Divosa Najaarscongres 2014: kosten en baten van beschut ......De praktijk: intern werk bij Biga...

of 21 /21
KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

Embed Size (px)

Transcript of Divosa Najaarscongres 2014: kosten en baten van beschut ......De praktijk: intern werk bij Biga...

 • KOSTEN EN BATEN

  VAN BESCHUT WERKEN

  Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot

  Divosa Najaarscongres

  Zaandam 27 november

 • Inhoudsopgave

  1. Beschut werken: waar hebben we het over

  2. Beleidskeuzes

  3. De financiële argumenten

  4. De praktijk: intern werk bij Biga Groep

  5. Discussie

 • 1. Beschut werk: waar hebben we het over?

 • 1. Beschut werk: waar hebben we het over?

  “Gemeenten kunnen mensen die uitsluitend in een

  beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden

  mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, met een

  voorziening beschut werk in een beschutte werkomgeving

  aan de slag helpen. Het gaat om mensen die door hun

  lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een

  zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of

  aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van

  een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij

  deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra

  voorzieningen van gemeente of UWV”

  Antwoord op schriftelijke vragen 07 november

 • “Onder aard en omvang verstaat de regering alle

  mogelijke aspecten waarvoor gemeenten, binnen de

  wettelijke kaders, de vrijheid hebben te bepalen hoe het

  instrument beschut werk wordt ingezet. Hieronder vallen

  de bepaling wanneer mensen voor beschut werk in

  aanmerking komen, het aantal beschutte werkplekken en

  waar beschut werk zich bevindt: bij een reguliere

  werkgever (met begeleiding of aanpassingen aan de

  werkplek), via detachering of intern georganiseerd.”

  Antwoord op schriftelijke vragen 07 november

  1. Beschut werk: waar hebben we het over?

 • 2. Beleidskeuzes

  Het moet,

  afspraak sociaal akkoord,

  loonvormend werk

  Het kan,

  gemeentelijke beleidsvrijheid

  permanent karakter beschikking

 • 2. Beleidskeuzes

  Een vaste baan biedt structuur,

  zelfredzaamheid, participatie,

  economische zelfstandigheid

  Tijdelijke interventies,

  prikkels tot ontwikkeling,

  opvang in eigen wijk

 • 2. Beleidskeuzes

  Conform budget, met deeltijd-

  baan, baten van werk,

  beperkte begeleiding

  Beschutte plek is in lokale

  situatie te duur. Alternatieven

  zijn goedkoper

 • 3. De financiële argumenten

 • 3. De financiële argumenten

 • 3. De financiële argumenten

 • 4. Beschut werk: van keuze naar praktijk

 • • Sociaal Werkbedrijf

  • GR, 189.000 inwoners (Zeist, de Bilt, Utrechtse

  Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik)

  • Privaat met 3 aandeelhouders (Bartiméus, Inclusief

  Groep, Abrona)

  • 400 FTE SW-medewerkers;

  • 60 FTE Biga (waarvan 23 direct productief)

  Wat is Biga Groep

 • Directie

  1 fte

  Intern Bedrijf

  5 fte Biga

  120 fte SW

  Extern Bedrijf

  Groenvoorziening, Schoonmaak,

  33 fte Biga (10 indirect)

  180 fte SW

  Detachering / BW

  Incl. trajecten, jobcoaching, verkoop

  10 fte Biga cao

  81 fte SW

  18 fte BW

  Management Ondersteuning

  Secretariaat, Communicatie, Control

  2 fte Biga

  3 fte SW

  Beheer

  Financiën, PSA, I&A, P&O, TD

  9 fte Biga

  8 fte SW

  Organigram

 • 3-sporen:

  Intern Beschut - Intern Bedrijf / Nieuw beschut / AWBZ?

  Werkbedrijf - Groenbedrijf en Schoonmaak / P-wet?

  Deta / BW - detacheringen + projecten

  Samenwerking met gemeenten:

  Preferred suppliership:

  Simpel werk beschikbaar houden voor arbeidsbeperkten

  met efficiënt, goed verdienend werkbedrijf.

  Huidige uitgangspunten/ visie

 • augustus

  2013

  augustus

  2014

  Aantal SE

  Intern 126 123

  Extern 180 199

  Detacheringen 77 67

  Staf/TD 9 10

  Totaal

  392 399

  Huidige formatie SW

 • Volledige compensatie loonkosten;

  Caseload van 1 op 40 FTE;

  Teruggerekend naar uren op basis van 1250

  Bestaande werksoorten;

  Beperkte inzet machines en investeringen;

  Werkvoorbereiding en acquisitie zit in

  urenaansturing;

  Uitgangspunten bij Nieuw Beschut

 • Bij goede werkvoorraad:

  (activiteiten: repro, assemblage, ompakken)

  Per FTE Per uur

  Omzet 13.800 € 11,00

  Begeleidingskost

  en -3.100 € 2,50

  Bedrijfskosten -8.400 € 7,00

  Resultaat 2.300 € 1,80

  Casus 1 – Nieuw Beschut

 • Bij onvoldoende werkvoorraad

  activiteiten: als casus 1, bij stilstand wordt werk

  verdund

  Per FTE Per uur

  Omzet 6.700 € 5,40

  Begeleidingskoste

  n -2.600 -€ 2,10

  Bedrijfskosten -6.200 -€ 5,00

  Resultaat -2.100 -€ 1,70

  Casus 2 – Nieuw Beschut

 • Voldoende werk met toegevoegde waarde

  Houd simpel werk beschikbaar voor de doelgroep

  arbeidsbeperkten.

  Belangrijk voor slagingskans

 • 5. Discussie

  Welke keuze heeft uw gemeente inmiddels gemaakt of

  overweegt binnenkort te gaan maken ten aanzien van de

  inzet van beschut werk?

  Welke kosten-baten afweging en andere argumenten liggen

  hieraan ten grondslag?