesses

F. Competenties

Impressies

E.Relaties ennetwerken

I I I .

SHOWCASE/ CV

M. Opleidings-overzicht

N. Ervarings-overzicht

O. Gegevens/resultaten

Extra

ctie

BereikteTe verwerven

L. Formele erkenningen

J. Niet kwalificerende

reflecties

I. Evaluaties

(metamateriaal)

A. Identificatiegegevens

I . PERSOONLI J KE GEGEVENS

B. Ontwikkelingsvoorwaarden

I I . RESULTATEN

H. Producten

Half-/eigen FormeleBeoordeelde

EI GEN BRANCHE-/ BEDRI J FS-/ ONDERWI J SSPECI FI EKE GEGEVENS

G. Activiteiten (PAP)

K. Kwalificerende reflecties

C. Doelen en ambities (POP)

D.Interesses

F. Competenties

Impressies

E.Relaties ennetwerken

I I I .

SHOWCASE/ CV

M. Opleidings-overzicht

N. Ervarings-overzicht

O. Gegevens/resultaten

Extra

ctie

BereikteTe verwerven

L. Formele erkenningen

J. Niet kwalificerende

reflecties

I. Evaluaties

(metamateriaal)

Page 17: E Portfolio Nl Edu Exchange

Het programma E-portfolio NL

Het doel van het programma is: Het komen tot afspraken die de uitwisseling van e-portfolio’s binnen en tussen onderwijsinstellingen, de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling mogelijk maken.

OntwikkelenOntwikkelen Gebruiken &Evalueren

Gebruiken &Evalueren

Beheren & OnderhoudenBeheren &

Onderhouden

AfsprakenAfsprakenIn het veld geconstateerde behoefte

Praktische ondersteuningvan het veld bij implementatie

Afspraak E-portfolio NL

Page 18: E Portfolio Nl Edu Exchange

Resultaten programma E-portfolio

• Afspraak e-portfolio versie 1.0, bestaande uit B&I-deel en T-deel• Referentiearchitectuur met principes voor uitwisseling• E-portfolio stimuleringsregeling

– 7 regelingsprojecten uitgevoerd in 2006– 9 regelingsprojecten lopende van oktober 2007 tot oktober

tot 2008• Onderzoeken van gebruik en uitwisseling e-portfolio • Plugfest en virtueel plugfest• Afstemming met vele organisaties in Leren&Werken domein:

– ROC-i-partners, AOC-raad, VO-raad, OCW, VNO-NCW, FNV, CWI, Colo, Projectdirectie Leren&Werken, GBO.Overheid, BKWI, ELD, Kenniscentrum EVC, ICTU, NEN etc.

Page 19: E Portfolio Nl Edu Exchange

Afspraak E-portfolio NL

• Specificeert de gegevens van een e-portfolio bij uitwisseling (het e-portfolio package)

• Gebaseerd op internationale specificatie IMS ePortfolio

• IMS VDEX voor specificatie van eigen vocabulaires

• Speciale velden voor nationaliteit, geboorteland, land van herkomst en burgerlijke staat

• Resterende elementen zijn vrij om toe te passen, of niet

Page 20: E Portfolio Nl Edu Exchange

Het werkt!

E-portfolio systeem

Organisatie A

E-portfolio systeem

Organisatie B

Uitwisseling opslag export import opslag

volgens “de afspraak E-portfolio NL”

Systeem X Systeem Y

E-portfoliobestand

Leer-behoefte

vaststellenPlannen Leren Evalueren

Leer-behoefte

vaststellenPlannen Leren Evalueren

Page 21: E Portfolio Nl Edu Exchange

Principes

1. Een individu is eigenaar van zijn of haar e-portfolio2. Een e-portfolio moet gebruik in meerdere domeinen

ondersteunen3. Een e-portfolio moet kunnen verwijzen naar bronnen

buiten zichzelf (is een virtueel dossier)4. E-portfolio’s zijn exporteerbaar en importeerbaar5. Uitwisseling van e-portfolio's geschiedt op basis van een

afspraak met als voorkeur de afspraak E-portfolio NL6. Een ketenpartner moet alle door het individu aangeboden

informatie van het e-portfolio opslaan en beschikbaar houden voor verder transport of deling op aangeven van dat individu

Page 22: E Portfolio Nl Edu Exchange

E-portfolio ten opzichte van het leerdossier

• Wie is eigenaar/beheerder?• Welke processen worden ondersteund?• Welke middelen worden gebruikt?• Uitwisseling tussen de twee afspraken?

Page 23: E Portfolio Nl Edu Exchange

Aanzet overzicht relevante specificaties, afspraken en

standaarden voor “leven lang leren & werken”

Uitzend-bureausUitzend-bureaus

Voorzieningen van “de

overheid”

Voorzieningen van “de

overheid”

POPO VOVO BVEBVE HOHO

CWICWI

GemeenteGemeente

UWVUWV

WerkgeverWerkgever

Competentie-register

Competentie-registerCompetentie-

registerCompetentie-

registerCompetentie-

registerCompetentie-

registerCompetentie-

register(s)Competentie-

register(s)

E-portfolio HR-XML (ABU)

Digitaal overdr doss

Studielink

PIP

Interactieve werkmap

EuropassCV

Matchen met comp’s

Digitaal klantdossier (SGR)

ELD Eigen specs werkgever (bijv Peoplesoft HR)

Individu

BSN, DigiD, GBA, NHR, BRA

Sectorale registers: diploma’s, beroepen, competenties, etc

Page 24: E Portfolio Nl Edu Exchange

Ontwikkelingen 2008 E-portfolio NL

• Beheer

• Leveranciers implementeren afspraak E-portfolio NL:Winvision, Three Ships. It’s learning, Portfolio 4u, Synergetics, Codename Future, Horeca Branche portfolio, Werkmap CWI.

• Gemeenschappelijke competenties.

• Portfolio belangrijk bij een intake

Page 26: E Portfolio Nl Edu Exchange

Ervaringen

• Het e-portfolio ZDP – ROC Zeeland• Digitaal doorstroomportfolio regio Eindhoven• Webfolio – SkOzoK• Albeda college• Nedcar Project - Leeuwenborgh - CWI

Page 27: E Portfolio Nl Edu Exchange

Huidige projecten

Categorie A• ROC Gilde opleidingen – eP uitwisseling midden Limburg• Hanzehogeschool – doorstroomportfolio• Scope scholengroep – vanaf je 10e een doorlopende CV

Categorie B• ROC Zadkine – e-portfolio in bedrijf bij Zadkine techniek• Helicon opleidingen – e-POF• KNSB – verzamelen van vrijwillege ervaringen• Horeca Branche instituut – Horeca branche portfolio• VSO de Ortolaan – E-portfolio VIER• Alescon – het Werkt ePortfolio