Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

of 14 /14
De kracht van samenwerkende mensen Auteur: Henk Mensink 22 september 2011

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Page 1: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

De kracht van samenwerkende mensen Auteur:

Henk Mensink

22 september 2011

Page 2: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink
Page 3: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Data

Inwoners Oppervlakte ha. Budget

Helden 20.000 692340.000.000

Kessel 4.000 22138.000.000

Maasbree 13.000 507320.000.000

Meijel 6.000 200412.000.000

---------------------------------------------------------------------

Totaal: 43.000 16.21380.000.000

Page 4: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Organisaties

fte

• Helden 190 • Kessel 25• Meijel 45• Maasbree 80-------------------------------------------------------------

• Totaal 340

Page 5: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

• Grenzen

– Snelweg A67, rivier de Maas, Provincie Noord-

Brabant, afwateringskanaal Leudal

• Karakteristieken:

– Elf kernen met sterke identiteit

– Brede economie

– Agrarisch: IV, (glas)tuinbouw, asperges

– Ondernemerschap, gemeenschapszin,

– Een organische eenheid

Page 6: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Doelstellingen van de fusie

• Sterke focus op betere dienstverlening• Meer ontwikkelkracht• Efficiënter werken• Een sterke speler in de regio• Ambitie om heel goed te zijn

Page 7: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Bestuur en politiek

• Eerst de inhoud: de ambities in de Perspectievennota• Na verkenningen en gedoe, eendrachtig naar één nieuwe

gemeente.• Veel gezamenlijk optrekken, formeel en informeel• Sturen op hoofdlijnen, zowel de raden als de Colleges met

Stuurgroep. Kaders vaststellen en invulling aan projectorganisatie overlaten.

• Colleges vergaderden het laatste half jaar gezamenlijk: transparant

Page 8: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Drie belangrijke bewegingen in de organisatie

• Fysiek: 50 fte minder, ieder op een nieuwe plek, flexplekken, deuren eruit, geen prikklok, de burger is welkom

• Mentaal: open, ontmoeting, informeel, vertrouwen, samenwerking, feedback, Ja, mits ….

• Digitaal: nieuwe software, thuiswerken, beginnen met een Document Management System als opmaat voor digitalisering

Page 9: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Succesfactoren

• Het is gaan stromen, toen de consultants eruit vlogen• Persoonlijke communicatie op vele manieren• Transparante besluitvorming en die voor 100% doorvoeren• Eén huisvesting: gelijk Peel en Maas• Er is geen politiek bedreven, er is bestuurd• Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen• Financieel basis op orde

Page 10: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Succesfactoren

• Medewerkers stonden in de startblokken en hebben heel veel zelf gedaan

• Gewoon doen: niet moeilijk maken en handelen!• Er is trots ontstaan

Page 11: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Opgaven

• Basis op orde en continu ontwikkelen: van op tijd betalen tot de flitsvergunning

• Persoonlijke leiderschap: voor medewerkers en managers• Van de kerktoren naar het ruimere perspectief: bestuur en

medewerkers• Bewust sturen: liefdevol confronteren

Page 12: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink

Wat zouden we voortaan anders doen?

• Natuurlijk zijn er zaken misgegaan, maar zonder arrogant te zijn, we zouden weer dezelfde route volgen! Links en rechts aanpassingen, maar dezelfde route!

Page 13: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink
Page 14: Digital Groep Congres 2011 Presentatie Henk Mensink