docentenhandleiding - Sprekend Amsterdam · plek die ze tijdens de wandeling te horen krijgen: het...

of 30/30
WWW.BEKIJKJEWIJK.NL docentenhandleiding west amsterdam
 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of docentenhandleiding - Sprekend Amsterdam · plek die ze tijdens de wandeling te horen krijgen: het...

 • west amsterdamWWW.BEKIJKJEWIJK.NL

  docentenhandleiding west amsterdam

 • 02

  INLEIDINGHet programma ‘Bekijk je Wijk West’ is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs in West.Tijdens de ontwikkeling van het project hebben leerlingen van het Marcanti College en het Cartesius Lyceum foto’s gemaakt van de wijk. Deze foto’s staan op de kaart.

  WESTNu heeft Amsterdam West ongeveer 140.000 inwoners, maar tot aan de 19de eeuw was de stad niet groter dan het gebied dat nu stadsdeel Centrum is. Ten westen hiervan woonde praktisch niemand. Toch was het er niet leeg, want al sinds de 17de eeuw werd er gewerkt in zaagmolens, werkplaatsen en tuinen. Vanaf 1850 kwamen er steeds meer grote en vervuilende fabrieken. Aan het eind van de 19de eeuw groeide het aantal inwoners van Amsterdam. De stad moest uitbreiden. Daarom werd besloten rondom de oude stad nieuwe woningen te bouwen. Oud West en de Spaarndammer-, Zeehelden-, Fredrik Hendrik-, en Staatsliedenbuurt werden bij deze uitbreiding gebouwd en zijn dus de oudste buurten van West.

  Rond 1900 werden de huizen vaak slecht gebouwd. Op deze manier waren de kosten laag en de winsten hoog. Regelmatig stortten huizen in. Vanaf de jaren ‘20 vond men het belangrijk dat ook de arbeiderswoningen goed ontworpen en gebouwd werden. Vooral in de Spaarndammerbuurt zijn veel van deze beroemde woningen in de stijl van de Amsterdamse School te vinden.

  In de tweede helft van de 20ste eeuw zijn veel woningen in West opgeknapt of vervangen door nieuwbouw. De vervuilende fabrieken zijn verdwenen en een aantal van deze gebouwen zijn opnieuw in gebruik genomen zoals de Westergasfabriek en de Hallen. Hierdoor staat West bekend om de combinatie tussen oud en nieuw.

  DE WIJK INTijdens het project ‘Bekijk je Wijk’ bekijken leerlingen onder leiding van architectuur-docenten de Staatsliedenbuurt, de GWL-wijk en het terrein van het Foodcenter. Leerlingen ervaren over de historie en toekomst van West. Ze zien oud- en nieuwbouw en bedenken gezamenlijk wat de wijk nog mist en wat behouden moet blijven.Voorafgaand aan de wandeling bereidt u de leerlingen voor met de speciale kaart van West. Het project wordt afgesloten met een workshop, waarbij de leerlingen zelf gaan ontwerpen.Om het project voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geschikt te maken, zijn er drie lessenseries ontwikkeld. U kunt kiezen welke lessenserie het beste bij uw leerlingen past. In deze docentenhandleiding vindt u alle informatie over het project.

  Wij wensen u veel plezier!

  docentenhandleiding west amsterdam

 • 03

  docentenhandleiding west amsterdam

  INHOUD Pag. HOE ZIT HET PROJECT IN ELKAAR? 4 Invalshoeken lessenseries 4 Projectopbouw 5 Wandelroute 6

  ALGEMENE VOORBEREIDENDE LES 7 Werkblad leerlingen pro/vmbo 10

  LESSENSERIE 1 – BEWONER - VSO/PRO/VMBO 12-17 Voorbereiding 14 Wandeling 15 Workshop 16

  LESSENSERIE 2 – STEDENBOUWKUNDIGE - HAVO/VWO 18-23 Voorbereiding 20 Wandeling 21 Workshop 22

  LESSENSERIE 3 – ARCHITECT - VMBO-T/HAVO/VWO 24-29 Voorbereiding 26 Wandeling 27 Workshop 28

  COLOFON

 • 04

  docentenhandleiding west amsterdam

  HOE ZIT HET PROJECT IN ELKAAR?INVALSHOEKEN LESSENSERIESHet project is geschikt voor leerlingen van vmbo, havo, vwo. Voor de diverse niveaus zijn drie lessenseries ontwikkeld, die zijn ‘opgehangen’ aan belangrijke personages als het gaat om wonen, de wijk en ontwerpen: de bewoner, de stedenbouwkundige en de architect. U kunt zelf bekijken welke lessenserie geschikt is voor uw leerlingen. Wij hebben aangegeven welke lessenserie bij welk schooltype past.

  BEWONER = de gebruiker die ideeën heeft over wat mooi, goed en functioneel is.Hij/zij kan een mening vormen over (het wonen in) de wijk. In de lessenserie bewonergaan de leerlingen tijdens de workshop fantasievol ontwerpen, denkend vanuitde gebruiker.Niveau: vso/pro/vmbo Lees pagina’s 12-17

  STEDENBOUWKUNDIGE = de ontwerper die zich bezig houdt met het grote geheel.Welke functies en vormen krijgt een nieuwe buurt? In de lessenserie stedenbouwkundigemaken de leerlingen tijdens de workshop een eenvoudig ontwerp voor een braakliggendterrein. Het resultaat is een maquette op schaal.Niveau: havo/vwo Lees pagina’s 18-23

  ARCHITECT = de ontwerper die zich bezig houdt met de vormgeving van de gebouwen.Hoe komt een bepaald gebouw eruit te zien? Welke sfeer wil je met jouw gebouw neerzetten? Voor welke materialen kies je? In de lessenserie architect maken de leerlingen een ontwerp voor een specifiek gebouw.Niveau: vmbo-t/havo/vwo Lees pagina’s 24-29

  NB U hoeft niet de hele handleiding te lezen. Lees de algemene voorbereidende les ‘Werken met de kaart’ op pag. 7 en de pagina’s van de gekozen lessenserie.

 • 05

  docentenhandleiding west amsterdam

  PROJECTOPBOUWElke lessenserie bestaat uit een of meerdere voorbereidende lessen op school, de wandeling onder leiding van architectuurdocenten en een afsluitende workshop.

  VOORBEREIDING OP SCHOOL Elke leerling krijgt een kaart van West. Deze kaart kunt u gebruiken voor de algemene voorbereiding op school. Zie hiervoor de lesbeschrijving op pagina 7.

  Specifieke les ter voorbereiding, passend bij de door u gekozen lessenserie.

  WANDELING DOOR DE WIJK Deze wandeling wordt door architectuurdocenten begeleid. De leerlingen verkennen de wijk en krijgen actieve opdrachten.

  Groepsgrootte: 7-12 leerlingen per architectuurdocent. De groepsgrootte is afhankelijk van het onderwijsniveau en in overleg met de school.

  WORKSHOP De leerlingen gaan in deze laatste les zelf aan de slag. Afhankelijk van de gekozen lessenserie maken ze een ontwerp voor een gebouw, een gebied of plein.

  De workshop vindt plaats in het de Centrale Markthal op het terrein van het Foodcenter aan de Jan van Galenstraat en wordt door een architectuurdocent gegeven.

  PraktischDe wandeling en de workshop kunnen in overleg direct na elkaar of op twee verschillende momenten gepland worden. Houd bij de planning rekening met de spanningsboog en concentratie van de leerlingen.

 • 06

  docentenhandleiding west amsterdam

  WANDELROUTE De wandelroute is uitgezet in de Staatsliedenbuurt en de GWL-wijk. Deze buurten zijn gekozen, omdat hier de geschiedenis en het heden van West goed zichtbaar zijn.In de wandeling zijn o.a. opgenomen: nieuwbouwwoningen in het zuidelijk deel van de Staatsliedenbuurt, molen de Otter, het Foodcenter, revolutiebouw en woningwetwoningen rond het van Beuningenplein, nieuwbouw en hergebruik in de GWL-wijk.

  Start- en eindpunt Ingang Foodcenter Jan van Galenstraat 4. De groep wordt hier opgevangen door de architectuurdocenten.

  Openbaar vervoerBus 18, halte Jan van Galenstraat/MarkthallenTram 3, halte Hugo de Grootplein

  BUSHALTE

  TRAMHALTE

 • 07

  docentenhandleiding west amsterdam

  ALGEMENE VOORBEREIDENDE LESJOUW KAART VAN DE WIJK

  KORTE LESINHOUD

  De leerlingen krijgen in deze les allemaal de kaart van West.

  Gezamenlijk of individueel wordt er met de kaart gewerkt.

  DUUR:

  30 minuten – 60 minuten. Evt. opdrachten als huiswerk meegeven.

  MATERIAAL:

  Kaarten van West.

  Potloden, gum, gekleurde potloden/stiften.

  Evt. het werkblad voor vso/pro klassen, zie pag. 10/11.

  DOEL:

  Leerlingen zijn voorbereid op de wandeling.

  Leerlingen zijn bewust van hun omgeving.

  Leerlingen kunnen kaartlezen/omgaan met kaartmateriaal.

 • 08

  docentenhandleiding west amsterdam

  LESVERLOOPIn deze voorbereidende les wordt met de kaart van West gewerkt. Op de kaart staan foto’s van gebouwen en plekken in West. Start met het bekijken van de kaart. Wie herkent welke foto’s? Wat vinden ze van de gefotografeerde gebouwen? Teken samen in waar de school staat en evt. waar ze zelf wonen. Vraag de leerlingen of ze nog meer bekende plekken op de kaart kunnen aanwijzen. Waar komen leerlingen vaak? Hangplekken, sport-accommodatie, winkels, werkplek.

  Voor pro/vmbo is er een extra opdrachtenblad opgenomen op pag. 10/11.U kunt starten met het bespreken van wat een plattegrond is en daarnabijvoorbeeld gezamenlijk de tekst op de kaart lezen.

  OPDRACHTEN

  Op de kaart zijn vier opdrachten opgenomen. U kunt de leerlingen een of meerdere vande opdrachten laten maken. Evt. kunt u de opdracht als huiswerk meegeven.Opdracht 3 en 4 kunnen ook goed ter verwerking gedaan worden.

  OPDRACHT 1

  De leerlingen geven individueel of gezamenlijk belangrijke plekken op de kaart aan.Probeer de plekken zoveel mogelijk te clusteren en laat ze symbolen voor de clustersverzinnen (bijvoorbeeld: favoriete winkels, sport, hangplekken). Deze symbolen kunnen zeopnemen in de legenda.

  OPDRACHT 2

  De leerlingen houden een aantal dagen de routes bij die ze lopen, fietsen of met het OV afleggen. Ze kunnen met kleurtjes de routes aangegeven en hiervoor een legenda maken. Als ze het moeilijk vinden om de precieze OV-route aan te geven laat ze dan de afgelegde route bekijken op Google maps en/of de GVB site.

  Na een aantal dagen zijn de diverse kaarten ingevuld. Wat valt op? Er zijn verschillende patronen ontstaan. Zijn er leerlingen die zich door de hele wijk bewegen? Zijn er leerlingen die een week lang dezelfde route afleggen? Zijn er leerlingen die dezelfde route lopen maar dit niet van elkaar weten? Waarom leggen de leerlingen deze routes af? Alleen omdat het de kortste route is of bijvoorbeeld ook omdat het mooi of veilig is. Is ze onderweg iets opgevallen? Hebben ze beter gekeken nu ze de route moesten intekenen?

  OPDRACHT 3

  Laat de leerlingen een plek in West zoeken die ze saai vinden. Misschien in de buurt van de school. Laat ze daarvoor een ontwerp maken (2D of 3D) dat voor een metamorfose zorgt.

 • 09

  docentenhandleiding west amsterdam

  OPDRACHT 4

  Op de kaart staan foto’s van bijzondere gebouwen in West. Leerlingen kunnen hun eigen route samenstellen aan de hand van de foto’s. Deze opdracht kan ook goed als verwerkingsopdracht. Laat ze bijvoorbeeld starten op school en op de kaart een route uitstippelen.

 • 010

  docentenhandleiding west amsterdam

  BIJLAGE

  WERKBLAD BIJ DE PLATTEGROND VAN WEST

  VUL IN Waarvoor gebruik je een plattegrond?

  VUL IN Wat is er te zien op deze plattegrond?

  ZOEK OP Het straatnamenregisterZoek samen een straat op d.m.v. het straatnamenregister op de achterkant van de kaart.

  LEZENLees gezamenlijk de tekst op de kaart over West.

  VUL IN Bekijk samen de legenda. Wat is er aangegeven op de kaart?

  MAAK JE EIGEN LEGENDABedenk een symbool voor de gebouwen of plekken en schrijf dit op in de legenda.

  de school: mijn plek: winkels:

  vrije tijd onveilige plek: ...

  (sport, film, theater, enz.):

 • 011

  docentenhandleiding west amsterdam

  TEKEN Teken jouw symbolen op de plattegrond. Teken de weg van huis naar school. Ligt je huis buiten de kaart? Teken dan een pijl

  waar je op de plattegrond binnenkomt en teken de route verder naar school.

  Bespreek de volgende vragen (in groepjes of met de hele klas)VUL IN Wat mis je in de buurt?

  VUL IN Wat vind je leuk/niet leuk in de buurt?

  VUL IN Wat vind jij een mooi gebouw?

  VUL IN Wat vind je een mooi plein?

  EXTRA Als er tijd is zoek wat mooie gebouwen/pleinen op met de computer

 • 012

  docentenhandleiding

  DE BEWONER

  west amsterdam

  lessenserie 1 BEWONER1

  VOORBEREIDING 14WANDELING 15WORKSHOP 16

 • 013

  docentenhandleiding

  DE BEWONER

  west amsterdam

  ONTWERP EEN PLEIN SPECIFIEK GESCHIKT VOOR PRO/VMBO

  ALGEMENE INHOUD:In deze lessenserie werken de leerlingen toe naar een ontwerp voor een specifieke plek die ze tijdens de wandeling te horen krijgen: het overdekte plein van de Centrale Markthal. De leerlingen gaan denken vanuit de gebruiker, de bewoner. Dit betekent dat ze zich bezig gaan houden met hun wensen en die van andere gebruikers en hoe ze die om kunnen zetten in een mooi ontwerp.

  Gedurende de wandeling worden de leerlingen geïnspireerd en maken ze kennis met verschillende bouwstijlen, vormen en ruimtes. Tijdens de workshop maken ze uiteindelijk een fantasievol ontwerp in 3D.

  DOELEN: Leerlingen kunnen kaartlezen/omgaan met kaartmateriaal.Leerlingen kijken bewust naar hun omgeving.Leerlingen maken naar eigen inzicht een ontwerp.

  LESSENSERIE 1

 • 014

  docentenhandleiding

  DE BEWONER

  west amsterdam

  VOORBEREIDENDE LESIn deze les bereiden de leerlingen zich voor op de wandeling en de workshop.Gezamenlijk wordt er met de kaart gewerkt en krijgen de leerlingen een inspiratie-zoek-opdracht.

  DUUR:

  Een lesuur

  MATERIAAL:

  Kaarten van West

  Papier/pen

  LESVERLOOP

  1 KAART

  Behandel eerst de kaart (zie beschrijving pag. 07). Als er geen tijd is om de opdrachten te doen, bekijk dan samen de kaart. Zoek de school op en laat ze goede en minder goede plekken aanwijzen. Ook kunnen de leerlingen aangeven wat ze missen in bijvoorbeeld de buurt van de school.

  2 INSPIRATIEMATERIAAL ZOEKEN OP INTERNET

  Vertel dat de leerlingen tijdens de workshop aan het eind van het project de opdracht krijgen om een ontwerp te maken voor een plein dat ze gaan inrichten met bijvoorbeeld nieuw straatmeubilair. Laat ze op internet afbeeldingen zoeken van bijzonder straatmeubilair. AfbeeldingenDe afbeeldingen die ze gevonden hebben zijn ter inspiratie voor de workshop.Ook kunnen deze foto’s al helpen om onderweg nieuwe ideeën voor plekken in West te verzinnen. De afbeeldingen mogen meegenomen worden naar de wandeling en in ieder geval naar de workshop.

 • 015

  docentenhandleiding

  DE BEWONER

  west amsterdam

  ARCHITECTUUR- WANDELINGDe leerlingen verkennen in kleine groepjes onder leiding van architectuurdocenten een deel van het De Staatsliedenbuurt en de GWL-wijk. Tijdens de wandeling komen oud- en nieuwbouw en verhalen over West aan de orde. Leerlingen krijgen diverse praktische opdrachten om naar de omgeving te leren kijken. We gaan in op de bijzondere geschiedenis en architectuur van West. Ook wordt er naar de eigen mening gevraagd als het gaat om prettig wonen en wat een buurt bijzonder maakt.

  De leerlingen doen onderweg inspiratie op voor hun eigen ontwerp. Er zijn korte en praktische opdrachten.

  DUUR:

  Ca. 1,5 uur (tijd in overleg. excl. reistijd).

  LOCATIE:

  Start- en eindpunt ingang Foodcenter Jan van Galenstraat 4

  (zie pagina 6).

  PRAKTISCH:

  Zorg dat de groep op tijd is bij het startpunt.

  Zorg voor genoeg begeleiders vanuit de school.

  Laat de leerlingen zich goed kleden. Ze zijn de hele tijd buiten!

 • 016

  docentenhandleiding west amsterdam

  WORKSHOPBEWONER. ONTWERP EEN PLEIN

  De leerlingen gaan aan de slag met een ontwerp voor een overdekt plein met bijvoorbeeld bijzonder straatmeubilair.

  DUUR:

  Ca. 2 uur (excl. reistijd).

  LOCATIE:

  Centrale Markthal, Foodcenter Jan van Galenstraat.

  RESULTATEN:

  De resultaten worden gefotografeerd en op de website van

  Bekijk je Wijk geplaatst. Hier is niet mogelijk de resultaten mee

  te nemen.

  DE BEWONER

 • 017

  docentenhandleiding

  DE BEWONER

  west amsterdam

  LESVERLOOP WORKSHOP

  1 TERUGBLIK OP DE VOORBEREIDENDE LES EN DE WANDELING

  De workshopleider vraagt de leerlingen wat ze van de wandeling vonden. Zijn ze andersnaar de bebouwde omgeving gaan kijken? Er wordt gevraagd naar de voorbereidende les. Hebben ze met de kaart gewerkt? Samen wordt gesproken over de plek waarvoor ze een ontwerp gaan maken. Hebben ze al ideeën? Hebben ze afbeeldingen ter inspiratie op internet gevonden? Wat vinden ze mooi, gek, of juist niet leuk?De klas wordt in kleine groepjes van ca. 3-4 leerlingen verdeeld.

  2 SCHETSEN

  De leerlingen gaan in hun groepje een schets voor hun ontwerp maken.Samen bespreken ze eerst de individuele ideeën voor ze beginnen met schetsen.De workshopleider daagt de leerlingen uit om verder te denken dan de bekende vormen.

  3 MAQUETTE MAKEN

  De leerlingen maken o.l.v. de workshopleider een maquette van hun ontwerp. Ze werkenvoornamenlijk met karton en diverse decoratiematerialen.

  4 OPRUIMEN EN NABESPREKEN

  Nadat gezamenlijk is opgeruimd, worden de ontwerpen in de groep besproken.De resultaten worden na afloop van de workshop gefotografeerd en de de foto’s wordenop de website van Bekijk je Wijk geëxposeerd. De ontwerpen kunnen niet bewaardworden.

 • 018

  docentenhandleiding west amsterdam

  lessenserie 2 STEDEN- BOUWKUNDIGE

  2

  VOORBEREIDING 20WANDELING 21WORKSHOP 22

 • 019

  docentenhandleiding

  DE STEDENBOUWKUNDIGE

  west amsterdam

  HOE ZIT EEN GEBIED IN ELKAAR? ONTWERP!SPECIFIEK GESCHIKT VOOR HAVO, VWO

  ALGEMENE INHOUD:De leerling gaan met behulp van de kaarten van West het gebied ontdekken.Ze vullen (individueel) de kaarten in met routes en plekken. Zo groeit de kaart langzaam maar zeker met extra informatie van de leerlingen. Ze zien en horen over de oorsprong van West en de toekomstplannen. Tijdens de wandeling bekijken ze hoe de wijk is ingericht en wat ze daarvan vinden. Er wordt gesproken over wat de achterliggende gedachte is van een bepaalde indeling. Onderweg wordt de plek aangewezen waarvoor ze een ontwerp gaan maken. Hoe moet dat eruit gaan zien en waarom? Tijdens de workshop maken de leerlingen een maquette op schaal voor deze plek.

  DOELEN: Leerlingen kunnen kaartlezen/omgaan met kaartmateriaal.Leerlingen kijken bewust naar hun omgeving en kunnen deze beoordelen.Leerlingen werken op schaal.Leerlingen maken een ontwerp en presenteren dit.

  LESSENSERIE 2

 • 020

  docentenhandleiding

  DE STEDENBOUWKUNDIGE

  west amsterdam

  VOORBEREIDENDE LESDe leerlingen gaan in deze voorbereidende les aan de slag met de kaart van West. Ze horen dat ze een stedenbouwkundig ontwerp gaan maken voor een specifiek gebied. Als oefening werken ze eerst met de kaart. Kijk goed om je heen. Hoe werkt een wijk? Wat valt op? Wat zijn prettige plekken? De leerlingen houden de routes die ze afleggen een aantal dagen bij op de kaart. Hierbij geven ze bijvoorbeeld aan welke plekken ze graag bezoeken. Al deze informatie wordt op de kaart genoteerd.

  DUUR:

  45 minuten en huiswerk.

  MATERIAAL:

  Kaarten van West

  Smartbord/internet

  LESVERLOOP

  1 OPDRACHTEN MET DE KAART

  Behandel de kaart (zie beschrijving pag. 07) en laat de leerlingen in ieder geval opdracht 1 maken.

  2 VERSCHILLENDE STEDENBOUWKUNDIGE PLANNEN ZOEKEN

  Vertel dat West bekend staat om de vele arbeidersbuurten, de bijzondere oud- en nieuwbouw en een verleden met veel molen en fabrieken. Herkennen ze dit? Kunnen ze zelf voorbeelden noemen van bijzondere oud- of nieuwbouw? Wat is hun eigen indruk van West? Hoe zouden zijn het stadsdeel omschrijven?

  3 VERSCHILLEN TUSSEN DE STEDEN HERKENNEN

  Om het verschil in plattegronden van steden te laten zien kunt u met Google Earth een paar steden van bovenaf bekijken. Zoom in op Amsterdam en vergelijk West met het centrum. Ga daarna eens naar Almere. Dat heeft een totaal ander patroon. Ook kunt u Groningen bekijken, deze stad zit weer heel anders in elkaar dan Amsterdam.Laat de leerlingen evt. zelf steden noemen en bekijk samen het stedenbouwkundige patroon. Is het strak, loopt het rond? Zijn er duidelijke patronen of lijkt de plattegrond juist heel willekeurig? Hoe staat het met het groen? Is dat aanwezig in de stad?

  4 VERDIEPING

  Laat de leerlingen opschrijven welke plattegronden ze mooi of interessant vinden enwaarom. Evt. kunt u ook afbeeldingen printen. Deze worden behandeld in de workshop.

 • 021

  docentenhandleiding

  DE STEDENBOUWKUNDIGE

  west amsterdam

  ARCHITECTUUR-WANDELINGDe leerlingen verkennen in kleine groepjes onder leiding van architectuurdocenten een deel van de Staatsliedenbuurt en de GWL-wijk. Tijdens de wandeling komen oud- en nieuwbouw aan de orde. Leerlingen krijgen diverse praktische opdrachten om naar de omgeving te leren kijken.Specifiek voor deze lessenserie zullen we ingaan op hoe de wijk is gepland. Wat zijn prettige plekken en wat niet? Smalle en brede straten, groenvoorziening, allerlei elementen die mede bepalen wat een wijk leuk of minder leuk maakt. Onderweg krijgen de leerlingen de plek te zien waarvoor ze een ontwerp gaan maken.

  DUUR:

  1,5 uur à 2 uur (Tijd in overleg. Excl. reistijd).

  LOCATIE:

  Ingang Foodcenter, Jan van Galenstraat (zie pagina 6)

  PRAKTISCH:

  Zorg dat de groep op tijd is bij het startpunt.

  Zorg voor genoeg begeleiders vanuit de school.

  Laat de leerlingen zich goed kleden. Ze zijn de hele tijd buiten.

 • 022

  docentenhandleiding

  DE STEDENBOUWKUNDIGE

  west amsterdam

  WORKSHOPSTEDENBOUWKUNDIGE. HOE ZIT EEN GEBIED IN ELKAAR? ONTWERP!

  De leerlingen gaan tijdens deze workshop aan de slag met het ontwerp voor de aangewezen plek: het terrein van het Foodcenter. Het gaat hierbij niet om een enkel uitgewerkt gebouw, maar om een stedenbouwkundig plan. Er moet dus ook rekening gehouden worden met de omgeving. De leerlingen werken in kleine groepjes aan hun ontwerp. Na onderling overleg wordt er gekozen voor een plan: dit plan bouwen ze op schaal. De verschillende ontwerpen worden gepresenteerd.

  DUUR:

  Ca. 2 uur (excl. reistijd)

  LOCATIE:

  Centrale Markthal, Foodcenter, Jan van Galestraat

  MATERIAAL:

  De leerlingen werken op schaal met diverse materialen.

  RESULTATEN:

  De resultaten worden aan het eind van de workshop

  gefotografeerd en op de website van Bekijk je Wijk geëxposeerd.

  Het is niet mogelijk de ontwerpen mee te nemen.

 • 023

  docentenhandleiding

  DE STEDENBOUWKUNDIGE

  west amsterdam

  LESVERLOOP WORKSHOP

  1 TERUGBLIK OP DE VOORBEREIDENDE LES EN DE WANDELING

  De workshopleider vraagt de leerlingen wat ze van de wandeling vonden. Zijn ze anders naar de bebouwde omgeving gaan kijken? Er wordt gevraagd naar de voorbereidende les. Hebben ze met de kaart gewerkt? Waren er opvallende dingen? En hebben ze op internet verschillende steden bekeken. Wat viel op? Evt. prints samen bekijken.

  2 SCHETSEN

  De leerlingen maken in hun groepje een schets voor hun ontwerp. Er wordt gesprokenover wat ze onderweg hebben gehoord en gezien. Hoe gaan ze hun ideeën vormgeven?

  3 MAQUETTE MAKEN

  De leerlingen maken o.l.v. de workshopleider een maquette van hun ontwerp.

  4 OPRUIMEN EN NABESPREKEN

  Nadat gezamenlijk is opgeruimd, worden de ontwerpen in de groep besproken.De resultaten worden gefotografeerd en op de website van Bekijk je Wijk geëxposeerd.

 • 024

  docentenhandleiding west amsterdam

  DE ARCHITECT

  lessenserie 3 ARCHITECT3

  VOORBEREIDING 26WANDELING 27WORKSHOP 28

 • 025

  docentenhandleiding

  DE ARCHITECT

  west amsterdam

  LAAT JE INSPIREREN EN ONTWERP!SPECIFIEK GESCHIKT VOOR VMBO-T, HAVO, VWO

  ALGEMENE INHOUD:De leerlingen maken naar eigen inzicht een ontwerp voor een plek die wordt aangewezen tijdens de wandeling. Al wandelend worden ze geïnspireerd door de gebouwen die ze zien. Wat zou voor jouw ontwerp belangrijk zijn? Moet het opvallen of juist niet? Moet het strak en zakelijk zijn of juist organisch? Tijdens de workshop ontwerpen ze (in kleine groepjes) een gebouw: een maquette op schaal.

  DOELEN: Leerlingen kunnen kaartlezen/omgaan met kaartmateriaal.Leerlingen kijken bewust naar hun omgeving en laten zich door de omgeving inspireren.Leerlingen werken op schaal.Leerlingen maken naar eigen inzicht een ontwerp

  LESSENSERIE 3

 • 026

  docentenhandleiding west amsterdam

  VOORBEREIDENDE LESIn deze les bereiden de leerlingen zich voor op de wandeling en de workshop. De kaartvan West wordt behandeld en er wordt gekeken naar interessante gebouwen.

  DUUR:

  ca. 45-90 minuten + evt. huiswerk.

  MATERIAAL:

  Kaarten van West

  Smartbord/computers

  LESVERLOOP

  1 OPDRACHTEN MET DE KAART

  De klas krijgt (individueel) de kaart van West. Gezamenlijk wordt gekeken waar de school staat. De leerlingen krijgen te horen dat ze een ontwerp gaan maken voor een gebouw op een specifieke plek, die ze tijdens de wandeling aangewezen krijgen.Wat valt op aan de gebouwen om hen heen? Wat vinden ze mooi of lelijk?Laat de leerlingen in ieder geval opdracht 1 van de kaart doen (zie pag. 07-08).

  2 INSPIRATIE

  Ter inspiratie voor het ontwerp dat ze in de workshop gaan maken zoeken ze op internetafbeeldingen van bijzondere gebouwen. Dit kunt u klassikaal doen (smartbord) ofindividueel (evt. als huiswerk). Geef zoektermen op als bijzonder gebouw, mooi gebouw,gek gebouw, wolkenkrabber, architectuur. Print de meest aansprekende voorbeelden uiten neem deze mee naar de wandeling en de workshop.

  DE ARCHITECT

 • 027

  docentenhandleiding west amsterdam

  ARCHITECTUUR-WANDELINGDe leerlingen verkennen in kleine groepjes onder leiding van architectuurdocenten een deel van de Staatsliedenbuurt en de GWL-wijk. Tijdens de wandeling komen oud- en nieuwbouw aan de orde. Leerlingen krijgen diverse praktische opdrachten om naar de omgeving te leren kijken. We gaan in op de grote variatie in bouwstijlen en sferen in West. Specifiek voor deze lessenserie zullen we in gaan op vorm, decoratie, materiaalgebruik, details en kleur. De leerlingen doen onderweg inspiratie op. Er wordt ingegaan op de foto’s van de gebouwen die ze meegenomen hebben. Onderweg wordt de plek aangewezen waarvoor ze een nieuw gebouw gaan ontwerpen.

  DUUR:

  1,5 à 2 uur (tijd in overleg. excl. reistijd).

  LOCATIE:

  Ingang Foodcenter, Jan van Galenstraat (zie pag. 06)

  PRAKTISCH:

  Zorg dat de groep op tijd is bij het startpunt.

  Zorg voor genoeg begeleiders vanuit de school.

  Laat de leerlingen zich goed kleden. Ze zijn de hele tijd buiten.

  DE ARCHITECT

 • 028

  docentenhandleiding

  DE ARCHITECT

  west amsterdam

  WORKSHOPARCHITECT. LAAT JE INSPIREREN EN ONTWERP!

  De leerlingen gaan in deze workshop aan de slag met het ontwerp voor een iconisch gebouw voor de nieuwe woonwijk die op een deel van het Foodcenter gaat komen. De maquette wordt zo mogelijk op schaal gemaakt.

  DUUR:

  2 uur (excl. reistijd).

  LOCATIE:

  Centrale Markthal, Foodcenter, Jan van Galenstraat

  RESULTATEN:

  De resultaten worden aan het eind van de workshop

  gefotografeerd en op de website van Bekijk je Wijk geëxposeerd.

  Het is niet mogelijk de ontwerpen mee te nemen.

 • 029

  docentenhandleiding west amsterdam

  LESVERLOOP WORKSHOP

  1 TERUGBLIK OP VOORBEREIDENDE LES EN WANDELING

  De workshopleider vraagt de leerlingen wat ze van de wandeling vonden. Zijn ze anders naar de omgeving gaan kijken? Er wordt gevraagd naar de voorbereidende les. Hebben ze met de kaart gewerkt? Waren er opvallende dingen? En hebben ze bijzondere gebouwen op internet gevonden, evt. zelf gefotografeerd? Het meegebrachte materiaal wordt samen bekeken.

  2 SCHETSEN

  De leerlingen gaan in hun groepje een schets voor hun ontwerp maken.

  3 MAQUETTE MAKEN

  De leerlingen maken o.l.v. de workshopleider een maquette van hun ontwerp. De workshopleider bepaalt de materiaalkeuze.

  4 OPRUIMEN EN NABESPREKEN

  Nadat gezamenlijk is opgeruimd, worden de ontwerpen in de groep besproken.De resultaten worden gefotografeerd en op de website van Bekijk je Wijk geëxposeerd.

  DE ARCHITECT

 • 030

  docentenhandleiding west amsterdam

  COLOFONDeze docentenhandleiding maakt deel uit van het onderwijsprogramma ‘Bekijk je

  Wijk’ en is ontwikkeld in opdracht van Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM),

  Monumenten & Archeologie, Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdam Museum.

  Bij het project is tevens een kaart van West uitgegeven.

  Idee, samenstelling en projectleiding: Irma Enklaar

  Ontwikkeling: Irma Enklaar, Charlotte Labrie, Ivo Hendriks

  Vormgeving: Sjoukje Kloostra

  Met dank aan:

  Leerlingen en docenten van het Marcanti College en het Cartesius Lyceum, Beheer

  Foodcenter/Centrale Markthal.

  Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door:

  Voor vragen, opmerkingen en boekingen kunt u contact opnemen met:

  Sprekend Amsterdam

  www.sprekendamsterdam.nl

  [email protected],

  06-22246678

  © 2015 Bekijk je Wijk