Dros brochure - Totaalonderhoud & Beheer

of 12 /12
Totaalonderhoud & Beheer Facilitaire totaaloplossingen voor vastgoedbeheerders en -eigenaren

Embed Size (px)

description

Eigenaren en gebruikers van vastgoed zijn elke dag weer druk met de noodzaak hun gebouwen en daaromheen liggende gronden te beheren. Al onze ervaring en vakkennis hebben wij aangewend om u een ideaal integraal en breed dienstenpakket van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden tegen zo laag mogelijke kosten. In deze brochure leest u er meer over.

Transcript of Dros brochure - Totaalonderhoud & Beheer

 • Totaalonderhoud & Beheer

  Facilitaire totaaloplossingen voor vastgoedbeheerders en -eigenaren

 • In praktisch alle gevallen worden bovenstaande taken aan externe dienstverleners uitbesteed. Meestal aan meer dan n. Het gevolg is dat u en uw medewerkers er een dagtaak aan hebben om met al die dienstverleners afspraken te maken voor de bewaking van de contractafspraken.

  Feitelijk is dat niet de bedoeling van uitbesteden. Althans, niet in onze ogen. Uitbesteden zou moeten inhouden dat uw organisatie zich kan concentreren op haar kerntaken; uw core business. Uitbesteden moet eenvoudig zijn, zonder dat u of uw medewerkers er allerlei toezicht- en controlewerk bij krijgen. Het is onze overtuiging en ervaring dat dit alleen kan als u overstapt op uitbesteden aan n organisatie. En dienstverlener die alle disciplines die u nodig heeft kan aanbieden, regelen, cordineren, regisseren en op elkaar afstemmen. Met n contactper-soon en n factuur. Z zorgeloos en overzichtelijk zou uitbesteden moeten zijn.

  Die complete facilitaire dienstverlening hebben wij voor u ontwikkeld en vormgegeven. In een breedte van disciplines die uniek mag worden genoemd. Al onze ervaring en vakkennis hebben wij aangewend om u een ideaal integraal en breed dienstenpakket van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden tegen zo laag mogelijke kosten. Totaalonderhoud & Beheer noemen wij dat. In deze brochure leest u er meer over.

  DROS facility groep BV

  Totaalonderhoud & Beheer

  Z zou uitbesteden moeten zijn

  Eigenaren en gebruikers van vastgoed zijn elke dag weer druk met

  de noodzaak hun gebouwen en daaromheen liggende gronden

  te beheren, te exploiteren, te onderhouden, te bewaken, schoon

  te maken en in stand te houden. Om het even of dat vastgoed nu

  uit scholen, bedrijfsverzamelgebouwen, kantoren, zorginstellingen,

  winkelpanden of wooncomplexen bestaat.

 • Meerjarig onderhoud Vervanging van gebouwautomatisering (verwarming, verlichting, ventilatie, e.d.) Herbestraten van terreinen, herstellen van voegwerk, vervanging sanitaire groepen (inclusief tegelwerk).

  Verhuisservice

  Verhuizingen Complete dienstverlening die verder reikt dan het fysieke verhuizen op zich Cordineren en uitvoeren van een kleine verhuizing en, waar nodig, het aansturen van een extern verhuis bedrijf bij grote of complexe verhuizingen.

  Catering

  Bedrijfslunches Bedrijfsdiners Ontvangsten en recepties Kantinebeheer.

  Reclame uitingen

  Signing, reclameborden, reclame op vervoersmiddelen en dergelijke. Levering en plaatsen, inclusief cordinatie van bijbehorende vergunningtrajecten.

  Vastgoedbeheer/-onderhoud

  Storings- en klein onderhoud Cv-ketels, kranen, toiletten, raam- of deursluiting, verlichting, storing brandmeld- of inbraakinstallatie, gebrokenruiten,graffitischade.

  Prestatieaanpassingen gebouwen Ophangen schappen Aanbrengen extra wastafel en/of kraan, plaatsen van deurdrangers Plaatsen van units voor tijdelijke huisvesting Aanbrengen van brand-, inbraak- en liftinstallaties, e.d. (interne) Verbouwingen.

  Contractonderhoud Jaarlijkse keuringen inclusief onderhoud: brandblusapparatuur, ladders/trappen Jaarlijks onderhoud apparatuur (220 Volt), E- en W- installaties, veilig- heidsinstallaties (inbraak en brand) Periodieke reiniging van gevels, boeidelen, daken en goten.

  Meerjarig onderhoud

  Uitgevoerd volgens een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP): Binnen- en buitenschilderwerk Timmerwerkzaamheden, vervanging en/of onderhoud aan daken

  Ons aanbod voorziet in een uniek breed pakket aan facilitaire disciplines onder n dak waaruit u een

  keuze kunt maken. One stop shopping. Mogelijk dat u voorlopig alleen op zoek bent naar het

  uitbesteden van 1 facilitaire dienst. Mogelijk ook dat u werkzaamheden die nu nog intern op een of

  meer afdelingen worden verricht, deels of volledig wilt outsourcen. Onderstaand schema wijst u de weg

  in ons aanbod. Natuurlijk staan wij klaar om u daarbij te adviseren en op basis van analyses te voorzien

  van vergelijkende calculaties. Andere wensen? Neem ook dan contact met ons op!

  Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Schoonmaakdiensten Regulier schoonmaakonderhoud Specialistische reiniging (vloeronderhoud, glasbewassing, gevelreiniging, etc.) Levering van schoonmaakmiddelen en -materialen Hoogwerkerverhuur.

  Reinigen hardware

  Periodiek reinigen van alle hardware op bureaus Periodiek reinigen van printers Stofvrij maken van CPUs en serverruimtes Ook op contractbasis.

  Beveiliging

  Bewaking Beveiliging gebouwen en/of terreinen Cameratoezicht Alarmcentrale.

  ICT en telecommunicatie Beheer van data- en ICT netwerken (kantoorautomatisering en gebouwbeheer op afstand) Inkoop en beheer van vaste en mobiele telefonie.

  Groenvoorziening

  Advies, ontwerp en aanleg groenvoorzieningen buiten Advies, ontwerp en aanleg/plaatsing binnengroen Bestraten, vijveraanleg en onderhoud daarvan Tuinonderhoud, hydrocultuur en terreinonderhoud Winterdienst (sneeuwruimen).

  Kantoorinventaris en -artikelen Projectinrichting Inkoop van kantoorartikelen, drukwerk en overige verbruiksmaterialen.

  Beheer afval en/of energie

  Verzorgen inkooptraject Beheren contract.

  Onderhoud en keuring gyminrichting en speeltoestellen

  Verzorgen inkooptraject Keuringen Uitvoeren fysieke controles op staat van gyminrichting en speeltoestellen.

  Interim (Facility) Management

  Begeleiding en implementatie aanbestedingen Facilitair en/of vastgoed advies op maat over het door u gewenste thema Projectbegeleiding van renovaties, nieuw- of verbouw.

  Servicecentrale

  Telefoondienst Aannemen storingsmeldingen Cordinatie storingsdienst Monitoring en voortgangscontrole Rapportage afronding storingen.

  Personeel & organisatie

  Uitzenden en detacheren Payrolling Werving & selectie Opleidingen.

  Shared services

  ICT & telecommunicatie Personeel & organisatie Financile administratie & controlling.

  De keuze is aan u!Zoveel facilitaire diensten onder n dak en maar n contactpersoon.Dt is pas ontzorgen! Wij rekenen u de voordelen graag voor!

 • Over wie wij zijn

  DROS heeft haar sporen in het facilitaire vakgebied ruimschoots verdiend.

  Dat kan ook niet anders als je al vanaf 1985 actief bent.

  DROS facility groep is een professionele dienstverlener met een compleet pakket facilitaire diensten, die organisaties ontzorgt waardoor deze zich volledig kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Onder DROS facility groep ressorteren: DROS schoonmaakdiensten, DROS schoonmaakartikelen, Apola Groenprojecten en Ambiuzz uitzendbureau. DROS facility groep werkt daarnaast nauw samen met een aantal geselecteerde preferred partners, o.a. op het gebied van catering, handyman/technische dienst, projectinrichting, verhuizingen en teleservice & monitoring. DROS schoonmaakdiensten kan in uiteenlopende branches de volgende diensten verzorgen: interieurverzorging, glazenwasserij, vloeronderhoud, tapijt- en gevelreiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak, schoonmaken van algemene ruimtes in appartementencomplexen en hoogwerkerverhuur. DROS schoonmaakartikelen is uw partner n leverancier voor deskundig advies en een brede keuze aan professionele reinigings- en onderhoudsmiddelen. Apola Groenprojecten is specialist in het ontwerpen, aanleggen, inrichten, onderhouden en verzorgen van (bedrijfs)tuinen, daktuinen, binnentuinen en kantoorbeplanting. En Ambiuzz biedt professionele ondersteuning bij uitzenden, payrolling, detachering, werving en selectie. DROSisinhetbezitvandecertificaten:ISO9001(kwaliteit),ISO14001(milieu)en VCA* (veiligheid). DROS is aangesloten bij het OSB en in het bezit van het OSB-Keurmerk,datkwaliteitenfinancilebetrouwbaarheidgarandeert.Daarnaast is er een controle op de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag,denalevingvandeCAOenopschoonmaakspecifiekeeisen.

 • Servicecentrale

  Bij DROS is alles erop gericht dat u niet langer wordt lastig gevallen met storingen en het verhelpen daarvan of het uitvoeren van reparaties. Vandaar dat wij u de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een servicecentrale waar alle meldingen binnenkomen. De medewerkers zorgen ervoor dat de juiste persoon of afdeling met de melding aan de slag gaat en bewaken de voortgang daarvan.

  Kostenbesparing

  Het uitbesteden van dit facilitaire meldpunt is vooral interessant als u externe leveranciers heeft, vanuit meerdere locaties werkt, zelf geen operationele facilitaire of technische dienst of meldpunt heeft, als u zaken wilt centraliseren en overzicht wilt behouden. Los van het ontzor-gendeeffectvaneendooronsbemandeengerundeservicecentrale,zijnerookgunstigetijdengeldbesparendeeffecten.Allereerstneemtde service aan uw interne clinten toe, omdat sneller op meldingen gereageerd en gestuurd kan worden. Verder bespaart u op vierkante meters kantoorruimte en op menskracht. En, u maakt gebruik van onze expertise.

  Online melden: snel en laagdrempelig

  Storingen kunnen zowel telefonisch als via de mail worden gemeld, via het klantenportal en extranet; afhankelijk van de urgentie. Dit houdt de drempel om een melding te maken erg laag. Bovendien ontvangt de opdrachtgever per mail altijd de status van de meldingen. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over de respons- en doorlooptijden, die vastgelegd worden in een dienstverleningsoverzicht. Beschikbare tech-nische mensen kunnen de problemen ook zelf verhelpen. Wij kunnen de meldingen registreren en doorgeven, maar we hebben zelf ook een breed samengesteld team van specialisten in huis die de meeste meldin-gen en storingen kunnen verhelpen. Van eenvoudige problemen als het vervangen van lampen en het verhelpen van een verstopt toilet tot het oplossen van netwerk problemen.

  Extern uitbesteden

 • Bij DROS maakt MVO/maatschappelijk verantwoord ondernemen

  deel uit van het beleid. Door met ons samen te werken kunnen wij

  u helpen uw mvo-doelen te behalen.

  DROSiseenduurzaamschoonmaakbedrijfenISO14001gecertificeerd.Erwordt continu gewerkt aan het behalen van de milieudoelstellingen, waarbij de wet- en regelgeving omtrent milieueisen als basis geldt. Wij zijn aangesloten bij het Sita Green Label Standard waardoor alle CO2 die vrijkomt bij de inzameling en verwerking van het bedrijfsafval 100% wordt geneutraliseerd. Hiervoor is een vrijwilligefinancilebijdragegedaanaanClimateNeutralGroup.MetdezebijdragefinanciertCMGgecertificeerdeduurzameenergieprojectenconformde internationaal erkende Gold Standard.

  Dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit

  DROS heeft al jaren lang een strategische samenwerking met Felua Goep in Apeldoorn. Daarmee helpen wij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan. Het programma voorziet in opleidingen en trainingen, zorgvuldige selectie, delen van kennis en voortdurende begeleiding. Met dit programma zijn wij de nieuwe Participatiewet al jaren vooruit. Op basis van onze doelstellingen op sociaal gebied zorgen wij samen met Felua Groep voor de beste voorwaarden om deze mensen regulier werk te bieden en zodoende hun eigenwaarde te verhogen. Terwijl opdrachtgevers kunnen rekenen op dienstver-lening van hoogwaardige kwaliteit met een sociale component. Wij beschikken overhetPSO(PrestatieladderSocialerOndernemen)-certificaat,Trede3.

  Verder investeren wij in de breedtesport in Apeldoorn en directe omgeving. Diversesportverenigingenwordenstructureel(financieel)ondersteundbijhetaanbieden van sport en overige activiteiten voor jeugd, volwassenen en minder validen. Daarnaast ondersteunen wij jaarlijks een goed doel, dat mede door het middenkader wordt bepaald.

  MVO en sociale betrokkenheid

 • Op basis van eigen ervaring zijn wij ons terdege bewust van de

  complexiteit. Beheren, exploiteren, onderhouden, bewaken,

  schoonmaken en in stand houden van gebouwen, daaromheen

  liggende gronden en faciliteiten op die gronden, vergen voldoende

  aandacht van uw organisatie.

  Diezelfde ervaring heeft ons echter ook geleerd dat die complexiteit heel veel druk legt op de organisaties, afdelingen en medewerkers van de beheerders, gebruikers en exploitanten van dit vastgoed. Er wordt weliswaar het nodige uitbesteed, maar aan veel verschillende dienstverleners. Waarmee de organisaties enmedewerkersereenflinketaakbijhebben.

  Dat is dan ook de reden waarom wij een compleet servicepakket aanbieden voor onderhoud en beheer van panden, faciliteiten en omliggende gronden. Met vastgoedbeheer, facilitaire zaken en service in n hand, heeft u bij ons slechts met n aanspreekpunt te maken. Daardoor hebben u en uw mensen de handen vrij om zich bezig te houden met waar het bij u om zou moeten draaien: uw kernactiviteiten.

  In deze brochure hebben wij u genformeerd over onze ervaring en expertise en over de breedte van onze dienstverlening. Wij bieden u alles op het gebied van vastgoed, facilitaire diensten en services. En nemen u dit desgewenst uit handen. Metsignificantevoordelen:kostenbesparingdoorscherpeinkooptrajectenendito facilitaire contracten, besparingen op kantoorruimte en menskracht en een betrouwbare, snel opererende service- en dienstverlening. Zonder dat u daar omkijkennaarheeft.Wezijn24/7bereikbaarenhebbeneeneigentechnischedienst.

  DROS facility groep BV

  Totaalonderhoud & Beheer

  Over samenwerken met DROS

 • DROS facility groep BV

  Totaalonderhoud & Beheer

  Wij bieden u alles op het gebied van vastgoed,

  facilitaire diensten en services.

  Met significante voordelen: kostenbesparing door scherpe inkooptrajecten en dito facilitaire contracten, besparingen op kantoorruimte en menskracht en een be trouwbare, snel opererende service- en dienstverlening. Zonder dat u daar omkijken naar heeft. We zijn 24/7 bereikbaar en hebben een eigen technische dienst.

  Wij nemen u en uw mensen kortom heel veel werk uit handen. En brengen daarmee in praktijk hoe zorgeloos en overzichtelijk uitbesteden zou moeten zijn.

  DROS facility groep BV

  Schumanpark 51

  7336 AS Apeldoorn

  Tel: (055) 378 14 56

  www.dros.nl/totaalonderhoud

  Facilitaire totaaloplossingen voor vastgoedbeheerders en -eigenaren