Make the Link-Climate exChange

of 4 /4
is een intiatief van Plan Make the Link- Climate exChange

Embed Size (px)

description

Make the Link - Climate exChange is een educatieproject van kinderrechtenorganisatie Plan. In het project leren leerlingen op een interactieve manier over de relatie tussen klimaatverandering, armoede en de schending van kinder- en jongerenrechten.

Transcript of Make the Link-Climate exChange

Page 1: Make the Link-Climate exChange

is een intiatief van Plan

Make the Link- Climate exChange

Page 2: Make the Link-Climate exChange

Daarom Make the Link - Climate exChange• Flexibel lespakket voor jongeren tot 19

jaar – u maakt uw eigen keuze uit de zeven modules

• Eenvoudig inpasbaar in de vakken aard-rijkskunde en maatschappijleer (en even-tueel ICT, Frans, Engels en biologie) in het voortgezet onderwijs en het vak Loopbaan en Burgerschap op het mbo

• Interactie met leerlingen in Kenia, Senegal, Malawi, Groot-Brittannië en Bulgarije via de website en eventueel via Skype

• Budgetten beschikbaar (€ 100,- / € 300,-) voor leerlingen die gezamenlijk een actie rond klimaatverandering willen opzetten

• Campagnetraining voor geïnteresseerde leerlingen

• In te zetten als maatschappelijke stage• Eco-competitie waarbij de jongeren een

duurzame prijs kunnen winnen• Het lespakket wordt u gratis ter beschikking

gesteld. Dit is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de EU

‘Nederland slecht af na smelten ijs Zuidpool’ Nu.nl, 20/07/2011

DE BILT - Als de ijskap van Antarctica

een meter smelt, dan krijgt Nederland

te maken met een zeespiegelstijging

van 120 centimeter. Het is voor ons land

gunstiger als het ijs op Groenland smelt.

Dan stijgt het niveau van de Noordzee

met 40 centimeter.

De relevantie van dit project

Klimaatverandering is een belangrijke kwestie

voor jongeren. Nu al beïnvloedt klimaatveran-

dering wereldwijd het leven van ongeveer 175

miljoen jongeren op een negatieve manier en

sterven er jaarlijks ongeveer 300.000 mensen

aan de gevolgen van klimaatverandering, vooral

in ontwikkelingslanden.

Contact met jongeren wereldwijdDoor met leeftijdsgenoten uit drie Afrikaanse

en twee Europese landen te discussiëren over

klimaatverandering (in het Engels,

Nederlands of Frans), krijgen de leerlingen in-

Make the Link - Climate exChange is een educatieproject van kinderrechtenorganisatie Plan.

In het project leren leerlingen op een interactieve manier over de relatie tussen klimaatverandering,

armoede en de schending van kinder- en jongerenrechten.

Make the Link- Climate exChange

Page 3: Make the Link-Climate exChange

zicht in de impact van klimaatverandering op het

leven in andere landen. Ook krijgen ze inzicht in

culturele verschillen en overeenkomsten. Verder

worden leerlingen aangemoedigd om zelf in

actie te komen door bijvoorbeeld met elkaar te

werken aan lokale, nationale of internationale

klimaatacties en lobbycampagnes.

Inhoud van de lessen De relatie tussen klimaatverandering, armoede

en de rechten van kinderen en jongeren staat

centraal. De lessen behandelen de volgende

thema’s:

1. Wat is klimaatverandering en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

2. Wie en wat wordt beïnvloed door klimaat-verandering?

3. Hoe en waarom is iedereen wereldwijd afhankelijk van elkaar?

4. Wat zijn de nationale en internationale consequenties van klimaatverandering, bijvoorbeeld op (internationale) verdragen en besluitvorming?

5. Wat wordt er gedaan en wat kan ik zelf doen tegen klimaatverandering? Wat voor effect hebben zulke maatregelen?

6. Actief burgerschap: bestuderen van verschil-lende campagnes; wat spreekt jou aan, wat werkt?

7. Actief burgerschap: ontwikkel een campag-neplan om zo anderen, zoals (inter)nationale beleidsmakers te motiveren actie te onder-nemen om klimaatverandering te beperken.

‘Ruim 300 duizend doden door kli-maatverandering’ Volkskrant, 29/05/09 LONDEN - Klimaatverandering eist

wereldwijd nu al ruim 300 duizend

dodelijke slachtoffers per jaar. Dit claimt

het Global Humanitarian Forum (GHF),

een organisatie uit Genève die wordt

voorgezeten door Kofi Annan, voorheen

secretaris-generaal van de VN.

Page 4: Make the Link-Climate exChange

Ondersteuning voor docentenWij kunnen:

• Adviseren hoe het lespakket in te zetten• Projectactiviteiten ondersteunen• Ondersteuning bieden bij het gebruik van

de website• Internationale activiteiten tussen de leerlin-

gen (bijvoorbeeld via Skype) faciliteren• Een gastles verzorgen

‘De Skype-sessie, waarin een klimaattop

werd nagespeeld met een klas in Enge-

land maakte het onderwerp dynamisch,

echt en urgent.’

Docente ROC Mondriaan

Zo kom ik aan het lesmateriaalU kunt het gehele lespakket – inclusief lestips

en aanvullende informatie - bij ons aanvragen

door te mailen naar

[email protected]. U kiest zelf wat u

wilt behandelen. Uiteraard krijgt u ook toegang

tot de website. Gebruikersveiligheid van leerlin-

gen is gegarandeerd.

Contact Heeft u interesse in dit lespakket of

wilt u meer informatie, neem contact

op met Patty Kluytmans via (020) 549

5501 / [email protected] of vul

onderstaande antwoordkaart in.

Zie ook www.plannederland.nl/onderwijs

en www.mtl-cec.org

Interesse in Make the Link - Climate exChange?Heeft u interesse in dit unieke, brede en uitdagende lespakket,

vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen contact met u op.

Naam:

School:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Stuur dit formulier naar: Plan, antwoordnummer 7676, 1000 SL Amsterdam